REKLAMA

Będzie łatwiej odzyskiwać długi - zmiany w ustawie o Biurach Informacji Gospodarczej

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-11-14 12:40
W studio:
Czas trwania:
13:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z SP 12 4 3 Aleksandra Rynkiewicz zapraszam na raport gospodarczym WIG 2 0 rośnie o 5 8 % za euro płacimy 4 zł i 2 3 gr za dolara 3 6 1 frank po 3 zł i 6 3 gr, a brytyjski funt kosztuje 4 zł i 7 3 gr sprawa ważna bardzo ważna to dane, które dzisiaj o tak wstępnie podał Główny Urząd Statystyczny dotyczące tempa rozwoju gospodarczego w trzecim kwartale PKB w trzecim kwartale wzrósł o 4 7 % 4 7 taką informację przekazał górskich Szymona w drugim kwartale Rozwiń » wzrost wyniósł 4 % wynik jest trochę lepszy niż oczekiwali ekonomiści, ale takie pełne informacje o tym co dokładnie zawierało się nie w tym wzroście gospodarczym na niego wpłynęło poznamy dopiero 30 listopada prawdopodobnie przyspieszy inwestycje konsumpcja być może lekko spowolniła ner w komentarze ekonomistów czytamy, że prawdopodobnie wsparciem dla ożywienia w inwestycjach przedsiębiorstw było to, że wysokim stopniu wykorzystywali swoje mocne mocne wytwórcze FS swoich Przemysław 4 7 i wzrostu PKB w trzecim kwartale, ale tak jak mówię szczegóły poznamy na koniec listopada w raport gospodarczy, a goście z raportu gospodarczego jest dzisiaj pan Lech Adam Łącki prezes krajowego rejestru długów dzień dobry dzień dobry spotykamy się, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom co tak naprawdę zmienia się w sytuacji, kiedy no dosłownie przed chwilą weszła w życie ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i o wymianie danych gospodarczych, bo mam takie poczucie, że jego intencją jest, żeby ci, którzy mają kłopoty z tym, żeby swoje pieniądze odzyskać teraz dostają nowe narzędzie ma być trochę łatwiej tak też nowelizacja ustawy i te zmiany, które wejdą w życie są częścią tzw. pakietu wierzycielskiego opracował nago przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego one wpłyną zarówno na działalność biur informacji gospodarczej, jaki jest także nas samych klientów taką nowością n p. teren nowej ustawy jest o możliwości elektronicznego wezwania do zapłaty nie dłużnika wcześnie możliwe było to tylko wyłącznie za pośrednictwem listu poleconego bądź osobiście to zmiana znacznie zmniejszy koszty wierzyciela, który musi spełnić ten obowiązek informacyjny natomiast można wykorzystać tę drogę komunikacji tylko włącznie nie w kontakcie między przedsiębiorcami i to pod warunkiem, że wcześniej taka informacja została zawarta w umowie, która wiąże przedsiębiorców do postawy należy krok Jerozolimy 2 czynniki pierwsze tak, żeby nasi słuchacze mieli dokładną jasnych, czyli jako przedsiębiorca mam dług do uzyskania taki może troszkę inaczej załóżmy, że pani chce rozpocząć współpracę, że innym przedsiębiorcą sprawdziła go pani zweryfikowała w krajowym rejestrze długów jest w porządku nie jest zadłużone, ale nie wiadomo oszust może stać w przyszłości wobec tego co się pani zabezpieczyć przed tym, żeby móc go wpisać do krajowego rejestru długów to musi być kopani wcześniej wezwać do zapłaty wcześniej trzeba było to zrobić listem poleconym, a teraz może pani zawrzeć Włoch jestem przedsiębiorcą taką informację, że w sytuacji, kiedy on nie będzie pani płacił będzie pani mogła skorzystać z prawa wpisanego do krajowego rejestru długów i powiadomi go o tym, pani poprzez re elektroniczną pocztę na adres, który ustali się wspólnie w nowych umów, czyli wysyła mejla mówi o tym, że albo Gerda lofty i w innych dużych kolejek i informacji gospodarczych do tego zmian dotyczy wszystkich albo, jeżeli są w jedności całego rynku w umowy podpisujemy zgodę obu stron, że w razie czego my jak informuje in takie mamy wobec danej firmy oczekiwania wynika z naszych umów niezapłaconych faktur wpisuje do pełnej informacji, że wpisy do biur informacji gospodarczej lub rzeczywiście jest ułatwienie rozumiem, że to obniża obniża koszty o ich dobro to krok dalej co jeszcze za uwagę, że następna modyfikacja, która nie wchodzi w życie tą przede wszystkim rozszerzenie zakresu informacji, które będą przez biura informacji gospodarczej inne przekazywane do swoich klientów do tej pory korzystaliśmy tylko włącznie, że tych danych, które gromadziła gromadziliśmy sami po zmianie ustawy będą mogła biura informacji gospodarczej korzystać z takich danych jak w n p. REGON czy informacje, że w centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, a także z krajowego rejestru sądowego także z centralnego rejestru restrukturyzacji upadłości czy bazy PESEL tej informacji będą mogły być dodatkowo włączone do informacji właśnie biura informacji gospodarczej dodatkowo to kolejna zmiana tej informacji będą mogły wzbogacić tzw. również z Kolumbii, czyli oceny wiarygodności płatniczej przedsiębiorców w sytuacji, kiedy będziemy chcieli takiej oceny dokona zwrotu do skóry go za czas wrócimy do Bydgoszczy cofniemy się na chwilę do tych reguł szerszego zakresu danych jak rozumiem teraz, kiedy zamówi sobie raport na temat jakiejś firmy w NHL w drugiej informacji w biurze informacji gospodarczej to jednak, że moje informacje będą mogły być pełniejsze, bo n p. uzupełniono dane z rejestru, o których pan powiedział, ale rozumiemy też państwo jako różne biura informacji gospodarczej inwestor zgodzi się mogli wymieniać informacjami tak, ale to jest jakby następna zmiana ma pani tutaj na myśli tzw. wniosek jednolite, czyli w sytuacji, kiedy będziemy chcieli uzyskać kompleksową informację z całego rynku biur informacji gospodarczej będzie można złożyć wniosek do 1, że tych biur i otrzymamy nową odpowiedzi czy możemy otrzymać od powiedzie informacje, że ze wszystkich tych biur OOU, który o taką informację za pośrednictwem tego 1 biura poprosiliśmy tutaj jeszcze kolejna baza zostanie dołączona do biur informacji gospodarczej wyłączona w cudzysłowie oczywiście czy będziemy mieli dostęp do informacji o niezapłaconych podatkach to informacje będą gromadzone w rejestrze należności publicznoprawnych, a to odbije się wobec stycznia 20 1 8 roku, ale już teraz musimy o tym, mówiono, że na to co powiedział pan słowo Skolwin, który być może nie we wszystkich naszych słuchaczy jest zrozumiałe z kolei z ulicą poco mi ta informacja może zróbmy tak oto, że duża liczba danych informacji w 1 raporcie no to oczywiście głód olbrzymia korzyść dla dla przedsiębiorcy, ale z drugiej strony nadmiar takich informacji może być też kłopotliwej trudne do interpretacji w związku z tym postanowiliśmy stworzyć tzw. oceny wiarygodności kontrahenta na podstawie tych informacji, które już zebraliśmy im w MOK-u dają nam taki przykład powiedzmy światła czerwone żółte zielone tak jak to w ruchu drogowym i w ten sam sposób będziemy prezentować w raporcie czy dni możemy zarekomendować współpracę z takim przedsiębiorcą, którego w nasz klient weryfikuje, czyli światło zielone bądź zalecił ostrożność światło żółte ewentualnie, kto będzie odradzać współpracy z takim przedsiębiorcą ma wtedy światło czerwone to niestety muszę powiedzieć, że ten inny sposób oceny będzie dotyczył tylko i wyłącznie przedsiębiorców o konstytucję przedsiębiorców o konsumentach takiej informacji, które tzw. skorygowanie otrzymanych w PŚ wpadło już w naszej rozmowie jedno zdanie, że inni też nowe rozwiązania n p . to informowanie e-mailem o tym, że wzywał kogoś się do zapłaty itp wpisuje go do biura informacji gospodarczej jako zgłoszony jako dłużnika, że to dotyczy firm ma rację firma firma, a nie firma zwykły klient takiej po prostu człowiek z TUS ZO sta danej ulicy tak drogą elektroniczną będziemy mogli wezwać tylko i wyłącznie do zapłaty innego przedsiębiorcy jak wspomniałem wcześniej musi zostać co zawarte w umowie jako zwykły człowiek i tzw. list polecony w razie czego kiedyś też wiedzieć co do zapłaty tak konsument dostanie list polecony od swojego wierzyciela, który będzie go wzywał do zapłaty, jeżeli zapłata nie nastąpi będzie mógł wpisać w określonym czasie do biura informacji gospodarczej n p . do krajowego rejestru długów i tutaj znowu zmiana w ustawowym Rosjan zapytać tak, bo do tej pory dłużnik mógł być wpisany do biura informacji gospodarczej po 6 0 dniach od minięcia terminów zapłaty w tej chwili ustawodawca skrócił ten czas do 3 0 dni to oczywiście bardzo dobre dla całego rynku, ponieważ po pierwsze, ten dłużnik jest szybciej re mu jak wzywany do zapłaty i ta zapłata może wcześniej nastąpić, a z drugiej strony też ogólnie rynek dowiaduje się wcześniej o tym, że to się dłużnikiem, a jak się okazuje wpis do KRD jest na tyle uciążliwe szczególnie dla tych osób, które u boku prowadzą normalne życie i korzystają z różnego rodzaju usług, że w bardzo dużym odsetku powoduje to szybką zapłatę, więc tutaj chodzi o poprawienie krążenia pieniądza w gospodarczym dotyczy to zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców wydaje się, że zmiany rzeczywiście mogą coś się ułatwić nam teraz skoro rozmawiamy o tych relacjach biznes biznesem firmowych firmy i t d. no to tyle to jest tak naprawdę co to co wynika z raportów, które przygotowują państwo czy jest poprawa sytuacji, że firmy mają mniejszy kłopot z odzyskiwaniem długów czy cały czas jest jakiś problem, który w gospodarce zacny Otóż problemy z otrzymaniem zapłaty na czas są nieustanne dni obserwujemy to chociażby poprzez raport tzw. portfel należności polskich przedsiębiorstw, które prowadziły od początku 20 1 0 roku możemy określić w jakim stopniu zatory płatnicze, bo to mamy namyśli doskwierają polskim przedsiębiorcom niestety ta sytuacja oraz jest lepsza raz jest gorsza, ale cały czas ma miejsce Jerzy mówił w ostatnim okresie to muszę państwu powiedzieć, że URE zatory płatnicze w znacznym stopniu mniej dokuczają polskim przedsiębiorcom mimo tego, że nadal 8 5 % polskich firm mówi o tym, że no nie otrzymuje zapłaty na czas ewentualnie w ogóle jest odpłatnie otrzymuje mu to sytuacja ulega wyraźnemu ulega wyraźnej poprawie gry określamy to tzw. indeks należności przedsiębiorstw tutaj maksymalna wartość to jest 100 re i wreszcie ten wskaźnik tym sytuacja jest lepsza muszę państwu powiedzieć, że nie jest ostatnim kwartale, czyli te mówią badania już za 3 kwartał te wskaźniki są bardzo wysokie średnia dla rynku wynosi 90 niż 6 punktu procentowego ten wskaźnik uległ nieznacznej po nich nie znaczy, że mnie znacznemu pogorszeniu w stosunku do drugiego kwartału, ale raptem o 1 i usług zauważa trafnie zauważono, że rany skoro to kibice eseje mnie ta informacja, że tu się sytuacja poprawia, ale rozłąki powie też zależy, gdzie znajdziemy, pod który kamyczek zajrzymy w żarze jednych miejscach będzie trochę lepiej, więc najgorzej to prawda oczywiście mówimy o całej gospodarce sytuacja wygląda dobrze natomiast, jeżeli spojrzymy w pewne branże to sytuacja wyglądała lepiej w innych gorzej taką branżą, która może się pochwalić bardzo źle szybkim odpływem gotówki przy generalnie za opłaty za swoje niesprzedane towary to jest przemysł tutaj średnia tego indeksu należności przedsiębiorców, którym mówimy wynosi aż minie 9 4 7 punktu procentowego jest to bardzo wysoki wskaźnik po drugiej stronie, jakby dalej, a jeśli tak znajduje się niestety branża budowlana wskaźnik INP wynosi w tej chwili 8 4 i osiemdziesiątych 1 , 5 punktu i choć jest to najniższy wskaźnik od połowy 20 1 5 roku także w branży o budowlanej najwyraźniej nie dzieje się w tej chwili najlepiej, ale mówią też inne parametry, bo jeżeli jeszcze kwartał temu branża budowlana w odsetku dzieci 5 % mówiła, że pogarsza się sytuacja z odzyskiwaniem należności nie właśnie w tej branży to już w kwartale bieżącym prawie 30 % przedsiębiorców budowlanych, mówi że sytuacja się niestety pogarsza NATO to budowlanka pokazuje z wielu stron, że jest jednak tam jakiś problem tej branży, bo to i pracownicy i teoretycznie pędzący pędząca, a pod pędzące budowy, ale okazuje się, że kłopot z pracownikami teraz znowu kolejna dokładka, czyli kwestia odzyskiwania długów będzie stelaża wysyła rzeczywiście sygnały, że tam nie dzieje się najlepiej musimy postawić to musimy kończyć Adam Łącki prezes krajowego rejestru długów mają państwo gościem bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA