REKLAMA

Co zawiera europejski filar spraw socjalnych?

Połączenie
Data emisji:
2017-11-20 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding Olsztyn Igor 1 3 lat 4 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Michał Polakowski fundacje i kradzież dobrym ciele rent i będziemy mówić o europejskim szczycie społecznym w Göteborgu Europejski szczyt społeczny może być poufna same inicjatywy, bo to jest pewna nowość od wielu lat coś takiego nie odbywało w ramach Unii Europejskiej Unia Europejska próbuje w ten sposób pokazać, że PiS zajmuje się problemami tzw. szeregowych obywateli to znaczy, Rozwiń » że te kwestie związane z pracą z ochroną socjalną z integracją społeczną lub też są tematy którymi będzie się zajmowała komisja Europejska i instytucje unijne, a nie tylko Niewiem tworzenie warunków sprzyjających dla biznesu albo takie sprawy, które są Czyż z pośrednie jedynie dotyczą obywateli jaszczurki się tak jest tam można dyskutować, ale chodzi o to, żeby zwrócić większą uwagę na kwestie nie w zasadzie chyba głównie relacji pracownik-pracodawca chyba o tym, to przede wszystkim jest prawda nie tylko, ponieważ zakres jest znacznie większy, bo tam są n p. kwestie związane z dyskryminacją, więc czy w tych dyskusjach toczył się ten temat był poruszony związany z dyskryminacją, ale może wróćmy do dołu faktycznie do tego pierwszego pytania dotyczącego, skąd się w ogóle działa idea tego szczytu mniej więcej rok temu jak wcześniej poświęć rok temu przewodniczący komisji Europejskiej miało i 1 jedno ze swoich przemówień, w którym powiedział, że Unia Europejska jako tak już nie może się rozwijać w ten sposób jakiś rozwiała należy m. in. postawić na ten wymiar socjalny Unii i do spowodował, że w komisji nastąpiły ruchy, które dotyczyły po pierwsze, prognozowania tego co się może stać z Unią Europejską do 20 2 5 roku, a później za zaczęto zastanawiać się jak wymiar społeczny może też różnych scenariuszy się zrealizować na jej grono TFI 5 podstawę scenariusza nie będę mówił o nim w konkretnie, ale generalnie chodziło o to czy Unia będzie rozwijała się tak jak się rozwijała dotychczas czy zostanie zredukowana tylko już do idei wolnego rynku czy będziemy mieli unie kilku prędkości tak nazwiemy czy ci, którzy będą chcieli będą mogli więcej czy pogłębimy integrację i miesiąc o tym, dokumencie dotyczącym przyszłości pojawi się kolejny dokument komisji, które mówią o tym, że to faktycznie istnieją takie 3 realny scenariusz, czyli pierwsze albo ograniczymy wymiar społeczny do swobodnego przepływu usług czy już nie będzie kwestii związanych z c z koordynacją zabezpieczenia społecznego tego, że n p. jeśli zachorujemy w innym państwie to będzie mieć tam prawo do opieki zdrowotnej tekst miał być usunięte czy właśnie będzie, gdzie mieli do czynienia w ramach Unii z taką Unię wielu prędkości wielu standardów socjalnych i trzeci scenariusz mówił o wspólnym pogłębieniu Unii i co ciekawe mówi się do Unii Europejskiej 2 7 miast także tak naprawdę wielka Brytania gdzieś już została usunięta z tego obrazu i jest o tyle ciekawa rzecz patrzymy na dyskusje dotyczące wymiaru społecznego Unii w w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci to wielka Brytania była największym hamulcowym tego rozwoju słabnie zamojskiego wymiaru w jasny brąz, ale właśnie dostał podkreślić prawda, że ten brytyjski rynek pracownicy w zasadzie pozbawione tego elementu socjalnego John jest korzeń jest bardzo specyficzny sposób reguluje takie już uregulowane w tym sensie, że właściwie tam bardzo wiele świadczy ma minimalne i charakter bardzo wielu przypadkach jest pochodną tego dziś pracuje czy nie czy n p . czy odprowadza się podatki, ale generalnie wielka Brytania czy politycy w wielkiej Brytanii tak programowo odrzuca jednak to po te pogłębioną integrację dotyczyło to nie tylko waluty, ale dotyczyło to również jego wymiaru socjalnego w tym sensie, żebyśmy nasz postawiliśmy im politycy Unii Europejskiej ustalili ran dziś mi minimalne standardy n p. zabezpieczenia społecznego zawsze uniesie tego, że wasz zaś wielka Brytania zaś do tego bardzo odcinał no właśnie na kanwie tych dyskusji dotyczących przyszłości tej ogólnej przyszłość zwiemy do Unii, ale tej tego wymiaru socjalnego stwierdzono że, że rząd musi pogłębić się integracja również tym w tym obszarze jej o tyle szczęśliwie się złożyło, że prezydencja ma teraz Szwecja, której wiemy o ten wymiar socjalny w TUW nam na poziomie państw jest bardzo bardzo silnie rozwinięta, ale nie chodzi tylko wymiar socjalny w UE jeśli chodzi o świadczenie usług, ale również sposób będzie mógł robić rzeczy lub utrzymuje ten, kto nim socjalne, czyli dialog społeczny i Szwedzi chcieli zaprezentować takiej właśnie ich odnowione oblicze tej Unii i stąd na tym szczycie pojawiła się trzecia została proklamowana inicjatywa komisji Europejskiej, która na, którą nazywamy europejskim filarem praw socjalnych to jest taki dokument, który nie ma wiążącego charakteru jest bardziej taka deklaracja polityczna o i rozkładać ostatnich 3 podstawowych 4 części czy kategoria też oficjalnie nazywa w pierwszej części mówmy o równych szansach i dostępu do zatrudnienia czy właśnie te kwestie, które są związane z równością płci dyskryminację i rynkiem rynkiem pracy z drugiej części mowa jest uczciwych warunkach pracy, czyli do zewnętrznych pracownicy mieli, a z pełną informację o warunkach i pracy chodzi o to, żeby na 4 i prawo do godnego wynagrodzenia czy o to, żeby dialog społeczny był 1 z takich istotnych regulatorów rynku pracy, a trzeci trzecia kategoria sieć TEN-T aspekt jest ochrona socjalna instytucję integracja społeczna przekaż mi tutaj chodzi o właśnie o wszystkie te kwestie, o których szczyt g, czyli różne świadczenia lub o również prawo do opieki i nie tylko on nad małymi dziećmi lub również nad osobami starszymi, ale to jest ciekawa koncepcja NATO to ile z tych elementów, którym powiem, o których powiedziałaś co znaczy pewnych koncepcji w zasadzie można być integracji Europejskiej czy taki absolwent wytwarzanie wspólnych standardów dla rynku pracy dla rynku jak może też tych usług socjalnych prawda, że to było jednak bardzo wiążącej spadające na jakimś poziomie no tak myślę, że do realnie tylko ta cała dyskusja pojawiła się nie tylko, dlatego że tego wymiaru było za dużo przecież czym rzecz czy za mało może tak nas uderzyć ma o czym tak przeprasza za 3 to w ogóle o tym, dyskutować tylko raczej pojawiły się pewne niepokojące zjawiska polityczne chodzi głównie topoli zmieni i wzrost partii prawicowych ksenofobicznych jej nowo Zdano sobie sprawę, że wiele tych negatywnych zjawisk na pełnym spektrum sceny politycznej karmi się właśnie kwestiami socjalnymi jest uspokojeniem pewnych pewnych potrzeb jednocześnie panu cała ta dyskusja dotycząca tej asymetryczne integracji, czyli Boże państwa członkowskie integrują się bardzo silnie w wymiarze ekonomicznym natomiast do tej gry integracja na poziomie socjalnym ona istnieje o nim nie wiemy, ponieważ odezwał się ta koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ale dla tzw. szarego obywatela Unii to w ogóle nie jest przyzwyczajony ani oni tego nie wiedzą, więc tutaj chodzi o to również, by wybić to, że Unia Europejska nie tylko wolny rynek czy jednolity rynek i Unii walutowej tak dalej chodzi o to, żeby wiedzieć, że ta konkurencyjność, które się tak wiele mówi Elena Unii Europejskiej również pasze zasada ślad w tym natomiast socjalnym, ale jeżeli, by się zastanowić nad tym co ta jest tak, by punktem dojścia toczy to jest jakoś czytelna serek z założenia tego szczytu NATO, iż jest w formie karty i jest to czy terenu przede wszystkim do taką słabszą stroną, ale zawsze się pojawi z tego polityczny dokument jest to, że muszę właściwie, że to jest taka nie wiążąca deklaracja, a po, a po drugie, dziś uwzględnia te różnice pomiędzy państwami członkowskimi to zawsze moim zdaniem jest to ryzyko odejścia od czegoś takiego w dni do górującego wzorca do czego są właśnie będzie uwzględniał to lokalne konteksty można być to są państwa, które są mniej nasz tak rozwinięte gospodarczo i one w sobie nie są w stanie pozwolić na pewnego rodzaju inne rozwiązania i to właściwie jest jest strach powiedziałbym podstawę prawną mi tutaj nasze związki zawodowe na poziomie unijnym silnie podkreślały, że właścicielem byśmy chciały o chciałyby one związki czegoś bardziej innym wiążącego i tutaj n p. z takim integralnym elementem karty ma być taki system monitorowania wskaźników społecznych tych potrzeb poszczególnych 3 kategoriach na jej toczyła się też taka toczy się na taka dyskusja czy to właściwie się wszystko jest prowadzić do tego, że będziemy monitorować, że będziemy wiedzieli z państwa, których jest lepiej są państwa, których jest gorzej innej i jedno zloty jest model szli no właśnie można powiedzieć z drugiej strony do dnia można wywierać presję na polityków tylko kiedy to było również założenie takiego przy poprzednich instrumentów unijnych dotyczących polityki społecznej o otwartych wg ordynacji to właściwie zakładano, że obywatele wiedzą, że w innych państwach wystawie będą wpływać na swoje żony, żeby jakaś konwergencja następowała natomiast to okazało się być miastem takim politycznym ten tego typu imprez natomiast powiedzmy jakich pozytywach w tym sensie komisja Europejska już przedstawiła kilka propozycji jej dyrektywy z i niektóre z nich są bardzo obiecujące, że niektóre są tak tylko o realizują pewne postulaty, o których mówiono już jakiś czas i SSC n p. dyrektywą o czasie pracy komisja Europejska zwróci uwagę, że w w wielu państwach nie przestrzega się tych przepisów dotyczących czasu wraz z trzeciej przed prze przekracza jest 1 rzecz druga rzecz to jest taka dyrektywa o informowaniu o warunkach zatrudnienia, czyli pracowni przy podjęciu zatrudnienia musi znać wszystkie będzie będzie musiał znać wszystkie warunki pracy i płacy po komisja zauważyła, że nadal w wielu państwach i sektora gospodarki tego typu informowanie się Annie nie odbyła bardzo ciekawą kwestią jest dyrektywa o godzeniu pracy jej życia, gdzie o równowadze pomiędzy życiem zawodowym życiem prywatnym i tutaj, zwłaszcza chodzi o urlopy czy opiekę nad dzieckiem i to jest powrót taki wcześniejszy koncept Store sztuk była ona na agendzie politycznej klika lat temu natomiast chodzi o to, żeby przede wszystkim ojcowie posiadali czy drudzy partnerzy czy drodzy rodzice dziecka po posiadali niezbywalne prawo do do urlopu niezbywalne co znaczy, że my nie możemy go przenieść na tego drugiego partnera tylko albo z niego skorzystamy albo to tracimy i to jest coś, z czym Polska to bardzo silny, by uczyła młodzież przyjeżdżała tej tak tego od nich stają się rozmywać tę kwestię gdy wdrażano przednie dyrektywy i lutego 2 tak istotny wymiar 3 po pierwsze, gdy urodzisz dziecko 1 0 miej powinien o urlop nie otrzymać ojciec dziecka, a drugą sprawą jest to, że 4 miesiące z urlopu rodzicielskiego powinny być właśnie niezbywalnym prawem do ojca drugiego partnera drugiego partnera i to jest coś co może mieć fundamentalne znaczenie z punktu widzenia właśnie godzenia obowiązków opiekuńczych nad małym dzieckiem to może być dość kontrowersyjnej wiem, że wiele państw czy można przypuszczać, że wiele państw członkowskich będzie starał się z tym walczyć będą uważali, że te z nadmierną ingerencją z dajesz z bardzo bardzo słuszny kierunek, który po prostu służy realnemu zażywaniu kłóci dziękuję bardzo Michał Polakowski z fundacji kraby Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA