REKLAMA

O błędach lekarskich / Ataki z nienawiści

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-11-18 13:20
Czas trwania:
30:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa w Anna Gmiter Zabłocka dzień dobry witam państwa w moim programie twój problem moja sprawa, a zacznę od maila od pani Agnieszki zdolnego Śląska, która jest mamą chłopca w siódmej klasie szkoły podstawowej i napisała m. in. takie to co się stało w związku z reformą to 1 wielki skandal sen w związku z bardzo przeładowany programem nie ma czasu na nic musiał zrezygnować z treningów piłki nożnej, który uwielbiał, bo w związku z nauką Rozwiń » niestety nie miał ani czasu musi być jak robot, który spędza wiele godzin w szkole wraca i obiad i znów musi się uczyć do bardzo późnych godzin wieczornych dziękuję za tego maila i ja wrócę do tego tematu bowiem, że rzeczywiście jest z tym problem, a Bruce w 1 z kolejnych programów już teraz natomiast historia ze szpitala w Lublinie, o której dowiedziałam się od słuchaczki śmierć pacjentki, która trafiła tam na zabieg miała mieć m. in. usunięto elektrody stymulatora zabieg miał być wykonany laserem sprawę w tej chwili bada prokuratura wiem, że była już dokonana ekshumacja, bo jest wiele pytań i wiele wątpliwości czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurami wyniki sekcji zwłok mają być znane na początku grudnia o błędach w medycynie w rozmowie z moim gościem twój problem mój sprawa proszę państwa moim gościem studio w Warszawie jest pan dr Łukasz Januszkiewicz i 3, a lekarz w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych, które w tej chwili odbywa szkolenie z pierwszej, a także klinice kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego jest tam rezydentem dzień dobry panie doktorze w dzień dobry państwu lider pani redaktor proszę państwa jak opisywała nie tak dawno sprawę, którą w tej chwili bada prokuratura regionalna w Lublinie chodzi o błąd lekarski w tym kierunku w każdym razie jest prowadzone to postępowanie to śledztwo chodziło w całej sprawie zabieg kardiologiczny wykonane w szpitalu Klinicznym w Lublinie w klinice, która Ano w jakim sensie, że specjalizuje takich zabiegach zabieg, po którym czy, w trakcie którego bo tutaj wersja BMW są różne zmarła pacjentka pan doktor po tym, moim tekście, który ukazał się na portalu odezwał się do mnie nie ukrywam, że trochę mnie ruch grając, że no tak to odebrałam, że nie powinnam chyba o tym, pisać czy w ten sposób nie powinnam o tym, pisać, skąd te zarzuty te zarzuty pojawiły się, dlatego że brałem udział w tego typu zabiegach zdaje sobie sprawę, że sąd zabiegi, które są obarczone przede wszystkim dużym ryzykiem powikłań cała krwawienie, które było opisany w artykule pani redaktor zgon, bywa że występują w trakcie zabiegu Filip zwróciła uwagę to, że to nie jest nic w pewnym sensie nadzwyczajnego chciałem też od razu powiedzieć, że nie znam tego przypadku dlatego nie chce się bezpośrednio ten temat wypowiadać to jest uważam, że trzeba szerzej niejako opisywać możliwe powikłania szerzej informować pacjentów także ich rodziny podczas pobierania zgody świadomej zgody na tego typu zabiegi, żeby chorzy byli świadomi tego na co się de facto zgadzają no właśnie bonem jak tutaj nie będzie na tym konkretnym przypadku rozmawiać, bo ani pan doktor nie widział całej dokumentacji ani ja tej dokumentacji nie widziałam wiem, że jest zabezpieczona przez prokuraturę w tej chwili, ale no właśnie MEN cie to jest tak, że pana zdaniem zbyt często właśnie rodziny pacjentów sami pacjenci nie do końca wiedzą co to za zabieg w bazie tego wykluczyć na pewno wydają się, że lekarze starają się maksymalnie w sposób prosty wytłumaczyć pacjentom, a także ich rodzinom w przebiegu pewnych procedur mogą pozostawiać wątpliwości czy pacjenci to mimo naszych pytań dociekliwości czy mają jeszcze jakieś pytania czy tak naprawdę nic nie są koszty są onieśmieleni nie są o to zapytać i zgadzają się, bo wydaje się, że im tak jak nam zresztą jest najlepsza proponowana strategia leczenia w danym przypadku młodzież jest rzeczą ludzką błędy pojawiają się w naszym życiu prywatnym zawodowym względu NATO czy jesteśmy lekarzami pilotami nauczycielami, ale biorąc pod uwagę niekorzystne skutki błędów nie powinniśmy się na niego liczy, a dość tego występowały jak najrzadziej pan też napisał coś takiego, że powikłania są wpisane zawód lekarza co jest oczywiście w 100 % prawdziwe no bo tak tak jest tylko ja się zastanawiam błąd wpisany zawód co to w praktyce oznacza tak naprawdę każdy z nas popełnia błędy im nie da się tych błędów eliminować tak jak powiedziałem, ale trzeba starać się analizować pewne przypadki pewne sytuacje, które miały miejsce, które wiemy, że były powikłania zastanawia się wspólnie w zespołach terapeutycznych jak można było tego uniknąć im tutaj można przytoczyć n p. pewna praktyka, jaka jest usuwana w klinice, w której mam przyjemność pracować, że raz miesiącu omawiane są przypadki, ale osób, które zmarły sąd wezwany posiedzenia niepowodzeń terapeutycznych, w których cały zespół kliniki wspólnie po prezentacji takich przypadków zastanawia się czy w jaki sposób całość tego uniknąć wydaje mi się, że taka forma poprze po pierwsze ma możliwość zwiększania tych problemów i w jaki sposób rozwiązania systemowego, a nagłaśnianie problemu, który jest sami nie do końca wiemy czy czy jest błędem czy nie jest celem może tylko w dna możliwy może tylko prowadzi do tego, że pacjenci, którzy takiego napisała w apelu pani redaktor, którzy mają wszczepione stymulatory kardiowertery mają do tego wskazania mają wskazania do usunięcia tych układów ze wskazań życiowych n p . podczas zapalenie wsierdzia po publikacji tego typu materiał mogą się bardzo poważnie zastanawiać czy to wykonać wiemy, że tak naprawdę nie można tego od tej choroby leczyć zastawić skutecznie jest -li nie usuniemy tego tego urządzenia panie doktorze jeśli chodzi o te błędy czy to jest także w jaki sposób kategorie czeka błędem jest jakaś gradacja błędów medycznych no bo wiemy, że ktoś się może pomylić się w sposób w cudzysłowie nazwijmy drobnym, a mogą być błędy bardzo bardzo poważne składają się, że warto też powiedzieć czym różni błąd od powikłania trzeba wiedzieć, że błąd w sztuce lekarskiej za dnia my, by go tak jednoznacznie dobry definicji prawnej natomiast uznaje się, że to działanie lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, które jest sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym ogólne kategorie błędów medycznych można podzielić na błędy merytoryczne błędy formalne organizacyjne czy też techniczne to pierwsze z nich błędy merytoryczne są zwykle związane z brakiem przestrzegania pewnych wymogów aktualnej wiedzy medycznej masz mogę mieć związek z błędem w diagnostyce z błędem leczenia, a także podjęciem błędnej decyzji błędy formalne mają mają związek z brakiem przestrzegania wymogów prawa medycznego w szczególności praw pacjenta obowiązków lekarza z kolei błędy organizacyjne MSW spowodowane zwykle nieprawidłową organizacją poszczególnych placówek służby zdrowia, a także organów nadzorujących błędy techniczne, a te ostatnie to smak są spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem aparatury nad stosowaniem nieprawidłowych technik n p . z metod operacyjnych Ależ tak zastanawiam ile taki błąd powiedzmy co może lekarz do jakiego momentu czy jest jakaś taka czerwona linia, do którego danego przypadku nie uzna się właśnie za błąd w leczeniu tylko za coś co było no takim powikłaniom tak mogło się przydarzyć nie znam takiej linii nie mogę powiedzieć, żebym wiedział, gdzie ona jest położona natomiast ważne jest to, że tak jak mówiłem wcześniej chorzy byli dobrze świadomi tego, jakie są możliwe powikłania w trakcie zabiegu tak jak już przedstawianym przez panią redaktor przypadku krwawienie jest dosyć typowym powikłaniem czy może wystąpić, o której mieliśmy do czynienia z zabiegiem laserowym czy pan doktor uczestniczą w takim zabiegu nie uczestniczyłem w tego typu zabiegach Lubliniec obecnie chyba jedynym ośrodkiem w Polsce, który nie ma do dyspozycji naprawdę ceny od niedawna ma rzeczywiście laser on zaczął mówić o tym w przekazywaniu pacjentowi i jego rodzinie informacji n p . m. in . o powikłaniach i ocena na ile taki zabieg, który ma być wykonane czy operacja ma nic nie jest poważny jak bardzo jak istotne jest język treść właśnie ta obecność rodziny, przy której takie informacje są przekazywane i w jaki sposób dorobić pana zdaniem trzeba z tego uciążliwego wprost na Uniwersytecie Mn trzeba się przyznać, że on z tego nie uczono jak dobrze robić jej jest duży problem w komunikacji między lekarzami pacjentami nie tyczy to nie dotyczy to tylko samego przekazywania informacji ostanie zdrowia z samego wzbraniał zgody świadomej zgody na bazar jak nie dotyczy on całej tej przestrzeni, jaka jest między lekarzem pacjentem i w tej materii wydaje się, że dużo do zarabiania po pierwsze jest zbyt mała ilość czasu poświęca na naukę komunikacji z pacjentami, a jeśli ona jest obecna ogranicza się zwykle do umiejętnego zebrania wywiadu z pacjentem o nic z tego co pamiętam w trakcie moich studiów problem przekazywania pacjentowi informacji był poruszany tylko podczas zajęć fakultatywnych dodatkowych tylko część studentów tych zajęciach uczestniczyła nie jak jest teraz, ale mam nadzieję, że miasto rzecz, która się poprawiła krótko mówiąc mogę, więc podsumować to, że lekarz, który kończy studia nie jest odpowiednie przygotowania do kontaktu z pacjentami i rodzina pacjenta nie jesteśmy tego uczeni dopiero tak naprawdę w pierwszych miesiącach jeszcze w latach naszej pracy widzimy jak to robią niektórzy lekarze co robią poprawnie niepoprawni staramy się w pewien własny sposób wypracować swoje metody komunikacji maksymalnie uczeń chce uprościć język przekazać pacjentom informacji o o przebiegu zabiegu o powikłaniach rokowaniu w taki sposób, by mieć świadomość, że chorzy jak najem są jego bliscy zrozumieniu lub mam nadzieję, że rozumiał to na co się godzą panie doktorze, ale jak pan obserwuje n p. swoich starszych kolegów obserwował i obserwuję cały czas na tej prezydenturze widzi pan błędy, których pan nie chciał, by popełniać obecnie w klinice, w której pracuje nie widzę takich błędów natomiast muszę powiedzieć, że w trakcie studiów z, a także w trakcie samego stażu, kiedy od za szkolenie różnych oddziałach widziałem pewne elementy komunikacji między lekarzami pacjentami, które są bardzo trudne do akceptacji rów lub są wręcz niedopuszczalne bywało, że w na niektórych oddziałach słyszy mnie lekarzowi do pacjentów to teraz rozbieramy, a teraz się ubieramy bywało też tak, że lekarze bez osobowo tak bywało tak, że w n p. lekarz ów do pacjenta na to się Andrzej g trzeba było tyle nie palić dodaje, że wszelkie takie zachowania czy komentarze nie wnoszą nic dobrego do procesu leczniczego i przy pacjentach przy ich rodzinach trzeba mieć do mnie, że każde słowo ma duże znaczenie i różne sądy wartościujące warto zostawić dla siebie trzeba jednak w wyraźnie się do nas pacjentów o szkodliwości nałogów i czynników innych czynników ryzyka nasze zdrowie możesz powiedzieć, że praktyki, jakie miałem możliwość się odbyć za granicą, które odbyłem kraj stracił studio wydałem dużo domyślenia byłem przez 3 miesiące w ramach programu Erasmus w Mediolanie Wiedniu szpitali, a także dwukrotnie udało mi się zwija wyjechali w ramach stypendium do Stanów zjednoczonych oraz Południowej Dakoty raz do Bostonu zauważyłem, że tam też kontakty lekarzy z pacjentami są zgoła odmienne od tych, które są w naszym kraju co ma też duży związek z samą dużo lepszą organizację pracy w systemach opieki zdrowotnej to co n p. zwróciła uwagę też mieszka w stanach lekarze praktycznie zawsze na końcu notatki towary takie zdanie, że bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w w procesie leczenia tego pacjenta, a zawsze taką notatkę rozpoczynali informacjami, że to jest 70 letni miły pacjent zgłosił się z takimi takim problemem w naszych realiach jest to wydaje się wręcz jest nie do pomyślenia jest bowiem zbyt dużo, a zamiast powinniśmy do tego jednak dążyć mam taką mam takie wrażenie problem jest, jakie napotykamy co dziennie jest brak czasu i często to jest niestety ten kontakt z pacjentami nie jest tym co pomijamy, których zdaniem system daje nam się, że można w ten sposób bezpiecznie pominąć bez konsekwencji w 2 na leczenie pacjenta były pewne badania publikowane z istotnych periodykach naukowych pokazały jednak właśnie, że w sam proces rozmowy z pacjentem zbieranie zgody na zabieg procedury z punktu widzenia pacjentów jest wręcz najważniejszy, bo właśnie ten kontakt z lekarzem zgodnej z dużo większym stopniu informujemy pacjentów o tym czy czują się do zaopiekowania dobrze wyleczeni czy też nie, a z ubiegłym roku też na wałach krytyczny wielka dziura opublikowana w pewne badania, którym mówiłam w stopniu zaufania pacjentów do lekarzy objęto nim kilkadziesiąt krajów europejskich, a także poza poza Europą i Polska zajęła niestety w nim niechlubne ostatnie bodajże 2 jest dziewiąte miejsce gdzieś poza Bułgarią z Rosjanami wynikał z badania zaufaniem darzy lekarzy ponad mniej niż połowa Polaków jest elastyczny wskaźnik z roku z roku na rok wydaje się, że obserwuje z rosnącą w społeczeństwie roszczeniowe dotyczące wymagań związanych z diagnostyką chorób i leczeniem muszę przyznać, że jest po części słuszna postawa, której cel wydaje się, że rozumiałem, ponieważ pacjenci chcą być jak najlepiej leczeni jednak nie koreluje z ministrem co pewien tekst niski poziom zaufania dla lekarzy w społeczeństwie, choć podstawowa przyczyna to bym się upatrywał w tym momencie bez decyzji takich wciąż nakładów na system opieki zdrowotnej, ponieważ z 1 strony takie równocześnie lekarze nie są tego co się nauczeni, ale z drugiej strony też nie mogą w postacie poświęcić wystarczająco dużej ilości czasu na to, żeby zapewnić pacjentom tym lepszy kontakt, ponieważ szczerze mogę co jej wielu kolegów ze mną zgodzi, że około 2 3 mojej pracy jest szeroko pojęta biurokracja mniej więcej 1 3 może mniej jest to sam proces leczniczy pacjentów pan dr Łukasz Januszkiewicz krzesełek pierwszej kategorii i kliniki kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego był moim gościem pięknie dziękuję dziękuję również proszę państwa sprawa z Lublina, od której wyszliśmy w rozmowie z panem doktorem śmierć pacjentki w związku z zabiegiem kardiologicznym przy użyciu lasera jest w tej chwili badana przez prokuraturę regionalną w Lublinie tak jak wspominałam śledczy czekają obecnie na wyniki sekcji zwłok tyle, a teraz ja za chwilę wracam z kolejnym tematem, a będzie o problemie zaczepek wobec cudzoziemców n p. autobus SACH to już po skrócie informacji Radia tokfm twój problem moja sprawa w ataki na cudzoziemców to jest problem, z którym coraz częściej musimy się mierzyć Anna Gmiter Zabłocka zapraszam na drugą część mojego programu, a w niej właśnie o tym, cudzoziemcom w Polsce w tej chwili niestety nie jest łatwo przez mój profil na Facebooku profil o nazwie twój problem moja sprawa dostałam od państwa sygnał o ciekawym projekcie projekcie pod nazwą interwencja pasażerska i właśnie o tym, teraz u mnie w twój problem mój sprawa w proszę państwa moimi gośćmi ze studiów w Lublinie jest pani Joanna Bednarczyk ze stowarzyszenia Homo Faber GE wyobrażeń dobrym natomiast w studio w Warszawie jest z nami pan Miłosz Lindner SR interwencji pasażerskiej, który jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego jest również absolwentem szkoły letniej kamienicy inwestor szyn oraz kompozytora dzieci uchodzi, czyli dzień dobry pani Zosia cienia przez Warszawę no właśnie od pana może zacznijmy, bo ogłosił jeszcze akcje interwencja pasażerska, pisząc o tym, że dochodzi co jakiś czas niestety coraz częściej do różnego typu c zajść w środkach komunikacji miejskiej z udziałem cudzoziemców tak osób, które inaczej wyglądają no właśnie na czym polega ten wasz pomysł na to interwencji pasażerską i czym ta interwencja tak naprawdę ma być ja sobie pozwolę powiedzieć, że interwencja pasażerska nie jest takim jednostkowym działaniem czy też jednorazowym działaniem jest dosyć staramy się podejść do tematu ataków na cudzoziemców obcokrajowcowi osoby, które po prostu wyglądają inaczej niż powiedzmy typowy Polak staramy się podejść do tego tematu holistyczne, czyli oferujemy seria warsztatów seminariów już wkrótce, na które będziemy zapraszać przygotowujemy też akcję miejską, której mamy nadzieję, że państwo usłyszą na jej może podpowiem, że dziś zauważamy ten ten problem co jest ciężko o udokumentować przypadki tych tych zajść się ataków na na cudzoziemców w Polsce, aczkolwiek dziś opiera się na obcym, o czym mówi też sam Rzecznik Praw Obywatelskich gdzieś drastycznie ta liczba ataków na takie osoby wzrosła wcześniej było to kilkadziesiąt przypadków miesięcznie teraz jest kilkadziesiąt przypadków tygodniowo ja przeżyłam taką prezentację, którą pan przygotował, bo pierwsze spotkanie właśnie w ramach tego pomysłu już się odbyła przeczytam przy prezentacji zapoznają się z nią i tam piszecie m. in. o tym, że to, żebym ja tak zrozumiałam, że rzecz cała w tym, by namówić społeczeństwo do reagowania tak uważamy, że jeszcze nie jest to moment krytyczny, aczkolwiek zastanawiamy się czy przypadkiem nie dochodzi obecnie już do konta zjawiska wyznaczania kozła ofiarnego w naszym społeczeństwie jeśli mogę się odwołać do przykładu z Lublina czytałem informacje prasowe ataki na atakach na pana Jezusa nie jest gdzie jedzie na innych tak tak i pomagać oprawcy my w tym momencie ataku powiedzieli takie dosyć znamienne z zdaniem przyjechałem tutaj się rządzić tego typu zwroty mogą sygnalizować nam społeczeństwu, że być może część z nas zaczyna definiować kozła ofiarnego jest to dosyć niepokojące tutaj w tej prezentacja trenuje, do której zajrzałam przeczytałam jest takie sformułowanie, że chcecie być taką siecią wsparcia siecią wsparcia jest Homo Faber jeśli, choć Lublin od dziś do Lublina to rzeczywiście natężenie skala tych przypadków jest coraz wyższa i są też coraz bardziej drastyczne jak tutaj już wspomniany przez pana Miłosza przypadek higiena, które zostało dość dotkliwie pobity i zresztą też dzięki pani Homo Faber interwencji udało się zebrać pieniądze na jego leczenie natomiast wcześniej aż tak dotkliwego pobicia w ten sposób motywowanego chyba jeszcze utrudnienia odnotowano, ale z drugiej strony pani taką osobą, która ma taki bezpośredni kontakt jak rozumiem na co dzień z cudzoziemcami również tymi, którzy po, których widać, że są inni jak głos od nich pani dostaje jeśli masz jakieś zaufanie tych migranci społeczności to prędzej czy później okazuje się, że większość osób jeśli nie wszystkie z tych osób miały przynajmniej raz w życiu jako sytuacja nie ma plus, a nie wyzwiska postury Hania czy właśnie takie ciężkie pobicie przemoc przemoc fizyczną, ale wydaje mi się, że generalnie w Polskim społeczeństwie on trochę nie mamy tego świadomości, że to jest aż tak tak duża skala tego zjawiska do życia to jest Niejestem rasistą, ale tych nie lubi tamtych nie lubić misie nie podobają tych jest trochę za dużo to na tej zasadzie działa i to jest nowa sytuacja dla Polski że, że mamy emigrantów po drugiej wojnie światowej tak naprawdę teraz staram się tego zrozumieć sondaży wynika, że działania Homo Faber Rzym po prostu na razie też uważam, że to nie jest może jeszcze moment kry krytycznych, ale trzeba się solidnie wziąć za edukację naszego społeczeństwa nowość, bo ta akcja interwencja pasażerska to chyba dobre słowo edukacja społeczeństwa piszecie tutaj m. in . o tym, że cenimy wartości Obywatelskiej nie atakujemy agresorów przede wszystkim rozmawiamy z osobami postronnymi ofiarami i podaje się bardzo konkretne pomysły na tekturowych, ale jak odsiać pani miłość do społeczeństwa właśnie z tymi waszymi z tym ważnym przekazem zaczynamy od tego co jest tam najbliższe, czyli im braci studenckiej sam wywodzę się z uniwersytetów Warszawskiego i tam organizuje się grupa studentów, którzy są zainteresowani działaniem w tym temacie jednocześnie zapraszamy studentów z innych jednostek, które znajdują się w Warszawie chcemy zbudować solidny zespół, który pomoże nam w przyszłości zorganizować akcję miejską, która posłuży zwróceniu uwagi społeczeństwa na te na ten problem jeśli będą państwo śledzić naszego Facebooka czy też Instagrama znajdziecie nas po co tak wiem interwencja bądź interwencję pasażera na Instagramie na pewno pojawią się zatem o tym, informacje będziemy organizować wspomnianą wspomnianą akcję miejską mogę powiedzieć, że będzie to miała na pewno coś wspólnego z opracowaną przez nas metodą interwencji pasażerskiej trzeba zwrócić uwagę na to, że interwencja pasażerska w tym samym czasie jest i projektem i metodą, którą proponujemy tak jak pani wspominała chcemy dać społeczeństwu, ale konkretne rozwiązania jeśli chodzi o to jak podejmować decyzję chorego reagowaniu i wyborze metody nie bez interwencji, ponieważ nie jest nie jest oczywiste reagowanie nie jest oczywista nawożenie realizujemy, bo pana zdaniem pani z osobą bardzo młodą studentem z czego wynika to, że część osób widzi patrzy być może chciałaby za zareagować, ale jednak się wycofuje my w odpowiedzi na to pytanie wychodzimy o mocy opracowanie na gruncie psychologii teoria latania i dalej z 19 7 0 roku opisuje zjawisko obserwatora, który nie reaguje nie udziela pomocy i wspominać tam kilku czynnikach wspomina się o czynniku smętne rozmycia odpowiedzialności to jest pierwszy czynnik rozmywać odpowiedzialność myślimy, że może ktoś inny zareaguje może to nie jesteśmy my, którzy powinniśmy przyjąć cenę jednostkową odpowiedzialność za za otaczającą nas rzeczywistości za to zdarzenie drugim takim powodem, dla którego możemy nie reagować ukończenie nie gdzieś tam decyzja zapada później jest chociażby strach zwykłe zwykły strach, że zostaniemy czy to zaatakowani przez agresora czy to ocenieni przez społeczeństwo które, które nie reaguje, które nas obserwuje w momencie momencie reakcji boimy się tego, że nasze zachowanie nie zostanie zaakceptowane społecznie nie narazić się przez to czy to na śmieszność czy może właśnie ty się ataki werbalne krzywe spojrzenia w trzecim powodem może być zwykła nieświadomość czy też niejasności tego w jaki zapłacić z sytuacji się znajdujemy możemy nie potrafić ocenić czy dany przypadek jest takim właśnie tak już wspominaliśmy spektrum zachowań przemoc owych jest jest bardzo duże mogą to być jest może to być wpatrywanie się w czyje się cieszą oczy takie natarczywe, które sprawia że, że osoba, na którą agresor się patrzy czuje się niepewnie mogą to być jakiś komentarze wypowiadane pod nosem może to być także rozmowa metra, która nie jest wcale agresywne, aczkolwiek ukierunkowana na dyskryminację mogę tutaj przytoczyć taki przypadek, kiedy to moi znajomi rozmawiali w języku angielskimi zostali zaczepieni przez grupkę osób również rozmawiając o języku angielskim, ale Polaków, którzy podeszli do nich zapytali co tutaj robią, skąd są mułem czym się zajmują no i po tych pierwszych pierwszy pytanie, które pozwoliły im ustalić, iż jest to osoba, której oni sobie nie życzą w tej z swej przestrzeni poprosili ich opuszczenie opuszczenie tego miejsca powiedzieli po uważamy, że nie powinniście tutaj być pani mówić po polsku pani Joanno w tej chwili w Lublinie w ramach tej edukacji społeczeństwa, które tutaj rozmawiamy ruszyły lekcja lekcja tolerancji w szkołach ponadgimnazjalnych pani jest już po takich lekcjach kilku, jakie wnioski i jakie odczucia młodzieży powierzenie nazwałbym lekcji tolerancji, bo to mnie stale takie duże spektrum wyobrażeń co co w oczy mogą być zajęcia, ale ja takich władz Lublina nazywał lekcji tolerancji tym co ostatecznie we wniosku to jest Poznajmy się studenci cudzoziemcy w Lublinie, ale i tak naprawdę do tego tematu ograniczamy się ona na tych zajęciach ciężko tak naprawdę byłoby nam coś więcej nawet, gdybyśmy chciały opowiedzieć o skomplikowanej problematyce związanej z migracjami czy ZUS, choć system czy zróżnicował między różnymi typami migracji tak naprawdę ze Struga 4 5 minut bardzo nam trudno w tym czasie poznać młodzież, z którą z, którą mamy lekcję, ale jestem już po kilku takich zajęciach i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego w jaki sposób przebiegają te zajęcia oczywiście wiadomo to zależy od szkoły co zarząd grupy od klasy generalnie jest sporym zainteresowaniem ze strony uczniów, jaki nauczycieli głównie spotykamy się ze pozytywnymi opiniami na opiniami na temat naszych zajęć, chociaż czasem po prostu mam wrażenie, że to jest na zasadzie godzina wychowawcza przyszły jakieś panie z systemu opowiadają to wzrost odrobimy pracę domową z angielskiego, ale wychodzę założenia, że jest na 3 0 osób nawet 3 rzeczywiście będą robić sobie do pracy z domową z angielskiego ceni sobie robią, a 2 7 jeśli ma słuchać i cokolwiek z tego skorzystać to bardzo się z tego cieszę, że taki warsztat dotyczący studentów cudzoziemskich w Lublinie mógłby spokojnie trwać kilka godzin mogli byśmy naprawdę dużo z młodzieżą porozmawiać z wejść właśnie bardziej taką strukturę warsztatową wydają się, że wtedy byłoby więcej opcji młodzież nabrała więcej odwagi, żeby sama sama się wypowiadać co tak rzeczywiście jest także uczniowie jest zazwyczaj pomiędzy lekcjami 4 5 minut uczniowie siedzą w ławkach, więc taka formuła bardzo lekcję nam w sensie wizualnie, mimo że staramy się jak najbardziej zachęcać do czynnego uczestnictwa w noc, a i tak trochę przewrotnie zaczynamy zajęcia od pytania czy ty byłaś byłeś kiedyś za granicą pytamy o to uczniów okazuje, że każdy był gdzieś za granicą prosimy ich, aby dzielić się wrażeniami to są bardzo młodzi ludzie, a nieraz okazuje się, że my byli n p. już w pracy z Holandii przez miesiąc albo, że przez 2 miesiące odwiedza odwiedzali swojego taty w Anglii, więc oni mają bogate doświadczenia i oni widzą auto to różnica w gotowości w każdej grupie do tej pory, którą miałyśmy padło coś takiego może to tak no to jak jest trochę inaczej oni są bardziej otwarci mówimy wtedy tak, ale jak bardziej otwarci to przez to rozumiesz lub bardziej są otwarci na innych na różnych ludzi na co ona nawet na różny wygląd na różne kolory skóry na różne kultury ale, po czym poznajesz pytamy wtedy on mów do nich nikogo tak bardzo nie zwraca uwagę i nikt nikogo krzywo nie patrzy, ale znowu jak mam jakiś problem to od razu wszyscy są chętni do pomocy polskim uczniom bardzo się podoba to, że jak wyjeżdżają na zachód wprost jednak głównie historie z Zachodu Europy po ludzie mieszkający tam są ciekawi kultury i to jest coś niesamowitego, że o nim podkreślają, że to jest takie miłe, że pytają się, że z Polski notowała, o co w tej Polsce opozycja w Polsce wychodząc z tego właśnie z tych doświadczeń, które młodzież ma to wyjazdy zagraniczne mówimy im do teraz wyobraźcie sobie jak uczył się ci, którzy tutaj przyjechali do Lublina z bardzo daleka jak może być im obce na początku rundy się często pojawia się na początku to było dziwnie, a później później już się przyzwyczaiłam się przyzwyczaiła panie Miłoszu tutaj jeśli chodzi o lekcje tolerancji one trwają mają trwać na ten moment do końca grudnia ceny jeśli chodzi o interwencję pasażerską jesteście na początku tej drogi widziałam, że tam są w planach spotkania ze studentami, ale również bardzo aktywne działanie w mediach społecznościowych tak zgadza się interwencja pasażerska można powiedzieć jest działaniem stałem i ciągłym, ale dzięki temu, że możemy wykorzystywać Social media dzięki temu, że gdzieś te nasze działania z spina się razem tworzy się działanie, które lektura, która dąży do tego, żeby jak najwięcej osób ze społeczeństwa na razie Warszawskiego poznała metoda interwencji pasażerskiej istotne też w naszym działaniu jest to, aby gdzieś się proponować alternatywę proponować chociażby mikroskopijne ilości osób możliwość interweniowania dzięki dzięki naszej metodzie, ponieważ jak się okazuje wystarczy wystarczy 1 osoba do zorganizowania takiej interwencji, a jeśli 1 osoba na 20 30 osób w autobusie przełamie gdzieś te początkową strukturę obserwowania wydarzenia i nie reagowania okazuje się, że osoby są skłonne do pomocy jeśli jesteśmy zdeterminowani stanowczy i potrafimy widzieliście zarządzić tą dynamiką to możemy doprowadzić dała do sytuacji, w której w, której ludzie decydują się na pomaganie ja dziękuję za rozmowę pani Anna Bednarczyk w studio w Lublinie i pan Miłosz Lindner studio w Warszawie byli moimi rośnie bardzo dziękuję tym, że ja proszę państwa to był ostatni temat na dziś mój e-mail do kontaktu to problem małpa, a to kropkę FM jestem też na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa ponownie zapraszam za tydzień, a już teraz u nas informacji Radia TOK FM, a po nich Adamowska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA