REKLAMA

Litewskie kłopoty z przeszłością

Światopodgląd
Data emisji:
2017-11-10 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz e-państwa gościem jest teraz Dominik Wilczewski z przeglądu Bałtyckiego dzień dobry dzień dobry bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, bo chciałbym, żebyśmy opowiedzieli słuchaczom tym, którzy mogli się nie zorientować się nie nikt nic nie nie zwrócić uwagi na dyskusje, która toczy się na Litwie w, a w zasadzie możemy mówić o jakieś wielkiej aferze tak nawet pytałam o to czy poziom rzek zainteresowanie takimi debatami Rozwiń » czy awantur grami historycznymi na Litwie przypomina to na Polsce czy po to, co jest w Polsce czy to jest także w spór o jakieś wydarzenia czy postaci History potrafi zdobyć no tzw. dymkach przez kilka dni czy tak jest w tym skandalem w tym przypadku można powiedzieć, że także przez ostatnie powiedzmy 2 tygodnie to nie schodziło z z czołówek gazet krzyżówek portali internetowych i ten temat był komentowany przez przez publicystów przez dziennikarzy także wiele wypowiedzi było polityków na walczył my już ustalono, że utrzymamy, bo chodzi o to, że z litewska pisarka lutowa nadali te dosyć jej postać rozpoznawalna, bo rok temu zasłynęła też Dyl głośną książką na Litwie, która opisywała problem kolaboracji z narkomanią z nas marzy o czasie Holokaustu rozmowę Pawła Sulika z grupą vana Gaj te i fragment wzrostem w archiwum Radia TOK FM właśnie o tej książce nasi tak ciężko było bardzo ważna w dla Litwinów tak, bo ona przypomniała o pewnym problemie, który już było zaistniał oczywiście w dyskusjach wewnątrz litewskich, ale wydawało się, że może on to ludzie ta dyskusja toczyła się bardziej w gronie historyków w gronie specjalistów zajmujących się tą tematyką, czyli właśnie udział Litwinów nie tylko taka kolaboracja w sensie administracyjnym, czyli jak i stworzenie tworzenie instytucji, które współpracowały z Niemcami, ale z takim bardzo dosłownym znaczeniu, czyli udziału Litwinów w mordowaniu Żydów folk w znacznie większy szerszy niż wielu sobie zdawał sprawy albo chciał zdawać sobie znacznie się to ocenia jeśli chodzi o liczbie no ale prawdopodobnie dzięki kilka wokoło, bo jest 6 000 z 6 00 0 Litwinów uczestniczyło w fizycznej eksterminacji Żydów do tego trzeba jeszcze doliczyć kilka tysięcy osób, które były zaangażowane właśnie w pracy w instytucjach i administracyjnych, które w, jaki sposób też byli wy współ przyczyniają się do do zagłady Żydów nie wróży to książka odegrała podobną rolę na Litwie książka nasi Ewa naga i tak jak książka Grossa sąsiedzi w Polsce to znaczy wywołała ogromną dyskusję, a nawet awantur tak to był to można dostrzec pewne podobieństwa pewne podobne ślady zużycia co znaczy, że wcześniej oczywiście powstawały książki fachowe i strach w fachowe książki historyczne na ten temat tylko, że tak jak mówię to dyskusja zwykle, bo to takiej książki po taką książkę historyczną z setkami przepisów, by biografią mało, kto się nie z takiego spośród takich zwykłych szarych ludzi, a to była książka książka pomaga tytuł książki, która właśnie miała też odpowiednią maszynę po promocyjną, która w zeznaniu stała i ponad jedno praktycznie rozchodziła się w rozchodzi się w mgnieniu oka trzeba było dodrukować nakłady na trasę zmagań te rok spóźniona zwołała czy 1,5 roku później żona zwołała kolejny skandal, bo o oskarżyła nieżyjącego już są to też jest dodatkowy problem 1 z dowódców partyzanckich w zasadzie takiego najważniejszego dowódcę partyzanckiego litewskiego z antykomunistycznego komunistycznego też pewien podobny fenomen jak w Polsce żołnierze wyklęci, czyli antykomunistyczna partyzantka po wkroczeniu armii czerwonej na Litwę po czterdziestym czwartym Litwini podróbek podjęli wówczas walkę przeciwko przeciwko Sowietom, ale też przeciwko władzy w litewskich władz komunistycznej jest taki dowódca sztabu Adolfa Tochtermana rozkaz w ramach gaz waga z pseudonim przeznaczy po litewsku Jastrząb został w wyroku pięćdziesiątą szóstą schwytany przez Sowietów byłby torturowany maskę brutalnie został skazany na karę śmierci tak ją za to bardzo brutalnie, ponieważ to, bo bestialskim zostaną m. in. wykastrowany tak jest i Serock 5 7 został skazany na karę śmierci i ten ten wyrok został wykonany badaczy 2 9 listopada, więc niedługo będziemy mieli rocznicę 2 9 listopada 5 10 07 . roku jest pochowany nie ma się nie wiadomo, gdzie jest pochowany jest też podobne zjawiska jak w Polsce, gdzie nadal odkrywamy groby tak jak znana na łączce groby tych osób, które padło ofiarą represji stalinowskich jest ono nie tylko bohaterem tak naprawdę dowódcą w pewnym momencie już całego tego podziemia nazwiemy to antykomunistycznej w nowej fazie, ale też symbolem stał się bohaterem Romanem największym bohaterem tego czasu jest poruszony winno się wznoszą się pewnych wartości patriotycznych umiłowanie ojczyzny też innym on pozostawał po sobie pamiętniki różna odezwy, gdzie też podkreślały znaczenie wartości chrześcijańskich między takim takim bohaterem to, że patriotą gorliwym katolikiem no i PiS brutalna naga litewscy klubach nie ma, gdy jest podobieństwo nazwisk, ale tutaj nie ma żadnego związku ona rzuciła w zasadzie z nowym, niemniej mając ku temu żadnych podsta w merytorycznych rzuciła pod adresem tego się od sponsora Romanowska są oskarżeni o to, że on w trakcie śledztwa, które toczą się to złoty przy szukaniu okazji, by rząd poszedł na współpracy Skibę, że wydał swoich zademonstrował swoich podkomendnych, iż w trakcie procesu zgłaszały zgłasza właśnie odezwy chwalący nowy ustrój i są co jeszcze tutaj 3 należy dodać to jest też druga kontrowersja która, która się na to nakłada mianowicie to, że właśnie współautor książki nie ma aż 3 diewięćdziesięciu izraelski historyk Francuz Rosja z centrum Szymona Wiesenthala i twierdzi z kolei, że Adolf Wassermanna wskazaniu został dowódcą woli w litewskiej partyzantce w okresie okupacji niemieckiej brał udział w swoje mordowania Żydów, więc tutaj mamy taki podwoi podwójne oskarżenie, które zdaniem litewskich większości litewskich historyków nie ma pokrycia w faktach, a jeżeli, jeżeli gdzieś w dokumentach czy rzeczywiście bryluje wiązały się uda mówił to trzeba brać pod uwagę to żal jak wspomnieliśmy był torturowany do wielu rzeczy mogą być po prostu zmuszony burta w toku brutalnego śledztwa i omal nie budynek wybuchła awantura przeprosiła za te słowa to znaczy powiedziała, że taki użyła wrażenie, że były pochopne aroganckie i ona przeprasza za nie, ale tutaj jest kilka bardzo ważnych momentów to znaczy z 1 strony i w jaki sposób te dyskusje współbrzmią te to w Polsce i to na Litwie też bym się tam na Litwie brzmi poprawić jeśli się mylę jest dużo trudniejsza, czyli dyskusja o podziemiu antykomunistycznym, który coraz bardziej gloryfikowany tak jak podobnie u nas tzw. żołnierze wyklęci coraz bardziej w tym sensie nietykalny czy nie krytykowali ne i kwestia jego też uwikłania ewentualnego właśnie jakoś kolaborację czy nawet współudział jakiś mordowaniu Żydów, że to boli i z 1 strony ona rzuciła coś jest bezpodstawny i wszyscy rzucili się do krytykowania jej, dlatego że my właśnie tamtą opowie w UE różnica między polską Litwą polega m. in . na tym, że u nas, o ile ktoś nie odwołuje bezpośrednio do żołnierzy wyklętych to zawsze może się odwołać do armii krajowej, którą odnowiliśmy mieliśmy tt siły zbrojne w czasie drugiej wojny światowej w czasie okupacji, która w większości przypadków nie można tutaj mieć żadnych zarzutów w przeciwieństwie do żołnierzy wyklętych, gdzie jednak są pewne kontrowersje natomiast na Litwie tak naprawdę taki silnej konspiracji ruchu zbrojnego ruchu oporu w okresie okupacji niemieckiej nie było natomiast były właśnie liczne przypadki kolaboracji lud miast ten ruch oporu zbrojny wybuchała w zasadzie dopiero po 30 04 . roku, kiedy pojawią się Sowieci to jest coś do czego Litwini bardzo silnie się odwołują w to jest właśnie ten moment kiedy, bo Litwini pokazali, że nie mnie nie nie godzą się na wzrok 30 04 . czy ta partyzantka nie godzą się na to, że ich kraj zostałby okupowany ponownie przez Sowietów i ten ten mit los zaczął na Litwie się rodzić musi umacniać po roku dziewięćdziesiątym, kiedy Litwa odzyskała niepodległość można z błotem legalnie dyskutować można było badać tę problematykę nakłada się jeszcze na to fakt tego w jaki sposób, by ten, kto to wydarzenie historyczne są wykorzystywane przez propagandę rosyjską wykład o była taka kilka miesięcy temu taka rzecz wybuchła właśnie pod podobny skandal z ekip rzeczniczka MSZ rosyjskiego Marija Zacharowa przypomniała właśnie o tym, że byli witani byli ci partyzanci są w krajach bałtyckich nawet byli zastosuje się na wprost powiedziała, że byli niemieccy kolaboranci nie jest, że to byli kolaboranci z Niemcami na co mieszkańcy krajów bałtyckich odpowiedzieli taką akcją umów z Leszna, bo w internecie chodzili na profil rosyjskiego MSZ i tam zamieszczali Korus komentarz z określonym hasztagiem z, a więc mamy tutaj pewną pewien ich konflikt pamięci, bo mamy pamięć pamięć Żydów ofiar Holokaustu, które właśnie w jak nas na pierwszym na pierwszym miejscu pokazują wskazują autorzy Litwini kolaborowali w czasie okupacji nie rozliczyli się z tego mamy pamięć Litwinów, którzy pamiętają przede wszystkim torze i jakich krzywdy doznali ze strony Sowietów pamiętają o tym, ruchu oporu, który wybuchł po czterdziestym czwartym roku nie mamy tutaj właśnie z jeszcze z sieci strony mamy tą propagandą rosyjską, która próbuje rozgrywać wykorzystywać je przeciwko Litwinom w, a więc sytuacja jest bardzo skomplikowana i o tej propagandzie rosyjskiej to przypominam z tego powodu, że w niektórzy z krytyków, którzy bardzo ostro atakowali lutowa Madaj po tej wypowiedzi wręcz sugerowali żona działa na na na rękę Rosji Czyże cóż może taką pożyteczną idiotką albo może nawet jest świadomą świadomą agentką, która próbuje próbuje niszczyć dobre imię Litwy i to jest też właśnie się pojawia takiej bardzo często też pojawia się litewski wypowiedziach w tej dzielnicy niektórych litewskich komentatorów taki obraz, że jedno to jest to szkodzi wizerunkowi Litwy na zewnątrz i to właśnie współgra z tom rosyjską propagandą, która w centrali zimowe te awantury od razu zachwycała talentem skandali i ją wykorzystała alem di no właśnie czy Dead ta dyskusja toczy się bardzo ważna, ale nie minąć pod prąd pokusie, by się pan o Chopinie na pytanie tekst z sąsiadek pan zadał 3 3 3 umorzyć z utrzymaniem tego mitu czy go nazwiemy tego mitu podziemia antykomunistycznego, która naturalnie miało wielu bohaterów sędziowska nie trudnych warunkach, ale jednak 3 uczciwe zmierzenie się z działalnością niektórych z jego członków jakąś kolaboracją i tym co działo się w tej wcześniejszej fazie, kiedy RM na rząd litewski współdziałał z magistra przede wszystkim z 3 klon, gdyż auto będzie zależało od samych Litwinów 3 do uda im się to pogodzić, ale na pewno przede wszystkim są potrzebne dogłębne badania dokumentów faktów historycznych pewnych faktów na ryby jest tym momencie może się nie udać ustalić, bo być może jakiś dokument słoneczko w archiwach rosyjskich, które są dla Litwinów niedostępne, ale ja tutaj powtórzy uwagę transfery usłyszał od 1 z litewskim historyków, które będzie otwarcie, że jeżeli dokumenty będą potwierdzać, że jakaś, że któryś z dowódców partyzanckich brał udział w celu mordowaniu Żydów czy też brał udział n p. powoła już po powojnie po 30 04 . roku n p. brał udział Wyki zbrodnie przeciwko litewskiej ludności cywilnej oczka przeciwko ludziom, którzy poszli do dojdą do kołchozu to to wszelkie pomniki wszelkie tablice upamiętniające taką osobę powinny zniknąć, ale to oni uważnie nie nie on nie unieważnia znaczenia czy oporu zbrojnego przychodzi to co oczywiście Ruta wymagań tak jak pan powiedział nam powiedział, a to było tyle jeszcze jest tym bardziej przykre, że nie tylko nie jak w wynikach badań historycznych niesprawiedliwe nie promocyjny to jeszcze utrudnia bardziej to i tak bardzo trudną dyskusję i daje pewne argumenty tym, którzy nie chcą tej uczciwej dyskusji ja myślę, że po prostu tutaj autorka jest zbyt pochopnie, by się zachowała, bo w może ona zaprzepaścić to coś się udało osiągnąć rok temu właśnie ty, kiedy wybuchła ta dyskusja wokół książki nasi w tym rzeczywiście wielu Litwinów po prostu szczerze się zainteresował tym tematem i jedno doszło do pewnych faktów czy ekspiacji i to błoto i to też pewna wartość, która w, która ma duże znaczenie szkoda byłoby, żeby to zostało zaprzepaszczone Dominik czaszki przeglądu Bałtyckiego państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję kwiatów pod Long Beach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA