REKLAMA

Asesorzy: To nie jest wojna. KRS po prostu się myli.

Analizy
Data emisji:
2017-11-02 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a za mną studia już kolejni goście pan Tomasz Kamiński pan Paweł Przygodzki 2 z 2 6 5 niedoszłych asesorów sądowych, czyli blisko hotelu w historii między ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, a krajową radą sądownictwa ponoć są panowie ofiarami tego sporu dzień dobry dzień niejawnych w dzień nasze dobre państwo jak tłumaczył 2 dni temu na naszej antenie sędzia Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa Rozwiń » powodem odrzucenia 2 6 5 nominacji na asesorów sądowych i pełnienia przez nich funkcji sędziów polskich sądach powodem była niepełno lub niespełniająca wymogów ustawowych dokumentacja brak badań lekarskich zaświadczenie od psychologa w datowaniu dokumentów na 20 1 8 rok w 1 miejscu podpisał się zamiast asesora jego rodzic raz była kwestia dyplomu, który wydano z datą po ślubowaniu wrześniowym znalazła się też 1 osoba, którą usunięty dyscyplinarnie z adwokatury, a została nominowana na asesora i druga jak przydarzył sędzia Waldemar Żurek notoryczne pilotka drogowa w domu to były te zarzuty do tej dokumentacji w efekcie krajowa rada krajowa rada sądownictwa odrzuciła te 2 6 5 nominacji wszystkie innymi słowy, które przedstawił minister Ziobro i chciał zabrać fanów na porządku czy znacie powody indywidualne odrzucenia waszych nominacji czy już dosyć dostaliście informację z krajowej rady w takie informacje jeszcze do nas do nas nie dotarły tutaj zdajemy sobie sprawę, że na pisanie uzasadnień w tych sprawach po prostu musi zająć 3 określony okres czasu po prostu uzbraja się w cierpliwość na razie bazujemy wyłącznie na oświadczeniach złożonych przez rzeczników krajowej rady sądownictwa pan sędzia Waldemar Żurek mówił, że już wcześniej, zanim szef rady powiatu na swoją decyzję to docierało do nich pogłoski, że absolwenci krajowej szkoły mieli wątpliwości czy aby na pewno te wszystkie dokumenty, które składali spełniają wymogi ustawy czy panowie mieli takie wątpliwości to znaczy w zakresie głównie badań lekarskich regulacja ustawowa była dosyć dosyć jasno, ponieważ za artykuł bodajże 1 5 ust. 5 ustawy nowelizującej ustawę o krajowej szkole wynikało, że obowiązek przedłożenia takich badań spoczywa wyłącznie na asystenta ach, inna referendarzy sądowych o osobach, które niejako eksternistycznie podchodziły do egzaminu egzaminu sędziowskiego nie na absolwentach źle leży absolwentach dostaliśmy również z krajowej szkoły takie oficjalne pismo stanowisko, że my takich badań przedkładać po prostu nie da się do obrony NATO, że mamy nie tyle wojny na linii krajowa rada minister Ziobro, a bardziej spór prawny o to jak interpretować ustawę, bo tutaj w tym studiu Waldemar Żurek mówił, że zdaniem krajowej rady absolwent szkoły również obowiązuje dołączenie do dokumentacji aktualnych badań lekarskich, ponieważ przez ten czas szkolenia rozmył trudnego wiele mogą się wydarzyć no n p . w zdrowiu psychicznym absolwentów trochę żartuję, ale rozumiem, że w takim razie może sprawa nie jest aż tak ostro jak przedstawiał ją media czy inni politycy tylko jest to zwykły spór prawny, który rozstrzygnie za chwilę Sąd Najwyższy w UE dlatego właśnie proponowałbym unikać słów wojna o ofiarach w jest rzeczywiście spór prawny mamy takie stanowisko krajowa rada sądownictwa przez przedstawiła inne stanowisko spór prawny jest wpisany w istocie sędziowania także nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że krajowa rada przedstawiła, jakie stanowisko my przedstawiamy inne to nie znaczy, że jest jakaś wojna dlatego unikajmy takich ostrych sformułowań i chcielibyśmy, korzystając z okazji zaapelować, żeby używać języka nie konkurent konfrontacyjnego zjadliwy świąt sformułowali pani poseł Małgorzata manowska dyrektor krajowej szkoły sądownictwa prokuratury używa określeń ofiary cywilne sporu o panach m. in . więc ja tylko recytuje natomiast ten spór prawny nie wygramy, bo my mamy rację w Vera jesteśmy w stanie wykazać i przedstawimy argumentację, która na podważa całkowicie stanowisko rady za oceanem to stanowisko dotyczące zaświadczeń lekarskich i Invenergy między ideałami i także inne kwestie, które poruszali rzecznicy prasowi krajowej rady stanowisko rady jest błędna na wielu płaszczyznach i na każdej z tych płaszczyzn dysponujemy argumentami, które w, które podważają te poglądy na przedstawiony na konferencji we wtorek Thomas mamy oczywiście nadzieję, że Sąd Najwyższy podzieli naszą naszą argumentację tę panią redaktor wspomniała też spór prawny także tutaj wszystko się odbywa na bazie argumentach FR, czyli nieprawidłowe jest wnioskowanie, że zostali absolwenci szkoły wprowadzeni w błąd przez samą szkołę albo przez ministerstwo i nie znali jej dokładny wymogów w efekcie, składając nie pełną dokumentację w przede wszystkim to nie my składaliśmy będą dokumenty nasiona rola w tym, a w tej procedurze była ograniczona to minister został zobowiązany ustawą, aby powiadomić krajową radę sądownictwa o mianowaniu asesorów i zgłoszenie się z wnioskiem o powierzeniu nam obowiązków sędziego i dokumenty kompletował minister anime w nudnej drażniły ich problemu na początku sam pan minister wysłał do krajowej rady wyłącznie listę nazwisk Best całej tej dokumentacji następnie w trybie pilnym zostały one wysłane, ale jak sam sędzia Żurek opowiadał naszej antenie panował w nim Nisko z licznym bałagan był brak było dostępu do wersji elektronicznej z 2 wszystkie te potrzebne dane się znajdują i w efekcie zespoły krajowej rady pracując nie podzieliły się tymi 2 6 0 ma 5 nazwiskami i przeglądał kolejne teczki coś tu wyraźnie nie gra to znaczy tutaj nie chciałbym wchodzić w rolę adwokata ministerstwa natomiast po prostu pracowaliśmy w tym samym systemie informatycznym i rzeczywiście on uległ wówczas jakiś awarii w związku z tym ma być może, że obie są to również serwery ministerstwa trudno powiedzieć i tak samo błądzenia mówił do ostatniej chwili spływały do nas dokumenty personalne i absolwentów przyszło asesorów nawet w dniu podjęcia decyzji przez krajową radę jeszcze sędzia Żurek mówił przed rundą 7 teczek, które w BIK z sądów spłynęły do niego coś daje im naprawdę nie jest w porządku jeśli mówimy tak poważnych kwestiach rozstrzygnięcie czy dana osoba nadaje się na sędziego w jak najbardziej z tym, że jako jako asesorzy nie mamy wpływu na to co czyni ustawodawca, który zakreślił po prostu krajowej radzie określony termin miesiąc miesiąc na ocenę tych wszystkich kandydatur natomiast w ale właśnie zatrzymajmy się nad tym czy na pewno nie macie na to wpływu od przyjmowano ustawę o krajowej szkole podpisał ją prezydent w lipcu inni nie słychać było głosów jeszcze wówczas uczniów szkoły czy przyszłych absolwentów, że ta ustawa stawia krajową radę, a w efekcie w waszej kariery pod znakiem zapytania, ponieważ ten termin jest tak krótki nie gra nie stawać w obronie własnej sprawy wydaje mi się, że KRS również dostrzegą ten problem, ponieważ został uchwalony nowy regulamin KRS, w którym znalazły się regulacje pozwalające na stworzenie zespołów, które po prostu usprawniłby przyspieszyłoby to praca natomiast na nas słyszał pan celem kod poseł Piotrowicz w okresie nie pofatygował do zespołu w związku z tym ta część pracy przypadło na mniejszą liczbę osób w ewidentnie ta ustawa nie traktuje poważnie w waszej kariery ani nas jako obywateli w planie redaktor niestety w obliczu tego, że toczą się spory odnośnie nawet mu samego modelu kształcenia sędziów to znaczy czy ma to być krajowa szkoła czy dostęp z zawodu ów z innych zawodów prawniczych to skutkuje tym zioła niestety, a tu następuje niekiedy chaos ustawodawczy i tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z taką z taką sytuacją ale czego nie wzięliście z głośnym sprzeciwem tak jak teraz rezydenci walczą o swoje mówią po to, co teraz obowiązuje służby zdrowia jest po prostu nie w porządku wobec pacjentów bez nas w 2 Śląsk słynie też na los wszystkich osób, które mogą być czekają w kolejce w sądzie zdecydowanie Stężała jako absolwenci krajowej szkoły zawiązaliśmy Stowarzyszenie, która reprezentowała nasze interesy wtoku prac parlamentarnych zgłaszaliśmy bardzo liczna poprawki, z których została uwzględniona jednak pozwalająca nam w przypadku sprzeciwu krajowej rady powrócić do stanowiska referendarzy asesorów dotychczasowych sądów pani redaktor jeszcze dodam, że krajowa rada sądownictwa podjęła decyzję po tygodniu od przedstawienia dokumentów tymczasem mogła tę decyzję podjąć dopiero na następnym posiedzeniu czternastego 17 listopada, który był już wyznaczone skoro jednak tak spieszą się z decyzją toczy jest poważna, aby teraz tłumaczyć, że nie mieliśmy czasu miałam tę samą wątpliwość odsyłam słuchaczy do wtorkowej rozmowy w analizach sędzią Waldemarem żurkiem tam usłyszą państwo co odpowiedział my zaraz wrócimy z dyskusją ciasnej formacji w studiu Tomasz Kamiński Paweł Przygodzki mianowani przez ministra Ziobry nas wzorów sądowych, ale ich Leon ich ścieżki kariery zostały w brutalny sposób przerwany przez krajową radę zaraz po informacje zwracam analiz analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu cały czas pan Tomasz Kamiński pan Paweł Przygodzki asesorzy sądowi, choć właściwie nie ma mogące pełnić funkcji w 2 jest z 2 6 5 osób, które trafiły na listę nominacji na ministra Ziobry, którą następnie listy w całości skreśliła krajowa rada sądownictwa, kto zawinił, kto miał rację o tym, właśnie dyskutujemy przed informacjami wskazywali panowie, że to krajowa rada źle interpretuje ustawę, zmuszając kandydatów na asesorów do składania nowych zaświadczeń lekarskich w tych zaświadczeniach z panami nie złożyli interpretując ustawę jako niezobowiązująco i do tego i w efekcie razem znaleźli się na tej liście odrzuconych zastanawiam się czy rację ma Waldemar Żurek że, gdyby przyjąć ich interpretację ustawy to nierzetelnie powołany asesor wywołałoby więcej bałaganu w systemie rent orzecznictwa niższy niż pożytku, bo jego wyroki mogą być podważane to jest prawda to znaczy tutaj myślę, że pan sędzia Żurek, jakby w szerszym kontekście to wypowiedź trzeba umieścić, ponieważ sama instytucja asesury budzi zła na pewno być może nadal budzi pewne wątpliwości natury konstytucyjnej natomiast myślę, że dla wszystkich było zaskoczeniem, że przyczyną wyrażenia sprzeciwu przez krajową radę były nie ma wątpliwości właśnie natury konstytucyjnej, a tylko przyczyny tak naprawdę formalne, które zresztą prawdopodobnie dałoby się usunąć w drodze postępowania uregulowanego zresztą z w ustawie o krajowej radzie sądownictwa bowiem rada stwierdzi wszy braki w dokumentacji powinna była wezwać samych zainteresowanych, czyli nas bądź ministerstwo do uzupełnienia do uzupełnienia tych braków nie zdążyli go w miesiąc 2 6 5 osób wezwać zdążyliby kolorowa radny dysponuje potężnym aparatem jest biuro krajowej rady sądownictwa, które za za zatrudnia osoby pracujące na stałe do krajowej rady krajowa rada dysponowała także numerami na ziemi telefonów dysponował naszymi e-mailami i naprawdę i przy odrobinie dobrej woli wystarczyło było możliwe uzupełnienie tych dokumentów się występuje problem leży już niejako Agata Kowalska tylko Waldemar Żurek, ale ze znaną maturzystów, więc dialogów, które toczymy tu pozwolę sobie ponownie przytoczyć jego słowa mówił on i tak nie mogliby państwo złożyć zaświadczeń lekarskich datą wsteczną gęsto i tak nic nie rozwiązało itu wracamy do da dom dom tego pierwszego punktu naszego stanowiska zaświadczenia nie były wymagane ustawa nie żąda, aby asesor mianowany lub asesor ubiegający się o mianowanie przedłożył taki dokument chciałam zapytać o rzecz ważniejszą znaczy oczywiście to jest też istotne, ale ten jest szerszy problem wątpliwości konstytucyjne wobec niej samej może funkcja asesora, ale tego w jaki sposób teraz została ona umocowana Waldemar Żurek mówił na naszej antenie, że krajowa rada nie podnosi z oficjalną ścieżką wątpliwości konstytucyjnych wobec tych rozwiązań ze względu na paraliż Trybunału w urnie, uznając go za niezawisły co panowie na to podstawowym argumentem, z którym się spotkałem w dyskusjach odnośnie ewentualnej niekonstytucyjności asesury jest to, że asesorzy są powoływani przez ministra sprawiedliwości, a nie n p . przez prezydenta niewątpliwie minister sprawiedliwości jest przedstawicielem władzy wykonawczej tyle tylko zioła jego rola w procesie mianowania asesorów sprowadza się wyłącznie do reprezentacji państwa jako całości czy do wręczenia aktu mianowania oczywiście, że tak potraktować można uznać, że rzeczywiście jest on wyłącznie GM eleganckim reprezentantem państwa, który wysłuchuje ślubowanie i przyjmuje w imieniu Rzeczypospolitej natomiast to nie jest do końca prawda jeśli spojrzeć szerzej na to kim staje się stanie się jeszcze, że pewnie za momencik minister sprawiedliwości z całym ustroju sądów nic co w Polsce chodzi mi oto jego wpły w na kadrę krajowej szkoły NATO, gdzie i, kto pełni funkcję jako sędzia za chwilę być może wpływ na samą grę na sam ukrył urody to wtedy ten akt ślubowania jest wykluczyć symbolicznym przykładem na to jak minister może wpływać na palną w orzecznictwo przynajmniej tak konstruowany jest zarzut tak z tym, że lampy jest to zarzut co powiedziałbym potencjalne, ponieważ dno siłą rzeczy jeszcze nie mieliśmy możliwość przekonania się o ewentualnych jakichś naciskach na asesorów czy sugestiach mniej lub bardziej związanych n p. z tym, że asesor powinien orzekać tak Anina, gdzie powinno z tego potencjału zdominować takiej możliwości że, gdy zacznie mieć wątpliwości wobec niezawisłości ona wtedy przestaje być w pełni zawisło zdecydowanie dlatego po mianowaniu przez ministra ustawodawca dostrzegając ten problem poddało kraju właśnie krajowej radzie sądownictwa organowi stojącemu na straży niezależności niezawisłości sądów poddał pod rozwagę kandydatury asesorów w tym wypadku krajowa rada wyraziła wyraziła wolę z przygód sprzeciw sprzeci w, na których rozmawialiśmy wcześniej natomiast prognozy się pan do tych zarzutów o wpływie na kadrę krajowej szkoły wpływie na komisje rekrutacyjne o tym, mówił Waldemar Żurek, że również minister ma na to wpływ i na następnie umocowanie już zawodowe wznosili przy tym przyciągnąć jak odnieść jak zawsze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym wspomniałeś prawo wskazało te elementy, które należy zmienić, aby przywrócić asesurę sądową w kształcie dopuszczalne konstytucyjnie w szczególności chodziło o n p. sędziów konsultantów, czyli takie osoby, które miały nadzorować pracę asesora sądowego tego serio wizja sędziów konsultantów obecnie nie ma nie będzie źle te zastrzeżenia, które instytucja asesury wzbudziła w Trybunale Konstytucyjnym wówczas, kiedy orzekał w 20 0 7 roku już są nieaktualne w UE minister powołuje natomiast nie ma takiego wpływu na asesorów jak miało w tym kształcie poprzednia umowa leżąc w pierś w szczególności nie jest wcale tak jak czasem się podaje, że to minister będzie decydował o naszej dalszej karierze to nie jest tak, jeżeli to nie jest tak, że minister będzie oceniał nasze orzecznictwo i swoją jednoosobową decyzją decydował czy asesor stanie się sędzią albo raz w sezonie, ale wie, że cześć naszej rozmowy nie wspomnieli panowie o tym, że Stowarzyszenie absolwentów szkoły asesorów składał uwagi do tych przepisów, o których teraz rozmawiamy i tylko 1 z nich została uwzględniona czy w takim razie szukam tych uwag nie było m. in. zarzutu o naruszanie niezawisłości asesorów w Tychach projektowanych przez prawo sprawiedliwość w przepisach, o ile dobrze sobie przypominamy zarzut, który został uczyniony dotyczył tego zioła to minister ani prezydent Rzeczpospolitej będzie mianował asesorów znaczenie ma znaczenie potencjalnie mogło to mieć znaczenie natomiast biorąc pod uwagę to, że na punkty już po całym akcie mianowania decyzja tak naprawdę co do dalszego być albo nie być asesorów leży w gestii KRS-u to niema to zasadniczego znaczenia tam do poprawki, które zgłaszaliśmy, a miały, o ile dobrze sobie przypominam na celu głównie poprawę naszej sytuacji w przypadku nieskorzystania z możliwości wyboru asesury bowiem, a objęcie nas z surową postawiło nas w sytuacji o dosyć się niekiedy kłopotliwej, ponieważ musieliśmy teraz podjąć decyzje czy pójść już w tym roku od razu na asesurę i Niemiec nie mieliśmy możliwości nie mamy możliwości wystartowania na asesurę w latach w latach kolejnych mówiąc nic, że być może upraszczając odbywało się na zasadzie teraz albo nigdy z domu eldorado wyraźnie mówi nigdy w ciąży dla panów są poważne sprawy, ale dotąd ta liczba 2 6 5 osób, które odrzucono wywołuje we mnie wciąż zdumienie i Jasio nerwowo już mowa w ustawodawstwie pani redaktor ma całkowitą rację bowiem i żal sprzeci w krajowej rady się uprawomocni to naszą ścieżką kariery zawodowej wiodąca do zawodu sędziego po prostu zostanie bezpowrotnie przerwane utracimy na zawsze możliwość ubiegania się o stanowisko tak sędzia go jak i asesora pani redaktor jeszcze w co do kwestii mianowania przez ministra mówi pani, że to ma znaczenie w mato znaczenie naprawdę drugorzędne minister powołując, mianując asesorów był związany z listą kwalifikacyjną przedstawioną mu przez dyrektora krajowej szkoły ta lista określała nazwiska osób, które zdały egzamin sędziowski z pozytywnym wynikiem i kolejne o zwrot szkoły też zobowiązany do ich z tą chodzi o to, że dyrektor szkoły też, iż pamiętam nową ustawę w nowym kształcie o krajowej szkole ty też zależy od ministra i wtedy te powiązania znów się pojawiają ten potencjał, którym ponowi swą rolę bez przerwy gdzieś ty byś poświęcił powiązania tylko organizacyjne natomiast samo zarówno rekrutacja aplikacja, która stanowi przedpola asesury, jaki wybór miejsca odbywania asesury i decyzja w ogóle mianowaniu asesora, a odbywa się na podstawie kryteriów obiektywnych tak samo były argumenty podnoszone przy kwestii organizacyjnej, jaką jest powoływanie prezesów i wiceprezesów sądów tak samo tutaj są niebezpieczne niebezpieczne pola to znaczy piastowania rzeczywiście w obliczu tych nowych regulacji urzędu prezesa sądu nie jest zgodził się myślę wszyscy więksi w gestii ministra sprawiedliwości nie sama to większy wpływ niż niegdyś natomiast, a w przypadku asesorów sytuacja jest inna bowiem jedynym kryterium, która decyduje o tym kto zostanie asesorem jest zdanie egzaminu sędziowskiego oraz oceny, na jaką zdało bowiem osoby z lepszymi ocenami mogły wybrać miejsca odbywania asesury i minister sprawiedliwości nie miał żadnego wpływu zarówno na sam fakt mianowania asesora, który spełnił wszelkie przesłanki nie zdało zdało egzamin obywatelstwo polskie i t d . i nie miał również wpły w na miejsce odbywania aplikacji będzie obserwować losy kadry krajowej szkoły tego w jaki sposób traktuje ona w Berlinie abiturientów chciałabym jeszcze zapytać o inny fragment od państwa oświadczenia, bo takie zostało wydane podpisani asesorzy sądowi to wszystkie 2 6 5 osób przy to jest jakaś grupa Empik oraz cieniem na wasze nazwisk nie ma, więc pytam, kto to nagrody się pod tym oświadczeniem krytykującym decyzja krajowej rady gminy podpisały to znaczy musieliśmy zorganizować się od Hok natomiast bazą do wyrażania tego oświadczenia tego stanowisko była działalność stowarzyszenia absolwentów lekcji w stowarzyszenia związanego bodajże w roku 20 1 4 właśnie celem ochrony praw z praw osób, które kończą kończą akcji powinny już wówczas za 3 zaczął się pewna, a pewne działania ustawodawcze, która po prostu były dla nas potencjalnie niebezpieczne wydłużały droga droga dojścia na radość ze źródła dowodowe jest samo powołanie stowarzyszenia jest oczywiście zrozumiałe natomiast nawet chwalebne ja bym powiedziała natomiast jeszcze jedno rzeźby ciekawie, bo Waldemar Żurek w tej wtorkowej rozmowy w analizach wspominał, że są osoby wśród państwa absolwenci szkoły, którzy nie zdecydowali się na przystąpienie do mniej starań o asesurę ci zrezygnowali właściwie z tego miejsca na liście właśnie ze względu na wątpliwości konstytucyjne, czyli tego kim się stanu w świetle choćby składania przysięgi przed ministrem Ziobrą znają pana ponownie taki przykład znam takie znam przypadki osób, które nie podjęły asesury natomiast przyczyny były zgoła inne przynajmniej te, które znam ministerstwo przedstawiło, a lista miejsc, w których sądów, w których będzie odbywała się asesurę z tym, że te miejsca nie zawsze były skorelowane po prostu z miejscami naszego zamieszkania w związku z tym osoba, która powiedzmy załóżmy, że w Krakowie było miejsce 1 0 osoba 11, która była z Krakowa już musiałaby rozważyć dojazd osobiście znam koleżanka, która znów wracamy przewożąc, że przerwy było oczywiste kwestie lokalowe są ważne, ale wzięli minister, a wpły w na państwa do 8 par ministerstwo przy wskazaniu miejsca kierowało się potrzebami sądownictwa my sugerowaliśmy miejsca, w których chcielibyśmy odbywać asesurę natomiast dno z drugiej strony rozumiemy to, że z ja jestem aplikantem z Łodzi zdaje sobie sprawę, że w samej Łodzi nie potrzeba n p. aż tylu aż tyle asesorów i również mniejszych ośrodkach czy bardziej oddalonych od ich najwięcej pracy jest największych miastach ich nie idą w Salerno wciąż pozostaje to połączenie prawda między tym czy niepokorny absolwent szkoły skrytykuje, a ministerstwo przeprowadza ono polityka w LM ustawodawczą, a to niech nas podnieca ją zrekonstruować systemu tak, aby wykluczyć wszelkie możliwe możliwe powiązania między ludźmi my jesteśmy świadomi tego, że istnieją pewne zagrożenia i system pewne zagrożenia ze sobą niesie to nie jest tak, że możemy my tego nie wiemy o tym nie myślimy przeciwnie my naprawdę jesteśmy świadomi tego co nas czeka i naprawdę bardzo nam zależy na tym i z całą stałą bardzo silnie będziemy pracować na nas na ten wizerunek osób mnie niezależnych na sam koniec uważacie, że Sąd Najwyższy uczciwie oceni wasz odwołania czy też da się wojna na Górze jak to określają media i polityki nie ma żadnej wojny Sąd Najwyższy na pewno trafnie ocenić naszą argumenty, a stanowisko rady zostanie podważone liczymy na to, że Sąd Najwyższy po zapoznaniu się z tymi naszymi argumentami do czego tak naprawdę KRS jeszcze nie miał szans, ponieważ nasze argumenty zostały de facto w odsłonięte po podjęciu decyzji przez KRS, więc tutaj nie mogło dojść do jakiejkolwiek polemiki czy wymiany zdań i wydaje nam się, że Sąd Najwyższy dysponują stanowiskiem 1 2 z drugiej strony, kierując się przede wszystkim tym czym powinien trwać Sąd Najwyższy, czyli zasadą legalizmu w oparciu o przepisy prawa podejmie decyzję, która będzie sprzyjała instytucji asesury asesor Ależ to będzie interesujące na pewno będziemy śledzić z dużą uwagą w TOK FM, ale ten proces stulecia w Tomasz Kamiński Paweł przy łódzkiej niedoszli asesorzy sądowi z listy 2 6 5 odrzuconych przez krajową radę dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo dziękuję czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA