REKLAMA

PiS wzmocni ochronę zwierząt?

Połączenie
Data emisji:
2017-11-08 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich Lublin Olsztyn Igor 14 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia mecenas Karolina Kuszlewicz adwokat prowadząca sprawy z zakresu ochrony zwierząt dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu 6 listopada tego roku do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw albo jest to projekt potężna nowelizacja, która zostanie można powiedzieć wywraca normy standardy, które w Rozwiń » Polsce mieliśmy odnośnie ochrony zwierząt i zdecydowanie tę ochronę wzmacnia czy to jest ruch dla tych wszystkich, którzy przejmują się dobrostanu zwierząt to jest ruch dobrą stronę tak to jest myślę, że pierwszy od 2 lat tak, czyli kompleksowe też w dobrą stronę w tę ustawę ten projekt to należy ocenić jednoznacznie pozytywnie ono oczywiście, jakby w można mieć więcej postulatów można znaleźć tam jakiś drobny drobnych niedoskonałościach w natomiast, jeżeli chodzi o jego ogółu jego postulaty kierunki postulatów zdecydowanie wzmacnia ochronę zwierząt i ten aspekt humanitaryzmu, ale eksponuje ten aspekt humanitaryzmu mam wrażenie, że mnie na nie jest już hipokryzji w tej ustawie o ochronie zwierząt przez strony chronimy z drugiej strony tworzymy bardzo dużo wyjątków to może powiedzmy co tutaj przede wszystkim zostaje do definiowania Annę Czech, gdzie te zmiany są najgłębsze Jadczak, przeglądając pani wpis na w imieniu zwierząt kropkę com zauważa taki zapis mówiący o tym, że z BIK to co się szykuje to są zmiany odnośnie przestępstwa znęcania się zwierzętami treściwe bardzo często tak to znaczy ten projekt ustawy właśnie jest kompleksowym się, że to jest dobre określenie w w stosunku do niego, dlatego że on GM i zaostrza przepisy związane ze znęcaniem się nad zwierzętami i ale związane z i doprecyzowuje przepisy związane z ochroną mieszkańcy innych zwierząt bezdomnych w eseju odbiorem administracyjnymi cały szereg różnych polach uprawnych działa, jeżeli chodzi o znęcanie się nad zwierzętami w PRL to przede wszystkim rozszerza definicję znęcania się DM usuwa takie słówko poszwy świadom, że znęcanie się świadome dopuszczanie w el do zadawania bólu cierpień SUV -a to słowo świadome w euro moim zdaniem jest to zabieg słuszny, dlatego że w sprawy związane z ochroną zwierząt i ze znęcaniem się powinny być bardzo proste w NATO, a przyjęta ustawa była w tylu różnych kierunkach interpretowana również niewłaściwy, jeżeli chodzi właśnie ta świadomość ten zamiar bezpośredni sprawcy tego usunięcie tego słowa w mam nadzieję, że po prostu usprawnić rozpatrywanie tych spraw ja rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której można było nie wiem co powiedzieć, że ma, jeżeli ktoś wstanie karmić to w zasadzie myślę, że może ten pies nie potrzebuje, a jeżeli ktoś go tłuc pałką NATO tak to wtedy się znęca dokładnie tak i o ile tutaj mamy orzecznictwo Sądu Najwyższego, który to tłumaczy to znaczy mówi o tym, że chodzi o bezpośrednim zamiar sprawcy odnośnie tej czynności sprawczej czyli jakby w ich on chce nie karmić trzymano doczytać kierunku ocenia karmić o tyle jednak tutaj często popełniany błąd, bo tłumaczą się oskarżenie, ale ja tak naprawdę nie chciałem, żeby on umarł z głodu i często z tych powodów były o postępowaniu ważny to jest to dobra dobra zmiana LNG też te przykłady znęcania się rozszerzono w kat wskazuje, że w scenie zbywanie leczenia zwierzęcia jest przestępstwem wskazuje m. in . ustawa w ten projekt ustawy, że w utrzymanie również kolczaste, czego wcześniej nie było w Enei, która powoduje bólu cierpienia też może być zakwalifikowane jako przestępstwo SS czekamy już mówimy o psach petenta ustawa wprowadza zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi czy chodzi łańcuchy tak czy tak naprawdę de facto chodzi miałam o łańcuchy oczywiście zdarzały się też przypadki, w których mieliśmy n p. interwencję, bo ktoś, by kod do palików przy czym w przyrządy powiem przy przywiązywał miasto dotyczy zwierząt domowych również również może dotyczyć kotów, ale bardzo ważna zmiana, dlatego że dotychczas w aktualnie obowiązujących przepisach w mowa o tym, że zwierzę nie może być trzymana nad ich wieś, czyli de facto na łańcuchu w mundurze niż 1 2 godzinna dobę i ten łańcuch ma być co najmniej trzymetrowe i teraz jest takie kuriozum jak organizacja pozarządowa sąsiad, a potem prawniczy prawniczka ma udowodnić to, że to było więcej 1 2 godzin to musiałby być jakiś monitoring sąsiedzki w elekcji bardzo zaangażowany przez 3 czy 5 dób to wszystko nagrywać dlatego tez dobra zmiana, bo pozwoli wreszcie egzekwować przepisy w inny poza ich zamienia łańcuch na Choice, czyli w stosunku do tych zwierząt, które do struktur wreszcie ma potrzebę, żeby one dziś były zamknięte lokowane w NATO mamy mamy taką ojca, ale tutaj jest też uderzanie w biznesy to bardzo wyraźny znak czy ta ustawa wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra to rzeczywiście robi się bardzo poważne związki królików tak z wyjątkiem królików, które są fascynujący sprawdzian przed chwilą tutaj zaczyna się zastanawialiśmy, dlaczego akurat króliki nie cała reszta jest, dlaczego cała reszta nie jak króliki tak chyba nie uda się rozwikłać to znaczy jest oddzielna czy na pewno trzeba się będzie chciała to jest za czas pierwsze czytanie na pierwszy nasz odbiór tego projektu, więc w, więc na pewno się jeszcze dużo nad na jego temat wiemy i czytając po raz któryś natomiast w taką lub faktycznie taki faktycznie ustawa wprowadza zakaz hodowli chowu hodowli zwierząt na futra w celu pozyskiwania futer z wyjątkiem królików Jaros leży to wynika z tego, że króliki na hodowane są tak czy siak nam na mięso jedli ich jak przypuszczam, że to z tego wynika on może tak natomiast mego punktu widzenia tworzenie wyjątku od tak taki zakaz tworzenia General, dlatego że stworzenie wyjątku od niego ja obawiam się już może powodować w przyszłości w jakieś nadużycia w stosunku do tych zwierząt, których się nie umorzono z niekoniecznie sobie wyobrażamy natomiast co do zasady krok ogromny krok po mnie, dlatego że Polska jednak potentatem, jeżeli chodzi o przemysł carski, dlatego że w wielu krajach Onoszko nosi w Południowej sąsiedzi Czesi niedawno wprowadził taki zakaz coraz coraz szerszy jest zakaz w modę na futra jednak w jakimś stopniu miał, ale nadal jest popyt więc, jakby tutaj faktycznie uda się biznes i mam nadzieję, że ten biznes nie spowoduje, że pewne słowa zostaną w na etapie prac legislacyjnych c ustawy wykreślone z ma nadzieję, że się lobbing nie będzie na tyle silna, bo ta ustawa utrzyma się mimo lobbingu, bo na pewno będzie się to właśnie tutaj może będziecie to jest ten biznes, w którym którego interesy są najbardziej ograniczona w tej ustawie, ale jest też inne mniejsze czy zakaz organizowania prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt jeśli tak tak no panie redaktorze w gotówce mamy kilka kilka takich perełek z grup, które zostaną grup interesów, które w ZUS, po czym się dotknięta tym projektem już czują się będą m. in. cyrki w tej chwili w Polsce jest chyba, bo nic nie mam to brak pewności 17 cyrków Lentex oficjalnie działające, które wykorzystują zwierzęta do swoich pokazów filmów uważam, że jest to o tyle przepisy jak najbardziej słuszny pozostawianie tylko tak dzisiaj tego do decyzji samorządu to za mało dziś w portfelu mam poczucie, że powinniśmy dojrzeć już do tego, żeby to cieszyć się w 1 0 akrobatyka ono świetnym hasłem jest cyrk jest śmieszne, ale nie dla zwierząt, więc w tym co jest na pewno grupa frontu uderzy w ale myślę, że tak może być naprawdę atrakcyjny bez tych zwierząt to kwestia zmiany myślenia w ale ustawa też uderzy n p. pewniak w hodowców ryb od, z czym się borykamy w zasadzie przy każdej próbie nowelizacji w RN i bo tutaj przepis przepisy precyzuje, że znęcaniem się wstrzymanie właśnie ryby bez wody w uniemożliwiającym im ten dobrostan mówiliśmy o tym, parę razy, że ten transport jest teraz w Polsce rzeczywiście zdefiniowane w taki sposób, że może się okazać, że przewożenie bezwolny jest w zasadzie rocka i w rozumieniu prawa czy tak było w tej chwili, ale przepisy mówią o tym, że znęcaniem się jest przetrzymywanie lub transport żywych ryb w celu sprzedaż bez wody w, czyli tak naprawdę to on nie ogranicza się trochę do takiej sprzedaży tej ten zwrot kosztów rocznego supermarket chowali w LM natomiast Liberty niekoniecznie jest droga takiego hurtowego przewozu ryb do sklepu w noc ten przepis wykreśla słowo w celu sprzedaży, więc idzie naprawdę daleko, jeżeli chodzi o zabezpieczeniu dobrostanu w euforię po no to jest to kolosalna zmiana na plus, ale również w stosunku do niej wyrażam wielką obawę, że będą coraz większe zrównoważenie takt etc tak biznesu tutaj, tym bardziej że idąc dalej nie tylko o handel rybami tutaj zostaję do regulowane, ale też kwestia uboju w i tak już po pamiętamy w całości stary z ubojem rytualnym ona może tutaj wrócić przy okazji tej ustawy tak to znaczy nos ubojem rytualnym tuż po w sam fakt, ale jak bardzo wymowne lat tak SN Trybunał Konstytucyjny w o i pokazuje, że to jest problem niezwykle wrażliwej natury w tutaj przepisy te nieładnie ulic widują uboju rytualnego nie usuwają inni wręcz tak no i wskazując podstawę prawną, a do uboju natomiast jest taka próba ograniczenia tego, żeby ubój był faktycznie wykonywane tylko na cele członków związków wyznaniowych zarejestrowanych oficjalnie w na terytorium RP w, czyli de facto ma polegać na tym, że akty potrzebę tych związków wyznaniowych są niewielkie, bo przecież ubój ma walor symboliczny, a my mieliśmy problem taki żart, ale ten ubój rytualny było dokonywane jest na taką no tak naprawdę nastał wraz z umową inne znowu eksportujemy do krajów, w których sho w ubój zakazany w, a ono też nie ma co się oszukiwać, że trudno mówić o zasadzie humanitaryzmu w stosunku do tego rodzaju uboju czy zbliżenie stogu siana, bo przecież jest zabijane w jako zwierzę całkowicie trzeźwe, więc w PRL wobec znam dlatego jest to próba w nie wiem na ile skuteczna, ale na pewno dobrze w kierunku zaostrzenia obowiązku zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko zwierzętom tak MPO w ustawach tutaj ten projekt fair wprowadza istotne zaostrzenie, bo w SC wprowadza w stosunku do tego typu podstawowego, czyli zabicia uśmiercenia zwierzęcia niezgodnie z prawem albo w Realu znęcania się nad nim z kar pozbawia zagrożenia karą pozbawienia wolności do lat 4 dzisiaj mamy zagrożenie karą grzywny ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2, więc nie tylko to pozbawienie wolności idzie w górę do lat 4, ale z bardzo ważne jest to, że w stodole nie są wskazane kary grzywna i ograniczenia wolności czy uszczuplony skład TK mogą być zmienione w UE, ale mam nadzieję, że to wpłynie na to, że te wyroki będą ostrzejsze ze szczególnym okrucieństwem ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 i toteż jest bardzo ważne, że wprowadza taką te dolne widełki, bo dzisiejsze naszym problemem panie redaktorze nie jest to nawet gdyby zostały tak kary, które są inni też i jest to, że sądy boją się wymieszać tak wysokich kar w Poznaniu 2 tygodnie temu zapadł wyrok w sprawie, w której sprawczyni miała w PRL Zabij Zabij co najmniej 1 5 szczeniąt poprzez tworzone Prieto Piłat nie dotyczą one potem dobijała łopatą i że to 15 sztuk to na pewno nie było nas tylko kilkaset firm była zasądzona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności względnego, ale w, jeżeli ustawa przewiduje 3 lata co musi co musi, więc zdarzyć jeszcze gorszego, żeby zmierzyć ten wyższy wymiar kary w mam nadzieję, że w oczy po poniesienie tych kar jest dobra, dlatego że kary powinny być nie tylko nieuchronna, ale też adekwatnie stwora, ale ważne jest tutaj również możliwość orzeczenia zakazu posiadania zwierząt na zawsze przed sąd to jest szalenie ważny przepis no bo w realnym w praktyce borykamy się z tym, że ktoś skazany, a po 2 3 latach ma w 2 0 1 wraca nawet na niekorzyść wracali po prostu pozyskać kolejne zwierza i trzymać w takich samych warunkach to jest cel w dlatego świetnym rozwiązaniem jest chipowanie zwierząt potu jest wprowadzony obowiązek już chipowania psów może może też gmina ma zacząć typować koty i to mam nadzieję, że wpłynie na innych no na bezpieczeństwo tych zwierząt w gdy rzeczywiście moglibyśmy mówić o dobrych zmianach tylko pytanie co się z tym projektem wstanie dalej to jest pewien niepokój, który towarzyszy tak daleko idącym regulacją, bo to rzeczywiście jest rewolucja ości tak to należy oceniać jako rewolucja no naprawdę ferment w co zostanie uwzględnione takie Night Live bardziej wyraźne postulaty obrońców zwierząt ich to samo wreszcie w tym kształcie miałoby walor humanitaryzmu w LM, ale właśnie no jesteśmy na początku procesu legislacyjnego ustawa wpłynęła do Sejmu zobaczymy, jakie będą mieli losy dlatego tak napisał na swoim blogu w LM warto, żebyśmy jako społeczeństwo śledzili losy tej ustawy to pokażmy rządowi zalew to jest bardzo dobry kierunek i nam na tym zależy dziękuję bardzo mecenas Karolina Kuszlewicz adwokat prowadząca sprawy z zakresu ochrony zwierząt była ze mną w studiu to 14 3 8 zaś informacje program przygotowała Agata Majewska realizował Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA