REKLAMA

Organizacje pozarządowe zabierają głos w sprawie ustaw prezydenckich

Analizy
Data emisji:
2017-11-21 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karmelicka dobry wieczór państwu raz jeszcze nasi kolejni goście to Paulina Kieszkowska Knapik dobry wieczór pani mecenas willowa Rynkiewicz środowy wieczór panie mecenasie dobrych obyczajów państwo z inicjatywy wolne sądy, a spotykamy się na okoliczność czy państwa spotkania inny, a właściwie przedstawicieli największych organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, który miał dziś miejsca w Warszawie 2 8 takich organizacji się Rozwiń » spotkało od akcji demokracja, bo zielony Instytut przez fundację Batorego komitet obrony demokracji odnowę stocznie Panoptykon fundacji Batorego nie będę wszystkich wymieniać się wszyscy inni byli i państwo przyjęli przyjęli takie oświadczenie podpisane rozmowy przez wszystkich przedstawicieli tych, którzy na tej konferencji najmocniejsza akapit brzmi tak pragniemy podkreślić, że wprowadzenie powyższych zmian, choć ustawa o Sądzie Najwyższym interesie te projekty prezydenckie spowoduje, że Polska definitywnie przestanie być demokratycznym państwem prawa jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości ograniczone zostały prawa wolności obywatelskie zapisane w konstytucji państwo też ogłaszają takie alarmy dla Polski dniu też testowaniem podkreślił to słowo definitywnie przestanie być, bo myślę, że w demokratycznym państwem prawa ta powoli przestajemy być wśród 1 , 5 roku co najmniej od roku, kiedy zdemontowano został Trybunał Konstytucyjny, czyli podstawowy organ Konstytucyjny państwa, który ma zajmować się ochroną praw wolności obywatelskich dbaniem o to, aby ustawodawca, uchwalając ustawy w nasze prawo, a nie przekroczył pewnego Rubikon jeśli chodzi o in ochrony praw i wolności obywatelskich tego Trybunału Konstytucyjnego w takim konstytucyjnym kształcie już nie mamy inne mamy organ, który jest w zasadzie ne w Tatrach po tego się nie zasiadają tam osoby, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego są bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne co do samego wyboru pani Anny pełniący obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego także można się zgodzić, że było to niezgodne z ilustracjami, które samo prawo sprawiedliwość nowości, ale przyjęło państwo piszą w tym oświadczeniu o naruszeniu kilka artykułów konstytucji natomiast poseł Waldemar buda, który siedział na państwa miejsce godzinę temu posłów prawa sprawiedliwości przekonuje, że wszystko jest lege Artis, że te argumenty dotyczące m. in . tego, że członków sędziów KRS nie powinni wybierać politycy czy, że można skrócić kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego skoro utraci ona status sędziego, bo wszędzie na tę emeryturę sędziowską to są argumenty absolutnie chybiony to właściwie nie trzeba ich i nie należy brać pod uwagę minął się z tym nie zgadzamy nie jesteśmy odosobnieni tutaj studiowała tylko z stoją za nami murem mnóstwo ekspertów, którzy są zrzeszeni w tych organizacjach społecznych jest jasne, że chodzi o trójpodział władzy to znaczy po prostu politycy nie mogą wybierać tych organów, które mają nas przed tymi politykami strzelec jest w Polsce podstawowa logiczna zasada Maciej Rzeźnik krajowa rada sądownictwa w fundamentalną rolę zabezpieczania sądów przed upolitycznieniem na to nie politycy powinni wybierać członków tego tego gremium i później ta upolitycznione gremium nie może wybierać z kolei sędziów Sądu Najwyższego, którzy decydują n p . o ważności wyborów to po prostu podstawowa logika konstytucji przepisy, które powołujemy też w swoim oświadczeniu mówią o tym, kogo wybiera Sejm do tej rady, bo przecież trzeba powiedzieć, że Sejm ma swoich przedstawicieli kogoś jasnowidzów więc, jakby jest przewidziane w tym przepisie kogo wybierają te organy natomiast powiedziane, że środowisko sędziowskie wybiera do krajowej rady swoich członków obok ktoś inny mógłby wybrać przedstawicieli lekarzy do rad lekarzy albo przedstawicieli dekarzy do rady dekarzy no nie politycy, bo po prostu to się wtedy zupełnie mnie z konstytucyjną zasadą trójpodziału władz rozwija, ale poseł buda, mówi że jest zupełnie inaczej, że do tej pory sędziowie wybierali sędziów i to było właśnie złe, ponieważ były naciski środowiskowe n p. 1 sędzia dzwonił do drugiego sędziego swojego kolegi im co się tam proponował, żeby z tym wyrokiem było tak nie inaczej, a teraz, kiedy wybiorą politycy NATO będzie politycy nie będą wywierać nacisk wrogów wpływu na sędziów krajowej rady sądownictwa, gdy cała argumentacja strony rządowej idzie w tym kierunku czy też podkreśla też inny element tej nieprawidłowości, które swą pokazywany także ktoś tam akurat pendrive, a ktoś ukradł kiełbasę i to jest to są te zarzuty, że na nią bordowa grzmiał z wysoką narodowe w mniej natomiast pamiętajmy, że mamy w Polsce około 10  00 0 sędziów znacząca część z nich spełnia swój urząd w sposób prawidłowy jeśli są jakiekolwiek zarzuty do któregokolwiek z sędziów no to podlega on tak samo odpowiedzialności odpowiedzialności karnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, a wręcz dodali sędziowie będą wybierani przez polityków z dajmy na to sędziowie tylko wrażeń będą mieć coś zawdzięcza doznał dziedziczenia nie innym sędziom tylko politykom naj tutaj ten Monteskiusz przewraca w grobie prawda o zakładał i historia ludzkości zakłada, że sędziowie muszą być od tej egzekutywy, że od rządzących zwalniania od siebie samych w dno takie jest idea trójpodziału władzy nie nie trójpodział sądownictwa wewnętrznie tylko w wolności sędziów od nacisków politycznych, ponieważ sędziowie orzekają w sprawach, w których obywatel staje bardzo często przeciwko państwu albo versus państwo w zależności od typu sprawie sędzia musi być zewnętrzny musi być tym trzecim jeszcze 7 zlotego na art. 1 8 7 od tej wyraźnie konstytucja mówi o tym kto kogo wybiera do krajowej rady sądownictwa dziś podczas tej konferencji był również pan prof. Matczak, który jest wybitnym konstytucjonalistą była pani prof. Łętowska i ich analizy ich opinię na ten temat mówią o tym, że właśnie art. 1 8 7, iż chodzi o 1 5 sędziów nie wskazuje, kto dokładnie ich wybiera natomiast wynika to z analizy i są w interpretacji systemowej konstytucji to się odnosimy do art. 10 konstytucji, który mówi o trójpodziale władz i równowadze jak również do art. 1 7 3, który mówi o odrębności sądów i trybunałów ich dlatego w tym art. 1 8 7 § 1 czy ust. 1 pkt 2 nie jest powiedziane, że jest to jakiś organ, bo to nie żaden organ wybiera podróż służbową wizytą na działce jednak także takie jeśli chodzi o posłów to wybiera ich w sejmie do krajowej rady czuć senatorów wybiera ich Senat jeszcze udział przedstawiciela prezydenta to wskazuje ich prezent natomiast nie jest powiedziane, że ktoś ich wskazuje różnorodność źródeł zdelegalizować, bo natomiast systemowa językowa historyczna i jej interpretacja wykładnia konstytucji wyraźnie wskazuje, że tych 15 członków krajowej rady wybierają sędziowie państwo nie widział żadnego postępu, a które miały się dokonać między lipcem, a listopadem naszym zdaniem nie było nawet w tej narracji Pałacu prezydenckiego, która na początku pewne nadzieje jednak budziła rzezie prezent widzi problem w upartyjnieniu krajowej rady pojawią się taka koncepcja wielopartyjne ości multi multi partyjności krajowej rady sądownictwa co jest na nas też absolutnie oburzamy nie chce mi znanych przedstawicieli opozycji ani przedstawiciele rządów krajowej radzie mają być sędziowie absolutnie nie związani żadną opcją oni tak samo powinni orzekać i wyznaczać swoich kolegów dalej do orzekania w rytm, jakby nigdy nie zaś tego, kto rządzi po prostu i uważamy, że opozycja w ogóle nie powinna przyjmować takich miejsc po to, z kolei łamanie tej zasady, że właśnie nie w ogóle, a partyjni ani multi partyjni prawda w Turznie został za cały problem opozycja już, mówi że nie będzie chciała w tym podziale łupów politycznych w areszcie uczestniczyć coś literę ustawy wejdą w życie oznacza, że prawo sprawiedliwość wybierze wszystkich członków KRS-u tych sędziów, czyli 15 do naszej rozmowy wrócimy tuż po informacjach Radia TOK FM, na które już teraz państwa zaprasza w analizach Karolina Lewicka rozmawiamy o proteście przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o krajowej radzie sądownictwa Sądzie Najwyższym oba projekty prezydenckie będą procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, który rozpoczyna się już jutro z nami Paulina Kieszkowska Knapik inicjatywa wolne sądy Michał Borkiewicz to sama inicjatywa wolne sądy raz jeszcze dobry wieczór państ w UE 2 8 gmin organizacji pozarządowych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego podpisało państwa protest czy trudności było porozumieć tutaj państwo są od Sasa do lasu, a jeśli tak mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o o sposobie działania ornitologa o wartości absolutnie nie była CUW to impuls i wszyscy, których zaprosiliśmy i Visa otwarta jeszcze ostatniego dnia dochodzi organizacje bardzo wyniesie dołączyli poniesie sprawa całkowicie nie kontrowersyjna dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się społecznie działaniami w Polsce wśród tych organizacji są organizacje prawicowe lewicowe ekonomiczne ekologiczne ekologiczne z pewnie pewnie ich działania, a nawet się w jakim sensie znoszą Wisz chodzi o wektora, ale uznaliśmy, że różni się prawo lewo będziemy wtedy, jeżeli będziemy w ogóle na powierzchni wody, że tak powiem jak utoniemy jako państwo prawa to te różnice przestają jakiekolwiek znaczenie prosto w żadnym żadna z tych organizacji żadne z nas jako obywatela nie będzie miało pewności co do swoich praw wolności, więc nie mieliśmy najmniejszego problemu, że GRU uzyskać to wsparcie nasze oświadczenie jest wolna jakikolwiek politycznych ukierunkowani tak powiem ona jest całkowicie poświęcony temu, że chcemy po prostu żyć w kraju, w którym sędziowie nie zależą od polityków kropką 3 × Lwów wolne sądy wolne wybory wolna Polska zresztą w piątek pod takim hasłem ma będzie demonstracja przed Pałacem Prezydenckim organizowana przez akcje demokracja tam się państwo będą zbierać się będą też łańcuchy światła, które powracają po kilku miesiącach jak wiemy Polska łańcuchami świat powstała w lipcu tego roku w tym proteście wzywają państwo do natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad ustawami o KRS jest będzie najwyższym i żądają państwo rozpoczęcia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie i tu dochodzimy do państwa na pretensji wobec głowy państwa że, choć konsultacje społeczne rozmowy z obywatelami były zapowiadane od tych wetach 2 4 lipca wobec 2 ustaw to dieta kozic nie było, zwłaszcza jeśli cofniemy się 4 miesiące do czasów protestów lipcowych uchwalenia ustaw 3 dni z weta wobec 2 tych ustaw to pan prezydent zapowiadał, że w tej chwili ENA, czyli wszystko po po lipcu zabierze się do projektowania tych ustaw z szerokim udziałem społecznym z konsultacjami społecznymi z udziałem ekspertów jest udziałem organizacji pozarządowych tak, aby rzeczywiście reforma o charakterze ustrojowym bardzo istotnym dla funkcjonowania państwa przygotować w sposób prawidłowy i niebudzący na pewno kontrowersji innych konstytucyjnych, ale tak się nie stało przez te 4 miesiące właśnie pan prezydent już we wrześniu zaprezentował swoje 2 projekty ustaw te projekty były przygotowywane gdzieś z Zacisza gabinetów i pewnie kancelarii prezydenta, a może, gdzie indziej Amy nie wiemy, kto się zajmował przygotowaniem tych projektów to na pewnym etapie i 1 osoba się ujawnić, jaką niejako projektodawca no ale też niewiele na ten temat wiemy, bo były składane m. in . do kancelarii prezydenta wnioski o ujawnienie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, ale kancelarie odmawiał udzielenia takich takich informacji ktoś zajmuje dokładnie przygotowaniem projektów także tutaj żadnej transparentności nie było na etapie przygotowywania usta w, a potem po zaprezentowaniu ich we wrześniu rozpoczęła się rozpoczęły się ten serial negocjacji pomiędzy panem prezydentem, a panem prezesem Kaczyńskim, którzy spotykali się wielokrotnie w jakichś tajemniczych okolicznościach nie wiemy też coś, o czym rozmawiali, jakie uzgodnienia między nimi MD zapadały jednak więcej także posłowie tego nie wiedzą natomiast poseł buda, który gościł w wywiadzie politycznym stwierdził, że dopiero po pierwszym czytaniu bajek pan Bóg przykazał, czyli jak proces legislacyjny nakazuje to na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości praw człowieka te poprawki zostaną zaprezentowane szerokiej opinii publicznej w tej parlamentarzystom, którzy mają się mylę, ale dla rozwoju na realizmie nie mieszało, dlatego że jest pewna procedura jest pewne dobre zwyczaje legislacyjne przy przywiązują coraz chętniej, że ten proces legislacyjny trwał poza Sejmem i w dodatku w ukryciu takich jak i pierwszy i pierwszy w ogóle ten historyczny w lipcu zawetowane i drugiej, czyli wtedy, kiedy prezydent szykował swoje projekty i trzeci rząd czyli kiedy były jakieś negocjacje z 1 z klubów i w my też jesteśmy suwerenem też z wyborcami, zwłaszcza dla pana prezydenta, który musi być prezydentem to w tym większe ilości obywateli niż tylko głosujący na 1 partię Alp powtarza, że powinien być i wydawało nam się oczywiste, że te projekty zostaną skierowane do konsultacji, zanim trafią do Sejmu jesteśmy zupełnie zaskoczeni i rozczarowani, że nie ma żadnego miejsca, w którym jest dyskusja o tym, nawet pierwotnych koncepcja pana prezydenta stroił się też nie zgadzamy ba da się rzuca się lesistość chce się nie zgadza, dlatego że co do niektórych sam powiedział, że ma wątpliwości konstytucyjne wolą nawet konstytucję zmienić oto, żeby ich uniknąć, gdy mamy w sejmie MEN el Premio, kto co, do których sam pan prezydent powiedział, że ma wątpliwości konstytucyjne w i nic nie wiemy dodatkowo co wynegocjowano Santos po pierwotnych zawetowanych ustawach może być tylko gorzej niż to co zaprezentował w pan by prezydent i też chcę podkreślić, że my my znamy bolączki wymiaru sprawiedliwości jesteśmy wielokrotnie tymi środowiskami te organizacje te są aktywne w tej w tych dziedzinach buble prawne człowieczek tak powiem więcej działań nikt z nas natomiast nie wysłuchał mnie nie jest nie zmierzą się z argumentami, które strona społeczna przygotowuje na wsi zdaniem realne bolączki systemu wymiaru sprawiedliwości nie zostaną zniesione ba zostaną pogłębione w, ponieważ z obniży się poziom wymagań intelektualnych wobec sędziów zarówno tych, którzy będą karać jak tych, którzy będą w Sądzie Najwyższym i doświadczenia i w ogóle ich jakby kariery to się z upolitycznieniem, gdy skarga nadzwyczajna spowoduje, że będziemy mieli taki taki rodzaj ekshumacje wyroków 2 0 lat wstecz co oznacza zupełną niepewność prawną są mechanizmy już teraz w ustawach, które pozwalają wyeliminować niesprawiedliwe wyroki tylko, że nie są stosowane wystarczający sposób na każdy z Pesy tych postulatów suwerena nazwijmy to mamy odpowiedzi jak i jak spowodować, że wykonawca działał w nawiązaniu do rewizji wzrosną polityczne one po prostu przekierowuje ją dyskusję na komplet tylko na Meritum, a tutaj dyskusja raczej ogniskuje się wokół tego, kto będzie wybierał sędziów, kto będzie wskazywał i kto będzie miał decydujący wpły w na skład Izby spra w publicznych, czyli tej tradycji tu o ważności wyborów i pytanie co dalej u państwa domagają się w tym oświadczeniu proteście wobec ustawy, jeżeli zostaną przeprowadzone przez Sejm Senat zostały zawetowane przez pana prezydenta na to może być głos wołającego na Puszczy ponieważ, jeżeli to porozumienie między pisała panem prezydentem został zawarty, jeżeli BTE ustawy będą miały taki kształt, jakiego pałac prezydencki sobie życie na to mało prawdopodobne Andrzej Duda zdecydował się na kolejny zawetowanie, a propos właśnie tego, o czym mówiliśmy, czyli tej tego braku transparentności domy nawet nie wiemy czy oni się porozumieli się jakich przekazy medialne Blanche odmówił mi o tym, że da się porozumieć, ale prezydent Petro dur da się, że dziś rano ma większą wiedzę o tym w jakim kraju mamy żyć niż my nie chcemy tego obrazu nie rozumiałem jesteśmy obywatelami tak samo jak jak oni my jesteśmy wyborcami tych ludzi w związku z tym jesteśmy nie uniknie niewystarczająco uszanowanie w tym procesie organizacje, które zebrały do tego oświadczenia są naprawdę odprawa dolewa od kilku po akcji demokrację otworu o w strajk kobieta to są ludzie o bardzo różnych poglądach po prostu chcemy być wysłuchani chcemy, żeby pan prezydent spowodował że, zanim te ustawy zostaną wypchnięte do tej do tej tak powiem niszczarki demokracji to, żeby ktoś nas wysłuchał nas tutaj trzeba było się pamiętać o tym, że i skoro tak zróżnicowane organizacje stanęły do do tych manifestu dzisiaj podpisanego tego apelu nie o niezależność sądownictwa o uszanowanie mojej niezależności sądownictwa, a to oznacza, że zapaliło się jakiś bardzo już czerwone światło dla demokracji w Polsce i te wszystkie organizacje, które tak jak mówimy zajmują się bardzo różnymi rzeczami zajmują się ekologią zaskoczył mnie nie mając nic wspólnego z z prawem teoretycznie nie jest to te organizacje są zaniepokojone brakiem praworządności i brakiem niezależności sądownictwa w Polsce tego co się stanie po uchwaleniu ustaw, bo pamiętajmy, że nie zależy brak niezależności sądownictwa wpłynie na wszystkich obywateli zaniżony kurs z urzędem znalazł się n p. na w tej chwili kilkaset 600 70 0 procesów politycznych się toczy wyobraźcie sobie państwo co się stanie w sytuacji, jeżeli sądy będą upolitycznione będą zależne w jaki sposób od Ministerstwa Sprawiedliwości czy w obrazie jest państwo, że takie sądy będą wydawały wyroki sprawiedliwe z uwzględnieniem spra w obywatelskich tych ludzi, którzy wyszli zaprotestować przeciwko władzy no to jest oczywiście wątpliwe i tutaj widzimy ogromne zagrożenie bardzo dziękuję za rozmowę Paulina Kieszkowska Knapik inicjatywa wolne sądy z tej samej inicjatywy Michał Mazurkiewicz czujemy bardzo groźne analiz dla państwa zaprasza na informacje Radia TOK FM wracam już o nich Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA