REKLAMA

Militarny projekt Unii Europejskiej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-11-22 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz gen. Jarosław Stróżyk ekspert fundacji Stratpoints były attaché obrony przy ambasadzie RP w USA były zastępca szefa wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli, a jak mówi teraz ekspert fundacji doradczej strat kończąc dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu proszę nam opowiedzieć o pańską to jest nowa inicjatywa pytanie czy jest to wstęp do Unii obronnej w ubiegłym po po tygodniu 2 3 Rozwiń » państwa członkowskie notyfikowana już wolę zawiązania tej stałej współpracy strukturalnej Tosię nazywa właśnie PESCO już w grudniu ma być mają być te notyfikację przerobione jakieś bardziej konkretne zobowiązania, a więc my w drugą pan pomóc słuchaczom zrozumieć znaczenie tego co się teraz dzieje historyczne zmarłym, jeżeli chodzi nam się pani profesor w jakim stopniu jest to historyczne wydarzenie można tak to odbierać, choć ja pierwszy raz zawitają do Brukseli 20 lat temu takich przełomowych inicjatyw mógłbym pani już podać kilkanaście, które się nie ziściły ta inicjatywa rzeczywiście ta nazwa TESKO to jest permanentna współpraca permanentne struktury stałe struktury Unii Europejskiej d s. obronności rzeczywiście jest tam nadzieja w kilku wypadkach przede wszystkim pamiętajmy, że po raz pierwszy zaangażowana jest w sprawy obronności sama komisja Europejska nie tylko pani Mogherini i Europejska służba działań zewnętrznych jest na pewno to jest rozszerzeniem pamiętajmy, że komisja Europejska to są konkretne pieniądze są też nadzór pewien, że może potem pilnować jak rozumiem tego czy te zobowiązania są oczywiście tak ale, ale zawsze problem każdego kraju obronności są pieniądze tak no pamiętajmy, że te magiczne 2 % budżetów obronnych, które dziś są postulowane w NATO to jest dla wielu krajów nieosiągalny pułap średnia w unii Europejskiej to w tej chwili jest 1 , 3, więc w, jakim stopniu to są dodatkowe pieniądze dorzucamy do tego garnka, ale mają być te 2 % już zrealizowane wśród tych, którzy się, by dołączali do nich za cel to jest cel to jest rzeczywiście każdego państwa NATO w unii Europejskiej nie ma jeszcze takiej ścisłej zależności, więc mówię są to co dodatkowe pieniądze dodatkowe zobowiązania oczywiście jak mówię zawsze krew na polskich jest pewna jak obawa czy czy te pieniądze nie będą szły poza NATO, czyli będą szły w unii Europejskiej, ale z drugiej strony pamiętajmy, że każde pieniądze idące w rozwój czy to niemieckich francuskich Otóż brytyjskich nie będziemy mówić, bo występują, ale tych mniejszych również państwa to jest mówię dodanie wartości dodana wartość, bo do tego jakby w funduszu obronnego do wojny żartował pan temat porzucą polską skoro jest na to to pytanie rozumiem też minister Macierewicz zadawał no na pewno pan minister Macierewicz zadaje wiele pytań ale, ale to jest to pytanie też było odbyt pamiętajmy, że rzecz, że Polska weszła czy czy też ratyfikowała w zeszłym tygodniu to wejście do do PESCO ale, ale to nie było takie pewne ja mam wrażenie generalnie że, że Ministerstwo Obrony Narodowej jakoś niechętnie chciało zostać nie chciał członkiem pewnie nie chciało myślę tutaj, że jednak przekonały ich inność środki w tym głównie prezydenckiej i Ameryce też chyba bardziej, bo myślę, że nas również, więc to, jakby ta data ta cecha państwowości zwyciężyła, chociaż mam obawy, bo to sam podaje, że minister Szatkowski dziś gdzieś opowiada wiceminister Szatkowski, że my jesteśmy tam, żeby w, jakim stopniu to kontrolować i wchodzimy do tego funduszu, jakby ciut tej permanentnej współpracy z wieloma zastrzeżeniami troszkę tak jak wiele pań wysyłała wojsko do Afganistanu czy do Iraku i z takimi po angielsku kawior, czyli takimi zastrzeżeniami latamy nocą nie strzelamy chłodniej metraż tak chodzimy też, ale tak, jakby 1 nogą patrzymy wokoło i z tyłu i a przede wszystkim myślę, że każda, jakby struktura wymaga pewnej lojalności zaufania mam wrażenie, że z naszej strony jest jak na razie obserwacja tego MEN, choć czas powiem jest to na pewno dobre że, że wstępujemy do tego i mam nadzieję będziemy ten wózek pchali do przodu, chociaż minister nawet minister Waszczykowski z MSZ mówił, że Polska przystępuje do PESCO z wieloma wątpliwościami bardzo podkreślił zobaczył po podkreśla, że jeżeli eksperyment nie zadziała to od razu, bo jesteśmy gotowi opuścić te tłumy wszystko można opuścić nowych rozwiązań warto też można opuścić żegnam się nie będzie podobało ale, ale warto być w każdym klubie, który posuwa się do przodu pamiętajmy, że te elementy to jest nie nie tylko te magiczne TESKO, ale również to są to są narzędzia patriotyzm Europejski fundusz obronny nasz cel najważniejsze w tej inicjatywie, tworząc sobie, że niektórzy mówią, że to sukces wielkiej jednak budzi koncepcja niemiecka francuska francuska błagała, by to miał być bardziej ekskluzywny klub, ale za to zobowiązany zwyciężyła ta niemiecka, czyli szarży 2 3 państwo nie drąży przez tych bardziej rozmyte w no ale z drugiej zaś z wyobraźni i wspólne prezydent Macron i oczywiście prezes makro rozszerzał te jeszcze na oczyszczona pierze było mniej państwa oczywiście większy zakres działania niemieckie podejście jest bardziej powiedzmy uniwersalne i myślę, że to jest to milczącą zgodę jeśli renta francuskie, ale mówię te narzędzia, czyli ten fundusz obrony też będzie dokonywane taki coroczny przegląd obronności czyli w jakim kierunku rozwijać poszczególne poszczególne działy pamiętajmy, że w unii Europejskiej największe, jakby niedobory w piątek w kontekście obronności to są bezzałogowe statki powietrzne tankowanie w powietrzu komunikacja satelitarna zdolności cybernetyczne, jeżeli w tych wszystkich obszarach to również są nasze niedobory mówiąc szczerze i i jeżeli w tych kierunkach będziemy mogli coś pozyskać z Unii Europejskiej toczy się chwała z funduszu obronnego to są konkretne pieniądze na rozwój innych projektów to są 500  000 000 EUR później miliard euro czy na badania około 100 1 000  000 EUR wspólna radomianin zsynchronizowanie też rozumem i badań i planów modernizacji zdecydowanie tak, choć jeszcze raz to z tego co tu zaczynałem takich inicjatyw już było kilka Europejska agencja ANSA się z białym czy to najbardziej zagraża temu pomysłowi to znaczy talent ten element ten impuls do takiej nowości to jednak wypływał z kilku z kilku faktów przede wszystkim chyba jednak Brexit wielka Brytania jednak zawsze niechętnie wchodziła w takie elementy trochę taki swojej skromności finansowej powiedzmy kolokwialnie trochę wobec też Sojusz z jest z USA, więc ten, jakby hamulcowy odpad i drugi jednak element to jest problem brak zaufania do Donalda trampa w tych krajach europejskich chyba głównie w Niemczech i też w ten element, który siedzi się pojawia, że nie może już polegać w całości na Stanach Zjednoczonych, jakby rozwijajmy swoje zdolności, więc jest każdy impuls jeszcze raz powiem do rozwijania zdolności, nawet jeżeli to jest Donald Tramp to jest kwestia bardzo dobry, ale miał on postawić prognoza będzie coś z tego będą jakieś konkrety Nike konkrety jest największa szansa to zresztą natychmiast uznali, że ma jakiś deklaracjach notyfikacja Chin i myślę jednak, że tych 4 obszarach bądź jeszcze paru innych pamiętajmy, że inne dziś projekt francusko-niemieckiej, jakim budowy wspólnego ciągu to są również jedno tak patrząc naprawdę obiektywnie to są również nasze priorytety, więc tak naprawdę myślę, że będzie coś z tego jak pani powiedziała to jest również tworzenie jakichś komórek wojskowych już w małej stworzonej komórki jest 30 lat temu osobowej, ale to jest jak ten zalążek tej operacji, więc mam mam wrażenie komórki do George normalnie taki taki sztabowy plan planistycznej odmówi to 30 osób to trochę czasem strach wspominać, ale myślę, że coś z tego będzie ono w jest jednak zrozumienie co by nie powiedzieć do tego, że to zagrożenia gdzieś się zwiększają czy ze strony wschodniej to jest ten proces, o którym przekonywaliśmy od wielu lat nie tylko od 2 lat to zagrożenie ze strony Wschodu jest coraz większe zagrożenie z południa pewne zagrożenia terrorystyczne, więc naprawdę w tych wszystkich krajach większych jest zrozumienie, że trzeba zwiększać budżety nakłady na obronność na pewno ich nie zmniejszać tak jak zniesiono przez wiele wiele lat, więc środki finansowe pieniądze pieniądze pieniądze jak to mówili ministrowie obrony ich największym hamulcowym zawsze był minister finansów, więc tu tak jak wspomniałem te 4 obszary mamy inne kraje, które też są za tym nie kraje natowskie czy Szwecja Finlandia to też są ważne kraje, które gdzieś tam będą zatem obfitowały, więc mamy tu to 1 z optymistyczną nabiera 15 lat może nadmiernie optymistyczną w prognozach, więc minister Ministerstwo Obrony Narodowej może przyznać stronie miał te 3 wątpliwości w 2 mówiliśmy to znaczy 1 takie, żeby to nie osłabiało na to, żeby takie równoległe z konkurencją, a pan z niewyobrażalną istnienie NATO i w tej większej koordynacji współpracy również finansowej w ramach OSPr w ramach PESCO to będą dzięki starce i kłopoty czy to już Daniela, który od 2 lat sobie wyobrażam wszystko natomiast w tej kwestii nie wyobrażam sobie współistnienia tych programów i gdzieś tt to zawsze był problem rzeczywiście jak pamiętam jak powstawały grupy bojowej Unii Europejskiej to też było naprawdę jest sporo brygada, która była w gotowości przez pół roku do użycia, ale ja pamiętam z NATO, że z największym zagrożeniem było to, żeby jednostki poszczególnych państw były dedykowane od razu dla NATO i do Unii Europejskiej, więc to było takie dublowanie które, która była zupełnie niepotrzebne ale, ale w tym przypadku naprawdę, jeżeli skupi się Unia Europejska czy też PESCO ona na tych konkretnych projektach będą tam środki wspólne tak jak powiedziałem na początku z komisji Europejskiej to jest to jest optymistyczne i i pomimo tych naszych zastrzeżeń mam mam mam pełną nadzieję, że Polska będzie aktywnym członkiem jest taki punkt, który podnosi w Polskim MON taki po jedno, że mu chodzi o to, żeby przy okazji wspólnych projektów nie zapominać o wspieraniu mniejszych średnich przedsiębiorst w z różnych państw rzeczywiście mowa o Polski na naszych łamach wrażenia, że do największych, choć mówi Europejski fundusz obrony jest jednak dedykowane do tych mniejszych podmiotów średnich podmiotów jest tak jakby dla nas, więc tutaj trudno, ale mówię tego czy rzeczywiście trzeba pilnować w unii Europejskiej, w czym jest zagrożenie jest taki, że nasza pozycja w unii Europejskiej jak widać w ostatnich głosowaniach na temat przeniesienia poszczególnych agend jest dosyć niska, żeby nie powiedzieć jeszcze niższa, więc tu jest chyba jedyne zagrożenie na ile będziemy mieli tu zdolności jasnowidzenia rozmawiania, bo do takich form współuczestniczenia w programach jeszcze raz mówię tego spotkania zaufanie do każdej współpracy z potrzebne zaufanie i lojalny, a nie zamierzam wysłać Point oraz wysłać jest bardzo duży problem w tej chwili jestem z tą pozycją Polski taką negocjacyjną w miałam okazję być w Brukseli w zeszłym tygodniu jest jakby tak w takich rozmowach koleżeński gdzieś no to jest moje odczucie, że sporo się zmieniło sporo się zmieniło w tym kontekście pomimo tego, że jednak w wielu krajach jest dziś zrozumienie, a po bandzie gra zmieniła się po stronie Unii Europejskiej NATO chyba jest jednak większe zrozumienie dla tego zagrożenia ze Wschodu, ale w unii Europejskiej, chociaż to też czasami te same państwa 2 inne organizacje jest jeszcze praca do wykonania z gen. Jarosław Stróżyk ekspert fundacji Stratpoints nasz były attaché przy ambasadzie RP w USA był zastępcą szefa wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli państwowości bardzo dziękuję dziękuję bardzo dziękuję Wallace, a świerk lub pod blond zdobycz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA