REKLAMA

Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Rozmawiają Joanna Piotrowska, dr Iwona Chmura-Rutkowska i Paweł Sulik (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2017-11-02 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM słuchałem programu wieczór Radia TOK FM skoro w czwartek wieczorem kończy się czas na program dość przemocy w każdy czwartek w 100 Diana Piotrowska z tymi taki dobry wieczór dobry wieczór, a przez Skype uczymy się dr Iwoną młodą Rutkowską Eden gorzką socjolożką adiunktem w zakładzie socjologii edukacji na wydziale studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale dobry wieczór usłyszymy sięga od dobrych Wiesław Szymański musimy Rozwiń » się świetnie witamy na antenie Radia TOK FM jak dobrze pamiętam to w ich w 1 z dyskusji inicjujących reformy edukacji jako 1 z argumentów pojawił się problem bezpieczeństwa w gminie Azji i to się pojawia jako oderwane wypowiedzi Poli różnych polityków i politycznych, ale pewną pewne ryzyko, lecz inna to zagrożenie dla dzieci będących w gimnazjum teraz w ziemi pojawił się wyraźnie zamontowanie kamer i to był chyba koniec takiej publicznej dyskusji na temat przemocy rówieśniczej w gimnazjum pytam o to panią, dlatego że pani autorką tekstu przemoc rówieśnicza w gimnazjum, a płeć kontekst społeczny kulturowy najpier w chcemy zapewnić czy my jesteśmy za takim etapie z badania problemu przemocy rówieśniczej, że możemy powiedzieć o skali zjawiska czy możemy powiedzieć w Polsce, że mamy to zbadane także oczywiście jeśli ktoś zada pytanie, kto dostanie odpowiedź rodzi przemoc rówieśnicza w gimnazjum i w związku z płcią w przemoc jest agresja przemóc krzywdzenie się również w takich relacjach rówieśniczych jest 1 z najczęściej podejmowanych tematów badań wśród pedagogów i socjologów że, przygotowując się w ogóle swojego projektu musiałam wykonać gigantyczną pracę w las czytania oraz czytania umów i Harendy wśród tych badań, które zostały zrobione, a jest ich bardzo dużo robione są przez bardzo różnych ludzi badacz, ale także on powiedziałby podmioty zainteresowane edukacją polityką edukacyjną tych badań jest bardzo dużo, a teraz rzeczywiście czytając różne doniesienia z badań zauważyłam, że LM płeć jest absolutnie zawsze wykorzystywaną zmianą badawczą, czyli takim czynnikiem, który się kontroluje podczas badania i różnicuje się wyniki badań natomiast tymi wynikami, o których pewno będzie ich za chwilę możliwa spódnicy sieje kilka słów więcej nie robi się absolutnie nic to znaczy nie mówiąc najogólniej zasada, że jestem ogólnie ich większość się przemóc po takiej drastycznej dotkliwej długotrwałej bez przemocy, której sprawcami są chłopcy, czyli przemoc szkolna w najbardziej dotkliwych w formach z przemocą chłopców wobec innych chłopców oraz chłopców wobec dziewcząt i pieniędzy zadziwiające jest położona przychodzimy do tej pory z tym faktem do porządku dziennego oczywiście tych czynników, które wpływają na forum chciało w tej relacji przymusowej jest cenną osobą, którą możemy nazwać ofiarą ręcznie lub jego słowa to jest cel tą osobą, która stosuje przemoc oraz okresowe imienne z bardzo wiele czynników i osobowościowych i związanych ze zmiennym schowki z rzeką Ełk danego dziecka i ze środowiskiem, w którym jest wychowany, ale biorąc to wszystko pod uwagę i tak czynnik funkcji jest najmocniej najmocniej działającym czynnikiem na Wiśle patrzymy na to kto i efekt to nam najbardziej zaburza porządek i relacje w szkole będzie jakoś wyglądał jak Poznań taka jest właśnie o tym, o tym film o tym, byśmy się uparła, by jak rozumiem jeśli się przyjrzymy się doradcą medialnym to czytamy słyszymy widzimy, że młodzież szkolna robi krzywdę młodzieży szkolnej, a pani mówi to nie jest tak nie jest tani wystarczy zagłębić się w badania to wyraźnie chłopcu robią krzywdę dzieciom kom innym chłopcom tak w taki sam nie są wyjątki i powiedziałam tak UE przemoc typu rewelacyjnego, ale w tym cyberprzemoc, która jest przemocą nie nie bezpośrednią, chociaż to też trwają debaty czy w ogóle jeszcze powinniśmy używać takiego rozróżnienia na przemocy online offline, bo dla młodych ludzi nie jest to co wirtualne jest realne i analityczne takie rozróżnienia dotyczące przemocy w swojej wirtualnej realnej tak naprawdę jeśli chodzi o konsekwencje, o czym też wiemy, zwłaszcza kiedy czytam o drastycznych drastycznych przypadkach zakończenia długotrwałego znęcania się w Turcji kończy samobójstwem albo okaleczeniem albo próbą samobójczą dziecka to wiemy, że to co się dzieje w sferze wirtualnej jest traktowane i przeżywane całkiem realni i zespół jest bardzo wiele zastrzeżeń, ale jednak i najbardziej do siebie chłopcy dziewczęta jeśli chodzi o przemoc są w tych formach przemocy pośredniej, czyli również cyberprzemocy i przemocy relacyjnej, czyli takiej, która jest związana z wykluczeniem SI izolowanie nie jest odgadywanie Jakub Roman po zwie projekcje ogromny dystans do wszelkich typologii przemocy, bo o nas z mojego punktu widzenia gwarancji mamy zaciemnia widok tego przepraszam jeśli coś naprawdę dzieje w relacjach między młodymi ludźmi kalibrze jak rozumiem, ale ktoś co państwo może budzić odwrotnie to muszę mieć dobrą typologii muszę mieć to rzeczywiście dobrze nazwane opisane, żeby myśleć o jakiejkolwiek próbie, że z walki z tym to maty ja podam przykład w MF jest n p. zalew Chechło, a chłopak kolega wpław pisze Anna portal społecznościowej społeczności w miejscowym swoje koleżanki uważają inni o cytuje dziwką nie przyjmiesz znajdzie się na imprezę ETS przemoc cyberprzemoc i przemoc werbalna i seksualna i rewelacyjna bratu Danielowi z punktu widzenia badaczki tak tak z punktu widzenia badaczki ING, a samym końcu naszej rozmowy chciałbym myślę, że słuchacze też innej słuchaczki na to liczą chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest sam początek dziesiąte przyczyny po to, żeby móc rzeczywiście sensownie mówić oto teraz zaczniemy spróbujemy, gdyby skala tej przemocy ograniczyć, a tu w momencie trwa panika opisuje z punktu widzenia badaczki wydają się, że wymyka nam się nawet to to w porze ją może rozległych ran wróciła do domu do tego pytania o niebranie pod uwagę kwestii płci Jateż czytałem mnóstwo badań dotyczących agresji w szkole w gimnazjum 2 i inni nie pojawiała się to kwestia płci moje obserwacje też z prowadzenia zajęć dla młodzieży w wieku gimnazjalnym są też takie, że ta kwestia dotycząca przemocy wobec dziewczynek w ogóle nie jest poddawana refleksji czy tak jak mówiliśmy także jest przemoc młodzież i młodzieży z agresywną możemy się można przeczytać takie nagłówki możemy przeczytać takie informacje oraz właśnie umyka gdzieś w tym wszystkim im w ja jestem skłonny odpowiedzieć to jest nie tylko brak świadomości, że czasem jest to robione świadomie, żeby uniknąć po patrzenia na to kto jest sprawcą przemocy i dlaczego tak się dzieje, dlaczego to chłopcy nie są agresywni czy używają różnych form przemocy wobec innych chłopców i wobec dziewczyny, dlaczego z tym mamy problem się też ostatnie badania Femina taki lokalnych programów anty przemocą pokazały, że w ogóle ten aspekt edukacji młodzieży nie jest brany pod uwagę z perspektywy kłócić nie kieruje się jakichś działań edukacyjnych działań profilaktycznych, uwzględniając zmienną i uwzględniając to, że jednak mamy problem z agresją chłopców mamy problem z tym, że dziewczynki doświadczają w szkole róg różne takiego różnorakie rodzaje przemocy w ich w swoich badaniach i w swoim artykule nie jest bardzo się podobają to właśnie informacje, które zawiera aż taki naturalizm racji przemocy ze strony chłopców, że to właściwie przez to, że się stało taką oczywistością jest takie przyzwolenie chłopaki tak mają muszą się wyszumieć nagle przestaje być w ogóle tematem refleksji i przygotowania inny też specjalnych programów właśnie dla dla dzieciaków uwzględniające te różnice w tej z rękawa sprawa w niedzielę nie głosowali w ogóle PIP przepraszam tych funkcji w szkole, dlatego że wtedy, gdy pytamy Annę chcemy, by mu oficjeli czy płeć ma znaczenie prewencji i uczniów i uczeń ma znaczenie dla ich pracy dla ich relacji długu to on ponosi zazwyczaj takie asy Kurlandzkiej Mitawie przekonanie elekt i jego okres realizowane, że płaci rodzaj nie mają absolutnie wpływu na to co się dzieje w szkole i to to jest właśnie pytanie też, na których wreszcie powiedziałam my w swoich badaniach pani prof. Kopcewicz z żalem i część nauczycieli nauczyciele i naprawdę przekonanych, że nie biorą udziału w takim mechanizmie wytwarzania czy reprodukowania starą SN orzekł o nim będzie dla nas ważni chyba nie biorą udział nie jest intencją na nim niemal takie ważne, że to on się do tego przyp aut łaźnie nie ma natomiast kiedy ich tam wyciskał way i pytamy wprost tłumów, jakie widzą różnicę między dziewczynami z chłopakami, a to otwiera się worek naprawdę staro typów mocno we wnętrzu ułomnych, a to można chwilę powiedzieć o tym, stereotypach opowiadać jak to wygląda MO, że nie ma, ale tego, że jest to wciąż jest właśnie jakiś jakieś konkretne przykłady, dlatego że w ostatniej audycji, w której m. in. rozmawialiśmy o tym, stereotypach i że konwencji antyprzemocowej kładzie taki nacisk na to, żeby walczyć ze stereotypami Rumun pary tak tanio, ale nie znaczy to konkretnie polega ona także, by wytłumaczyć ludziom boi się też buntują, że nie trzeba z tym walczyć należy to w ogóle nie przyczynia się do przemocy zdobycz mogła powiedzieć kilka takich przykładów jak ten stereotyp odciska się potem na tych dzieciach, że oni stosują przemoc albo są ofiarami przemocy nie wygląda to na ów wygląda to z punktu widzenia osoby, która słuchała rozmawia z odsetkami nauczycielami mu się z uczennicami innymi uczniami jak nas taki efekt daje pewnego swoistego treningu sprawności i tak utoną w wałach, które zgodne ze stereotypami wpisanymi w kulturową kobiecość męskość i elity dziś już na poziomie przedszkolaków znaki nauczycielki napisały w przedszkolach potem w szkołach bardzo często nie może się od tego odżegnują US paradoks używają uncji do organizacji n p. dyscyplinowania prac uczniów bardzo często też komunikują od partie różne swoje przekonania dotyczące ról płciowych to wrażenie, że układ jakiś konkretny jak n p . mówią, że dziewczynki, ale w związku z tym, że dziewczynki są dokładniejsze i można na nim ojciec lepszym gotują gazetkę szkolną albo w związku z tym, że dziewczynki ładnie się prezentują fizycznie, ale będą w pierwszej parze niosły jakiż on ważny element strategiczny dla Lecha szkoły podczas uroczystości wszelkie normy grzeczności jak popatrzymy na po pijaku jak budowane są parkiem katalogi norm bycia grzecznym uczniem grzeczną uczennicą bycia dobrym uczniem uczniem też normy dotyczące wyglądu w szkole zazwyczaj mają po 2 miastach są podwójne standardy i n p. w szkole atrybutami dziewcząt takimi cechami dziewczynkach premiera którymi kryją się skupiają nauczyciel jest ciało, ale też bardzo mocno podkreśla się pilnować, ale nie staranność, ale też uległość, a także zaczną nas w przypadku chłopców już w przedszkolu ważna jest wiedza merytoryczna wartość pracy energia SA Ol i mamy bardzo dużo badań, które pokazują, że nauczyciele na aukcjach i skłonne są poświęcać więcej czasu i uwagi chłopcom na wszystkich etapach edukacji chłopcom ptasim 1 z moich dyplomach tak lubiła takie badania bardzo ciekawe polegała na tym, że przez nich wiele dni wiele tygodni obserwowali była zachowania w przestrzeni chłopców i dziewcząt i obserwowała jak reaguje na zachowania nauczycielka, ale i rysowała i trajektorię trajektorii poruszania się dziewczynki chłopców i zapisywała relacjonowała co dzieje się n p . w sytuacji, kiedy dziewczynka próbuje dołączyć dziewczynka dziewczynka siedząca przy stoliku rysują cały dzień trenująca dołączy do biegających na środku sali chłopców bardzo często jest osadzona z powrotem do stolika z takim komunikatem nie wchodzi na środek sali nie przeszkadzaj chłopcom albo nie wchodź na środek sali, bo jeszcze uderzą błyszczeć popchnął niszczycie skrzywdzoną i właściwie wszystkie dyscyplinujące takie ograniczające komunikaty dotyczą tylko dziewcząt co to znaczy to znaczy, że nauczycielka ono ścisłą pół roku przekonani, że to co robią chłopcy chcieli są tacy energiczni zawłaszczają przestrzeń krzyczą biegają jest wciąż bardzo normalny i naturalne że, jaki to ma związek z motywu zaczęliśmy, czyli z przemocą rówieśniczą, bo po górach jeśli chodzi o zawłaszczanie przestrzeni i dyscyplinowanie to ogromny błąd Grzegorza przyzwolenie na ekspresję emocje również tych negatywnych i na różne zachowania, które my określamy jako naruszanie norm o naruszanie przestrzeni Chase niszczenie różnych przedmiotów poczucie takiej dominacji czy pokrycia, że jest on u siebie i jest to moja przestrzeń z bardzo mocno związane z Chin z takich spotkań przemocy, które ją konstruują, czyli poczucie bycia kimś ważniejszym i poczucie zdominowania nad innymi to i tak dominacja wcale nie musieli ich wynik jest n p. ze wzrostu albo z wagi ciała albo wielkość akcji albo z z tego, że ktoś jest starszy to bardzo często jest ukrócenie takiej jak symboliczne, że jestem kimś ważniejszym kimś, kto ma tutaj więcej dopowiedzenia i więcej Małysza w tym taniej większe przyzwolenie po prostu na razie bardzo różnie, czego chce chce dokładnie tak i Called to, że jestem ważny, że w tym miejscu w tym tej społeczności po prostu jestem ważny ważniejszy niż n p. dziewczynki jesteście kawoszy tylko do dowolnie jeśli chodzi o nauczycielki okazuje się, że te mocne strony dziewczyny, które nazywa się ich po szkolną postawą ma bardzo pozorną wartość w oczach nauczycielek co prawda nauczycielki mówią, że z dziewczynami pracuje się łatwiej, ale z, a zaraz dodają, że jest z nimi po prostu nudno nie zamach, niemniej twórczo, czyli to, dlaczego dziewczynki są wyspecjalizowane wytrenowane uległość chwilach zdyscyplinowani rzeczną skupieni na wyglądzie prezentacje w oczach ważnych dorosłych czy nauczycielach nauczycieli są ich największymi wadami, dlatego że uważają nauczyciele uważają, że przeszkodą dla rozwoju naukowego tychże jest miejsc ich kobiecość, ale sama pani wie o 12 15 minut temu rynek w tym wizerunku czy też pani używa takiego sformułowania w pracy w krypcie kulturowym dziewczynkach jest ewidentnie taka cecha takiej dokładności radczyni kreatywności w pasywność, ale taki benedyktyńskiej roboty to Diaz doceniona i ty ale dlaczego stawiacie nie wynikają różnorakie talenty edukacyjnej szanse edukacyjne w oczach nauczyciele dlatego, że to co liczyć się naprawdę dobra w realnym prawdziwym życiu po odwołaniu dla samodzielność myślenia też dystans do norm UE ideę różnych ograniczeń odwaga przekraczania też tych ograniczają im bycie twórczym i wszystko to, o czym powiedziałam przed chwilą tenisówkach przypisywany dziewczynkom to wytłumaczyć ten w paradoks, który polega na tym, że są nie tylko zresztą w Polsce, ale w Polsce na pewno zawód nauczycielski jest w sfeminizowanych i to wszystko co pani mówi to są oceny czasami zupełnie świadomie tak dokonywany i postępowania kobiet tak to prawda, ale to jest tylko dowód na siłę sferą typu tablet czy dziewczynki nie zachowują się w innym świeckim chłopcy szkół jest w ekonomii autor strony presja odwołuje ich kraj już mam bardzo bezpośredni związek z wstrząsnął swą korzyść olejów z przyczynami nierówne w sumie z okresu w czołówce, która mówi, że zarówno dziewczynki chłopcy uczą się 3 bardzo ważne Żaczek oś świecia uczą się tego od urodzenia po pierwsze, męża kobiety mężczyźni są skrajnie od siebie różni beta zwaną polaryzację znaczy, że kobiety mężczyźni posiadają w pełni inne cechy po drugie, że to jest to wynika z natury z biologii, a więc jest głównie Lena i trzecia trzecia przekonanie full Force one przez psy i dziewczyny i chłopcy to, że to co męskie w kulturze i biorą w nich jest ważniejsze mocniejsze więcej warte i wszystkie te się przekonania o własne trzymamy uczymy się tak było w niezależnie od płci i niezależnie od tego kto prowadzi zajęcia czy te rozwiązania w Tarnowie pod nazwą wychowanie w tyle mówi o strażnikach patriarchatu ideowo w dół w przypadku kobiet, które mają tak silnych wahań 13 zlotych wyjazd był zresztą też temat, bo Polacy to jest wielki paradoks, że nauczycielka, która jest sama matematyczkę UEFA, która prawdopodobnie musiała się swego życia może zmierzyć się bowiem ze stereotypami, dlaczego nadaje się mózg kobiecy mniej nie potrafili wyjść poza nim ten schemat, że jeśli kobieta z matematyczką to tylko taką, która może uczyć matematyki młodsza od siebie osoby, a na powinny zajmować informatyką na wyższym poziomie i ty jesteś paradoks, że analizując dane dotyczą one swą wyników kształcenia na wszystkich etapach dziewczyn, ale też wyników egzaminów takich ważnych edukacji czy na koniec podstawówki po koniec gimnazjum matury okazuje się, że dziewczęta chłopcy uzyskują bardzo podobne wyniki w naukach przyrodniczych matematycznych oznacza również tekstach w zakresie rozszerzonym dziewczynę w Polsce i w wielu miejscach na świecie zdają matmę i zachęcenie i dialogiem takim samym poziomie chłopcy w same świetne dziewczyny niż n p . o Politechnikę i potrzebujemy takiego programu jak dziewczyna z Politechniki, żeby jakoś skusić ma na studia, o których Pomorza daję fajną pracę za dobre pieniądze wsi wiem, że jesteśmy teraz w takiej dyskusji na temat edukacji w OHIM w 2 i reformy, ale chciałbym wrócić do dołu do tej przemocy do tych stereotypów i do takiego braku zrozumienia, o których już wspominałam, iż przez właśnie nauczycielki nauczycieli, że w ogóle nie zauważają tego, że jednak mamy problem z chłopięcą przemocą w szkole w realizujemy niektórzy jakaś część zauważa także oszczędzić nawet w formacie swojej kariery n p. dokonuje pewnego przełomu w swoim podejściu opiera się na projekt badania, o których Iwona napisała także po prostu większość nauczycieli albo lekceważy ten temat albo w ogóle nie widzi związku między płcią, a przemocą w i gdyby powiedziała jak swoich badań w swoich twojej pracy naukowej, jakie najczęstsze są te związki płci i przemocy mówiła wymieniła się takie 3 czynniki takie 3 obszary związane z władzą związane z nierównością z tym, że to co kobiece postrzegane jako gorsze, a na przykładzie szkoły, gdzie najwyraźniej w jaki sposób widać te stereotypy, które przykuwają się z potem bezpośrednio na przemoc wobec dziewcząt olbrzymia z siebie tak oficjalnie ogólnie to zauważyłam, że chłopcy stosunkowo wcześnie orientują się goście dostają po właśnie te informacje z zewnątrz, że dysponują właściwie nie tyle fizyczną co taką symboliczną przewagę nad dziewczynkami i korzystają z niej po psie akrobacje i takich właśnie normalizują cech tych komunikatach ze strony dorosłych, czyli komórkach to po nim rzucać piłką jak dziewczyna albo w pośpiechu jak baba ubierasz jak baba nie bądź maminsynkiem wszystkie te komunikaty zarówno dla chłopców, ale też każda dziewcząt pamiętajmy oznaczają, tyle że kobiety dziewczyny są po prostu słabe i Gosia różnych, ale w różnych obszarach i to co Thor to co bardzo mocno też kształtuje chłopców chciałbym podkreślić, że uda się przemoc wobec chłopców jestem też mamą dwójki synów i przerabiamy to na co dzień chłopcy muszą szybko załapać nauczyć się, że budowanie takich tożsamości bycia prawdziwie upadkiem budowania Laskowski jest po prostu ciągłe udowadnianie, że jest innym niż dziewczynę i lepszym mieście czy IT już jest taki ogromny obszar, który w LM, w którym pojawiają się naruszenia, a pogarda i izolacja, a wyśmiewanie tak głośnym wilku chłopiec musi nieustannie udowadniać, że nie jest tak jak dziewczyna nie jest tak jak bomba głos w małym synkiem to robić to tak jak jak potrafi pamiętajmy, że mówimy o dzieciach łączy ich możliwości poznawcze emocjonalne na takim etapie rozwoju, że nie zawsze potrafią odróżnić kiedy, kiedy kończy się akceptowalną formą wyrażania n p . z emocji czy opinii i dał naruszanie granic dziewcząt bardzo często odbywa się, dlatego że chłopiec młody chłopak chce udowodnić swoim kolegom, ale też co może dorosłem przez wystarczająco chłopięcej Mamiński i tu ich chce też pokazać jak mocno związany formularze forum w ww przekonania, którym jak dorośli przekazują młodym ludziom, a przychodem są oni już do UE po łebkach, bo do moich badań to przeczytałam też pomóc mocne, ale przecież tam przez UE innych kategorii zachowań przemoc owe folder gdzieś w czynnej i chłopcy z gimnazjów, które opracował nową spotykam się z młodymi osobami przez 3 lata używali jak Wilno określali jako codzienne i częste, ale jeśli sprawdzą się bawić się bardzo precyzyjną to są zachowania, które obserwują każdego dnia kilka razy każdego dnia przynajmniej w przynajmniej raz i zacznę od najczęściej najczęściej występujących w ponad ponad 60 proc hal i dziewczynki chłopców w gimnazjach uważa, że co dziennie słyszą wulgarne określenia dotyczące płci wyśmiewanie stygmatyzowanie seksualnym kontekście takie lampy dżihadu ba ciota towar świnia wśród padały wezwał kraje określane są wyrażane wdrażany z pogardliwym niż w garnizonie w kontekście bardzo często są wulgarne i bardzo często w odniesieniu do Puław ci właśnie biegasz jak baba rzuca się PiS da się w tym mniejsze w tej kategorii mieści się też opowiadanie obraźliwych wulgarnych żartów w odniesieniu do płci seksualności niemal 40 % dołem twierdzi, że dla porządku dziennym jest naruszanie przestrzeni osobistej przez niepożądane dotknięcia uściski z kopalni klepanie szczypanie pocieranie ucieranie blokowanie możliwości poruszania usług 1 3 codziennie słyszy i niekoniecznie wobec siebie, ale obok siebie vis demaskowania zamknięcia różne zwierzęce odgłosy jego komentarz ubecy, iż osoby często seksualnym zabarwieniu 1 3 również zgłosiło zgłaszało pokazywanie tak tak i Wrocławia pokazywanie rozsyłanie zdjęć filmów rysunków również rysunki zaszyta w podręcznikach przedstawiające inne osoby lub taka zabawa inni gracze państwo znacie, która się nazywa się dziękujemy oset seksualnym wulgarne, choć powtarza albo u osób pokazywanie pornografii osobom, które falę ich oglądać w obecności innych, bo bez uzyskania zgody w Polsce sam wspomina, że coś dzieje w przestrzeni szkolnej w Katyniu mam pani do czasu wniesienia, mówi że sam proces badawczy żeglarza jakich badaniach ilościowych zbieraniu tych wszystkich danych nie ma pani takiego takiego wrażenia że użyto, by Żyd związek między tym od próbą odtworzenia tego tego świata pełnego przemocy rówieśniczej przemocy, a i czymś tak odległym abstrakcyjnym jak jakaś konwencja od przymocowana jakieś umowy międzynarodowe jest tak trudny do do pokazania, że do połączenia tego, że należy łączyć ze sobą tak wyobrażał są też ośrodek jeszcze słuchać jak i słuchaczy jest przejawem bardzo przejęta na nich co w tym ich tematem tym poziomem przemocy po prostu w takim gimnazjum i myśli sobie, gdzie i jak daleko jest jakaś umowa międzynarodowa albo nawet jakiś jakaś odpowiedź nie wiem ministra edukacji od tego faktu że my tu mamy szkołę, w której takie rzeczy dzieją gdzieś tam niedaleko są nauczyciele mogą o tym, wiedzieć albo nie to też z pytaniem jest umowa, więc wiedzą i tak jest jakby moje badania rozpoczęły się o pewnych rozmów mojemu powszechnemu niepełną szczepami nauki i nauczycielami i którzy w różne oferowanych im Heleny w innych procedurach szkół w programach anty przemoc owych nie odnajdywali wsparcia w kontekście rynku akcji dzień pracy widzą, że do szkoły chodzą dziewczyny chłopcy i że doświadczenia dziewczyn chłopaków w szkole są różne nawet jak tak podszybia graficznie na wspomnienia kobiet mężczyzn ze szkoły pchają się różnią i Wilna jeśli chodzi o dopisanie i jak się wiąże prawo i przedłużoną no i konwencje dotyczące zachowań w sferze seksualności i płci jest to bardzo ważne, żeby w ogóle pewne zachowania nazywać przemocą tak, ale rolnicy media biją się boi takiej sytuacji, że w Penny my rozmawiamy o tym i tani kapitalnie odtwarza to na podstawie swojej pracy badawczej, a z aktu ktoś może po prostu w dużych emocjach pozytywnych jak to zmieni konwencja żart proszę powiedzieć na 3 takty, gdybyśmy mieli od dawnych podpisała konwencji antyprzemocowej i ona byłaby i byłaby 1 z wielu dokumentów, które się na ten temat czy pojawiają i mielibyśmy wtedy jak nikt się przełożyło na prace tych ludzi w szkole, kto o, których pani na początku naszej rozmowy, że sami często nieświadomie wzmacniający stropów tak naprawdę autorzy mogą przełożyć w ten sposób, że chociażby w lokalnych programach rządy przemocą, gdzie ma są przeznaczone pieniądze na profilaktykę, czyli praca z młodzieżą m. in. pojawiłyby się programy edukacyjne pojawiłby się warsztaty w atrakcyjnej formie nie nudnej pogadanki dla młodzieży właśnie na temat przemocy ze względu na płeć to jest taki przykład, że praktycznie konwencja daje taką możliwość, nawet jeżeli państwo tego nie chce centralnie wpisać w 2 ustawy antyprzemocowej to samorząd może to wpisać na podstawie po prostu konwencjonalnych gorzej to zrealizować tych zwyczajnie w świecie czy kuratorium czy, ale kończą złożyliśmy przedwczoraj zrozumiałymi one More Rutkowską jest pewnym uniwersalnym problemem w ogóle tak chory wpłata ta sfera, która wynikają z fazy pewnej nierówności później prowadzi do przemocy koniec preparaty uniwersalne dotyczy małej miejscowości gdzieś tak należy wcześniej ani dużego miasta jest wasz los innych uczelni mówimy o tak masowej rzeczy, że faktycznie wyobrażam sobie, że w każdej szkole są prowadzone, a z każdym nauczycielem prowadzone są jak dziś w jakiej formie warsztaty oraz dlaczego nie w a dlaczego nie skoro można prowadzić żmudne pogadanki zamienić ten nudny pogadanki na ciekawe warsztaty WD rogach pogadanki dotyczy dzieci mówią, że najczęściej to są spotkania w Genui, gdzie ktoś, mówi że agresja jest zła narkotyki są złe alkohol jest zły na dzieci w wieku gimnazjalnym mają na to jedno określenie, bo już po prostu nie interesuje inaczej to też odbija się od nich jako ściany natomiast za ich, gdybyśmy skumulować te godziny tych pogadanek nieszczęsnej zrobili dobre warsztaty dla nauczycielek nauczycieli właśnie uwzględniający problem stereotypów płciowych i walki z nimi to bylibyśmy, chociaż pół kroku do przodu, dlaczego nie skoro są nudne jakieś pogadanki to czynić czemu nie może być ciekawych warsztatów dotyczących przemocy ze względu na płeć i nie widzę żadnego problemu w tym w rozwoju kultury w Auxerre FSO Roman Rewald imprezują Lucii wehikuł dojrzewał uważam mówię, że długo, jeżeli zaś tak się składa mu, że właśnie tak, jakie jest dziewczyna stają się kobietami, a pechowcy mężczyznami są bardzo zainteresowany zainteresowani różnymi aspektami również tymi kulturowymi również tymi związanymi z uchodźcami również tymi związanymi z z prawem UE i seksualnością lotami natomiast moglibyśmy podejść do tego inaczej dobra nowoczesna edukacja seksualna w szkołach załatwiamy 2 też n p. predatory i mówi o o swojej młodzieży prawdę natomiast mógł też inni cenią nauczycielek nauczyciel, żeby wprowadzili też odpowiednio zajęcia, bo to jak się zachowują nauczyciele nauczycielki wobec młodzieży w szkole dotyczy po prostu codzienności bez względu na to czy jest tam historyczną czy jestem matematyką raczej nam ucieka cokolwiek innego przedmiotu mogą powielać stereotypy wzmacniać stereotypy przyczyniające się do przemocy i oczywiście, jeżeli chodzi o edukację dzieci młodzieży, gdyby dług edukację seksualną wpleść też tematykę dotyczącą przemocy, a te przedmioty są w szkołach mielibyśmy uświadomione dzieci w tym w tym obszarze natomiast drugi problem jest jeszcze taki, że mamy jeszcze grono pedagogiczne, które też musi odpowiednio odpowiednio się zachowywać wobec dzieci młodzieży odpowiednio reagować im nie pamiętam z tego twojego badania takim taki fragment, który z jakością zwrócił moją uwagę komu mówiła wcześniej właśnie o tym, o tym, że chłopcy muszą się stać tacy męscy cały czas udowadniać, że są tacy takimi prawdziwymi mężczyznami i że są lepsi od od od dziewczyn z ojcem był taki fragment, w którym pisze, że punkt i chłopców tej presji, w których ukończenie wytrzymują jest oczywiste, że po prostu wstyd za to wybuchnie duży to się przerodzi po prostu w agresję i myślę, że tutaj jest, ale gdzieś właśnie pies pogrzebany bo gdyby tym chłopakom dać inne możliwości rozładowania tego napięcia i rozładowania tych oczekiwań pokazania im, że mogą się inaczej zachowywać i nie stracą żadnej godności żadnej męskości przestoju to byśmy byli z nami na pół kroku do przodu poza kadrą nie jest ideałem, do którego na pamiątkę sklepów i byłby tutaj Vienna odbyło się to udowadnia i może zupełnie rzeczywiście miał słyszało szefowie spółki sam wielokrotnie, że oni zdają taki komunikat nieustannie od wszystkich zachowuj się jak mężczyzna załatwił sprawę po męsku PRA co co to znaczy to właśnie moim dzieckiem nie bądź babą zachowuje się jak ciota już się szyje kaleka bądź silny, a przynajmniej sprawiać takie wrażenie, ale właściwie też ciągle słyszą słyszą jak komórka bądź gotowy na przemoc i nie okazuj dzwonów złożenie go na aukcji panuje nad sobą, ale też nie ma takich umów nawet pół bądź kimś mieć znaczenie nie nie da się broni się walki w razie potrzeby masz prawo być brutalny, ale i drugostronnie płac czy nie mógł się po stwardnieniu przyznawać się do błędów i porażek masz prawo o otwarcie wyrażać gniew ich jako głos z kontroluje inne mniej powodzenie trzyma innych podwórkach na pewno otrzyma jednak dystans las i dziewczyny bardzo panie inżynierze n p. mormona było pomyśleć o takim lustrzanym odbiciu, czyli zamiast koncentrować się na 1 osobie trasowanie do tego, żeby była kiedyś w przyszłości takim tytułem do mety mężczyznom Macio, żebym mu zawsze z Odrą zwrócił uwagę w kierunku innych ludzi i budować wrażliwość na innych ludzi na cierpienie innych ludzi czy czy też, jakby miał to wyglądać pytał z perspektywy 20 0 rodzica, który teraz włączył radio słuchaj jeśli sobie wsadzi to takie jest prowadzić takie, że jak swojej córki moje co innego niż do swojego syna w domu jest tak często tak bywalców tak jest, że za zwłokę zła wróżba, ale to co euro co robić tak mówić wszystko ludzie są najpierw rozmiar już nie mają szukać przyczyn dziecko nie ma znaków takich rzeczy to niemożna moralitetu w córce codziennie w 1000 × 2 wygłasza referaty albo chleb i pogadanek nie jestem przeciw tylko 2 NN NN PTE i to samo jest samo pytanie dotyczy nauczycieli, którzy dążą do wysłuchania mówią w inny świat nerwowo bardzo fajna tylko w nie mogli zacząć od szkolenia 1 000 00 0 rzeczy się przewagę w szczegóły problemy były różnorakie i jeszcze mam zwracać uwagę na to w jaki sposób informuje komunikat do chłopców w jaki sposób formuje komunikaty do dziewczynki strzale nieskomplikowana sprawa to bunt podejrzenia, że to, o czym dr Iwona Rutkowska mówi Joanna Agatowska to może niektórych po prostu Bóg budzi dużą frustrację to możesz jeszcze to jeszcze tutaj muszę wszak na co uważać zgolić takim obszarze ich o tym jak tylko ja nie widzę, że ludzie z lenistwa tego nie robią w dobrze mamy taki jak to dyktaturę skrypt kulturowy mężczyźni Maciej u kobiety ofiary koniec krótka, ale nikt tak zostanie nie twierdzę, że ludzie z lenistwa tak robię tylko chwyt jest szalenie trudna skomplikowana sprawa to nawet nie wiem chciałem zapytać czy wymaga czasami rzeczy niesamowitej kreatywności tak jak zachować w takiej sytuacji są w stresowej sytuacji różne chwile grozy i stopnie RAŚ uważa, że to jest proste wygląd muru powstaje już raz w 2 i Rosja jak w UE w takim mieście znam badań kosztów wyższego wykształcenia i w ogóle bardzo wierzy w wychowanie edukację i myślę sobie z kolei jesteśmy w stanie go dorośli z terenu w akcji naszych dzieci te w schematy i wzorce to mamy tyle samo siłę, żeby albo trenować jest inne wzorce albo po prostu sobie odpuścić nie jestem odpuścimy to środowisko tego nie odpuścił ruchu to by rówieśnicy nie odpuszczą telewizja nie odpuści rady nie odpuści reklam zasila przedstawiały kobiety jako seksualny zalane przedmioty koni i rozpoczynamy od początku to rozmowy, a chyba tłumaczy Alicja mól książkowy odpuszczała chciałem zauważyć przez 2 0 parę ostatnich lat, gdy wniesiono na to jest jednak duże sukcesy edukacji, więc takiej dziewcząt chłopców razem z opłat pamiętajmy, że jako edukacja jest w styczniowym eksperymentem pedagogicznym lęk dzięki temu, że dziewczyny ich układ uczą się razem tego samego z tych samych podręczników przez tych samych nauczycieli nie ma segregacji to mamy taki fakt, że dziewczyny i chłopacy tak samo dobrze zdają matmę na maturze, więc to jest to jest efekt właśnie treningu też i wychowała wychowawczego i takim kształceniu, by go kustoszem odbywa się zrobić z takim narzędziem w ramach my znamy natomiast jest taki sposób, który zaproponowała Sandra Bem UE, która jest autorką najbardziej nowoczesny, jaką mamy w tej chwili psychologii teorii dotyczących tego się uczymy w ogóle kobiecości męskości i panów tak dziewczynki chłopców powinniśmy jak najwcześniej uciec, że płeć jest biologiczna to znaczy, że świat połowa świata to kobiety dziewczynki druga połowa mężczyzn chłopcy dosyć szybko Bioton na ile to jest naturalna ciekawość dziecka zaspokajać umówić się różne kobiety mężczyzn zwane biologicznym mówić, że tylko kobiety są spółki Ciech swą i tylko są w stanie tylko one są w stanie nakłonić jej pierwszą ich tylko tyle umów i jakby więcej żadnych innych atrybutów ICF dziecku quada, więc nie wkładać do głowy mówiące o status uczą ani kolorów ani wielkości samochodów ani bajek ani temperatury zostawić to po prostu puścić nie ani tym bardziej że ludzie tego nie rozumiem i mówię to w rozumieniu, a nie nie rozumiem tego tygodnia wyznaczyć nie wyobraża sobie siebie jako nauczyciela w tym projekcie, o którym pani, mówi że siedzę nad każdą książką wycinamy te wszystkie drastyczne opowieści bajki, gdzie chwilę później aniżeli, ale za to mężczyźni walczą z ze smokami ale, jakoby to może być wcale być w ojczyźnie księżniczki nierzadko oferują nam się, że w tym projekcie, który pani Elżbieto powiada się zyskiem nożyczkami wycina z firm, by w Chinach rynek niemiecki bilans w Rumi zostaje tylko raz na końcu do zaprezentowania dzieciakom nie wiem czy jest coś go znał chodzi o to, żeby pan nie wycinał w pasie zaangażował wycinanych w wersji Kia proponuje zupełnie bez fikcji pomaga mu tu nie wycinali zastawić 100 natomiast pomóc dziecku zrozumieć, że to Somalia o triumfie konstruujemy kulturową jest 1 z wielu opcji niż n p. w UE jest Pippi nie jest Mikołajek w UE to co jedynym narzędziem nie wymyślali kijami, jaki wyjechał mamie OUG bezkrytyczne myślenie i niczego żadnej ostrzejszą broni na starą PPE wałów mamy w myśl, żeby ją z tego co co by temu w tym w wygląda na to, że to nie wszystko jest ciężka robotę muszę wszystkim nauczyciela pedagoga rodzicach i t d . a każdy z bardzo bardzo ciężko robota w gminnej drogi tak nie mamy, bo jeśli tego nie robimy to na samym końcu jest przemoc, której chcemy po prostu uniknąć i taki powinien być koniec naszej rozmowy dr Iwona Rutkowska Podemos jest coś w zakładzie socjologii edukacji na wydziale studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem bardzo dziękuję dzięki wielkiej zmiany do suszenia łzę za chwilę kończymy dzisiejsze wydanie bez przemocy, ale jeszcze w tym jest Diana Piotrowska swoje ataki jeszcze dosłownie kilka chwil chciałem zapytać o ważną 1 rzecz historiach to już mocno komentowane, ale nie da się, że akurat w programie do dość przemocy powinniśmy silnie się nad tym zastanowić chodzi o historię żony radnego z Bydgoszczy, w które złożyła zawiadomienie, że jej mąż znęca się do niej psychicznie fizycznych PIT ono opublikował w internecie w nagranie, w którym występuje przed kamerą to sprawa jest komentowana przez cały dzień ścięciem zapytać o 1 podstawową rzecz czy to jest historia, która zaszła w bardzo smutna tragiczna historia nie pierwsza i niestety nie ostatnia w, która w powinna albo właśnie w ich zmienić nasze myślenie o tym, czym jest przemoc i to nie chodzi mi o to, że na jutro wszyscy stwierdził ta konwencja szansą ma być wychodziło o tym, o jakiś taki thriller, który uruchamia na wysokie Maz masowe zmian zmiany myślenia oczywiście bardzo bym chciała i tak powinno być, ale było mnóstwo tragicznej historii, które nie przełożyły się na żadne działania mówiliśmy tutaj o w audycji przed chwileczką młodzieży i stereotypach i były też takie tragiczne historie przypomnę ani z Gdańska, która była molestowana seksualnie przez swoich kolegów to było nagrane komórką rzucone wrzucone do internetu na popełnia samobójstwo była wielka afera wokół tego mnóstwo w mediach się okazało na ten temat artykuł mnóstwo dyskusji natomiast jak widzimy w szkołach i z tej rozmowy, którą prowadziliśmy z Iwoną chóru Rutkowską zmiany dotyczące edukacji antyprzemocowej nie zostały wprowadzone i tak w Polsce po prostu bardzo często się dzieje, że zakres wielka afera nagle jest wielka nerwowość jest coś strasznego ujawnionego tak się dzieje w tej historii żony radnego żony radnego, ale niestety ja się obawiam, że na tym się zakończy naczynie zostaną wprowadzone żadne realne zmiany, które pomogą zapobiegać, a realną zmianą było właśnie wprowadzanie sensownego programu profilaktycznego do szkół, dlaczego ten radny tak się zachowuje czyste, by odbicie tego wszystkiego kontrolować co w życiu czegoś się nauczył on jako chłopiec, czyli że on ma prawo wymagać od swojej żony różne rzeczy i że ona ma mu służyć tak naprawdę po w jego głowie kobieta jest czymś gorszym po prostu je zamyka się naokoło, a to już jest to już jest skutek i teraz zobaczymy jak będzie wyglądała ta sprawa, jaką się zakończy, jaki będzie wyrok, że będzie to za rok w zawieszeniu takie jest ta niemal 90 % przypadków przemocy w rodzinie to naprawdę kobiety nie będą wierzyły, że ktoś podnosi ponosi konsekwencje za przemoc nawet tak drastycznej i tak głośno omawianej Joanna Piotrowska Feminoteka dziękuję za dzieci mają, więc dziś o rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA