REKLAMA

Komisja Patryka Jakiego cofnęła decyzję w sprawie pl.Defilad

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-14 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 7 minut po godzinie szesnastej dziś od 14 listopada we wtorek słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu gość Beata Szymoniak prawniczka komitet obrony lokatorów dzień dobry i ceny w dziś komisja weryfikacyjna uznała, że przy wydawaniu decyzji rażąco naruszono prawa administracyjnego chodzi o decyzję w sprawie reprywatyzacji 3 działek na warszawskim stołecznym placu Defilad ta decyzja komisji weryfikacyjnej de facto to co jest dokumentem, który jest napisany w inny komisja Rozwiń » weryfikacyjna decydujemy, że taki status ten taniec z dokładnie tak to jest decyzja administracyjna komisja działa na podstawie specjalnej ustawy, która została uchwalona w marcu tego roku i komisja jest nowo powołanym nieznanym dotąd w porządku prawnym organy administracji często jest mylona Londyn jest to jest uważana za komisję śledczą, ponieważ złożona z polityków, ale oni właśnie nową komisję śledczą to świetnie, że bank pozycja to o tym, czym nie jest komisja weryfikacyjna teście pewnie chciałby nasz wróg kilkakrotnie wypowiem, ale po wzroście miesza szczególnie często decyzja czy ta decyzja dotyczy konkretnych osób konkretnych działek czy konkretny chórze czy urzędy czy urzędników samorządu decyzja dotyczy nieruchomości czy konkretnej działki oprócz tego komisja mogłaby ewentualnie, ale jeszcze z tej kompetencji nigdy nie skorzystała pociągnąć do odpowiedzialności urzędników, którzy wydawali konkretne decyzje, ponieważ ustawa o komisji weryfikacyjnej przewiduje zaostrzoną odpowiedzialność majątkową wobec urzędników zaangażowanych w ten proces decyzyjny, czyli w tym przypadku urzędników Warszawskiego ratusza, ale jeszcze żaden z nich nie został pociągnięty do odpowiedzialności żaden sposób czy największym skrócie jeśli chodzi o te 3 działki mówi się komisja rekrutacyjna działek po prostu po prostu nie mnie nieprawidłowo dokonano procesu reprywatyzacji dokładnie tak, ale czy w tym dokumencie życiu napisane w związku z tym teraz ich czy nie czy też tylko takie takie stwierdzenie faktu, jakim już skutki decyzji wydawanych przez komisję to jest pewna zagadka nawet wśród prawników, bo można zaobserwować różne wypowiedzi ze strony członków komisji weryfikacyjnej n p. przewodniczącego Patryka, jakiego i różne wypowiedzi ze strony ratusza n p. pana Dutkiewicza dyrektora departamentu treść wymiera prywatyzacją i innych prawników, którzy się też z moją uwagę, że prywatyzacja słowem komisja jest takim nowym tworem rzeczy do końca wiemy tak naprawdę tym jak do końca będą się toczyć los nieruchomości, ale na razie jest pewne, że w wyniku decyzji jedno postępowań, które komisja prowadzi przypomnijmy, że tych decyzji jest chyba 9 na 1 9 prowadzonych postępowań żaden żadna nieruchomość jeszcze jakby nie wróciła do zasobu miasta on swą ufać takim mitem wmieście zawieszenia i tak naprawdę w mojej opinii być może być może co się zmieni, ale w mojej opinii wszystko zależy teraz od sądów, dlatego że te decyzje są zaskarżane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sąd Administracyjny muszę się z tym liczyć, że może nie podzielić z ustaleń komisji uznać, że decyzje, które wydała prezydent Warszawy były prawidłowe, czyli zgodne z prawa administracyjne obowiązujący charakter akcent w ale jeśli wydarzy się także sąd powie ta komisja ma rację nieprawidłowe to coś się wycofać się na każdej z tych nóg wszystko idzie pomyśli komisji i działki był prawdopodobnie wrócą do UE zostanie wpisane w tani wykreślony ten nowy właściciel, który był wpisany w wyniku decyzji reprywatyzacyjnej co będzie oznaczało, że te działki faktycznie wrócą do miast, czyli kasuje się cały ten proces reprywatyzacji w wraca wszystko do sytuacji, jeżeli Lech Poznań wschód tak jeżeli, jeżeli sąd podzielił ustalenia komisji to tak rozumiem, czyli ktoś, kto teraz n p . jest w kamienicy obok budynku co, do którego ma podejrzenie, że tempo prywatyzacji nieprawidłowo przebiegał pod matrycą przyszłą perspektywę taką, że coś będzie pytam panią jako przedstawicielka komitetu obrony praw lokatorów ty myślisz tak to przede wszystkim to co przede mną to był długi długi czas życia w niepewności w papierze czy komisja zamierza również przypadki mojego budynku no tak tak to jest słuszna uwaga, ponieważ w decyzji zwrotowych od lat dziewięćdziesiątych przypomnijmy, że pierwsze decyzje zwrotowe w Warszawie została wydana w styczniu 19 9 0 roku i do czasu wybuchu afery reprywatyzacyjnej wydano ich ponad 4 00 0, więc mimo tego, że liczba 19 postępowań prowadzonych przez komisję brzmi imponująco no bo w krótkim czasie udało się ściąć i tym te decyzje są dosyć szybko wydawane Noto NATO mimo wszystko w 1000 0 z całą 100 0 lokatorów dalej żyją w niepewności nie wiedzą ani czy komisja zajmie ich kamienicą ani co z nimi będzie naj to jest chyba najtrudniejsze dla nich Czech Grecji nie wiedzieć, a jest dziś algorytm po podłóg, którego komisja się bierze za tę sprawę albo inne to jest bardzo dobre pytanie my i lobbować jak komitet obrony praw lokatorów razem ze stowarzyszeniem miasto jest nasze wylądowaliśmy za tym, żeby ustalić ten algorytm i walk priorytet dać tym nieruchomość, gdzie właśnie są lokatorzy, którzy mają podwyżki czynszów, którzy żyją z zagrożeniem eksmisji i t d. tak dalej, bo komisja nie ma takiej mocy, żeby zamrażać podwyżki czynszu albo w ogóle nawet nie ma takiej mocy, żeby wstrzymać komuś Seksmisja prawda Lars von Allen w komisie na podstawie na podstawie ustawy działaczek nic tak tylko, że ustawa nie reguluje kolejności nieruchomości, które są przyjmowane pod obrady ewentualny kryzys jest kilka kwestii rozmowy z panią wynik jest kilka kwestii, które powinny brać pod uwagę ustawę, że warto znowelizować powiedzieć na posiedzeniach komisji zajmuje właśnie on tymi budynkami dziś nie każdy z powyższym cięższe tym, gdzie lokatorzy z umową mają co wizja eksmisji i t d . to może czym powinna być znowelizowana ktoś mówi o nowelizację ustawy o postawie, których komisja weryfikacyjna działa, ale to my na pewno logujemy się niezależnie od tego czy to miał być nowelizacjami ustawy czy n p. jakiś wewnętrzny dokument, który był organizatorem emisji programu, bo to wystarczyłoby im z regulaminem wydaje mi się tych Wola polityczna, które nieruchomości będą pierwsze, ale warto, by było, żeby ten proces był po prostu przejrzysty schronieniem przed suszą w komisji weryfikacyjnej byśmy z rządu powinni teraz czyste granie bez żadnej długotrwałe nowej nowelizacji ustaw tylko właśnie w naszej komisji weryfikacyjnej już usłyszeli, ponieważ tam szliśmy na różnych spotkaniach z przedstawicielami komisji weryfikacyjnej oni wiedzą już o tym, że jedno z naszych perspektywy największy problem z właścicielek Katarzy, którzy mieszkają na tykającej bombie w sferze nie jest to gdzieś w kuluarach ciemne ubranie mówione jest oficjalnie mówiono i stosować takie pisma oficjalne do komisji weryfikacyjnej czy oprócz w innych miastach nie mieszkający w Warszawie zastanawia się czy innego dotyczy ich również ten problem w suchym w Krakowie słyszymy o Łodzi jak to pani bić o jedno zgodnie z zapowiedziami Patryka pana Patryka, jakiego i pana Kamila Zaradkiewicza pomysł komisja weryfikacyjna ma być rozszerzony na całą Polskę wraz z projektem zebrać z projektem ustawy o dużej ustawy reprywatyzacyjnej także ten pomysł ma się rozszerzać na razie to modelowy modelowe działanie komisji no bo weźmy ten eksperyment przeprowadzony w Warszawie to jest ważne, żeby podkreślać, że reprywatyzacja to nie jest problem tylko Warszawy mało tego co nie jest rolą nawet tylko dużych miast takich jak Kraków Łódź 3 czy Trójmiasto czy Poznań to też jest problem z terenów wiejskich są n p . takie przypadki zamków w Łopusznie, który w, którym po nacjonalizacji po reformie rolnej w TR, czyli od już czasów powojennych mieści się placówka szkolna do tej raz jedyna w powiecie dom w promieniu kilkudziesięciu kilometrów na przyszły spadkobiercy ratusz jest przyklepane typom kolokwialnie przez NSA z przeznaczeniem sąd Administracyjny, ale i tak ententy zamek wrócił do spadkobierców co oznacza, że gmina musi płacić dosyć potężne sumy za dzierżawę tego tego budynku pod szkołę i oznacza to także, że musi budować nową szkołę wybrać też bardzo duże środki, żeby zapewnić edukację dla dorosłych podopiecznych jest takie problemy z takimi problemami się borykają również społeczności wiejskie jedno jest tam pobrać może sobie wyobrazić, że wydatkowanie na budowę nowej nowego budynku szkoły to już jest znaczna część budżetu no i z tego co wiem w Łopusznie jedyną nadzieją są pieniądze unijne aż 2 i uratować przed skutkami reprywatyzacji tak, aby ustawa, o której album ustawę o tym, przyciągnął już pozamiatane tak powiem potem wszystko wyrok sądu naj wy Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale w tym przypadku mniej nie ma takiej możliwości, żeby działo pro działa działało prawo strona nie zaczną indeksu są sytuacje, w których których już nic nie znam, ale zdarza się, że Bóg was mówili zaczęliśmy rozmowę od tego, że ewidentnie dzisiejsza decyzja komisji jest taka, że w wbrew prawu administracyjnemu dokonano reprywatyzacji 3 działek w Warszawie na placu Defilad a gdyby taką się wzięła za kwestie, o których pani mówi dworu w Łopusznej tak to to jak to jak Bóg go w tenisa kompetentnym żołnierzem, ale gdybyśmy to co by też mogłaby wydać taki na pozór podobnych przesłanek podobne podjął decyzję komisja za każdym razem, gdy decyzja jest zobowiązana zbadać czy zaszły tzw. nieodwracalne skutki prawne i od razu jasno zdefiniowane w ustawie o komisji i n p. jeżeli po kamienicy została sprzedana, a to uznaje się, że zaszły już nieodwracalne skutki prawne, dlatego że obowiązuje rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w wale i tutaj jest właśnie to, ale w przypadku poznańskiej 14, czyli kamienicy, którą już komisja zajęła już wydała decyzję bodajże w październiku również, że taka misja została sprzedana nawet kilkakrotnie, ale komisja uznała, że ci wszyscy kolejni nabywcy bez słów zmowie, a więc to rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych wcale ich nie chroniła, dlatego że oni nadużyli, gdy ich w tej instytucji i byli ze sobą najmniej złą wiarę zła wiara oznacza świadomość tego, że doszło do nabycia przez przekręt, że tak powiem i każda kolejna osoba to doskonale wiedziała, a więc niech nie doszło do tych nieodwracalnych skutków prawnych, ale też osób wiedziała komisja była o tym, przekonać, dlaczego ZUS za zadanie to kupowali w tych kolejnych wykazali więcej tak dużo, że to był główny argument za tanio to, o czym to jest taka sytuacja, kiedy my musimy być przekonani, że dziś także musimy wiedzieć, że to co jest przedmiotem sprzedaży piszą, że nieruchomość pochodzi ze złego źródła, bo jak nie na to jaki jest efekt po tej decyzji, o których pani mówi na ulicy poznańskiej córka finalnie z ostatnich kupujący w takiej sytuacji w noc zazwyczaj w taki nos w państwie prawa, lecz wręcz brutalny no no tutaj jeszcze nie skończyła, bo należy ująć w zlotego niewiele się skończy zobaczymy tego na razie wniosek o ponowne rozpatrzenie w stroje poznańskiej 1 4, kiedy decyzja, kiedy komisja w dal kolejną decyzję po ponownym rozpatrzeniu zapozna dokładnie to samo no nie wiem tego, chyba że zajdą nadzwyczajne okoliczności to jeszcze spadkobierca i strony inna potomnym 1 1 z nich był spadkobiercą inni potem byli kolejnymi nabywcami mają możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w oczy pani Beata siemienia jako prawniczka komitet obrony praw lokatorów bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również z 16 3 9 za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach Mateusz wręcz zaprasza na program jeszcze więcej sportu dziś kończymy dzisiejsze popołudniowe wydanie, a pan Adam Szura i to za sterami dzięki niemu wszystko usłyszeliśmy samochód był umówiony w studiu Radia TOK FM Jakub grzeczny również z nim Anna Piekutowska wydawała się przygotować dzisiejszy program, który prowadził Paweł Sulik, który próbował Słowik do suszenia do jutra do godziny 1 5 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA