REKLAMA

Jakie tematy zdominowały szczyt klimatyczny ONZ?

Połączenie
Data emisji:
2017-11-20 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od nich dozór innej 13 o 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studio Marek Wasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry w naszym studiu w Krakowie Michał Olszewski redaktor naczelny krakowskiej gazety wyborczej, że nowe dzień dobry, ale nie było mówi John zakończonych w Bonn w negocjacjach obradach dwudziestej trzeciej konferencji klimatycznej organizacji narodów Zjednoczonych może powiedzieć my po co te konferencje Rozwiń » są to znaczy w 20 1 5 został nim przyjęte porozumienie paryskie można powiedzieć, że rozumiem sprawa załatwiona więc, dlaczego teraz co roku organizuje się tego rodzaju konferencji po pierwsze mamy do czynienia z konferencjami, które rozpoczęły się dzięki zawarciu właśnie tej konwencji ramowej narodów Zjednoczonych d s. zwalczania i NATO i w związku z tym mamy dwudziesty trzeciego trzecią konferencja stron po porozumieniu paryskim, więc to jest działanie, które zaczęły się dużo dużo wcześniej i w porcie w ramach tej konferencji w ramach konwencji uzgodniono podejmowanie na szczeblu właśnie narodów Zjednoczonych działań na rzecz ograniczenia emisji, a przede wszystkim ograniczenia globalnego ocieplenia w później w 9 7 doszło do zawarcia przez tzw. protokoły z Kioto, który zobowiązywał państwa rozwinięte do zdejmowania działań mających na celu redukcję emisji i teraz mamy do czynienia z trzecią trzecim etapem można powiedzieć tych globalnych działanie, którym była rzeczywiście przyjęcie porozumienia paryskiego maja 20 1 5 roku, które precyzuje dokładnie, że właśnie grobach grzebano czy ten ma być po ograniczane znów na koniec tego wieku znacząco poniżej 2 °C w porównaniu do temperatury sprzed epoki i industrialnej oraz to, że każde państwo na świecie nie tylko państwa rozwinięte mają podejmować starania, żeby te Grzebyk ocieplenie klimatu ograniczać nie są precyzowane działania jak i jaki to mają być działania jak mają być podejmowane w jaki sposób mają być dokładnie raportowane czy n p . w jaki sposób dokładnie na płynne finansowanie z państ w rozwiniętych do państ w rozwijających się tego dotyczą teraz te konferencje po przyjęciu porozumienia paryskie to znaczy w jaki sposób to porozumienie paryskie ma mieć wdrożone w wymiarze już 20 2 0 roku na rzeczywiście zacznie się ten okres obowiązywania porozumienia paryskiego, które w tej chwili teoretycznie przewiduje oddziaływanie między 20 20 2 0 3 0 rokiem Michał w notach suma z uwagą i trzeba powiedzieć o tym, szczycie, który się właśnie zakończył z żadną jak to wzrost cen zazwyczaj bywa po szczycie został wydany komunikat, w którym pojawił się frazy typu w teście stanowi ważny krok naszych trudnych negocjacjach i on przybliża jesteśmy coraz bliżej i t d . i t d. czekamy dziś jakaś aplikacja, która generuje taki komunikat z Ukrainy do Rosji i takie aplikacja generowały kiedyś w tym wypracowania studentów polonistyki na temat post kolonializmem, choć chyba temat na inne spotkanie natomiast mówiąc już zupełnie zupełnie poważnie w tym w Bonn przełomu nie było, bo być nie mogło my wszyscy mówią w tej chwili uwaga wszyscy zaangażowani w dialog, że tak naprawdę kropkę nad i zostanie postawiona za rok w Katowicach, kiedy to zjadą się do nas przedstawiciele wszystkich państw świata i podpiszą porozumienie paryskie Otóż Otóż się wydaje za rok również przełomu nie będzie na razie nic na to nie wskazuje na zachód są co najmniej roku od 2 lat z 20 1 5 roku jak przyjrzymy się temu co deklarują poszczególne państwa to widać wyraźnie, że to suma deklaracji nie jest w absolutne w sposób wystarczający do tego, żeby chociażby zmierzyć się w odpowiedni sposób z problemem globalnego ocieplenia i oczywiście my możemy mówić to chyba nie ulega wątpliwości dobrze, że wszyscy siedzą przy stole dobrze wszyscy zdają sobie sprawy wagi tematu dobrze wszyscy negocjują natomiast na dzisiaj stan jest taki, że deklarowane wkłady sprawiają, że my możemy się cieszyć będzie nas nasi nasi potomkowie będą się mogli cieszyć temperaturą powietrza 3 i pół stopnia wyższą niż ta bezpieczna przypomnę, że walczymy o to, żeby ta temperatura nie wyskoczyła ponad poziom 2 °C co oznacza różnica 1,5 °C no to są różnice gigantyczne na razie jak rozwiązać ten kłopot z nic nikt nie wie i nie wydaje się, że to jest główny główna przyczyna tego klinczu negocjacyjnego, który z pokrywane sformułowaniami właśnie o ważnym kroku naprzód jak mówi dobrze, że dobrze rozmawiamy natomiast natomiast wyjścia z sytuacji nie widać jeszcze możesz szaleć pomieszczenia opowiedziała się przełamie to ten przełom miałby, czego dotyczyć, czego miałby dotyczyć ten przełom no właśnie tutaj dochodzimy do sprawy najtrudniejsze, jeżeli chcemy zmierzyć się i poważnie rozmawiać o problemach globalnego ocieplenia to konieczne byłyby działania bardziej zdecydowane i bardziej radykalna zmierzające do redukcji globalnych emisji jak się zdaje na takie działania większość krajów poza najbiedniejszymi tymi, które nie mają już nic do stracenia nie jest gotowa przykład Polski jest tutaj bardzo znamienne to co my proponujemy jako nasz wkład w walkę z globalnym ociepleniem jest czymś wysoce niewystarczające przypomnę, że my proponujemy sadzenie lasów i poprawianie efektywności energetycznej w Polsce kim w przemyśle energetycznym to oczywiście cieszy, ale to jest o wiele wiele za mało sadzenie lasów na miejscu życzę ceny rzeczywiście inni schodzili, a on porozumienie paryskie Deana już samo porozumienie paryskie nie przewidywała jedynie działań redukcyjnych redukcji emisji jako tych jedynych, które mają przyczyniać się na walki z globalnym ociepleniem i stąd w Polsce mamy przykładano znaczenia dla również działań związanych z zalesieniem, ale też z odpowiednim zarządzaniem grobami, chociaż to wydaje się że będą też, że podejmowane z krainy działania zobaczymy efekt bałaganu przepraszam z taką będą do Bonn pojechał minister Szyszko i to jest od rana z pewną konsternacją po raz kolejny w Norfolk w gronach naukowców odpowiedzialnych za za globalne ocieplenie wyschnięty to jest ta naczelny różnice pomiędzy naukowcami organizacjami pozarządowymi, a też delegacjami rządowymi w Bonn mieliśmy do czynienia z tzw. 2 strefami właśnie w 1 strefie toczyły się negocjacje i miała biura swoje delegacje w drugiej strefie wystawiały się wszystkie państwa z, prezentując swoje dokonania oraz, promując dyskusje w obszarze działań klimatycznych oraz tancerz odbywała się spotkania organizacji pozarządowych ekspertów naukowców i różnica pomiędzy no właśnie atmosfera pomiędzy celami, które przejawiały obie grupy była ogromna rzeczywiście mieliśmy do czynienia z całkowitym rozdzieleniem się tych tych 2 grup w tej strefie tzw . bo zarząd, w której wystawia się organizacje pozarządowe wszyscy mówili, a całkowite dekarbonizacji w ciągu 1 0 lat i rezygnacji z węgla mówi po ludzku tak rezygnacji z węgla generalnie dekarbonizacji to raczej przede wszystkim nie tylko rezygnację z węgla, ale też rezygnacja z emisji raczej nie tylko węgiel AZS w transporcie i chęć ropę naftową czy 3 nawet gaz, który nie jest emituje zanieczyszczeń tak czy inaczej te Bazan była atmosfera całkowitego odejścia od wszelkich emisji w symbol zamkniętej strefy negocjatorów mieliśmy do czynienia z rzeczywiście jest jakimś ciałem nikt de facto inne nie przejawia ten optymizm co do tego czy się uda osiągnąć zamierzony cel 13 1 6 myśmy się zatrzymać wrócimy po informacjach trzynasta 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Marek Wąs fińskie studio w Krakowie Michał Olszewski rozmawiamy o zakończonej konferencji klimatycznej w Bonn za rok konferencja na tym szczeblu w Katowicach przed informacją niemal Gąsiński powiedziała pewnym pewne rozbieżności znać takie rozdzielenie środowisk, które działają na rzecz 3 powstrzymania zmian klimatycznych, że w zasadzie ten język przestaje się spotykać język polityczny język polityki język działaczy aktywistów, ale czy rzeczy nie można powiedzieć, że w zasadzie to się zaczęło wcześniej i że już w Paryżu było widać, że mamy do czynienia w sumie na jakiś poziom jest grą pozorów to znaczy wypracowano porozumienie wielkich bólach, ale to porozumienie może być nie przestrzegamy, ponieważ nie ma żadnego mechanizmu dyscyplinującego wszyscy o tym, mówią, ale ten język jest rozbieżne od bardzo dawna wieś to Paryż nie jest to żadną cezurą ja się przyglądam od swych wielu lat spotkaniem klimatycznym szczytem klimatycznym i właściwie 1 od, odkąd pamiętam widać wyraźną rozbieżność trzeba widać, że płyną równoległe nurty ten nurt polityczny nurt powiedzmy na grobach wawelskich naukowo obywatelski tak i teraz powiem coś co być może zostanie odebrane jako jako obrona polityków wydaje się zadaniem polityków jest jednak znacznie trudniejsze, ponieważ oni mają więcej zmiennych w rękach i muszą odpowiadać za rozstrzygnięcia nic co, do których odpowiedzialności nie ponoszą ani naukowcy ani społeczeństwo obywatelskie stąd lęk stąd zachowawczość stąd są gra różnych czasem wzajemnie się wykluczających interesów i stąd ta gra pozorów, którą widać wyraźnie w porozumieniu paryskim, bo z 1 strony zwrócił uwagę, że mamy zapis wyraźnie, że to są ustalenia wiążące z drugiej jednak strony to są ustalenia dobrowolne to już są zapisy, które wykluczają się wzajemnie możemy Sejmowi, że podpisy poszczególnych sygnatariuszy ze wszystkich państ w świata oznaczają, że na porozumienie paryskie wchodzi w życie, ale z drugiej strony wewnątrz znajduje się klauzula, która czarno nabiałem stanowi, że mówimy o dobrowolnych składek w związku z tym tak naprawdę i jedno znosi drugie rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo trudnym zadaniem jeśli chodzi o delegacje rządowe, zwłaszcza jeśli chodzi o państwo demokratyczne, które ktoś, w których rządy mają perspektywę raczej krótkoterminową ani długoterminowo dane na koniec wieku w związku z tym podejmowanie działań, które mogą w szkodzić gospodarce lub utrudniać rozwoju są trudne do podejmowania dla tych delegacje rządowe rzeczywiście jednocześnie cenę to porozumienie paryskie miała na celu właśnie zachowanie wszystkich stron w grze to znaczy tak jak konwencja narodów Zjednoczonych d s. zwalczania klimatu inny otworzyła podział pomiędzy państwami rozwijającymi się, a państwami rozwiniętymi to celem Paryża było stworzenie Platformy dla wszystkich państ w do podejmowania działań oczywiście w większym zakresie miała to być cały czas państwa rozwinięte one miały być zobowiązane do przeznaczy przekazywania na finansowanie na rzecz państ w rozwijających się, żeby one też podejmowały działania stąd jest obietnica 10 0 miliardów rocznie przekazywania funduszy dla państ w rozwijających się, ale z drugiej strony to właśnie można być powszechne porozumienie czy nie tak ograniczonym zakresie stany Zjednoczone zmarnowali wszystkie problemy en ZO o w pigułce w pigułce dokładniej niż w ramach Unii Europejskiej widzimy jak trudne są negocjacje z 2 8 państw trzymane jest 1 9 7 stron porozumienia w związku z tym każe każde państwo na swoją specyfikę i może się czegoś się zmian zresztą nie Barack Obama podczas negocjacji porozumienia paryskiego nie mógł się zobowiązać się w treści porozumienia to żadnych wiążących działań jeśli chodzi o finanse czy właśnie jeśli chodzi o redukcję emisji stand ta wiążąca nie gaża dieta dobrowolnie wiążąca dobrowolność porozumienia paryskiego i teraz państwem próbuje coś z tym zrobić to znaczy ustali zasady wdrożenia tego porozumienia paryskiego tak, żeby cokolwiek można było porównywać na podstawie tych wkładów krajowych męczyli się każde państwo zobowiązuje się do podejmowania działań i dotychczas zadeklarowała że, gdy będzie podejmować działania określane do 20 2 6 roku, a inne państwa mają te okresy do 20 3 0 do 20 2 5 trzecim jeszcze inne okresy wydawane dlatego teraz próbował próbuje się po pierwsze, nadać realny otworzyć and katalog przejrzystości tych deklaracji, jakie mają być okres deklarowali raczej będzie decyzja, że za okres 5 letniego w ramach okresu pięcioletni będzie dokonywany przegląd globalnych działań na rzecz ograniczenia klimatu, z którego będzie wynikać ile trzeba jeszcze zrobić, a ile trzeba zwiększać ambicje tych poszczególnych zobowiązań jeszcze uniknąć wrażenia przyp narządów słuchu rząd to tutaj krytykujemy pokazujemy Kling 3 i próbują udowodnić, że nic nie dzieje dzieje się bardzo dużo pytanie czy dziś wystarczająco wydaje się, że właśnie tutaj na czym polega na tym polega główny nasz kłopot, że dzieje się zbyt wolno i jeśli chodzi o dane naukowe, które my posiadamy, a dzieje się sporo dzieje się ciekawie, dlatego że popatrzymy na to trochę odejdzie na moment od porozumień paryskich, ale to niezwykle istotny szczegół jak próbuje Unia Europejska reformować w tej chwili na systemy emisji system aukcyjny to widać wyraźnie to są zmiany daleko idące i tutaj też wracamy do Ministerstwa Środowiska i do ministra szyszki zostaliśmy mówiąc bardzo kolokwialnie z tego systemu troszeczkę w kolędowanie na własne życzenie nie dalej od 9 listopada zapadła bardzo istotne decyzje dotyczące funduszu modernizacyjnego Polska nie dostanie pieniędzy na na reformy dalszą swojego systemu energetycznego te pieniądze pójdą do krajów, które są biedniejsze do Rumunii Bułgarii to jest bardzo istotna decyzja, ale jednocześnie chciałbym zauważyć, że to porozumienie, które zawarte 9 listopada 2 tysiące reformy Europejskiego systemu handlu emisjami jest krytykowane przez ekspertów i działaczy obywatelskich jest jeśli chodzi o ambicję, że licytujący do kompromisu i tak jest niewystarczające jeśli chodzi o Unię Europejską, a ten system jest jeśli chodzi o bycie wiążącym jest wiążący jest daleko idący rzeczywiście przyczynia się da redukowania emisji i Leon będzie taką refleksję straszą, że to trafiasz w Chinach, choć to nie jest tak, że każde porozumienie skrytykowano, że za mało na rozwój taka działka dodaje, że w tej chwili ciemne interesy taka jest zapewne rola ekspertów i działacz obywatelski, żeby rzeczywiście wymagali od rządu w więcej wymaga tego co jest konieczne, ale z drugiej strony rządy mają perspektywę właśnie 3 swoje wybory wyborów wyborców czy też się po prostu szerszą jeśli chodzi o gospodarkę z całą UE ograniczeń jeśli chodzi o swoje działania na jej wypracowują kompromis w zależności od tego jakie są strony, jakie są możliwe do wynegocjowania działa decyzję z innymi państwami, ale decyzji KE rzeczywiście siedział jeszcze wrócę dam szczytu klimatycznego one to jest n p. rozdzielenie się delegacji amerykańskiej na 2 de facto mieliśmy 1 w delegację rządową na na o wiele niższym szczeblu niż dotychczas ze względu na to, że dana trans deklarował wycofanie się z porozumienia paryskiego, mimo że nie było wiążące to i tak zadeklarował wycofanie się z niego nie, ale paszy część Stanów część miast amerykańskich mówi wyraźnie my nadal jesteśmy porozumienia i będziemy się przyczyniać do redukcji emisji, więc doszło do ciekawej sytuacji, w której rzeczywiście bardzo bardzo wielu panelach nie występowali w reprezentacji reprezentanci Stanów zjednoczonych administracji Stanów zjednoczonych tylko reprezentanci poszczególnych władz regionalnych czy lokalna, kto właściwie z motorem tych porozumień czy można wskazać taką grupę państw, które są szczególnie zaangażowane funkcjonującą Eetek siłą napędową w Locarno Niemcy, gdyż bank ziemi to, że Skandynawia w na pewno Niemcy ceny też prywatnie zaś, że obcy dynamiki Ericsson zależy od okresu tego mieliśmy porozumienie paryskie to zdecydowanie należałoby powiedzieć, że stany Zjednoczone Unia Europejska czy Chiny były tymi, które pozwoliły na zawarcie tego porozumienia tak teraz stany Zjednoczone z się wycofały, więc mamy przede wszystkim rzeczywiście Unię Europejską jako tego gracza, który napędza te negocjacje mamy, które państwa rozwijające się, które coraz silniej zaznaczają swoje cele i za co chcą osiągnąć teraz w Bonn negocjacje znał się do rzeszy miał zakończyć się w piątek zakończy się w sobotę o szóstej nad ranem m. in. z tego powodu, że państwa afrykańskie chciały, żeby zwiększyć ambicje jeśli chodzi o finansowanie działań klimatycznych w państwach rozwijających się jeszcze przed 20 20 rokiem jest podpunkt porozumienia paryskiego, który jest właśnie bardzo ogólne i tu państwa domagały się, żeby podjąć działania jeszcze jeszcze przed 20 2 0 rokiem rzeczywiście w konkluzjach tego szczytu znalazły się zapisy o tym, że będą organizowane kolejne spotkania, które mają na celu wypracowania tu jakieś rozwiązania i przekazania większych finansów do państwa bardzo ciekawe bardzo ciekawy wątek Chin pojawi się, który trochę obrazuje to, o czym mówił na początku naszego spotkania mianowicie Chiny, które są motorem napędowym 1 z motorów napędowych całej tej dyskusji deklarują przecież do 20 3 0 roku będą zwiększać emisje, choć odrobinę mniejszym tempie niż niż robią to w w tej chwili jest, toteż pokazuje jakiś rodzaj wymyślania jak mówimy o jak mówimy o motorach napędowe się o tym, że coraz aktywniejszy jest południe Azję to trzeba wspomnieć, że przecież gospodarzem tego spotkania było Fidżi głosić, że nie bez kozery 1 z osiągnięć tego szczytu jest wdrożenie takiej ścieżki, które nazywa się mapa drogowa dialogu dialogu ustalono na 3 dni wyspiarskiego sposobu prowadzenia dyskusji spokojnego bez agresji długofalowego moja jedyna obawa jest taka, że nie ma za długo jak będzie za długo rozmawiać to niestety, ale mieszkańcy Fidżi zakończą ten dialog z osłonami pod komorą płetwonurków pod wodą jak to zrobić, kiedy rząd Malediwów pamiętacie 20 09 roku przeprowadzili takie obrady podwodna nawet podpisali, jaki to jest zastanawiające jest też to Chiny to Sopot Hel podkreślić prawa oznacza to, że z 1 strony siedzeń 5 mówi, że to porozumienie jest istotne i w zasadzie można powiedzieć, że ma można, by użyć słowa, że staje się takim liderem tego rozsądniej z całego świata przy Trumpie, który mówi, że się w ogóle z tego wycofuje się zajrzeć po tym co się kryje pod tymi słowami doszła nakazuje, że te nie są wcale jakieś zintensyfikowane działania rady gmin dorzecza Wisły sine na całą deklaracji, które w pełni jakieś problemy w prosty sposób ocenić co na razie jest deklaracja do zwiększenia emisji przez Chiny do 20 3 0 roku, ale istnieje prostujemy popatrzeć na elementy szczególnie te rzeczywiście Chiny znaczący sposób zwiększają udział źródeł odnawialnych jeśli chodzi o swoją strukturę rynku energetycznego ma prawdopodobnie w tym roku jeszcze wejść te również system handlu emisjami w Chinach są podejmowane tam rzeczywiście działania, choć Chiny nie chcą rzeczywiście do czegoś się zobowiązać międzynarodowa dziękuję bardzo mi Marek Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych samo studio w reż Michał Olszewski redaktor naczelny krakowskiej gazety wyborczej studio w Krakowie dziękuję pozdrawiam 13 3 3 za chwilę informuje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA