REKLAMA

Jak Rosjanie pamiętają przewrót w roku 1917?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-13 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina naszego spotkania nasz kolejny gość, a jest nim prof. Marian Wilk wyższa szkoła studiów międzynarodowych w Łodzi dobry wieczór panie profesorze jest czuwanie w życiu państwo będzie rozmawiać o stuleciu rewolucji październikowej, ale może zaczniemy gniot 19 17 roku lat 20 1 7, czyli od tego w inne to rewolucja październikowa i jest eksponowana w Rosji ta rocznica czy jest świętowana czy władza ma z tą rocznicą problem czy też nie daje bardzo ważny, ale wasza, Rozwiń » gdy mówimy o stuleciu tego wydarzenia, które wstrząsnęło w moim przekonaniu nie tylko Rosją, ale Europą i w pewnym sensie światem, więc te badania nad bardzo złożoną materią, czyli bratkami ich politycznymi sprawami demograficznymi partyjnymi Vegas myślę, że one będą jeszcze bardzo długotrwały i na pewno zainteresowanie nie tylko samą rewolucją czy też przewrotem bolszewickim osiemnastego roku myślę, że chodzi w ogóle rok siedemnasty, bo żeby zrozumieć to co się działo w październiku trzeba sięgnąć do lutego do marca 2 6 chciał przez to powiedzieć, że w moim przekonaniu badania dociekanie różnych aspektów tamtego wydarzenia będą trwały bardzo długo i jest to logiczne, bo otwierają się nowe archiwa nasza wiedza zwiększa fakt to graficzny jest większy dystans historyczny natomiast przypomniała mi się, jeżeli pan profesor pozwoli taka anegdota dotycząca Ricciardo Nixona, który podczas wizyty w Chinach zagaił rozmowę z chińskim premierem o rewolucji francuskiej, a ten odpowiedział, że zbyt wcześnie, aby ją oceniać, a to już 2 wieki wówczas minęły tak to prawda, więc z tego punktu widzenia jak mówią badania nad samym dorobkiem 19 17 jego konsekwencjami będą trwały będą się rozwijały będące A 6, a to jest, gdy byśmy chcieli powiedzieć jak radzi sobie z tym problem aktualnie rząd rosyjski szkoły jak ten temat przedstawiany jest w podręcznikach rada, więc powiem tak w moim przekonaniu badania czy nasza wiedza o tamtych wydarzeniach o całej złożoności tego okresu jest coraz większa i rząd rosyjski od kilku lat stara się, żeby w sposób powiedziałbym wyważony odnosić się do tamtych wydarzeń dlatego, że to jest problem polityczny w to jest w pewnym sensie problem polityczny także, dlatego że przecież pewne konsekwencje tamtych wydarzeń daje pewne, ale wiele konsekwencji jest widocznych w życiu codziennym współczesnej Rosji n p . to n p. system rządów tak problem demokracji problemy i wychowania młodzieży czy młodego pokolenia, więc tych problemów, które zostały wywołane w roku 19 1 7 ona nie zostały rozwiązane sposób będzie taki Europejski światowy Rosja szukali nie tylko w tych zaś są w tym obszarze swoich rozwiązań i rok 19 1 7 w tym wychowaniu w edukacyjnym historycznym też Neue jest oceniany i badany oczywiście pod kątem kontekstu politycznego tego nie da się ukryć, ale myślę, że nasza wiedza i mówią o wiedzy Polaków jest doc. Boniego stwarza myślę, że UE prób takiego obiektywnego w miarę obiektywnego spojrzenia na rok 1 9 1 7 na całą jego złożoność jest więcej niż byśmy sobie wyobrażali, bo podkreślę jeszcze raz nasza wiedza na ten temat to nie jest pełna to powiedzmy sobie pani profesorze co naprawdę wydarzyło się w Rosji w 19 1 7 roku promesa temat jest fantastyczny ciekawy, bo dotykamy wielkiej rewolucji w dal w tej chwili oceniam go głównie w tym sensie, że jej konsekwencje były ja bym powiedział, że w pewnym sensie są jeszcze w jakim stopniu słyszy dostrzegany jest był dzisiejszy, czyli wielkie wydarzenie polityczne społeczne tak historyczne oto musimy się urazić wielką Rosję tak dzisiejsza Rosja ma obszar pary 15  000 000 km prasowe ta Rosja carska była jeszcze większa i oto przed Rosją 900 czternastym roku o tym, żeby ta sama w sobie rzeczy czekała stajnia dylemat czy przystąpić do wojny przystąpił do wojny, o której dowód niech dwunastym trzynastym roku w odległości będzie, że będzie to już światowa ekip diagnozę, ale każde państwo, decydując się na przystąpienie do wojny stawia sobie jakiś cel na cele, a tym okresie może w tym roku w tym dzisiaj są nieco inna rzecz jasna to był ich zdobycze terytorialne Otóż biorąc pod uwagę ten aspekt zagadnienia muszę powiedzieć itp i to jest dla mnie i wiele lat badał badacz sieć w różnych źródłach z niezrozumiałą, dlaczego Rosja przystąpiła do wojny przeciwko Niemcom krótko bowiem były tutaj 2 stanowiska jego stanowisko, które mówią, żeby Rosjanie przez ZOMO nie przystępowała do wojny, ale nawet były powiedziałbym dzisiaj wróżby przepowiednie niektórych polityków, że jeżeli Rosja przystąpi do wojny może być to koniec dynastii carskiej i da się coraz decydował głównie zadecydowały, o czym się też mało mówi nastroje antyniemieckie, gdybyśmy pod uwagę tak dzisiaj dobrze rozwija się w zupie rosyjsko niemieckie to wtedy nie było w niedzielę odwrotnie, ale ule w historii Rosji Niemcy od rywali bardzo wielką rolę zaczęło się od nowa wieś ogłosiła w tym biegu szczególnie zaś za czasów cara Mikołaja pierwszego, by między 1 80 0 1 8 5 5 i Rosjanie na początku dwudziestego wieku zaczęli dostrzegać dominację Niemców w urzędach i ich w prasie rosyjskiej wyczytać można było taki nastrój, że można nas jakaś okazja, żebyśmy ten element dominacji niemieckiej także w kulturze gospodarce rada mogli znieść rolę w i etno nadarzyła się okazja nadarza się okazja no bo zbliżał się, ale ten wielki konflikt, o którym tutaj szczegółowo i będziemy mówili Rosja przystąpiła Rosja carska przystąpiła do wojny mając w niedalekiej pamięci porażkę z wojną Japonii ją w latach 1 00 4 5 przypomnę, że Rosja znalazła się bardzo poważnym konflikcie zbrojnym z Japonią na dalekim Wschodzie wojnę przegrała jej już wtedy, gdy okazało się, że monarchia państwo dynastia i jedno i nie my też nie są w tak dobrym stanie jak by się wydawało, czego dowodem była pierwsza rewolucja pierwsze wystąpienia robotnicze w latach 1 90 5 7, kiedy wprawdzie tron carski jeszcze silnie zachwiał, ale i cara po raz pierwszy w swojej historii musiał pójść na pewne ustępstwa wobec społeczeństwa szeroko rozumianego powołano wprawdzie trudno to po Jerzy był to parlament, ale duma Państwowa zaczęła pełnić rolę tej pełnej takiej, o ile opozycja oczywiście głosu społeczeństwa zostaje powołany pierwszy władze polityczne i cała i już nie był tak silny jak się wydawało uwidoczniły się pewne słabości DSS dania śniły się i myślę, że ta politycy, a chciał obejrzeć może to, że ważną oczywiście bardzo, ale mało podkreślaną, że Rosjanom w dwudziestym wieku była tym państwem, w którym rząd walczy konkretnie ministrowie wywodzili się tylko Włosi ziemiaństwa rosyjska burżuazja była w powijakach w rozumieniu takim europejskim nie było silnych partii politycznych burżuazyjnych te partie zaczęły dopiero od 1 90 0 lat 6 7 i raczkował, acz i jej to wszystko spowodowało, iż Rosja po pewnym optymizmem z nadziejami do tej wojny przystąpiła tylko że, gdy chodzi o o tzw. nadzieje czy chęci zdobycia niż terytorium Rosji było rzeczą ważną, aby zdobyć Bosfor i Dardanele wież ciśnień czarnomorskie, które wydawało się, że jeśli Rosja zdobędzie to już właściwie nie ma o czym więcej marzyć mamy wszystko co chcemy to i tak to się stało i 90 0 piętnastym czternastym roku 1 sierpnia formalnie Rosja przystąpiła do woli bardzo szybko okazało się, że te pierwsze miesiące entuzjazmu rzeczywiście nastąpił wybuch entuzjazmu po pierwsze, właśnie rozpoczynamy te, ale wynik, bo ścieramy się z Niemcami tak z Austro-Węgrami i będzie szyna uczynimy zadość tym antyniemieckie nastroje anty i by konkretne tego od jedno dowody n p. zmiana nazwy miasta Petersburg na brzmiące z Niemiec Rosji ska Piotrogrodu po rosyjsku biec droga pozamykano gazety niemieckie sklepy niemieckie ta fala anty niemieckości włączyła się z uwielbieniem dla cara wszyscy jednoczymy się ku wspólnemu celowi wokół Mikołaja i drugie tylko, że Mikołaj drugi okazał się wyjątkowo niekompetentnym dowódcą wojskowym latem bandyci skazani i poruszyła teraz tyle tylko, że tym dowódcą został już piętnastym roku i to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, dlaczego Mikołaj drugi, który w ogóle nie był przygotowany do rządzenia państwem byliśmy tak szacowne niedorzeczne ale tym bardziej niezrozumiały był jego krok od dzisiaj 5 dni z piętnastego roku, kiedy zdymisjonował wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, a sam, obejmując funkcję głównodowodzącego armii rosyjskiej nie chodziło tutaj tylko sam fakt przejęcia tej władzy, ale fakt, że główną dowodzący musiał wyjechać na front i Mikołaj drugi ze swoimi doradcami wyjechał do Mohylewa do siedziby głównego dowództwa rosyjskiego i zdobył 1 z po z bardzo poważnych błędów Mikołaja, który stracił stolicę Tadziu bezpośrednią kontrolę nad stolicą nad miastem, bo jej późniejsze wypadki potwierdziły, że był to 1 z fatalnych błędów w weekendy to już wiemy, dlaczego Józef Stalin niechętnie opuszczał Moskwa no pewnie 1 to jest prawda tak jest, że ta wojna się u ułożyła Mendla Rosjan, ale czy musiało dojść do rewolucji czy to było nieuniknione czy to była dziejowa konieczność tak z punktu widzenia działań wojennych specjaliści w tym zakazu podkreślam tak tak, że Rosja nie była przygotowana do wojny na jakąś więź z większą skalę, czyli świadczyłoby o tym, iż monarchia odcinka drogi i jego otoczenie nie zdawali sobie sprawę co się dzieje w państwie rosyjskim może być czy może być, bo ten rok 1 5 minut jeszcze jedno w miarę spokojnie właśnie ten entuzjazm Domino, ale bardzo ważne jest tutaj właśnie ten rok 19 1 5, kiedy w różnych obszarach życia społecznego pojawiają się nowe elementy bardzo dla Monarch niekorzystne po pierwsze to są kreski na froncie deski na froncie utrata między nimi Królestwa polskiego Łódź przestała być okupowana przez Rosjan przyszli 2 Niemcy Austriacy prawda te klęski wykazały nieprzygotowanie militarne Rosji, czyli braki w zaopatrzeniu, ale rzadko się mój o takim prozaicznym to problemy, choć okazało się, że wycofanie się wojsk rosyjskich zbudował wielki bałagan w transporcie głównie kolejowym ten to kolejny nie były aż tak często umieszczone w Rosji, ale odgrywały one ważną rolę teraz zostały podporządkowane prawie frontowi, a zatem to co podkreślali uczestnicy są w różnych źródłach to łatwo jest wyczytać, że zaczęły się pogarszać warunki żywnościowe transport transport nie nadążał z zaopatrzeniem w wielkich miast tych miast wielkich aż tak dużo w Rosji nie było, ale oczywiście trzeba było dostarczać wodę ilość zboża mięsa od artykułów żywnościowych wszystkim do Piotrogrodu Moskwy i innych miast i no i wiemy, że brak chleba spowodował wybuch pierwszej rewolucji lutowej bo gdyby pan tak oczywiście byłoby to nadmiernym kosztem ziem te wielkie kłopoty aprowizacyjne rzeczywiście przełożyły się na to, czego dotychczas nie było, że ludzie głodni stojący w kolejkach po chleb mięso powie, dlaczego nie było dotychczas byli nie tylko ładnie, ale ja nie wynikło dostatkiem, ale żywność wytwarzana w 2 i zachodniej Syberii i brakowało żywności, ale ci ludzie zaczęli teraz wypowiadać na temat ich polityczny i ochrona, czyli policja polityczna w swoich raportach zaczyna pisać właściwie raz w roku, że ci kolejkowiczów zacznę krytykować cara, a tak monarchię rządy to jest ten moment, który powoduje drugie bardzo ważne moment ożywia się mianowicie rosyjska burżuazja tabula rasa, która była mało aktywna, bo ona nie miała możliwości wykazywania swoich zdolności swoich poglądów cały czas powtarzam żaden z ministrów w rządzie rosyjskim nie mógł się nie mógł nie być rzymianinem on musiał wywodzić się, zwłaszcza z rodziny właścicieli ziemskich ale, korzystając z tej listy z tego nikt tych nastrojów takich już powoli strajkowych prawda aktywizuje się burżuazja zaczynają być poza partiami politycznymi, które nie są zbyt aktywne, ale zaczynają być coraz aktywniejsze pojawia się burżuazyjne organizacje społeczne, o których mało się u nas mówi no oczywiście proporcjonalnie musimy to temat widział taki n p. ogólnorosyjski związek miast w ogóle rosyjski związek ziemstw piętnastym roku powstaje też bardzo ciekawa organizacja komitet wojenny przemysłowy który zaczynała też w powiatowym polityczne ambicje urazy boi się czego, bo na bazie tego bałaganu wewnętrznego rodzą się też ruch strajkowy zaczynają robotnicy strajkować jak połączą się te elementy frontu życia wewnętrznego to burżuazja widzi dla siebie konieczność działania, bo jeżeli nie będzie działała ona może być też przez te fale nadciągającą rewolucyjną zmieciona czy ta fala rewolucyjna musiała zdaniem pana profesora nadciągną, lecz ona w sposób naturalny się wyzwoliła ona się w sposób naturalny uaktywniła mając pewne, czyli w pewnym momencie ta logika i dynamika procesów, które zachodziły w Rosji miałem na Solnym w sposób nieunikniony doprowadzić do jakiegoś przewrotu zmiany politycznej społecznej i muszę dodać, że i tym w 2 i piętnasty rok on pokazał jeszcze jedno, że Mikołaj drugi jego otoczenie nie reagują to by to było w ogóle dziwne, dlaczego rząd rosyjski oczywiście Car, ale dalej pozostający poza piąty rok rodem tak i tylko informowany przez swoich urzędników co się dzieje nie reagował, jaki był główny postulat w tym roku w tym czasie burżuazji, czyli tych sił, do którego chciały oczywiście pewnego reformowania państwa i które były aktywne politycznie aktywny politycznie i Tur Turek i które nie chciały obalić mit KO drugiego tylko chciał mu jednak za rok pojawia się postulat tworzenia rządu zaufania Narodowego takiego, w skład którego weszłyby także przy tak pewne kręgi przedstawiciele właśnie burżuazji urazy mówi my mamy doświadczenie mamy pieniądze mamy pewne koncepcje unowocześniania Rosji w domu krótko bowiem wygrać drugi jak z głaz nie reaguje absolutnie na ten wydarzeń a dlaczego nie reagować panie profesorze sam dzierżawca przyzwyczajony do innego sposobu zarządzania państwem uprawiania polityki carowie nie słuchali społeczeństwa mogli co najwyżej spacyfikować, więc to jest prawda, ale go budzić zdziwienie fakt, że przecież Rosja miała też przedstawicielstwa dyplomatyczne obserwowała co się dzieje na świecie i że nie zauważył, że świat się zmienia tak, że się, że się zmienia to był 20 01. wiek i nie dojdzie EDF gesty, ale niedostrzeganie wielu nowych elementów w tym przypadku to były nowe elementy kiedyś mówiło, że ma być powołany nowy rząd tak duma Państwowa czy też parlament jest oddzielny temat, którym możemy go wspomnieć też zaczyna się bardzo aktywizować, więc i też wyszła zbieżne postulaty z tymi postulatami organizacji społecznych 1 słowem uaktywnia się obóz, który obali Mikołaja drugiego można, by pewnie powiedzieć, że w imię ratowania siebie, ale to nieważne, ale doszły do tego, że tak kręgi burżuazyjną demokratyczny mandat nie widział innego wyjścia jak zmianę wykład drugiego powołanie nowego cara nie ma jeszcze początkowo mowy o obaleniu monarchii jako ustroju, ale następny rok po szesnasty będzie jeszcze potęgował te wszystkie zjawiska, bo to musimy widzieć te wszystkie zjawiska wojny narastają tak bałagan wewnętrzny aktywizacja robotników aktywizacja burżuazji i ta fala idzie coraz bardziej do przodu nie ma 1 lidera, który by kraj odpowiadał i koordynował to wszystko, ale wpłata ta burza zbliża się nogi i mamy rok 19 17 roku rewolucyjny 2 rewolucji lutowej i październikowej czy ta pierwsza musiała zakończyć fiaskiem, ale za to pytanie bardzo ważne i można powiedzieć jak zejdzie centralny dochodzi do sytuacji takiej, że w końcu siłami tych różnych elementów i działań dochodzi do obalenia Mikołaja drugiego jako reprezentanta monarchii Romanowów dynastia zostaje obalona powstaje 2 marca 19 1 8 roku formalny, ale tzw. rząd tymczasowy na czele z księciem Lwowem, który nie jest żadnym rewolucjonistą i nie był dotychczas jakoś bardzo aktywny, ale oczywiście jako poseł do dumy wyróżniał się i wydaje teraz powstanie powstaje pytanie podstawowe co dalej rzecz kury trzeba wspomnieć, bo to jest specyfika Rosji wtedy, kiedy w latach proces demokratyzacji się nie powiódł po prostu, dlaczego demokracja przetrwała w Rosji jako 1 incydent z bardzo ważną, że w momencie, gdy aktywizację sił różnych sił w tym także tych rewolucyjnych robotniczych Raba doszło w Rosji do utworzenia tzw . tzw . rad rady narodził się po piątym roku, ale wtedy miały żadnego znaczenia teraz powstaje w bardzo ciekawy utwór Piotra Grodzka rada delegatów robotniczych potem dodano do tego jeszcze i żołnierskich i siła tej rady była tak wielka, bo miało na poparcie wszystkich robotników Piotrogrodu, że rada Piotr obrączka staje się w pewnym sensie hałasie faktycznie partnerem dla rządu tymczasowego i taki szczegół co zrobić n p . z biegłem drugi jak i pognębić jego los czy Mikołaja druga niem aresztować czy pozbawić go władzy, ale dać mu spokojnie sobie żyje jakiś swojej rezydencji Otóż to jest oddzielny temat w bardzo pasy też ciekawy Mikołaj drugi, który wyjechał nie mógł już powrócić do Piotrogrodu i został aresztowany osadzony początkowo w areszcie domowym carskim Siole w 1 z zimowej rezydencji pod prąd ogrodem to będzie jeszcze w miarę luksusowa lokalizacja potem będzie coraz, ale chciał wyjechać do Wielkiej Brytanii w tylko, że rada Rio danie nie miała ochoty grać zieją ogniem, ale Biedroń Grodzka nie zgodziła się na wyjazd mojej następna decyzja rady, czyli rządu tymczasowego, ale faktycznie rady piotrogrodzkiej to jest mierzenie cara do Tobolska na Syberii, ale też dodajmy panie profesorze gwoli sprawiedliwości, że także angielscy ku z Gdyni Mikołaja drugiego jego rodziny nie postarali się niczym nie jest zbyt wielu zabiegów, żeby ściągnąć carską rodzinę na wejście cała sprawa mam nadzieję, że moja córka pani dr Violetta napisze jakiś przyczynek do tego sama agencja została, dlaczego Mikołaj drugi nie mógł emigrować wyjechać do Wielkiej Brytanii ten temat tematyka, czyli dochodzimy do pewnego, że jest do takiego sedna sprawy, dlaczego rosyjska burżuazja, która zdobyła władzę nie zdołała tej władzy utrzymać mogę powtórzyć uroczyście MLP Magellan historyczne jak i rozwija się Rosja przypomnę, że da, że pańszczyzna, czyli w pewnym sensie niewolnictwo w Rosji został zniesiony dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku przez cara Aleksandra drugiego wiesz, że rosyjska to było jeszcze pola niewolników, ale ta Rosja była wielką wszczął tak, a miasta odbyła się wyspami kultury polityki, więc ta burza Azja rosyjska ona była inna ona nie miała tego doświadczenia wyrobienia prasa, która zawsze jest bezsilna wspiera oczywiście działalność poszczególnych partii politycznych w przypadku Rosji też nie miała takiego o małych na widzenia zrozumienia sprawy budowy nowoczesnego państwa mogą być tak, że rząd tymczasowy który oczyszcza wodę piętnastym roku zmieniał się obradował bardzo często można obejrzeć w dymie nocą wydawano różne sekrety, ale chodziło o rzecz w tamtych warunkach najważniejszą stosunek do boju do wojny społeczeństwo chciało końca wojny, a wiesz chciała ziemi pokój ziemia to by te 2 hasła, które ożyły teraz, jakie jeszcze w dziewiętnastym wieku dziś narodził wezwany równa rodzic, który dał zwycięstwo bolszewikom lig, które dały zwycięstwo bolszewikom, ale trzeba, bo chciałbym wspomnieć tutaj w tym kontekście o o rzeczy, której nie można prędzej, a tym w tym problemem jest to w Łodzi Wieleń Otóż od razu dodam wielki innowator polityki człowiek, który stworzył partię maszyna tak źle wykształcony tak nie ulega wątpliwości i będąc też Moskwie zadał sobie trud, żeby przejrzeć prasy burżuazyjną pod kątem oceny Lenina od marca do października, bo Lenin, a nie tylko sam decydował o informację, iż wcale obalony przyjechać do Rosji to jest oddzielny ciekawy temat przestrzeni Niemcy czy za pieniądze niemieckie za jakie pieniądze i to, tyle że w nocy 3 kwietnia jedenastego roku pociąg wiozący bolszewików rosyjskich wjechał na dworzec Gdański w Piotrogrodzie i od tego momentu z rzeźbą, gdybym wiedział fantastyczna co pisała prasa bolszewicy nie boi się nie łacinie bolszewicka prześledziłem prace burżuazyjnego, czyli niechętną Socjaldemokracji i bolszewik bolszewicy zresztą byli wtedy w mniejszości tak jest bez szans mieli tak, zanim żywicy turyście, niemniej dla swojej partii, ale co chciałaś powiedzieć, że prasa burżuazyjne, a która dosłownie każdy krok nie tylko Lenina, ale jak śledziła, ale jak to zrobię pod kątem oceny Lena krótko bowiem pierwsze dni, kiedy Lenin powrócił rzucił hasło wojny nerwów zakończenia wojny i przejęcia władzy przez rady uważano OZ przyjechał wariat wprawdzie inteligentny i ma pełne poparcie robotników, a jest to nierealne, żeby w Rosji zbudować nowy ustrój ustrój, w którym władza będzie należała do robotników chłopów, ale mijały miesiące, a bolszewicy musieli się do obrazić, działając bardzo aktywnie z każdym miesiącem zwiększali swoje swoją rolę swoją pozycję to jest rzecz bardzo ciekawa bardzo istotnym tutaj lipiec siedemnastego roku, kiedy n p. zaczęto bardzo mocno Legia atakować i słusznie za to, że za pieniądze niemieckie przyjechał do Rosji Lenin musiał nawet uciekać w Finlandii przez pewien czas przebywał, ale te hasła, które oni głosili to podkreśla właśnie prasa burżuazyjny padały na podatny grunt i mógłbym tutaj zacytować ja nie mam czasu szereg baszty tych opinii dziennikarzy, którzy zmieniali swoje zdania o Leninie życie wycofały się dzieje jak Eleni oddziaływuje na masy prostymi słowami on też na marginesie że, że podkreślane jest najlepszym mówcą na wiecach obok prasa oczywiście wtedy nie lubiła takiej roli były datki najlepszym mówcą był wtedy le w Trocki, ale i nie mówiono, że przemawiam logicznie, ale nie jest ona tworem, ale trafia w sedno sprawy no i w sprawa zasadnicza rząd tymczasowy okazał się grupą Niewiem czy może to jest trochę takie dookreślenie albo dział polityczny nie do łęgów ci ludzie, którzy doszli do władz w Rzymie ministrami na kiedy już przecież widzieli prawda znali Rosję i dlaczego n p . nie rozwiązano przy WDT, gdyż próby na świat przekazania pewnej ilości ziemi chłopom rosyjski chłop to osoby trzeba nie wiem czy łatwo oceniał łatwo wyobrazić bieda nieprawdopodobna niewolnik dla niego jednakowa może być Horowitza była wielkim osiągnięciem a gdyby dostał 1 ha ziemi w prawdzie były przygotowane akty w sprawie podziału ziemi jakiś i reformy chłopskiej, ale nic z tego nie wyszło w 2 tys wojna burżuazja powinna była tak też ci politycy powinni byli wiedzieć, że wojna była główną przyczyną jej konsekwencje oczywiście przyczyną obalenia Nicolae w drugiej, dlaczego Rosja i Stal nowa Rosja rząd tymczasowy zdecydował o kontynuowaniu wojny nie mając właściwie jeszcze rozpędem jakiś specjalnych celów ani terytorialnych ani innych no to już pozostaje w gestii właśnie tego rządu, który szykował sobie dla siebie zgubę można tkwili w starych paradygmat dach to jest czasem trudno świata może, lecz na nowo, bo już po rewolucji Tarzana i emigracji, bo po przewrocie październikowym mówimy rewolucja październikowa na Zachodzie Europy był już listopad różnica była 1 3 dni między tzw. kalendarzem juliańskim obowiązującym w Rosji gregoriańskim w obowiązującym na Zachodzie Europy, więc już w momencie, kiedy bolszewicy zdobyli władzę powołali nowy rząd o nazwie rada komisarzy ludowych na ciele Włodzimierzem Leninem wielu inteligentów rosyjskich wyemigrowało zachód Europy ukazało się i ukazuje się po dzień dzisiejszy różnego rodzaju we wspomnienia jeszcze i ci ludzie z tych kręgów rządowych starają się go doczekać tak, dlaczego tak się stało, że ta Rosja, która stała przed wielką szansą modernizacji i przyłączenia się do do Europy, a nie skorzystała z tego co było głównym czynnikiem, że tak łatwo rząd tymczasowy został pokonany z punktu widzenia wojskowego przyglądamy się działaniom już właśnie tam tak mówimy koniec października czy przyłącza Agata formalnie już widać 1 listopada obalenie czy aresztowanie rządu i powołanie rady komisarzy ludowych no nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego bolszewikom tak łatwo przyszło zdobycie władzy czasem jest tak, że po prostu władza leży na ulicy ona leżała na ulicy jeszcze raz poddać z punktu widzenia wojskowego obalenie rządu tymczasowego nie stanowiło żadnej żadnego problemu to zapytam tak panie profesorze czy bolszewicy już po zdobyciu władzy co było zadaniem łatwym trzeba tylko było być sprytnym musieli ją przed kształcić system totalitarny, ale za to pytanie zadawali bardzo sensowne mądre pytanie bardzo ważne z punktu widzenia i dnia dzisiejszego historycznego Otóż myślę, że nie, ale dotykamy tej sprawie takiej rewolucja jakakolwiek wybucha nie jest wolna od ofiar tak, iż nie ma się co licytować, która rewolucja pochłonęła ich więcej bezpośrednich walkach start jak miesiąc 2 miesiące wal w Rosji było nieco inaczej, bo po roku siedemnastym tak, który był tylko właśnie symbolem to był początek rewolucji tak mówimy o siedemnasty, ale zdobył właśnie początek rewolucji to było tylko zdobycie władzy w Piotrogrodzie i Moskwie tę władzę chciała zdobyć na terenie całego imperium ogromnego ogromnego Enter i służby przy szczupłej kadrze tak, bo było ich pomijamy tutaj kwestii 8 oporu tych sił, które nie godziły się na takie rozwiązanie państwowości rosyjskiej dotykamy tragicznej wojnie domowej, czyli jak zapanować nad całym krajem niemający ani sił ani środków strachem, a skąd wziąć strach zorganizować terror tak, ale jak Johnny Dybek zaczyna od terroru to trudno nie skończyć na systemie totalitarnym tak to się wydaje i za ten stan obciążamy przede wszystkim Lenina jako przywódca państwa organizatora państwa i tego, który podpisał pierwsze dekrety dotyczące właśnie terroru szeroko rozumianego obozu w pracy, bo następnie Stalina chciałem z powiedzieć, że tam nie nie całkiem zbadane jest wg mnie czeka bardzo problem jeszcze raz wracam do do Lenina od dłuższego czasu, o czym zapominamy że, ale i Lenin w ferworze już tej walki wewnętrznej domowej 7 8 9 osiemnastego roku został bardzo poważnie raniony była próba zamachu na jego życie dokona tego kobieta walczy kapłan przedstawicielka lewicowej partii Wesołowskiej okres nie zamordowano zresztą za to to 1 z nas została rozstrzelana przez komendanta Kremla IKE markowe, ale chyba wcześniej jeszcze jej gorący wosk pewnością była gardłowa torturowane tak działa, ale chcę powiedzieć, że Lenin był coraz bardziej chory i w moim przekonaniu to jest temat oddzielne w moim przekonaniu w stawiam taką tezę, że gdyby Lenin był zdrowym człowiekiem żył dalej losy państwa Radzieckiego potoczyłyby się inaczej trudno jest powiedzieć w jakim stopniu inaczej, ale moje przekonanie wynika z tego, że jakieś rozmowy ta choroba, czyli uleganie paraliżu talerze Wilk z lewej strony ciała trwało 8 dni bezpowrotnie Lenin nigdy nie powrócił do zdrowia, a zatem kształtuje od osiemnastego roku tak też są początki dopiero tej państwowości nie brał udziału w i nie podejmował pewnych decyzji, bo nie mógł tego robić nadszedł rok 19 20 pierwszym tak bardzo ciekawe, kiedy bolszewicy musieli się wycofać nieco z tej polityki psiego przejmowane przez państwo wszystkiego tak i powrotu do pewnych elementów ustroju kapitalistycznego oczywiście przyczyny były bieda, ale wszystko jedno, ale było to pewne wycofanie się z tej drogi budowie komunizmu, gdzie wszystko jest dla wszystkich każdego dnia wolnego, gdyż Lenin był współtwórcą tej koncepcji teraz pytanie jest takie czy gdyby żył, bo net, czyli reprywatyzacja trwała do 5 20 01 . roku 2 6 07 . od 20 01 . do 2 8 07 . Legionovia 20 04. roku gmina już nie ma ich jeszcze, bo chciałem powiedzieć bardzo czekałem są opinie zagranicznych obserwatorów chciałby naszego związku podkreślił wolny w Polsce znane menedżer Amerykanin Armand Hammer biznesmen bardzo ciekawy człowiek, który przyjechał do dołu Rosji do mostu 20 01 . roku, żeby rozpocząć podzieliliśmy robienie biznesu z Rosją odbył szereg rozmów i zostawia unikalny pamiętnik nieznane zupełnie w Polsce, w którym cały duży rozdział poświęcony jest Leninowi tam są bardzo ciekawe jak Gołąb refleksje, że Lenin widzi ten oczywiście konieczność rewolucji, ale że jest realistą, że myśli o tym, żeby jednak współpracować z Zachodem, żeby ta Rosja nie była oddzielona od Zachodu w i jedno został przerwany dlatego tak goleni nie mógł zrobić trudno jest oczywiście powiedzieć jak i dla mnie nie ulega wątpliwości że, że po śmierci Lenina w przewagę zaczęli uzyskiwać ci bolszewicy tek ci grona nie jest inteligentem, gdzie Stalin Woroszyłow Mołoto w w grupach zupełnie innych ludzi Lenin był inteligentem lub jego i jego jego bliscy Ewy Trocki sam Trocki został też wyrzucony z Rosji dosłownie wywieziony na statku do Turcji, czyli doszły do władzy też siły, które były właśnie za tym takim drastycznym wydadzą drastyczną realizacją tej koncepcji co zapoczątkował le nie ulega wątpliwości, a mnie się wydaje, że trochę, by jednak ten ustrój szedł w innym kierunku niż pożytku w dodatku władze Zioło Danny, którego ma Lenin nie widział na swoim miejscu po swojej śmierci mamy szereg dowodów falistych w 19 20 drugie roku dwudziestego w ramach przestrzega towarzyszy przed Józefem Stalinem zwany testament Lenina, więc zdarza się, by utwierdzało przekonanie, że zabrakło w Rosji już radzieckiej bolszewickiej takiego autorytetu, który by jej w sposób bardziej światłym Azji Europejski widział role tego nowego państwa, a oczywiście innym tematem jest, że te hasła precz z burżuazją tak, że te hasła przeciwko indywidualnym rolnikom na wsi, bo dał czas niż raz chcę podkreślić nie możemy im nie brać pod uwagę tej wsi rosyjskiej ciemnoty, która schwytała te hasła i która masowo na świat mordowała gospodarzył, których kiedyś pracowała prawda, więc te hasła komunizmu one trafiały na podatny grunt, ale trzeba było je odpowiednio ubrać realizować jej na tym polega tragedia tego nowego państwa, chociaż jeszcze pewne próby ratowania czy 3 dyskusje w każdym razie między trwałej dziś do roku 1 00 0 500  00 6 8 3 3 plan pięcioletni jeszcze były dopuszczane do głosu pewne wypowiedzi sugerujące, że to, że Rosja oczywiście powinna zmieniać się powinna z Rosji rolniczej przekształcać państwo Przemysłowo rolnicze, ale wszystko to już w latach trzydziestych został stłumiony, bo jej wielka przez organ będzie były dyrygent, a te próby odbudowy czy przebudowy, jakie już mamy w ostatnich latach naczyniem zwalniać w ogóle po rozpadzie związku Radzieckiego ten jest oczywiście inny temat, a panie profesorze zapytam tak czy to zdanie pana profesora ostatni tak wielki eksperyment społeczno-polityczną gospodarczych dziejach ludzkości, by mi się zdaje żem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA