REKLAMA

Bezzałogowe loty na Marsa podróżą do czyśćca?

OFF Czarek
Data emisji:
2017-11-20 10:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
no i ich z dziś do loga Szanowni państwo do studia Radia TOK FM to droga właściwie przez czyściec można, by rzec ne studio dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź dzień dobry dzień w czyśćcu pomyślał sobie, że porozmawiamy skoro w ich skóra za drogę Wołek czyściec cię w czasie pewnie bym przed 11 wiekiem powiedziałbym, że to była taka droga prawie piekło, a była na oba w zależności od czasów od miejsca, które w, którym podejmowana Rozwiń » refleksje na ten temat uważano, że to może być część piekło Tang natomiast oczywiście jako odrębne miejsce takie trzecie miejsce eschatologiczne zachodnim brązowy medal w albumie udało się ci miejsce taka nazwa, jakby przylgnęła także do miejsca o czyśćcu jako odrębnym miejscu zaczęto mówić się z teologii katolickiej takiej działalności komisji etycznej kaznodziejskiej dopiero pod koniec wieku dwunastego co nie znaczy, że wcześniej, jakby na nie podejmowano już jakiś takich firm aktywności myślowych Dyrekcji lasów refleksji właśnie na temat tego co się dzieje ze zmarłymi po śmierci, a przed sądem ostatecznym mało prawda o sądzie ostatecznym jest prawdą nowo testament albo o wtórnym przyjście Chrystusa i o sądzie, ale było pytanie zawsze coś dzieje pomiędzy, jeżeli już chrześcijanin umiera została koncepcja z nieba i piekła chrześcijańscy też nie jest myślą o nową to było myśli, które powstawały czerpiący z innych religii z innych filozof jak najbardziej na to znajdujemy analogiczną jakby opowieści powiedz na czele opisy Stanów opisy miejsc i w innych religiach i tradycjach starożytnych tak dużo pytanie jest n p . co zrobiła chrześcijaństwo po pierwsze z tradycją grecką beczkę z taką tradycją wędrówki dusz metrem psychozy Platona, chociaż branżach i z tradycją żydowską tradycją się o polu trzeba sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o Biblię hebrajską, jeżeli ustalimy sobie księgi bili Haas afgańskiej chronologicznie od najstarszych po najmłodszy to w tych najstarszych na pewno nie będziemy mieć doktryna zmartwychwstaniu ciał, chociaż tak w pana rzeczywiście się urodziła późno i właściwie to jest kwestia drugiego wieku przed Chrystusem jest ich refleksja na temat wsi o lub praw da duchów przebywających w jakiś taki niezbyt ciekawej przestrzeni po śmierci generalnie nie było zaczeka i nie było zbyt przyjemnie tym dłuższa niż takich w takim utrzymanie tradycji pogańskiej, ale w pewnym momencie się pojawia koncepcja zmartwychwstania no i tutaj, że już także się pojawił problem, który wzmacnia stajemy w ciele i czy będziemy zasługiwać na zbyt dobre dobry stan dobre miejsce po śmierci i rozwiązywania no, jakby te problemy bardzo różny sposób wiadomo skądinąd, że mniej więcej w epoce powstania Machabeuszy 3 w drugim wieku przed Chrystusem już praktykowano mogą bitwa za zmarłych odejść, czego wcześniej nie robiono, bo właściwie, o co w tych szkołach Baska prerogatywa co robi ze zmarłymi, a tutaj okazało się, że można w jaki sposób zmarłych wspomagać modlitwą i takiej, która kanonicznie, dlaczego skoro kanonicznej, dlatego że nie uznają ją obecnie rządzi zaczęliśmy Biblii, a także protestanci za nimi w drugiej księdze machabejskiej taka historia o Judzie Machabeuszy mu, który nakazuje modlitwę za poległych w swoich żadni żołnierze jak tuż przy, których znaleziono pogańskie amulet w i w Dzierżoniowie rzeki, bo zmienią wyobrażenia pewnych bóst w na tamtejszych hellenistycznej, bo to jest ta epoka prawda z nimi cała wojna dotyczyła tego jak państwo pamiętają pewnie, że banki w czwartek pisane z Korczowej oraz wolimy i postawił w Najświętszym miejscu świątyni zupełnie chyba z dobrej woli, bo myślał, że sprawi także dał wielką frajdę i przyjemności i oddaje należny szacunek, ale postawił w miejscu Najświętszym zasłona świątyni świętym świętych figura wzrósł raczej najważniejszego Boga z panteonu greckiego, a wprowadził ten blok żydowskie songi jak wiadomo, dlatego że no druga odnoga nie mógł się zorientować, że dokonał absolutnej profanacji, więc w takim kontekście szefa rozgrywała i uda polecą po prostu modlić się za takich żołnierzy przy, których znaleziono też amulety i uważa, że ta modlitwa jest skuteczny jest dwunastym rozdziale księgi drugiej machabejskiej opisana, jeżeli ktoś chce proszę tam sięgnąć, a na tym tekście, ponieważ chrześcijanie uważali tą drogą księga Machabejska 1 za księgę kanoniczną im bliżej Dąbski Biblii w Starym testamencie nauczona tym także budowano pewną refleksją na temat tego co można zrobić dla zmarłych po śmierci tak oni na tym także budowano refleksje co się dzieje ze zmarłymi po śmierci, ale danych biblijnych na temat miejsca od razu sobie powiedzmy szczerze nie ma nie warto wspomnieć nazwisko autora, który francuskiego historyka zmarłego 3 lata temu, na który o powstaniu robione rzeczy chce pisał, czyli Żak Legionów na lata jest 1 z najwybitniejszych to był 1 z najwybitniejszych mediewista francuskiej dwudziestego wieku i oczywiście napisał taką książkę na rodzinne czy z całą, który przedstawił i analogie do tego trzeciego miejsca, które znajdujemy w innych kulturach poza judo chrześcijańskimi prawda ich historię miejsca do czasu tego dojrzałego średniowiecza, który się pojawił głos i słowo Burgas to region i sama koncepcja czyśćca jako odrębnego miejsca, a nie tylko ognia oczyszczająca dzisiaj o swojej podróży do studia mogą też palić to była gehenna, a gehenna to jest jeszcze co widać jak diabli gehenna ta jest Dolina ognia, ale ogień wciąż stoi też ma bardzo swoje wielkie znaczenie gehenna ognia została utożsamiona z piekłem ostatecznie są wypowiedzi na ten temat prawda samego Jezusa w ewangeliach kanonicznych o tym, prawda co się stanie z tymi, którzy jednak niezasłużona królestwo niebieskie i gdzie będą prawda cierpieć tak o linię Koszul w ale na jest jeszcze taki obiekt mniej wietrznych tak ogień oczyszczające i tutaj w opieramy się zwykle nawet przez tak trzeba dać takim metaforycznym tekście z pierwszego listu do Koryntian Świętego Pawła, gdzie Paweł mówi prawdę, że przy końcu czasów dniu pańskim prawda Chrystus objawił ogień i ci, którzy swoje dzieło dosłownie i swoje życie swoje postępowanie opartymi na dobrych fundamencie w tym o nie będą próbowani, ale się nie spalał w fasonach przejdą też zwycięsko tę próbę, a ci co jakoś nie bardzo praw dla postępowali wg skali zboża to będą palić fajkę, ale zostaną ocaleni z tak to są właśnie te powiedziałbym historyczne niewygodne sytuacje bo gdyby n p. fizyka robot rozwinięta tak jak dzisiaj w pierwszym wieku to można, by zadać pytanie no dobrze jak i o jego temperaturze tej ten ogień tak, jaki skład i t d. tak, jakbyśmy mieli wiele pytań rozwikłana wrócimy do narodzin czyśćca do tego jak i kiedy powstał i jak wyobrażano sobie czyściec też w jakim celu ości powstał po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 40 już za kilka minut dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź z państwa mają dość dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź z państwa moim gościem dzisiaj o czyśćcu, dlaczego powstała w ogóle potrzeba czyśćca no bo w była nudna jak w pierwszą przyczyną taką teologiczną jednak była to teoria 2 sądów tak sąd do szczegółowego cząstkowego w odniesieniu do grzesznika, który umarł właśnie e-sądu tego ogólnego ostatecznego, który ma nastąpić przy końcu czas no, w którym tak to pytanie smakowało Świętego Pawła na czele co się stanie prawda z tymi, którzy umarli jako chrześcijanie przesiądź się spodziewali albo się też spodziewał bardzo szybkiego zmartwychwstania, czego świadectwem jest pierwszy list do Tesaloniczan, ale już w kolejnych swoich listach, jakby ta wiara w to rychłe przyjście Chrystusa powtórna jest jakby mniej sza my trzeba było im nosa z tym zrobić jakoś opracować w ogóle ten temat eschatologii i eschatologii chrześcijańskiej na nowo w linii pytanie czym wszyscy od razu zasługują jednakowo na zmartwychwstanie i co się w ogóle z nimi dzieje tak zmartwychwstanie powszechną końca czasów to jest jakby 1 problem, a teraz jest kwestia tego co się n p. dzieje z męczennikami, którzy jak wierzyli chrześcijanie w starożytności w chwili swojego małżeństwa trafiają do Królestwa niebieskiego natychmiast jest to ich dzień narodzin dla nieba, a chwila męczeństwo oni i tak w ale reszta wiernych z toru wiało, jakby mniejsze szanse wedle powszechnego mniemania oczywiście to się tata doktryna o świętych obcowaniu tzw. rozwijała się w ciągu wieków i tam do obliczeń KOV dołączały hotel kolejna kategoria tych wybranych czy to, aby nie miał ci, którzy się sławi k dobrymi czynami czy dobrymi dałem dobrą teologią chociażby czystością życia jak święte dziewice chociażby w i nie oni trafiali do nieba, ale znowu była kategoria całej masy jedno, która się nie wykazywała takimi stratami i było pytanie co z nimi się dzieje w między wykorzystano te koncepcje od ognia oczyszczającego właściwie za ojca miejsca uważa się Świętego Augustyna tak czy i wybitnego teologa chrześcijańskiego Zachodniego chrześcijaństwa oraz do żyjącego na przełomie czwartego i piątego wieku, które rzeczywiście rozwinął w bardzo tak to nauka o o czyszczeniu, które następuje tuż po śmierci Jobsa to też jest bardzo ciekawe to ona takich w swoich przemyśleniach dotyczących osoby jego matki jeśli się tutaj wyznanie Świętego Augustyna to wiadomo, że jego matka Monika miała wielki wpływ na to, że on się ostatecznie nawrócił na chrześcijaństwo i został właśnie chrześcijaninem nie jest zły wpływ ma to, a nie tkwił w oparach, by ich bliskich błędów albo jego czas nas poniżali tak pogańskiej rozwiązłości, ale o samej matce on powiedział że, choć była dla niego osobą najlepszą to przecież nie wiadomo co się dzieje we wnętrzu człowieka w związku z tym chwalebne jest to co czynią chrześcijanie od dawna znaczy, że modlą się za swoich zmarłych Pogranicze bawili się do swoich zmarłych chrześcijanie zastąpili zmarłych podziękować temu mogą w jaki sposób wspierać tych, którzy nie zastali dostatecznie od oczyszczalni w tym oczyszczeniu pośmiertnym jeszcze przed sądem ostatecznym przejął zakład dał, że istnieje taki interwał taki czas pomiędzy śmiercią prawda sądem ostatecznym, którym co się dzieje także człowiek, ale myślę sobie z punktu widzenia logicznego no to co do, jeżeli pomyślimy o tym, jako takim systemie sądowniczym współczesnej demokracji to co mamy pierwszą instancję drugą z instancji Sąd Najwyższy w ich miasto jest to rozumiem, że kolejna wyższa instancja może zmienić wyrok, a tutaj rok rozumiem, że tak, że to jest język opada, ale właśnie dlatego za drugie bardzo rzadko, bo to było jednak wyrażona w takich w niej juror w różnych kategoriach do pewnego momentu przynajmniej przyznajmy tylko bardziej właśnie chodziło o to, że dusza jest nieprzygotowana na wejście do Królestwa niebieskiego na to, żeby być Bogiem twarzą w twarz w związku z tym musi się wypalić prawda używano tego tekstu Świętego Pawła, który wspomniał z pierwszego listu do Koryntian tak wypalić, żeby dostąpić nano rządy w końcu osiągnąć osiągnęła tę pożądaną godność ta, ale to nie były jeszcze takie rozważania na temat Trybunału z powiedzmy tak teraz jest jednak epokę średniowiecza, która przyniosła tego typu rozważań to oczywiście były 2, jakby takie istotne sprawy jednak na to, że ten system sądowniczy się rozwinął i w ogóle w społeczeństwie feudalnym pojęcie Trybunału odgrywało bardzo dużą rolę w starożytności też, ale jednak tutaj, choć trzeba było sobie zapracować wierzę, że coś złego popełniło Bakoma teoria zadośćuczynienia bardzo konsekwentnie praktykowana w związku z tym te całe schematy zadość uczynienia między seniorami wasalami przenoszono także na teologię nie tylko chodziło prawda życie pośmiertne, ale n p. psy o to, że Chrystus miał być idealną ofiarą dla rozgrywane do Boga ojca chociażby po to, żeby przebłagać ten gnie w Boży, ponieważ był równy co do godności jako druga osoba Trójcy prawda Bogu ojcu to jeśli umarł na krzyżu to pomogło spełnić to boskie żądali prawda właściwego zadośćuczynienia bardzo to jest trudne, ale tak święta azerska TBL przedstawił 1 1 wieku prawda łatwo Hammond podróżnych wozić, ale jednocześnie w tym samym czasie też jest istotne pojawił się z klinik najpier w takie obrzędy jak mówiliśmy sobie wieść o dniu Zadusznym spotkaniu z dziesiątego wieku wieku wprowadzono mnie w prowadzono oficjalną w klasztorze benedyktynów w opactwie benedyktynów za dusze zmarłych to są początki dnia zadusznego Majka robi to tylko benedyktyni nie było to w poprzek na zachodnim chrześcijaństwie, ale już jest charakterystyczne, że rodzi się refleksja nad morzem można w jaki sposób mocno wspomagać zmarłych w tym, że się za nich pomodlić a gdzie są ci zmarli tak jest i DJ, a są takie pytania bardzo istotne drugą rzeczą istotną było to się coraz większą rolę społeczeństwa średniowiecznych odgrywał także czas, a było to związane z rozwojem handlu Chin tak sobie myślimy prawda, że zegary to było od dawna przynajmniej słoneczne i t d. na, stosując rozprowadzaniem zegarów mechanicznych i działa prawda w tej epoce czas można było liczyć bardzo małą w znaczy lepiej bardziej szczegółowo tak się dotąd była tak intrygująca, bo w średniowieczu wcale nie było także dajmy na to z klas w Cracovii po zdaniu była taka sama godzina od tej samej pożegnał się grup co fachowo w Rosji będzie w Polsce i innych dochodów o euro jak on ustalał to trochę magistrat prawda w związku z PiS rodzina tak różne źródła, ale jak to pani profesora przykro mi również w ustawie minął, ale wtedy właśnie wiedzieliśmy już czas to pieniądze z w Europie zachodniej, a skoro były tak były takie możliwości mierzenia czasu lepsza to zaczątek tej miary odnosić także do rzeczywistości poza grobowe i tak ich czyściec prawda no świetnie się do tego nadawał, dlatego że mówią mówią szok oczyszczającym między śmiercią grzesznika do tej pory, a tym sądem ostatecznym i nagle stwierdzono zresztą można wymierzyć tak jak jubilata miesiące dni godziny prawda możemy to przełożyć prawda na to życie po to, zagram, bo tak to kto zdecyduje ile w tym czyśćcu konne Porsche bardzo dobre pytanie co na początku 2 nie zastanawiamy się specjalnie na tę, dlatego że jednak wiążąca była kwestia zbawienia, a z chwilą, kiedy pod koniec jedenastego wieku, bo zaczyna się epoka krucjat i papieża mówią mniej więcej, tyle że jak rycerz pojedzie na krucjatę to wszystkie kary zostaną mu odpuszczone i dostąpi zbawienia niczym nadzwyczajnym w dawnym kościele tartanie i starożytnym kościele tak tak byli traktowani na coś się pojawią też nowa kategoria od stóp tak ich ingerencji i w latach dług akcje mogły mieć zastosowanie w jaki sposób trzeba było odnieść do czegoś to wszystko jest nic dziwnego, że się pojawia Kinga to rejon czyściec jako miejsca, w którym odbyła się bardzo dotkliwe pośmiertne, ale nie jest wieczne, ale kary czasowe, które można odnieść ostatecznie i teraz kościół w pojawia się też taka osobna to ja skarbca zasług tzw . przez zasługi swoich świętych przez zasługi samego Chrystusa tańsza od krzyża zasługi swoich świętych może w pewien sposób wy w 2 i tutaj, żeby to dobrze powiedzieć nie chodzi nawet o bezpośredni wpływ na Boga, bo to byłaby wielka herezja prawda, że można wpływać na Boga, ale może po prostu pożar na wieś bogata gros jakość w snach nie bójmy się, że chmura, ale dużo rozmawialiśmy na Boga, ale i się, by oni się bać, ale mówiono właśnie tak, że kościół może te kary zniwelować mocą tych zasług prawda zapewne chodziło o lobbing w dość tak pewnego rodzaju lobbing można lobbować u Boga odpowiednio kupowali kupują w kościele po nim Inter jeszcze nie kupują za rachunek toż to były prawda modlitwy praktyki ascetyczne czasami bardzo dotkliwe, a przede wszystkim jeśli chodzi o 100 ze średniowieczną to był etos, który ochrzczono ubiegł Showtime wraku jak państwo wiedzą pewnie w opóźni się pojawiają takie bardziej ekstremalne przypadki prawda okaleczania siebie także i to uznawano za zasługę w ale ponieważ rozwiała też gospodarka prawda i kiosk z właśnie związane z czasem odgrywa coraz większą rano to ten merkantylizm średniowieczna odniesiono także do miejsca i mamy odpusty, które można było sobie kupić tak inność nie chcą okaleczyć albo zostanę w ale dodatkowo też wprowadzał kościół swoje, jakby taktyki, które znamy do dziś na na początku czternastego wieku n p. pojawiła się pojęcie roku jubileuszowego UE z odniesieniem w Libii trwa jubileuszowy mamę w Biblii także w Starym testamencie, ale tutaj co 100 lat co 50 lat co 2 5 lat ostatecznie LG każda zawołanie papieskiej myśli sobie tego papieża to, iż ryczałt można ogłosić rok Święty, który jest takim czasem łaski, gdzie łatwiej uzyskać odpust, który zwykle bywa bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego że jest związany n p . z odbyciem pielgrzymki albo krucjaty właśnie do ziemi świętej albo pielgrzymki do remontu ta Sieradz i cała ta turystyka pielgrzymkowa, że trzeba nawiedzić 7 kościołów rzymskich odpowiednio wskazanych wtedy się uzyskuje odpust zupełny co było obiektem pożądania pod koniec średniowiecza z całej masy chrześcijan zachodni goście, gdy ktoś, kto miał on odpust zupełny był w uwolnione od Kartuz, ale no, bo też pytanie, dlatego że tej technologii i 3 z całą i odpustów nie skodyfikowane zbyt dobrze ona taka była w znaczy w praktyce stosowana, ale jednak nie ma definicji dogmatycznych nie było zbyt wiele w tej z CIT w tych kwestiach, a do czasów reformacji raczej nie także nie było wcale, dlatego że ponieważ praktyka stawała się powszechne no to n p. już na soborach od trzynastego wieku od pierwszego Soboru Watykańskiego w połowie osiemnastego wieku w ogłaszano prawda w takie orzeczenie dogmatyczne na temat szczęścia i co więcej kazano je przyjmować wschodnich chrześcijan prawosławnych tak, że nie ma też to były testy takie jak najpierw testujemy na Wschodzie jak zadziała wymiany na 0 wprowadził nową twarzą to jest w ogóle nie wie po mieście jest Ochota jakaś taka herezja, ale do herezji wrócimy do rodziców po informacjach informacje o godzinie jedenasty po informacjach wracamy dr Sebastian Duda jest studio w dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź z państwa moim gościem dzisiaj o czyśćcu czy tej przestrzeni, która znajduje się pomiędzy niebem, a piekłem koncepcja kształtowała się przez wielu wieków rozumiem, że tak na poważnie zaczął się, że chodzi o o twórczość literacką kształtować około dwunastego koniec koniec dwunastka osiemnastego wieku i później właściwie skoro już powstała koncepcja toczyła boje opracować kto, dlaczego tak się dzieje jak to wygląda jak uniknąć czy każdy tam trafia zresztą to ta czy te przestrzenie te są jak gdyby do, których można było trafić też DSd wynikały z innych pism taką przestrzeń patriarchów przestrzeń czy otchłań bastionu w otchłań dzieci, a później mamy już kręgi no bo jednak na początku czternastego wieku koledzy z in Dante i jego Boska komedia prawda już mamy bardzo do uwag do składu topografię prawda opracowano w adresie tworzyło rzeczywiście przez cały wiek trzynastym i napoi innych na podstawie najróżniejszych źródeł łącznie z objawieniami prywatnymi, które dla nas trochę są takie zabawne, ale mocna, a były czymś ba były bardzo poważnym argumentem za tym stoi n p . Święty Albert wielkim w taki nie nauczyciel Tomasza z Akwinu prawda dominikanin z kolonii wybitny filozof prawda objawił się poświęcić 1 z Dominikańskiej współbraci i powiedział, że musiał przejść przez przejście z, dlatego że znajdował zażycia zbytnie upodobanie w tym co ogłosił albo arcybiskup kolonii z tego sam z tego samego czasu to się objawił po śmierci i stwierdził, że musiał trafić do miejsca na 1 0 lat, ponieważ modlitwę przeznaczono na wieczór odmówił kiedyś rano czy też odwrotnie i w ogóle takie historie na temat, choć mamy takie jakieś lekcje noc idzie, więc to to jest bardzo ważny fragment takiej to trudno już to nawet ludowa pobożność, ale w dużym stopniu ta była ludowa pobożność opisy mordów dusz czerwcowych prawda to jest coś co jest bardzo charakterystyczne dla katolicyzmu i chwała nie tylko w średniowieczu powiedzmy sobie od razu tak raczej ich 1 9 wieku to co było coś bardzo istotnego i mamy prawda takiego Świętego proboszcza z Ars Jana Marii Vianneya w dziewiętnastym wieku, który stwierdził, że nawet każdy Święty dla naszej działalności dla pewności musi przejść przez czyściec mamy opis mąk czerwcowych dni Jaworzna o objawieniach prywatnych homologację alarm w sensie czy to nie wizja prawda o dalsze objawienia matki Boskiej gier są takie relacje albo niech święta Faustyna Kowalska prawda dziedziczki zdała w lat jeszcze listami stałych są całkiem takie niedawnej historii z drożdżami unikatowość chłopców to co się dzieje na lata bezwzględnego nie jest, dlatego że tak naprawdę ona bardzo tak malowniczo opisuje Lenki jakich doznają te dusze jak sobie pozbierane prawda jak wymagają naszego wsparcia, a to są takie topos, które są też stałe prawda powiedział, że ona nawet unikała bardzo takich konkretów ekscentrycznych konkretów porażka, a tu przed którymi nie wzbrania się w siedemnastym wieku nie epatowała nie, a ludzie, którzy katowali prawda w 1 8 Dante też jest tego przykładem jest tam dzieje prawda wciąż stoją nad Odrą w innym celu i Nergala jak mówię no i opierał się to jednak da nam na tego typu relacjach na tego typu to posłach tak, a dzisiaj jak jest dzisiaj oficjalny status status czyśćca i został zachowany, tym bardziej że na po co jest za sznurek związuje jeździ już mówiłem prawda o tym w kontaktach ze wschodnimi chrześcijanami, a poza walczyli z córkami prawda jest czysta cesarstwo bizantyjskie się kurczyła aż w końcu padło 1 40 0 pięćdziesiątym trzecim roku, a niedługo wcześniej Grecy, licząc NATO na pomoc Zachodu prawda walce z Turkami uznali oficjalnie na soborze we Florencji w 1 400 trzydziestym ósmy roku doktrynę czyśćca kolesie nie przyjęła w masach prawosławnych, która dba o ludzi widziało w tym wiek wielkiego sensu widziały herezje później to orzeczenie dogmatyczna czescy powtórzą sobór trydencki po wielkich sporach z protestantami, którzy odrzucili koncepcję jak wiadomo jak, na jaką zastał, ale nawet sam kardynał Ratzinger prawda napisał, że pod koniec dwudziestego wieku ona jest w wielu miejscach na świecie w kościele katolickim martwa to znaczy ludzie Gowina jest oczywista ludzie przestali się czy chce przejmować w jaki sposób nie ma już tych praktyk z tym związanych z opieki lekarz często mówią, że jest puste prawda zmienia się jakaś koncepcja Boga z takiego sprawiedliwego sędziego da Boga miłości Miłosiernego i Francuzi mówią nawet w typie rósł o Bóg w typie Rousseau Francuz, powtarzając za swoim oświeceniowe filozofem prawda, że przede wszystkim miłość czy ta idea Boga miłości sprzed 2 tysięcy lat powoli zacząć przyjmować i na przynajmniej się z obok usprawiedliwione rzadziej się słyszeć przed z pewnych kręgach tak jakoś to wiąże się z różnymi, jakby w historiami ważnymi tak żaba jak mówimy o mitologicznej stała opisach prawda miejscowych są znane miejsca do tego uda w tej chwili nawet nie wiem czy państwo słyszeli o takim miejscu jak czyściec Świętego Patryka w Irlandii w hrabstwie Donegal o nic się różne państwa też miały swoje, gdyby opcje na stole na czasie nie wie co się pojawi też koncepcję dojrzał, że można do tego czy chce sobie zajrzeć jeszcze zażycia tak turystycznie turystycznie taka turystyka turystyka częściowa jest poświęcony był poświadczona chociażby w złotej legendzie słynne Jakuba de doraźnie te historie na temat świętych i tam jeździć rzeczą oczywistą Świętego Patryka i dać jeszcze dalej funkcjonuje jako takie miejsce pielgrzymkowej ascezy to znaczy można się tam wybrać na parę dni mocno pościć prawda pokutować takimi autami średniowiecznym stylu nie odzywać się Irlandczycy pamięta także dużo osób z innych krajów jest ciągle są jakieś takie miejsca kultu związane z tym miejscem, ale jednak doktryna o nim jest wiele dla wielu osób miało nie uchwyt na Polskę z pewnym wyjątkiem być może nie wiem nasze przywiązanie do tradycji dnia zadusznego i modlitwy za zmarłych jest odgrywa tu dużą rolę, więc i u nas jakby ten czyściec jest łatwiej przyjmowane a gdzie indziej ich szczególnie wśród zachodnich katolików po prostu się o tym nie mówi, ale wśród zachodnich katolików n p. strach przed piekłem dawniej taki główny Motor chociażby w tego, że wchodzono często do spowiedzi, bo przed jak i raz w roku też przestał działać tak ja od paru dziesiątek lat mamy bardzo wyraźne zanik spowiedzi w kość w kościołach w krajach zachodnich i myślę, że wraz ze zmianami klimatycznymi globalnym ociepleniem to trochę koncepcja piekła testujemy tego na ziemi ziemi takiego przestrzennego układania piekła wyobraźni także nie, bo jest na Górze piekło jest na dolara n p. oczywiście mowa w rządzie gracze z ludu, bo to kolejny koncert Jean-Michel rozwalone po mieście od wnętrza ziemi prawda po chociażby Marksa i były też takie marsze tak były też teatr załogowe loty na Marsa być złożone w rzeczywistości są tak podróżą do przeistacza je kolejnym etapie etapem turystyki w dal skargi Dochnala turystyka średniowieczna poświadcza, że to było we wnętrzu ziemi, dlatego że ci wchodziło daleki ścigamy dziury w jaskini prawda jeszcze trafiało tam na pogrążone w ogniu oczyszczający dusza w żagle go w napisał książkę jest 1 z wielu setek głaszcze niemalże radna po kilkudziesięciu narodziny czyśćca tak ciężko okazać się w języku polskim także oczywiście w oryginale po francusku jest wiele innych językach także, jeżeli ktoś cichcem koncepcją się interesuje to można zajrzeć do bardzo dobry start w 2 bardzo panu dziękuję panie doktorze i ja dziękuję dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź z państwem gościem informacji już za kilka minut po jedenasty 20 po informacjach wracamy do programu osłonowego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA