REKLAMA

Spektakl, cyrkulacja czy przestrzeń niemożliwa? (cz. 1)

Studio Plac
Data emisji:
2017-11-20 11:00
Audycja:
Czas trwania:
24:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio plac witamy serdecznie na dyskusji o placach i przestrzeniach publicznych przedstawiam państwu wspaniałe zespoły badawcze, które w ramach wystawy Warszawa w budowie plac Defilad rok do przodu przeprowadziły badania dotyczące placów i przestrzeń publiczna może od prawej strony u was nawet i Tomek świetnie po batalii przestrzenie te placówki porad jest ich po ani na Molenda i Krist in napad i było bez potrzeby część wystawy przestrzenie niemożliwe Artur Jerzy Filip padało Rozwiń » po 4 przestrzenie publiczne w nowym Jorku po EU, a Bogna Świątkowska z fundacji bęc zmiana proc inflację tuż po 3 0 warszawskich placów w bardzo dziękujemy za gościnę Baroque studio i muzeum sztuki nowoczesnej i PiS partia chce zobaczyć wszystkie wyniki badań na wystawie, a tymczasem zapraszam na na rozmowę projekt jest po dofinansowany przez rok kultury bardzo dziękujemy mówią Marta Kłobucka postanowiliśmy zorganizować spotkanie po to, żeby wybrzmiało brzmiało, a brzmiały wnioski z tych naszych apeli pewnym staraliśmy się jak my i bardziej precyzyjnie przekazać w myśl, które naszym zdaniem są naj istotniejszy dzisiaj rozmowie o czasach jak przestrzeniach wspólnych również jako o tej konkretnej przestrzeni, która tutaj czeka na zagospodarowanie, ale o to, żeby nam nic nie umknęło postanowiliśmy, że reżim to i tylko po wystawą językiem ekspozycji, ale także w proces dyskusji i dzisiejsze spotkanie będzie miał charakter takiego podsumowania jest sumowanie wniosków tych wszystkich naszych wysiłków sumowania publicznego i mamy nadzieję, że państwo być może już obejrzawszy wystawę w wczoraj podczas dnia otwarcia włączyć się nawet po wysiłek praca, którą zaplecza, a tutaj podejmiemy po sformułowania jakiegoś podsumowania zacznę od 7 od innych zaczniemy od początków zaczniemy od prezentacji badań, które wspólnie z fundacją puszka bęc zmiana przeprowadziła w tym roku ma takie widziałam jak pewna 3 0 z 6 4 placów badania były przeprowadzona pod kątem 8 parametrów branych specjalnie w do tego, żeby one nam coś o tych pracach mówiły 1 z tych parametrów oczywiście była Ewa kompozycji urbanistycznej za nami widoczny jest rysunek o obrys wszystkich 3 0 placów badane w badanych nałożone na siebie widać od razu, że występuje ogromna różnorodność nieregularność kształtu tych prac w nałożone na siebie nie tworzą właściwie tworzą bardzo piękną kompozycję graficzną natomiast podobnie jak wiele innych wyników badań i dbają o 1 wniosek o bardzo silne wniosek place w Warszawie nie mają jakichś silnej i jednorodnej charakterystyki, którą moglibyśmy nazwać placem bankowym, a z kim są niezwykle zróżnicowane pod każdym względem, zaczynając od wielkości, a kończąc na, a n p . na na dziś zieleni, która znajduje się tam n p . w stopniu zerowym tak jak na bardzo lubianym PAX -u nazywanym popularnie patelnią albo w, a właściwie Zalesia całkowicie przestrzeń placu i jak się dzieje w przypadku pracy inwalidów to jest materiał znaleziony przez Monika Wróbel, która siedzi tutaj znajdziesz na sali, która badała plany miejscowe i tryb ich uchwalania to też doszliśmy do wniosku, że nowy sposób się myśli o zagospodarowaniu tej przestrzeni jak długo trwa proces planistyczny dla poszczególnych placów i także po 3 one w tej chwili funkcjonują w budżecie partycypacyjny powie nam od zainteresowania mieszkańców przestrzenie teatru stąd też pytamy zostały zaprezentowane na innych na wystawie, ale tutaj widzimy zdjęcie z po czterdziestego szóstego, gdzie przez sympatyków Komorowskiego jest w stanie pokryć pacjent ławnik Teresa filar zostaną użyte do odbudowy Warszawy, więc jeżeli mówimy o użytkowaniu placów czy też o tym w jaki sposób one funkcjonowały 3 piony ją dzisiaj musimy brać pod uwagę złożoność tych rozmaitych wariantów, których prace się wyświetlają w rozmaitych momentach historycznych to coś jest zupełnie oczywiste z bajki, że nieuniknione wobec zmieniających się rządu wobec zmieniających się pomysł na miasto wobec zmieniających się materiałów nawet, że są wykorzystywane przez architektów do tego, że BAC budować, a więc, szukając jakiegoś się jakiegoś terminu, w którym moglibyśmy Pa celt charakteryzować przeszukiwali szmer rozmaite nawet bardzo klasyczne dla myślenia o przestrzeni publikacje i naj naj naj bardziej klasyczną znaną wszystkim studentom architektury i jest po książkę Kazimierza Wejcherta elementy kompozycji urbanistycznej nie znaliśmy wspaniały termin i urbanistyka przypadków, które znakomicie oddaje oddaje charakter warszawskich placów zresztą wszystkim tym, którzy przetrwali ten książkę zaliczyli, więc zdali egzaminy, a następnie o nich zapomnieli o bardzo polecamy i powrót powtórną lekturę Wejchert w ofercie proponuje, by tak bardzo czujne i niezwykle współczesne terminy czy też nie pełni analogiczne ujęcie problemów, z którymi dzisiaj musimy się zmierzać, a więc urbanistyka przypadku to jest coś co mocno charakteryzuje warszawskie place i taki wniosek o Kubas Snopek w naszym zespole tłumaczka podpowiedział, ale za dział paradoksów i pewny udział paradoksów jest szczególnie, bo bogato reprezentowany w naszych badaniach PZPN wniosek pac, które zna się placem nie zawsze nim jest on n p. odnosi się do tego, że ta administracyjna przestrzenie, a nie zawsze w mapę ujął dokładnie po miejscach, które są używane jako prace, ale to tylko 1 1 z przykładów tego rodzaju paradoksów, ponieważ też myśleliśmy o tym, że paradoksy i właśnie po anomalia, które tak bogata są reprezentowane na warszawskich pasa stały się pewnego rodzaju budulcem tej przestrzeni, że nie dostrzegamy tego, ale jednak jest to co coś co je bardzo mocno określa i ten budulec wszystkie przypadkowe decyzje pana, podając się nasze i niemożności zmiany koncepcji sprawiają, że finalnie mamy do czynienia z jakąś ukształtowaną przestrzenią ukształtowaną przez rozmaite ciągi konsekwencji wynikających często w incydentalnych działaniu, a na koniec muszę jakoś tym rzecz i ostatnia podsumowująca ten naszą część my ilustracja jest to praca Michała Fryderyka, która odnosi się do parametru również bardzo, bo sposób przebogaty w PRL prezentowanego w przestrzeni warszawskich placów nie ma na nich sztuki współczesnej w takich formach trwałych jest realizowana tylko jako instalacje czasowe natomiast na placach jest bardzo dużo różnych form upamiętnienia ich, bo tam pracował w Michała proponuje ustalenie i 7 0 ponad 70 pomników i różnych obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne oraz postaci historyczne w Warszawie 1 gigantyczną kulę, w które nie tylko uwalniała przestrzeń miasta od tego przeładowania pamięcią o przeszłości, ale także dawałoby szansę ma piękny gest jednoczący to mianowicie znalazłby się prawdopodobnie pomnik Dmowskiego i upamiętnienie ofiar getta i upamiętnienie ofiar lewicowych działaczy dziewiętnastowiecznych Cytadeli cała nasza bardzo trudna skomplikowana historia mogła się ustalić 1 wielką kulę, do której w dodatku można byłoby dokładać kolejne obiekty upamiętniające rozmach rozmaite wydarzenia i w ten sposób przynajmniej w tej materii, ale w formie zyskalibyśmy jedno w PAK dzisiaj rzadko występującą pod zaprosiliśmy także to współpraca artystów ich prace możecie oglądać się w moje one pierwotnie miały się odnosić do konkretnych przestrzeni placów i także do parametrów ostatecznie jednak stało się taką interpretacją artystów tego jak sztuka też jak w trwałość nie trwałe istnienie sztuki w przestrzeni publicznej mogły kontynuować myśl znakomitej polskiej artystki i o dużej wrażliwości architektonicznej Katarzyny Kobro, dla której realizacja artystyczna w PRL z Etiopii w przestrzeni publicznej miała także oddziaływać mocniej jak projektować park chować, a i tak, że najbliższe otoczenie, a więc wniosek z naszego w naszej części badania jest im żadnej zasady, iż nie może tej zasady mamy bardzo dużo wolności tej wolności należy wyciągnąć wnioski 1 związków, które proponuje w PE rem Koolhaas 1 z esejów o czas śmieciowa SP jest wykorzystanie sytuacji chaosu i pustki tego, żeby móc na niej, a ciągle na nowo ćwiczyć, o czym jest miejsce w kość czym jest miasto, czego od miasta chcemy tutaj mówimy o pustce ROP już mam mikrofon Kubas nowelki Tomek czytnik nie przeanalizowali place, a obecny kapitalistyczny specjalistyczne po to, żeby je porównać i pracowali bardzo interesujące wnioski można prosić o naszą prezentacja nie może zacznę od tego, zanim w ogóle powiem to nawet w naszej prezentacji popowym jak dostaliśmy zadanie nie zostaliśmy zaproszeni do tego projektu przez brata Tomasza Balla i został na postawione zadanie postawienia na placu Defilad w kontekście prac na wschód od Polski jak w 20 10 roku przez 6 lat mieszkałem w Moskwie i zajmowałem się badaniami architektonicznymi, więc byłem w kontekście bardziej bolesne tej poradzieckiej przestrzeni niż w kontekście Polski Thomas, który pracowaliśmy rok był razem ze mną dosyć skomplikowany i zwariowanych projektów architektonicznych na Ukrainie coś powiedzieć, że jesteśmy w jaki sposób na rozwój mniej, więc jak pan wszystko działa i rzeczywiście próbowaliśmy wpadania, w których wnioski bardzo pobieżne teraz wiem po no oprzeć się właśnie o tym, wschodni kontekst i pokazać jak każdy jak wygląda w tym kontekście krok następny slajd prosić, więc badania, w których też uczestniczy również Piotr Władymir jest gdzieś na sali i pomagał nam właśnie w badaniach na miejscu ranny w badaniach pierwszy krok po przeczytaniu po prostu całej prasy architektonicznej z lat dwudziestych trzydziestych po rewolucji, kiedy opłaca się w jaki sposób formowały okazało się, że wyprasza architektoniczna jest bardzo dużo różnych myśli, że to nie jest tak, że te prace po prostu wynikła ona zostało zaprojektowane wymyślono je architekci krytykowali drugich polityczni działacze, a właściwie spalin wyciągali z tego wnioski i wypieranie projekt niektóre leki się udało niektóre nie wyszło co byś można dalej będą ciekawe czy architekci też odnosili się to polemizowali z projektem i placów na Zachodzie to znaczy polemizowali z Paryżem dalej, jeżeli można z Chicago, a więc takimi różnymi miejscami, gdzie pod koniec dziewiętnastego wieku zostały stworzone place powiedzmy kapitalistycznej okazało się, że jest taki model c PS model, który my stworzyliśmy, który jest absolutnie teoretycznym modelem nazwaliśmy do pracy regulacji koc ptak układ cyrkulacji to jest urządzenie, które ma działać w kapitalistycznym mieście nad PAK jest urządzenie, które ma działać socjalistycznym mieście mają zupełnie inne cele mają zupełnie inną formę mają zupełnie inne połączenie z miastem dla przykładu jest więcej na wystawienie nowego wszystkim, ale dla przykładu plac cyrkulacja musi być kompaktowy tak, czyli musi być takie miejsca, gdzie nie ma za to to miejsce, że można było chodzić bardzo szybko pomiędzy osadami kalkulować, że mogą zachodzić różnego rodzaju transakcje repo czysty plac po ataku jest bardzo obszerny musi być olbrzymi, żeby mogły tam się odbywać wielkie SPA SPA można nawet to są takie 2 obrazki, które chyba najpełniej oddają najpełniej oddają to różnica to znaczy plac cyrkulacja jest cały taki właśnie w wyliczony wszystko jest pod kontrolą ci ludzie kalkulują pomiędzy fasadami pomiędzy nimi tak złego się różnego rodzaju urządzenia na rozpad spektaklu jest powiedzmy, a on w ogóle nie jest opisany w kartezjański przestrzenie dla psa na plakacie w kadrze kamery i t d. są 2 zupełnie różne przestrzeń można, by na nich stare koce spektakl w pigułce to znaczy po pierwsze, lata 1 9 1 7 i później kilka następnych lat to są takie żywiołowe i wydarzenia polityczne rekruci LO PE później nie opisać tego bardzo dobrze na wystawie, ale esejów, które później mamy nadzieję opublikować to będzie tak poważna część znaczy budowa tych placów spektaklu była równoległa z budową nowych mediów okazało się, że właśnie te różne, że media i architektura bardzo mocno się przenikały kolejna sprawa teatr mer Honda, czyli rewolucja teatralne 19 17 19 1 8 roku wyprowadziła dziesiątki tysięcy ludzi na ulicy twory stworzyła masowy teatru ona też wpłynęła na architekturę tego placu dalej można jednak, ale i tak to jest taki przykład to znaczy mamy architektura, która posiada pewnego rodzaju komponenty właśnie takie teatralne to, żeby spektakl mógł się odbywać mamy 2 bramy i bramy, a bramy czy tak naprawdę wejścia na UE na plac i później mamy taki wielki okrągły trawnik pośrodku, który na przedmieściach dotąd nie było 3 SA w Krakowie i okazuje się, że to było zaprojektowane pod tą można dalej, a tutaj widać też na Górze właśnie ten wielki budynek nowy przystanek tramwajowy po jego pośrodku tego budynku tam z tyłu czy tramwaj podjeżdża masy wychodząc z tramwaju nie przechodzą teatralnie wszystkie bramy rozdzielają się, przechodząc wokół tego wielkiego okrągłego miejsca i później dopiero trafią na raty itp no taki przykład z Krakowa czy krótko mówiąc różna pomysły związane właśnie ze spektaklem one przenikały do architektury można, by na lata trzydzieste czyli, czyli początek takiego już naprawdę strasznego totalitaryzmu o Moskwa Stalina, gdzie projektowanie pustką jest takim podstawowym narzędziem projektowania pustka można było wszystko kontrolować, aby można było wprowadzić wojska w dowolne miejsca ciekawostka, że metro miało zadania wojskowe wieżowce miały badania wojskowa tak naprawdę całe miasto było projektowane bardzo często przez wojsko po zawale Szczepan Tarnowski przebudowy mostu, czyli wielkie wyburzanie no i wyszedł z tego pewnego rodzaju plac, który znany wiadomo historie wielkie place wielkie defilady taka o podstawową funkcją SPA, bo dalej i to co pokazujemy tutaj na nas na tym na tej wystawie znaczy, że próbowaliśmy odciąć się właśnie od ideologii pokazać rozporządzenie to znaczy wypisaliśmy wszystkie cechy tego pracuje w infrastrukturę kolejową i urządzenia i opisaliśmy jak wygląda to znaczy jakie tam są komponenty, jakie tam są elementy do tego służą no pokazaliśmy po prostu jak my to widzimy, a jeszcze, gdyby ocena czy tez dobre czy spłatę zostawiamy widzom ssp po prostu dyskusje i drugą reprezentacją daje Tomkowi głos w PE, więc nam to urządzenia i po, a ono może być jak reprodukowane jest produkowane tam odpadnie po i ważne wydaje się nam, żeby patrzeć na aspekt jest w kontekście całego bloku wschodniego, ponieważ są miejsca, które borykają się do spania i z tymi dylematami jak my po i analizując je wydaje się, że możemy lepiej zrozumieć, o co mamy w Warszawie, więc ten model tak mamy na naszym kolaży wystawy po prostu rozleciał się po ich miejscach po bloku wschodniego można już się w zasadzie roku o śmierci Stalina okazuje się, że to urządzenie ma dzięki temu żona działa ono po prostu wyjść coś jest infrastrukturą jest stosunkowo uniwersalne i może znaleźć się dużo różnych dużo różnych form spektakli w liście może tak, by wziąć się po udziału w lesie, by znaleźć na tym placu może i teraz semantyki czekało rodzicom w sytuacji, w której zachodzą zmiany w kulturze politycznej aneks chodzą z 2 stron z 1 strony jest to ruch oddolny ruch takiego protestu pokojowego widzimy Praga, która nazwa Słowak nie jest aktem spektaklu natomiast służy w jaki sposób jako rodzaj laboratorium, gdzie różne formy protestu pewnego były werbowane te i z czasem z czasem reprodukowane faktycznie prace spektaklu w całym roku w skład równolegle natomiast najczęściej to w UE z drugiej strony następuje takich zmianach, które politycznie od strony państwa i krajach bloku wschodniego z opcją rozmienia szczecińskiej po teorii, że obowiązuje wstecz do przestrzegania praw człowieka i to tak jakby kończy erę takiego militarnego militarnej konsolidację publiczną i pozwala na to że, aby ludzie wychodzili na pracę po i uczestniczyli w życiu publicznym używają ich pracy w życiu publicznym, żeby dać żeby, żeby się wyrazić równolegle równolegle z takim wetem konserwatywny sposób korzystania z się aż 5 lat dalej funkcjonuje i dalej, ale są też mandat parad wojskowych, ale PE, ale też właśnie ten ruch ruch powietrzny oddolne zyskuje zyskuje rozmach takiego faktycznego masowego wydarzenia mamy mam jazdy i arcydziełem mszą papieską co ciekawe to ta część, która zajmuje ołtarz to jest nasz planowany plac centralny, a tam, gdzie mamy ludzi to będziemy kiedyś się pod pachę i PSL to jest taki okres transformacji je, w którym widzimy, że ten sposób używania tej przestrzeni Phelps stacji kulminacyjnej tak jakby jest powielany wszędzie prowadzi do pana dalsze zakątki bloku wschodniego ten sam sposób używania w pracy spektaklu, ale UE i wydaje się, że tak po transformacji władzy na wieki sposób bycia kontrolę nad tą przestrzenią i tumanach ministrów rosyjski to, że jakiś sposób ośmieszają ośmieszają ten plac Pisza ze swoich ciał brzydkie słowa i wydaje się oczywiście inne są też go, ale jego skutki n p. handel drobnych, które w obliczu tego brak kontroli nad rozlewa się o wlewa się na ten nabywa się na te prace PE i tak jak uczestnictwo w życiu politycznym, a co z tego wchodzi na stałe do takiego co wynika, że aktywistów politycznych i też ciekawe to takie nie jest nie jest to moment się inni takie pytanie na Nowak nowy sposób użytkowania placu kontruje się tumany Majdan Majdan wolności w Kijowie PAP i cały czas cały czasy największe wydarzenia polityczne zachodzą na tych placach cały czas łączą się bardzo silnie do pracy z mediami po mamy cały czas był dobrze widać, że Ponta realizację użycie tego placu to samo co o tym, Kuba mówi na początku w przypadku tych istnienie mrówek na placu pałacowym i teraz na tarasy to coś dzieje teraz wydaje się, że wszystkie place spektaklu niosą musiałby zmierzyć się z ogromną presją presja wywierana jest presja, która zbiera na 2 sposoby pierwsza rzecz jest to, że chcemy więcej cyrkulacji, że jakiś sposób Petru plac jest TOZ pewna, że dobrze jest, żeby w przestrzeń była pozytywna, że wspomagała rum gospodarczy, żebym się dobrze czuli tej przestrzeni z drugiej strony te może też zauważyć ruch, który czysto skupiają się cyrkulacji to ograniczyć do spektaklu po i jakość w porze to tu mamy przykład właśnie placu triumfalnego, bo z Moskwy, który jest standardowym miejscem protestów, które zostało przerobione upiększa one w sposób, który od zbiera mu tę funkcję i wydaje się że, że to że, aby obywatele mieszkańcy Moskwy pozostanie przed dylematem czy chcą mieć się przestrzeń, która jest przyjazna ładna umila ona, na które można się bujać czy miejsca, które mogą wyrażać swoją opinię po, a polityczna i teraz chcemy przywrócić, dlaczego wszystko zrobiliśmy itp tworzyliśmy te 2 modele pracy w aspektach jej brak cyrkulacji niema czegoś jak plac Tahrir plac to są teoretyczne modele, które w, jaki sposób są na 2 ekspertów ma i każdy każda faktyczna przestrzeń publiczna jest jakąś w jaki sposób mieszanką tych 2 po tych 2 par to co nas interesuje to jest to też jest nas pasjonujące PS to, że infrastruktura w jaki sposób jest uniwersalna, ale jeśli dobrze zrozumiane jeśli nauczymy się z niej korzystać ze to może zatrzymać się w mieście pewnym na narzędzia do tego żeby, żeby się wypowiadać nie jest to, że nie jest tak samo jak i można powiedzieć, że po powinniśmy zlikwidować gazet, dlatego że można w nich po mówi się dziury czy kłamstwa PE taki sam sposób na spektaklu jako po prostu medium komunikacji w PE nie jest tak nie jest nie jest możliwe do określenia złączy dobrym studio plac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA