REKLAMA

Dlaczego dziennikarzowi, który ujawnił kulisy śmierci Igora Stachowiaka, mogą grozić aż 2 lata więzienia?

Połączenie
Data emisji:
2017-11-21 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie ich recykling Olsztyn Igor trzynasta 4 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znajomi jest Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry Wojciech Bojanowski dziennikarz telewizji TVN autor reportażu śmierć na komisariacie czy ten człowiek, który ujawnił sprawę Igora Stachowiaka walczy z prawego uda mu śmierci Igora Stachowiaka tego co się wydarzyło no komisariacie we Wrocławiu w jest zagrożony karą do 2 lat więzienia to jest Rozwiń » zastanawiające dlaczego, dlaczego miałoby mu coś grozić może spowodować to wyjaśnić na samym początku, więc dąb to do czegoś pomógł zwołuje to jest sankcja, która może grozić za ujawnienie materiałów niejawnych w Spodku materiał z postępowania przygotowawczego natomiast, że ja nie wiem czy jesteśmy mu w na tym etapie w takim miejscu, że może mówić, że jest to z sondy, którą realnie grozi niż my się tą sprawą trochę interesujemy na razie wiemy, że dziennikarz został w sposób dość rakietowy zwolnione z tajemnicy dziennikarskiej w związku z tą sprawą natomiast inny nic nie wiadomo o tym, że miał na ten moment postawionych jej zarzuty natomiast no to zarówno kwestia zwolnienia z tym dziennikarskich w tej sprawie, jaki ewentualną odpowiedzialność za ujawnienie materiałów niejawnych w tym przypadku chodzi o nagranie z wideo z paralizatorów, które były stosowane przez policjantów w trakcie inna tego głośnego zdarzenia jak obie te kwestie rzeczywiście budzą pewne wątpliwości z punktu widzenia wolności słowa w śledztwie dotyczącym ujawnienia tych materiałów prowadzi prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów zaś doniesienie złożył dolnośląski NSZZ policjantów i tutaj wypowiedź szefa policyjnego związku na Dolnym Śląsku, publikując nagrania dokonano linczu na policjantach to wywołało falę hejtu ferowanie wyroków na tym etapie było nieuczciwe nie zaangażowaliśmy pełnomocnika do ich obrony posiadamy fundusze ochrony prawnej tak mówi Piotr Malon dla Dziennika Rzeczpospolita z kolei Rafał Murawski przewodniczący zarządu głównego NSZZ policjantów mówi tak każdy, kto ujawnia zło w policji działa w interesie społecznym, gdyby nie dziennikarze wiele nadużyć nie wyszłoby na ja w w członkowie związku płacą składki, więc nie można odmówić im pomocy Petras jak to skomentować PLH no bez przyznam, że z z 1 zdaniem z tej wypowiedzi się w pełni zgadzam to znaczy, że media ich rolą faktycznie ujawnienie rozmaitych nieprawidłowości w życiu społecznym, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że w tym przypadku akurat mamy do czynienia w nos bardzo poważnym naruszeniem, bo chodzi nie tylko nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów państwa inna, ale dochodzi w sytuacji, która w efekcie zakończyła się śmiercią człowieka i godłem tej sprawie z usług jest z pewnością dyskusja na temat standardów pracy policjantów na temat kwestii ewentualnego przekroczenia przez nich uprawnień co najmniej nabyć może także inne naruszenia zakazu tortur inni, więc to są takie zagadnienia, które budzą uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej, ale i wydaje mi się, że ich charakter uwaga uzasadnia ich ujawnianie przez media to powiedziałbym, że media nagłaśniając takie sprawy w celu po pierwsze, zwrócenia uwagi na na problem mają też, że w celu napiętnowania tego problemu co docelowo ma ma służyć rozwiązaniu przecież rzeczy zapobieganiu występowania tego typu problemów w przyszłości, że jedno, publikując takie materiały w zasadzie Edmund wpisują się wyleczyć czy wypełniają takie funkcjonalne zadania przynależne dziennikarzom rezultaty tzw. zadania publicznego stróża tego, że pani z odniosło do tych stwierdzeń o linczu na policjantach i że to wywołało falę hejtu, że ferowanie wyroków na tym etapie było nieuczciwe to zsyłka do 3 1 Malone słuszną policyjnego związku na Dolnym Śląsku czy to prawda, że każda osoba, która nie zostanie skazana prawomocnym wyrokiem ma prawo do jedno ma ma prawo być traktowana jako osoba niewinna, czyli korzysta z zasady domniemania niewinności ja nie sądzę, żeby inni, żeby to był el podstawowej główne skutki ujawnienia tych materiałów wydaje mi się, że podstawową konsekwencją było zainicjowanie debaty publicznej na temat standardów pracy policji właśnie wydają się, że żonaty, ale robi się skupić się też mam wątpliwość czy akord art. 2 4 1 kodeksu karnego, bo po to jestem przed, który dotyczył ujawniania informacji niejawnych, a inni to przestępstwo zagrożone faktycznie karą do 2 lat pozbawienia wolności mam wątpliwości czy makulaturę powinien być wykorzystywany, żeby posłużyć się właśnie ochroni ochronie dobrego imienia ochronie reputacji policjantów on raczej służy zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, czyli chodzi o przeciwdziałanie takim sytuacjom, kiedy ujawnienia, jaki materiał ze śledztwa może zaburzyć może grozić taka album właśnie bolączkę wpłynąć na dno kwestie naruszenia zasady domniemania niewinności natomiast tutaj mam takie wrażenie, że nic, że z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, więc on też trzeba pamiętać o tym, że wobec dziennikarzy art. 2 4 1 kodeksu karnego nie powinien być stosowane w sposób bezwzględny czy taki, który nie uwzględnia standardów wolności słowa ranny właśnie ze względu na to że, że dziennikarze ujawniając, jakiej się jakieś materiały na po pierwsze, działają w interesie publicznym bardzo często ujawniają rzeczy, które inni, które budzą ile jest uzasadnione zainteresowanie działają w związku z tym dobre imię wieża to są okoliczności, a w dodatku jeżeli właśnie ta informacja dodatkowo nie wpływały żadne negatywne sposób na przebieg danego postępowania to to są wszystko okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę, dlaczego dlatego, że od dziennikarzy, narażając się na stosowanie art. 2 40 wobec nich taki sposób bezwzględny i po prostu będę się od biali ujawniania tego typu sytuacji, więc not in w konsekwencji mam wrażenie że, że nie tyle ludzie piszą o tym, media są po prostu interes publiczny w postaci prawa do rzetelnej informacji mi to wróćmy jeszcze do tej drugiej sprawy, która tutaj się łączyć wreszcie całością tych działań, czyli zdjęcia dla pań powiedziała zwolnieniem blankietowe dziennikarza z tajemnicy dziennikarskiej dlatego, iż należy go zrobiono po jedno w ty tutaj też niewiele wiemy nad na temat tej sytuacji, ponieważ dziennikarz nie był jeszcze przesłuchiwany w zasadzie nie miał bezpośredniego kontaktu z organami ścigania otrzymał tylko zwolnienie takie bardzo ogólne z tajemnicy dziennikarskiej wyjeżdżam to to postanowienie i ono dno jest bardzo wulgarne w sposób bardzo skrótowy odnosi się do uzasadnienia przesłanek zgodnie z tym dziennikarskiej właściwie nie wiadomo, jaki jest zakres tego zwolnienia czy n p. odnosi się również do kwestii ujawnienia dziennikarskiego źródła informacji co w tym przypadku byłoby niedopuszczalne, bo było postanowienie sądu zwolnienie z tej mównicy w takim w takiej sytuacji możliwe tylko gdy postępowanie dotyczy 1 z najcięższych przestępst w urodzin określonych w art. 2 40 kodeksu karnego sprawa ujawnienia informacji poufnej z postępowania przygotowawczego się do tych przestępstw nie zalicza, więc inni no i mam wrażenie, że elity to jest postanowienie które, które powinno zostać uchylone zresztą wiem, że dziennikarz złożył na nich zażaleń nie prawdopodobnie w myśl tę sprawę także włączymy będziemy chcieli przedstawić sądowi rozpoznającemu zażalenie opinię przyjaciela sądu, w której zwróćmy przede wszystkim uwagę na rolę w tajemnicy dziennikarskiej w kontekście wolności słowa, że jest to odrębną podstawową gwarancję, która umożliwia dziennikarzom wykonywanie zadań publicznych stróża, ale znowu ten nie jest przywilej zawodowy dziennikarzy dni na to trzeba spojrzeć trochę szerzej to jest przede wszystkim gwarancja, która służy informatorom dziennikarskim bez tej gwarancji po prostu nie byliby skłonni ujawniać no tak jak i poufnych informacji dotyczy informacji, które mogą ruch ujawnienie może narazić na negatywne konsekwencje no bo zgłoszenia takiej przekazanie informacji dziennikarzowi z zastrzeżeniem anonimowości oddaje im bardzo silną gwarancję tego że, że dziennikarz będzie w Kairze anonimowości chronił natomiast znowu chcę podkreślić, że to jest ich sądowi rejestrowemu nową takie po prostu poczucie, że to chyba gdzieś trzeba podkreślić, że rozumiem, że instytucja nie ochrony źródeł ona ma na celu jak byłem w grudniu podkreślenie, że tutaj mamy do czynienia z ujawnianiem pewnych sytuacji, które są wielkiej wagi społecznej prawda nie ma się co oszukiwać, że przekraczanie uprawnień przez policję jest sprawą wielkiej wagi jest wielkim problemem, a do tego sąd przedstawia taką trochę logikę, że ważniejszym problemem jest to, że to z policji wyciekło niż to co się stało komisja Jerzego Wrocławiem tak rozumiem czy można to tak odczytać myślę, że tak myślę, że tak, ale znowu mam nadzieję, że pozostanie to podejście zostanie zweryfikowane, bo właśnie tutaj właśnie dotknął pan istoty rzeczy instytucja tajemnicy dziennikarskiej docelowo nie chroni ani dziennikarze ani ich informatorów oczywiście także natomiast Marek pośrednio wpływa na daczy chroni nas wszystkich tak też gwarancja źli ludzie którym, która ma służyć znaną wszystkim, czyli tak jak powiedziałam wcześniej zabezpieczać nasze prawo do informacji o cenne także nowo myślę, że nie powinniśmy tak łatwo tych gwarancji odpuszczać wspomniał pan o tym, że tutaj podłożem tej sprawy jest, że jest takie zagadnienie, które ma bardzo istotne znaczenie naruszenia, których dopuścili się być może funkcjonariusze policji natomiast znowu odniosą jakikolwiek naruszenie tej faktycznie mówimy o tak być przedmiotem sprawy, która leży u podłoża, bo nie jestem dziennikarskiej pana redaktora jest kwestia bardzo poważnych nadużyć ze strony policjantów także inni z pewnością waga tej sprawy także powinna zostać uwzględnione przez sąd, który będzie orzekał zarówno w kwestii uchylenia tajemnicy dziennikarskiej w tym przypadku wprost kwestii rozpoznania zażalenia na nas o uchylenie tej tajemnicy przez Sąd I instancji no właśnie, ale to także to jest okoliczność, która powinna mieć się, że ma istotny wpły w na działania organów ścigania winnych w tej pierwszej kwestii tak, czyli w kwestii ewentualnego ścigania dziennikarza za ujawnienie poufnych informacji śledztwo, jakby to wszystko prowadzi do takiej bardzo prostackie logiki to można, by powiedzieć, że nie tylko policja się zwinęła od zarzutu policjanci się wywinąć od zarzutu nieumyślnego zabójstwa, które zostałyby uznane za bezzasadne po tym, kiedy biegli stwierdzili, że Stachowiak zmarł z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej to jeszcze teraz w tym momencie próbują się mścić na dziennikarzy urząd ujawni Chełmno i ja się zgadzam się, że można w ten sposób odbierać rzeczywiście znaczy jako taki odwet tak za ujawnienie tych informacji natomiast jeszcze raz podkreślę, że próba pociągnięcia dziennikarza do odpowiedzialności wcale nie zaalarmował zatem część publikacji tak to nie jest publikacja, która zawiera jakieś informacje n p. sprzeczne z prawdą Berg one są wcieleniem autentyczne Rob pokazują po prostu zachowanie policjantów, że inni, więc próba odwetu na dziennikarzu właśnie jak są treścią publikacji tylko nowi związku z pewnymi działaniami, które w, które podejmował, aby zgromadzić odpowiednie materiały także, żeby też tu swoje publikacje nóg podeprzeć wiarygodnymi inni wiarygodnej materiałami więc, więc to wydaje mi się, że mu to też jest istotna okoliczność, którą należy też wziąć pod uwagę, bo dodajmy, że za ujawnienie informacji śledztwo jego los zresztą powiedziałam grozi dość surowa sankcja karna UR i 1 sankcje karne, w którym grożą dziennikarzom zawsze mają na nich negatywny wpływ, czyli wywierają tzw. skutek mrożący, który powoduje, że oni w obawie przed tą sankcją mogły się po prostu powstrzymywać poruszenia pewnych tematów oto, żebyś nie narazić na ewentualne negatywne konsekwencje dziękuję bardzo Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka była z nami 13 5 3 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA