REKLAMA

Przed pierwszym czytaniem ustaw prezydenckich

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2017-11-21 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
inne państwa Kręglicka państwo im gości Waldemar buda poseł prawa i sprawiedliwości kłania się panie pośle, dobry wieczór siedział redaktor wita państwa Sejm jutro rozpoczyna prace trzydniowe posiedzenie będą się państwo zajmować, bo w porządku obrad psy są to projekt uwzględnione to 2 prezydenckie projekty ustaw osądzie najwyższym interesie oraz ordynacja samorządowa 2 projekty prezydenckie w środek natomiast ordynacja samorządowa felg czwartek, czyli jak rozumiem Rozwiń » Bano się państwo zajmować 2 projektami niekonstytucyjny, mimo iż 1 z bublem prawnym umów taka sugestia od razu taki silny atak na projekty, które zostały do nich atak jest stwierdzenie faktu to jest projekt dziś mówimy o REIT-ach projektach reformujących wymiar sprawiedliwości to to są bardzo koncyliacyjny i nie bardzo mnie szeroko dyskutowane projekty jak rozmawiamy o konkretach panie pośle, ja się z używania, którą jest i państwo, że jakby porównać ten projekt chociażby z propozycją Sądu Najwyższego to on w wielu miejscach jest zbieżny przyjmuje pan o tym na projekcie, który przedstawiła pani prezes Małgorzata Gersdorf, ale w sumie państwo poradzą z 2 artykułami konstytucji, która jeszcze obowiązuje też art. 1 8 3 dotyczące kadencji pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz art. 1 8 7 powiązany z art. 10 konstytucji, który mówi o tym, że inne sędziów do KRS wybierają sędziowie nie polityce bardzo stare argumenty, ale też mnóstwo odpowiedzi na te 1 do zapytania przede wszystkim trzeba wskazać na to, że bycie prezesem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego z pochodną bycie sędzią bycia bycia sędzią, jeżeli ktoś utracił atrybuty bycia sędzią to również nie może być prezesem, a ta regulacja, która mówiących o wygaszeniu czy przyniesie stan spoczynku osób, które osiągnęły wiek emerytalny to jest właśnie związana z utratą czy odebraniem prawa do statusu sędziego tylko przepisy o jak rozumiem prawo sprawiedliwość mogłoby przygotować taki projekt ustawy, w którym stwierdza, że jeżeli prezydent osiąga 40 piąty rok życia to przychodzi na ulicę czy emerytura i wtedy Andrzej Duda traciłby już status prezydenta i można byłoby mu skrócić kadencję, ale mnie proszę zwrócić uwagę, że jednak pani propozycja bardzo ciekawa, aczkolwiek daleka jest od obowiązują kiedykolwiek zarówno przebiegi po reformie chodziło o poziom mnie czy ten stan wieku emerytalnego nic, ale przyzna pan, że jest to, że zmiana, a nie ale gdy tak, by tania adekwatność wieku wskazuje na absurdalność propozycji natomiast propozycja pana prezydenta, gdzie propozycja mówi właśnie wiek emerytalny jest najbardziej zasadne, ale ich zadań oraz 6 4 lata za chwilę w grudniu skończył 6 5 to państwo mogliby stworzyć taki projekt ustawy, który mówiłby, że w wieku 6 5 lat polityk traci już moce intelektualne do sprawowania swojej funkcji, bo skoro sędzia już nie daję rady to może taki prezydent nie daje rady i do domu dziękujemy i ta kadencja zapisana w konstytucji w ten sam sposób co kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego tak się już nie obowiązuje no bo stracił status prezydenta, ale jeszcze raz jeszcze raz spróbuje wytłumaczyć tę różnicę prezesem się, dlatego że jest się sędziom i ciężko porównać tutaj sędziego z prezydentem naprawdę przy jakiejś wielkiej wyobraźni jak ciężko wyobrazić analogiczną się w po w przedstawionej przez panie lato w sprawie mamy prawo do tego, żeby regulować wiek emerytalny i to zawsze się wiązało z tym, że komuś kadencję czy też wykonywanie zawodu dziś przerwało je w dobrej wierze byłoby dobrze, aby także wiek emerytalny uregulować, jeżeli chodzi o polityków posłów parlamentarzystów nie ma nic przeciwko, że ktoś taką inicjatywę podejmiemy będziemy mówili, że wraz ze sztabem Kaczyńskiego, ale ja mówię o tym, że pani mówi jakiś propozycjach nie kwestionuje takie propozycje będziemy zastanawiać dzisiaj mamy prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym okaże się matematyki rozmawiamy i pani z zawartym w konstytucji jak wykazałem, że nie ma żadnej sprzeczności z tym artykułem art. 1 8 7 art. 10 triumf nad jezioro sędziów nie przez sędziów jak powinno to być tylko przez polityków przez Sejm, ale cóż nawet nawet opozycja zdaje się odstępują od tego argumentu, a jeszcze państwo w nim tkwią już wielokrotnie zostało wyjaśnione, że ten przepis wcale nie wskazuje, kto na tych sędziów wybierać i zgodnie z praktyką większości ową forum Unii Europejskiej mogą to być również parlamentarzyści co powiem więcej nie są kraje, które wreszcie samych sędziów, a my mówimy o KRS się, a który stanie Latynosi uważa, że to jest świetny pomysł, żeby sędziowie byli wybierani przez polityków podobnie jak świetnym pomysłem jest to nieźle działa od dziś członkowie rady sądownictwa sędziów z mediów, ale ona z sędziów członków NOP prezesów sądów tam prokurator generalny wskazuje ministerstwo możliwość, żeby było śnieżnie bardzo zaangażowani w państwa pomysł inicjatywa inny, żeby organ, który ma stać na straży niezależności sądów niezawisłości sędziów był w jaki sposób upolityczniony to jest dobry pomysł podobnie jak z pomysłem dotyczącym PKW czy organ, który kontroluje i przeprowadza kontruje proces wyborczy ma być wybierany przez polityków pani redaktor bardzo złe świadectwo wystawia pani sędzi, o których pani mówi, którzy potencjalnie mogliby być wybrani do krajowej rady sądownictwa to są sędziowie, którzy nawet wybrani przez Sejm nie żadnego atrybutu niezawisłości nie tracą w związku z tym wyborem, ale rozmowa z Bemowa muszą uwzględniać także to duża natura ludzka ma prawo do błędów czasem błądzi czasem jest ułomna system musi być taki, żeby nie stwarzać takich zagrożeń, żeby nie zgodzić sędziów na pokuszenie, żeby jednak mieli ochotę postępować tak jak ich polityczni mocodawcy Echa dnia teatru uważa, że jak sędziowie sami się wybierają w ramach własnego środowiska to jest nie żadna pokusa do tego, żeby do sądów niezależnie od polityków ale, którzy się do polityków ja uważam, że dużo większe zagrożenie dla sędziów sądu inni sędziowie w tym ich hierarchii wyższej n p. wyższych sądów niż politycy pamięta pani przypadki, w których polityk n p . prawa i sprawiedliwości próbował wpłynąć na działalność niezawisłego sądu pamięta tamtych lat ktoś zadzwonił zapytał o coś nie dajmy się sytuacja nie ma takich przetargów, a mnóstwo przypadków takich jak 1 sędzia drugiego prosi nawet składu sędziowskiego albo kolega z Sądu Okręgowego w wyższej rangi i tutaj jest niezawisłość i nigdzie tego w ustawie zapiszemy wciąż będzie niezawisły swych kolegów czy polityków, ale rozumiem, że zdania jest także sędzia prosił sędziego o jakiej się niemoralny bądź legalne działania teraz polityk będzie prosił sędziego nie ja sam nie zdarza się, żeby polityk dorobił bez względu na regulację ustawową, ponieważ to jest niedopuszczalne tak nie ma również ta jest nielogiczne co powiedział Rz politycy tak nie robią to niedopuszczalne używana inne zapewnić, że bardzo wiele osób na całym świecie robi różne niemoralne nielegalne rzeczy, mimo że te sprzeczne z prawem, ale widzi pani tą różnicą, że dużo większe zagrożenie z osobami, gdy co do osób, które w tym się obcuje, które mogą wpływać na swoich kolegów zawodowo niż to czy polityk dziś zadzwoni albo pójdzie i będzie wywierał nacisk z tym nie mamy do czynienia, kiedy my w ogóle panie pośle, dowiemy się, jaki jest ostateczny kształt tych poprawek wynegocjowanych w tajnych spotkaniach najpier w między prezesem, a prezydentem, a potem między ministrem Muchą, a przewodniczącym Piotrowiczem, bo przed chwilą zakończyła się konferencja nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz mówi tak jutro Sejm ma się zająć prezydenckimi projektami ustaw dotyczącymi krajowej rady sądownictwa Sądu Najwyższego natomiast wciąż posłom nie przedstawiono szczegółowych poprawek w tej sprawie, ale na pewno pani Gasiuk-Pihowicz o tym wie i Daniel rak również poprawki zgłasza się w procesie legislacyjnym, który to dopiero zaczyna znalazła się też plan legislacyjny zaczął się w Belwederze oraz tymi 4 spotkaniami pana prezydenta pana prezesa, ale nie proces legislacyjny jest dość dokładnie opisanych ME w konstytucji wskazuje na to, że są 3 czytania i tak było ich spotkania wierzę, że możliwości, która daje możliwość wniesienia poprawki to jest komisja, czyli po pierwszym czytaniu i nie odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu sprostanie przekierowano Wlazło panie pośle, Najder zrodziła wiele rzeczy ani w parlamencie, a potem się konsultować się między klubem parlamentarnym prawo sprawiedliwość, a wnioskodawcą, czyli panem prezydentem ani nie krył się naradzać po kątach, a potem przejść nie wiadomo czym dostać Emu, ale przynoszą Malek, kto komu miałby zabraniać im nie dyskutować na temat projektów ustaw nie wcześniej przed projektem mogą liczyć na żaden proces, ale zieleń, a on trwa drugi złożony i wszyscy go znają natomiast trwają rozmowy dyskusji na temat ewentualnych poprawek i to jest moment na to, żeby je składać po rozpoczęciu procesu legislacyjnego i każdy dobrze o tym w jej ja już system w tym, który wtedy z kolei turyści pyta, kiedy mogą zgłaszać poprawki no i wtedy, kiedy wymaga tego prawo przewiduje to prawa prawo mówi o niej komisji, która rozpatruje szczegółowo projekt to jest moment, że te poprawki zostały już jak rozumiem wypracowane inni i właściwie poza procesem legislacyjnym, ale tanio Tonight nanieść poprawki na komisję ktoś musiał wcześniej opracować to Jan, gdyż może państwo Bynum, jakby ktoś domaga się jak duże, że pomaga też raz pierwszy zwyczajnie kocha przodującą Wyrobca w kolizję państwo dziennikarze już z nami lege Artis, ale proszę wierzyć są poprawki przygotować je uzgodnić wynegocjować czysto z policjantami też zwrócić uwagę jak to wyglądało w poprzedniej kadencji do poprawki były negocjowane między PSL-em platform należałoby lepiej zapis, ale przecież znaliśmy nie wiedział o tej procedurze on się pojawia blog misja negocjacje trwały miesiącami czas obiecywali zająć inaczej, więc proszeni powód się na ten argument, a oni też tak robili, a ja się też nie uderzy łopatką w głowę panie pośle, Lehmana normalny bubel prawny w tonie ja wymyśliłam jeśli chodzi o ordynację samorządową o tym, że te przepisy stworzą mały Kazio odpowiedział szef PKW, a pan Wojciech Hermeliński nie możemy wykluczyć zaburzeń lub destabilizacji procesu wyborczego pod rządami projektowanych zmian w kodeksie wyborczym destabilizacja zaburzenie procesu wyborczego w, a dla mnie nie ja się z Kijowa z to jest krzyk rozpaczy wynikający z nową grą obowiązków, które ta ustawa nakłada na PKW czy rzeczywiście są jednak ciężko pracować przez najbliższe 8 1 0 miesięcy, jeżeli taka wójta prezes boi się ciężkiej pracy wdrożenie tej ustawy na to by nie sam podejmie właściwe ku temu decyzję tam jest rzeczywiście dużo obowiązków działań na rzecz PKW tej kadencji jeszcze, ale nie widzę lasu Andrzej ba miedzi wynika komisarz wystawy i pracy się boi, jeżeli zatrudnionych jest tam 300 osób i boi i ona ma problem z gotowaniem 30 0 osób w tym, że pani powie, że 2 osoby sobie 2 tygodnie z tym poradzą albo może 3 więcej dziwi mnie takie podejście, ale w tym niemal wypowiedzi pana Kamińskiego wiem z czego wynikają no ciężko być zadowolonym w sytuacji, w której 2000 dziewiętnastym roku kończy się jego zaangażowanie w PKW, bo tak mówią te przepisy, więc ja rozumiem, że tutaj jest jakaś emocjonalne podejście do tego odnieść żadnego emocjonalnego wobec czytelnika tylko nas jak taka właśnie żużlu nasz główny po stronie PKW niezależny jeszcze tej kadencji 19 punktów, w którym PKW nie emocjonalnie, ale merytorycznie rozprawiać się z tą ustawą panie pośle, mam tu znaleźć 40 0 osób, które nie będą Homo novus, które będą miały za miast gmin, które się na tym znają wytyczać granice okręgów obwodów wyborczych upolitycznienie PKW po 20 19 roku MD w jaki sposób, gdybym pan poseł był łaskaw powiedzieć, ale ta reforma ma zachęcić Polaków do udzielenia w wyborach jak reklamowała ten projekt Beata Mazurek n p. będzie pewność, że Platforma nas z PSL-em nie majstrowali przy okręgach wyborczych, aby pani zetknęła n p. Nowe Miasto do Wrocławia pani, że tam okręgi ustalali z osoby zainteresowane, który po ich wybór uczestniczą, a teraz wyrok NSA komisarza radnych nie mają zamiaru przynależność do niej kandydują i druków uważa pani z taką sytuacją i poszli teraz będzie także wdrożyli, nazywając je zagraża władzy nie akceptuje sam w sobie ogromną skalę, więc jest złem nie należy wynikało, że może wygrać w kolejnych wyborach, ale na wniosek wójta, która jest bardziej niż własne oczy, ale i realizuje niezależną galerią mechanizm ustalania okręgów takie okręgi wyborcze, żeby tam zgarnąć więcej mandatów, wprowadzając zasadę proporcjonalności w wyborach do rad gmin państwo uderzają w mniejsze partie stają się z Kukiz 1 5 w nowoczesną oraz komitety lokalne dania Leopard, a nie zachodzą też pewna pani mówiła, że będzie druga taka była teraz mówi, że to będziemy robili no i na pytanie, kto zlecił NKW wskaże komisarzy, którzy nie mają zakazu przynależności partyjnej, którzy mają obniżone kryteria ZAZ zaś zasiadania na tym stanowisku będą działać dla sprawiedliwości, a ja nie wykluczam tak, ale zaliczył udanego z nich wynikać non stop Chełmno i od PKW to będzie rok pan panel panel on Warmińskiego to ja rozumiem, że dobierze najlepsze współpracowników do tego zadania i 1 podejmie się wykonania jak za owo, by ci, którzy są związani z prawem sprawiedliwym tak jak ja bym się wszyscy ci, którzy uważają, że sprostają tym zadaniom, które są wpisane w ustawie i to mogą i tam nie ma żadnych kryteriów przynależności partyjnej brany pod uwagę proszę zwrócić uwagę pani z 1 strony pani, za który mówi o tym, że nie jest to kiedyś 1 okręg jednak przyznajesz, że niewłaściwie rekonstruowana nie chcemy go nie przyznawała, że z TVN -u konstruowanej właściciela lub komórek niech SLD w wyborach nie ma jednak, że działali różnice zdołowani, bo pan w SLD i aluzji, ale słowa, których nie powiedziałam nie powiedział, że kiedyś okręgi były wytyczone źle powiedział, że Dylan należy jest złem nie powinno się robić nie powinno się dostosowywać granic obwodów okręgów wyborczych do tego, żeby uzyskać określony rezultat, a ich udział w galeriach, że komisarze, którzy mogą być upolitycznienie, o czym mówi PKW ani Karolina Lewicka mogą wytyczyć i rysować okręgi tak, żeby mandaty zdobyli kandydaci na radnych prawa sprawiedliwości, jeżeli ktokolwiek upolitycznia i komisarzy to będzie tylko PKW Bono będzie miał wpływ na dobór tych ludzi, a Waldemar buda prawo sprawiedliwość był gościem wywiadu politycznego dziękuję panie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA