REKLAMA

Przypominamy rozmowę Wiktora Osiatyńskiego z dr Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias (powtórka)

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2017-11-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co w kolejnym audycie zrozumieć świat Wiktor Osiatyński naszą rozmówczynię nasz sum koszt ciągłość jest pani dr Aleksandra Gliszczyńska Grabias dobry wieczór panieński wieczór w finansowaniu Śląska pracuje w poznańskim centrum praw człowieka, który nie należy do Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest pani prawnikiem pracowała pani różnych uczelniach jako badacz m. in. na ulicach Szczecina wiejący w pani się zajmuje głównie chodzi nie tylko antysemityzmem Rozwiń » czy dobrze rozumiem tak antysemityzm, jaki w centrum moich zainteresowań badawczych, aczkolwiek ich w sposób automatyczny to też dotyczy rasizmu ksenofobii dyskryminacji realność religijnych etnicznym Rembud wszystkie zjawiska wciąż są bardzo powiązane czy faszyzm antysemityzm nadal są ze sobą sprzężone zdecydowanie tak inni to jest dostrzegalne w bardzo wielu miejscach jest bardzo wielu wymiarach, ale takimi 2 przykładami z naszego Europejskiego podwórka są z pewnością imigracja i na Węgry szczególnie należy szczególnie w Grecji jest tran dekoracje ten związek jest pan bardzo bliskiej nam o nim, jakby tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że może to dalej stanowi zagrożenia i dalej stanowili związek, który przekłada się na realne niebezpieczeństwo wzrostu nienawiści na tle etnicznym rasą czy można się zarazić faszyzm obraża antysemityzmu w gminnym myślę, że tak, bo on jednak faszyzm jest szerszy niż głębszym zjawiskiem i nim przedmiot nienawiści, który w czasach jeszcze przed drugą wojnę światową myśl światową arenę Lublin w centrum zainteresowania faszyzmu wówczas miało duży związek z Żydami i jest pełnoletni częścią faszyzm antysemityzm tak myślę, że inżynier nienawiść Finowie nienawiści znalazły się -li w tamtym czasie Andrzej również znajduje ta nienawiść do Romów, która wzrasta w Europie to jest właśnie tak niektórzy twierdzą, że to jest jakaś forma nowego antysemityzmu, że nienawiść na anty romska jest takim dzisiejsze mnie głównym problemem tak jak kiedyś był to antysemityzm tworzy dość już niemal Romowie są to na pewno też, ale również, dlatego że mnie tak antysemityzm w takim przekazie społecznym i w naszej świadomości szczególnie Europejskiej realność jednoznacznie naznaczony negatywnie i już, jakby to sumienie Europy nie pozwala już na jawny antysemityzm nie w takim wymiarze jak to miejsce wobec Romów z Rumunią przynajmniej odnoszę takie wrażenie, choć miał ten inny drugą stronę tego związku, ponieważ czym można się obrazić ich przybywa, jakie są przejawy antysemityzmu bez faszyzmu, bo ten chyba jest taki społeczny kulturowa antysemityzm niekoniecznie wymaga faszyzmu na trasie jest może nawet bardziej powszechny zdecydowanie tak nimi i bardziej niebezpieczne jak twierdzą niektórzy, ponieważ w każdej chwili może właśnie takie ich drobnych elementów takich kulturowych historycznych przerodzić w bardzo bardzo niebezpieczny ruch, a takim zjawiskiem, które nie ma, ale bezpośrednio właśnie w związku z faszyzmem czy nasz Brand managerem a, ale jest formą antysemityzmu bardzo kontrowersyjną niż rok dyskutowano jest tzw . nowy antysemityzm, który ambasada szczególnie na niechęć wrogość i może zaś Twittera ani bogatego chciałbym przejść może powiększyć rolnikom z rozmawiając z panią dr Aleksandrą Wólczyńską Grabias jako autorską bardzo monumentalnej książki wydanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer SA Wr przeciwdziałanie antysemityzmowi instrumenty prawa Międzynarodowego książka ma ponad 60 0 stron jest częścią monumentalnym dziełem prawniczym, ale ma też poważne takie elementy czysto humanistyczny czy historyczne i może zacznę od nich, a dopiero później poproszę panią pana wyjaśnień prawnych co to jest antysemita z pani przyjeżdża na wyspę bezludną gdzieś daleko w ludziach, którzy nie wiedzieli nie słyszeli jak my pani objaśnić co to jest antysemitą znów najprostszych słowach co oczywiście nie należy ich wrogość, ale wobec wobec Żydów z poczuciem wyższości niechęci urzędników w aż kolejarze są często zastanawiam nad tym czym tak naprawdę on jest zło wydaje mi się stąd też moje zainteresowanie i tak książka również jest taki niesamowity fenomen tak zaskakujący w wielu aspektach niż w wielu miejscach na świecie w wielu sytuacjach, w których wydawałoby się mną nigdy nie miałby prawa zaistnieć, że ja też o tym, myśleć MON jasno niektórzy mówią, że tak jak zresztą mnich cytuje prof. Stefan w mojej książce, że to najstarsza nienawistne świeccy, że to jest jakby źródło innych nienawiści które, których dziś obserwujemy zastanów się nad tym czym się różnymi może tu znajdziemy jakieś źródło przez 700 lat była silna nienawiść Francuzów Niemców w plemiona sąsiadujące ze sobą często mają dużo nienawiści wojują ze sobą państwa narody szanują nienawiść często do sąsiadów czy to co byłoby osobliwe obecna antysemityzm jest to, że ci, którzy są przedmiotem nienawiści nie żyją za miedzą tylko posłuch wśród nas, bo nie mają ci nie mieli własnego państwa oraz miejsca, żeby jej wśród nas, ale i to plemienne myślenie kazał ich pokazywać jako obcych czy to byłoby źródłem tego tak na pewno, ale nie jest w antysemityzmie coś co wykracza właśnie ponad ten, ale te związki, o których pan profesor powiedział, ponieważ antysemityzm objawia się w miejscach innych wśród wśród osób, które nigdy ani historycznie ani dziś nie mają styczności z żadnymi Żydami pewnie nigdy wżyciu żadnego Żyda nie widzieli dla mnie to jest ten 1 z głównych wyróżników antysemityzmu że, aby lot to zjawisko zaistniało w antysemityzm, ale się rozszerzają nie jest właściwie potrzebny żaden Żyd ani żadna Żydówka, więc jak tutaj ten element takiej bezpośredniej wrogości nienawiści wobec czy sąsiedniego plemienia narodu, który jakiś historyczne związki nie pozwalają na ułożenie sobie radzę sobie kontaktów należy, iż zwalają takie negatywne uczucia tutaj nie musi zaistnieć antysemityzm jest jakby niezależna tak na koniec Polski wynalazek lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych był antysemityzm bez Żydów tak też, ale nocą lub inne miejsce kruszywa i inne okoliczności, które są bardziej szokujący jak w Polsce kontekst Polski jest zupełnie innej niż latem właściciel tamtych stron z 3 000 ósmy rok w szczególności przecież rzeczywiście tych Żydów w Polsce nie było, ale w świadomości społecznej dalej funkcjonowali myślę tak w taki ukryty w świadomości, ale na tyle silne na tyle Bliza korzenie aniżeli wystarczyła chwila, gdy przynajmniej w umysłach ludzkich wrócili to pewnie całymi setkami tysięcy zlotym z kraju tak jak Malezja, gdzie Lanvin czy Japonia, gdzie Żydów praktycznie nie było nie ma realnych cynizm również na miejscu na nich niesamowite było dla mnie odkrycie tego żal, że właśnie w Japonii z bardzo popularnej rozpowszechniających się jest kłamstwo oświęcimskie literatura, a właśnie negujące Holokaust i Malezji od dawna teren tam jest to ktoś inny kontekst, ale to jest awans lament zmian dostęp do wyników badań dotyczących ostatnich 20 latach pracy to nie jest trochę właśnie ten czas, kiedy Malezja i uznała, że międzynarodowa finansjera spiskuje przeciwko Malezji i że też żydowska finansjera na pewno to jest również ten czynnik, który zezwala on, że nie trzeba mieć do puszek oraz Jean Georges, a na giełdzie albo WallStreet albo coś takiego to czysta teoria spiskowa tak jak jakaś Iskra, która pozwala właśnie przywoływać w każdych okolicznościach w każdym miejscu czasie rządów naród żydowski jako przedmiot nienawiści wrogości rośnie podejrzliwość i aż 1 9 wieku właściwie do drugiej wojny światowej także, tudzież ich kolonializm mowie Europejskiemu towarzyszył szalony wzrost rasizmu tak jak rasizm, a tym Burzyński w Ameryce nie poprzedzał tylko następował po wprowadzeniu niewolnictwa to samochód okresie kolonialnym w Europie powstały setki różnych koncepcji teorii właściwie rasistowskimi i dotyczących różnic rasowych mówiło się rzuca umówił się o innych narodach jakby, chcąc ukoić poczucie winy inne związane z podboju kolonialnym czy jeśli tak to czym od tego Darwin Miss etycznego rasizmu Europejskiego różnił się antysemityzm swoją złożonością, tak więc że działa z złożoność swoich źródeł oddanie możemy zapominać o źródłach religijnych i jego roli chrześcijaństwa na nim w tworzeniu tej wrogości nienawiści rowy trwał mecz z judaizmu ruletce wobec Żydów rasizm jako taka czysta forma nienawiści rozchodzą się na bardzo ten dziewiętnastowieczny, którym pan profesor powiedział nam bardzo fizycznych biologicznych aspektach, a jądro ciemności waży dokładnie dowie, kto jest przejawem tego tak czy pokazuje ten co prawda natomiast przy tak tak jak jest natomiast w przypadku antysemityzmu to było jeszcze cały ideologiczne zaplecze, które właśnie pod kreślą wrogość Okrzei zarządzającą się naszej odmienności religijnej kulturowej na odmiennych tradycjach, aczkolwiek tutaj właśnie te elementy rasistowskie również w tym czasie zaczęły zaczyna odgrywać rolę co wspólnie kumulują się pozwoliło na uczynienie z Żydów jednostek na kompletnie odmiennych obrzydliwych nieuznawanych za ludźmi co miał swoją dramatyczną konsekwencje wierzytelności z troski rasistowski antysemityzm jeśli możesz to rozumiem to była antysemityzm elit brytyjskich albo amerykańskich u progu drugiej wojny, który stał za tym, że nie przyjmowano statków z uchodźcami z Europy i otrzymany z powrotem do Niemiec, a śmierć natomiast hitlerowskie antysemityzm to był jakościowo różne, bo po wskazali na śmierć porażki z europejskich chciał podbić narody kolonialne, ale nie dyskryminować czy też ta główna różnica w przypadku otrzymania statku z uchodźcami ani z ogarniętej wojną Europy chce nie możemy zapominać o tym, aspekcie ekonomicznym skrajnie okrutne tak naprawdę w decydującym o życiu śmierci tylu tysięcy osób, ale brytyjscy mogę odesłać do Palestyny, ale otrzymali w danym wydają się jednak, że tutaj termin ten element rasistowski niech nikt nie był decydujący, że to jednak właśnie całe spektrum czynników zadziałało Ależ to był element już tak obcy mi tak mieszczan Geraldine po prostu zdecydowano się z nim na taki krok natomiast tak w przypadku Niemiec Long Time, jakby te przesłanki były jasne i jasny był też cel uczynienia z Żydów symbolu robactwo szczurów tak dużej w regionie również przedstawiani, w których przy jedynym przeznaczeniem jest śmierć niż tanich rat pozbycie się takiej plagi, ale czy to już nie było miejsce na Żoliborzu miałem chwilę, bo wiele rozumiem to ten projekt eksterminacji Żydów nie nie towarzyszył Niemcom hitlerowskim od początku jeszcze eksterminacja została wymyślona na tej konferencji wąska i na początku wojny 3 03 02 . roku wojny, kiedy goście hitlerowcy nie bardzo wiedzieli co z nimi zrobić i postanowili wszystkich mordować czy Siemens tego uprawnienia nie wiemy do końca, ale wydaje mi się, że to spirala nienawiści nakręcona grono takich rozmiarów nie mogą już dziś nic innego jak tylko właśnie ostateczne rozwiązanie w i trudno jest teraz czekać czy mogło w jakimś sensie być być inaczej, gdyż ten plan jednak Franz Ferdinand nie jestem historykom, więc też nie niszczyć w ten sposób takie autorytatywne wypowiadać, ale ta nienawiść, która stała za całą ideologię Holokaustu ona była już rząd z obecną od samego początku, że jeszcze długo przed wojną jak mi wydaje się, że to musiało doprowadzić tylko wyłącznie do takich ostatecznych rozwiązań mówi pani pisze o Holocauście jak kiedyś przestudiowałem dokumenty z procesów norymberskich i tam o Holocauście, bo bardzo ma on może tam to był proces zwycięzców nad pokonanymi i wymordowanie równać większej ilości Rosjan pewnej ilości Polaków było w równym i czas, by zarzutami zbrodnią hitlerowską, która przyniosła i co przyniosła karny i Holocaust właściwie jako pojęcie dopiero w latach sześćdziesiątych przyp MJ po procesie Hessa i po procesie oświęcimskim i wtedy właściwie dzisiaj, kiedy studenta amerykańskiego pytam o drugą wojnę światową to mówiąc o prawie wyłącznie o Holokauście to też życie nie jest prawdą natomiast ani jak to się dzieje bo, choć to się wiąże z tym panie kończą Nowak antysemityzmu przez 10 1 5 lat po wojnie antysemityzm jest czymś tak skompromitowanym podwyżkach rasizm jest tak skompromitowany, że nikt nic śmiech ku rzucić haseł antysemickich powiedzieć tego i t d . dopiero po dziesięcioleciach już się odradza się zasadniczo innej formie panika nazwał nowym antysemityzmem tak tak ja myślę, że nikt inny efekt tego czy kompresor właśnie powiedział, że nic o nim było niestety także, że tego antysemityzmu nie było tylko niewyobrażalną górę po prostu uśpione bardzo różnych względów, a nam to, że o Holokauście Shane wówczas nie mówiło i niżem nie był obecny nawet podczas dni tak jak pan profesor powiedział w rozmowie z bliskiego w takim stopniu w jakim wydawał się powinien być to oczywiście różne kwestie tutaj in polityczne miały znaczenie, ale i dramatycznie to wszystko widać na przykładzie samego Izraela, gdzie przecież ocaleni z Holokaustu przez wiele wiele lat po wojnie żyli w jakimś ogromnym poczuciu winy zapomnienia dopiero rozpocząć proces Leśmiana, a tu też zresztą bardzo związana z różnymi wydarzeniami politycznymi to pamięć zaczęło się odradzać i dzisiaj jest takim punktem centralnym również całej polityce in z kimś takim rdzeniu istnienia tego państwa, ale to obecnie na Konin w tamtych czasach ze strony antysemityzmu w samo używanie tych pojęciem bywa kwestionowane w chwili wielu badaczy zjawiska antysemityzmu sprzeciwia się stosowaniu tego okresu cienia, ponieważ wskazują na to, że tak naprawdę to istota antysemityzm pozostaje ta sama od wieków i to jest tylko jakaś inna kolej na innych formach odmianach antysemityzm, z którą dzisiaj znane miejsce jest tego co odczytałem pani książka to myślę, że dla pani głównym elementem nowymi samo powstanie państwa Izrael i wejście Izraela w konfliktowych sposób czy skonfliktowanie związane z istnieniem tego państwa tam zameldowani tutaj to pojęcie nowego antysemityzmu dotyczy w szczególności konfliktową stale byłą żonę w diasporze ranną po jest wobec Izraela jak i malin i tu pojawia się duży problem czy nienawiści, jaką inną kumuluje konflikty bliskowschodnich szerzej, a w szczególności izraelsko palestyński, ale można ją jak twierdzą, że można w niektórych okolicznościach w niektórych przypadkach nazwać formą antysemityzmu właśnie nowego antysemityzmu ale kiedy ta nienawiść do tej pory kierowana wobec Żydów jako Żydów, ale zaczyna być skierowana wobec Izraela jako państwo przez to również Izraelczyków jako obywateli obywateli tego państwa, ale to właśnie przenosi się na Żydów mieszkających na całym świecie wrogość wobec Izraela krytyka wobec tego państwa wróci do działań podejmowanych w konflikcie z Palestyńczykami, ale mnie się n p . który też bardzo dużo rzeczy, której zarobi na terenach okupowanych czy w konflikcie z Palestyńczykami jest wobec Palestyńczyków nie podoba Anny i raczej bym się będzie uznać za antysemitę mnie również nie podoba i też się, więc antysemicka nie uznała natomiast start in Halina wszak właśnie Dresdner bank centralny zdolny przeprowadzić jest taka szokująca książeczka w bardzo ważna droga na kilkadziesiąt stron lub 3 0, którą napisał Kuźniar mój znajomy Erika Grant ranni Norweg młody chłopak, który przez wiele lat należą do takiego ruchu z trudno tutaj jakieś takie kategoryzacji przeprowadzać już skrajnie lewicowe należą do różnych lewicowych grup antysocjalistycznych przede wszystkim i on brał udział właśnie w protestach przeciwko globalizacji w Oslo, że w 20 0 9 roku, kiedy nasilił się właśnie konflikt izraelsko palestyński Intrall przeprowadzał silnym strzałem z czerwoną z Indii i Eryk opisuje w swojej książce jak w ciągu dosłownie kilku godzin, ale takie protesty przeciwko globalizacji przeciwko polityce ekonomicznej prowadzonej przez wielkie mocarstwa przerodziły się w Oslo tak w centrum Europy w skrajnie antysemickie zamieszki, gdy dochodziło do plądrowania sklepów prowadzonych przez firmy kojarzone z Realem czy z właścicielami żydowskimi, gdzie znoszono skrajnie rośnie nawet antyizraelskie tylko antyżydowskie hasła, usprawiedliwiając to wrogością wobec działań Izraela przeciwko przeciwko strefie Gazy i myślę, że w takich wypadkach, kiedy właśnie Izrael jest nazywany wrzodem na mapie świata, które należy czy chwastem, który należy zerwać z monasteru ostatnio tak mówił po pięćdziesiątym szóstym roku nadzór taki rząd teraz nareszcie liberałowie n p. albo protestujący dziś w Berlinie w Paryżu Londynie i myślę, że wówczas taka granica jest im zostaje przekroczona i należy podnosić alarm jest dzisiaj, bo przecież w Norwegii nie ma imigracji żydowskiej w Legii jest coś z niezwykłej miłości wobec Palestyńczyków z poczucia krzywdy, jaką Izrael i może wyrządzać czy ktoś mnie czas może z anty imperializmu Oronka społeczeństwo zamka Amerykanin młodszy Messi wiadomo, że bez poparcia Stanów zjednoczonych Izrael EUR dużo słabszym Chin to żadne nosił on traci pan, albowiem pewnie znów z zewnątrz nie mniej niż popularnego jak bardzo się uważam na to co mówię, żeby nie absolutnie nie tworzyć wrażenia że, walcząc z antysemityzmem proponuje jednocześnie jakiekolwiek treści anty islamskie anty muzułmańskiego tak nie jest, więc wręcz przeciwnie dla mnie to jest ten sam rodzaj nienawiści, które należy zwalczyć taką samą siłą determinacją, a natomiast nie da się ukryć, że te protesty i te straszne hasła pisane wzywający do eksterminacji Żydów sądził głównie głoszone, z czym wykrzykiwał na Grant przez grupy na muzułmańskich mieszkańców Europy zachodniej wyznawców islamu inni i tusze kumuluje stanie nawet nie jest to trochę jak hasło jest z 1 strony kompensujących i poczuciem głośności w planach, do których przyjechali, a z drugiej strony spajające ich zdecydowanie tak zdecydowanie tak natomiast ważnym pytaniem jest pytanie o reakcję władz tych państ w, w których takie takie rzeczy mają miejsce nieco przeraża stworzy raczej tak pamięta tamte lata teraz jest silna i twarda na poziomie deklaracji natomiast myślę, że problem jest tak nabrzmiały i tak wielowarstwowy i tak bardzo związany z tym, o czym pan profesor powiedział o tym, poczuciu odrzucenia i nie do końca ani takiego poczucia, że są musieli na miejscu są akceptowani w państwach Europy zachodniej, że władze władze tych państ w, o których mówimy nie mają pomysłu inaczej i na ten problem i dochodzi do wydarzeń dramatycznych dzwon na szkodę we Francji non czy porwanie kilka lat temu, ale żydowskiego chłopaka właśnie za to przez grupę muzułmańskiej młodzieży, którym muzułmańskiej romskiej młodzieży, którą Lee, który później został ten był przez wiele dni torturowany w końcu zabity w inne to są skrajne przypadki teraz niedawno napaść na muzeum muzeum żydowskie w Amsterdamie no to jest bardzo niepokojące i Tomasz wszystko podłoże właśnie, w którym możemy kojarzyć się nazwać niczym nowym antysemityzmem może po chwili przerwy przejdziemy do tego co władze mogą nie powinny zrobić w takim razie dziękuję pani, a w ciągu paru tam ponownie moją rozmówczynię jest pani dr Aleksandra Gliszczyńska Grabias rozmawiamy o antysemityzmie o nowym antysemityzmem powiedziała pani o przejawach antysemityzmu we współczesnym świecie i o bierności kosztuje państwo wobec tego społecznego od liczby prywatnych antysemityzmu, bo warto dodać, że bardzo niewielu chyba w krajach wspólnoty oni w Malezji może Japonii antysemityzm jest państwowy jest dyskryminacją już niemal ustaw norymberskich nigdzie już nie ma tego rodzaju dyskryminacji natomiast antysemityzm należą do zjawisk społecznych, gdzie państwo powinno chronić ofiary potencjalne ofiary i tak jest rola państwa w ochronie praw mieszkańców i choć w ogóle i że państwa tego zaniedbują tak państwo zrobienie razem, bo on nie są w stanie do końca szkole nauk o zdrowie i więcej na ten temat jest właściwie też moją książkę ona w zamierzeniu również miała być taką pomocą dla polskich prokuratorów sędziów, którzy czasem bezradnie może już teraz nie tak bardzo ważny jeszcze do niedawna roczku rozkładali ręce, mówiąc że nam niemal remedium prawnego na nas takie zdarzenia akty antysemickie tory medium, jakim się w jakim stopniu istnieje natomiast fakt wysłania istota zjawiska na liście antysemityzmu nie pozwala na wyeliminowanie go za pomocą instrumentów prawnych czy to między narodami czy krajowych państwowych, a pan o tym, wiemy, ale państwo mi oczywiście mogą, by mogły zrobić więcej mają ścigać i walczyć z takimi przejawami po to, żeby, nawet jeżeli ich się nie wyeliminuje to utrudnić ich rozprzestrzeniania się tak już na Mont Blanc i rząd przekaz społeczny był jasny i nic z tym, jako że prawo i prewencyjną na obronę prawa tak zdecydowanie tak edukacyjne edukacyjna na pewno przyczyn i zdaje sobie sprawę z tego, że to oddziaływanie jest on jest ograniczona, ale ono musi jeżeli, jeżeli właśnie prawo w takich przypadkach jest to coś to po to, żeby jasno pokazywać, że państwo szanujące prawa człowieka będąc państwem demokratycznym nie zgadza się na taką nienawiść rozpowszechnianą, ale jawnie przestrzeni publicznej w domach straszne skutki nie tylko w wymiarze osobistym tak jednostkowym ofiar antysemityzmu czy każdej innej formy rasizmu ksenofobii, ale w szerszym wymiarze społecznym pani książka dotyczy lat, jeżeli wyjdą popracować podejmować tematy poukładać co próbowałem zrobić to widział w niej jak byty 2 płaszczyzny 1 płaszczyzna posłów i różne mechanizmy i środki międzynarodowe i ochrony, a także wymóg posiadania takich mechanizmów krajowym porządku Chin, a druga to są instrumenty to znaczy co ma być zakazane albo co ma być karane po torze, a tym antysemityzmu nie było to pierwsza płaszczyzna to jest, jakie mechanizmy będą tymi mechanizmami karania czy to będzie Trybunał Europejski szlabanu będzie będzie ONZ i t d . czyli porządek, jakby prawny, a drugi gracz tego prawa w pani można, by wymienić 5 6 najważniejszych mechanizmów, które by chroniły przed antysemityzmem i przed rozpowszechnianiem szanty mszami też ma nie instytucji międzynarodowych mechanizmów przykład Norwegii oraz nawoływania do nienawiści rasowej n p. parę takich mechanizmów, które powinny być w porządku prawnym każdego szanującego się w państwach, które by przed tym chroni takie mechanizmy właśnie z umów zawartych w tych instrumentach i one muszą być wprowadzone przez każde państwo, które należy do tego czy to uniwersalnego czy Regionalnego w naszym przypadku Europejskiego systemu ochrony praw człowieka to zdecydowanie jest właśnie zakaz nawoływania do nienawiści na tle etnicznym rasowym to jest zakaz znieważania na takim tle to jest zakaz dokonywania przemocy motywacją antysemicką czy karanie, gdyby bardziej dotkliwa, kiedy taka antysemicka rasistowska islamofobii czy na motywacja ma miejsce to są bardzo ważne są ważne czynniki jest kilka innych wśród takich bardzo specyficznym dotyczących antysemityzmu, który jednak są kontrowersyjne takie jak n p . zakaz delegowania Holokaustu, czyli prawny zakaz głoszenia kłamstwa oświęcimskiego Night już można dyskutować czy to jest mechanizm i potrzebny i może jest skuteczne może rozbić namiot te 2 może wpier w wystąpienia i nienawiści, kiedy nienawiść może i powinna być karana u mężczyzn n p. bezkarnie przechodzą przeważnie antysemickie okrzyki czy demonstracje kiboli w tych, ale mój wielki nauczycieli współpracownik wieloletni arię na ja w, kiedy był przewodniczącym amerykańskiej ligi ochrony praw obywatelskich czasami jest dzieckiem ocalonym z MKL Szczecin to rozpoczął proces prawny, który miał umożliwić miał hitlerowca mi amerykańskim antysemicki przemarsz przez szkołę Szkot już komisji szkockiej Wilno liczyli żydowski Przedmieścia Chicago i twierdził, że to jest wolność wypowiedzi manifestacji demonstranci, której nic nie może przecież stanąć na przeszkodzie, dopóki nie wzywają do mordowania czy zabijania czy łamania prawa tu i teraz zmian i to było stanowisko amerykańskiej ligi form ochrony praw obywatelskich staje się, że w Europie taki przemarsz powinien być uznać, że powinien być zakazany letarg i tutaj może tu jest wolność wypowiedzi wolność demonstracji główne wolności tak samo demokratycznego państwa chronione tak tylko to jest właśnie ten szczególny różnica między naszym europejskim postrzeganiem granic wolności wypowiedzi zgromadzeń zrzeszania się one amerykańskim, aczkolwiek nawet w doktrynie amerykańskiej coraz częstsze są właśnie głosy, które wskazują na to, że może warto przyjrzeć się temu nieszczelny jak postępuje euro 2, a tutaj z kolei ruch ktoś to dla mnie bardzo dużymi aspiracjami i przykładem dzieliło dron art, który też, że młodzian, który na razie do tego anglosaskiego świata ani i on jest wynalazcą jego działalność naukowa związane ze Stanami Zjednoczonymi tym mieście w dużym stopniu wolnością wolnością wypowiedzi, ale i on wskazuje na to jak dramatyczne skutki w stanach Zjednoczonych ma obecność takiej nienawiści przestrzeni publicznej taka swobodna, którą hamuje się właściwie tylko w momencie, w którym który może dojść do bezpośredniego stosowania przemocy czy wzywania używania broni różnica jest troszeczkę kości dla mnie oczywista Bołądź on twierdzi, że prawa i mają służyć społeczności społeczeństwo, a nie tylko jedno z 3 form dotyczą one, więc raczej tym indywidualistyczny latanie to jest podstawowe pytanie badawcze we wstępie do swojej pracy pani pisze MF chce 1 z 3 pytań czy obecne w przestrzeni publicznej przejawy antysemityzmu mogą być charakteryzowane jako 1 z chronionych form korzystania z praw i wolności gwarantowane traktatami z dziedziny praw człowieka w tym przede wszystkim wolności wypowiedzi zgromadzeń zrzeszania się na końcu pani, mówi że klient jest 500 godzin od 2 8 stron, jeżeli pytaniem odpowiedział pani wrażenie mocno, że w naszej tradycji w naszej kulturze wolność zrzeszania wolność wypowiedzi ma granice i to on ma granice, które która, których umiejscowienia ja właśnie w tej książce dodałam jak to odpowiedź, którą pan profesor teraz przytoczył na pytanie o to czy mogą liczyć nie mogą one jest głównie osadzona w orzecznictwie międzynarodowych organów kontrolnych przestrzegania praw człowieka my wciąż zajmował się komitetem praw człowieka ONZ i Europejski Trybunał praw człowieka i OBWE w odległych, ale on nie ma tutaj jest ustanawiany Trybunał, który w, których na to pytanie o jakość autorytatywnie wypowiadał i nami i wydaje mi się, że właśnie należyte wnioski stron są słuszne, że szczególnie w szczególności w przypadku Europejskiego Trybunału praw człowieka wg odpowiedź brzmi nie RO ku wolności wypowiedzi kłamców oświęcimskich powinna i może być ograniczana wolność wypowiedzi i antysemitów powinna być ograniczana wolność zrzeszania się grą, w które nawołują do nienawiści, które czerpią ze śliczną nazistowskich niż motywacji czy L4, czyli drogi może być przez państwo ograniczana jest zgodne z Europejską konwencją praw człowieka hiszpańską demokrację obronnej powinno mieć takie prawo mieć takie przepisy mieć takie ograniczenia wolności ustawowe i powinno efektywniej niż ta ma miejsce ścigać i karać dobrze rozumiem bardzo dobrze jak to zrobić, bo to jest nie tylko państwo to są nie tylko ustawę, bo pani pokazuje w swojej książce, że właściwie ustawy są przepisy międzynarodowe są zobowiązaniem państwa do prowadzenia tego w porządek prawny wewnętrzny jest w Polsce naszą porządku wewnętrznym Matusz sądy umarzają prokuratury umarzają żołnierz prosty ludzie właściwie na to przyzwalają Piczak przekonać ludzi zwykłych ludzi, których jak pisał niedawno w pięknej książce Andrzeja dery, że ona Żydówka dała im możliwość awansu ich rodzicom, którzy jeśli nie są antysemitami to najlepiej w ogóle było to nie myśleli, a w momencie, kiedy są źli albo wściekli mówią już do siebie samych czy to przez tych Żydów jak ludzi do tego przekonać, jakimi środkami właśnie co jest najtrudniejsze zadanie, które sprawią, że takie kontrole są tu mieć wszystko jest są regulacje międzynarodowe prognozy są regulacje wewnętrzne są mu już nie być przeszkoleni prokuratorzy sędziowie, a jednak mamy do czynienia z szokującymi decyzjami prokuratorskimi czy orzeczeniami sądowymi linii tutaj ten czynnik ludzki jest zresztą pewnie jak na wszystkim wżyciu decydujący i tylko wydaje mi się edukacja edukacja jak Łukasz Tyszler oraz ilość graczy tej edukacji nie ma jest, ale chyba na tyle powierzchowna i na tyle nie dotykając szanse na problem może nie przynosi jej w późniejszych latach faktów daje paniom wręczono środki możliwości, że pani wymyśliła edukacji, która wydawała efekty w Jasną stronę pani szła mieszania dzięki nim z innymi dziećmi stworzę monstrum aż 1 z rozżaleniem Kolonia ręce dzieci żydowskie na kolonie w Polsce także przyjechał on i niezdrowe dzieci zdradzanie nie było dyskryminowana pewnie wówczas nie dochodziłoby do rana do różnych nieprzyjemnych wydarzeń podczas takich takich okazjach marsz żywych marsz pamięci w Oświęcimiu, kiedy młodzież żydowską gości przyjeżdża od tej zdarza się często tak, ale też innym negatywnym skrajnie nastawieniem do Polaków do Polski tak się dalej zdarza, chociaż pewnie już już nie tak często są oczywiście to jest utopijne jakaś idea, że w realnym dzieci miały taką możliwość, a później bardzo silne, że taniej wspomniałam nienawiści niemiecko francuskiej dla żużla młodzież szkolna w wieku szkolnym niemieckiego w rodzinach francuskich odwrotnych udało przez to właśnie przez wymieszanie dzieci, które jak ja po prostu nienawidzę Niemca Francuza Rosjanina Żyda to nie radzicie z ogólnie Allah ten dzieciak z ulgą i mieszka tu z początku można go nie lubić potomka akceptuje apotem jakoś liczę, że też takie sankcje w Czechach mówi chyba tylko przez to mniej korzystne dla wierzę, że to jest, że to byłoby rozwiązaniem tylko o pytanie no właśnie ją jego realność zamknął w jakimś w sytuacji właśnie konfliktową i tych zaszłości historycznych francusko-niemiecki myślę, że to jednak było łatwiejsze do przeprowadzenia niż byłoby w przypadku metody zwalczania wrzucanie nas się, w którym mówiliśmy na początku do obcego za granicą nie dlatego wśród nas inną stronę, a poza tym antysemityzm takie tak jak wspomniałam jego drogi globalny zasięg muszą być takie działania wszędzie na świecie, ale ja nie znajdujemy naprawdę, wierząc w instrumenty Międzynarodowego prawa praw człowieka z całego serca jak Google w lidze ich i ułomność, którą wzmacniała ten czynnik nienawiści ludzkich, które jest chyba nocą może taki smutny wniosek, ale silniejsza niż dziś wszystko inne to może też dla psychologów i dla psychiatrów bardziej Hampela Rogóża granie to społeczna normalnie tylko 13 przy ulica zrobił pan ja idąc na naszą rozmowę myślano o kłamstwie oświęcimskim i zapytałem też o pogrążonych w Holandii liczono też robiła ona mówi Artur Minki kogoś, kto jest kłamcą oświęcimskim nie karała tych KUL na 3 miesiące do psychiatryka postrzelona w bardzo szczegółowe badania na jakich może kursują no to jednak być kara, bo to dla nas w formie przymusowej Alan rachunku, żeby się pani uważa, że kłamstwo oświęcimskie to zawsze powinno być traktowane identycznie, a nie czujesz się też uniwersalne absolutne przestępstwo kłamstwa Oświęcim niezdecydowani nie drąży czym innym mieście ślini się właśnie idąc tropem tej opinii pani dr Wojdyło bieżni głosi głosi osoba niespełna rozumu rynkową oraz wie, że każda taka ilość euro 2 każdy, kto w Eurolandzie głosili Ewangelię takiego nie jest niespełna rozumu ważna może być realizowana jest pewne, że on bez nocnych tak było pewnie najlepiej ale, ale tak nie jest obecnie kłamstwo oświęcimskie też cały ten ruch, który ma jasno określony cel szczególnie w państwach woli oraz ich oczywiście, ale co również związane z jakimś aspektem psychologicznym czy wręcz psychiatrycznym wytworzenia w ludziach dodatkowej takiej niechęci nienawiści do Żydów osadzonej na tym, że są to kłamcy, którzy wymyślili swoje własne cierpienia sami to tło walizy z numerem naszych ramionach, żeby zmusić jakieś odszkodowania, a dziś szantażując cały świat Holokaust w rodzaju seans nienawiści, która może mieć źródła upokorzenia własnego tak źle, ale na tym się, że Japończycy, kto pani powiedziała maja 2 silna silna jest to co nas domku negowanie Holocaustu w Japonii jak nikt tego nie karał moim marzeniem, więc Niemiec, zwłaszcza Niemiec może Polak, bo u nas trochę się do tego przyczyniamy się czy Węgier neguje Holokaustu uważam, że to powinny być karane przez semestr, a ja mam odmienne zdanie na ten temat czy jeśli chodzi właśnie go, bo jest taka tendencja, żeby kłamstwo oświęcimskie było karane tylko w państwach, w których alkohol kosztują miejsca Luwru w ZUS dra wciąż brak takich Austria, a że Niemcy Niemcy Rosja właściwej kontroli Grzebyk Lenta penalizacji na tron niechciani w innych miejscach, gdzie deszcz tylko z oświęcimskiej jest tak ściśle powiązane z antysemityzmem i stan Holokaustu, że zaprzeczanie zaprzeczanie mu ze wszczętym z broni, które dokonuje się w każdym miejscu w każdym czasie może być równie groźne dlatego jak w czytelni głównej w długich wymian nie ograniczała się tej penalizacji dojdzie do miejsc natomiast z nowymi żal, że w Japonii Włoch Francji i ja tutaj ważne jest zbliżamy się do takiej opinii, żeby było karane wówczas jeśli jest powiązane z takim jednoznaczne nawoływanie do nienawiści im wynika ono z pobudek antysemickich czy tak jak każda wypowiedź, która wzywa do nienawiści może być karane wtedy nie potrzeba specjalnych kategorii kustosz licheńskiego wciąż uważamy, że każda każda wypowiedź rozwodu nienawiści Amerykanie pełno tu i teraz walczymy o mordowaniu Europejczycy powiedział nawet jakiejś perspektywie może być ograniczona majątku niekarana w tym, chociaż tutaj przełoży się zastanowić nad przesłankami roślinę penalizacji kłamstwo oświęcimskie, dlaczego cel ustawodawcy poszczególnych państw decydują się na wprowadzenie takich przepisów i czasami tę motywację, żeby o nich rozdzielana jest nienawistne do przekazu wypowiedzi jako takiej, w której podnosi się w szczególności w Niemczech ten aspekt ochrony czci godności ofiar Holokaustu jak również Żydów mieszkających dziś rodziny w Niemczech mówi się również o tym, że zaprzeczanie są właśnie takim zbrodniom powinno być zawsze karane bez względu na 15 nienawistne presja na kłamstwo oświęcimskie na tyle utożsamianie wiąże z 1 z form antysemityzmu może wziąć tej działa przesłanki dla dla penalizacji koczowali powiem mamy międzynarodowe instrumenty m. in . w ramach ONZ UN w ramach pani punkt ciężkości temu jest poświęcona pokazaniu mechanizmów instrumentów oenzetowskiej Europejskiej radzie Europy w unii Europejskiej OBWE jak pani Bogusia główną różnicę między tym oenzetowskiej systemem europejskim jest jakość w Europejskiej należy też podzielić ulgę na taki Europejski zbiorczą nazwą, ale w ramach tego Europejskiego systemu mamy instrumenty mechanizmy rady Europy licząc, że najważniejsze dane, iż on ani Unię Europejską i róże dla władz przyczyną tutaj Unia Europejska poprzez swoje instrumenty mechanizmy odgrywa bardzo dużą rolę ma najsilniejszą kartę przetargową, ponieważ nieprzestrzeganie takich przepisów przepisy dyrektywy przeciwko dyskryminacji rasowej wiąże się może wiązać się z konkretnymi sankcjami karami finansowymi wobec tego nie przestrzega czuć państwa na zagraniczne szkolenia, które nie naturalnie przez 3 8 rano korzysta z tego, że może coś może korzystać korzysta z czasów międzywojennych na pewno częściej niż w innych przypadkach natomiast taki przykład jak to kiedy kilka lat temu obserwowaliśmy wydalania Romów właściwie przymusowe i tak mniej niż w rankingach Financial wówczas ten mechanizm nie został do końca uruchomione co było określane zresztą słusznie jako jakąś słabość Unii Europejskiej, ale w porównaniu z ONZ ten, który jestem takim symbolem pewnie dla nas wszystkich też walki oprawa człowieka, ale w Gazecie strasznie dużo powiedziane, ale on jest nieocenioną rolę niż zwalniać wewnętrznie cenzurowane to prawda i dlatego jednak tych instrumentów oenzetowskiej mają zniknąć dziąsła można było funkcjonujące, chociaż są wiążące dla państ w na poziomie politycznym i tutaj najlepszym przykładem są dorośli słuchają tylko państwo właściwie coś co powiedzą sprawca indywidualne nie będzie ukarany napełniany jest mechanizm zmian na podstawie tych mechanizm, który opisuje w systemie ONZ-owskim mnie, choć uchodzi obowiązuje instrument skargi indywidualne, więc ofiara antysemickiej wypowiedzi czy czynów może zwrócić się w lokalu dokonuje rada miasta Elbląg natomiast nie o ukaranie dopiero na gruncie prawa wspólnoty, ale operator może mamy już mało czasu chcemy na koniec tak podzielić uznanych, ale dla mnie podstawowe pytanie, jeżeli uznamy, że te mechanizmy ONZ-owskie są mu bardzo problematyczna, ale są europejskie są może bardziej skuteczna, ale często niewykorzystywane to mamy wybór możemy mówić to wszystko nic niewarte i nie wiadomo, o co strata pieniędzy, a możemy zadać pytanie ale co by było bez nich, gdy tych mechanizmów w tym roku nie było tam możemy zobaczyć Cionek są nieprzydatne czy przydatne w tym zdecydowanie wolę, żeby rząd wyśmiał niż ich nie było przede wszystkim, dlatego że zawsze można jednak się do nich odwołać i jednak wierzę, że demokratyczne państwa żenujące prawa człowieka będą w mniejszym lub większym stopniu zwracać na mnie uwagę jednak przyjmą się tym, że są stroną takiej taki, że wyznaczamy standardy zdecydowanie tak, a nam co pani, by na koniec naszej rozmowy w poradziła czy może po prosiła słuchaczy żeby, o czym pomyśleli za 6 dni w międzynarodowym dniu walki z faszyzmem antysemityzmem każdy z nas pewnie o tym czy jak ja też będą myśleć, żeby reagować na najmniejszy najdrobniejszy przeja w jakiejkolwiek formy głośno mówić o głośną młodzież szkolna uczniowie ich na ulicy zdecydowanie wolę mówić historycy też kontekście polskim Niewiem nie lubi tego nie wiem jak obecnie wygląda program nauczania w szkołach jeśli chodzi o historii w ogóle Żydów w Polsce i Holokaustu, ale chciałabym, żeby wszyscy niezależnie od tego, czego można, czego uczą i dzieci w szkołach umorzyli również o tym w domu, żeby ta świadomość, iż miała rywalizować i reagować, kiedy już razem nie odwrotnie może być także ktoś mówi nawet żartobliwej rozmowie Żydek i że to nikt na to jest gorzej niż na to nie zwrócił uwagi było oczywiście kontekst może być skrajnie różne interakcje też musi mieć odpowiedni odpowiedni wymiar natomiast, jeżeli w kontekście dla nas jasne ani antysemicki to wtedy trzeba zdecydowanie powiedzieć nie to może się tym zostańmy jednak zdecydowanie nie dziękuję pani dziękuję państwu moją rozmówczynię naszym gościem była pani dr Aleksandra Gliszczyńska Grabias centrum praw człowieka w Poznaniu dziękuję pani arcydzieł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA