REKLAMA

Jak zostali potraktowani protestujący "Obóz dla Puszczy" w siedzibie Lasów Państwowych?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-11-18 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed Sądem Okręgowym to weekendowy poranek stąd to w tym od 9 listopada grupa aktywistów w ramach protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej weszło do siedziby generalnej Dyrekcji lasów państwowych siedziby jakiś czas okupowali, po czym zostali zatrzymani przez policję przybyli nie do komisariatu przy ulicy Opaczewskiej w Warszawie opowiadają, że byli tam traktowani na tyle źle, że została złożona oficjalna skarga na działania policji nie informowaliśmy o tym na Rozwiń » naszej antenie policja wyda w tej sprawie oświadczenie, do którego inny za chwilę wrócimy, a z nami na antenie jest pani Marta dzień dobry pani Marto liczbę pań Marty jest 1 z ostatnich, które były wtedy zatrzymane proszę powiedzieć jak wyglądały czynności policji wpadł w sprawie dłużej, jeżeli chodzi o lokalnych władz organizowana Dyrekcji generalnej lasów państwowych cała ta interwencja służb jak przebiegała dosyć brutalny sposób jak działa tylko tutaj zaznaczyć, że nasza okupacja była okupacją BU ja wam my chcieliśmy wynegocjować od lasów państwowych zaakceptowanie tych naszych, jakby 4 postulatów została wyznaczona osoba do negocjacji, która nie do końca chciała z nami negocjować cały czas nas zbywała i o godzinie siedemnastej 1 5 policja przystąpiła do brutalnej pacyfikacji naszego protestu, jeżeli chodzi o moją osobę to byłam tak szybko uda za pomocą zapięcia rowerowego do bramek, które były wewnątrz budynku policja użyła specjalnych nożyc do rozcinania tego zapięcia przez jakiś czas byłam przez policjantów od Duszana zostałam uderzona łokciem 1 z policjantów kładł się na mnie także przez jakiś czas oczywiście nie mogą oddychać wstępnie policjanci oraz po rozpoczęciu tego aula KUL wynieśli mnie na zewnątrz i zdjęli zapięcia rowerowe także we nieodpowiedni sposób nie baw się cisnęły mi go, ale przez głowę, a następnie została spółka i przewieziona skuta kajdankami przewidziana na komisariat na ulicę opoczyńską wraz z 2 0 czy 3 innymi uczestnikami tej blokady na komisariacie spotkaliśmy się z szeregiem represji ze strony policjantów i każdy z nas miał w cudzysłowie tutaj, mówiąc że o PIT u nas prewencji el zostaliśmy poddani badaniu one w alkotest są wszystkie osoby miały 0 , 0 0 alkoholu we krwi policjanci byli zdziwieni tym faktem i tutaj spotkaliśmy się z jakimiś komentarzami z ich strony o sądzie, jednakże my jesteśmy pod USB albo alkoholu albo środki UE odurzające następnie każda z osób została zdjęta Enea i przez słuchanie nas spisywanie protokołu na przeszukanie do UE osobne pokoju i dobrze szukania wejdę pani słowo jak wiemy są tematem nazwijmy to kontrowersji czy też spornych RL spornych relacji ze strony państwa, jaki policja jeszcze tylko w ramach głosu policji krótkie zdania dotyczące tego jak wg policji wyglądała ta sprawa na miejscu w generalnej Dyrekcji lasów państwowych cytuje oświadczenie policji mogą państwo znaleźć na policję na PL na miejsce przybyli policjanci, którzy podjęli rozmowy z protestującymi w rozmowach uczestniczyli policyjni negocjatorzy o proteście poinformowany został prokuratora policjanci wielokrotnie wzywali uczestników protestu do zachowania zgodnego z prawem i odblokowania budynku dzięki negocjacjom 11 osób protestujących przed budynkiem zakończyła swoje działania ćpanie potwierdza to, że były negocjacje faktycznie 11 osób się odpisało MF potwierdza to, że 1 1 osób się o biało jednak nie było efektem negocjacji z policją, ale efektem negocjacji i drugie, która postanowiła okupować budynek Dyrekcji lasów państwowych jak zatem wyglądały przesłuchania przesłuchania i przeszukania i dodaje, że ewidentnie spotkaliśmy się jakąś absurdalną skalę represji jesteśmy oddolnym ruchem społecznym, które występuje w obronie Puszczy Białowieskiej, ale i to zdjęcie spotkaliśmy, bo to była oczywiście od generowania i tego ruchu społecznego, który jest wielkim sukcesem, ale w Polsce to co się stało na komendzie na ulicy Opaczewskiej jest ewidentną taką próbą zastraszenia osób, które próbują jakiś sposób zabrać głos, lecz być osobami także decyzyjnej Unii mieć wpływ na to co dzieje się w Polsce, a jeżeli chodzi o wpisywanie tych tych protokołów i tam spotkaliśmy się oczywiście z jakimi się szykanami ze strony policji policjanci byli wulgarni nie tylko wobec siebie, ale także wobec nas o byliśmy skuci kajdankami ręce myśmy wykręcone do tyłu to jest próba także kryminalizacji oczywiście jest to także jakiś sposób, że nie na pewno środki przymusu bezpośredniego zostały tutaj użyty nieadekwatnie byłoby sytuacji, bo te osoby, które zostały wyprowadzone z budynku lasów państwowych nie stawiały żaden sposób po polu skubią nas kajdankami z tyłu jak działa i że chodzi o przeszukanie nie wszystkie przeszukania odbywały się sposób właściwe to znaczy ba pomieszczenia, które byłyby odseparowane zamknięte niektóre osoby były śpiewane w toaletach drzwi były otwarte, więc dostęp tam miał karty i zdarzało się takie sytuacje, że policja płci przeciwnej chodził wtedy do umieszczania oczywiście padały słowa przeprosin jednak udaje, że ewidentnie dochodzi do do naruszeń ze strony policji jak dokładnie wyglądały przeszukania znaczy jak i właśnie dokładnie byli państwo przeszukiwanie też szukają wyglądały różnie nie wszyscy spotkają się tak inna poniżające traktowanie część kobiet była zmuszona do tego, żeby się rozebrać i pozostawić bielizna na komendzie później te kobiety były po raz kolejny przesłuchiwany w areszcie co tutaj już mamy do czynienia z naruszeniem prawa, bo nie ma takiej nie powinno dojść do takiej sytuacji, że jesteśmy przeszukiwanie bazy tego samego dnia część aktywistek, a usłyszała takie podejrzenie, że zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa powieszenia się 4 lata, bo one muszą zostawić, że bieliznę na komisariacie policjant i śpiący policjant i a także mówiła o tym, że zachodzi prawdopodobieństwo, że ukrywamy, że działa jak i dodatkowe niebezpieczne narzędzia dlatego albo taka prośba właśnie, bo o tym, że się rozebrać i następnie Turków zaś wypinać się i były jak było sprawdzane nie posiada w sobie jakiś czas na ręcznej tutaj właśnie mamy pewno nie zgodności bowiem policja w w swoim oświadczeniu na policję po, ale nim pisze w oświadczeniu cytuje czynności te, czyli przeszukania były wykonywane w pomieszczeniach służbowych wydziału dochodzeniowego dochodzeniowo-śledczego przeszukania zostały wykonane z zachowaniem godności osobistej zatrzymanych i warunków intymności kobiety były przeszukiwane przez kobietę mężczyźni przez mężczyzn żadna z osób ani kobieta ani mężczyzna nie miał sprowadzanych części intymnych ciała to ostatnie zdanie zostało wypuszczone w tekście na to jak to on spodziewać takiej odpowiedzi ze strony policji we mnie nie dochodzi oczywiście o żadnej naruszeń z list do GL jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie bardzo ciężko jest udowodnić co działo się za nią tymi drzwiami i lidze nie ma tam hale i wejścia zwrócić uwagę na fakt, że polscy osoby, które składają zażalenie na zatrzymanie bardzo rzadko, jakby zażalenie jest rozwiązywany na korzyść z zaledwie 2 3 3 %, bo część osób, które w ogóle niż ławeczek i zażaleń, ponieważ albo asystenci albo właśnie uznanie, że policja są tutaj nie ma co zawiera ta sprawa jest mu, że wiara i zdecydowaliśmy się jednak na złożenie takiego zażalenia, bo do takiej sytuacji do Rosji, ale bardzo często na komisariatach to nie jest pierwszy raz też, jakby boryka się właśnie takimi naruszeniami, ale i uważam, że obywatele nie powinni dać zastraszyć chętni powinni składać, ale policja znowu tutaj twierdzi, że był czas na zażalenia znów decyduje oświadczenie, bo przy sporządzaniu dokumentacji byli obecni adwokaci dokumentacji, czyli protokołu zatrzymania osoby i t d. cytuję dalej nikt z przeszukiwania ich nie zgłaszał do protokołu zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania czynności zgłoszenie tego przez media tydzień później stanowi manipulację jest próbą wywiera wywierania nacisku oraz zwrócenia na siebie uwagi i narusza dobre imię policjantów, dlaczego nie zgłaszali państwo zażalenie od razu nasi prawnicy nie byli wpuszczani na komisariat w PE od razu musieli czekać aż 1 , 5 godziny przed komisariatem KUL Leszka Głódzia na giełdę oraz pierwszy w swojej karierze spotkał się działo z takim oporem ze strony policji właśnie przed tym, żeby mu się z nami skontaktować z niektórych osób były także oblodzone błoto na pytania czy, bo jest nasz kraj nigdy, ale policja odpowiedziała HR albo zdobywała albo odpowiadałam, że Jeannie i osoby w ogóle odmówił kontaktu z prawnikiem, bo nie widziała tak naprawdę ERP jest osoba, która nas reprezentuje, jeżeli chodzi o tym, zażalenie na zatrzymanie to my mamy na to 7 dni, więc zgodnie z prawem przysługującym prawem do składania zażalenia w ciągu 7 dni właśnie tak sobie liczne zażalenie zostało złożone czwarte w momencie naszego zatrzymania jednych, a wszystko się działania w komisariacie oczywiście część osób była w szoku, ale część osób oraz pierwszy w ogóle została zatrzymana przez policję i brała udział w Bochni szczęścia im coś się dziwny dźwięk to się włączyły jeszcze raz proszę powiedzieć, że po raz pierwszy część osób po raz pierwszy była aresztowana ta część osób część aktywistów oraz pierwszy w ogóle w swoim życiu była aresztowana i te osoby były także w szoku, bo nie spodziewał się, że z ustaniem stosunku państwa stosowane jako szef MON spotkają się właśnie z tym co się spotkało ze strony policjantów i mojego zażalenia zostały złożone, by takim terminie, w którym możemy składać zażalenie inne w ciągu 7 dni czy chcą dopytać sprawę adwokatowi, bo pani, mówi że był utrudniony kontakt policja w tym mieście to one przeze mnie wielokrotnie oświadczeniu pisze, że w przesłuchaniach każdy z osób uczestniczy 1 z 5 obecnych na miejscu adwokatów panią mam to potwierdzać rzeczy zaprzecza, jeżeli chodzi o przesłuchania do Dody przesłuchani, ale nie doszło, ponieważ wszystkie osoby zatrzymane odmówił składania zeznań i barach, bo kaci byli obecni przy podpisywaniu protokołów, ale nie doszło do przesłuchania, że policja tutaj wyraźnie DM BOŚ za hamuje rzeczywistość, dlaczego państwo się zdecydowanie na taki protest jak okupacja siedziby generalnej Dyrekcji Dyrekcji generalnej Dyrekcji lasów państwowych pani powiedziała, że chcieliście wynegocjować w ten sposób pewne ustępstwa czy to jest dobry sposób na negocjacje wydają się, że w tym momencie, w którym aktualnie jesteśmy po 6 miesiącach próby negocjacji czy tych blokad, które także organizujemy przecież, że w Puszczy Białowieskiej dekarzy spotykamy się z agresją ze strony straży leśnej, Ergo straż Leśna, jakby dopuszcza się nawet z większej zwiększonej przemocy mniejszy niż policja to uznaliśmy, że uraz i Słowację do osoby, która gości zadecydowała o tej wycince in dlatego po prostu pojechaliśmy do Warszawy zdecydowaliśmy się na okupacje i Dyrekcji generalnej lasów państwowych i chcieliśmy, by lasy państwowe wycofały się z tej decyzji aż 5 0 tej pierwszej, która jest takim przyzwoleniem na masową wycinkę chcieliśmy żądaliśmy właściwych zachowaniach inwestorów z Puszczy Białowieskiej zaprzestania tej wycinki z mojej objęcia Puszczy cel całej Puszczy parkiem Narodowym, ale my już jesteśmy trochę zmęczeni tą całą sytuacją i jesteśmy zmęczeni tą całą sytuacją, która ma miejsce w Puszczy Białowieskiej widzimy, że nasz głos nie jest jeszcze wysłuchiwali przesyłek przez władze i to jest jedyna jedyna taka możliwość czy niemal po prostu wyjścia jesteśmy osobami zdeterminowany ani nie jest nas garstka, bo chciałabym po prostu jeszcze przypomnieć im podziękować także tym osobom, które nas wspierają i to nie tylko Polski, ale to są osoby z całej Europy czy nawet świata, a więc, jakby ten protest przyjął, jakoby już tak lub niestawieniu większą skalę jego forma jest zdecydowanie szersza inni są do wyłącznie ci aktywiści wyświetlało ów przyczyni się 2 4 EU osoby, które zostały aresztowane, ale jest nas znacznie więcej inne ważne, by było wiedzieć, że jesteśmy już częścią tak, że jego ostatniego globalnego ruchu IR, który występuje w imieniu PiS czy ogromnie klimatu i ekologii, skąd pani zdaniem taka nazwijmy to zdecydowana reakcja policji oraz czy to co się wydarzyło na Opaczewskiej jakiś sposób zmieni pani podejście do protestów tak, jeżeli chodzi o wydarzeniu się na układ deski to tak jak wspominałam wydaje mi się, że to jest, więc za tym wszystkim okres zostaje decyzja polityczna UE w Polsce obecnie lubują się po ruchów społecznych, które jest, więc to co jakiś czas jakiś czas słyszymy, że dochodzi jakiś protestu społeczeństwo nie zgadza się z decyzjami polskiego rządu o zna już, że nie godzi się na taką politykę, a właściwie całkowity brak Eko polityki ze strony Ministerstwa Środowiska, jeżeli chodzi o to mu eskalację przemocy właśnie w stosunku do do odruchów społecznych po to jest to oczywiście próba zlikwidowania zastraszania także aktywistów próba zlikwidowania ruchów społecznych, a także odbieranie prawa do testowania UFG konstytucję za zapewniana jest zespół jest nasze prawo, jeżeli nie zgadzam się z polityką rządu to mamy prawo wejść na ulicy mamy brak było po 1 10 0 i polityce, która go z niej to co jest nasze wspólne któregoś z nich, że nasze dobro wspólne, jeżeli jego ojciec ze dziennie są w stanie wysłuchać naszego głosu no to ważne, żeby ustąpili ze swoich MO, a czy to co panią spotkało jakoś zmieni pani podejście do stylu protestowania, jeżeli chodzi oto sytuacji, która miała miejsce po na pewno nie nie jestem osobą, która da się zastraszyć tak jak pewnie wielu dzieciom w parkach lub niewiele albo drugą stronę to znaczy, że albo PIT za obserwujemy stopniowe wycofywanie się społeczeństwa takich protestu albo okażą taką determinację, że ze zdwojoną siłą przystąpiono tutaj do walczenia o swoje prawa i mam nadzieję, że będziemy mieli do czynienia z tą drugą sytuację no ja jestem osobą, która zdecydowanie bierze to drugie wejście w bardzo dziękuję za rozmowa Ks Andrzej Munk to weekendowy poranek, gdy itd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA