REKLAMA

IPN posługuje się kryterium nienawiści politycznej - mocne słowa prof. Andrzeja Friszke

Światopodgląd
Data emisji:
2017-11-21 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat byłby podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd z wielką przyjemnością zaszczytem przedstawiamy pierwszego gościa prof. Andrzej Friszke związany z po Polskiej Akademii Nauk może tak powinna realizują lanie profesorze mówiłem tutaj tematu przygotowaliśmy dla pana, ale chciałabym zacząć od sprawy Mirosława Chojeckiego, któremu Instytut Pamięci Narodowej, a nawet ze słowami swojego szefa czy wyjaśnieniami szefa IPN -u ten Rozwiń » odmówił przyznania statusu działacza opozycji z okresu PRL co ma ogólny wymiar symboliczny ego, do którego zaraz przejdziemy bardzo wymiar ten konkretny, dlatego że takie zaświadczenie jest mu potrzebne, by z kolei Urząd d s. Kombatantów i Osób Represjonowanych nie uznał go za działacza opozycji antykomunistycznej w tym nawet może dostać te z taką minimalną, a nawet wstydliwą pomocy wsparcie finansowe w wysokości niewiele ponad 40 0 set złotych w obronie Chojeckiego stanęło w wiele osób m. in. kilkudziesięciu czy kilkadziesiąt lat myślę osób może, więc podpisało się pod listem jego obronie i zaraz powiem kim był Chojecki, dlaczego tak wielu znamienitych Polaków Polek stanęła w jego obronie, ale też Stowarzyszenie wolnego słowa trzeba to oburza się raczej on zrezygnowany, bo wpisuje się to panu jakąś taką działalność ostatnią instytucją pamięci narodowej no myślę, że to jest drogie to znaczy ja widzę, że Instytut Pamięci Narodowej o zwrot wszelkich kryteriów zasadniczych i wszystko jest możliwe, a w przypadku Mirka Chojeckiego mówi Mirka, bo znamy się od zawsze w nowych radnych do NATO PiS, bo jest wizyta naszych negowanie czy podważania tego, żeby działacz opozycji sprostanie poważne śmieszne, bo wiemy wszyscy też publiczna wiedza mu od 7 10 06 . roku członkiem komitetu obrony robotników organizatorem akcji pomocy w Radomiu na początku działalności tego komitetu twórcom poligrafii podziemnej jest założycielem i szefem wydawnictwa nowa siedziba przed sierpniem jeszcze więzieniu była słynna głodówka sztuczne karmienie protesty publiczne międzynarodowe krajowe różne inne, a potem w stanie wojennym było nie było był 1 z przywódców Solidarności na Zachodzie organizatorem szmuglu do Polski sprzętu poligraficznego przez cały ten czas imprez postacią powszechnie znaną zresztą proszę też w stanie wojennym objęty aktem objęty śledztwem o próbę obalenia ustroju PRL-u, że jest postacią powszechnie znaną krótko mówiąc podoba wszystko bym streścił jej teraz, dlaczego IPN -u odmówił statusu, bo podpisał no właśnie posługę posłużył się tutaj takim takim elementem takiej biografii, że Chojecki złapany w Radomiu trzydziestego ósmy przepraszam sekundy, a to może zajrzeć tam przeżyć gorycz po wierzy pan Jan Urban materiały z teczki Mirosława Chojeckiego, która znajduje się widzenia zatem jest dostępna i terenowi prezesowi wszystkim jest dostępna można to jak ja mam to oni, tym bardziej mogą to w każdej chwili mieć na biurku, więc zgodnie z notatką urzędową sporządza się przez kpr. Pastuszko z komendy MO w Radomiu Chojecki został zatrzymany 30 września i doprowadzony na przesłuchanie tam mowa to przesłuchanie trwało 8 godzin w innej w trakcie tych 8 rodzin oni próbowali zdać ją wydusić sowieckiego to jest wszystko opisane tutaj wydusić z chojnickiego po co tutaj przyjeżdża do tego Radomia, o co chodzi do robotników mieli też do mostek już robotnika, któremu oferowano pomoc sąsiedzką represjonowani po czerwcu 70 gr z tego robotnicy no i promowali zerkają z nieba wydarzyć jakiś informacji co to jest co poza akcentu zoo zbiórka pieniędzy po co oni tutaj w ogóle przyjeżdża i t d. Luo z Luo z ligi, kiedy Żydach powiem no cóż oni mieli Chojeckiego to przyjechali tutaj z Warszawy panowie oficerowie z komendy stołecznej, by po upływie zaraz towarzysz Skoczylas niejaki oraz niejakiej temat Lengiewicz i ci i ci rzędach stoją oficerowie tutaj sporządzi notatkę służbową 1 października, czyli dnia następnego to jest druga notatka ma 6 stron maszynopisu obejmuje opis przesłuchania, w którym nie ukrywają, że tak, by promowali Chojeckiego i nacisnąć w aspekcie tym, żeby pracownikiem Instytutu badań jądrowych, ale w związku z tym dawali mu jasno do zrozumienia, że biorąc pod uwagę, żeby wyrzucić z pracy i że nie będzie mógł dalej, że tak, by zajmować badaniami jądrowymi ani chemią jest doktorantem Instytutu badań jądrowych to była i wyjątkowa jednostka, którą nadzorowały służbę ruchu ruch jest on też, żeby taka wyjątkowa jest najbardziej tę rozmowę stwierdził, że w ramach swoje obowiązki wykonuje pracy po poufne dla cen w moby nie wiem co to jest mało szczerze mówiąc oraz opracowania dla doradcy wiceministra energetyki na dostęp do bójek jest życie opinie dotyczące spra w i fizykochemiczne no i jądrowych Iranu z no i teraz dachem odcisnęli i on rzeczywiście zrobił błąd niewątpliwy, a mianowicie napisałem takie oświadczenie do zachowania tej należy raczej o Polsce tak to znaczy ono jest w tej teczce proszą również Leszcze, ale myślę, że towar, by zacytować je niżej podpisany zobowiązuję się zachować w tajemnicy kontakt z pracownikami kontrwywiadu PRL boję się tak przedstawili oraz tematykę prowadzonych rozmów ponadto będę informował o faktach szkodliwy dla PRL w pracy kontrwywiadowczej to jest rzeczywiście i tak jest postawa, dlaczego mu mówię aha jeszcze dodam tu cytuję za gazetą wyborczą, że o podpisaniu tego zobowiązania Chojecki natychmiast poinformowała, że w komunikacie nr 3 komitetu obrony robotników Hayes i ten komunikat wydał oświadczenie, bo to jest też oświadczenia takie znajduje się w tej samej teczce tych samych aktach OJ, to mam przed sobą informacje działające, że to był prawda że, że źle, że prawda to wszystko jest napisany, ale nie tylko więcej jest 5 14 października rozmawia Daniel Stein z Bellą, który w g poradziła złożył skargę do Prokuratury Generalnej podpisaną przez siebie pod nazwiskiem wszystko to jest jak najbardziej właśnie opisującą całą sytuację i stwierdzającą fakt, że tak pojemna oddaje głos szantażu i wymuszeniami w i i faktu zatrzymania prawda, że bezpodstawnego i t d. z 1 słowem cała ta sprawa ma swoją dokumentację, ale jeszcze 1 dokument jest to ważny myślę, że pojemność brane pod uwagę, czyli taka notatka służbowa z dwudziestego drugie 2 października 7 10 06 . roku tego samego podporucznika maturę dziewicza, który tutaj jasno pisze, że Chojecki nie chce się spotykać niech Niemcy nie mogą nawiązują kontakty w końcu zatrzymali rozmawiali czy przesłuchiwali 1 4 godzin 14 godzin co jest napisane próba rozmowy z Rajoyem ski odmawiała odpowiedzi od mawia, że tak wszelkich informacji nie chciał wymienić żadnych nazwisk i sprawa się tym samym, jakby skończyła ta próba, że tak po niego werbunkową, bo niewątpliwie była to próba werbunku, gdy 1 skończyła się nie dali za wygraną w i jest tu luzie tak wiem też leży przede mną z analizy sprawy Operacyjnego rozpracowania dem p t. komitet założonego 2 5 października 7 6 figuranta jest Mirosław Chojecki i na 1 0 stronach opisywane są wszystkie przedsięwzięcia, które zostały podjęte i wszystkie grzechy Chojeckiego spotkania z obcymi mnożnika ami jest do Radomia i t d. tak bardzo często w ogóle kłopotliwa wpław myślę dla wielu osób, że taki człowiek jak Mirosław Chojecki musi w tym momencie cokolwiek w lewo udowadnia w nocy, ale szef IPN -u Jarosław Szarek jak cytuje Gazeta wyborcza uznała, że wmyśl ustawy, ale o działaczach opozycji ktoś, kto podpisał taki dokument nie może dostać status kombatanta organ nie jest zobowiązany do badania faktycznego stanu rzeczy inni Manny prezes IPN szary uważa, że nic nie może zrobić i dlatego moje marzenie zostanie uznany nie dostanie się zmieni zdania, że udział nasz adres działa wg różnych kryteriów, bo mieliśmy 2 tygodnie temu sprawę ambasadora Przyłębskiego, którego wypadku jest takie samo jak najgorsze jest zobowiązanie nie mamy żadnych materiałów, które w sposób wyraźny potwierdzały, że mimo, że na rząd ujawnił to albo praw dla Concordii mordowane naciskom i został pan Przyłębski uniewinniony przez prokuratora, a Chojecki nie jest uniewinniony i jak po prostu widzę, że to po prostu zależy na kogo trafi jak trafi na kogoś, kto jest miły sercu to jest wszystko dobrze, a jak trafi na kogoś, do którego mają jakieś zagrożenie, że nie zresztą, o co mogą mieć za dużo z niego w to to w tym momencie, że tak powiem zupełnie inaczej rozumuje Mirosław Chojecki w rozmowie z wyborczą mózg jak cytuje stara się nie wydawać oceny i mówi że dalej wierzy w sens działania Instytutu Pamięci Narodowej państwa gościem jest prof. Andrzej Friszke po informacjach wróciły do tej rozmowy też do pytania właśnie o sens dziś działania Instytutu Pamięci Narodowej, a świat byłby podgląd knajp i Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas prof. Andrzej Friszke z Polskiej Akademii Nauk przez wiele lat ma różnych funkcjach związanych z Instytutem pamięci wymienia na różnych, ale są one w Kolegium w latach 9 1 na lotach po 2 w roku, a przez ostatnie lata rodzina Radia i land na aukcji tak ten strajk może już nie było realnie weźmy, ale i prowadzi mnie do pytania właśnie sens istnienia Instytutu Pamięci Narodowej oczywiście tez pytanie prowokacyjne i publicystyczne, ale jednak myślę, że się pojawia w sytuacjach takich jak choćby Mirosława Chojeckiego, o których rozmawialiśmy przed informacjami przypomnę legenda opozycji antykomunistycznej, która nie może, które i tak nie może dziś dostać zaświadczenie, że był w opozycji, bo w inne, bo pracując w Instytucie badań jądrowych będą zatrzymany podpisał papier o tym, że tam utrzyma w tajemnicy, o czym poinformował od razu całym swoim życiem zajęła się z kluczowych zadaniach nadal będzie program kont QAD-FK kontrwywiadu jak ostatnie zdanie nie będę teraz wreszcie rozwiązano plebiscytowym, a także na razie w drzwiach ludzi dziś zaświadcza, że zrobił bardzo dużo dla ludzi, którzy walczyli z systemem dla walki z systemem piszą listy, ale po mszach IPN-u mówi po walnym zasady są i nie może nic zrobić, żeby i opowiadał pan, że w sprawie ambasadora Przyłębskiego, które są odwrotna nagle się, by wszystko to jest tajemną niejasnością Bach jest występ ekipy w każdym razie mam wrażenie rannym silnego upolitycznienia tej instytucji w tym czy bierze popęd mowa w taki myślę, że to jednak nie ma sensu, że dziś w PiS też problem jest nie w istnienie instytucji tylko istnienie takiego rozumowania takich pryncypialnych albo właśnie nie pryncypialny w 10 0 w stosunku do dokumentów i czy będzie IPN czy nie będzie IPN-u w Szczecinie zmieniło młodzi ludzie będą działali w innych strukturach i inne struktury będą takie rzeczy załatwiały, więc to nieprawda to dzieje czy to źle się dzieje z innych względów wania, dlatego że istnieje IPN wiedział nawet jeszcze więcej nawet nieduże dostępie do tych papierów, bo interesują się do sytuacji Miejskiego jest sytuacją, która pokazuje, że papiery są i one pokazują prawdę tylko nikt nie chce znać tej prawdy to jest problem chcesz się, że tak powiem arbitralnie decydować nie patrząc na nas na dokumentacji z tym mamy do czynienia z coraz większym stopniu coraz większej ilości spra w, czyli jakieś kryterium nienawiści politycznej po prostu nienawiści politycznej szuka już tak powiem narzędzia, żeby uderzyć kogoś ktoś uważa proboszcz uważa za przedstawiciela drugiej strony oraz bronić kogoś, kto się obyło się uważa za czystość naszej strony prawda szedł przestaje liczyć w ogóle niestety to mam wrażenie, że coraz większej ilości spraw takich mamy, a ekipa rządząca i PNR obecnie reprezentuje to on -li nie znaczy -li nią chodzi o to, żeby wykorzystać historie do wykreowania ideologii pożyteczny dla rządzącego dzisiaj PiS są i odpowiedniej hierarchii autorytetów postaci ważnych w przeszłości, która wspiera polityką obecnie PiS-u oraz by legitymizuje ważniejsze jest w sumie delegitymizacji delegitymizacji je opozycja demokratyczna z czasów PRL taką jak ona była szefem Wałęsą na czele trzecią Rzeczpospolitą, która się jawi prawda jako wróg przeciwnik i dlatego się tu manipuluje różnymi faktami, zwłaszcza z początku dobudował jeszcze czarną legendę okrągłego stołu, chociaż nie ma na to żadnego dokumentu, którym to potwierdzała jest mnóstwo do dokumentów, które pokazują czym naprawdę był okrągły stół nie przestają się liczyć w Stargardzie znaki zapytania wokół rzutach Pm ludzi, którzy byli przywódcami opozycji, do której nic jest co i jak tak kiedyś powiedziałem, że Jacku Kuronia to z tych dokumentów można pomnik zbudować cały jego życia i aktywności nawet się nie liczy, bo Jacka Kuronia teraz się za było zdania z zamilkł cała prawda zajęcia, bo nie pasuje do ideologicznej wizji PiS -u czy narodowej prawicy to teraz ma być, zachwalając wzór to czy, a i tak płynnie przeszliśmy też, aby w pokazują, że to sięga dalej w przeszłość przeszliśmy do kwestii dekomunizacji nazw armii krajowej sięgał 0 7 legitymizuje obecną tak to jest 1 rzecz, ale druga właśnie tych patronów ulic, którzy teraz jak kompetencja jest już zgodnie z ustawą w rękach wojewodów znikają te najgłośniejsze przypadki w Warszawie choćby to jest ulica Dąbrowszczaków w wydaniu, bo pan broni palnej Federalna może tej bardzo złożone z dna wiara ja w ogóle uważam, że to nie powinny być także nazwa ulicy jest pomnikiem władzy, że to musi być także to możemy z kas mas nie może być ani wątpliwości mnie ludzie takiego patrzenia na historię oraz listeria to nie jest życiorysy świętych, które się robi po rzutach po linijkę, żeby ludzie klękali modlili nie historia jest miejscem, gdzie się dyskutuje o przyszłości racji złożoności tego pionu odrzucam ten sposób, który oni narzucają takiej mitologii reakcji takich świętych prawda tak już tak powiem ołtarzy koło w tym wszystkim obrzydliwe dla mnie obrzydliwy poproś o dobranie bank wymaga od ulica jazd nie mylą dyskusji o tym, czym byli do grosza, żeby to nie jest jednoznaczne jasne z 1 strony oni walczyli z faszyzmem dla mnie faszyzm jest złem absolutnym jest natomiast z drugiej strony oczywiście byli powiązani z z Rosją z zewnątrz, ale oni sami to innym o winie dowódcy prawda na wzrost związany z mężem bardzo różnią się z nie to też był okropny system jest, gdy w gruncie rzeczy oni działali w sytuacji takiej, o której obyśmy się nie znaleźli to znaczy, że nie ma centrum albo, że jest po stronie faszyzm albo się na dłużej niż wspólnie komunizm, bo antyfaszyści jednak mieli problem z sojusznikami międzynarodowymi, ale bez dokładnych albo do Śląska kolejne dziś akurat można znaleźć list w obronie ulicy czy patrol na ulicy Józefa Lewartowskiego protestują przedstawiciele organizacji żydowskich, dlaczego Lewartowskiego trzymał ulice na Muranowie, bo tam ona była w warszawskim na terenie byłego getta był to wyraz hołdu dla jego wybitnej roli organizowanie w getcie ruchu oporu Żydów obywateli polskich przeciwko okupantowi niemieckiego niemieckiemu dla jego dokonań na rzecz wspólnoty narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem etnicznie żydowskiej części tej wspólnoty Helena Kobus nie jest do końca tarcz tak za sprawą jego przedwojenna lewicowa w tym komunistyczna aktywność, ale przecież Józefa Lewartowskiego wspominali nawet nadal pozytywnie wysoko oceniali jego wkład w getto w ruch oporu także jego adwersarze polityczni w Jemenie nie jestem przygotowany, żeby szczegółowo analizować co Waldemar łaski robił wrażenie robią, bo noszenie nigdy nie zajmowałem, ale rozumiem, że nie liczyła, że nic innego tylko o to, że był komunistą no niestety kompromisie to może nie podobać, ale Siudak Emu uczestników ruchu oporu w getcie komuniści byli aktywni byli ważni i to jest oczywiście próba cenzurowania historii Żydów, ale nie rozumie pan sens tej mogą tego rocznej fali dekomunizacji nie rozumie na czym uważam, że biedny, że to jest wszystko, że tak po nim ekstremizm to jest ekstremum z każdej, którzy tak wiem co by tam nie zrobił, jeżeli miał coś wspólnego z komunizmem to musi być potępiony i co jest nowością w przedziale jest chętnych, bo teraz menedżerem złożyć hołd pokazać naszym to jest dolnych podejmie Orła żyje, ale w Warszawie nie dotyczy bowiem rola w Oslo, choć Ziobro działa w działo tak, że jeżeli się myśli w kategoriach, że nazwa ulicy to jest pomnik to oczywiście powstaje problem z nazwami typu armia ludowa czy dobro szansy po to nie są tematy na pomniki natomiast natomiast wyręczają, a jednak twierdzą, że również tzw. żołnierze wyklęci w masie swojej też nie są zatem modeli różni jest bardzo skomplikowany temat oczywiście to znalazło tam wielu niebywale ludzi niebywałe, którzy powinni mieć 3 lub pomniki jak najbardziej not, a no oczywiście dalszych natomiast jak powiedział w ich jeszcze raz, że historia traktowana laurką ową traktowana biało czarnymi schematami mitologia z Rovaniemi jednych i potępieniem drugich dzieleniem na bohaterów i zdrajców co niestety powiedział pan prezydent Duda to jest zawracanie głowy to nie jest w ogóle żadna historia i prowadzi do ogłupienia jedynie to znaczy do tego, że się w ogóle nie rozumie nie potrafię zrozumieć złożoność ludzkich wyborów, które miały miejsce kiedyś PiS mają miejsce dzisiaj, żeby rozumuje tylko, że człowiek jest taką, że tak powiem im taką urnę na taką właśnie niejeden raz w jakimś symbolem czegoś, ale nie jest żywym człowiekiem to jest wręcz głęboko antykomunistyczne prostackie raczej przywiązane do systemów totalitarnych takie patrzenie na historię niż demokratycznego w jestem bardzo głęboko obce nie będę tym nigdy w życiu chciał uczestniczyć w prof. Andrzej Friszke Polska Akademia Nauk państwa gościom bardzo dziękuję bardzo interesują się jednak rynek, a światu futbolowych buldogó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA