REKLAMA

Dlaczego PiS chce jawności oświadczeń majątkowych strażaków? Z dr. Adamem Bodnarem rozmawia Jacek Żakowski.

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-10 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Żakowski jest piątkowy poranek TOK FM 40 wieków kusiły z nami Adam Bodnar dr Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie doktorze dziękuję panie redaktorze dzień Europejską dzięki temu w formule panie doktorze guz szef klubu Unique Formuły panie rzeczniku, które cały czas daje się jakimś dziwolągiem językowym, ale dziś tygodnik Gazeta prawna, czyli dodatek do Dziennika w inne gazety prawnej piątkowa mógł w niedzielę ma duży Rozwiń » tytuł CBA sprawdzi majątek księży udzielających ślubów urzędników skarbowych egzaminatorów ma patent motorowodny i żeglarskiej prokuratorów sędziów diagnostów stacja obsługi pojazdów strażników więziennych i t d. lista mój płot płatki co by się stało z historią i mogę powiedzieć także cieszy się, że wreszcie ten temat został porządnie nagłośniona no bo jeżeli to jest tytuł dzisiejszego Dziennika gazety prawnej to znaczy, że sprawa została potraktowana poważnie, ponieważ od mniej więcej 2 tygodni dyskutujemy o projekcie ustawy o jawności życia publicznego natomiast moim zdaniem dyskutujemy o rzeczach ważnych, które są w tych w tej ustawie, ale nie najważniejszy, a to jest najważniejsze wojny powiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o rzeczy ważne to większość organizacji pozarządowych co nikt nie szanuje się okaże, że to jest bardzo słusznie, bo też na to zwraca uwagę w swojej opinii skupiło się na kwestie wprowadzonych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej główną, czyli m. in. na szkodę taki przepis, który mówił, że jeżeli ktoś żąda informacji publicznej uporczywie to będzie można ukryć bądź odmówić udostępnienia ich jakość ma i te koszty INI całe można powiedzieć, że cała uwaga organizacji pozarządowych i osób, które opiewały ustawę skupia się właśnie nad natomiast w ustawie są rzeczy poziom znacznie poważniejsze znacznie bardziej fundamentalne z punktu widzenia w ogóle filozofii funkcjonowania państwa i naszej relacji jako obywateli uważa, że taka sprawa ci się za to, żeby to bardzo ciekawe będą ujawniali majątki to znaczy tych księży szczerze mówiąc nie dostrzegłem w ustawie, ale być może w Bridgetown wystarczająco dokładnie, ponieważ kategorii pracowniczych, które i osób, które pełnią różne funkcje publiczne, które są wymienione w ustawie, które mają składać oświadczenia majątkowe jest 10 8 do naszych dociera to dziś, więc około 40 5 0 pozycji wciąż zdarza się gubić, bo widzi jak wiele jest tego i jeżeli się spojrzy do uzasadnienia projektu ustawy to projektodawcy, czyli minister Kamiński minister koordynator d s. służb specjalnych minister Wąsik argumentują, że poszerzamy krąg ponadto co jest obecnie na podstawie przepisów i to poszerzenie jest około 3 5 kategorii ale jakie to, jakie jest poszerzenie to jest ważne tak paczek nie tylko w mieście jestem w stanie zgodzić, że osoby, które pełnią funkcję tylko pół tony KNF zastępca prezesa IPN-u członek rady mediów narodowych rzecznik ubezpieczonych i t d. członek Trybunału stanu mogliby składać takie oświadczenie majątkowe, ale jak widzę pracownika sądu powszechnego i prokuratur pracownika sądu administracyjnego asystenta prokuratora pracownika policji syndyka strażnika Gminnego wszystkie władze uczelniane i lekarzy uważa, że strażacy tak strażacy też lekarz orzecznik ZUS i t d . tak dalej prawda to zaczną się zastanawiać czy faktycznie to jest taka zmiana ustawowa powinna przechodzić bez większej refleksji ale dlaczego mówi o zmianie filozoficzne do tej pory w jej przypadku większości oświadczeń majątkowych poza osobami, które pełnią oczywiście te najbardziej eksponowane stanowiska publiczne one były składane i były deponowane w odpowiednich urzędach i trzeba oczywiście miało do nich dostęp natomiast ustawa wprowadza powszechną jawność tych oświadczeń majątkowych czy tu nie chodzi o to, że tylko musimy złożyć oświadczenie Alone wisi w internecie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej czy każda osoba, której zmieniona ustawą ma Kossaka no właśnie strażak ma Kossaka tak a dlaczego go nie ujawnił a dlaczego albo wyobraźmy sobie taką sytuację także tego typu są, kiedy ujawniamy wszystko w internecie to uruchamiamy to co zresztą projektodawcy nazwali w projekcie ustawy, że funkcją ustawy jest zapewnienie społecznej kontroli nad jawnością życia żyję, ale są wyliczane będzie osobiście kontrolował biżuterię pani strażakowi tak ładnie jest napisane w ten sposób nowe zasady dotyczące oświadczeń majątkowych pozwolą lepiej zabezpieczyć państwo przed patologiami związanymi z korupcją w kręgach władzy, ale również dzięki wprowadzeniu zasady jawności oświadczeń wzmocniło społeczną kontrolę osób pełniących funkcje publiczne w Polsce, czyli ta społeczna kontrola będzie polegała na tym, że ludzie wzajemnie o sobie doświadczenia oglądali donosili wskazywali na braki na nierzetelne dane może nie jest tak taki krok w stronę modelu skandynawskiego pełnej jawności może po prostu zamiast wymieniać to ile pan tam mówił tych kategorii osób należały po dziś wszyscy ujawnimy nasze nasze majątki w grę w tym kraju, dlaczego problem polega nauczyciel też z funkcjonariuszem publicznym przecież prawda stawia to jej nawet cenzurki podpisuje i t d. problem polega na tym, że w państwach skandynawskich tego typu rozwiązania to jest kwestia bardzo długo długiej ewolucji społeczeństw oraz kultury politycznej oraz kultury prawnej, czyli do tego typu rozwiązań się dochodzi przez przez lata i to jest też uwarunkowane można powiedzieć pewnym sposobem rozwoju społeczeństwa i dość dużym nastawieniem na egalitaryzm społeczne, ale bardzo ważna w tym kontekście jest właśnie co nazwał kultura prawa kultura praworządność, bo musimy też pamiętać, że w tej ustawie pojawią się przepisy oczywiście przepisy karne oraz porządkowe, które są związane z niezłożeniem oświadczeń majątkowych, ale także z ZUS ze złożeniem oświadczeń błędnych nieprawdziwych, ale nawet ustawa używa pojęcia oświadczenia nierzetelne czyli, jeżeli spojrzymy tutaj chciałbym wskazać, że prawdziwym cytować konkretny artykuł, ale wydają się też dość ważne art. 80 drugi ustawy, który mówi także ustawa stanowi podstawę do wszczęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej służbowej oraz do usunięcia ze stanowiska w przypadku niezłożenia oświadczenia niezłożenie w terminie złożenia oświadczenia nieprawdziwego bądź nierzetelnego ciekawe co z tymi księżmi jak go dotykać biskupów usuwali z rządu to jest bardzo ciekaw no to oni niewygodni to jest w ratuszu nie skupia natomiast muszę bardziej zastanowić nad tym, że w momencie, kiedy tworzymy wielką kategorią o słup i być może szacowaliśmy, że to będzie około 1,5 1 000 000 osób, które muszą składać oświadczenia majątkowe i wprowadza jednocześnie przepisy przewidujące, ale 1 000 00 0 rodzin tak to oczywiście obejmuje też zapowiedzi współmałżonka bardzo dużo palarniach rozwiązują rodzi i mamy jednocześnie kulturę prawną, która idzie coraz bardziej w kierunku selektywności w kierunku wybierania tych osób którymi się interesujemy mamy kulturę, która zachęca wręcz ludzi do tego śledczy sprawdzają się wyłapuje się nieścisłości też niestety obawiam się duch któryś momencie to będzie przybierało postać i szukania haków na różne osoby szukanie właśnie różnych wierzytelności zawiadamiania o tym, CBA bądź innych organów i usuwania stopniowego tych osób, które z różnych powodów staną się nierzetelne przecież przypomnimy sobie na historię z ostatnich miesięcy zacznie spadać pamięta czyje oświadczenie majątkowe było bardzo intensywnie sprawdzane przez CBA w ostatni miesiąc pańskie niemodnie nie wiem moje ruchy następujące zmiany, ale być może tak to formalnie nim są tym mianem NATO miast przecież sędzia Waldemar Żurek największe problemy z cebra tak, dlaczego no, bo stał się głównym głosem sprzeciwu tak, ale wyobraźmy sobie różne głosy, które nie chcą się być może podporządkować się na szczeblu lokalnym w różnych urzędach wróży na różne w wojsku policji straży właśnie wśród strażników miejskich, które nadzorów regulatorów kanclerzy kwestorów ich żal można licznych sprawdzić też to jeszcze ma 1 skutek, że wprowadzanie tego typu rozwiązań w ustawie z jeszcze sporo różnych innych zagadnień dotyczących osób pełniących funkcje publiczne powoduje też, że zniechęca się do ludzi do zatrudnienia w administracji publicznej tak oczywiście powoduje, że jeżeli chcesz w procesie nie stać później musi się liczyć z bardzo głęboką ingerencją w swoje to może zasila już poszły już doświadczenia w tej sytuacji, żeby nie zniechęcać no tak jak ma państwo funkcjonować, jeżeli będziemy mieli sytuację, w której będzie za nabór negatywnych tak do administracji Reagana, gdyby wszyscy musieli ujawniać no ale wszyscy Polacy Nowaka, ale dojazd do trzeciego roku życia był w tym również te z pytaniem prowokacyjnym to co jest podzielony uzmysłowiło test po to jest o czym mówimy prawdę o pomówił nie tylko o ujawnianiu co jest ich można jakoś uzasadnić, ale mówimy też o trudnościach ujawniania osobom naprawdę ma taki argument wszyscy muszą dokonać wyceny swojego zasobu tak co więcej muszą nawet zgodnie z tą nową ustawą ujawniać każde przysporzenie majątkowe powyżej 1000 zł w ciągu roku co więcej ustawa też przewiduje, że szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego chodzi mu wzywać każdą osobę, która uzna, którą uzna, że niemal tydzień na liście, ale pełni funkcję publiczną zdaniem nasza wrażliwość na to, a dozorca, a pamięta pan redaktor ustawę lustracyjną w 20 07 roku pomimo tak mniej więcej w moich Stanów funkcję monarszej dziennikarze nam szkodzi każda, czyli n p . z wiodących felietonista i redaktor prowadzący 1 z audycji lub mających wpły w na sumienia i myślenie o nadziei zakończyłoby się gadanie skończyłoby się niekończące się gadanie za czyją kasety to robi dziś od torów przez to tosty motywy do debaty internetowej prawda tak źle ci płacą żaków za te kłamstwa i po i oszczerstwa wobec Polski tak tylko musimy pamiętać o tym, że, gdyby ta ustawa miała szansę być poddaną racjonalnej porządnej głębokiej debacie w parlamencie, gdyż nad nią pracowali pół roku rok i zastanawia się na doraźną zawodu z dobrą wolę i gdybyśmy mieli poczucie, że nawet, jeżeli się z czymś nie zgodzimy to pójdziemy z tym do Trybunału Konstytucyjnego Trybunał jest jedynie przepisy zweryfikuje to pewnie mniejszy, aby tak krzyczeć głośno natomiast tych wszystkich możliwości nie mam co więcej paradoksem tej sytuacji stworzonej bard najciekawsze opinie dotyczące właśnie tej tego tematu jawność oświadczeń majątkowych zostały wydane przez przedstawicieli samego rządu, a mianowicie prosto urodzić zarówno pani minister cyfryzacji pani Anna Streżyńska, jaki el wiceminister spra w zagranicznych pan minister chciał poprawić wydali opinię dość krytyczne właśnie do tego tematu wiedzą, że to narusza prawo do prywatności nie jest przypadek, że wśród tych grup odlatujących są wymieniani właśnie ministrowie spraw zagranicznych i państwo, że jest na nim nie wiem też oczywiście Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał opinię krytyczną także musimy pamiętać no to co mamy w konstytucji to jest prawo do prywatności to, że co mamy też zakaz ujawniania informacji w zakresie, który nie jest niezbędny do sprawowania władzy i po prostu to są takie zasady, które należy stosować proporcjonalnie, czyli można oczywiście urzędnikom państwowym różnego szczebla nakazać ujawnienie informacji, ale w takim stopniu w takim zakresie, gdy ZOZ niezbędne do osiągnięcia określonego celu i do tej pory to w i usiłował w ten sposób, że te oświadczenia były ograniczone do pewnej kategorii i podlegały pełnemu ujawnieniu albo spoczywały dziś w archiwach różnych służb miały one do tego dostęp teraz będzie to wszystko po prostu wisiało największej w świecie w internecie o ruchu to jest pana zdaniem niekonstytucyjny wiem, że teraz w tym Trybunałem mamy kłopot z prądem nie ma kto tego stwierdzić, ale pana ocenie narusza konstytucję to narusza tylko w nowy rozsądek nie moim zdaniem to w sposób bardzo bezpośredni dotkliwy naruszała konstytucję zasada proporcjonalności oraz ta zasada ujawnienia tylko tych informacji dotyczących życia prywatnego, które są niezbędne sprowadzenia władzy to są fundamentalne zasady naszego prawa Konstytucyjnego nie można nimi od tak po prostu szafować, używając 1 ładnego argumentu, że społeczna kontrola będzie w ścisłym mijamy całkowicie filozofię myślenia o o właśnie tym naszym majątku o naszym życiu prywatnym, ale także no zwiększamy tę odpowiedzialność karną odpowiedzialność może być stosowana selektywnie w stosunku tylko do wybranych osób przy takiej skali trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkich porządnie sprawdzić ich stosunku do wszystkich ściąć odpowiednie postępowania ani panie doktorze kluczy w kosztach może tak po prostu ta cywilizacja wnosi się zmienia się o wschodniej cywilizacji, do której dołączono, że transparentność elegancko mówiąc staje się czy hrabstwo prosił o hossie chodzi o wścibstwo rzuca się staje tendencją któryś już miał prze MO to idzie przez kilkanaście lat od afery Rywina właśnie się zaczęła radykalizacja bym powiedział inaczej, że rozwiązania, które służą zwalczaniu korupcji są nacechowane tym, że postrzegamy jako idące w dobrym kierunku jako przyjmowane przy uwzględnieniu dobrej wiary natomiast de facto w reżimach, które czy państwach, które nie są, w których kwestionowane są wartości tak jak praworządność te rozwiązania niestety służą temu, aby potencjalni szykanować osoby, które się mogą sprzeciwiać władz, a propos szybka kolej z informacji bardzo nalegają, żeby pan powiedział co pomyśli o wczorajszych zatrzymaniach ekologów i czy za każdy zatrzymany w związku z jakimkolwiek demonstracją nawet blokadą to jest oczywiście sytuacja, która wymaga wyjaśnienia i i musi budzić wątpliwości oczywiście tą sprawą będę podejmował z urzędu i starał się wyjaśniać o tym, że musiał zwrócić uwagę na 1 rzecz, która trochę przeszła bez Echa sprawa Puszczy Białowieskiej była przedmiotem moich skarg skarg organizacji pozarządowych do sądów administracyjnych ostatnio postanowień, jakie dostałem to było postanowienie na posiedzeniu niejawnym wydane jednoosobowo bez rozprawy odmawiające w ogóle zajęcie się sprawą uznając, że nie ma jakiejkolwiek kontroli, że sądy nie mają jakiejkolwiek kontroli nad tym jak należy ustalać tzw . plan urządzenia lasu, czyli wycinkę Puszczy Białowieskiej dla mnie to było to było trudne doświadczenie, że może być tyle stanowisk tyle ważnych argumentów, które są zabijane w zasadzie 1 z kilku stronicowy postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym przez NSA, że społeczeństwo słusznie robisz tak tych sądów broń dziękuję suma 5 8 informacji tak Fn pod naszym gościem był Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA