REKLAMA

Czym był niemiecki nazizm?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-14 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM trwa to ma wstawić chiński cały czas przy mikrofonie w studiu natomiast prof. Arkadiusz Stempin historyk wyższa szkoła Europejska w Krakowie i Uniwersytet we Freiburgu dobry wieczór witam serdecznie to drugi tydzień z rzędu, kiedy jesteś w moim programie, ale nie będziemy dzisiaj o średnio wieczór rozmawiać w jego czasach nieco nowszych, bo o pierwszej połowy dwudziestego wieku pomyślałem, że to co widzieliśmy w sobotę na ulicach Warszawy nie tylko Rozwiń » Warszawy hasła, które tam były wznoszone i pewna estetyka, która tam to nie chcę powiedzieć, że dominowała, ale w każdym razie była istotnym elementem tego całego przedsięwzięcia pod nazwą marsz niepodległości przywołuje na jednoznaczne i oczywiste skojarzenia z ne niemieckim nazizmem i z faszyzmem niezależnie od tego jak oceniamy ten rozmaite nie wiem ugrupowania, które zaliczają się do organizatorów tego marszu, które środowiska, które się z tym identyfikują niezależnie od tego, że oczywiście nigdy w życiu nie powiedzielibyśmy, że wszystkie osoby, które uczestniczą w tym marszu czy uczestniczyły w tym marszu też jest takimi postawami identyfikują to w każdym razie widzieliśmy niewątpliwie transparenty hasła i ewidentne nawiązania w postaci rozmaitych gestów n p . do Niemiec nazistowskich właśnie i o tym, tym czym był niemiecki nazizm chciałem pomówić z tobą o tym, żebyśmy sobie opowiedzieli historie i sprawdzili czy historia może jakoś próbowali się temu przyjrzeć czy historia rzeczywiście się w teraźniejszości jakoś odtwarzaczy te lata, w których dziś żyjemy pod jakimkolwiek względem podobne są do lata, w których rodziły się tam te zjawiska i na początku chciałbym pewien cytat przytoczyć zapytacie o opinie co ty co dziś tak sformułowanej w diagnozie jak ten cytat już dzisiaj przed ciałem w kwadracie filozofa, bo w kwadransie filozofa dziś też o źródłach tylko nieco inne nie historycznych można powiedzieć właśnie tego typu zjawisk starałem się coś powiedzieć Otóż się cytat pochodzi ze znakomitej książki, którą nie bardzo wszystkim polecam książkę nazwa okultystyczne źródła nazizmu jej autorem jest Nikola Scott wyk Clark to jest taki przedwcześnie niestety zmarły filozof historyk z Oksfordu Jan pisze we wstępie tak jest to raczej historia tajemna ta historia, którą on w tej książce opowiada nieoficjalna, która zajmuje się mitami symbolami i wyobrażeniami odnoszącymi się do rozwoju reakcyjnych autorytarnych i nazistowskich stylów myślenia, bo właściwym sztama tamtej książki nie są partią polityka ani organizacji, przez które ludzie racjonalnie wyrażają swoje interesy w kontekście społecznym i politycznym jest to także historia marginalna, jako że jej głównymi aktorami są mistycy jasnowidze i ludzie Sak w, którzy niewiele mają wspólnego z realiami zewnętrznego świata jego polityki administracji, ale ci właśnie ludzie mieli wyobraźni możliwości pozwalającej opisać świat marzeń, który często stanowi niewidzialną warstwę uczuć działań innych ludzi sprawujących władzę i ponoszących odpowiedzialność dla historyków Veno wyszkolonych tylko w ocenie konkretnych wydarzeń ich przyczyn racjonalnych skutków ten ulotny świat fantazji może się wydać nieco złudne obstawać przy tym, że zmiany historycznej polityczne są kierowane wyłącznie przez realne materialne interesy, jednakże ich fantazje mogą uzyskać status przyczyny jeśli zostaną zinstytucjonalizowanej formie wierzeń wartości grup społecznych trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ PRL i jeżeli za klasyfikację faszyzmu czy też kategorie, które określają faszyzm przyjmie się 4 podstawowe, czyli oprócz tego wiadomego istotnego pryncypiów włodawskiego, który między nimi decyduje o tym, że innym to zjawisko na styl mamy w tej chwili w Polsce do czynienia z dna nie może być sklasyfikowanego czysty faszyzm, ponieważ nie wykreował mu ono w jedno osobowego wodza faszyzm opiera się na zasadzie silnego przywódcy i jednoosobowego silnego przywódcy jej się patrząc na tę mapę, kiedy Europę, kiedy ten faszyzm się pojawił w każdym państwie czy to były Niemcy Hitlera to były Włochy Mussoliniego czy to była Portugalia Salazara 3 Hiszpania Franco ten wódz niebotyczny, pod którego nawet organizowano prawodawstwo w krzakach jak jak w Niemczech to ta zasada wodzowska jest konstytutywna dla faszyzmu, ale oprócz tej zasady wodzowskiej jest jeszcze kilka innych elementów o wymienią je po kolei totalitarne państwo, ponieważ naziści faszyści zawsze urządzali silne państwo z totalitarnym o totalitarnym charakterze już drugi taki pkt 3 no to jest właśnie to, o czym RM, o czym przed chwilą mówiłeś Towarzystwa mityczna, która wymyka się na boki Emu roczną racjonalnemu Poznaniu poza chodzi no jak Mister irracjonalność stąd wielu później w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych mówi Allah ten faszyzm polegał na tym, że był szaleniec Hitler i narcyzy Mussoliniego taka jest od psychologii za co ja się oddalenia od działań odsyłanie właśnie tych liderów do takiego narożnika, na który powinni siedzieć klienci z trojga i UE trzeci i czwarta inna charakterystyczna, a to taka kategoria, czyli partia partia, która zawłaszcza i to jest ona większe podobieństwo z po z bolszewizmem, czyli systemem komunistycznym partia, która zawłaszcza całą sferą organizacji państwa i życia prywatnego połów w państwie totalitarnym to właśnie włoskiego stylu prywatnej nie ma, ale właśnie ten drugi raz trzeci element ta warstwa mityczna składająca się i jest w narodowych mitów, iż mitologii i w przypadku Hitlera, w którego Hindenburg, czyli non osobistość legenda rozciągająca się na cały ten pierwszy ma pierwsze 3 dekady dwudziestego wieku na masie ciała każdego z tych w Niemczech 1, bo przecież jako prezydent Niemiec namaścił Hitlera na kanclerza powiedziała o liderze przecież to artystyczny Cygan w no i bohater ma tak i to się zgadza przecież nie Hitler nie ograniczał tylko o swojej wizji do organizował szkolenia życiem państwowym wikcie społecznym oraz grzmiał do końca 30 05 . roku Dino już w gruzach Berlina, a kreślił plany architektonicznej go o architektonicznej korekty dla swojego miasta Linzu po naszym z tym zamkiem cesarza Wilhelma, który podczas drugiej wojny światowej był przerabiany na rezydencję i lidera, który Hitler zamierzał zamieszkać po zwycięskiej dla niego wojnie na nas chodzi w byłej cofnięte jakiekolwiek prace remontowe od lata 40 czwartego roku ze względu na katastrofalną sytuację finansową rzeszy, ale ta przebudowa zamku poznańskiego portu rezydencje Hitlera była absolutnym wyjątkiem, bo nadal forsowana, a już nie mówiąc o tym, że przecież przerobił filar to znakomity mundury włoskich faszystów ściągnął do Niemiec udoskonalił Nokii w ten sposób niemieckie SS otrzymało też takie są atrakcyjne pewna znana firma młodzi odzieżowa nie jest młodzieżowa chciałem powiedzieć pewna znana firma odzieżowa ta miała swój udział w tym i nie będę wymieniał jej nazwy, ale w każdym razie tłumaczyła się później dosyć intensywnie z tych kooperacji wieś wszystkie wszystkie te elementy, które na przynależność do tej sfery zerem a jakby się mogło wydawać na rzut oka, a politycznej, a bardziej mitycznej kocha jeść, by muzyka Wagnera muzyka Wagnera nośnik niezwykle taki intensywny nośnik mitu tak jak i może tu uprzedza twoje pytanie, ale czy Hitler porwał Niemców Niemców, których rannych, którzy w tym 30 03 . roku byli najlepiej wykształconym narodem w Europie lepiej niż Francuzi lepiej niż Anglicy no i oczywiście lepiej niż Amerykanie już nie mógł ich uwieść intelektualnie i on ich ów lud artystycznie właśnie tymi estetycznie i estetycznie artystycznie mit mitologią muzyką Wagnera kim nic ująć tymi partiami mitologię germańską, więc absolutnie zgadzam się z tym cytatem, który na początku naszych aut właśnie takie 3 warstwy czy 3 obszary bym wyróżnił się do dyskusji czy rozmowy o źródłach nazizmu pierwszy obszar to jest ten obszar, którym na już wspomnieliśmy ten obszar mityczne czy mityczną religijne mitologiczna religijne może tak, o którym pisze właśnie Kudlik Clark w swojej książce, przytaczając takie postacie jak nie wiem Guido von East Lanc von Leben w Wells Towarzystwo pula takich instytucji, które wówczas bardzo intensywnie działały i które tworzyły pewną mityczną opowieść o dawnych doskonałych czasach, w którym Germanie rasy czystej, a aryjskiej żyli w stanie pełnej harmonii gdzieś to zostało utracone ze względu właśnie na torze raz się ze sobą przemieszczały i Jurry nadawał jest sens tożsamość tej wspólnocie w konkretnym okresie tych lat trzydziestych absolutnie dwudziestego Wiech no bo to był element mityczne także tej opowieści, bo pewne ślady tego doskonałego germańskiego i inne aryjski jego imperium jakoś przetrwały one są z takich luźnych fragmentów symbolicznych gdzieś tam do ponownej rekonstrukcji no i teraz cała ta opowieść 3 to jest opowieść o tym w jaki sposób ten ład utracony raj utracony germański przewrócić to oczywiście m. in . stosując separatyzm rasowy rzesze posłuży określeniem niedawnym autorstwa już zwolnionego szczęśliwie ze swojego stanowiska rzecznika prasowego ME młodzieży Wszechpolskiej, ale ten element rasowy ten element, by w Białej rasy czystej rasy czystości krwi i czystości genetycznej to był element bardzo istotne z tego punktu widzenia ma mitologiczną ideologicznego, gdy jest ta pierwsza warstwa druga warstwa na to by była to właśnie warstwa nazwijmy to polityczna ekonomiczna w gruncie, a za moment chcę zapytać związana z pewnymi warunkami polityczna ekonomicznej, w jakich się Niemcy znalazły w tej pierwszej połowie dwudziestego wieku właśnie w szczególności pod po pierwszej wojnie światowej nie no, a trzecia część tez trzecia płaszczyzna to z kolei taka płaszczyzna, który Hanna Arendt pisała pisała w książce słynnej swoje korzenie totalitaryzmu to znaczy o tym na ile na pewne również pewna i geologia po pierwsze, darwinizm po drugie, et no to wszystko co wiąże się z kolonizacją i epoką ne Kolonia mają taką przygotowało pewnego rodzaju grunt do rozwiązań, które zostały zastosowane przez Hitlera w ramach Holokaustu no bo teza Arendt z książki korzeniach totalitaryzmu brzmi Holokaust jest realizacją programu ekolodzy kolonizator Skibą wewnątrz Europy czy w jakim sensie kolonizacja kolonii realizmu był to Holokaust przeprowadzone ex terytorialnie i im może go wracając na chwilę do tej pierwszej warstwy, czyli tej tej mitycznej mamy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Hitler musiał wyrugować kościół katolicki ze swojej koncepcji ta relacja między kościołem katolickim, a na faszyzm jest niejednoznaczna niejednoznaczne szczególnie dla Italii, której powiązania między faszyzmem, a kościołem katolickim był znacznie silniejszy niż między Hitlerem, a kościołem katolickim, gdy właściwie na początku bardzo instrumentalnie został kościół katolicki, ale potem okazało tu swoją prawdziwą twarz i absolutnie odciął się od kościoła katolickiego no, więc nimi, dlatego że musiał wprowadzić tą swoją mityczną religia opartą częściowo na oku turyści nie o okultyzmie częściowo na mitach częściowo na muzyce wag Wagnera, a w przypadku tego faszyzmu włoskiego, który on jest znacznie wcześniejszy niż realną niż faszyzm niemieckim, czyli ten nazizmu to też związek między religią, a faszyzmem Mussoliniego religią katolicką jest znacznie silniejszy praktycznie na Mussolinim jeszcze bardziej do ścieków w domu w osobie papieża Piusa jedenastego głęboko zaniepokojony bądź też podzielający, bo te same troski o świat, które podzielą Mussolini faszyści czy ich obecność lewaków w Żydów masonów no i w przypadku no kościoła katolickiego protestanci też byli wtedy na cenzurowanym każdy w każdym razie dla papieża Piusa 1 z tego to takie silne poparcie, które udzieliło Annę, która Mussolini Emu zawierał także ten element protestancki, a Watykanu protestanci mieli ten sam status jak Żydzi czy trzyma są jest to zło, które informowali ich mniej było podstawą przymierza faszystowską Watykan niskiego i nawet można zaryzykować tezę, że w przypadku Italii, czyli tego kraju, w którym historycznie faszyzm pojawi się po raz pierwszy bez przymierza Mussoliniego z papieżem Piusem jedenastym faszyzm nie zagnieździły się nie z tablic dawał się na, a na Półwyspie Apenińskim no tak te Annie kwestie związane z rolą i pozycją kościoła katolickiego wobec tamtych wydarzeń historycznych do tej pory stanowią przedmiot rozlicznych kontrowersji tak, bo właśnie to sprzężenie między nimi następcą pierwsza jedenastego papieżem patrzyli pieszym dwunastym, który objął rządy no właśnie w 30 09 . roku, więc krótko przed wybuchem wojny, a który był wcześniej, a który był wcześniej nuncjuszem w Bawarii, a potem w Berlinie nuncjuszem w watykańskim dla całych Niemiec dla całej rzeszy Novotel mąż już wtedy patrzyli arcybiskup patrzyli wynegocjował z Hitlerem pierwszy międzynarodowy traktat, który podpisał na Hitlera konkordat i tylko w formacie, którego Watykan bez skutecznie próbowało na uzyskanie od poprzedników Hitlera, czyli o 4 jedno i Demokratycznej Republiki Weimarskiej i udało się uzyska od dyktatora ruszy druga sprawa, że po 2 latach ten konkordat był przez Sygnity radykalne absolutnie perfekcyjny, ale to czy ślepota Watykanu w tym momencie Bocellego, na który nie dostrzegł tego, czego no chyba z tego czy też i stażu na scenie i buchające go do rozmów mającego się zła w postaci hitleryzmu faszyzmu jest przez krytyków Piusa dwunastego nową mocno eksponowana w przypadku priusa dwunastego, choć oczywiście o jeszcze o stanowisko kościoła przez cały okres wojny, kiedy są już dwunasty próbował robić to samo co robił jego poprzednik podczas pierwszej wojny światowej, czyli być tym arbitrem światowym doprowadzającym do pokoju nie udało się tu i temu poprzednikowi usiadł na z tego Benedyktowi piekarz temu w czasie pierwszej wojnie światowej pogodzić zwaśnione ze sobą katolicką Austrię Czechy monarchii Habsburgów i katolickich Francuzów i Benedykt płakał wręcz, widząc właściwsze i 1 6, ale katolików zaś znających się nawzajem my tak samo udało się to Plusowi dwunaste mórz innym wymiarze natomiast w ten związek wcześniejszy, czyli Piusa jedenastego papieża praskiego, który był między nimi nuncjuszem w Polsce zaraz po odzyskaniu przez Polskę nie niepodległości właśnie do krótko przed swoim wyborem wrócił do do Watykanu wystąpiło z jedenasty papież raki dostrzegł Sojusz z Mussolinim jeszcze 1 sprawie właśnie światopoglądowo i obyczajowej, bo jeżeli Mussolini był kobieciarzem stylu no współczesnego Berlusconiego to on uścisnął się z papieżem i podali sobie ręce i właśnie kwestie obyczajowe i że należy raz na zawsze wyeliminować prostytucję ciemna sodomii homoseksualizmu TUW no i oczywiście gorsety i Podwiązki w, więc LM ten Sojusz ideologiczny Piusa 1 z tego i Mussoliniego, niech więc m. in. polegał na wydrukowaniu burleski z Rzymu, która i tak wracała okrężnymi drogami, bo n p. właściciele kin podczas przerwy wtedy podczas filmów niż kiedyś zmieniano taśmy były aż po kilkuminutowej przerwy NATO podczas tych przer w wybierał wybiegały na scenę jakiś tam Garcii nagie po to jest to jest 1 z tych charakterystycznych cech tego typu mentalności polegające na pewnego rodzaju przez żadnej samodyscyplinę w odniesieniu do impulsów cielesnych samokontroli takiej wpadających momentami w purytańskim skłonności do ascezy swoistej i do takiego w przeciąganie tego ciała raczej służba na służbę wspólnocie w służbie w służbę idei aniżeli trwonienie jego energii na rozmaite przyjemności zmysłowe do dokładnie było faszyzm i szczególnie ten niemiecki, ale też włoski on oddawał kult chciał temu dzięki czemu ciało na witalność faszystowska przecież te Hitlerjugend organizację euro, bo wały witalnością zdrową żywnością, ale na potrzeby folku na potrzeby narodu to mieliby ci Górnik blond Włosi niebiesko oczy Germanii, którzy kilka razy w ciągu życia zapewniają germańskiej kobiety i produkują kolejne pokolenia jest mało jest kult ciała był podporządkowany absolutnie wspólnocie narodowej nawiasem mówiąc bardzo ciekawą pracę taką nietypową, bo ani właściwie filozoficzną ani historyczną taką pesymistyczną potężną skądinąd z dotyczącą ciała w faszyzmie właśnie ciała w faszyzmie niemieckim tego co się z ciałem działo mięs czy z ciałami tych, którzy później w tej ideologii weszli w jaki sposób kultura ówczesna ciało traktowała także w jaki sposób tamta i geologia to ciało obsługiwała napisał twój znajomy z uniwersytetu we Freiburgu Klaus Steven Knight znakomita książka męskie fantazje jest po polsku od pewnego czasu w tłumaczeniu Mateusza Falkowskiego i nie hałas serwera no i oni to jest książka rzeczywiście niezwykła pod wieloma względami też bardzo głęboko się w grę Zająca to kwestia cielesności w Oslo nie niem Czech na listę polskich tak, a jednocześnie na Mn zamki w ujęciu ogniskuje Retail tematyka ciała splecione z moralnością i inny aspekt charakterystyczny czy też nową właściwie klasyczny dla dla faszyzmu i ingerencję państwa NATO na mikro płaszczyzny życia prywatnego jak mówiłem faszyzm nie dopuszcza do kultywowania czy też do rozwijania tych praw indywidualnych wolnościowych i zawłaszcza sferą prywatną firmę chce przejąć, by zacytować tym razem z książki Marka masowe ratusz amerykańskim historyk Europa dwudziestego wieku ciemny ciemnych kontynent czy 3 zdania, kiedy pan, kiedy Tomasz Wawer przytaczam zwierzenia 3 5 letniego niemieckiego lekarza, który później opowiedział swój sen, jaki miał 30 04 . roku, czyli rok po dojściu Hitlera do władzy Otóż mówi lekarz ta k podczas kiedy kiedy skończyłem tą na ten swój dyżur w około dziewiątej wieczorem po to, poszedłem ze swoją książką o makijaż gliny Wajdzie na swoją sofa wyciągnąłem nogę i nagle zobaczyłem, że moje mieszkanie jest pozbawiony ścian ogląda się rozgląda się dookoła, ale tu wszystkie mieszkania tak jak sięgnąć okiem nie posiadają ścian i nagle słyszymy grudziądzcy rozkaz z głośnika zgodnie z rozkazem o w niesieniu ściana z dnia siedemnastego w rząd tego miesiąca i t d . i kiedy lekarz swój sen z PiS są na kartce miał kolejny o tym, że został oskarżony i pociągnięty do odpowiedzialności sądowej za spisanie swojego czynu o bardzo na wyrost i bardzo Gawkowski do płacenia i nawet nawet w Lesznie nie miał tej prywatnej ości no to oddaje istoty totalitarnego państwa faszystowska, która kontroluje wszystko od ciała pomyśl dokładnie dokładnie natomiast to druga warstwa jak byśmy mogli przejść do tej grupy drugiej warstwy historycznej jak Kol wiek erę tutaj, kiedy pojawiła się inicjatywa tato od razu skojarzyłem to on ze szkołą frankfurcką, która jej opary te w light skłaniał owocową lub w 2 w rozmowach z jego wiedzy Otóż ta szkoła frankfurcka za to w ogóle zwracam państwu uwagę na różne smakowite frazy, które bez dostępu i chętnie wplata w to dziękuje wywód ja zawsze tak zawodnik zapamiętuje różne takie swoje takie wirtuozerskie wirtuozowskie konstrukcji bardzo lubię dziękuję wracają z osiedli szkoły frankfurckiej, która próbowała wyjaśnić fenomen faszyzmu na wasze też UOKiK nie historycznej historyczną społecznej politycznej polszczyźnie tylko psychologicznej czy nawet psychoanalizy no bo jak te jednostki zróżnicowany przynależące do różnych klas, ponieważ faszyzm nie KTR gotował społeczeństwa wg klas jak bolszewizm tylko jak marksizm tylko wg rasy, więc mimo wszystko to społeczeństwo niemieckie nawet po aryjskiej nie było jednolite wciąż byli robotnicy i 2 wielki przemysł, a tymczasem Hitlerowi u Hitlerowi udało się, aby wciągnąć do tego 1 zasadniczego nurtu faszyzmu i wielkich biznesmenów wielkich przemysłowców Krupa Boscha i t d . i tych biedaków ten proletariat który po każdym kryzysie 20 09. roku lub wręcz wegetował, więc jak to wyjaśnić nosi ta szkoła frankfurcka również w Adorno realne i wykładnię polegała na tym, że to słabe jednostki czuła oczywiście muszę mam namyśli dyrektywę light na któryś z jego odwołuje słabe jednostki o słabym ego są podatne na sile autorytety i z 1 strony przyjmują tę relację wobec tego wodza, o którym mówisz nocnym pociągu w naszym zawodzie na tej nad jej regule silnego wodza z 2 i czują się jakiś racjonalny synem przy słabym synem aż o silnym ojcem, a z drugiej strony przynależących właśnie do grupy, który tworzy się autorytet kolektywny odzyskują podmiotowość dla swojego ego jej to jest tłumaczenie szkoły frankfurckiej no tego fenomenu, który wydawało się w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, czyli 20 lat temu absolutnie zasłużone to wrócą na śmietnik historii w przeciwieństwie do tych podgrzewać marksizmu przejawiający się w tej czy innej formie popkulturowej czy czy politycznej no bardziej w Ameryce Południowej na ten wątek osobowości autorytarnej Ninja no i tego w jaki sposób skłonności do autorytaryzmu właśnie później się w sferze politycznej zamieniają czy instytucje analizują rozmaitych rozmaitych takich już od twardych realizacjach apolitycznych instytucjach i t d. to jest w ogóle niezwykle ciekawy ciekawe pasmo tej refleksji, które niekiedy wpada w takie wszakże mówią o tej taki psychologii z mijającej perspektywie w jakiś taki już rzeczywiście niekiedy dość absurdalna no rejestry jest taka słynna w Schola szkoła amerykańska Alois Müller, który się dużo zajmowała dziećmi dzieciństwem i która właściwie do takiego poziomu niezwykle radykalnego doprowadziła te konstatacje frajda, że dzieciństwo jest na trojga, ale coś to także taka konstatacja, która w współczesnej kulturze jest niezwykle głęboko zakorzeniona że, że dzieciństwo jest takim okresem stuprocentowo decydującym o tym co raz stanie się później z człowiekiem kształtującym z w stopniu całkowitym jego osobowość no i analizy Alice Miller takie poświęconym Hitlerowi dzieciństwo Hitlera do właściwie kończyły się konkluzją że, gdyby tata Adolfa był trochę bardziej sympatycznym gościem NATO w nie stanęłoby obozy koncentracyjne w Europie co mi się wszakże jednak wydaje jednak no to są dość kontrowersyjną powiedziałbym nowo w późniejszych badaniach nad faszyzmem szczególnie w latach siedemdziesiątych kiedy tenor czy też ton nadawali badań naukowych struktura liści NATO doszli do Ostii konstatacji, że faszyzm pojawiłyby się i bez tych konkretnych historycznych postaci i bez Hitlera i bez Mussoliniego no bo zadecydowały o tym, struktury IT struktury są opisane w tej trzeciej warstwie torfu w 2 zasugerował, iż właśnie ERM i ona nasuwa mi nie osobiście największy skojarzenia ze współczesnością bo dlaczego pojawił się faszyzm faszyzm pojawił się w miejsce, które po sobie pozostawiła liberalna demokracja liberalna demokracja w latach dwudziestych w latach trzydziestych Europejska pilnowała, dlaczego najsilniejsze państwo o tradycjach demokratycznych stany Zjednoczone które, jeżeli ktokolwiek sobie pewnie sporo wpływ tych, którzy nas słuchają przypominają sobie nazwisko na łyso naczyń i prezydenta, a stan żetony, które m. in. no też przyczynił się do tej odzyskanie podłości polskiego osiemnastym roku tym swoim wielkim wielkim orędziem słynnym orędziem i które i w jaki sposób tej Europie narzuciły idee poprzez akces do wojny Jerzy wojnie światowej i później ten traktat paryski warunki i pokoju on się wycofały po pierwszej wojny światowej za ocean to lista Europa pozostała pozostawiona samej sobie, owszem, powstała liga narodów czy taka organizacja będąca pierwowzorem RO ZU Alana kompletnie nie wypaliła, a nie wypala no bo właśnie stany Zjednoczone nie partycypowały w jej pracach no i powoli z tej ligi narodów zaczęły, ale wypadać inne państwa nie było tam też i tych 2 pariasów, których pierwsza wojna światowa uczyniła tym pariasa Amina, czyli Rosję bolszewicką i UE Niemcy po pokazie Kaźmierowski moich później zaczynało brakować Włochów Anglicy też przestali się angażować, a właśnie na dobrą sprawę w tej Europie po 900 dziewiętnastym roku były de facto 2 państwa demokratyczne liberalne z tradycją Francja i idzie wielka Brytania wielka Brytania nie bardzo paliła się do może nie takie formy staje się automatycznie bardzo paliła się do czego arbitrażu nie Europejskiego a, a Francja co może coś nie jest ziemian na najlepszy moment, ale w w tych naszych rozmowach warto, żeby dopadł Francuza po pierwszej wojnie światowej była biologicznie wykończona to jest m. in. powód, dlaczego Francuzi 30 09 . roku tak niechętni byli gotowi umierać za Gdańsk to pokolenie, które zginęło zostało po nowe 3 oraz Onet zginęło w okopach pierwszej wojny światowej biologicznie w ciągu tych 20 1 5 lat po 900 dziewiętnastym roku pomimo tego, że gdzieś Paryżu był zawarty traktat wersalski Francja była jeszcze w latach dwudziestych trzydziestych centrum i politycznym kulturowym świata biologicznie Francja nie odzyskała tej populacji sprzed 900 czternastego roku, więc kto miał w tej Europie budowa demokracji te państwa typu, które nagle powstały na zrębach monarchii habsburskiej Polska, a Czechosłowacja Węgry ona po upadłym, a Polska po 20 06 . roku MF w ramiona dla systemów autokratycznych, a w Niemczech czy najpier w we włoszech w ręce faszyzmu to samo potem stało się i w Rumunii i na Półwyspie Iberyjskim, ale po i jednocześnie konfrontuje nas jeszcze innym wymiarem faszyzmu z tym wymiarem, który też jest obecny w tym obecny w tym współczesnym sporze politycznym także w Polsce nie tylko w Polsce pochodzi od walkę kultura walczyka kultu między liberalną demokracją, a cywilizacją czy też kulturą noszoną na barkach wspólnoty narodowej, czyli nacjonalizm versus kosmopolityzm i jednorodności homogeniczne nosi się etniczna kulturowa kontra różnorodność do włamania i etniczne jak kultura ładnie i Republika weimarska ci ta formacja, która powstała na ruinach cesarstwa niemieckiego, które przegrało pierwszą wojną światową i stare kultowe maska była najbardziej liberalną za liberalnym państwem w Europie w Paryżu nie można było obejrzeć filmów takich RM w dzisiaj śmieszne dla nas, ale filmów właśnie przedstawiających elementy burleski tam z Mar mą dzik Jay Jay, których na, których tam świergot cały długie nogi i ekscytujące gorsety w ale w Berlinie jak najbardziej Berlin w Kato buntował się do światowej stolicy liberalnej stolicy kultury im literaci i muzycy i Opera i sztuki plastyczne i balet i po wszystko będzie miało żyło najbardziej intensywne życie w Berlinie, więc ci wszyscy, którzy byli oburzeni no właśnie tą w tym uznaniem, a opery pornografią gazet najbardziej liberalne prawo prasowe funkcjonowało właśnie w Niemczech we w Europie w jest dla nich kadencja dr hab zrzucił go obezwładnić mamy w tej chwili tę samą tę ten sam paradygmat, czyli z 1 strony obronę narodowych cnót narodowych wartości zamkniętych w kanonie ultra katolickim no i z drugiej strony ten rozdmuchany kosmopolityzm podjeżdżający oparami pornografii seksie dekadencji dekadencji, więc ta walka między kulturą kosmopolityzmu, a kulturą narodową była 1 z LM dobrze, ale jak ktoś jest, a zło, że na początku lat trzydziestych NSDAP partia Adolfa Hitlera uzyskuje tak gigantyczne poparcie społeczne co to jest oferta właściwie poza tym co powiedziałeś poza tym, że ta krytyka określonego stylu życia na określone jej wizji kultury jest pewnym istotnym elementem tego przesłania, ale to właściwie się dzieje, że to przesłanie trafia do takich rzesz obywateli ówczesnych Niemiec no i to jest splot czynników może najtrudniejszy zagadnienie, które nie musimy wyjaśnić na ME, bo Hitler oferował i miałem specjalne pakiety myśliciel pojawia się w konkretnym momencie, kiedy los Niemcy trzeszczą pod wpływem kryzysu ekonomicznego sensu Hitler organizuje wielkie prace społeczne buduje się drogi państwo wkracza ono tu tłumów tu też, choć pochodzimy z serem teorii faszyzmu odnośnie tych aspektów gospodarczych, które są też dosyć amorficzny, bo faszyzmem de facto w tym akurat ci w tej płaszczyźnie jest bardzo ambitne moich licznych i pełnym autonomiczny ale by tak i MUP uprościć Hitler oferuje duże oferty socjalny które, które RM, które Irlandczyk, który miejsce w Niemczech Fn głosowało w największym stopniu za Hitlerem w 8 8 % nie wydawałoby się ciała światopoglądowo konserwatywna Bawaria, ale Prusy wschodnie Królewiec bieda bieda bieda składająca się z kilkudziesięciu laty funduszów masy biedoty w tę Kan w tej pozycji chodnik ospa 1 Hitler wkładał jak Republika Federalna Niemiec po dziesiątym roku we wschodnie landy to była beczka bez dna, a więc po oferował inne hity jak mało tego hitu jak oferował właśnie poczucie tożsamości po poczucie wspólnoty narodowej dla tych, którzy uważali się, że zostali po macoszemu potraktowani przez państwo liberalne tra ta demokracja liberalna, która od zostawiła po sobie pewne Wakuła m. in . dlatego że nie sprawdziła, bo lewica nie tylko w Niemczech lewica Europejska skakała sobie nawzajem do oczu byli i komuniści i socjaldemokraci i te walki wewnętrzne właściwie wyeliminowały z lewicy jako sensowną reforma filtra mogłoby zaoferować program no właśnie dla tych, których uwiódł, że Hitler, a prawica z kolei ktoś zostawia państwom czy też tych obu tych ludzi tych obywateli pozostawia same w sobie, bo marzyła no właśnie n p . o powrocie do monarchii IR nakręcała się ta spirala antagonizmu między lewicą, a z dnia, a prawicą, zostawiając pośrodku społeczeństwo samo w sobie no i tych biedaków po, których państwo liberalne się nie zatroszczyła zatroszczył się Hitler dając oczywiście to co musimy w tym momencie powiedzieć licha dzieje ludzie utopie z jakim wynikiem wyborczym partia Adolfa Hitlera te wybory wygrała no ale to wygrała wygrała wybory raz, że te ostatnie wybory wygrała z dnia 10 jedno Kus sfałszowane, a on 2 po 30 02. roku z tych wyborów nie było no bo co de wyszło chwyciło wyszło państwo totalitarne, które skasowało pozostałe partie i skatowało na i skasował wybory natomiast ten moment właśnie uwiedzenia tych znacznych rzesz obywateli muszą być utopijny, bo nie można było interesu tych biedaków, którzy nie mieli pracy połączyć z interesami wielkiego nie kapitał wielkich biznesmenów Krupa Boscha, ale o blisko od Mombasy jedni drudzy zasilali NFZ apel od momentu wygranych wyborów do momentu wybuchu wojny minęło 7 lat jak to właściwie się stało, że ta iluzja była taka trwała przez ten czas ona no i musi wreszcie paść ta kategoria, o których jeszcze nie nie mówiliśmy na pana na kanwie faszyzm, że aż się aż dziwnie miała wspólnego wroga miast bardzo ważne miała jedno jest wart 1 droga tym wrogiem byli Żydzi i wskazanie na Żydów jako prawa przyczyny wszelkiego zła oczywiście Żydzi byli tymi, którzy pisali te wyuzdane artykuły Gazeta Żydzi byli przecież filmowcami, którzy niszczyli morale narodu niemieckiego tym tą formą graficzną produkcją filmową faktycznie wtedy w Niemczech kręciło się więcej filmów niż w holu, gdzie Polacy mają korzystali od 30 04. roku, kiedy został zawarty w pakt o nieagresji między Niemcami Hitlera, a polską Piłsudskiego traktat o o wymianie kulturalnej i parę filmów myśmy o Auguście mocnym drugim o w Olkuszu opel nie, czyli wszędzie tam, gdzie pojawiło się bał się ten element antysocjalistyczny antyrosyjski kręciliśmy w Berlinie Berlin był potęgą, a filmową, więc wszędzie byli ci ci Żydzi moi Hitler wskazał bardzo prosto w eliminujemy Żydów będziemy żyli jak u pana Boga za SA za wiadomo, że taki proces musi potrwać i w związku z tym jest doskonała racjonalizacja tego, że różne rzeczy nie idą tak, jakbyśmy chcieli mnie dom tak jak w tym utopijnym finalnym obrazie no właśnie, dlatego że jeszcze ten proces eliminacji źródeł zła nie został zakończony, więc trzeba zwierać szeregi i dopełnia dzieła tak jeszcze do tego dochodzi drugi jest komponent u Hitlera, czyli perspektywa otwarcia niemieckiego w tej przestrzeni życiowej i na Wschodzie co łączy się już z tą realną ekspansją Wiplera realizowaną od 30 08 . roku metodami zastraszania dyplomatycznymi, choć jeszcze dziewiątego roku przemoc pomocą armat czołgów i samolotów, a właśnie ciekawe jest to, że tutaj następuje to na atakiem proste przejście, ale nie widoczne zarazem taka logika małych kroków jak często psychologowie społeczni opisują to mechanizm, który polega na tym, że przyjmujesz jakieś jedno przekonanie co się robi dziś nie przekracza żadnej granicy z takim niezwykle ostry wyraźny sposób i nagle już znajduje się gdzieś kompletnie po drugiej stronie neon pewnej granicy moralnej, której sądziły, że nigdy ja jej nie przekroczy natrafią przekracza 3 już dawno ją przekroczył oś nawet nie wiedziałaś, kiedy i potem już właściwie robisz wszystko wizyt aktor życzę netto to co mówisz, bo one nim jeszcze zapadły ustawy norymberskie, czyli te, które nie pozwoliły mieszać trenerzy zagrać związków małżeńskich Żydom z USA licznikami sędziowie czy też urzędnicy stanu cywilnego nie chcieli dawać pozwoleń na małżeństwa mieszane nie zapadły też i norymberskie wydanie wyroku KIO, czyli to prawodawstwo norymberskie bardzo dziękuję dziękuję niech to będzie memento w każdym czasie, jaki jest dla wszystkich, którzy czują jakiś pociąg mam nadzieję, że nikt z państwa, którzy nas słuchają takiego pociągu nie odczuwa do tych różnych dziwnych fantazji, które się tam momentami uaktywnia cały podczas sobotnich pochodów o czystej rasowo n p. wspólnocie albo czymś podobnym, bo to właśnie prowadzi do bardzo niebezpiecznych rewirów prof. Arkadiusz Stempin dziękuję bardzo historyk wyższa szkoła Europejska w Krakowie Uniwersytet we Freiburgu był państwa gościem w wieczorze TOK FM, który już kończymy Mateusz Luft ten program wydawały się nazwą Tomasz Sobieszczański dobrej nocy państwu życzę im do usług Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA