REKLAMA

Jak bronić się przed nadużyciami ze strony policjantów? Radzi mec. Radosław Baszuk

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-18 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:42 min.
Udostępnij:

W trakcie legitymowania, podczas protestu, na komisariacie... Na co policja może sobie pozwolić? Czego nie ma prawa robić? Kiedy składać na policjantów skargi i czy warto to robić? Na te pytania odpowie Mecenas Radosław Baszuk, Adwokacka spółka partnerska Basiuk Czernicka Basiuk. Rozwiń »

Pretekstem do rozmowy jest artykuł, który ukazał się w dodatku "89" Gazety Wyborczej. "Sprawdzano ręcznie, czy nie ukrywam żyletek w pochwie i odbycie". Tak policja miała pacyfikować protestujących w obronie Puszczy. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Prawie 4 minuty po godzinie piętnastej, przed mikrofonem Adam Ozga. Coś nam się tu wzbudziło, to pewnie były moje słuchawki, bo majstruję tutaj przy pokrętle, żeby dobrze słyszeć siebie i dobrze słyszeć naszego gościa. Mecenas Radosław Baszuk, Adwokacka spółka partnerska Basiuk Czernicka Basiuk. Pretekstem do naszej rozmowy jest artykuł, który ukazał się w dodatku "89" Gazety wyborczej. "Sprawdzano ręcznie, czy nie ukrywam żyletek w odbycie". Tak policja spacyfikowała pokojowy protest obrońców Puszczy. Autorem tego artykułu jest Piotr Bałtroczyk. Opisuje on, jak zatrzymani byli aktywiści z Obozu dla Puszczy, którzy przeprowadzili protest w siedzibie Dyrekcji generalnej lasów państwowych. Rozwiń »
Byli tam, jak relacjonują traktowani przez policję. Dla porządku może dodam, że inne Polska policja przysłała mi taką wiadomość na Twitterze, że autora w ręku nie proszą o stanowisko policji przez procedury przewidują kontrolę osoby zatrzymanej jednak celem bezstronnego wyjaśnienia sprawy komendant główny policji zlecił przeprowadzenie czynności kontrolnych przez biuro kontroli mowa jest o odebraniu bieliznę o wspomnianym na sprawdzaniu czy z intymnych miejscach nie są ukryte żyletki czy ostre narzędzie jakakolwiek nasza wyobraźnia może może to wykluczać mowa jest o przeszukanie w toaletach dostępnych dla osób postronnych funkcjonariuszach Pure przeciwnej płci wchodzących do pomieszczeń podczas przeszukania ne i przeszukiwania przeszukania i przesłuchiwany bez zdjęcia kajdanek Matan dwudziestoletnie doświadczenie jako adwokat czy jest możliwe, że doszło do jakiejś naruszenia

Zakładając prawdziwość tej relacji, bo pamiętajmy też o tym, że Komenda stołeczna policji tego nie wiadomo zdementowała część informacji pszczół przytoczonych w artykule w szczególności te o specyficznym sposobie kontroli osobistej zakładając, że do takich wydarzeń doszło mielibyśmy do czynienia w moim przekonaniu z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa musimy zacząć od wysokiego c, ale nam pozwoli nam to ustalić jak porządek tego wywodu tak z reguły konstytucyjne są następujące władza publiczna państwo funkcjonariusze państwa działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa tej zasadzie zasadzie praworządności odpowiada reguła konstytucyjna, która z kolei przyznanie obywatelowi wolność do niebycia zmuszane do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje w związku z tym tak daleko idąca on w ingerencja w i wolność osobistą istotne, że in w ich sferę intymności lekarz musi znaleźć oparcie w przepisie prawa powszechnie obowiązującego w Tourze moim kategorycznym przekona w wypadku osoby w, która nie jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa w szczególności nie jest osobą skazaną i odbywając już karę bądź tymczasowo aresztowano, a zatem umówmy się pozbawioną wolności mocą decyzji sądu prawo nie przewiduje możliwości ingerencji w sferę intymności takiego rodzaju jak przytoczona w artykule nie znajdziemy podstawy prawnej upoważniającej funkcjonariuszy do tego w szczególności nie znajdziemy w przepisach dotyczących tzw. kontroli osobistej i przeszukania one nie przewidują sytuacji, w której osoba poddana czynności funkcjonariusza miałaby zaś zmuszoną do rozebrania się to jak przebiegały te czynności na na komisariacie przy ulica Opaczewskiej w komendzie po odejściu z komendą przy ulica Opaczewskiej to będzie wyjaśniać to wewnętrzne postępowanie policyjne część została zdementowana będziemy tę sprawę śledzić w radiu TOK FM informacje Radia TOK FM, a my chcielibyśmy porozmawiać o tym, mówić, że uczciwy człowiek ma się, czego obawiać, ale wydaje mi się, że uczciwy człowiek powinien również posiadać pewną wiedzę, by to obawy zniwelować, bo każdemu się może zdarzyć, że znajdzie się w sytuacji zatrzymania przez policję chociażby mamy sobota sobota to z Chin demonstracji demonstracje kończą się różnie wiemy o tym nie tylko wcale z ostatnich 2 lat, ale z Tomkiem generalnie tak to tak to działa czy idąc na demonstracje powinniśmy się jakoś przygotować słyszałem n p . za wpisywanie numeru do adwokata na ręce bom ktoś może odebrać odebrać telefon, w którym będziemy mieli tam zapisane czy powinniśmy w ogóle zacznę swoje myślenie o pójściu na demonstrację od tego, żeby mieć kontakt do adwokata, a nie pozwolę sobie z przerobić kopytami rozbrajać intencje w nim odbieram raczej wybierają się demonstracje uliczne zakłada, że zostaniemy zatrzymani myślę, że nie miałem zastrzeżenia, że może zdarzyć nie powinniśmy tak myśleć i choć zgodzę się z tym, że powinno i się gorzej, że może się tak zdarzyć oczywiście realizujemy, udając się na legalne zgromadzenie legalną demonstrację realizujemy swoje uprawnienie do wyrażania poglądów do gromadzenia się do zabierania stanowiska w sprawach publicznych oczywiście nie przyjechałem do Warszawy wczoraj przyjechał do Polski tata i lidze to obserwuję to co się dzieje w związku zorganizowanymi zgromadzeniami w części z nich sam brałem udział nie zostałem zatrzymany w myślę że możliwość szybkiego uruchomienia procedury kontaktu z prawnikiem adwokatem w wypadku zatrzymania jest, a rzeczą, o którą powinno się zadbać tu uwaga następująca polskie prawo w tym zakresie bez wchodzenia w szczegóły co najmniej realizuje dyrektywy unijne w tym zakresie moim zdaniem nie realizuje, ale taki, jakie ono jest, jaki jest zapisane w kodeksie postępowania karnego kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia gwarantuje nam jako w zatrzymanym prawo do nawiązania kontaktu z adwokatem czy urządzenia w tym celu odpisane jako już umowy czy musimy o tym, jakoś wcześniej zadbać czy po prostu Toyota auris renowacja relacji pomiędzy panem jako potencjalnym klientem, a adwokatem, który zgodził się świadczyć o panu pomoc prawną oczywiście może to przybrać postać umowy może to przybrać także dopuszczalne postać umowy ustnej i porozumienia w tym zakresie, bo przecież nie wiemy jeszcze w momencie umawiania się od nie wiemy nie wiemy nie wiemy tego 3 czy istotnie konieczność taka zaistnienie zaistnieje w dna, ale podstawą są kontakty, dlaczego dlatego, że funkcjonariusz za pana tego kontaktu nie nawiąże w tym znaczeniu, że nie znajdzie panu adwokata Patricia musiał zadbać nie mogę mówić proszę mnie, skąd tak, że żądana dworzan adwokata nic z tego amerykańskiego filmu nic z tego niestety, gdybyśmy przyjęli obowiązek dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy unijne jest w 10 0 0 20 1 3 roku musiałem przyjąć taki obowiązek na państwo są nałożone przyjmuje, że został nałożony on nie jest realizowany w, ponieważ mówimy o tym co jest realne i to z zasięgu obywatela w takiej sytuacji w pewnym sensie, że to obywatel musi zadbać o to by móc skontaktować się z adwokatem, a zatem dysponować nazwiskiem numerem telefonu w czyli, jeżeli trafią na komisariat zostaną zatrzymane powinny przed adwokata z urzędu nie dostanę pomoc nie dostanie pan pomoc i dostaje pan pomocy to już nie jest pan w tym momencie jeszcze ani osobą podejrzaną to jest kodeks postępowania karnego ani osobą co, do której zachodzą podstawy do skierowania wniosku o ukaranie do sądu czyli, czyli podejrzanym w rozumieniu kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń nie jest pan stroną postępowania nie przysługuje panu obrońca przysługuje panu prawo do kontaktu z adwokatem państwo Polski nie za pewniaka osobie zatrzymanej adwokata z urzędu jestem na ulicy trwa demonstracja podchodzi do mnie policjant prosi mnie dokumenty czy musi mieć ku temu powód policjant, chcąc pana wylegitymować musi podać panu podstawę faktyczną i przyczynę zgromadzonych na nic innego jak podstawę tworzą podstawę prawną, jakiej przyczyny, czyli nic innego jak powstaje faktyczną czynności legitymowania prowadzonej działalności to jest argument to nic nie znaczy to nic nie znaczy legitymuje się, z czym uprawnienie do legitymowania przez znany policji wynika z zadań, które policja realizuje tych zadań tak naprawdę, gdyby połączyć bloki tematyczne jest bardzo niewiele to jest zapobieganie zwalczanie i przestępczości i i wykroczeń to jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego to jest wreszcie poszukiwanie osób zaginionych bądź ukrywając to co mamy coś się, że usłyszymy powodem tego, że proszę pana dokumenty są prowadzone czynności Utah niestety musi się pan podporządkować żony dostać może pan po zakończeniu takiej czynności, a funkcjonariusz ma obowiązek pouczyć pana o tym, że przysługuje panu takie uprawnienie złożyć skargę na czynność policjanta do prokuratora czy może zajrzeć do plecaka może, w czym może połączyć szuka nie nie w nie na to jest pomiędzy podobnie jak przy legitymowania powinien pana poinformuje o podstawowych prawnej i przyczynie dokonanej czynności tak tą przyczyną napraw może być jedzenie jest pan podobny do osoby poszukiwanej zachodzi podejrzenie, że w plecaku może pan mieć przedmioty, których posiadanie jest zabronione w, od którego momentu czy takie legitymowanie może potrwać n p. 3 godziny, od którego momentu staje się osobą zatrzymano do kiedy po prostu trwają czynności i dziwnym trafem demonstracja, w której uczestniczy już dawno dobiegła końca tak tak mam świadomość jak zdarzenie, do którego pan nawiązuje swoim przekonaniom o czynność legitymowania czy konieczność sprawdzania trwająca 3 godziny jest oczywistą szykaną i oczywistym nadużyciem prawa i znów mogę złożyć potem znów może pan już za rok do prokuratora ale, ponieważ nie został pan zatrzymany w sposób formalny przepraszam za sformułowanie kodeksowy nie przysługuje panu zażalenie na zatrzymanie, które już adresowana może być do sądu w pytał pan Lotto od mokrego momentu jestem zatrzymany to fikcja ma to zapytam pozwólcie informacji Radia TOK FM naszym gościem jest mecenas Radosław Baszuk Adwokacka sp. p . Basiuk Czernicka Basiuk czas na skrót informacji 2 1 o w tej chwili 2 2 minut po godzinie piętnastej Adama z magazynu Radia TOK FM mecenas Radosław Baszuk Adwokacka sp. p . Basiuk Czernicka Basiuk dzień dobry raz jeszcze kino Praha rozmawiamy o tym co się dzieje, gdy zatrzymuje nas policja, gdy mamy do czynienia z policją, jaki mamy prawa jak powinniśmy w takim wypadku postępować tuż przed sklepem informacji zaczęliśmy mówić o tym, od, którego tak naprawdę momentu staje mi się osobami zatrzymanymi funkcjonariuszy informuje nas od została pani wysoką jest pan zatrzymany, a w związku z tym ma obowiązek pouczyć nas wszystkich uprawnieniach, które prawo procesowe osoby zatrzymanej zatrzymanemu gwarantuje także poucza nas o tym, iż mamy prawo do kontaktu z adwokatem informuje nas 3 możliwe jest sytuacja taka, w której przy realizacji tego prawa i obecny będzie funkcjonariusz, a zatem ta nasza rozmowa z adwokatem nie będzie miał charakteru poufnego informowania nas o tym, że mamy prawo do złożenia oświadczenia w swojej sprawie mają prawo do tego, by być wysłuchany mi powiedzieć co coś co sądzą mamy do powiedzenia na temat powodu naszego zatrzymania informuje nas o tym, że mamy prawo do odpisu protokołu zatrzymania z takiej czynności sporządza się protokół to jest bardzo ważne to jest bardzo ważne buduje się w przyszłości, gdybyśmy podjęli decyzje n p . o złożeniu zażalenia na zatrzymanie do sądu ten protokół będzie 1 z istotnych dowodów na swojego stanowiska czy też naszej postawy naszych oświadczeń składanych wobec sytuacji zatrzymania tak bardzo, że ich uwagi do takiego protokołu możemy i powinniśmy, jeżeli uważamy, że nasze prawa zostały naruszone i że tego nie zrobimy coś o tym, pamiętać są stanie przed koniecznością rozstrzygnięcia problemu dowodowego poprzez uwięzienie bądź nam bądź funkcjonariuszowi w związku z tym wartość tego protokołu wartość zapisów tego protokołu może mieć znaczenie decydujące mało tego w sytuacji, w której uważamy, że protokół nie oddaje nie odzwierciedla treści czynności z nami przeprowadzonej, a funkcjonariusz odmawia nam wniesienia naszych zastrzeżeń możemy tego procesu koło nie podpisać pojazd nie podpisuje, gdyż nie odpowiada on trafić w wreszcie musi to strasznie pouczyć o prawie do złożenia zażalenia na postanowienie to się na zażalenie do gazety w brzuch przepraszam postanowienia o 1, żeby zażalenia na zatrzymanie do Sądu Rejonowego zażalenie na zatrzymanie do Sądu Rejonowego w w czy to znów będzie amerykański film w mojej głowie czy czy jednak jest tak, że mogę powiedzieć milczę do momentu, kiedy przyjedzie tutaj mój adwokat nie robi nic niczego nie podpisuje inna siedzę i czeka może pan redaktor zareagować w ten sposób z faktu tego nie wynikają żadne negatywne konsekwencje dla PAP podczas zatrzymania tak czy inaczej biegnie po 4 8 godzinach, jeżeli w tym czasie prokurator nie skieruje do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie bądź, jeżeli sprawa nie trafi już do sądu w trybie przyśpieszonym z aktem oskarżenia i tak zostanie pan zwolniony z VAT nie ma pan obowiązku składania oświadczeń dotyczących zatrzymania to jest Pański uprawnień albo czy muszą uczestniczyć w czynnościach to znaczy, że to jest jestem przeszukiwany i dostaje protokół z tego co przy mnie znaleziono, że w kieszeni, bo chusteczka higieniczna i krótsze czy mogę tego nie podpisać mówiąc czekam na mojego adwokata w zna może za rok może pan nie podpisać tego protokołu nie wydaje mi się, żeby to miało sens proszek podpisem pod protokołem potwierdzić fakt, że jedyne co znaleziono w pana plecaku to długopis i chusteczkach higienicznych ani n p. inne rzeczy, których posiadanie może być zabronione co, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że wiem, że adwokat jedzie adwokatowi utrudnia się czy można oglądać trudniejsze adwokatowi inny dostęp do swojego klienta był taki przypadek adwokaci i aktywistów z obozu dla Puszczy skarżyli się na to, że stoją przed komisariatem i nie wiedząc co się dzieje z ich klientami jak może w takiej sytuacji za rok na śniadanie czy można utrudniać zatrzymanemu kontakt z adwokatem odpowiedź jest oczywiście negatywna nie można jest to nadużycie uprawnień czy tak się robi robi się tak nagminnie i to nie tylko w sprawach o charakterze na święto medialnym publicznym czy politycznym, ale w codziennej praktyce funkcjonowania w toto to jest bardzo zła wiadomość jest bardzo zła wiadomość i w moim przekonaniu to wielokrotnie to podkreślam mówię to także w rozmowach z funkcjonariuszami jest to błąd po stronie organów ścigania o obecność adwokata podczas czynności zatrzymanym to jest poza dyskusją stanowił realną gwarancję praw tego zatrzymanego, ale stanowi także kapitalną gwarancje dla funkcjonariuszy policji, że w późniejszym czasie nie zostaną przeciwko nim sformułowane z niczego nie wynikające być może krzywdząca ich oskarżenia są do przebiegu czynności dlaczego, ponieważ podczas tych czynności obecna jest osoba trzecia spoza kręgu czy to bezpośrednio zainteresowanych historią swoją obecnością legitymizuje przebieg tego zatrzymania i czynności i w moim przekonaniu jest to tak w interesie osoby zatrzymanej, jaki funkcjonariuszy, którzy w okresie zatrzymania dokonują zatrzymanym czynności procesowe mówiliśmy o spisywanie protokołu mówiliśmy o podpisywaniu protokołu 3 w w sytuacji, kiedy jestem zatrzymany mam prawo komunikować się z otoczeniem czy mam prawo powiadomić swoich bliskich o tym, że mam kłopoty nie wrócę na noc do domu tzw . prawo do 1 telefonu czytamy, że w moim mieście są 2 telefony do adwokata tak prawo do kontaktu z osobą bliską celem poinformowania zatrzymanych tak czy ja dzwonię czy dzwonił ktoś inny zapewnia w praktyce wygląda to i tak to powinno wyglądać, że dysponując n p. telefonem komórkowym, który jest umówmy się faktyczne posiadanie funkcjonariusza przed został odebrany mówi pan w książce telefonicznej jest rada numer telefonu opisany jako tato Zosia tak to jest dla mnie osoba najbliższa i coś może przeglądać system Telefonia nie powinien nie powinien, ponieważ to już jest czynność, do której czynność oględzin rzeczy oględzin dowodu wcześniej powinno być wydane postanowienie o w zabezpieczeniu przedmiotów w tym parku telefonu jako dowodu to już się powinno dziać w postępowaniu, a zatem po przedstawieniu zarzutów może zabezpieczyć interesy tak krótko mam zabrać nam go zdeponować w dowód czynność ta podlega protokołowanie, a zatem mój podpis pod protokołem gangu zatrzymano telefon co my same oględziny tego telefonu są już czynność procesową, która powinna mieć miejsce po wszczęciu postępowania i tak naprawdę może się to wydarzyć się po prostu za 3 godziny może w UE jest wieczór zostałem zatrzymany wieczorem trafią na komisariat z kim przychodzi godzina dwudziesta trzecia jestem już strasznie zmęczony czy mam prawo powiedzieć nie mam już siły chce się położyć spać tak oczywiście z szatanem wysłucha pyta pan wysłał wysłane zostaną badania prośba, żeby już je kontynuować czynności tak może zostać wysłuchana nie musi, ale może być także z faktycznym faktycznie to od pana zacznie być tam stanąć przestanie w cudzysłowie współpracować tak musi podporządkowywać się czynnościom odpowiadać napytania, jeżeli składa pan n p. to można być wykorzystane przeciwko mnie absolutnie jest dwudziesta trzecia, ale jest jeszcze mam zwyczaj czytania książek wieczorem czym policja vanem wiezie bredzą, że tego wieczora nie poczyta pan krzyczy, dlaczego z prostego powodu, ponieważ jest pan osobą zatrzymaną rzeczy osobiste, które przy panu znaleziono najprawdopodobniej zostały zabezpieczone w ich jest wyłącznie kwestią dobrej woli, lecz 1 funkcjonariusza przypuszczam, że kilku, bo tego, który pana zatrzymywał i dokonywał czynności i tego, który będzie pana konwoju wał i tego, który ostatecznie przyjmie pana na nocleg w jednostce policji, która gwarantuje tego rodzaju usług wszystkie te osoby zgodziły się na toby wziął pan ze sobą książkę co się może zdarzyć osobiście wydaje mi się sytuacja mało prawdopodobne chyba bez sensu, ale pewnie nie wiem wszystkiego i mało mało na oczy widziałem, ale skoro już była mowa o konwojowania czy policjant zakładając, że w pełni współpracuje może skuć kajdankami może skuć kajdankami nie musi tego zrobić, jeżeli chodzi o środki przymusu bezpośredniego, a 1 z wielu środków przymusu bezpośredniego są kajdanki i ich użycie, gdy nie ma charakteru gry o w 2 obowiązkowego o obligatoryjnego co, jeżeli się czuje temu upokorzony mówi ja współpracowałem powiedziałem, by powiedzieli nie mam wsiąść do radiowozu ja wsiadłem do radiowozu tak jak już wcześniej o tym, mówiliśmy w niestety w tym zakresie uprawnienie policjanta do podjęcia osób uprawnionych uprawnienie uprawnionego, bo u słowem uprawniony posługuje się ustawa o środkach przymusu i broni palnej w to on decyduje czy w realiach konkretnej sprawy te koniecznym jest użycie środka przymusu od przymusu bezpośredniego idealnych matek i zażalenie może pan złożyć skargę do prokuratora jak na każdą inną czynność funkcjonariusza wróciłem na komisariat po nocy usłyszałem zarzuty dajmy na to zupełnie nie wiem, dlaczego ten przykład tego, że przyszedł mi do głowy naruszenia miru domowego moja sytuacja się radykalnie zmieniła sytuacja się zmieniła i mato swoje dobre i złe strony, a może złej dobre, a oczywiście rozbił się mój status jestem osobą o w podejrzaną o popełnieniu przestępstwa to nie jest sytuacja komfortowa od z drugiej strony jednak torze przez stawiano mi zarzut wyjaśnia moją sytuację prawną i jednocześnie daje mi prawa, których wcześniej nie miałem też nie wszystkie mi przysługiwały jakoś sobie zatrzymać tak w tym momencie nie budzi wątpliwości to, że mam prawo do milczenia mogę odmówić składania wyjaśnień mogą odmawiać odpowiedzi na poszczególne pytania, bo wszystkie pytania to jest moja decyzja wcześniej mało to wątpliwości jest ten budzi to wątpliwe sytuacje jestem przesłuchiwany w charakterze świadka tak, mimo że istnieją podstawy do tego, żeby im przedstawić zarzut to możliwe tylko jeszcze 2 lata temu, opierając się na orzecznictwie sądowym albo w tym zakresie bardzo bardzo bardzo bardzo gwarancyjne powinniśmy się opowiedzieć, że sytuacja takiej osoby, które przesłuchiwana jako świadek, mimo że powinna być już przesłuchana jako podejrzany powinny być przedstawione zarzuty niczym się nie różniła od osoby do do sytuacji osoby podejrzanej krótko mówiąc nic więcej nie groziło, nawet jeżeli odmówiła składania składania składania zeznań bądź n p. zeznawanie prawdę realizują swoje prawo do obrony dzisiaj wobec zmian ustawodawczych, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 lat musimy przyjąć, że osoba taka w najlepszym wypadku może odmówić składania zeznań, ale n p . zeznając nieprawdę przy realizacji swojego prawa do obrony popełnia przestępstwo, tyle że zagrożone karą nie tak dotkliwą jak ja jak w wypadku osoby, która po prostu zeznaje nieprawdę tego prawa do obrony własnej nie realizuje wychodzą najpóźniej po 4 8 godzinach, chyba że do sądu trafił wniosek o areszt, ale tory już jest trochę inna bajka to układ war to pana zdaniem składać skargi czy często ludzie w ogóle korzystają z takiej możliwości, że jeżeli czują, że ich prawa albo ich godność została podczas przesłuchania naruszone to co składają takie skargi czy jednak odpuszczają, bo mówią, że niema NATO siły w zdecydowanej większości wypadków odpuszczają w nie mnie oceniać decyzje w tym zakresie sam uważam, że w sytuacji, w której jako obywatel mam wrażenie, że moje prawa zostały naruszone, że nie zostanie potraktowany w sposób godny ten celowo używam tego społeczeństwa o policji przewiduje chociażby to, że wszystkie czynności, których dokonuje wobec obywatela mają być dokonywane z poszanowaniem godności i traw, któremu przysługują w tym także dóbr osobistych utrata ich we wszystkich tych sytuacjach powinniśmy korzystać z przysługujących nam środków ochrony prawnej, nawet jeżeli te środki ochrony prawnej wydają się być mało efektywne, aby osobiście skargę do prokuratora na czynności na czynności policji uważam za środek odwoławczy mało efektywne zażalenie do sądu na zatrzymanie oceniam zdecydowanie lepiej w wielu wypadkach, kiedy obywatel decyduje się na złożenie takiego zażalenia jest ono uwzględniane w bardzo dziękuję mecenas Radosław Baszuk Adwokacka sp. p . Basiuk Czernicka Basiuk rozmawiamy o tym co życzylibyśmy państwo tego, żeby państwo się nigdy nie przytrafiło bardzo dziękuję dziękuję również człowiek w 2 0 ciąg dalszy Jan Twardowski tuż pod klucz informacji Radia TOK
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA