REKLAMA

Sex, gender and Reformation. Rozmowa z bp. prof. Marcinem Hintzem

OFF Czarek
Data emisji:
2017-11-09 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwo mają go jeszcze jest biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorskie pomorskie wielkopolskie wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dzień dobry witam serdecznie księdza biskupa witam pana redaktora witam słuchaczy i może być zaintonować się słowa starej polskiej pieśni religijnej 50 0 lat Marcinie z nami jesteś świeżo Marcina Lutra nie on być albo Marcin Hinc strona trojga wc to nawet 50, czyli za Rozwiń » nami pewnie za księdzem biskupem bardziej niż za mną, ale za nami w sensie ludnością cywilną tego świata na obchody uroczyste 50 0 lat reformacji i dziesięciolecia tego ostatniego reformacji, a szczególnie tego intensywnego roku reformacji zakończonego od dna intensywniejszym tygodniem tych najważniejszych dni możemy tak powiedzieć, że rzeczywiście powoli, a obchody jubileuszu 50 0 lat reformacji są za nami dlatego powoli, ponieważ jeszcze w wielu miejscach spotykamy się na wystawach na koncertach na konferencjach, ponieważ nie wszystkie miejsca zdążyły się aż tak, by wpisać ten program i tak naprawdę do końca roku możemy powiedzieć, że jeszcze będziemy mieli wiele interesujących wydarzeń oraz z rokiem reformacji, ale tak naprawdę jej główne punkty z głównych ośrodkach polskich mamy za sobą rozpoczęliśmy to rok temu 3 1 października 20 1 6 roku w skali światowej skali polskiej w światową notował Lund i słynne spotkanie w luterańskiej katedrze spotkanie ekumeniczne upamiętnienie reformacji modlitwa jest przedstawicieli rady federacji luterańskiej na czele z prezydentem biskupem Jordanem i zwierzchnikiem kościoła rzymskokatolickiego, czyli biskupem Rzymu papieżem Franciszkiem to był taki moment, który pokazał światowej skali, że możemy ten rok obchodzić nie tylko w wąskim koncesyjnym gronie, ale również pokazać, że te pieniądze dla tej formacji, które zawierał momenty trudne dla partnerów ekumenicznych dzisiaj może być dla wszystkich błogosławieństwem to skala globalna skala Polska to rozpoczęliśmy w wielu ośrodkach rok temu nabożeństwem także w Gdańsku w Cieszynie i przez cały rok staraliśmy się ukazać dziedzictwo teraźniejszość i przyszłość ewangelicy z mu odnieść się do tego co było 500 lat temu pokazać rozwój teologii duchowości ewangelickie sztuki przemyśleć to jak dzisiaj wygląda protestantyzm i powiedzieć co my jako ewangelicy mamy światu, dlaczego panowania na następne umorzenie i 50 0 lat tak daleko nie sięgając, ale powiedzmy na najbliższe 100 to bardzo fascynujące przyglądanie się tej ewolucji, bo można, by rzec, że właściwie ta informacja Europejska miała taki swój przed reformacją inny jest słabsze przed deformacją emanację w postaci czy ruchu husyckiego czy lombardów później właśnie Europejska reformacji, czyli luteranie ne Ala baptyści anglikanie menonici prezbiterianie wodę my reformacja angielska, czyli dentyści baptyści kwakrzy, a miejsce Episkopat ja nie potem baptyści południowe adwentyści dnia siódmego metody części armia zbawienia, ale w końcu różne ruchy charyzmatyczne Antek Ostalczyk i naszą zieloną Świątkowski leczy też jakieś ostatnie odkupionych chrześcijański kościół Boży różne emanacje także oczywiście może mówić o takich 2 momentach o reformacji właściwy chciała historycznych tez perskim luteranizm i kościół ewangelicko-reformowany, czyli nasze Calvin niczym, a później mamy kolejne ruchy, które wyrastają z reformacją i niektórzy historycy mówią tzw . drugiej reformacji dziewiętnastego wieku, czyli te ruchy przebudzenie owe TEN -T ustalone dziewiętnastego wieku, które nie mają już tak zwartej struktury kościelne jak luteranizmu czka linię, ale koncentrują się na tych lokalnych wspólnotach i później można mówić o kolejnej fali ruchów charyzmatycznych do końca dwudziestego 20 01. wieku, które działają jedynie w skali lokalnej lokalne zbory, które w jakimś stopniu od woła się do dziedzictwa reformacji przede wszystkim jednak Calvina w mniejszym stopniu do Lutra interesujący tekst z tygodników dziekanem jest i oczywiście wiele czasopism pisało o reformacji m. in. The Economist, który właśnie T-shirt trochę historii, ale także o tych czasach najnowszych właśnie podkreśla, że to zielonoświątkowcy wydaje się być teraz z takim spiritus movens ruchu, jeżeli chodzi o no pojawiali się w miejscach, które wydawały się w ogóle bardzo egzotyczne dla chrześcijaństwa pojawia się też motyw z Gwatemali, gdzie większość ludności rzymsko katolickiej możemy, że radość jak dawniej rzymskokatolickiej dzisiaj jest właśnie zielonoświątkowego oczyszcza nałoży się na to różne historyczne i społeczne uwarunkowania, ale to odejście od kościoła rzymskokatolickiego i od teologii wyzwolenia w kierunku zielonoświątkowcy swego dyszą po denominacji jest bardzo interesujący oczywiście jeśli spojrzymy na dynamikę rozwoju wzrostu wspólnot chrześcijańskich na świecie to ruch szeroko rozumiany TEN -T ustalmy rzeczywiście charakteryzuje się największym wzrostem, lecz w krajach przede wszystkim Ameryki Południowej Ameryki Środkowej, ale jeśli spojrzymy na Afrykę czy na Azję to tam kościoły historyczne luteranie metodyści mają bardzo duży przyrost wiernych, którzy chodzą nie z katolicyzmu na ewangelicyzm, ale i z religii pierwotnych religii afrykańskich różnego rodzaju i in dlatego też takim symbolem znakiem jest, że na ostatnim walnym zgromadzeniu z naszym generale w federacji luterańskiej czynią miejsce w Afryce wybrano właśnie czarnoskórego biskupa na przewodniczącego prezydenta szef federacji luterańskiej, bo tam właśnie najwięcej przybywa ewangelików wyznania augsburskiego, a jej Ameryka Południowa też oczywiście nieprawdopodobny tygiel zmian i katolicyzm również południowoamerykański ma charakter bardzo charyzmatyczny i bardzo różne od tego jaki w Polsce reprezentowany przez Eurocash przejmując akcenty lokalne wspólnoty zupełnie inna pozycja duchownego jest bardzo blisko ludzi jest, że jest z nimi tam, bo okres taki nawet, że mało znanej historii, że zakonnicy misjonarze w trybie w Ameryce Południowej jest taki takie pozwolenie zgodę, by zakładać związki małżeńskie to było prawdą większość rzadko związki małżeńskie pozorowany po to, by zwiększyć rolę takiego misjonarza właśnie w lokalnej społeczności na naszym pozorowanie pogląd, że wygrana związek małżeński albo nie konsumowane większość wśród sprawdzą statek tonie, ale mówię co można na przekazach historycznych, że po prostu jest ludzie dostawali takie właśnie specjalny pozwolenia na to by żyjąc w tamtym środowisku Indian Ameryki Południowej być bliżej niż i to gdzie z tego ducha coś pozostało, że ta Ameryka ma w Polsce sporo w Południowa i taka dynamiczna charyzmatyczna i nie wszystkim to w skali globalnej się od ciekawi mnie, która komórka Watykanu zadaje takie pozwolenia, bo się, że większość tej księży zakonników w Polsce chciałby wiedzieć to było takie aplikacje złożyć, jakie są już tę opłatę za warunki przyznania to było 16 1 7 wieku to inkwizycja też była chwilę temu, ale do dziś pozostała innej wodną nazwą to już pytania jest wojna jest skierowany pod innym adresem tak od rzymskie jedno w odpowiednich władz watykańskich bardzo proszę, by którakolwiek zajmuje się udzielaniem pozwoleń na pozór one związki małżeńskie może wziąć pod uwagę, że to, że ewangelicyzm ZUS celibat to niebyła jakaś nowość tylko temu powrót do pierwotnego starożytnego kościoła poszli prawosławni duchowni przez cały czas zawierali związki małżeńskie nikogo to we wschodnim chrześcijaństwie nie dziwiło mnie bulwersowało tam było proste ktoś chciałby zakończyć się do klasztoru chciał być księdzem parafialnym mógł mieć rodzinę mógł mieć rodziny wschód nigdy od tego modelu trybów apostolskich i odszedł inny 1 6 wieku do tego modelu apostolskiego powróciliśmy powrócić do tego modelu, który jednocześnie stworzył całą masę różnych wyzwań z tym należałoby sobie dać radę, czyli kwestie dziedziczenia, a kwestie, jakby tego co się dzieje z wdowami jak utrzymać je i tak i t d . które potem czy tam, gdzie stał się też częściowo od myślenia w ogóle reform społecznych stan zabezpieczenia społecznych, gdy Jan Bugenhagen stworzył tzw. porządki kościelna się ordynację kościelne były tam zawsze 3 elementy reformy życia kościelnego reforma liturgii całego ładu kościelnego drugi punktowo reforma edukacyjna, czyli system szkół ewangelickich i obowiązek szkolny, który stał nakładany na rzecz to było rewolucyjne w tamtym czasie i trzeci konkordat kościelny dotyczy spraw nazwijmy to szeroko rozumianych socjalnych i był tam zabezpieczenia własnych tych zadań, o których pan wspomniał duchowni ewangeliccy nie dziedziczyli prezydent parafii byli zatrudniani przez parafię byli opłacani i później dla emerytowanych duchownych oraz wdów zakładano specjalne domy także były one zabezpieczone to osoby poprzez system składek zbiorów w Wittenberdze ba specjalna komisja, gdzie zbierano środki i później je dla potrzebujących zieloną wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM biskup prof. Marcin Hinc jest państwa moim gościem informacje o 11 20 po informacjach wracamy i blisko prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jest państwa moim gościem 50 0 lat reformacji, czyli 5 lat od momentu, w którym Marcin Luter ogłosił swoje tezy 9 5 tez, które potem czy klimat trochę żył wcześniej we własnym życiem husyci potem Marcin Luter potem potem nie mógł nie dało się już tego zatrzymać się dzisiaj mamy to co mamy porozmawiajmy o polskim kościele polskiej reformacji, ale opolskiej formacji dzisiaj słyszałem nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że inne inne kościoły zreformowane tak stoją trochę z pobłażaniem i może z lekkim nawet uśmiechem na ustach przyglądają się polskiemu myśląc o nim trochę jako wstecznym kościele z powodu polskiego polskiego w stosunku do ordynacji kobiet nie to myślę, że wydzielin pana redaktora, że są to, o czym pan zaskoczony świat luterański jest światem pojednanie różnorodności to nie jest świat jest jednorodny nie mamy papieża nie mamy urzędu nauczających go w ani w Watykanie ani w Genewie ani w Wittenberdze każdy kościół lokalny ma swoje tradycje zwyczaje mamy kościół bardziej tradycyjne bardziej liberalne jeszcze bardziej liberalne kościoły afrykańskie mają swoje zwyczaje, które są dla nas dość daleki jeśli chodzi o życie liturgiczne n p . Azjaci szukają też swojej drogi rozumienia przekazu ewangelicznego dlatego Polski luteranizm nie jest jakimś wyjątkiem na mapie świata federacji luterańskiej również kościół na Łotwie nie organ jako Bielana od ich mordowali ordynarna, ale i tak moja połówka Tomek no to może, by się, toteż w Polsce wydarzyło na próbę może, by i 3 i synu z podjął taką decyzję podjął znajomości z nadzieją tego nie potrafię powiedzieć na doraźne ani 1 z MOK w domu, gdyby badacze niemieccy naukowcy wnoszone przez większość mężczyzn, ale i tak większość głosowała za ordynacją kobiet, gdyż ten wniosek, który był miał zdecydowaną większość, ale nie większość kwalifikowaną w tym wypadku 2 3, bo zmiana prawa kościelnego prawa prawa wewnętrznego zasadniczego wymaga właśnie takiej liczby głosów i tego jeszcze nie uzyskany mówi świadomi jeszcze, bo jestem przekonany, że też czasu kwestia czasu i wiadomo, że w tym synodzie już nie będziemy tej kwestii głosowali, bo te głosy są rozłożone i nie przypuszczam, żeby radykalnie ktoś zmienił, ale w kolejnej kadencji synodu na pewno ta kwestia będzie podjęta, kiedy kolejna za kilka lat z takiej kończymy w wyroku z 20 20 ten synod także to jeszcze kilka lat tak, że to nie jest taki długi czas trzeba te dyskusje o poprowadzić ludzi przekonać do tego przyznać jest wyrazem woli kościoła ci ludzie są demokratycznie wybierani to nie jest tak, że to są ludzie nawróceni świece są wybierani osób demokratyczny każdy z diecezją ma swoich przedstawicieli nielubianych 1 5 duchownych z urzędów chodzą wszyscy biskupi kuratorzy diecezji także to nie jest także tutaj wśród nazwijmy to władze kościoła jest nastawienie przeciwko naciskać wręcz odwrotnie to raczej doły właśnie tak powiedział doły są tradycyjne boją się tego nie wiedzą, że Snowdena może skutkować jej, więc myślę, że to ma swój czas czcionką 1, lecz powiela ten sam synod razem przegłosowała zmianę statusu diakona kobiety mogą być u nas hodowana diakonów i diakon od obecnego roku może udzielać wiernym sakramentu utraci komunii świętej co było dotychczas tylko dla księży w stopniu prezbiteratu i w posłudze biskupa, a także to jest zmiana mocnym radykalna, gdyż kobieta diakon może spełnić wszystkie posługi duszpasterskie na równi z mężczyzną, a to w luterańskim w rozumieniu urzędu jest najważniejsze, bo rozumiemy, że urząd to jest Zwiastowanie słowa o udzielanie sakramentów, a kwestia decydowania spełnienia określonych funkcji w kościele to jest naprawdę sprawa drugoplanowa drugorzędna i moim zdaniem ten zapis taki mamy w tej chwili jest z punktu widzenia okres biologicznego o wiele ważniejszy także to nie sukces roku 50 0 lecia reformacji w w roku jubileuszu 5 lat mieliśmy inne działania także pani dyrektor firmy nie czy ksiądz biskup takiego właśnie my tu ująć specjalnego wyrazu czy takiego kupującego spojrzenia nie wiem Elizabeth Eaton albo plac stoi obok Maria Christensen albo prymas Szwecji, która była obecna na naszych obchodach na akty ożywiła na polskie spotykam się może nie słyszę takie głosy bliskość klienta może nie jest z ust 3 tych zmienionych hierarchów, gdyż są oni też politykami w wielu wypadkach, ale z spotykam na konferencjach teologicznych z rodzinami z Niemiec, bo to Logan nic nie mieszkali w Szwajcarii Szwecji oczywiście może się tłumaczyć gen no właśnie tak no właśnie się tłumaczyć z tego, w jakich jeszcze argumentów w zamkach tutaj mówi tak jak sytuacja i granicą do umów, jeżeli kościół jest żywą tkanką, której są ludzie ci ludzie mają swoje prawa to nie możemy również tej większości, która może nie chce jeszcze w Polsce ordynacji kobiet tego na siłę narzucać to to Bóg gwałt na sumieniu wielu osób, jeżeli sąd dokonał takiego wyboru ja muszę go również respektować w taneczne prowadzone są dziś oddolne działania prowadzone są mu wart w tym roku jak mówienie, bo w tym roku musimy się skoncentrować na działaniach związanych z interesem, ale można już można przestać ocena jeszcze nie jeszcze nie mam cały listopad mamy jeszcze po całej Polsce różna zależy od grudnia można się, więc roboty od grudnia dostał się wiązać A 2 za święta od stycznia możemy zacząć nad tym pracować, czyli przez 2 lata od 20 20 potem w 20 2 1 nowy Senat spotkamy się 20 1 9 powiem, jakie kroki zostały poczynione się wydaje, że w tym roku warto być ktoś powiedzieć o tym, jubileuszu o tym co zostało zrobione czy nasz kościół rzeczywiście z tego zadania się wywiązał się zrobić wszystko co było możliwe czekano ordynacja kobiet jako wydarzenie roku, a już do deformacji no to nie znam wiele laską, ale czekam na takiej kolejne przełomowe w Fordonie pan przyjmie diakon diakoni mogą udzielać sakramentu ołtarza są równi we wszystkich fundamentalnych sprawach duchownego i Tomi się wydaje jest dużym sukcesem naprawdę swoją część biskupowi co co najbardziej mi odpowiada, jeżeli chodzi o reformacji rozmowa o reformacji w języku angielskim szczególnie historia formacji początkach, dlatego że Sejm w Wormacji, który miał miejsce wstąpienie w oczy Lutra moc co do jedno 2 na coś po angielsku pani Scott zdaje się włączyć, czyli dieta z robaków dla tak taki akcent tak humorystycznie czy ksiądz biskup miał spotkać z tak byli Anglicy bardzo chętnie o tym, mówią dlatego w tym bawią się tak jak językowe Robak wolą i połączone z roboty rzeczywiście w tym roku też okazała się między nimi dlatego, żeby pokazać się brytyjską perspektywę książka Linda lokalach poświęcona Piotrowi testy australijska badaczka dyspensę Oksfordu i ta praca rzeczywiście poprzez psychoanalityczne spojrzenie też na lustra ukazuje jego osoby i kontekst wydarzeń trochę inny sposób też to spojrzenie brytyjskie cieszę się, że on się w Polsce ukazał właśnie w tym roku i z wieloma tezami się nie zgadzam z wieloma spojrzeniami, ale też dobrze robi takiego klasycznego niemieckiego patrzymy na lód mamy to spojrzenie anglosaskie, które aż trochę z zewnątrz, bo reformacja na gruncie angielskim rozwiać oczywiście inny sposób jej nie bezpośrednie odwołanie do jutra aż do miana możesz także ska formacja była taka, że w no trochę chcielibyśmy podążać za Lutrem, ale bardzo nam odpowiada ten co to rzymskokatolickiej też rzymskokatolickiej cugle, więc zostawmy sobie część rzymskokatolickiej tradycji jednocześnie bośmy to walutami, a jednocześnie że, choć małżeństwa to najlepiej sami będziemy decydować czy król możecie nie może coś w tym jest nim nie jest zła diagnoza 3 analiza tego co było w Anglii tanim anglikański ma jedno piękną cechę do dzisiaj właśnie, że pozostawili te niż myślenie hierarchiczne są bardzo zintegrowane z kościołem, mimo że występują w 3 różnych tradycjach mamy ten miał otrzymać Broad Church High psioczyli kościół Dolny bardzo zbliżone duchowością do TEN -T ustalonej kościół jest środkowy ten mieszczański zbliżony liturgiczny do routera nic mu i ten kościół Heil, którą odprawiała Holmes w języku, a łacińskim bardzo często bez udziału wiernych tylko w KUL jest dziś liturgię bierze udział w swoisty konwersacji dialogu, a te 3 formy duchowości odnajdują się w 1 z episkopatem Kościelak nazywamy to w skali światowej międzynarodowej tez bardzo żywy kościół, który właśnie poprzez swą różnorodność pożegnano różnorodność daje każdemu możliwość odnalezienia się mówi się o pojednanie różnorodności ale jakie idee 3, jakie wyzwania nie są tymi, o których pan najbardziej dyskutowanym na świecie na pewno jest kwestia w dalszym ciągu nasze rozmowy również chcieli miejsca kobiety w kościach jednak istnieje bez bezwzględnie nie dotyczy tylko Polski dotyczy również część naszego kontynentu wschodniej części, które bardziej tradycyjne, a dotyczy Azji Afryki no to są tam są głębokie problemy naprawdę upodmiotowienie kobiety danie szansy edukacyjnej czarna Afryka jest takim naprawdę miejscem, którym bardzo mało wiemy i to dla mnie jest też bardzo by świadectwo tanich na świecie, że mamy właśnie czarna skóra do biskupa jako prezydent federacji, czyli miejsce kobiety w kościele to jeszcze cała ta rubryka problematyka gender ogólnie rzecz biorąc problem rozumienia związku małżeńskiego związków partnerskich związków jednopłciowych to jest tematem, który w dyskusji do federacji luterańskiej wciąż ma miejsce to wróćmy do tego tematu jest bardzo ciekawy, jeżeli ksiądz biskup pozwoli po informacjach i jeśli mógłbym parę zdań odpowiedź o w obchodach nasza to po informacjach po informacji po informacjach o obchodach i o gender do wsi, chociaż ile Saudyjczyk, który spotkał państwo biskupa i w którym nie wiem nie prycha na słowo gender tylko wyjaśnień tłumaczy daj się, że niewiele da się tylko 1 informację o godzinie jedenastej 4 0 za kilka minut ksiądz biskup prof. Marcin Hinc studio wracamy po informacjach o biskup prof. Marcin Hinc biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z państwa moim gościem w rządzie MD trochę ich pochwalić są zawsze można chwalić się do Top pochwalimy się pod koniec lat bez zrobiliśmy, gdzie można te wyniki odnaleźć, gdzie można pójść na wystawę chciał powiedzieć, bo to się nie skończyło gender jest wyzwaniem rzeczywiście etycznym 20 01 . wieku naprawdę tak tak mi się wydaje, bo to dotyczy polityki tożsamości ludzkiej mąż jesteśmy na i wydają się, że to należy spożyć w szerszej perspektywie ktoś ma wspólnego z reformacją oczywiście tylko rozumieniem człowieka od takiego na mnie takim wielkim dla mnie takim, jakim kursem łom myślę Zygmunta Baumana o płynnej tożsamości, że nasza tożsamość nie jest nam dana tylko jest zadana dziś zmienia się, że właściwie cały czas się kształtuje ceny kształtują nas nie tylko biologia, ale również świat, w którym żyjemy dlatego w zależności od tego jak jesteśmy ukształtowani czy byliśmy chowani w Sparcie jakich spartańskich warunkach czy zupełnie innej cywilizacji konsumpcyjnej naszej mamy ich wiele punktów jednak od siebie różnych, mimo że mamy wiele z tych tym w dalszym ciągu i to jest wielki problem filozoficzny teologiczny, z którym będziemy musieli się zmierzyć zmierzamy się tak naprawdę próbujemy zrozumieć samego siebie tak jak reformacja fruwała zrozumieć człowieka i to było rewolucyjne, że pokazała drogę wolności wolności od przekleństwa o swoje szatana od piekła poprzez odnalezienie, choć często są też JSW 6 00 0 formacja stwierdziła, że z ludzkim wymysłem i tak żartobliwie mówiąc już zlikwidowała, ale po pokazała drogę człowiekowi drogę wolności wolności, kto się odnajduje w religii w relacji z Bogiem i w ten sposób znajduje swoje szczęście pewną stałość współczesny człowiek często gubi te narracje muszą być tego świadomi, że w człowiek współczesny ma namyśli ten, który żyje w cywilizacji północnej gotyckiej tak to groźba nie tylko oczywiście euro 2 człowiek w Afryce człowiek w Azji jednak, że trochę bardziej tradycyjnym kontekście i ta dyskusja może go mniej dotyczy, ale mieszkańców wielkich miast, a zwłaszcza tych, których nazywamy tymi cyfrowymi tubylcami tych młodych ludzi z pokolenia i chyba raczej już dni x, ale bardziej Igreki IZ, którzy rodzą się w kołysce i ze smartfonem, który nie potrafią w reszcie świata bez tego no to musimy na to spojrzeć troszkę inaczej na to wszystko również na kwestie seksualności na kwestie mężczyzna kobieta to nie jest takie oczywiste, bo kiedyś w ocenie tak oczywisty zaszło to nie jest takie oczywiste to te bardziej naturalne jak kto inny ksiądz biskup mówi o miejsca, gdzie już dawno dostrzegły torze jest więcej niż 2 płcie to was nie jest niczym nowym zależy, w których części Azji jeszcze prawda, jakiej tradycji się w Indiach czy Chinach czy Japonii, bo to są jednak dawać Malezji on to tam patrząc tak, ale w ogóle do pełna brak jakiejś takiego czarnobiałego podziału na starość ostrego podziału będzie od szarego ostrego podziału części czymś naturalnym to co zdarzy Europa się z tym zmaga to dużo skoro musicie to się zmierzyć takie się zmierzyć się, by tak czy słyszał jak mój ojciec mówiący trzeba obsłużyć poza świat oznaczało ja, ale dla grzechu na gruźlicze takie dość na sportowej federacji luterańskiej powstają dokumenty studyjne, które muszą tak przetłumaczone na języki na tych na remis na Polski wtedy podejmę taką decyzję taką dyskusję również w Polskim kościele Notre proszę bez dokumentów nie można nadać jej lepiej się gada jeśli ktoś już dobrze ktoś przepracował pokazał kontekst biblijny naukowe biologiczne filozoficzne nie wydaje się być głupim, jeżeli się odwołujemy do autorytetów do tych, którzy już jest tym dłużej zmagają i wtedy my się do tego odwoła odwołanych i spróbuje także no dobrze, ale ustnie damy radę, bo mówię sztuką o kilka rzeczy nas coś zobaczyć zrobić sola scriptura tak jest i 50 0 lat to pismo czytacie poniższe znać na wyrywki docierać tam potrzebujecie teraz, żeby ktoś nam też przetłumaczył w kontekście jej reformacja powiedział, że każdy ma prawo, a nawet powinien czytać Biblię samodzielnie, ale to nie znaczy, że pewna debata nie powinna się odbywać w szerszym kręgu wczoraj byłem z takim kompleksem wypadem w sali czerwonej nad sobą no Miejskiego w Gdańsku wspaniałe dzieło pokazujące cnoty mieszczańskie tam była 1 z takich wizji zgoda, gdzie siedzą ludzie, którzy rozmawiają widać, że długo rozmawiają ze sobą i chcą osiągnąć jakiś konsensus jakąś wspólnotę i wymaga to czasu wymaga to szacunku dla drugiego człowieka i wysłuchania argumentów jednak z drugiej strony środowisk konserwatywnych środowisk bardziej liberalną taka jesień rozpocznie się dyskusji czekać na tłumaczenie kwitów niech nie mieszka nad morzem kwitów tylko ruszymy z tym obiecuje ale kiedy bessy są dość tylko, że w przyszłym roku dla prawdy o takich ważnych wyzwaniach ksiądz biskup mówi, że to młodzież, gdyby im i tożsamości seksualności czy cyfrowy świat to z Kowali do drzwi wali bez wątpienia Paweł widziała już w przyszłym roku, gdy w tym roku zrobiliśmy wszystko naprawdę jestem tu głęboko przekonany wszystkie 6 diecezji, by jak najlepiej pokazać dziedzictwo reformacji, by pokazać polskiemu społeczeństwu, że luteranizmu jest jakimś archiwum, lecz jest żywym kościołem, że działamy wspólnie z gościem Ewangelicko reformowany wspólnie z Anglikami metody styczny mi, by pokazać naszą obecność w Polsce przez 50 0 lat kontynuację i żywą obecność dzisiaj jej w styczniu wydaliśmy ważne książki można na stronach internetowych luty 2 0 1 7 PL czy formacja pomoże PL naprawdę zobaczyć ogromny dorobek tego co zrobiliśmy w tym roku na wszelkich możliwych płaszczyznach i 1 z moich zacnych kolegów profesorów powiedział, że w 20 13 roku szło więcej książek publikacji na temat informacji niż po całym roku 19 8 9 zlote tyle wydawał w tylko Luter tyle wydawało no i wyszła biografia -li dar ropy i tańca Szylinga niemieckie spojrzenie człon polskiej książki ludzie się i niekoniecznie pisane z pozycji mam życzliwych ale, toteż oznacza, że to wydarzenie było ważne dla polskiego społeczeństwa również dla tych, którzy nas krytykują nie zgadzają się z firmą z wizją reforma samego kościoła w styczniu rozpoczną się rozmowy w morze w lutym 2 zlotym to mądre ksiądz biskup patrzmy za słowo synod mamy w pierwszą niedzielę po wielkiej nocy pamiętam terminu, ale myślę, że na pewno coś tam wtedy lekarstwo w pierwszym tygodniu kwietnia NATO w drugim tygodniu trzecie mamy senatorzy po kursie z potrzebnych, ale nie do dyskusji, a to się nie toczy tylko jest komisja teologiczna komisja d s. jedynie TOK FM też, choć nikt, by się stał kościół luterański rozpoczęły dzieje się bardzo wiele spośród państw im naprawdę w każdej parafii w każdej diecezji i w skali centralnych obchodów zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele by pokazać to dziedzictwo a gdy są kolejne tematy to nie tylko to kwestia wiary w świat w cyfrowym świecie to jest też wielkie wyzwanie dotyczące tożsamości tej jak głosić Ewangelię do tego najmłodszego pokolenia może to dla nas jest i temat jeszcze trudniejsze jest to ważniejsze niż ta dyskusja na temat tożsamości młode pokolenie, że zupełnie innych wartościach win in inaczej się komunikuje rzadko chodzi do kościoła tej dyskusji też rozpoczęliście niecałą prowadzimy dyskusję, a tak czyniła to dyskusja na dzień dobry, a seks oralny i Stenzel temat jej też trudną dyskusję na temat KON firma ESI ma w tym momencie powinno się przystępować do kontry dla nas to jest bardzo ważna dyskusja na ostatnim znać o tym, mówiliśmy w kwestii w kontekście właśnie dojrzewania młodego człowieka, w którym momencie człowiek jest gotowy do tego publicznego wyznania wiary potwierdzenia tego wyznania, które za niego zostało złożone w chrzcie świętym przez rodziców chrzestnych o tym, też dyskutujemy m. in. w oczy, kiedy sex and Tax and rock and roll dzisiaj sex gender and Information and reform na razie rok 20 1 3 to reformacja także chciałbyś zaprosić na 2 wystawy, które się wydaje warto zobaczyć naprawdę znane z formacją jest wystawa w kranach radził w kranach o wyzwalaniu uwielbia Czecha do Wrocławia, ale kończy, ale oryginały czy Kia, ale oferując, ale jak electro Wrocław lubi i mamy też w kranach ta 2 dzieła w Gdańsku mamy Gdańsk protestancki epoce nowożytnej Zielonej bramie w bardzo interesująca wystawa należała sprawa Ziętary szkoda no to bez, ale inne są, ale pojawi się w Gdańsku w wymiarze do Gdańska już niedługo, więc zajrzę przez 3 miesiące od 2 listopada ta wystawa w Gdańsku jeszcze na naprawdę czy pierwszy taki projekt 4 gdańskich instytucji kultury wspólnie pokazać to gdańskie dzieciństwo, które we Wrocławiu w Jarosławiu też chrzest jest pies jest też się wybieram nie były jeszcze taka gra we Wrocławiu, ale w Berlinie pewnie przez blisko był jeszcze nie byłem naprawdę w tym roku bez tylu miejscach, ale zdobyli aż dotarliśmy planowaliśmy, że ma jechać do Berlina, a nam się jakoś nie udało jeszcze to przed nami długa jest fascynujące wydarzenie dla Poznania, bo n p . ostatnio byłem na takim interesującym to była konferencja konferencja naukowa Śląskiej Akademii Teologicznej wspólnie śpiewane przez polecam państwu to można chyba tak czasem się zjawić się takich konferencjach każda konferencja jest otwarta i oczywiście jest w ogóle zapraszamy na dole na każdej konferencji, że sobie spotkać biskupów z żonami jest fascynującym przeżyciem polecam naprawdę takie otwarcie się na drugiego człowieka do 3 i nie tylko na tej konferencji, ale nie na wszystkich tych obchodach, które były we Wrocławiu w Katowicach w Cieszynie Gdańsku Warszawie staliśmy się jako biskupi byli naszymi małżonkami właśnie, by pokazać to, o czym jest ewangelicka rodzina jej, że duchowny jest również mężem ojcem często ma konflikt również czasowe wartości, że jestem świadomy tego, że będąc także w różnych miejscach i nie poświęcam mojej małżonce mojej córce tyle czasu ile powinien samorząd na to czas mogą zapaść może do programu oczywiście, że można zaprosić mrożone Iwana do programu zupę, bo poznałem to mądra kobieta bardzo mądra kobieta tak powie wiele mądrych rzeczy nie boi się ksiądz biskup Radia i nie czytano nie trzeba się, że małżonka powie o jej w ogóle nie więcej czasu ciągle lata odprawia msze nabożeństwa nabożeństwa w, a ja tutaj to jest bardzo mądra kobieta i na pewno na inne pytania także odporne na wzgórzach Golan, ale i tak tak na temat reforma CIT także i na temat tego co zrobiliśmy też bardzo wiele jest zaangażowała się tak jak inne żony moich kolegów biskupów naprawdę wiele w tym roku zrobiliśmy może się uda zorganizować jakiś taki program, żeby nie wiem 3 żony 3 biskupów i takie są maczetą ciekawe panie redaktorze to tylko ona kobiety reformacji kobiety współczesnej reforma tak Super mamy też informacje wspaniała wystawa przez panią, że was przygotowana kobiety reformacji można ją ETF i 9 lat w tej chwili jest, ale była w Warszawie na Miodowej była wystawiona właśnie podczas konferencji kobiety reformacji, a są też kobiety współczesnej reformacji mamy teologię profesorki teologii mamy diakonów mamy żony biskupów mamy szósty diakoni SEK, które w tej klasycznej tradycyjnej wizji są bardzo oddanymi ludźmi kościół ewangelicki to mężczyźni kobiety kobiety mężczyźni noszą także ja pracuję nad tymi nowymi nową opcją rozumiem, że wkrótce zielone światło jest zielone światło Świątki zielone światło widzimy świat dziesiątki i to jeszcze trochę na razie przed wami adwent, a później Boże Narodzenie biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca szczecińskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w państwie moim gościem bardzo dziękuje i również dziękuję informacji jest za chwilę o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował powzięta w, a zrealizował Adam Szot Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA