REKLAMA

"Ten projekt powinien zostać w całości wycofany"

Analizy
Data emisji:
2017-11-03 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no z analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i wracamy do można powiedzieć konsultowania projektu dotyczącego jawności życia publicznego mówi o tym, że my tutaj w TOK FM go konsultujemy to tego, że sami autorzy minister Kamiński wiceminister Wąsik koordynator służb specjalnych wydali nam bardzo mało czasu na wysłuchanie różnych opinii perspekty w na przyjrzenie się temu projektowi, ale do dzisiaj był czas na złożenie uwag w poniedziałek szybkie konsultacje w tej Warszawie Rozwiń » i zaraz potem projekt już ma być jak ważny skierowany do Sejmu w 2, chyba że z konsultacji wyniknie na jakiś inny los tego projektu no tak czy siak my wraz z TOK FM dyskutujemy o ustawie o jawności życia publicznego w, ponieważ z niej treści jasno wynika, że to raczej ustawa o niej jawności życia publicznego ogromny niepokojąca w i wymagająca moim zdaniem dnia protestu po prostu ze mną w studiu nie kolejny gość pan mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no i przede mną dowód rzeczowy, że zdążyliście również zdążyliście zapisać na pewno też złożyć uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego tak ten został przesłany wiele organami został przesłany Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ale z urzędu rzecznik, chociaż dotarły do nas także skargi już w dosłownie wczoraj przedwczoraj zatargi jakże skargi obywateli, którzy prosili, żeby rzecznik wniósł o Chopinie w stosunku do tej ustawy o najem proszę bardzo mówicie macie można, by ich obywatele jest tylko i opinia długa 4 i baza 4 0 stron ma ten dotyczący praktycznych, bo cała jej całej tej ustawy chyba nic nie zostało w niej pominięte w ich bardzo mocno krytykowane ja od razu może to jest nie zrujnuje Asusa z Ursusa w sens, ponieważ rzecznik konkludując, w uwagach pisze projekt ustawy nie powinien w tej postaci podlegać dalszemu procedowaniu ostro, ale ostro, ale konkretnie oczywiście, jeżeli chodzi o cel tej ustawy to on w pełni zasługuje na poszanowanie i Jacek c, a cel zapewnienie jawności życia publicznego i rzeczywiście niestety w wiele tych obszarach ustawa ta będzie stanowić regres w stosunku już do obecnie obowiązujących regulacji w szczególności w zakresie dostępu do informacji publicznej w zakresie dostępu do informacji o ustanowieniu prawa PL także oczami na względzie, że oprócz jawności no są takie względy jak ochrona danych osobowych czy ochrona prywatności ich w przyszłym roku zaczną obowiązywać rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych ministerstwo cyfryzacji przygotowało projekt na wykonanie dodatkowo bym powiedział obowiązków w tym zakresie, a ten w projekt ustawy o jawności życia publicznego wydaje się, jakby po stałym będzie zupełnie innej innej planecie i w żadnym stopniu nie odnosi się do przepisów, które będą obowiązywać już od maja przyszłego roku w 2 we mgle w baszcie podstawowy zarzut, jaki stawiamy tej ustawy temu projektowi i teraz widzę, że rzecznik też podziela te niepokoje w jest to, że w braki z analizy napoi, z której wynikało jakich danych i fakty, w które wymagają zmiany prawa i to właśnie w tym kierunku zaraz przejść przy przyjrzymy się bliżej tym konkretnym rozdział ustawy, ale rzeczywiście ten zarzut braku odmiennych braku podsta w braku uzasadnienia, którzy rzecznika się pojawia RMUA mówił pan, że celem ustawy ma być jawność życia publicznego, a ja KE, a skoro brak jest diagnoza to czy zdaniem rzecznika i tak potrzebne, by była jakaś zmiana prawa, bo rzecznik dysponuje swoimi danymi czy też tutaj po prostu projektodawca się mylił w rozpoznaniu w no i jest oczywiście wiele o tych obszarów, które wymaga zmiany i poprawę wynikają one można wypowiedzieć także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich rzecznik wielokrotnie postulował zmianę czy doprecyzowanie przepisów n p. dotyczących dostępu do informacji niejawnych to przykład tytułem przykładu to kwestia rejestru umów, które z 1 strony zmiana przepisów, ale być może bym powiedział to przy obowiązującym stanie prawnym zmiany praktyki takie chodzi o zaprezentowanie przez podmioty wykonujące funkcje publiczne autorskim, zawierając umowy wiemy, że z tymi, z czym na co one już wiele problemów Kancelaria prezydenta poprzednia i obecną, a najwyżej stek z edukacji narodowej tak wiemy podstawa programowa i bardzo dużo, że tutaj się pojawia to przepisy zobowiązujące do rejestru tylko trzeba zapytać, dlaczego od razu jednocześnie pojawia się ograniczenie strat nakazujące ujawnianie gestu już tylko organów władzy publicznej już inne nie wszystkim innym podmiotom czy osobom wykonującym funkcje publiczne n p . kto wypada z tego obowiązku upubliczniania rejestrów n p. wszystkie z instytucje, które nie są instytucjami publicznymi, a które korzystają ze środków publicznych wykonują, jakie zadania publiczne czy inaczej nie móc realnie n p. także organizacje pozarządowe, które przecież mogą czerpać siłę jakiś granty z po wszystko idzie są środki publiczne zatem powinna pójść jawność zależałby po mnie powiedzieć Przyjdź dziś obowiązujących przepisach można powiedzieć wyłożyć je tak, żeby wszyscy mieli obowiązek ta ustawa o jawności ogranicza ten obowiązek tylko włącznie do instytucji państwowych to jest 1 1 zarzutów wobec tego projektu, czyli właśnie rejestr umów cywilnoprawnych w Heerenveen niegdyś poświęcony tej część uwagi kwestii tego jak ta ustawa rozpoznaje Nanovo czy nowo ów złóż złóż sankcjonuje w sposób procedowania Anny prawa, czyli sposób stanowienia prawa i tego jak jak ona ma być na wynajem ma być jawny ten proces, jakie w temacie zarzuty, a może też pochwały czy coś da się udało dużo pochwał jest chyba troszkę trudniej, ponieważ z jedno powstaje podstawowy zarzut, który przecież dotyczy chyba noc od rzeczy niestety także procedowaniu tej ustawy wyznaczono termin krótki krótszy niż czternastodniowy przewidziane w regulaminie pracy rady ministrów można to zrobić, ale tylko wąskiej żyje się tego, kto się szczegółowo uzasadnić tutaj w tym przypadku się nie stało, ale mówi pan minister Kamiński rozpoczął konsultacje w tej gminie krótszym niż powszechnie no ten normalny powszechnie obowiązujący, ale nie wyjaśnił nam deską stąd pośpiech no niestety nie wyjaśnił niestety w tym przypadku naruszy także regulamin pracy własnej rady ministrów UE, ale już nie będzie tego problemu przy nowej ustawie, ponieważ tam nie będzie żadnego terminu, ale nie będzie żadnego terminu na konsultacje w coś więcej, ale zaraz, że problem z Modeną mogły one 2 0 dni, czyli volvo jesienią będą w jakiś muszą się odbyć, ale jeżeli będzie to tak jeszcze krótszy niż przy tej ustawie to też będzie możliwe on będzie to kompletnie iluzoryczne nie będzie widać żadnej gwarancji, które nawet z dzisiejszej ten zasady 2 tygodni, a po drugie to mieliśmy 6 dni to radio TOK FM zdążyło też wysłaliśmy swoje uwagi ze względu na to, że ustawa dotyczy również do zawodu dziennikarza tego jak jak my możemy uzyskiwać informacje o staż wysłaliśmy NHL zdążyliśmy brawo my, chociaż czasu burzyć ciemną noc trzeba powiedzieć zresztą też dziennikarze tutaj doznają ograniczeń swoich prawach, ponieważ korzystają z dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w w tych przepisach i wszystkie te ograniczenia będą dotyczyły także wykonywanie przez nich zawodu, ale jest, zwracając się do ustanowienia zaraźliwa, bo pan wskazał na to, że i obecny projekt jest procedowany z pogwałceniem zasad, które teraz obowiązują, czyli regulaminu pracy rady ministrów z DM w przyszły projekt jeszcze bardziej te winny też szansę na kontrolę obywateli wobec tego co planuje rząd zostaną zmniejszone, ale tutaj właściwie sam nie ma żadnej sankcji nikt nie może ukarać ministra Kamińskiego za to, że on temu ten regulamin rady ministrów łamie w rzeczywiście, ale nie ma żadnej sankcji prawnej natomiast czasem je przypomnieć chociażby tryb procedowania nad wieloma ustawami nad ustawą o Sądzie Najwyższym nad ustawą krajowej radzie sądownictwa i wydaje się, że wiele elementów społecznego sprzeciwu być może decyzję prezydenta dało się z bardzo negatywnej oceny sposobu stanowienia prawa, ale nie możemy zrozumieć czasami chodzi o wartość tylko czasem chodzi o ocenę stylu i pewnego wrażenia, że jeżeli się procentuje pewien projekt bardzo szybko to znaczy chcą się coś ukryć jeśli zaparkujesz samochód dom duże szanse na mandat, gdyż Postiga mały, ale mam szansę na mandat natomiast tutaj w tym przypadku oto minister łamie zasady uchwalone przez radę ministrów w sprawie tak poważnych stanowienie prawa i wreszcie przy ustawie dotyczącej w absolutnie wszystkich obywateli innych, ale nic nie grozi za to coś tu wyraźnie nie gra z nie powinno tak być raczej powiedzmy sobie szczerze to, że to nie jest jedyny tego typu przypadek i Ania od wielu lat tego przypadki się zdarzają dlatego dobrze by było, żeby w ustawie rzeczywiście uregulować, a ten termin, żeby nie mógł być przekraczane i żeby wiązało się to z odpowiedzialnością, o czym mówi pani pani redaktor natomiast usunięcie, bywa że problemu to mniej więcej tak jak to już chyba prezydent Wałęsa rozbili pan termometr nie będziesz pan miał gorączki nie to wyraźnie zamierza zrobić projektodawca w tym raz w tej ustawie co chwilę wrócimy z rozmową i sprawdzimy, kto z państwa naszych słuchaczy będzie miał nowy obowiązek składania oświadczeń majątkowych, a do kogo może zadzwonić, ale czy w zapukać CBA z prośbą o złożenie takiego oświadczenia o projekt poszerza grupę obywateli o bardzo wiele osób wracamy z rosołem Wróblewskim biuro rzecznika po informacjach analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas projekt ustawy o jawności życia publicznego wraz ze dosyć nierzetelnym uzasadnieniem po prostu brak w nim danych dotyczących tego projektu ze mną również opinia Rzecznika Praw Obywatelskich o tym projekcie i przedstawiciel biura rzecznika mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i dyskutujemy o tym co orzecznik zauważył jakieś wady zauważył w tym projekcie tak jak państwo mówią na samym początku zdaniem rzecznika cała ta ustawa powinna zostać po prostu wycofana z procesu, gdy z procedury legislacyjnej ze względu na realnym liczne i poważne wady zdaniem rzecznika i tutaj panie mecenasie to już takie sformułowanie również w podsumowaniu, że tak naprawdę jeśli się przeżyć całość projektu to ona zdaniem rzecznika ma inny ukryty w inny niż przedstawione w uzasadnieniu cel i tutaj cytuje tym celem ukrytym jest niemal powszechna lustracja majątkowa obywateli jak doszliście do takiego mocnego wniosku oczywiście to poparcie na całość ustawy w ZU ustawa jest zlepkiem kilku różnych regulacji na dobrą sprawę przyklejenie ustawy o ochronie udostępnia informacji publicznej o dostępie do informacji publicznej są na wprowadzenie wielu obostrzeń ograniczeń w stosunku do obecnie obowiązujących, czyli sprzecznych z nowych rozwiązań z celem ustawy o jawności tym także właśnie stanowienie prawa znowu z ograniczeniem dotychczas obowiązujących regulacji to są regulacje nowe rady dotyczące ochrony sygnalistów, ale bardzo też ograniczone wyłącznie do przestępstwa, a dorośli, ale w miejscu pracy dokładnie tak dokładnie tak bardzo konsekwentnie też ma rozwiązań, które obowiązują w USA Europie czy można powiedzieć, że to będzie taki zlepek, który nie ma uzasadnienia większego, dlaczego musi być razem natomiast trzonem rzeczywiście tej ustawy, który sprowadza w inny jest to trzon przepisów antykorupcyjnych i tutaj znowu należy pochwalić, ale cel tejże tejże ustawie cel tej regulacji natomiast zasięg chociażby podmiotów, które będzie podlegać dodatkowemu składaniu oświadczeń majątkowych w stosunku do obecnie w istniejących grup to jest 10 8, a grupy różnych podmiotów rozszerza się katalog osób, które mają obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego i doświadczenie będzie upubliczniał dostępna tak jak to uzasadnia projektodawca w co ma służyć tym działaniom Antykorupcyjnym ta ma służyć działania Antykorupcyjne ma to wzmocnić jawności przejrzystości życia publicznego w Polsce e-sąd to wszystko osoby, które mają pełnić funkcje publiczne, bo tylko włącznie w stosunku do nich taki obowiązek można przewidzieć co do tego można mieć daleko posunięte wątpliwości czy nawet pewności, że pewne kategorie tych osób na pewno żadnych funkcji publicznych nie pełnią, więc ustawodawca wychodzi poza to co dopuszcza konstytucja co więcej istnieje jeszcze przepis, że każdą osobę, która jeszcze ustawodawca zapomniał wymienić w tej ustawie to osobna może szef CBA, a raz w roku zaprosić do złożenia takiego oświadczenia majątkowego totalitarną z osób nawet nie Lech może poprosić oto bowiem tak, jeżeli pani Elżbieta Dados nie znaczy słuchacze, którzy poza już się przygotowują niema definicji dzisiaj w Polsce, która wyraźnie wyjaśniała na fakt, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną to ustawodawca czyni na potrzeby danej ustaw w UE w tej ustawie jest kilka definicji osoby pełniące funkcje publiczne to jest pewien paradoks jest absolutnie legislacyjna wada tego projektu, którego dyskwalifikuje z 1 strony jest to definicja odesłanie do kodeksu karnego do definicji funkcjonariusza publicznego z drugiej osoby pełniące funkcje publiczne z drugiej strony ta ustawa przyjmuje właśnie na potrzeby składania oświadczeń majątkowych własne definicje własne galary przy czym trzeba byłoby jeszcze oczywiście odniesie do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który sformułował, jakie są kryteria osoby pełniące funkcje publiczne pani redaktor zapytała o siebie w, a ja przypomnę ustawę z 20 0 7 roku o lustracji nie lustracji majątkowej tylko lustracji w związanej z pełnieniem funkcji w organach bezpieczeństwa państwa tam firm, bo z propozycją właśnie byli dziennikarze dziennikarze są osobami pełniącymi funkcje publiczne naukowcy w UE, ale my posłowie pracujący na uczelniach, a więc, jeżeli nawet o nich znajdują się w tej ustawie dzisiaj w tej ustawie proponowanych jawności, jeżeli szef CBA uzna, że pani redaktor pełni funkcję publiczną to będzie pani musiała takie oświadczenie majątkowe złoży sam arbitralnie będzie interpretował definicja tego słowa tego słowa w oczy tych osób zbyt zbitki, którą jest funkcja publiczna, ale tutaj też jest akurat nie zatroszczył się dziennikarzy w innym miejscu tego, czego tego w tej opinii się toczy dziennikarza, a tutaj z piszą państwo o uwagę strażaka z Ochotniczej straży pożarnej i egzaminatora w, którzy przygotowują do kierowania pojazdami oni też będą mieli obowiązek składania oświadczeń majątkowych to taka art. 4 9 ustawy wymienia te 10 8 kategorii osób w tym pkt 7 0 przepraszam za 3 strony, bo zdejmuje z 70 piąty mówi o tym, że każdy strażak w Polsce będzie musiał składać oświadczenie majątkowe no bo mecz z rzędu temu, kto mi wyjaśni na czym polega pełnienie funkcji publicznej przez tę ziemię z pytania Ochotniczej straży pożarnej po co korumpować strażaka to jest moje pytanie nie wiem co to ma działanie przeciwko korupcji, bo jeszcze przez egzaminatora, że to wiadomo po co, ale przy strażaku w samym morzem będzie lepiej gasi domy nie wiem naprawdę nie chce nawet żartować w tym zakresie chce tylko powiedzieć, że skala rozszerzenia tego obowiązku składania oświadczeń majątkowych i dodajmy co za tym idzie każde oświadczenie majątkowe z wyjątkiem tylko funkcjonariuszy służb będzie w pełni zamieszczone w internecie, ale będzie w pełni dostępne dla każdej osoby, a więc jest daleko idące wejście w prywatność tych osób jedynym ograniczeniem będzie zakaz umieszczania numeru PESEL adres nieruchomości, ale już n p. strony umów Forlan i czy też każde przysporzenie powyżej 1000 zł będzie podlegało takiej w Pile w umysłach obowiązkowi publikacji w internecie mają one tanie leki już jutro, jakby mu filozoficzne o samą zasadę, bo to, że to rozszerzenie tego katalogu niepokoi rzecznika nie tylko, dlatego że nie spełnia definicji w głowę osoby pełniące funkcje publiczne, ale również ze względu na to, że narusza zasadę mniej prywatnym prawo do prywatności gmin i tylko, że już teraz mamy także bardzo wiele osób w Polsce ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych i w ich przypadku rzecznik nie podnosił takich wątpliwości, że to łamie leniwym prywatność posła czy senatora, więc wyraźnie widać to zbitka 2 czy walka 2 wartości ścieranie wiele radości, dlaczego akurat w przypadku tej u tego projektu IT luka w katalogu w rzecznik widzieli LM pogwałcenie tej zasady prywatności go, bo oczywistym jest, że osoby, które mają wpły w na najważniejsze decyzje w państwie, a na najwyższych stanowiskach osoby pełniące funkcje kierownicze osoby wydające decyzje administracyjne i wiele tu tej funkcji ma być wymienione w tej ustawie z tym się jak pani widzi rzecznik zgadza im powinny rzeczywiście nie powinna państwo mieć narzędzia co do tego, żeby sprawdzać czy nie dochodzi do jakichś realnych działań korupcyjnych pytanie tylko czy rzeczywiście należy bym powiedział o tym, głosić wszem wobec i publikować ze względu chociażby na zagrożenie przestępczością, ale pytanie czy należy bym powiedział mi nos sterować majątkowo wszystkich strażaków Ochotniczych straży pożarnej w Polsce, które jest 700  000 dodajmy, że także małżonkowie będą objęci w tym obowiązkiem czy o majątku on tego małżonka tego życia będzie publicznie poinformować cię słono takim 1 z cytowanym przez nas o orzeczeniu z po niemieckim Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie sprawie niemieckiej, gdzie chodziło o publikowanie informacji osiąganych dochodach z dotacji rolnych przez rolników i tam Trybunał sprawiedliwości powiedział, że nie nie można tego publikować w internecie, dlatego że są i zderzenie 2 wartości informacji publicznej i prywatności do przeciwdziałania korupcji przejrzystości finansów publicznych wystarczy, jeżeli odpowiednie służby będą miały informacje o tym czy n p. nie dochodzi do jakiś nowy podział na nagłego wzrostu majątku mówiąc krótko czy ktoś dostał łapówki z, a czy nie pobrał, by stać niezależni pewnych świadczeń ani może być tak bym wiedział, że to prywatnie jest naruszona poprzez pokazanie całego swojego majątku, ale właśnie dostępnego online w tym przypadku tych możliwości unieważnił te przepisy wydaje się, że właśnie tutaj ustawodawca projektodawca w żadnym stopniu nie dokonuje takiego ważenia tych wartości tak po co bym powiedział rozszerzany jest tak znacząco zakres grupę podmiotów czy w ogóle służby państwowe mając do dyspozycji teraz już nie pół 1 000 00 0 lat nie wiem może 2  000 00 0 ciężko tutaj ocenić w oświadczeniu majątkowym czy będą w ogóle będą w stanie realnie sobie z tym poradzić z osób, a w szczególności jeżeli bym wiedział kim innym tak zajdą jakieś EPO podejrzenia o to szef CBA będzie miał jeszcze za tą dodatkową możliwość tych wątpliwości rzeczywiście jest dużo, więc znowu w pełni rzecznik Hanny popiera ten cel walki z korupcją z pełni chciał przypomnieć, że komisja Europejska przed 2 3 laty w wymieniła rzecznika jak pośród takich dominujących organów, którzy walczą na rzecz jawności życia publicznego, ale są także inne przepisy konstytucji jest ochrona prywatności jest ochrona danych osobowych, które zasługują również na poszanowanie i miejmy nadzieję, że pomimo sceptycyzmu kładzie dach to w tym w pracach legislacyjnych projektodawca jednak uwzględnić te uwagi rzecznika no zobaczymy, jakie będą prace już na poziomie Sejmu wcześniej w poniedziałek Lem spotkanie z autorami minister Kamiński minister Wąsik zaprosili wszystkich zainteresowanych na na spotkanie w Warszawie mów mi może ustawa dotyczy wszystkich, więc może byłoby dobrze zorganizować konsultacje w różnych miastach w Polsce, ale nie jest jedno spotkanie w Warszawie, więc więc, więc szkoda, zwłaszcza że z punktu widzenia choćby o organizacji pozarządowych czy deszcz czy mediów z siedzibą w Warszawie ułatwia wiele wiele ana przykład pochodzenie z mniejszej miejscowości itd próba uzyskania informacji czy wywalczenia swoich praw jest utrudniona wydaje się, że te głosy mogą nie znaleźć się w poniedziałkowej dyskusji i szkoda, że niezabezpieczonych gra mogę tylko dodać, że to co my czynimy Szkot taką regularną praktykę w biurze rzecznika jest to, że takie transmisje raczej mówiąc krótko spotkania są transmitowane online n p. w internecie oglądać można, ale chodzi o ten w informację zwrotną trial ciekaw jestem czy będziemy grać teraz ich dostępna dla wszystkich obywateli właśnie ustawy o jawności czy to będą konsultacje za zamkniętymi drzwiami się, że to ważne pytania mówiąc zaczynamy grać takowe będzie śledzić jak mówię, że nasza opinia w tej sprawie też po też został złożony i będzie opublikowana na TOK FM Krupka PL Mirosław Wróblewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję panie mecenasie zbadania w ciasnej formacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA