REKLAMA

Co dalej ze sprawą Ameera Alkhawlany'ego?

Analizy
Data emisji:
2017-11-10 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ma być jeszcze lepiej tak przynajmniej przewiduje projekt ustawy, która nie nosi zbyt Leo może atrakcyjnym tytułu, bo z ustawą o zmianie innych ustaw, ale jest to, że w oknie, by ustawa określi państwo w informacjach zmiana kodeksu wyborczego w ma być lepiej przejrzyście uczciwie i rent duża część tego projektu, który dzisiaj ujrzą światło dzienne w od razu już mi na stronach sejmowych w Wilnie poświęcona jest wcale nie wyborom Rozwiń » tylko różnego rodzaju w innym mechanizmom, które sprawiają, że obywatele mogą uczestniczyć w życiu publicznym państwa czy rzeczywiście te zmiany są wpisane nowe w ogóle procedury nowe obowiązki w el czy to samorządowe czy organów państwowych czy to wszystko razem sprawi, że będzie lepiej przejrzyście i uczciwiej tak chciałby PiS będziemy o tym, rozmawiać z ekspertami po osiemnastej zapraszamy do słuchania analiz a, ale program zaczniemy od sprawy, w który działa jest tak znana, że właściwie w początkowej streszczenie w najbardziej się bardziej przygotowałam dla firm dla porządku niż, że weksel komukolwiek oświetlać chodzi o sprawę trzydziestoletniego Chamera doktoranta w ich na Uniwersytecie Jagiellońskim, który został on deportowany z Polski do Iraku w LM cała historia poznała Polska po tym, jak okazało się, że miał być zmuszany przez polskie służby do współpracy tej współpracy miał odmówić w ich wówczas ukarano go tak przynajmniej o sprawie mówi obserwatorzy ukarano go deportację w Amer w Polsce nie ma, ale sprawa została ze mną w studiu pan Jacek Białas Helsińska Fundacja praw człowieka dzień dobry dzień dobry i były właśnie chciałam przede wszystkim zapytać o to dlaczego my wracamy do tej historii skoro ów doktorant z Polski zostało wyrzucone nie ma go tutaj, a sprawy sprawą zajmuje się sąd, mimo że ledwo się, że wszystko pozamiatane zakończono no jest nie do końca jeszcze takie rzeczy pozamiatane, dlatego że w dalszym ciągu postępowania różne toczące się obecny tutaj Panamera ma dojść do ringu się toczyć bez jego udział bez jego obecności w Polsce, dlaczego to jest także można kogoś deportować, a dopiero potem rozstrzygać w sądzie jego losy prawość lub bezprawność działania służb ani jest odwrotnie w Chinach jest poczekajmy do ostrej wnieść dopiero wtedy fizyczny los człowieka zostanie przesądzony od Oklahomy taki przepis w Polskim prawie, które mówi o tym, że, jeżeli w grę wchodzą względy bezpieczeństwa to osoby do morza deportować już po wydaniu decyzji w I instancji, że pierwszy od dawna decyzja i tak już natychmiast wykonalne, gdyż organ to kto to był sytuacja graniczna z tym, że tak tutaj nie organ sądowy nie to był Zaremba to była służba to była służba oczywiście decyzja o wolne do powrotu była wydana na wniosek innych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli służby zdecydowały, że z Ameryki zagraża bezpieczeństwu, a zatem w jaki sposób zagraża żydowską tajna nie oczywiście wszystko tajne także tutaj po pierwsze, decyzja o zobowiązanie do powrotu nie zawiera uzasadnienia natomiast ani i sam zainteresowany ani jego pełnomocnik nie mają wglądu w akta sprawy, które są niejawne, a ty tego nie rozumiem to jest dobry zgodny z konstytucją nasz nasze prawo daje wszystkim szansę na uczciwy proces sądowy to też dotyczy cudzoziemców nie tylko obywateli polskich i w jaki sposób miałby się Amer bronić przed tego typu decyzją skoro nie zna powodów jej to tutaj, jeżeli chodzi o zgodne z konstytucją z orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jest dosyć powiedziałbym w tej chwili z późne i linia jest taka, że sąd ma prawo wglądu, a wręcz obowiązek wglądu do wszystkich dokumentów dokumentów sprawy ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi materiałami tajnymi jawnymi i na tej podstawie sąd nie będąc związanej z oceną sprawy przez przez samego zainteresowanego wydaje decyzje i raczej musieliśmy tak jest poczekać na decyzję sądu już człowiek został wydalony z kraju idą do kraju, w którym grożono niebezpieczeńst w tak jest więc, jakby w dalszym ciągu po nawet nawet nie nawet nawet biorąc pod uwagę to, że ten dana osoba została wydalona przed rozstrzygnięciem przez sąd tak czy inaczej no bo tutaj stanowisko polskich sądów jest taki, że obecny system jest zgodny z nowelą z konstytucją ze wszelkimi innymi gwarancjami w pojazdy używane Amer nie zrobił nic złego nie został oskarżony o to, że nie ten plan planował zamach, że dokonał zamachu albo, że jest nierealny seryjnym mordercą MEN w ogóle nie wiem wiem tylko, że miał zagrażać polskiemu bezpieczeństwu w tym Niewiem nic tak naprawdę dzisiaj rozpoczyna u nas prawa przez sąd dotyczyła odmowy nadania statusu uchodźcy nie ma w kontrakcie mamy takiego postępowania dotyczącego jego wydalenia złożył jednocześnie wniosek o status uchodźcy i ten wniosek również został oddalony czy to, że Straż Graniczna nie tutaj już jest tu już inne organy tuż po ten wniosek rozpatrywał urząd cudzoziemców, a następnie II instancji rad d s. uchodźców i Jordan powiedział tak ten pan jest winien powiedziałbym bardzo ciężkich przestępst w typu o dno nie ze zbrodni przeciwko ludzkości zbrodnie wojenne lub też działania sprzeczne z celami organizacji narodów Zjednoczonych czyli jakby jakimiś ciężkimi ciężkimi takimi działaniami, które mogą wpłynąć nawet na stosunki międzynarodowe tak stwierdziły organy w UE ani ja ani ani pełnomocnikami sama mer nie mieli wglądu dokumenty niezadowoleni wiedzą na podstawie czego po sobie czegoś takiego takiego takiego stwierdzenia doszło w bardzo, że to ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia się oskarżonemu o te przestępstwa, o co jest oskarżona 1 haczyk letni oskarżony wynieś no z tego co nam wiadomo no tutaj żaden akt oskarżenia, ale nie został on zarzuty za, ale zarząd dobrze to nie jest w kryzysie prawnym, ale zarzut był taki krok od żony z przestępcą, a ZUS nie może zostać, choć stwierdzono tak stwierdzono, że jest kimś tam przestępczą wobec tego nie może uchodźców zastać, a wszystko zgodne z polskim prawem może tak traktować ludzi z polskim prawem krajowym ustawami, tym bardziej to jest to są działania tremy, tym bardziej podstawy w Polskim prawie krajowym być może tutaj orzecznictwo pójdziemy NSA jest taki, że to jest być może też niezgodne z konstytucją, ale problem pojawia się na tle zgodności z prawem unijnym w areszcie został MEN zamiast przy dzisiejszym rozstrzygnięciu sądowym rozumiem, że sąd po wydaleniu, a kamera mimo wszystko zajmował się jego wnioskiem o status uchodźcy, dlaczego czy to dokonywał w sądowej kontroli tej decyzji o mandat, gdy decyzja zmiany w rezultacie sąd poznał te tajne akta dotyczące n p. jego przestępczej działalności powinien tak to jest obowiązek sądu tych wszystkich tajnych akt w piśmie z faktami, żeby zapoznać moja i tego nie widział czy sąd oglądał też nie, ale podoba wzrosły nawet nie wyniknęło coś nie, dlatego że my dziś na rozprawie przedstawić stan przedstawiły swoje swoje argumenty, iż sąd stwierdził, że rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone za 2 tygodnie akta z drugą stroną postępowań drugą stroną jest rozwój uchodźców, czyli organ, który od PL wydał decyzję ostateczną odmówił udzielenia ochrony odmienne niż słuchać, ale rozum ta argumentacja drugiej strony nie była zbyt szczegółowa ze względu na tajność tych argumentów, że padły jakieś dodatkowe informacje, które rozjaśniło, by nam to kim naprawdę był Amer nóg doradzają mogły paść nie mogły paść tegoż sądu o informacje ono objęte klauzulami różnymi tajności na ich ujawnienie naraziłoby na członków rady na odpowiedzialność wobec tego tak jak w życiu widział takie takie informacje paść żaden sposób na jego Helsińska Fundacja przyłączyła się od tej sprawy, dlaczego zajmuje się nią też Rzecznik Praw Obywatelskich skoro mówi pan to jest zgodne z prawem krajowym być może to prawo niezbyt sprawiedliwe no ale taki jest, jakie mamy tu tak, bo tutaj i zachodzi poważna wątpliwość obniżeniu wręcz pewność do tego czy to prawo krajowe jest zgodne ze standardem unijnym, ale znana z unijnym dotyczy dotyczącym czak dotyczącym w tej konkretnej sprawy dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej i prawo unijne mówi tak dana osoba powinna być przede wszystkim to brzmi prawo unijne nie daje możliwości ograniczenia uzasadnienia decyzji czy decyzja zawsze powinna być pełna sporządzona, a po drugie, prawo unijne mówi tak z spała gdzie, gdzie w grę wchodzą względy bezpieczeństwa istnieje możliwość utajnienia dokumentów, ale i powinno istnieć jakaś gwarancja, iż mechanizm zapewnienia danemu cudzoziemcowi prawa do obrony n p. specjalny pełnomocnik czy jak taki adwokat, który ma prawo wglądu w tajne akta nie może tutaj w ich treści tych akt przekazywać samemu zainteresowanemu, ale może tą jakże mu Poznaj tak to może może te okoliczności tam wał Zawad Ka działacze standardy unijne mówią też o tym czy takie postępowanie powinno może się odbywać po tym, jak już tego starającego się są uchodźcy wydali do kraju, z którego uciekał tutaj akurat w tej sytuacji upust dotyczy to akurat było także postępowanie uchodzić odbyło się ono być w ramach 2 instancji czyli jakby tutaj całe to postępowanie administracyjne odbyło się już w czasie tego postępowania administracyjnego zaś pod konwojem wisiały one rządów po dziś szybów pozach wobec tego co wydaje się, że to w tym tutaj co do tego nie mam nie mam nie mam supernowoczesne realność tych obaw dlatego, że to wciąż nie jest wyrok sądu do 40 0 decyzja administracyjna, a dotyczy życia i zdrowia tak czy tą drugą kwestią, czyli samo deportacją, a on osobno sąd wynosi w Polsce zajmować a kto przytuli to będzie właśnie zasadnicza sprawa jest zasadnicza sprawa to będzie właśnie to rozstrzygnięcie przez sąd kwestii wydalenia oczy 1 z obrzydzenia do powrotu i Damian sąd będzie musiał ocenić ile będzie miał wartość dowodu do porównań no tutaj będzie tak, gdyż chodzi o to, że w postępowaniu uchodźczym i jest decyzja dotyczy tego co się komu się bez ruchu czy też nie zaś postępowanie powiatowym toż to w tym ten wątek postępowania tego drugiego decyduje się już o faktycznym wydaleniu, czyli masy dobrej sytuacji do tradycji negatywny wpływ wzrost komórek w dość silny komuś oddać statusu uchodźcy, ale może się starać n p . o pobyt tolerowany tak jak pan tak dalej, a tutaj była już konkretna decyzja ostra decydująca o losie tego człowieka, czyli wyrzucenie do naszego rajdu Jordanii jest osobna sprawa i to jest u nas robić, gdy sąd będzie musiał się zastanowić czy tak ostry środek był uzasadniony tak jest to raz natomiast tutaj w ramach tego postępowania mamy podobną sytuację jak GROM rozwoju, czego chcieli nic nie wiadomo czy decyzja nie ma uzasadnienia, ale wglądu akta sprawy nie ma i w tejże sprawie również Fundacja podnosi się przede wszystkim względy proceduralne tłumaczy po pierwsze, środek odwoławczy nie mógł skutecznie wnieść panna młoda wolał się i cóż z tego nawet w ramach postępowania odwoławczego i przeciw administracyjnego zostały został faktycznie wydalony dach no po drugie, to, o czym mówi Janek nie miał nie miał możliwości obrony Memphis na koniec, a co jeśli on nie jest ciężkim przestępcą nie MO terrorystą no nie wiemy bardzo wiele rzeczy niewiele są one mówią co są utajnione to czy Helsińska Fundacja w swoich staraniach w swoich działaniach nie boisz się, że w gruncie rzeczy działa na rzecz kogoś, kto jest realnym zagrożeniem tak znaczy bowiem tak prawo do obrony niesprawny bezkarności to co Fundacja podkreśla jest to, że my staramy się dać tej osobie, że niezależnie, jakim był przez centrum była prawda była także przedstawić swoje zdanie w ramach postępowania nawet najwięksi zbrodniarze nawet w Norymberdze mieli prawo do tego, żeby stać i powiedzieć sądowi co myślą na temat oskarżenia i wydaje się także tutaj taka, że taka taka gwarancja również powinna być zapewniona zwłaszcza, że to też może być w interesie wymiaru sprawiedliwości, bo taka osoba może może pewne względy coś wyjaśnić coś dopełnić może wskazać, dlaczego zachowała się tak nie inaczej będziemy za to czekać na rozstrzygnięcie sądu owe w tej bardzo interesujące nie po kojące Wit, a i tak naprawdę dotykające nas wszystkich sprawie Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA