REKLAMA

Rewolucja październikowa skończyła jedną i zapoczątkowała kolejną epokę

Światopodgląd
Data emisji:
2017-11-10 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz z wielką przyjemnością przedstawię państwu kolejnego gościa Sławomir Dębski prezes Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest dobry dyrektor dyrektor szef SLD jest w 2 dzień dobry znak rozruch pani hektarze do aktorstwa Sławomir Adamski chcą teraz państwo zaprosić na kolejną w związku z Artego Szott w tym tygodniu rocznicą setną rewolucji bolszewickiej na kolejną rozmowę na ten temat i zaczarują takich zaczynałam w Rozwiń » poprzedniej, czyli umów takiego sformułowania pan używana opisanie tego co się zdarzyło mi w listopadzie po siedemnastego roku w Petersburgu miał używam terminu może on mianowicie, że na miejscu, gdyż nie przewrotem bolszewickim, a myślimy zamachem stanu dokonanym przez grupę radykalnych rosyjskich marksistów na czele z Leninem to w bo dyskusja część dotyczy tego, otrzymując poparcie czy nie miał poparcia czy to była tylko przejęcie władzy przez 1 obóz z rąk drugiego obozu czy jednak w plenerze czuwał i partia bolszewicka wyczuwał tak radykalne nastroje społeczne bardzo konsekwentny zdobywał poparcie i można mówić, że jednak to była rewolucja Maciej Korzym mi wybaczyć, ale w tej rozmowie, ponieważ dotyczy rewolucji bolszewickiej często będę używał terminów pojęć, które wprowadził do języka politycznego sam Władymira w Miliczu Lenin in z Lenin przyznawał, że władza leżała na ulicy, bo w 2 tys wielu powodów jest to słuszna obserwacja po pierwsze, student zna pani pytanie można powiedzieć, a któż to miało mieć mianowicie wówczas w Piotrogrodzie poparcie w sedno wygląda na to, że nikt co bardzo nikt też nie dysponował z nową autorytetem władzy którą, który mógłby wymusić przestrzeganie porządku publicznego, a Lenin po prostu był najbardziej zdeterminowane, że po pomoc sięgnąć, więc on przez wiele dziesięcioleci i najpier w na płaszczyźnie intelektualnej przygotowywał się do odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać nie doprowadzić do tego marksistowskiego zna tej marksistowskiej zmiany ustroju, a więc prowadzą taki termin n p . jak sytuacja rewolucyjna no trzeba doprowadzić do sytuacji rewolucyjnej trzeba ją wykorzystać znane już dosyć złożony z Metrohouse to to nie jest chaos, ale to jest wrzenie społeczne, które ma swoje uzasadnienie ma swoje dobre powody i wykorzystując tomów to wrzenie społeczne ta Awangarda z proletariatu to jest kolejny termin, który dla nich wprowadzono, aby połączyć Marksa z Rosją awangardą proletariatu partia bolszewicka ją der swego rodzaju komandosi proletariatu dokonują przejęcia władzy w imię tego drewna proletariatu, więc nie ta w imię, gdyby w patrząc na leninizm i rozwój tej intelektualnej z podbudowy o właśnie w tamę źle się ciągle rozwija działa, a i tak, aby zaowocować no właśnie z w momencie, kiedy ta władza leżała na ulicy rząd Kiereńskiego rząd czy Kiereńskiego był skompromitowany nigdy nie popierał mało, która w mym w zasadzie nikt go w Piotrogrodzie już do nich nie popierał to znaczy oczywiście z morzem tyrreńskim to co było w owym ze mną przedstawiciel takiej chwili ozdabiali starszym socjalista socjaldemokrata, który przyjmuje przyjmuje władzę wiosną włos wiosną znaleźć dwunastego roku z rąk księcia Lwowa mama dała władzę w rządu tymczasowego chodziło o to, że bierze to, że ma będzie miał do czynienia ze zmianą ustroju w Rosji to już wiadomo butelką do 1 8 do roku najpierw jednak jest to władze przyjmują można powiedzieć liberałowie kadeci, czyli ludzie którzy, którzy opowiadają się z ulgi ewolucją o ustroju rosyjskiego w kierunku monarchii konstytucyjnej, ale jednak mało znany z dużym, stawiając jednak na parlamentaryzm, jaką drogą tym nowy element ustroju Kiereński socjaliści z gmin czy widz surowce również wówczas zwalczają zwalczają wiosną siedemnastego roku tych liberałów i konserwatystów, którzy ten rząd tworzą z pozycji, bo socjalistycznych właśnie znaczy oni nie mam 3 hasło precz z wojną bardzo mocną popierają uważają, że zmiana, która się dokonała w lutym osiemnastego roku do naprawdę nie jest żadna zmiana tylko domy w dalszym ciągu klasą uprzywilejowaną mają w Rosji rządzić i dopiero prawdziwa zmiana to będzie wówczas, gdy władzę przejmą przejmą bladym delegatów Chłopskich żołnierzy żołnierskich Chłopskich w zasadzie robotniczy, który też powstają między już od lutego marca 17 do roku mamy system dwuwładzy w Rosji państwo można powiedzieć 1 klasa wyższa ma jedno i 1 władzę, a rady, które powstają po zmianie zostaje, gdy ta są raczej właśnie dla robota uwierzył, ale co teraz, gdy nie teraz, gdy powstają czynności Sowiety powstają dlatego, ponieważ autorytet instytucji państwowych bada pojawia się chaos na ulicach pojawienia się notabene do tego możemy jeszcze wrócić inne znaczenie zarówno terminu rewolucja, czyli czy nie to co mamy tam raz w dzisiejszej perspektywy, ale właśnie z nową posługiwał tyra bierze grabieże przemoc na ulicach i wówczas tyrady się co sobie też się organizują po to, żeby jakoś nad tą sytuacją zapanować, ale były jakieś wielkie szyby w dni patrole, żeby ktoś ich tam prądu zaprowadzą ten porządek, więc to jest taka z kontem, gdyby oddolna im się inicjatywa tych z środowisk zrewoltowanych Band, ale mamy ten system z z system dwuwładzy w Rosji, który notabene z miasta osiemnastego roku bolszewicy są mniejszości inaczej są mniej popularni, więc rywale są zdeterminowani konsekwentni i tak nikt o nich zdecydowanie dążą do przejęcia władzy po to, się w Rosji też znaleźli dlatego ich wywiad niemiecki wspiera go właśnie no właśnie czy ja wypowiedziano taki żart nieodpowiedzialnej i słuchaczy napisał, że jednak proszę o wyjaśnienie co wiemy na temat tej współpracy Lenina z ówczesnymi Niemcami, którym zależało na tym, żeby Rosja nie brała udziału w wojnie, ale o tym, że z kim rozmawiamy już po informacjach dr Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest państwa gościem kwiatów pod Long Beach w zdobyciu 2 światów podyplomowych gender GAP i Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem cały czas jest dr Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w tym tygodniu o swoje dna rocznica rewolucji bolszewickiej dlatego też broń oni rozmawiamy, a tu przy okazji tej rewolucji bolszewickiej możemy wiele rozmów przeprowadzić, dlatego że tu pojawia się wiele wątków czy wiele interpretacji mimo bardzo jest panu bliska ta, że w, jaki sposób łączy z wybuchem pierwszej wojny światowej czy nawet rewolucji bolszewickiej dwudziesty wiek się zaczął, dlaczego nie protestował był bardzo nie potraktowałbym bardzo to jest dość klasyczna baśń interpretacją, że dziewiętnasty wiek kończy się z dnia gdzieś w okolicach pewnie w 19 1 7 roku, ale z wielu powodów także na tym, że stany Zjednoczone przystępują do wojny, więc polityka międzynarodowa przestaje być polityką mocarst w europejskich nagle się pojawia dużo mocarstwo pozaeuropejskich, którędy notabene ma decydujący decydujący wpły w na zakończenie tej rzeźby, którą mocarstwa europejskie sumą 900 czternastym roku co zafundował, ale to jest winny temu właśnie Lenin czy Lenin był pozwolę sobie znów ma taki prowokacyjny ujęcie tego był niemieckim szpiegiem niewątpliwie został wykorzystany przez wywiad niemiecki był elementem był elementem w operacji niemieckiego wywiadu polegającej na osłabieniu, a Rosja najlepiej wyprowadzeniu jej wojny w boju konsekwentnie przeciwko udziałowi wojsk tam raczej on konsekwentnie raczej może konsekwentnie to dla mnie bardzo, bo miał taki moment w 19 14 roku w tym uważam, że to w rzeczy może przydać tam, że wojna światowa może z doprowadzić do destabilizacji istniejącego systemu ustroju państwa, więc nie przybliża sytuację rewolucję z tym, że konsekwentnie rzeczywiście opowiada się przeciwko przeciwko wojnie, bo wielu socjalistów noszy francuskich wielu marksistów francuskich dialog po stronie swoich żon stanęło po stronie swoich praw swoich rządów, więc w tym sensie Lenin był konsekwentny i ta jego konsekwencją była obserwowana przez wiatr niemiecki, który w końcu przyszedł do przyszedł do głowy taki plan abym, aby z Groupe marsze radykalnych marksistów rosyjskich żyjących na emigracji brutalne i Szwajcarii pomoc im dostać się do Rosji, ponieważ w Szwajcarii Niemcom oni są do niczego nieprzydatny normy w Rosji muszą mogą przydać mogą doprowadzić do tego, że Rosja się wojny wycofa i tak talk, czyli był w przyszłą wypłatę jak to mówili oni sami pożytecznym idiotą czy jednak nie mniej pracy i nie raczej do Lenin w tych swoich działaniach zmierzających do przejęcia władzy w Rosji był bardzo pragmatyczny znaczy wykorzystywał zarówno z punktu widzenia rozwoju takiej analizy politycznej te wielkie trendy które, które społeczne, których Rosja doświadczała Jani wykorzystywał zainteresowanie innych powiedziałaś interesariuszy związane z tym, żeby się w Rosji z nas ma po prostu są już różnych interesów, więc oczywiście, że brał pieniądze tak i to i to nawet rząd Kiereńskiego Moto udowodnił latem siedemnastego roku to dlatego o to warto przypominać to to co się zdarzyło w Wiśle paliwo naszemu prawu ban ner czynieniem 7 listopada siedemnastego roku oceniła, bo pierwsza próba Lenina pierwsze się nie udała w lipcu siedemnastego roku muszą uciekać z domu z do Finlandii z inną okazał się rząd Kiereńskiego wówczas jeszcze za silny to co bolszewików do władz do do pozycji politycznej oraz w Piotrogrodzie przywróciło do życia politycznego to był puczu Korniłowa oczywiście popcorn Iłowa do igrzysk prawej strony tak gruba ryba przyjazna stanu wojskowego zamachu stanu przez Przełęcz prowadzona przez gen. Korniłowa do zdławienia tej próby rząd Kiereńskiego, ale sięgną po zawale zrewoltowanych, czyli będący pod kontrolą bolszewików marynarzy Kronsztadu to był moment, w którym bolszewicy od tych napiętnowany tylko współpracą z wywiadem niemieckim, ale także napiętnowany nieudaną próbą przejęcia władzy w lipcu, która w ogóle miała charakter karykatura realne, dlatego że nikt tych bolszewików wtedy prawie nie poparł no ale stają się z dawcą Demokratycznej i socjalistycznej do Rosji i w tym momencie odzyskują odzyskują swoją pozycję na scenie politycznej w Rosji, a są dla pana jako historyka i znawcy Rosji próby, które wątki właściwie są najciekawsze dziś wydają niemal te dotyczące właśnie temu był blok rodzącego się min maszyny terroru czy w 2 w okresie, gdy te dotyczące jednak takich wątków związanych z marksizmem z modernizacją czy te dotyczące takich historii alternatywnych czy mogło być wina z rejonu mówi historia teatru z nieba to mało interesują w dlatego właśnie, że w tym co się zdarzyło jest niesłychanie dużo ciekawych elementów jest, by z pogranicza w obronie tego świata intelektualnego i rzeczywistej realnej polityki to może Lenin dochodzi do władzy siedemnastym roku nie jest przypadkiem wciąż się do tego przygotowywaną najpier w pod względem intelektualnym, próbując stworzyć most między między marksizmem między tym co piszą Karol Marks i Engelsa, a realnymi realną sytuacją polityczną w Rosji on dokonał ogromny intelektualny prace, żeby ten marksizm przyciąć do tego co w Rosji jest realny co do Rosji jest możliwe tak to bardzo przykro, że w ogóle mówimy o organizmie a, a nie nie Marcin ma w piśmie oczywiście kolejny takim kolejny taki taki element dialektyka Anię, która w którą, którą rozwinął do Noska dialektykę, którą rozwinął do naprawdę ogromnych rozmiarów był tutaj bardzo na was Polski proszę zauważyć, że w zasadzie zawierać sojusze nie tylko z tymi Niemcami, ale zawiera Sojusz z terenu intencjami, a właśnie jest nacjonalizm ami wewnątrz imperium rosyjskiego z współpracuję z ZES po morskim do PSM anty wszystkimi tymi, którzy dążą do do rozważenia Rosji i rozżalenia można powiedzieć, gdy w pewnym momencie dochodzi do takich samych wniosków jak Piłsudski, czyli też inny naciska tylko, że Polski i bardziej taki rok powiedział Narodowy tak z punktu widzenia państwa państwowy Narodowemu mądry z tempem ta rozbrat z kolei z rezerwą częścią PPS długa po rewolucji 19 05 roku to polega właśnie na tym, że albo jesteśmy internautami nazistami albo jesteśmy patriotami tak Piłsudski objął ratę na obóz patriotyczny, ale wracając do Lenina on dochodzi do podobnego wniosku jak i jak Piłsudski, że Rosja rozpadnie się Poszwa narodowościowych i w związku z tym Piłsudski widzi w tym szansę dla niepodległości Polski, ale nie widzi w tym szansę na rewolucję to, ponieważ trzeba wszystkie telewizje żywią niezadowolony z obecnego ustroju wykorzystać wschód to co powinien wydać ciekawe to znaczy to pragmatyka polityczna tak rozwijać ideę Black Rebel kształtował Lenin, jakie do rzeczywistości dopasował i co z tego zostało wszak do pytania bzdury alternatywną jak dla mnie też ciekawe czy ważne, żeby zaznaczyć, dlatego że Jung alternatywą w jaki sposób dlatego czerwonego terroru mógł być biały terror czy jakaś jednak fałszywa racja wtedy cesarstwa rosyjskiego na to nie było szansy, jeżeli ja bym się na dziś dawał leki trafiają takie rozważania, a to o ciekawym momentem jest lato siedemnastego roku, kiedy Kiereński przecież rano bardzo popularny polityk wówczas w czerwcu przy mnie przed tym przedtem ofensywą Brusiłowa, więc gdyby, gdyby wtedy udało się, gdybym był mniej bym powiedział idealistyczny Kiereński w tych swoich marzeniach o Demokratycznej Rosji, gdyby zaczął budować ma aparat państwowy zdolny do do zapewnienia porządku publicznego chociażby w Piotrogrodzie pan z jakoś radził sobie z tymi zrewoltowanych Mie masami żołnierskiej mi z wówczas oczywiście mógłby wpływać na to, że NATO ma na co liczą z kolei graniczna to sytuację rewolucyjną, gdyby nie położy rzeczywiście tłumy zrewoltowanych zdemoralizowanych żołnierzy stacjonowały w Piotrogrodzie podatnych na różnego rodzaju agitację, czyli masa żołnierzy nieopłaconych głodnych niewidzących celu w swoim w swoim funkcjonowaniu jest marna chce coś zrobić i przychodzą do niego i to, że bolszewicy, którzy wolą przyjmijmy władze pozbawimy własności tych właścicieli tych pałaców, które dolecą do około strzelają mu oficerów nie to proste odpowiedzi jak nam się będzie żyło, a ma lepiej w zasadzie można powiedzieć standard Arsenał pod różnego rodzaju populistów anty in z ideą populizmu Lenin traktują również bardzo wrzaskiem wzrost demograficzny po 2 proc ten moment wita wielki Chyliński wszędzie widzi zagrożenie dla o rewolucji widział, że znów błąd uważa, że wzmocnienie aparatu państwa może być groźne, ponieważ może doprowadzić do kontrrewolucji się też zakończ 1 zdaniem wciąż rzadkie, by się skończyła rewolucja wystarczy też pytanie, które mogłyby pomóc bardziej zrozumieć pewne procesy niż bycie kimś takim ostatecznym rozstrzygającym ich tutaj akurat czytam to czas sile Fitzpatrick ona, mówiąc że jednak gdzieś na czystkach stalinowskich, kiedy właśnie z Osia była rewolucja w wąwozie na Putinie trwa jeszcze tyje uważam, że jest to się z tą z tą tezą się nie zgadzam z tym dla RM, dlatego że z w doktrynie wojennej państwa bolszewickiego w myśleniu o polityce zagranicznej z ETA idealną mająca swoje źródło w marksizmie, że to jest tylko początek, że przyjdzie moment, kiedy marksizm ogarnie cały świat naszym zadaniem jest właśnie dopomóc tak jak do pomogliśmy są wielkie w październiku osiemnastego roku o zwycięstwo zwycięstwo idei marksistowskiej to naszym zdaniem naszych doniesień nie kończy i tak długo jak będzie będą istnieć dla aut i 2 o ustroju mamy zadanie do wykonania Sławomir Dębski dr Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w państwach gościom bardzo dziękujemy i tyle co z Anną Grodzką do państwa przygotowałyśmy program realizował Kamil Wróblewski formacja o nich Krzysztof Sarnecki zapraszamy tych akcyz dziękuję bardzo dużym atutem, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA