REKLAMA

Grabowski: PiS robi wszystko, żeby jeszcze mniej osób pracowało. Przykładem jest np. obniżenie wieku emerytalnego

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-11-08 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu Arkadii Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studio od mojej lewej pan Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej dzień dobry panie prezesie pani dr Irena Ożóg Kancelaria Ożóg Tomczykowski dzień dobry pani doktor stwierdziła dr Bogusław Grabowski ekonomista dzień dobry czy jak ktoś słyszał o dniu bez lekarza poz zapraszamy do TOK FM, a właśnie, ale cebulę siedzenia w telegraficznym tak proszę bardzo Rozwiń » bezrobocie 6 6 % to są wstępne szacunki ministerstwa pracy czy to znaczy, że problem rynku pracy w Polsce się skończył nie no mistrz świata z żelaza w rezerwach mówiono, że zawiera panie redaktorze zawsze to powtarzam Puławy SA ma zrównoważyć choćby z podażą i władza ma zrównoważyć wydajność pracy z kosztami pracy poniesionej na tworzenie produktów rósł jak pan tak przełożyć na język miał zrozumiał oczy widzimy ewidentnie, że mamy za niskie płace, żeby zaktywizowała dodatkową podaż pracy, bo pamiętajmy, że to niski wskaźnik bezrobocia jest przy 1 z najniższych w Europie poziomów aktywizacji w wieku produkcyjnym na rynku pracy tak 5 0 parę procent Polaków w wieku produkcyjnym tylko pracuje zarząd PiS zrobi wszystko, żeby jeszcze mniej pracowało, bo obniża wiek emerytalny, bo mówi, że dzieci mogą chodzić od 7 lat nie od 6 do szkoły rozgłos tym, bo podejmuje działania, bo w 500 plus jest niczym innym jak dodatkowy efekt jest aktywizacja kobiet na rynku pracy bez względu na to co tam sobie ministerstwo liczy, że tak nie jest, bo to są dodatkowe darmowe pieniądze, które odciągają tych, którzy musieliby podjąć wysiłek, żeby 2 × od pracy tak jest rozmów z powyższym 1, a widać ewidentnie, że płace nie rosną tak szybko, czyli innymi słowy przedsiębiorcy mając w zesta w parząc się na stan wydajności pracy w swojej firmie nie mogą sobie pozwolić na znaczne podwyżki wynagrodzeń, które by mogły przyciągnąć dodatkowych dni aktywny teraz na rynku pracy pracowali, a czy w tych danych, które przytoczyłem czy też 6 6 0 tych w październiku stopa bezrobocia można przypuszczać i dalej czy da się to w ogóle policzyć chyba da, bo tak minister Marczuk mówił, że da się ile osób, jaki wpływ na obniżenie tego wskaźnika miało cofnięcie reformy emerytalnej, czyli że mamy niższy wiek, bo rozumiem, że to już też mogło się w tych danych ujawnić szczęścia, bo są sobą jeszcze chyba nikt nie minął ten okres odchodzenia z pracy na emerytury, ale czytałam, że spośród nich na grupy wiekowej 6 0 plus i trwale trwale 13 % odejdzie z rynku pracy w 13 % 13 % jest bardzo duże przy naszym rynku pracy jeszcze Doda bowiem w dr tai mówił o wydajności pracy i jej ciało dodać do tego dowód łączna wydajność z produktywnością pracy co rzeczywiście rzeczywiście, jeżeli popatrzymy Lee Quaye i ilościowo popatrzymy na ilościowo podaż racji plus zestawimy to z wydajnością i produktywnością z tej racji na to nie dziwią z relatywnie mniej nie dziwię wynagrodzenia, bo one wcale moim zdaniem nie są za niskie przy zestawieniu tych 2 mężczyznach i wydajność oczywiście więcej one są wypychani z Kalisza dziś zebraliśmy kapitaliści i jeżeli jeżeli nie kapitał jeszcze tylko oczywiście trzeba płacić za to co się robi i za to co się zrobi i za to co się z tym zatem wydajność my mamy jej i tempo wzrostu wynagrodzeń w ostatnim czasie, przekraczając znacznie wzrost produktywności pracy mam wrażenie złotej ordy uwag do państwa aktorstwa Talleyranda ski Achruk i papierosy do tego co państwo mówi wie, o czym się podpisuje się do 2 0 bardzo niski poziom inwestycji, które w Polsce nowe z tego nie będzie wzrostu produktywności prawda, czyli to jest jak dodatkowy czynnik i wreszcie również była mowa o płacach IT płace w Polsce w ustach polityków stał się takim pewnym fetyszem oderwanym od rzeczywistości płace mają być takie jak najbardziej rozwiniętych krajach, a o tym, że tak mała ich produktywność prawda taka ma być wydajna, a u nas 3 × mniejsza niż n p . w Niemczech i innych tanich kogoś tak powiem mnie niepokoi albo w ten niepokój jest głęboko skrywanej, czyli ekologią w Nest bank, gdzie pracownicy nie mogą zatrudniać dodatkowych oględzinach pracodawcy dodatkowych osób, bo przy tym poziomie wynagrodzenia nie ma chętnych i narzekają na brak rąk do pracy, a nie mogą w nich wynagrodzeń, dlatego że produktywność pracy wydajność liczoną wartością dodaną w przeliczeniu na 1 pracownika nie pozwala na to by musieli ponosić strat co właśnie jesienią można wypłacać wyższe od dobrej drodze tylko i LNG z ręki rekompensuje się importem siły roboczej, która może, kto jest tańsza prawda jest nasze wschodniej granicy ale, ale co się może skończyć i wtedy w zasadzie staniemy przed dniem rozwiązywaniem problemem czy trudno rozwiązywany gospodarki no bo po prostu nie będzie podaży na mamy już c plus jako efekt, który jako jako cel jako cel 1 z celów jak tutaj mówił przed chwilą pan minister nie realizacji zabezpieczenia także rynku pracy podaż pracy panie redaktorze co się teraz będzie działał tak coś będzie teraz zarówno ci, którzy mogą sobie także wróżbiarstwo ci przedsiębiorcy te przedsiębiorstwa, które sobie mogą pozwolić na wzrost wynagrodzeń, bo ich wydajność pracy w firmach na to pozwala będą mogli posilić inni pracownicy będą żądali takich wyższych wynagrodzeń ich w 2 pracodawcy nie będą sobie mogli po powodzi będą ograniczali produkcję na razie nie podejmują decyzję o inwestycjach, bo się boją, że te inwestycje mogą być nieefektywne ze względu na brak rąk do pracy ze względu na presję na wynagrodzenia z menu ograniczali produkcję inwestorzy zza granicy z wielu jak w Polsce z bardzo trudno szukać rąk do pracy to być może lepiej przenieść tam produkcję n p . na Ukrainę, gdzie pracy podaż pracy zwiększa i przy tym samym poziomie wynagrodzenia nawet niższy niż w Polsce można bez problemu realizować produkcję, która nie jest rywala na rynkach i gotowy za łapówki i będziemy mieli dostosowanie popytu do podaży przez ograniczanie popytu na pracy, ale będziemy mieli spowolnione tempo wzrostu gospodarczego przy wspomagające tempo wzrostu gospodarczego przy niskim poziomie wynagrodzeń jeśli chce pani polemizować to tak, że bardzo nie chciałam tylko dodać, że z ostatnich naszych informacji, które napływają z Ukrainy wynika, że jest inny cała część bezpieczna Ukrainy zachodniej Ukrainy już dostrzega brak podaży pracy czyli, czyj to jest dla Polski bardzo słaby i jej sedna, dlaczego no cóż z tego, że nie będziemy mieć możliwość uzupełnienia rynku pracy w Polsce moda zaczną rosnąć wynagrodzenia za bardzo go miejsca pracy już zanosić nie będzie tak korzystnie przechadzających się później to nastąpi skażenie względów musimy to, że tak powiem w naszych planach na przyszłość brać pod uwagę plandekę minister Marczuk mówił, że ministerstwo rozwoju pracują nad jakimś takim programem, który miałby wskazać skanalizować tę politykę poszukiwania poza polską prezes lub poza polską żegna się w Polsce mieliśmy nie do końca udany program 50 plus sprawdzane nie do końca się udało tutaj są rezerwy największy z je jak zrobić, by zachęcić tych ludzi, którzy siedzą w domu dodaje, żeby oni podjęli w tym w częściowym wymiarze przykład pracy zawodową takie, którym pan doktor powiedział Polska ma 1 z najlepszych win najniższy współczynnik aktywności zawodowej K2 no może to będzie zachęcało, chociaż nie wiem, bo znaleźliśmy tutaj świetnie, bo jakiś wielki szukania, ale w wykazie prac prace rady ministrów może już widnieje informacja o projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ręczy państwo państwo gości, w której nasi słuchacze pamiętają to była tak wielkie pomysły i projekty premiera Morawieckiego ministerstwa rozwoju, czyli z 1 strony tam były zmiany w OFE, a tu uciekamy, a z drugiej strony te pracownicze programy kapitałowe, czyli oszczędzanie utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia społecznie społeczne powszechnych pracowniczych programów kapitałowych to jest dobry pomysł w IT jest wzrost kosztów dla przedsiębiorców właśnie także dlatego, że jeżeli pracownik będzie 2 % musiał odprowadzać ze swojego wynagrodzenia to zechce, żebym mógł wrócić do WICZ jego wynagrodzenia od 1 %, a ktoś będzie pracownika pyta o zaraz zaraz pracowni dzisiaj na rynku w przed chwilą mówiliśmy o rynku pracy, tak więc oczywiście się będzie pytał dlatego, że jeżeli będzie miał cenionych pracowników dobrych pracowników to będzie ich trzymał i jej jubilatowi za 2 proc wyżej oczywiście wolny, ale do tego praca, a do tego pracodawcy jeszcze 1,5 % z tego projektu tanimi będzie musiał dołożyć ze swojej kasy w złoto jest słuszna uwaga, który powiedział pani Irena Ożóg to jeszcze dopowiem drodzy państwo słuchaczy już, pomijając wszystkie sprawy, które tym projektem rząd chce załatwić, czyli ustanowienie takich obowiązkowych pracodawca obowiązkowo musi utworzyć taki program dla pracownika pracownik będzie mógł się z niego wypisać, ale założenie jest także minimalna wysokość składki do tego planu pracowniczego jest po stronie osoby zatrudnionej w 2 %, a po stronie zatrudniającej 1,5 proc wynagrodzenia, czyli czas swojej pensji miastom się te 2 punkty te 2 % dołożyć tak, a pracodawca musi też dołożyć do tego co oczywiście podwyższy koszty prac i powie mi panie Górski no podwyższy kazała panu już pracowniczym programie dobroczynność w małych średnich przedsiębiorstwach szczególnie tych mikro przedsiębiorstwach jest bardzo zatrudnienie pewnie będzie zgodny interes pracodawcy pracownika, żeby się pracownik jak najszybciej wypisał z tego, dlatego że te 2 po jak widzimy próby obchodzenia różnych składek na świadczenia społeczne ZUS na czele nie oni mnie nie duża część pracowników będzie skłonna odkładać te 2 %, a pracownik nie będzie miał w ogóle, ale z drugiej strony stają bowiem zgoda obowiązkowy program 3 tutaj dodać, by nasi słuchacze wiedzieli program obowiązkowy, ale pracownik będzie mógł zrezygnować z tak nie jest obowiązkowy dla pracownika obowiązku wy dla pracodawcy ustalenie dla pracodawcy obowiązują w rękach, ale drodzy państwo od lat przedstawiciel tej audycji i wszyscy mówią państwo także, że trzeba oszczędzać na cele emerytalne, a także umocnić się trzeba i tego typu rozwiązania to się nowa taki głaz i obowiązkowe, które najszybciej się rozwinęły na świecie w Danii Wielkiej Brytanii, ale są dobrym sposobem na gromadzenie kapitału długookresowego emerytalnego można powiedzieć tak teraz jest o tyle dobry czas na uruchamianie tych planów kapitałowych ze względu na to, że gospodarka rośnie i płace rosną, czyli krótko mówiąc te dodatkowe 2 %, czyli od 2 % mniejsza płaca na rękę, dlatego że 2 % wpłacamy no lepiej jeść, gdy da się dzieje w okresie szybszego wzrostu płac nominalnych niż w momencie, kiedy obniża się bezrobocie rośnie płace rosną wolniej tak, a teraz bezrobocie spada, a prace płace rosną szybko ale, ale o powodzeniu chciałabym powiedzieć Energa rozruchem wszystkie te państwa, które wprowadzali ten model oszczędzania na PL na stare lata w 1 wspomagali go przez długi okres ulgami podatkowymi równymi zawiązano przede wszystkim ulgami podatkowymi w ten sposób, że przenosiły czas opodatkowania zysków na okres, kiedy się już tę emeryturę o różnym otrzymuje poprzez możliwość odpisania na bieżąco tych składek ze swojego opłaconych ze swoich pieniędzy podatnika w od wzywania swojego dochodu przed opodatkowaniem co miało co miało głowy państwa istotne znaczenie i tancerz zwolnienia zysków kapitałowych długookresowych na cele emerytalne funkcjonariuszy do dzisiaj w na razie nie wiemy czy w Polsce będzie też ten model przyjęty, jeżeli nie to oczywiście obchodzenie tych przepisów już widzę dzisiaj w kąt oraz zwolnienia jest także z ronda tak orzekł tak powinno być, żeby ten system był efektywny nie było tego wypisywania Donalda inna ta jest jeszcze 1 pani pan zada pytanie czy to jest po potrzebne nam w perspektywie długofalowej bardzo pod szyldem to jest taki element przeciwdziałania nędzy sobie o niebo myśl tego słowa wiadomo, że nasz system nie wiadomo ile wytwarza system emerytalny, jeżeli ktoś będzie samotną osobą bez winy bez wsparcia i t d. może znaleźć się bardzo pokaźne w sytuacji, kiedy wejdzie w wiek emerytalny i to być może będzie właśnie ta część, która pozwoli mu na dziś możemy się utrzymać, ale wiem, ale w tym roku w grudniu, ale w tym roku w grudniu emeryci, ale niektórzy, a nie odczują najniższych emeryturach mają dostać prezent, ale ja nie rozczarowały panie witam niektórzy się, że wszyscy już ciemno nie zamrozić na jakieś drinka panie prezesie okazji tylko panie rektorze pamiętajmy o kompletnym chaosie myśleniu rządzących wywiad z emerytem i jak oczywiście emerytowany doktor PiS o kompletnym chaosie, dlatego że teraz, gdy to jest działanie kompletnie przeciwstawnym kierunku niż obniżenie wieku emerytalnego na euro na sam wiek emerytalny, a szczególnie kobietom drastycznie obniża poziom wynagrodzeń do tych nędznych głodowym aluzji mówimy, ponieważ będziecie mieli nędzne emerytury to 2 % teraz tego wynagrodzenia oszczędzali działa pracodawca, bo wiedziała, że był troszeczkę większy być może to jest argument polityczny oceny politycznej, który zablokuje wprowadzenie tego rozwiązania w jakiś dający się przewidzieć najbliższej pewnie Diablo już szans wszystko po kolei jest blokowane łącznie z wolnymi niedzielami teraz zostać drodzy państwo Ewa Drozd aktorzy nasz dyżur trwa, ale teraz krótka przerwa w informacji o handlu ekonomia kapitał gospodarka jest magazynek także część trzecia zbliża się dziewiąta 4 4 Maciej Głogowski dzień dobry dzisiaj w naszym tutaj ktoś z odrobinę się przymrozki tak doktorzy pani dr Irena Ożóg i dr Andrzej Arendarski Banek Bogusław Grabowski nie znalazł, żeby nam drogowy nieprzerwana zoperować w elektorzy aż pod dom dla słuchaczy proszę bardzo dobrzy teraz rynek walutowy euro 4 zł 2 0 prawie 4 gr frank 3 6 5 USD 3 6 5 Chifon 4 zł 7 9 gr, a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 na minusie 6 w tej chwili w 2 5 3 4 punkty na ich indeks szerokiego rynku WIG 3 do do góry radzie polityki pieniężnej, która dzisiaj kończy posiedzenie w tym porozmawiamy jutro no bo w co tu dzisiaj powiedzieć jak my nic nie wiemy, więc teraz mam takie pytanie co państwo dziwi obawiam się, że nic, dlaczego pan prezes na zlocie udział w coraz więcej na ja mam 2 takie tematy, których jestem fanem pierwszy test Górnictwo węglowe drugi wolniej wolne niedziele w handlu, ale w morze w tym górnictwie, bo tym co się okazuje ostatnia to ostatnie się okazuje, że mamy wielkie niedobory węgla na pogrzeb przy zaprzestaniu 3 z wielkimi ograniczeniu poziomu inwestycji właśnie w tym okresie będzie wydobycie w 2  000 000 ton mniejsze niż z zakładaną na jakie są tego konsekwencje konsekwencje są takie, że importujemy coraz więcej węgla w szczególności z Rosji w latach 2 % w rolę w, czyli krótko mówiąc wyzwala się w zależności gazowej wchodzimy w zależności węglową na co od lat, ale jak czarny szlak z Donbasu z Mazowsza czarny dobrze z, ale jest też został zerwany przez 10 proc oraz regionalna swędzenie no i to jest inna rzecz no oczywiście też tych zegarek nie ma zegarek nie mają zdaje się tam zdymisjonowana prezesa PKP Cargo albo wcale poświęciliśmy temu sporo miejsca, bo to nie tylko węgiel, ale tak jak ja przywołałem to przedsiębiorcy Budowlani też bardzo narzekają na brak tych wagonów do transportowania kruszyw to jest poważna jednak kolejne takie tytuły jestem, dlaczego węglarki wracają na Śląsk to budzić w latach tak 70 tych późniejszych z radarem znaki są jak gdyby powtórzenie następuje zastanawiał się czy nie warto by reaktywować Państwowej komisji planowania gospodarczego, żeby powiązać te wydobycie węglarki wszystko widać jakoś brakuje tego jest stadion Piasta netto a kto zagra nasza, ale wiadomo co jest ważniejsze mam parę pozytywów, ale niech pan pozwoli, że ani nie są one dalej będziemy się w rządzie nie ma żadnego małe, więc ktokolwiek pytanie jest co mnie dziwi co, jeżeli chodzi mi na to, że nie jest w tym państwa, więc mam nadzieję was wasze bez zmian są wynagradzania w tym nagrody dla górników to 1 2 80  000 000 już w tym roku podobno to jeszcze raz nowelizacja nie złamie SZ, choć nie zrobi, że żądanie również przywrócenie czternastej pensji dlatego, więc PSL wersety z 1 proc 1 wielka batalia tego zmienić niedawno w tej firmie stąd wniosek organizacji to Norwegia HS 1 wielka polityka, bo oprócz norm to też jest pan właśnie powiedział pan to samo co ja wszystkie wymienione schowani w niestety to wcale nie jest zabawne miny to, o czym mówił pan prezes trenerski i z wydobyciem węgla i z kościołem importowi z problemami transportowania w węgla czy kruszy w po kraju, bo nie przewidzieliśmy, że więcej wagonów mama będzie będzie potrzebne co dziwi pana dr Irena Ożóg moja nowa parę rzeczy nie dziwi dr Janusz Drachal generalnie nie dziwi, gdy jest coraz bardziej widoczny jej brak spójności różnych działań brak spójności w różnych działaniach w tym UE w tym bardzo mnie jakby z interesującym obszarze podatkowym, ale chcę powiedzieć o zdziwieniu lokalnym mianowicie transport indywidualny, a propos transportu, toteż tak transport indywidualny w Warszawie to około 30 % zaspokojenia potrzeb 70 % jest 6 0 kilka 70 % jest transport publiczny my nieco dziwi Ber myślę, że zawsze są odwrotne relacje ludzi się z USA w radiu, że właśnie taki jest wydawał mi się, że jak tak dojeżdżam do pracy niestety też samochodem, bo nie mam dobrych i komunikacji, lecz skomunikowania różnych środków transportu miejsce wobec publicznego to dziwi mnie, że przy takim relatywnie wysokim udziale transportu prywatnego mamy w Warszawie tak straszne korki to jest dramat miasta to jest dramat komunikacyjny miasta nie tylko naszego miasta od tego w którym się obecnie znajduje się notatka, ale jeżeli nie będziemy mieć w rozwoju komunikacji miejskiej na dostatecznym poziomie na pozostałe jakiś czas się zatka nie wiem czy panowie to obserwuje się, ale tak patrzy na mnie na jadących do pracy w godzinach szczytu samochody osobowe często tam jedzie tylko 1 osoba w tym samochodzie, a oni ile osób z okolic z domu do pracy podwozi na ja w w podwozie, by móc dotrzeć z Sanoka i dalsze losy tej linii, bo jak już tak zawsze można jakieś manekinach mówić o 3 8 FOT Dariusz Cezar wnuczka wnuczką oczywiście rodzice są 1 może natomiast pan czasami czasami ważna, ale prawdą, że też jest wyssana z samochodem i ubolewam z tego powodu, dlatego że chętnie zjawią środkami komunikacji miejskiej, gdybym miała dobrą komunikację mogły skomunikować milimetr z kolejką jakościowym niestety nie ma lidera w tej sprawie pan dr Grabowski, a co pana zdziwił dziwi mnie, dlaczego pan wicepremier Morawiecki leżąc już na deskach po nokaucie nie klepie 3 × ręką, że się poddaje zapowiedział na początku swojej kadencji to, że jego działaniem będzie zwiększenie stopy inwestycji, bo jak twierdził zbyt niska stopa inwestycji pani premier są to 7 × powtarzał w swoim exposé na początku, że mamy około poniżej 20 % udział inwestycji w PKB, a takich nie mają 3 0, więc trzeba było mieć przynajmniej 2 0 parę od tego momentu udział inwestycji w PKB spada do najniższego poziomu od 2 0 lat, więc jeszcze nie odkrywał 3 × rozumie, że jeszcze coś zrobić, żeby to stopa inwestycji rosła na razie nie widać odradzają się ruszyć inwestycje publiczne głównie samorządowe w wykorzystaniu środków unijnych sektor prywatny na razie nie droga jeszcze, ale druga rzeź zapowiada, że tak gospodarka za mało innowacyjne i mają euro, by wprowadzić na tory innowacyjności mamy badania Internacional biznes import prowadzony przez Granta Thorntona, które mówią o wydanie z dość prosty do przedsiębiorców czy w najbliższych latach przewidujecie uruchomienie nowego produktu lub nowej usługi co świadczy o innowacyjności przedsiębiorstw Otóż w tym rankingu jesteśmy na ostatnim miejscu 30 03. ze wszystkich badanych krajów tylko 10 % polskich firm chce uruchomić nowy produkt czy nową usługę jesteśmy na tym poziomie co Armenia mniej Armenia troszeczkę wyższy, bo jesteśmy na stadion ma 14 % średnia dla krajów Unii Europejskiej do 3 3 %, a n p. we włoszech w sprawie 50 i druga rzecz to jest najgorszy wynik od czasów, kiedy w, gdyby te badania 4 lata temu podjęto najgorszy wynik w ciągu tych 4 lat dla polskich, czyli nie tylko do innowacyjności nie poprawia produktowa akurat nie technologicznego budowa długo się wręcz pogarsza, dlaczego przedsiębiorstwa mają proste mamy nieprzewidywalne perspektywy co do koniunktury tez na pierwszym miejscu dzień przewidują, że ta dobra koniunktura, która trwa w ostatnich 2 latach się nie nie przedłuży, ale mówią o tym, brak pracowników, bo przecież trudno sobie uruchamiać nowy produkt, jeżeli później się okaże, że jego założenia efektywności się nie spełnią, bo nie będą ludzi nie ma szans znaleźć pracowników do wytwarzania tego nowego produktu czy nie tylko brak ludzi do pracy wpływa na to, że mamy niższe inwestycje, ale też mniejszy poziom innowacji w planach kryminały wraz z nią medal ale gdy trzecia rzecz jest niepewność otoczenia biznesowe takich rzeczy wskazują na nasze otoczenia biznesowego jako zagrożenie dla wzrostu inwestycji, ale mamy rozwiązania podatkowe i są do różnych jak na różne inne także, ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze 1 zagrożeniu mianowicie leciutko wdaje się perspektywa 2 0 2 0 po roku 20 20 UE pozyskiwania środków z Unii Europejskiej zakładam, że Polska 1 wzywali oni też hossy dno wyraźnie, że zakładam, że Polska pozostanie w unii Europejskiej i optymistycznie chciałabym wierzyć, że nie będziemy tam piątą prędkością natomiast jej przy podziale środków z nowej w nowej perspektywie istotne znaczenie będzie miał poziom innowacyjności gospodarki i absorpcja środków będzie uzależniona od tegoż poziomów co dla Polski nie jest dobrym rozwiązaniem przerodzi w dobrym sygnałem w szczególności mając na razie to co pan tu jeszcze na koniec Rosja wprowadza bardzo innowacyjny temat przekonań państwo, że jesteśmy Super innowacyjny K 2 w Ghanie to zupełnie szkoleniowca z napisem tu wyróżnić Otóż przeczytałem dzisiaj w Dzienniku Gazecie prawnej to także pytania pana ministra Marczuk w swej pierwszej części ekologię o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych RM, mówi że właściwie do wprowadzenia tego pomysłu likwidowania trzydziestokrotności, czyli ograniczenia w płaceniu składek emerytalno rentowych potrzebowałby uroku, a nie miesiąca 3 i 1,5 jak to jest w jak to wynika z praktyki czy sytuacji, którą mamy, bo przypomnę rząd właśnie teraz pomyślał, że chciało 1 stycznia tam trzydziestokrotność zlikwidować co prawda w tym samym tekście dziennik Gazeta prawna pisze, że ZUS i nawet tak nie ma tej ustawy przyjętej już myśli o tym, może jakoś tam ręcznie taką prowizorkę wprowadzi, by móc tam przyjmować składki je księgować co tam z nimi robić, ale problem się pojawia pan minister Marczuk mówił, że w sumie no skoro rząd chce wprowadzić to pewnie wprowadzi, ale tych kontrowersji problemów jest więcej, więc ja nie mam takiej pewności czy ta czytałam czyta trzydziestokrotność zostanie zlikwidowana żali się, że nie zostanie w właśnie została zlikwidowana to co noc z bezczelny skok na kasę innymi słowy nie ma czy panie redaktorze 5  000 00 5 miliard nie 5  000  000 polskich obywateli płaci składki na ubezpieczenia społeczne w oderwaniu od swoich dochodów ryczałt rolnicy prowadzący działalność gospodarczą od 7 5 proc średniej krajowej, a zysk, a nawet kilkaset tysięcy, którzy tak zlecenia nagle dech kilkaset tysięcy osób, które zarabiają więcej weźmiemy zabierzemy im dodatkowe 2 0 parę procent osób powyżej tej nadwyżki trzydziestokrotności co jest niczym innym jak w dodatkowym zadłużeniem państwa, bo przecież będzie mogła w przyszłości wyższej emeryturze, ponieważ wprowadziliśmy programy stypendialne, na które nas nie stać to dało, bo teraz weźmiemy zabierzemy dodatkowe składki niż w przeszłości tam za 10 2 0 lat ma martwi następny rząd znajdzie się żaden, bo mówił, że będzie mógł, ale za 20 Otóż może inne, więc dzięki Bogu już dzięki niej wiemy, że dzięki temu, że niesprawności organizacyjnej ZUS-u być może ten bezczelny skok w magazynie biznes Retail, aby nie zachorować dzieli od stycznia osiemnastego to raczej dziewiętnastym roku wyborczym, więc właśnie w nim nie dowiemy się jak myślę, że NFZ to jest pewna wymówka w gminach znak nowość technologiczna ZUS -u jak z tego wyjść, bo jest to decyzja w mojej ocenie absolutnie polityczny, a prezesem lubelskiego wprowadza tak widzę oczyma nie widnieje w myśl, że w rządzie nie ma w tej zgody co do tego chyba pani minister Rafalska jestem tym promotor konta i to tej idei prawda nawet ile są skrupulatnie wyliczył, jakie korzyści w stan, w którym będą płynęły natomiast banie nie ma zgody w wśród innych członków rady ministrów przesądzi pewnie nawet jak trudno jest apolityczne, a najwyższy najwyższy na jego rzecz róż jest zdrowy to dobrze, że czynnik polityczny horror tylko 1 dobę akurat w sobotę, kiedy jest Kongres bratniej partii, ale realnych zmian w Marsylii za nas tak nowy szef przeprasza, ale mimo choroby tak czy inaczej hołd Lenny gości przyjął w, a my tutaj mieliśmy na dyżurze dzisiaj bardzo dziękuję państwu panią dr Irena Ożóg i nagle Andrzej Arendarski i pana rektora, bo głosować raz dziękuję bardzo pomaga zamykanie teraz informacje w radiu TOK FM audycje wydawał Tomasz Kopka realizował Kamil Wróblewski Krzysztof Woźniak informacja ekonomia kapitał mógł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA