REKLAMA

Fakty i mity o rewolucji październikowej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-11-07 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub pod blond lub ich Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi są teraz Katarzyna Chimiak za wolną Rosję i narażanie dzień dobry dr Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Michał Sutowski z krytyki politycznej 100 lat temu powiem tak wybuchła rewolucja październikowa to naprawdę wszystko zarzut ten ważny sygnał, że była rewolucja to była rewolucja to zdechnie ogromny problem dla historyków, żeby się dostosować do masy interpretacji jest pewne Rozwiń » rzeczy przyjęły technicznie pojazd może 100 lat temu wybuchła albo dokona się rewolucja październikowa zwana czasem przewrotem bolszewickim przewrotem październikowym karmelita jest to wydarzenie, które potem nawet już po jego dokonaniu stało się z ważniejszych wydarzeń historycznych kształtujących wiek dwudziesty bez względu na to czy uważa, że była to wielka socjalistyczna rewolucja łazienka czy przewrót musi za rozmowę na żywo chcą się wiek dwudziesty w zasadzie w tym pokoju z Rosją bolszewicką końcem drugiej wojny są to okres to początek występu, gdyż tak to z niektórzy tam z czternastym roku sytuują niektórzy się u nas niektórzy twierdzą czternasty roku początek śmieciowej jest koniec wieku dziś długiego wieku dziewiętnastego drugi, gdzie nas podatnikach z 2 jest to pojęcie o usługach brytyjskiego historyka marksistowskiego natomiast trend ten spór z obszaru strzałem czy rewolucja oczywiście ma troszeczkę ideologiczny charakter będzie czy ludzie chcieli dbać o odpowiedź brzmi, a o odpowiedź tak naprawdę bardzo złożona, dlatego że jeśli policzyć, bo pytanie brzmi czy bolszewicy zrobili poparcie większości społeczeństwa z wyliczeń impulsem do tego momentu goście długo przypomnijmy, że w ogóle coś się wydziałowi Strug 17, że będziemy używać sformułowania rewolucja to jest druga rewolucja to pierwsza lutowa, czyli w marcu 8 marca rozdzieliła zwisał mu się lista walutowa bez wątpienia rewolucja już złożone przez pre World Car abdykuje tym pochwalił się pochwalić zbiorowego zmuszona jest twarda abdykacji jej rzeczywiście jest taka nowa atmosfera silnie rewolucyjna w w Moskwie w Piotrogrodzie wówczas jeszcze był już macie już po 2 rodzaje, ale także na winnych miastach w niektórych prowincjonalnych co się potem zaczyna krótko krótko potem i przejmuje władzę praktycznie rzecz biorąc duma i taki z niej wydzielone komitet wykonawczy i rząd rozdaje rząd tymczasowy powstaje rada delegatów żołnierskich i pomocniczych i zmienia się rzeczywiście systemy system władzy i mogli cara jako diakoni tylko w rodzinach rządząca, ale Google Ventures model ustrojowy odchodzi też właśnie on jest rewolucja takim absolutnie klasyczne mówi Marian filar jest, ale walkę, bo tylko zostanie zalegalizowana to też muszę powiedzieć, że rewolucja rzadko kiedy dokonał legalna partia to jest jak najbardziej legalna partia istniejąca w systemie politycznym do tego wszystkiego rzecz, którą potem starano się wymazać historii radzieckiej zarządzone zostały wybory do kosztów zgromadzenia Konstytucyjnego na styczeń, które mogły doprowadzić do tego czasu zwykle nowa wieś powiedzmy 1 rzeczą młodego kontekstu wcześniejszego ten okres między lutym czy marcem, a październikiem listopadem w zależności od kalendarza juliańskiego od gregoriańskiego czasokres tutaj pan już nazwy tych instytucji okres dwuwładzy tak bardzo specyficznej to znaczy, że warto powiedzieć, że kiedy Car abdykował Car Mikołaj drugi ona abdykował na rzecz swojego brata, który nie zwiększają raz nie chciał przejąć pałeczkę i szef resortu jest charakterystyczne, bo to pokazuje, że nie tylko ten stary reżim był rzeczywiście w fazie swojej spółkom, ale już nawet elitę, czyli noc sam Top tego, dlatego że był tego świadomy to znaczy wszyscy byli przekonani, że to co było w Rosji dotychczas to jest system, którego nie da się na dłuższą metę utrzymać należy go gruntownej przebudowy i teraz wydaje się, że w ogóle dziś 100 lat później ta dyskusja jest fascynująca do tego, że tak naprawdę w interpretacji z możliwych interpretacji z bardzo wiele ja mam nadzieję, że my wskażemy, chociaż te punkty, w których pojawiają się różnice zdań i czego one wynikają albo też toczy się taka dyskusja od czasu do czasu ktoś napisze tekst coby było, gdyby Niewiem jak bardzo lubicie jak bardzo nie lubię w ligach do ich, ale została wybita takie pytanie co byłoby, gdyby rewolucja lutowa, owszem, się odbyła, ale nie byłoby tej październikowej, czyli bolszewicy nie przejęliby władzę zyski nie byłoby niepodległej Polski, bo dla niepodległa Polska nie była potrzebna krajom, które miałoby sojusznika na Wschodzie pod nazwą, by Rosja i SLD, który się bardzo pamiętać przy całym polskim definiowanie tego co się stało w październiku dla Polski to przynajmniej na początku to było historycznie bardziej korzystna, a dziś dlatego też coby było, gdyby jest to już własny daj głos Michałowi z Tuskiem jest to pytanie co, że rewolucja lutowa była 1 z otwarciem szansą na jaki system demokratyczny Kd, że tak na tor taką umów w Polsce taką tezę gdzieś tam próbował głosić okres Andrzej Walicki oznaczonymi mamy taką w Prokopowicz spekulacje że, gdyby Stronnictwa powiedzmy liberalno konserwatywne w jakimś Sojuszu z miękką opcją socjaldemokratyczną były gotowe stworzyć szeroki koalicyjny rząd jedności narodowej w Rosji to wtedy być może te reformy wcześniejsze kapitalistyczna Stołypina ski z początku wieku mogłoby być kontynuowane mógłby nastąpić wzrost gospodarczy industrializacja urbanizacja czy kurkumy sprowadzanie Rosji czy kontynuowanie wprowadzania Rosji nowoczesność wszystkim nowoczesny świat gospodarczy, a także politycznych i powiększanie uprawnień duma, czyli ciała ustawodawczego gdzieś tam na dłuższą metę zmierzanie zmierzanie w stronę jakiejś formy parlamentaryzmu czy demokracji konstytucyjnej tutaj dziś taką największą siłą najważniejszą polityczną pewnie byłaby partia razem kadetów, czyli konstytucyjnych Demokratów natomiast uważałbym historycy bardziej sceptycznie mówili że, gdyby bolszewicy nie, że alternatywą dla bolszewików nie była parlamentarna demokracja jest zachodni wojskowej, który może była Biała dyktatura wojskowa przyznają, że w momencie wyboru między białymi czerwonymi obligatoryjnych kilkanaście tygodni przy rasizmu rewolucji omal nie nastąpiła rewolucja właśnie Biała omal nie został obalony rząd tymczasowy i BOŚ sobie szczerze to dawne kręgi związane z carem mniej lub bardziej symboliczny miał ogromne poparcie w Rosji co pokazała późniejsza wojna domowa tocząca się po rewolucji, kiedy walczono przeciwko bolszewikom pod sztandarem rządu tymczasowego demokracja pocztą Garncarskiej rząd tymczasowy szef prowadzimy tak nie to, że musiała być miłośnikiem 2 rezerwowych nie czuje się dobrze w tej roli natomiast chcę zwrócić uwagę, iż mówimy o liczymy na na początku jeszcze w lutym na pewne wyraźne wątki emancypacyjne trudno mi mówić o tym co by się wydarzyło, gdyby Lenin to słynnym pociągiem nie przyjechał do rosyjscy ze Szwajcarii w bazylice tak, by były szef nie przejęli władzy natomiast ewidentnie niezależnie od tego co się potem wydarzyło, jakie siły przeważały w tym momencie na ile w ogóle realne było utrzymanie w sytuacji trwającej wojny władzy przez jakiś określony obóz najlepiej nie powstałaby tam jakaś wielka wielka anarchia w chaos no to pewne zmiany tam zostały wprowadzone bardzo szybko bardzo radykalnej zaś go buczenia raczej pozytywne jak na zniesienie cenzury zniszczenie polisy słynnej politycznej carskiej ochrany amnestia dla więźniów politycznych amnestię mogli też szeroka dla biologicznego uległ Wiśle, ale tych reform tak Love and aluzja powiem to bolszewicy znoszą, ale my na początku przynajmniej jest taki taki bardzo wyraźny bardzo silny emancypacyjne tutaj wątek, który zauważają świadkowie historyczne ostatnio z kolegami raz uczestniczyli w zdaniu nadano numeru karty o o właśnie rewolucji m. in . w ta my wybraliśmy pamiętniki z tego okresu i w razie trawnikach widać, że jestem w dużej części społeczeństwa jest nadzieja na to, że będzie szeroko pojęta wolność są to co jest ważne ciekawe wydają się przez to, że rewolucja lutowa czy to pierwsza w jaki sposób zjednoczyła klasy w różne także potem do 1 to wyższa ja byłam w 1 mamy system dwuwładzy przez Wilka Rosja jest władza polega zemsta jest rząd tymczasowy, który z kontynuacją rady ministrów z polskiej rady ministrów od razu z najbardziej skompromitowanych salda kont, a co w tym czasie nastąpiło pokojowe powiedzmy przekazanie kompetencji, a z drugiej strony oddolnie tworzy się rada delegatów robotniczych żołnierskich w Piotrogrodzie to jest istotne te 2 władze ta oddolna i odgórna w pewnym uproszczeniu można je po można powiedzieć, że ta odgórna oczywiście bardziej umiarkowana bardziej burżuazyjne, ale ona obejmuje również klasę robotniczą faksy stoły są z socjalistyczną w inny ta oddolna jest bardziej radykalna robotnicza, ale co ważne bolszewicy na początku wcale nie mają w niej przewagę dziś już dostawcy i mienszewicy, czyli frakcji już radykalne, ale jednak bardziej umiarkowana co jest istotne i bardzo nieoczywiste to obydwie władzy on się tolerują i w pewnym sensie uszkadzają ich obcują ze sobą i to z 1 stroną jest przykład dno daleko posuniętego demokratyzm rzeczywiście taki poziom partycypacji niesłychanego w historii Rosji, a z drugiej strony jednak to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć ten okres dwuwładzy przez okres pamiętajmy, że cały czas trwa pierwsza pierwsza wojna światowa wojna Rosji z Niemcami bardzo brutalna bardzo krwawa bardzo również kosztowna społecznie i ekonomicznie i ludzką i MR trwa chaos wszelakie problemy związane z zaopatrzeniem nigdy też są same pozytywne wywołuje nawet zorganizują aparat państwowy Trefla z niej wcześniej istniał, a policja na sztukę, która przestaje w zasadzie funkcjonować w różnych regionach bardzo istotne są naszym mówi o tym, żeby się że, gdybyśmy byli świadomi, że ten okres między lutym, a październikiem to jest generalnie okres bardzo burzliwy mieliśmy próbę zamachu stanu prawicowego przeciwko rządowi tymczasowemu drzewko w małych i przeciwko radzie delegatów za stronę tzw. też album Korni mowa, czyli taka próba interwencji strony Amica dawnej armii carskiej z drugiej strony mamy mniej udaną w cudzysłowie rewolucję lipcową w cudzysłowie wziętą, czyli takim spontaniczny ruch z kolei oddolnym robotników ze wszystkich komitetów fabrycznych, które co ciekawe bardzo zaskoczył Lenina to jest zresztą aprobaty wszystkich mitów i narracji z najciekawszych mitów testach i o tej takiej demiurga licznej cenić wymagały licznych kontroli Lenina nad wszystkimi bolszewików na tym wszystkim co się dzieje to całkowita nieprawda to znaczy czy później są to ożywia opanował przez wiele miesięcy mamy mnóstwo aktorów mnóstwo ośrodków siły konflikty, które nie wiadomo czym się zakończą i próby reagowania w konflikt przez różne siły mamy też z dnia musimy tutaj doszło do tego do tego dojdzie jeśli się nieraz to znaczy jak wiele dla myślenia o ewolucji w okresie rewolucji zrobiło to co nastąpiło po nie my naprawdę tak naprawdę często ich skutkiem rewolucji tylko tak spadku tejże rewolucji i egzotyka dawno podziela entuzjazmu, który powstał autentycznym nie tylko w Rosji, ale też Scheme for różnych częściach dawnego imperium carskiego, który właśnie wtedy zaczną się nawet swoje dążenia niepodległościowe rząd tymczasowy otwiera drogę Polakom na terenie imperium rosyjskiego Ukraińcom Gruzinom wszystkim narodom Kaukazu RM jest rzeczywiście możliwość, która została potem przez bolszewików w okrutny sposób stłamszona i druga to co powiedział Michał autentycznie to, że bolszewicy w parlamencie wysforowali się do przodu w listopadzie 19 1 4 roku było zaskoczeniem pytanie dla wszystkich co więcej ta rewolucja, której mówimy nawet przez mieszkańców Piotrogrodu nie było od razu po traktowanego prawdziwa rewolucja nikt już 7 osób nastąpiło to leki stałe przejęcie władzy to też nie jest takie oczywiste właśnie w tych wynikach prośmy, abyśmy przyglądali to to co się pojawia taka świadomość tego wzmożonymi częściowo były po po latach dobrze redagowane, ale przeminą cech rzeźników tekst, mówi że że jest taka świadomość ogromnego gigantycznego przełomu i coraz bardziej dają się istotne początkowo ta zmiana przebiega smakowo bez krwawo to jest też był powodem do dumy u osób, które w raju w te zmiany, że porwanie z rewolucją francuską, która zdradziła oczywisty punkt odniesienia to ta zmiana w Rosji tym przechodzi no nie powie, że bez ofiar, bo od około 1000 osób zginęło Fortuna, który miał miejsce w w Malborku z naszej perspektywy Step Brothers w Petersburgu w tranzycie i Moskwie, niemniej to torze to zdarza się potem skojarzyła my rewolucja bardzo silnie co z terrorem to jest atak właśnie z tego, bo bolszewickiego nas do przewrotu, że Rahim Blak Łukasz jest Michał Sadowski są państwa gościom po informacjach wracamy mam nadzieję, że również banki domy w zasadzie się zakończyła ta rewolucja październikowa Czyżby bolszewicy sięgnęli po władzę, a może dwudziestym roku, a może już za Stalina i porozmawiam też o tym, o co dziś wspierają się interpretator, że jeżeli mogę takiego słowa użyć rewolucji do szkół po informacjach w RPA świąd lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz państwo gośćmi cały czas są Michał Sutowski z krytyki politycznej dr Łukasz jeszcze raz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Katarzyna Chimiak ze stowarzyszenia za wolną Rosję w setną rocznicę rozmów wiemy o rewolucji bolszewickiej rewolucji październikowej przewrocie bolszewickim Truso pokazuje, że 10 0 lat później jest wiele opowieści o tej rewolucji, które się wykluczyć ją na nich presję, by nie w nie muszą koniecznie wykluczać mam nadzieję, że do tego przejdziemy, czyli byle, jaką inną opowieść poza wyją tą, która jest oparta o terroryzm i jedno partyjność władzy bolszewickiej można wysnuć, ale my wciąż byśmy zaczęli od pamięci walk o tej rewolucji w samej Rosji zdaniem państwo wielokrotnie słyszeliście, że Władimir Putin, który w derby w konstruuje tożsamość rosyjską po radziecką mam kłopoty z rewolucją bolszewicką, dlatego że w ogóle rewolucja nie jest mu na rękę w żadnym wypadku teraz jakiś takie inspirowanie rewolucyjne źle mu się kojarzy też, dlatego że on czerpie ich zarówno z tego co było przed rewolucją oczywistych tradycji carskich wielkiej Rosji, jaki z tego co było po rewolucji, czyli jednak też imperializmu sowieckiego rolnicy, w czym się kończy to znaczy co Tyler jest najciekawszy powstrzyma Katarzyna Chimiak dla ciebie dzisiaj obserwuje się na pewną Putin ma problem nie tylko z Mattem rewolucji słowem rewolucja, która kojarzy mu się dziś, zwłaszcza z rewolucjami kolorowymi tzw. zarazków wiosną ZMT zostało w Libii trzynastym roku dla niego są bardziej przerażający obraz właśnie obalania dyktatora, który potem zakrwawione leży na ziemi, ale ma problem generalnie rzecz biorąc w ogóle z określeniem się wobec okresu całej Rosji sowieckiej wymierzonej w PiS autorem tego słynnego zdania, że rozpad ZSRR było największą katastrofą geopolityczną dwudziestego dwudziestego wieku, ale to nie oznacza, że on ma nostalgię za komunizmem sowieckim tylko za wielką mocarstwowości Rosji za tym okresem kiedy, kiedy związek sowiecki był był mocarstwem był szanowanym mocarstwem na całym świecie było 2 Górna 1 z 2 najważniejszych państw, które starało się ze Stanami znacznymi ludzie się albo bali albo albo i szanowali aut poza tym to główną taką ideą jego polityki historycznej, którą zauważyć można już od samego faktycznie początku jego jego rządów to jest to, żeby przebadać ciągłość historii Rosji trawa się z gry został przez rewolucje zerwana żeby, żeby tworzyć jedność społeczeństwa oczyścić wokół wokół jego osoby wokół idei silnej władzy Państwowej w i w tej koncepcji mieści się to, żeby mu o rewolucji jej i to lutowej i październikowej mówisz jako taki no i że w ogóle mówić to jako jakimiś takimi stać w błędzie, które których, który przerwał tę naturalną Łódź ciągłość tysiącletniej tysiącletniej Rosji idea jest taka, żeby przywrócić ciągłość historii, bo od cara tytuł do inwazji sowieckiej, bo też ten okres sowiecki lewego z bardzo ważni tylko, dlatego że dzisiejsze elity rządzące wywodzą się z tamtych czasów on sam buły współpracownikiem KGB jest bynajmniej może się tego całkowicie odciąć nogę oficera winieta generacji nie jest też pozostali tego czasu idea, ale istotne jest też to, że postawą UE takiej dumy narodowej Rosjan ciągle powstają pozostaje mieć wielkiej wojny Ojczyźnianej, który oczyści wiąże się z wojną światową z moją postacią Stalina, ale jest Breżniewa Oławskiej w swoim w swoim stylu tak i ich trzeba po prostu Łączpol Gdynia Putina jakiś pomost przez między czasami cara czuł przerzucić na ideału wolę po prostu przed wojną ojczyźnianą Rosją sowiecką, gdy rewolucja jest niewygodne, dlatego że ona głód tę ciągłość ciągłość burzy dlatego właśnie dzisiaj oficjalnie w 2 jest kasacja jest zabawne, że chyba jest w Moskwie dzisiaj była parada na placu czerwonym, ale to nie była parada z okazji stulecia rewolucji tylko gdy była rekonstrukcja bardzo specyficznym ośmieszała mnóstwo wątków historycznych słynnej parady z okazji rocznicy rewolucji, ale premia miejsca 7 listopada 30 01 . roku to właśnie jest kolejne potwierdzenie tego, że głównym takim centralnym tematem jest ciągle dla Rosjan wielka wojna Ojczyźniana i to co do tego, że nawiązana w salonie Douglas idzie tutaj w narracji Trump znany w Polsce znaczy Rosja zawsze taka sama czy Biała czerwona należy czcić ich sukcesy przemilczy pewne problemy udało się te obchody przez państwa na szczycie Putinowi udało się zepchnąć je do grona konsol do konferencji naukowych do różnego rodzaju tych niszowych wystąpień, ale jednocześnie też zwrócono Rosji kilka mitów, które pokazują że, gdyby nie rewolucja Rosja byłaby lepsza choćby nie są to rehabilitacja premiera Rosji Piotra Stołypina, który przeprowadzał reformy po rewolucji 19 05 roku i który może doprowadzić może doprowadzić do tego, że Rosja była naprawdę bardzo podaży gospodarczo i politycznie krajem z Dudą oceniam na morzu tego co ważne powiedziała Doda poza tym, że zieleń zmumifikowane rzeżucha i mauzoleum i co więcej są te panie winnych tego nie chce poza domem dla Rosjan drodzy państwo wyczekał zatruł się to wprowadzi dla odprężenia Rosja ma nowy cmentarz państwowy, na które miano przenieść wszystkich przywódców radzieckich z podwórka na Wschodzie nie leżą Stalina, ale innej kradzieży znanego i 1 jak się okazało dalej pod murami leżał Władimir Putin może zająć Krym zająć Donbas arenie jest w stanie zdjąć Warty sprzed nos, ale tak to jest to jest uderzające i jak dąb pamiętają na świecie czy w Polsce oczywiście jest to najbardziej podstawową opowieść, którą znamy ze szkół i jest taka wiodąca w Polsce szczególnie im jak najbardziej prawdziwa to, że to był przewrót bolszewicki bolszewicy przejęli władzę i nie wiemy, jakiego się demokracji i dzielenia się i reprezentowania ludu tylko w zimie 1 partii, które się wydawało, że ten reprezentuje albo nawet samice nie wierzyli po prostu zaczął się wielki terror co oczywiście to jest już w polskich prognozy te pokazują też polega na tym, że jego głównym autorem polityczne rewolucji, czyli Włodzimierz Lenin pisał bardzo dużo i pisał bardzo różne rzeczy czasem dokładnie ze sobą sprzeczne nawet w okresach bardzo, ale z branżą nie był już je wraz z wizją milionów euro poziom wiedzy i Newtona myśli chodzi o to, że ma na pytając, jaki był zamysł rewolucji czy, o co naprawdę w nich chodziło o to na to można znaleźć za 3 co najmniej sprzeczne ze sobą ta jest tak bez państwa rewolucja, która zakłada taką mnogość, któremu radosną wizję umierania państwa i i demokratyzmu takiej polityki bardzo oddolnej, której przejawy i nie działalności bolszewików, ale z tym są zawirowania rewolucyjne między lutym, a w, a październikiem była obecna elita oddolna spontanicznie organizowane rady na awans z drugiej strony bardzo konkretny tekst również publikowane wówczas, gdzie była mowa o silnej zdyscyplinowanej zhierarchizowanej parki, które samo gardło rewolucji, dlaczego no tak duża robotnicy mają niewystarczające do poziomu świadomości politycznej związku, z czym muszą zostać do tej w UE to hit tego Królestwa wolności prze prowadzeni przez Awangarda w postaci dobrze wykształconych czy lepić gorzej wykształconych inżynierów lotników, czyli nie da Polsce rewolucjonistów, a mężczyzn z Zachodu rewolucję w bardzo różne, bo mam oczywiście bardzo krytyczny stosunek tutaj Polacy mieli w latach dwudziestych bardzo duży wkład pokazani bezpieczeństwa czy bolszewizm dla świata stanowi cel jest taki totalitaryzm ale kiedy w roku sześćdziesiątym ósmym przy nastąpił bardzo poważne zmiany, zwłaszcza te w litrach na Zachodzie zmniejszy to stosunek do rewolucji szukano jednak autentyczności w tym co się stało w Rosji autentycznej zmiany opresyjnego jednak carskiego państwa na państwo, która była ostrożna przez ludzi do tej chmury nad Libią dostał Oscara potem czerwoni Opoka, więc życie żona Lidia Gądek dziennikarz amerykański zespół Toronto rewolucji z inż. Stanisław Smolak z 2, że dostrzegano rewolucji również te pozytywne rzeczy nie po roku osiemdziesiątym dziewiątym po upadku ZSRR i później pod Paryżem w Chinach jednak negatywne interpretacje rewolucji w czasie przeszłym, bo dodam tylko, że na lewicy ton narracji mówi niebyła ona nie opiewała ryżu Radzieckiego, zwłaszcza w roku sześćdziesiątym ósmym one raczej próbą narzucenia wręczył wymówienie szukać tych elementów oddolny demokratyczny mandat jedno w ramach promocji w tym to impuls został zdławiony, że cię przeczucie tłumią wrócimy po informacje słyszeli państwo nie ma żydowskiego mam nadzieję, że zapytam was też krótko w ogóle, o czym dumać z pomocą takim trasą Łubianka ma tyle informacji o Agnieszka Lichnerowicz o państwa gośćmi cały czas są dr Łukasz Cieśla z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Katarzyna Chimiak ze stowarzyszenia zamożną Rosy Michał Sutowski z krytyki politycznej, żeby w serce mnie boli, ponieważ tych wątków jest tak dużo bardzo ciekawy przy okazji dyskusji rozmowy my o rewolucji bolszewickiej czy październikowy miasto lat od niej, więc podejmujemy tę rozmowę, więc i musimy wygrać zaledwie kilka wątków, ale trochę wskazaliśmy na samym początku, że z 1 strony należy zwrócić uwagę i to jest ta główna izba pamięci w Polsce materiał od i na to, że niezależnie od idei i tego, jakie my mamy światopogląd jak oceniamy pewne projekty czy pewne postulaty, które towarzyszyły tej rewolucji to jednak była ona z henny, które jest delikatnie niedemokratyczne z naszych miejsc w RPA byłby tak delikatnie tak po prostu uważała, że im tną jak w prasie mówi reżyser jest rewolucja, która miała być wielkim propagandowo później historycznych też książkach sufitem człowieczeństwa była rewolucja głęboko niehumanitarna i rozrost pogarda wobec ludu rosyjskiego przynajmniej ze strony samego Włodzimierza Lenina i część przywódców partyjnych niekoniecznie strony rewolucyjnych dołów idę tam się rozkładało różnie, ale jest faktem niepodważalnym, że nie da się rehabilitować tej rewolucji przynajmniej od strony ludzkiej romantycznego z ofiar, który został w trakcie tej rewolucji poniesione ilość ofert, które potem w wyniku tej rewolucji były ponoszone handlowej wzrost marży o tyle istotna część ofert wynika z działania wojenne tak wynika z głodu tak czy krótko mówiąc terror masowy to aż tak liczony w dziesiątkach setkach tysięcy w milionach to jest sprawa późniejsza warsztatach, podczas której państwo świadomi ordynuje n p. rozstrzelali kilku z Czarnogórą zresztą jest zarówno w okresie pokoju to jest okres lat drugi pożar lasu ani też zwrócić uwagę jednak na te i inne wątki 3 3 lub inną inny narracji czy uwzględnianie innych wątków to znaczy jednak tego, że ona miała charakter emancypacyjne w bardzo wielu sprawach ewolucja dała nam to porządne prawo dla kobiet w Rosji n p. po wojnie dekretem pamiętanie pod wpływem rewolucji dała możliwość ujścia ludzi od dołu do góry, chociaż z drugiej strony ona nie była aż tak bardzo zamknięta już w Rosji właśnie w tym ostatnim kongresie kupił mogli się przebić się tak mocno oczywiście jak po rewolucji znowu go rasistą Finowie Aleksandrowi drugiemu rewolucja dała też bardzo wiele idei, który był realizowany przez pierwsze dziesięciolecie po rewolucji to jest walka z analfabetyzmem kino fika elektryfikacja, którą zawdzięcza polskiemu szlachcicowi klubowych Chrzanowskiemu i t d . tak dalej Wrony taki, że stawianie pomników za te sprawy absolutnie nie oznacza zapominania o tym co się działo jedno niewykluczone jest bardzo moim zdaniem fałszywa opozycja oznacza zwolnienie może, gdyby nie wzbrania rewolucji przypominania o dobrych stronach tak jak PiS nie jest pozbawianie zalet tych spra w mówieniem o bardzo czarny w sprawach związanych z jazzem czy warto dodać życia choćby historia ona przykład emancypację są kulturalną i obyczajową postawił tylko ten niesłychany okres taki bardzo płodny kulturalnie w literaturze poezji w w sztukach dziś podzielił się wizualne Mańkowski Chagall Malewicz jest tu wszystko też jest to jest pewien okres rewolucji, który potem zostaje znowu uznane za nas do tego wydział mechaniczny nazbyt spontaniczny n p. już w okresie stalinowskim ta kultura socjalistyczna staje się bardzo na powrót drobne mieszczaństwo konserwatywna pani wojewodzie na złe Józefa Stalina, ale się także 2 tajemnic i Józefa Stalina znowu jest jezioro łabędzie ani Kazimierz Malewicz i n p. zakaz aborcji prawa co bardzo ciekawa czym się nie pamięta, że w okresie stalinowskim Kołłątaj, która była główną wolą żyć jako okazję emancypacyjne erotyczną kobiecą męskich bojów z niewielu stary bolszewik, który przez sentyment do Stalina przetrwały, ale czy zwrócą uwagę Przemysław Wielgosz pisze Le Monde dyplomaty wrzenie na peryferiach kapitalizmu, którego częścią była rewolucja październikowa podkopała władze zachodnich mocarst w nad światem otworzyło tym samym cykl historyczny schyłku inflacją stała się dekolonizacji największe emancypacji Neru dwudziestego wieku tylko znaki wciąż pozostają do 8 jedno 4 proc zużyła powtórzyła zatrudni tam 1 z historyków rosyjskich powiedział, komentując właśnie na obchody traci właśnie brak obchodów oficjalnych rosyjskich tego stulecia klubu Mikołaj zwani w wywiadzie dla Radia Swaboda, że właśnie wysłannicy PiS zapytany waśnie między ogniem między zwaśnionymi jest właśnie o to czy w Czyżynach to nie jest tak, że dzięki rewolucji to od w innych krajach zaczęły się jakieś procesy polityczne emancypacyjne mówiły coś takiego można się zgadzać zniknie, ale dla nich interesująca teza, że raczej ewolucja była pewnym straszakiem i że raczej pewne pewne pewne decyzje podejmowano w po to, właśnie, żeby zapobiec takiemu kierunkowi wydarzeń jak i jaki jaki miał miejsce Rosja czy tych ścian jest tego, sądząc po mule wcześniej było powiedzieć, że prażyć się w 2 z prawdą jest, że taki terror na skalę absolutnie masowo i taki też terror przypadkowy sklep zaczął się ze związku sowieckim dopiero w latach trzydziestych narodów Stalina nie mniej praktycznie z branż on był w od czasu, gdy bolszewicy przejęli władzę i zaczęli umacniać sąd od samego początku jest też ma taki charakter machiny terroru politycznego, którego celem głównym jest sianie strachu to jest dno Tusk się kilka wątków, ale tak jeśli chodzi o ocenę problemu emancypacji modernizacji, bo to coś bardzo modernizacja była też liczą, że cała runda wiosenna dużo o tym, że mamy dziś kilka tych zmian w Dolny Śląsk 3 milionów sic Patryk rewolucja rosyjska kontrowersyjny znawczyni Rosji rozkręca, ale bardzo też ono odnosi wiele ciekawych pytań n p . kiedy właśnie ta rewolucja się zakończyła już to będą słyszeli to czytać boja wiem, że nie zdążymy też mamy kilka egzemplarzy książki Śliwic Patryk, więc jeżeli państwo interesuje to nasze psy z mężem światopogląd ma ważny krok w areszcie ten wątek modernizacyjnym, bo tutaj sobie tak pożądaną zdewaluować uczeń był marksistą i trzeba powiedzieć, że one nie rewolucja to jakaś taka forma kierowanego wolą mocne, że inaczej sterowanego z mową ludzką wolę polityczną próba przyspieszenia pewnych procesów, które Marks opisywał jako proces obiektywny graczom dopisywało rozwój kapitalizmu uprzemysłowienia urbanizacji, czyli to wszystko co rzeczywiście miał miejsce w krajach zachodnich modelem oczywiście wielka Brytania kraj najbardziej zaawansowany wówczas to to jest to są wszystkie procesy, która miały naturalną drogą doprowadzić do rewolucji w kraju kapitalistycznym najwyżej rozwiniętych czy Wielkiej Brytanii jak wiemy jak z nim przeprowadzałem mówiąc, łamiąc do niego Antonio Gramsciego rewolucję przeciw kapitałowi, czyli rewolucję przeciwko tej logice przeprowadzają w kraju nie najbardziej najwyżej rozwiniętych tylko w 1 z najgorzej na najbardziej zacofanych społecznie i gospodarczy kraju wczesnego świata i teraz bardzo duża część zjawisk, które znane z okresu rewolucji, ale przecież z tego co działo się później, zwłaszcza z okresu stalinowskiego tez kogo to jest konsekwencja tego faktu, że rewolucja w zamyśle socjalistyczną przeprowadzono w kraju właściwie feudalnym i postawiono władze po części Lenin Stalin już otwarcie jawnie postawił za cel radykalną przyspieszoną modernizację rozumianą przez jak uprzemysłowienie kraju nawet jest taka wypowiedź Stalina zresztą co cytowana przez strzelec Patryk o tym, że ma związek radziecki musi wykonać ten proces, który krajów zachodnich zajął 50 10 0 lat mówi my musimy go wykonać 10 lat tak i to co znamy te wszystkie obrazki malowniczego Polskę, a i my też ono z rozmów jednogłośnie, który jest w w konsekwencji używane były proboszcz z pracą niewolniczą masową i azerskiej w dużej mierze w sitach nową tutaj chodziło o to, żeby sfinansować uprzemysłowienie nadwyżkami żywności kościelnymi zaś kapitalistyczny zachód, który wzmacnia też moglibyśmy rozmawiać o tym w twym długiem tylko za zasugeruje ten wątek, że partia bolszewicka być może zwyciężyła ostrożnie, dlatego że była tak niebywale konsekwentna w tym między rewolucyjną okresie radykalna bardzo przykra sytuacja w takich sytuacjach transformacyjny wygrywają niekoniecznie ci po, których stronie leży racjonalna racja, ale ci, którzy bardzo mocno nie wierzą są wstanie dopuścić się najgorszych zbrodni i tacy byli bolszewicy tacy byli też hitlerowcy w latach 90 w Niemczech przy czym ta konsekwencja też oznaczono niektóre brutalnie tylko brutalności radykalizm, ale też n p. torze przez URE to bolszewicy, głosząc cały czas pogląd, że należy wycofać Rosję wojny pakt z najistotniejszych postulatów sporowi czegoś wolnego jest bardzo dużo wątków luźno koniec ten 1 dziś w zasadzie nikt nie uważa rewolucji bolszewickiej czy październikowej za swoją to znaczy małe w morze, jakie środowiska się do niej odnoszą, ale ani żadne duże obozy polityczne ideowe ani nawet mówiliśmy o tym w rządy krytyka polityczna opublikowano swej stronie mamy bardzo ciekawy, nawet jeżeli państwo się nie zgodzić albo zgodzić się teksty prof. Davida ozdoba p t . kto dziś ma odwagę Lenina i dlaczego właśnie prawica i pisze on właśnie o tym, że dziś Lenin to własność prawicy oczywiście nie tej konserwatywnej wyciera akcyjnej radykalnej prawicy populistycznej, którym jest ona z naczelną i oddając cytuje Lenina, który w futbol Nowak, który mówił, że jest lenistwo ale, ale z przestronnego Donalda Trumpa, która zwraca uwagę na to, że tej prawicy, o których mówi podoba się od czwartej uporczywe podkreślanie, że władza jego partii będzie bardziej demokratyczna niż jakakolwiek tzw. demokracja wynikające z wyborów dla prawicy ograniczenie istniejącej demokracji liberalnej to jedyny sposób osiągnięcia w demokracji prawdziwej Sopot Jazz wszechobecne leninowski bolszewicki w praktyce Łukasz Czyż nie jest w stanie oprzeć ludzie uważają zbrodnię oraz ich idola, a jest naprawdę problem oczyszczeni z ideologią, ale sposób zdobywania władza i to jest, że to może się u różnych ekstremistom do tej pory bardzo mocno lenia podawać, bo to co chciał to zrobić i to w wadze zdobył z każdej faktury po tym, przejęciu władzy nastąpił jednak bardzo złym światem i strasznych ludzi, którzy dążą takich samych celów jak Włodzimierz Iljicz Lenin, ale to tylko to jeszcze z dumą Katarzyna Chimiak Michała Sadowskiego na koniec do tego, że właśnie mistrzynie przyznaje chaos twierdzi że, że w zasadzie może policja nie da się nie ta ta część prawicy, którą pisze profesor z Pisza nie dla oczyszczenia się nie przyznaje, bo tam od 3 podaje cytaty, gdzie ktoś, mówi że z lenistwa są przypadki nadal dość prowokacyjnie powiedzmy w wypowiedziach ludzi właśnie Banon epatujące prawda publiczność liberalną przede wszystkim taką, próbując jakoś tam zaszokować w swoim w swoim radykalizmem raczej w rewolucji szuka się wiem, że na części środowisk lewicowych jest, że cały czas ten mit właśnie na tej działalności oddolnej próbowano tego spontanicznego zrywu, który potem został status stłamszony 3 3 czy zdławione pomiędzy faktycznie to jest takie wydarzenie, która i ze względu na wielość wątków i skomplikowanie n p . z zderzenie ambicji politycznych z realiami prawda praktykowania praktykowania polityki jest szalenie inspirujące szalenie ciekawe natomiast w oczywisty sposób nie może być traktowane jako wzór umowy do naśladowania, a czy zacytuję słuchacza, bo pan Paweł Kapsa czy rewolucja poza gospodarczym postępem przyniosła któreś grupy społeczne jakiekolwiek korzyści dla kobietom prawo wyborcze n p. tak piw i drogo nas i tras musieli w partii bardzo bardzo szeroko opisana partia bolszewicka stało się partią robotniczą, czyli w ogóle związek radziecki stał się krajem robotniczym nie w tym nawet sam się, że prawdziwi robotnicy nie dominowali, ale że robotnicy zyskali możliwość awansu do inteligencji prawda czy do budowania biznesu są na najbardziej skorzystały Narodzenie rosyjskie, które w GM Zelów dostał szansę na niepodległość bez rewolucji naprawdę to nie nastąpiło bez zarzutu zdały z głodem, dlaczego właśnie wspomniany przeze mnie Władimir Władimirowicz Putin zieleń na bardzo nie robi w Polsce, że go to rząd zdradził rosyjską armię chodzenie etniczne poglądy mogły informuje opisując, który spowodował, że chcę grać na terytorium, ale też poszerzenie możemy z Jerzym mieszczan nie znamy się w mediach są wygodniejsze dowód będzie wielokrotnie do tej dyskusji przypomnę państwu mamy od krytyki politycznej książkę szyli Fitzpatrick rywal cała rosyjska mówił Łukasz Jasina kontrowersyjnej bastion książka jest niebywale najbardziej renomowany znak na 12 lat, więc sprawdzać, jeżeli macie państwo światopogląd ma pan to krótko szefem państwa gośćmi byli Katarzyna Chimiak ze stowarzyszenia za wolną Rosję Chiny 0 16 z Instytutu spraw międzynarodowych Michał Sutowski z krytyki politycznej i tyle co zamku boską dla państwa dziś przygotowaliśmy program realizowało ono już informacja, bo jeszcze więcej sportu zaprasza Krzysztof sądecki ATA świat lub podgląd każdej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA