REKLAMA

Jak rozpoczął się krwawy wiek krucjat?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-27 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM magistra nie wolno zwlekać ani chwili organ drugiej przemawia na stojąco przed nim tłumy nieprzebrane niechaj chrześcijaństwo zachodnie ruszy na ratunek wschodowi niechaj pójdą tam zarówno bogaci jak ubodzy dzisiaj unikają zabijania się w walkach bratobójczych wyruszą na wojnę sprawiedliwą, czyniąc dzieło Boże, a sam Bóg stanie na ich czele tłum jest entuzjastyczne mógł tak chce powtarzają setki gardeł papież obiecuje liczne nagrody w życiu tak do czasu Rozwiń » na migi wiecznym, kto polegnie w bitwie ten otrzyma rozgrzeszenia wszystkie Gowin zostaną zapomniane droga do nieba będzie zatem prosta chwała u potomnych pewna, kto odejdzie bramy Świętego miasta tego tam spotkał łaska Boża zdobywca Jerozolimy będzie wiódł życie dostatnie spokojne, a zasługi jego nie zostaną zapomniane któż, by nie chciał do raju ziemskiego oczy niebieskiego chętnych do przyjęcia krzyżu jest krzyża jest wielu papież był w sławie masę synod w Clermont dobiega końca dając początek 2 wielką krucjatę w jest 2 7 listopada 10 9 0 tego piątego roku Magda z nami prof. Jerzy Kryszak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze na 2 to pani do budżetu państwa będzie rozmawiać z pierwszej wyprawie krzyżowej w domach rok 100 0 dziewięćdziesiąty piąty papież Urban drugiej od 8 lat był na stolicy Piotrowej, skąd ten pomysł na ten pomysł wpadł w bezpośrednio cesarz bizantyjski leksykon trudno mówić o genezie pierwszej wyprawy krzyżowej nie wspominając o żałosnym stanie w jakim w tym okresie znalazło się cesarstwo bizantyjskie, które po latach świetności wieku dziesiątym i pierwszej połowie wieku jedenastego za panowania dynastii macedońskiej, zwłaszcza Bazylego drugiego, który przeszedł do historii jako Bóg samobójca nagle załamuje się w długiej połowie wieku jedenastego wskutek wielkiej porażki militarnej w bitwie pod mając kartę w roku 10 70 pierwszym i Tracji niemal wszystkie posiadłości w Azji mniejszej zostaje tylko taka szkółka Azji mniejszej dzisiejszej Turcji to znaczy w wąski pas miast na wybrzeżach z całego imperium jego części azjatyckiej w Europie co prawda pod kontrolą cesarza znajdują się Bałkany, ale i one napotykają na witam panowanie bizantyjskie napotyka na zagrożenie w postaci bardzo, spychając się w Środkowej części morza Śródziemnego władców normandzkich, którzy opanowali, a kilkanaście lat wcześniej południowe Włochy i starają się pomóc przeżyć swoje panowanie kosztem słabnącego imperium będącego w owym czasie imperium tylko nazwy bizantyjskiego na Bałkanach Aleksy komend wstępuje na tron w roku 100 0 sześćdziesiątym pierwszym w i no po kilkunastu latach panowania widząc, że podejmowane przez niego wysiłki w i przywrócenia świetności militarnej i terytorialnej cesarstwo spędzają na niczym borykając się wciąż zagrożeniem ze strony rozmaitych ludów tureckich czy rozmaitych państewek i wozów tureckich, którzy panują w tym czasie na obszarze Azji mniejszej zwraca się do władców zachodnioeuropejskich, ale także do papieża z prośbą o udzielenie pomocy no w miarę chrześcijańskiej jedności przeciwko muzułmanom w przy czym o ile nam wiadomo to Aleksy wyobrażał sobie w ten sposób, że zostanie wysłany jakiś doborowy oddziału w kilka setek może kilkanaście setek znakomitego rycerstwa Zachodniego które, która operuje mieczem sprawnie takie, w których on włączy do swoich oddziałów regularnych będzie z ich pomocą mógł skuteczniej i na własną rękę toczyć walkę z Turkami i zrodziła się pospolite ruszenie nie spodziewał, że tego zupełnie nie spodziewał się też zapewne tego w jaki sposób papież Urban drogi odniesie się do tej prośby i w jaki sposób ją za anonsuje zachodnie Europejskiemu rycerstwu święta wojna po pierwsze, powszechny, a powszechny apel wystosowany w gruncie rzeczy do wszystkich chrześcijańskich rycerzy na Zachodzie wygłoszony w czasie synodu, czyli zgromadzenia biskupów Galiński w gruncie rzeczy głównie południowo Galiński z ładnym ze względów na 2 ze względu na wdrażanie rozmaitych kwestii związanych z reformą kościoła, ale także z Realem w jak odpowiedzieć się poddaniu kontroli kościoła w rozmaitych sfer życia społeczeństwa świeckiego to znaczy m. in. rycerstwa w UE i przy tej okazji Urban drogi wygłosił ów apel, na który w odpowiedzi okazała się entuzjastyczna niemal powszechna w krajach Zachodu to znaczy w dotyczyło to całej dawnej Galii, czyli Francji w uszach ówczesnych wschodnich rubieży cesarstwa Italii w nawet Anglii i fanatyzm religijny czy też jakieś inne fundamenty polityczno-gospodarcze MO żądza przygód słupów cały zespół rozmaitych zjawisk można zacząć od tego, że już przed ogłoszeniem pierwszej krucjaty narasta na Zachodzie swego rodzaju po pierwsze, nostalgia za dawnymi dobrymi czasami świetności chrześcijan na całym świecie i poczucie zagrożenia ze strony muzułmanów co jest dość paradoksalna, dlatego że przecież Europa zachodnia, ale także i Południowa żyje obok muzułmanów czy w kontakcie czasami muzułmanami od wieków oczywiście n p . Hiszpanii już od kilkudziesięciu lat toczy się walka o to 1 z poprzedników Formana drugiego Aleksander 2 i w roku 100 0 sześćdziesiątym trzecim wystosował taki apel do rycerstwa zachodnioeuropejskiego, żeby pomagać mało swoim pobiła tym samym zza Pirenejów w odzyskiwaniu reżim półwyspu Iberyjskiego Zang muzułmanów a, ale poza tym tak jak mówię, że Europa zachodnia i Południowa żyje obok muzułmanów w kontaktach z muzułmanami od wieków i dotąd z można, by powiedzieć, że rycerstwo zachodnioeuropejskie poza tym marginesem hiszpańskim, który do pewnego momentu pozostaje rzeczywistym marginesem w dole jest w gruncie rzeczy na kwestie konfliktu kulturowo politycznego z muzułmanami i dość obojętne ostatnie poważne walki z nim z muzułmanami dotyczące, które dotyczyły rycerstwa zachodnioeuropejskiego w miały miejsce wieku 08 09 . kiedy toczono walki z piratami i muzułmańskimi prezentującymi panuje w sejmie w gruncie rzeczy na środkowym basenem morza Śródziemnego w, kiedy usuwano ostatnie enklawy arabskie na Wybrzeżu śródziemnomorskim Francji, ale potem było pewne zagrożenie w południowych Włoszech ale warto dodać, że w świecie muzułmańskim na początku wieku jedenastego dochodzi do swego rodzaju ewolucji to znaczy ewolucji politycznej, a mianowicie w ów świat arabski w gruncie rzeczy po trwającej już kilka wieków wcześniej bazy w 2 do gwałtownej ekspansji dochodzi do uspokojenia podziału imperium arabskiego na kilka kalifatu, które zaczynają ze sobą rywalizować i w związku z tym przestają być groźne dla swoich sąsiadów ponadto trzeba powiedzieć, że poza samym początkowym okresem ekspansji arabskiej Arabowie są dość pokojowo i tolerancyjnie nastawieni w stosunku do wszystkich, którzy uważają za innowierców to znaczy n p. chrześcijanie korzystają z całkowitej swobody kultu wszędzie w obszarze władzy muzułmańskiej i nagle na początku siedemnastego wieku w te dochodzą do głosu, zwłaszcza na bliskim Wschodzie, ale nowi muzułmanie na nowi muzułmanie to znaczy Turcy, którzy przywędrowali ze stepów Azji Środkowej są w porównaniu z wyrafinowaną stylizacją arabską z pełnymi dzików psami i fanatykami, ale im przyjmują oni kontroler nad bliskim Wschodem w tym nad Palestyną Syrią w ich oczywiście dochodzi do kilku kilkunastu incydentów w pierwszej połowie wieku po jedenastego w samej Jerozolimie co wzbudza, a on co wzbudza w wśród chrześcijan również zachodnioeuropejskich w nową bardzo żywy niepokój wśród, ale i jeszcze przed ogłoszeniem pierwszej krucjaty w toku wieku jedenastego zaczynają się pojawiać w kulturze zachodnioeuropejskiej w literaturze zachodnioeuropejskiej utwory, które zaczynają sławić rzekome zwycięstwa wielkiej postaci wyobraźni zbiorowej zbiorowej wyobraźni historycznej to znaczy Karola wielkiego na muzułmanach w wiadomo, że Karol wielki podbił od 1 z rąk muzułmanów część półwyspu Iberyjskiego taki dość wąski pas ziemi na północ od rzeki Elbląg i pamięć o tym od tych sukcesach Karola wielkiego w Hiszpanii zostaje utrwalona przez rozmaitego rodzaju utwory literackie świń to Jolancie wśród, których właśnie najbardziej znana jest wieść o Rolandzie, która staje się taką epopeję o powszechnie znaną przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, a walki Karola wielkiego w Hiszpanii urastają dzięki popularności tego wątku do 1 z głównych sukcesów głównych wątków policzyć Karola wielkiego co zresztą jest niezgodne z rzeczywistością, ale także zaczynają się pojawiać utwory, w których mówi się, że Karol wielki nie tylko niósł pomoc chrześcijanom w Hiszpanii, wyzwalając spod panowania muzułmanów, ale także w ziemi świętej w i to na prośbę o ówczesnego cesarza Bizancjum wątek jest całkowicie apokryficznych całkowicie niemający nic wspólnego z rzeczywistością, ale w to jego żona zareagowała tak w toku jej jedenastego wieku się rozpowszechniają zaczyna uchodzić za tą za prawdę historyczną tak w ten sposób narracja historyczna i współczesne tworzenie mitów historycznych może wejść do powszechnie obowiązującej wiedzy o przeszłości w UE do tego stopnia, że 1 z autorów relacji po pierwszej wyprawie krzyżowej pisze, że krzyżowcy podążyli na wschód, podążając szlakiem wyznaczonym kiedyś Karol przez Karola wielkiego to znaczy tą samą drogą, którą do Jerozolimy rzekomo wyprawił się kiedyś hol wielki, ale ponad to u pani redaktor wspomniała rozmaitych czynnikach również politycznych gospodarczych w jedenastce jest pierwszym od czasów Karliński z okresem w dość znacznej prosperity gospodarczej na Zachodzie to znaczy w końcu się Peugeot liczne w ciągu poprzednich stół 1 5 0 lat klęski głodu rozwija się rolnictwo dzięki temu, że rozwija się rolnictwo i zaczyna produkować nadwyżki żywności to znaczy żywności tej zebrane w czasie plonów jest więcej niż wystarczy do tego, żeby przeżyć do następnego roku i zasiać pola to następny rok jeśli pojawią się nadwyżki żywności i znika problem głodu to następuje wybuch demograficznym znaczy jest coraz więcej ludzi rozwijają się miasta miasteczka o zwija się handel w UE, ale też pojawia się zjawisko głodu ziemi, które częściowo można zaradzić zagospodarowując pustki osadnika, których jeszcze jest bowiem w owych czasach sporo, ale to jest rozwiązanie, które dotyczy głównie ludności wiejskiej chłopów bądź część ludności miejskiej wzmożone w tych wyborach w zasadniczych osadzać nowi się lokować Nowe Miasto, ale nie dotyczy to członków rodzin arystokratycznych i możnowładczych, którym na, który dawał wywodzone starają się zachować dziedzictwo w stanie mniej więcej nienaruszonym co więcej to co decyduje o ich statusie społecznym to znaczy wojna staje się przedsięwzięciem coraz bardziej kosztownym, dlatego że rozwija się również rozwijają się również techniki zbrojeniowe tak byśmy powiedzieli, że wszystkie zbroje miecze to wszystko zaczyna być coraz kosztowniejszy, a w samej Europie kurczy się pole do ekspansji co więcej to jeszcze jedno zjawisko kulturowe, które też stoi to przyczyny synodu Krymu kościół stara się nałożyć ramy etyczne powstałej właśnie w owym czasie w warstwie rycerstwa to znaczy z chrystianizacją bać życie rycerza, zabraniając rycerstwu n p. walk wewnętrznych pomiędzy sobą, które są rujnujące dla całego kraju nie wolno rycerzom odtąd przez większość roku toczyć ze sobą wojen, a jest nim mogą jednoczyć to one są też obwarowane całym szeregiem rozmaitych obostrzeń natomiast wolno za zarządzanie wierne walczyć z niedzielnymi, ponieważ jest to walka w obronie kościoła w obronie chrześcijan, czyli Bogumiła, czyli Bogumiła tak jest i taka, dzięki której rycerz może zasłużyć na zbawienie dusz to jest ważne ówcześni ludzie niesłychanie się tym zbawieniem duże własnej przejmują bogaty darowizny dla klasztorów w szczególności, ale i innych kościołów są tego świadectwem, ponieważ ludzie ówcześni są przekonani, że zbawionych będzie bardzo niewielka rycerz, który w, którego podstawą statusu społecznego, ale także materialnego jest udział w wojnie z natury rzeczy jest człowiekiem, który grzeszy, ponieważ przelewa kre w w i warto pamiętać, że stanowisko kościoła w tej kwestii jest w owym czasie dość rygorystyczne to znaczy grzeszy każdy, kto przelewa kre w na wojnie nawet jeśli zabija w obronie własnej uważa się, że tylko gol zabijanie w obronie własnej nie popełnia grzech, a jeśli będzie Ewa walczy z wrogiem kościoła z niewiernym Motor dotyczy przelewania krwi chrześcijańskiej w to wtedy będzie miał zasługę w Gniewie i wobec tego, a w prawa na wschód jest czymś, o czym każdy chrześcijański rycerz co co dla każdego chrześcijańskiego rycerza mogłoby być spełnieniem marzeń, ale jak ta wieść z Tychów błonnik firmową rozchodzi się na Europę w jest powtarzana przez biskupów, którzy wzięli udział licznie synodzie w krajową jest powtarzana przez kaznodziejów, którzy wędrują po kraju jest też powtarzana przez członków elity arystokratycznej, która wzięła udział w synodzie, dlatego że należy pamiętać, że we wczesnym średniowieczu świeccy władcy brali udział w synodach, dlatego że podejmowano tam decyzje dotyczące wszystkich i wobec tego oni również fabia Tuluzy hrabia Flandrii książę Normandii władcy na manifest z południowych Włoch oni również Stali się nośnikami tej idei krucjata owej w obszarze swoich władz w tym bardziej że niektórzy z nich n p . Książe Dolnej Lotaryngii Gotfryd, a byli szczerze przejęci ówczesną atmosferą reformy kościoła reformy chrześcijaństwa życia chrześcijańskiego i byli bardzo wiernymi synami kościoła i starali się we wszelkie połączenia stolicy Apostolskiej wdrażać w życie na obszarze swojej władzy, ale teraz iść powiedzieliśmy o wędrowny kaznodzieja ach to mamy do czynienia z taką postacią niesłychanie ważną i jest Piotr Pustelnik Piotr Pustelnik czy też inaczej zwany Piotrem z ramienia miasta w północnej Francji, który dochodzi do wniosku, że ich wozu i ma może być zdobyta tylko przez ludzi niewinnych czytać takich, którzy są bez Grześ no i przejść przez dzieci jeszcze wtedy będzie wspierana będzie zdawać dzielnica, ale to dopiero później chyba będę się cieszy zawsze jest przez biedotę przez ludzi biednych, ponieważ ci wszyscy arystokraci oni nieustannie grzeszą choćby pychą i bogactwo nie są zgodnie ze słowami Ewangelii nowe prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niźli Boga aż do Królestwa niebieskiego w krucjata dziecięca ma na miejsce dopiero na początku wieku trzynastego też zresztą głoszona w pewnym momencie przestać go bardzo charyzmatycznego kaznodzieję pustyni Kala szukasz ciekawych czasach, a zakończy się wyciśnięcia zakończy się wzięciem, ale ta krucjata ludowa tzw . która wyruszyła już na początku roku 100 0 dziewięćdziesiątego szóstego smutno, a dla jej uczestników się skończyła minięciem w kilku etapach resztki tej krucjaty lub ludowej zostały wyrżnięte przez wojska sułtana 1 sułtan turecki w Azji mniejszej, ale wcześniej te oddziały krucjaty ludowej dokonujących cały straszny, że aż w strasznych rzeczy po drodze do nowej Jerozolimy to znaczy, że ci ludzie nie wiedzieli tak do tak naprawdę, gdzie mają iść poza tym, że na wschód, a każde wielkie wspaniałe miasto wydawało im się być już Jerozolimą idąc na wschód przeszli przez Niemcy w ówczesnych Niemczech, zwłaszcza w Nadrenii żyła od wieków i dobrze się rozwijała bardzo liczna wspólnota żydowska ówczesne chrześcijaństwo ówczesnemu chrześcijaństwu pod względem oficjalnego nauczania kościoła jest dość daleko do dzisiejszego oficjalnego nauczania kościoła dotyczącego Żydów Żydzi to ci, którzy zabili Jezusa, a zatem są wrogami i 1 z pierwszych miał odpowiedzieć 1 z pierwszych działań podjętych przez nową krucjatę ludową są pogromy masowe pogromy Żydów na terenie Niemiec w szczególności w Nadrenii o Żydów oskarżanych o to, że zabili Jezusa i że nadal dokonują mordów rytualnych, zwłaszcza na dzieciach nikt na to 1 z ciemniejszych akcentów całego ruchu krucjatą owego następnie przechodzą przez Niemcy docierają na Węgrzech, gdzie znaczna część z tej wyprawy, gdzie w znacznej części tej wyprawy zastępuje drogę wojsko węgierskie pod wodzą króla ówczesnego króla węgierskiego, który po prostu trzeba dać, bo trudno to inaczej nazwać żądną krwi bogactwa i gai, która dawno zatraciła w szlachetnej ideały, jakie bez wątpienia 1 z początku przyświecały zostaje wybita druga część z tej rzeźni do jej części z tej rzezi udaje się uratować ani docierają poprzez Bałkany do Konstantynopola jest zaś Aleksy nie wpuszczali do miasta, a następnie przetransportował je statkami na brzeg azjatyckim no i tam zostają oni właśnie Anatolija rozbici przez wojska 1 z tureckich władz w natarciu, ale wkrótce wyruszy też, że rycerstwo na wschód tak i 2 2 drogami można dowodzić, że nikt nie oglądał logistycznie znaczek sztab wieść wieść rozniosła Jaguś chętni pojawili na dom był jak dziś punkty zbiórki był jakiś dowództwo był jakiś plan w był jakiś mapy oficjalnym dowódcy nie ma nie było to znaczy w owym czasie mapy służyły raczej do odzwierciedlenia w Cannes w dość zasiedlenia świata w sposób idealny po pierwsze, odwoływały się do dalece niedoskonałej wiedzy geograficznej odziedziczonej jeszcze po starożytności i żaden sposób nie udoskonalonej we wczesnym średniowieczu odwoływały się do wyraźnie do wyobrażeń symbolicznych to znaczy mówiących o tym, że ziemia ma kształt koła, bo dziś czworokąt czuł podzielone na 3 części i poza tym, że rozpoznawano kierunki geograficzne i że żeglarze Floty handlowej bądź wojennej bądź pirackiej mieni niejakie pojęcie o żegludze przybrzeżnej, jaka głównie była wówczas uprawiana map, które mogłyby ocenić choćby od lewej złość nie było odległość to zresztą może jakiś na razie warto zwrócić uwagę, że mam o tej wojnie mimowolne nawiązanie do teorii Einsteina tak czas i przestrzeń są rzeczami ze sobą, a powiązanymi, ale względnym mi o to, że odległość nie nie na tej czasem, jaki jest potrzebny do jej przebycia stąd takie wydarzenia 2 dni drogi 3 dni drogi tak dalej, skąd to myślę, że jest to również nam bliskie w mglisty sposób odczuwania, bo nie ujawnia ile kilometrów jedzie my tylko ile czasu będziemy Otóż w razie Otóż stoi to jak jedziemy pociągiem nie interesuje nas właśnie tylko jak może 2 półgodzinne tuż za oficjalnym dowódcą wyprawy był biskup pelpliński Ady na mokrej, który uzyskał status legata, czyli specjalnego wysłannika papieskiego natomiast dowódcy świeckiego czy też wojskowego 1 nie było krucjaty organizowało na własną rękę tej krucjaty właściwą wycenę z kół organizowali książęta, a kilku szczególnie wybitnych Książąt wybitnych kuzynem ich pozycji politycznej bogactwa zasobów jak hrabia Flandrii Robert fryz Joński jego syn jak, bo Emu z talentu Domański Książe z południowych Włoch w jak Rajmund z od Świętego Idziego, czyli sen Jules hrabia Tuluzy i Prowansji jak Gotfryd książę Dolnej Lotaryngii i jego brat Baldwin z Boulogne, którzy poświęcali w gruncie rzeczy własne prywatne zasoby na to żeby dozbroić i doposażyć armię, które zwoływał armie, które zwoływali składają się głównie z ich wasali, ale nie tylko to znaczy każdy chętny w gruncie rzeczy było mile widziany jeśli zaciągnął się pod chorągwie do obcych nie było 1 dowódca militarnego stąd później mamy do czynienia częstokroć z działaniami na własną rękę dokonywanymi przez różne dowódców wyprawy największym autorytetem cieszyli się właśnie ci wymienieni przeze mnie to znaczy byłem z talentu Rajmund z Tuluzy Gotfryd próbują się, że Dolny i Lotaryngii nie oni etapami docierali do Konstantynopola piesi byli w Romanowie, którzy mieli też najbliżej, bo wędrowali tam z południa Włoch wędrowali 2 drogami lądową morską jeśli chodzi o drogę morską to takim punktem zbornym dla większości krzyżowców krajów alpejskich była Genua, ponieważ głównym dostarczycielem statków dla krucjaty wynik Duńczycy co skądinąd przetrwało to znaczy w późniejszych kuracja ta również Genua jest takim punktem zbornym dla większości krzyżowców Oscarów za pańskich agent była Republika kupiecka żyjąca z bardzo szeroko zakrojonego handlu Morskiego jest 1 z takich najpotężniejszych amatorów dysponujących potężną flotą Valdeza w czasie 1 przepłynie, kto zapłaci nam przepłynie tak jest, choć się z drugiej strony, gdy Duńczycy tak jak poziom utrzymujący się z dalekosiężnego handlu Morskiego wietrzyli w tym też własny interes pewna to znaczy niczyim na torze opanowanie przez chrześcijan wschodniego basenu morza Śródziemnego czy to przez przywrócenie panowania Bizancjum niskiego czy poprzez osiedlenie się z zachodnioeuropejskich krzyżowców na bliskim Wschodzie no otworzy im dodatkowe możliwości gospodarczy nowy rynek powiedzmy poszerzy dotychczasowy rynek, dlatego że kontakty handlowe z państwami muzułmańskimi oni oczywiście utrzymywali warto tutaj na marginesie dodać, że nie sławna czwarta krucjata z początku wieku trzynastego, której celem stał się zamiast od odzyskania utraconej w owym czasie Jerozolimy tak się stało, lecz zagalopowałem, zanim powiedzieliśmy zdobycie Jerozolimy też mówią jej ponownym utwardzeniu stał się Konstantynopol to ta czwarta krucjata była organizowana przez Wenecję m. in . z tego względu, żeby wyeliminować potężnego konkurenta w handlu w bliskim Wschodem, jakim była Genua w interesy przede wszystkim to wracamy do serii wypra w rycerskiej 2 drogami i rzeczywiście to będzie meta z wypra w, które zakończy się sukcesem, czyli zdobyciem Jerozolimy tak, choć dopiero po 3 latach to znaczy wydawanie CSK wymusza w roku 100 0 dziewięćdziesiątym szóstym do Trzciela w roku 100 0 dziewięćdziesiątym 06 10. siódmym do Konstantynopola tak jak powiedziałem kim w kilku różnych etapach już samym Konstantynopolu zaczynają się kłopoty, ponieważ Aleksy jest przerażony tym co widzi w po pierwsze, tak jak mówiliśmy na samym początku nie spodziewał się tak masowego odzewu po drugiej jest już przerażony tym co go wcześniej spotkało, czyli krucjatą ludową, której się szczęśliwie udało pozbyć to po trzecie jest zaszokowany bar barze lenistwem ludzi Zachodu w oni oczywiście byli daleko daleko celem wyżej cywilizowani niż członkowie tej krucjaty ludowej, ale do wyrafinowania Bizantyjczycy ów było w tzw. falangą, bo utarło się na Wschodzie mówić o wszystkich, którzy owca Frankowie było daleko, a z drugiej strony frankowicze byli zaszokowani czymś co, bo papież bogactwem Konstantynopola, bo czegoś takiego jeszcze nie widzieli tak ogromnego miasta z tak wspaniałą infrastrukturę stać w wspaniałymi kościołami ozdobionymi taką ilością złota mamutów szatami mieszkańców do Bizancjum oczywiście mam namyśli członków elity, bo biedota wszędzie była równie biedna, ale też czymś co uznawali za bizantyjski fałsz mamy do czynienia wówczas takim na szeroką skalę szokiem kulturowym wynikającym z zetknięcia się 2 zupełnie różnych cywilizacji zupełnie różnych mentalności w tym 1 bogatej starej drugiej w dość jeszcze prymitywnej dość wojowniczej i o wiele biedniejszej, ale niesłychanie prężnie się rozwijające się od tego od tych czasów datuje się wzajemną niechęć wzajemną niechęć tak ludzi Zachodu wobec bizantyjski czeków i Bizantyjczycy ku wobec ludzi Zachodu, choć Bizantyjczycy wobec ludzi Zachodu zawsze przyjmowali już wcześniej nie no postawę wyższości po pierwsze i ich Alex nie chce wpuścić do miasta do Konstantynopola czyni to dopiero po odbiór po odebraniu rozmaitych przysiągł wierności obietnic, z których obietnic poddania się na powrót władzy bizantyjskiej odzyskanych od muzułmanów wiem czym jest zresztą sami dowódcy Pragi wyprawy krzyżowej są dość zaskoczeni, bo im nie przyszło do głowy, że chodzi o to, żeby ratować cesarstwo bizantyjskie zgodnie z obietnicami papieża oni cały czas sądzili, że oni tam zdobędą bogactwo i władze co więcej są zaszokowani tym, że cesarz rząd od nich pieniędzy za przetransportowanie ich na przekaz jak tyczki za dostawy żywności, bo myśleli o tym, że dostaną za darmo no przecież przyszli z pomocą tymczasem wszystko przecież kosztuje to znaczy cesarz musi w swoim własnym dostawcą żywności płacić ostatecznie dochodzi do ugody to znaczy większość dowódców wyprawy składa przysięgę wierności cesarzowi i przyrzeka, że wszystkie zdobyte ziemie zostaną poddane władzy bizantyjskiej z czego zresztą się nie wywiążą to znaczy wszystkie ziemie, które zdobędą poza Anatolija, czyli na obszarze Syrii i Palestyny wymknął się już na zawsze władzy Bizancjum i chodzą na obcasy im na przełomie 100 0 dziewięćdziesiątego siódmego 100 0 dziewięćdziesiątego ósmego już tam zaczynają się pierwsze działania na własną rękę to znaczy n p . Baldwin Boulogne wraz z cieszącego się największym być może wśród wszystkich dowódców krucjaty autorytetem ze względu na przymioty osobiste Gotfryda księcia Dolnej latarni Gotfryda zbudują rusza, żeby samodzielnie objąć władzę nad miastem desa i całą za cały jego regionem tam zostaje adoptowany przez miejscowego władcy, który sam również obawia się Tłoków zostaje władcą desy i w gruncie rzeczy później w niewielkim stopniu włącza się w dal z przebiegu działań zbrojnych, bo Emu w Starym czuł jest głównodowodzącym w czasie oblężenia innego wielkiego miasta syryjskiego Antiochii i miasta ważnego ze względów strategicznych militarnych politycznych, ale też ważnego w sensie ideowym należy pamiętać, że pierwszym biskupem Antiochii był Święty Piotr w i to zanim jeszcze przybył do Rzymu innymi słowy z punktu widzenia historii kościoła i historii chrześcijańska służy chrześcijaństwa o uzyskanie dla chrześcijan pan Kijowski jest rzeczą niesłychanie ważną także, dlatego że jest to stolica 1 z patriarchatów to oblężenie czy też inaczej zdobyć ani Kijowski wciągnęło, że na wiele miesięcy początkowo krzyżowcy panczeniści zdobyli po długim i trudnym oblężeniu, ale następnie musieli stawiać czoło, ale mi tata Vega Mosulu, który w imieniu muzułmanów przyszedł Antiga China od świeczki krzyżowcy byli z kolei w Antiochii oblegani to oblężenie trwało długo i było bardzo wyczerpujące do tego stopnia, że krzyżowcy zdążyli zjeść wszystkie konie, które albo opadły z głodu albo no albo upadły właśnie jako jedyny od 1 1 dostępna żywność dla franków i wobec tego, bo remont z w pewnym momencie widząc, że za chwilę panowanie krzyżowców banki jeśli upadnie to skutek głodu zdecydował się wyprowadzić wojsko i poza mury i tam wydać bitwę 2 kompanów bitwę, w której cała armia da, a krzyżowców, acz chińskich została spiętrzona no właśnie z braku koni co wg ówczesnych wyobrażeń było niekorzystne, ale dzisiejsi historycy wojskowości ja w to mi się za bardzo nie chce pogłębiać, ale dziś historycy wojskowości twierdzą, że być może to właśnie tak ciężko zbrojna Piechota dała żużlowcom w tej wizji przewagę ostatecznie udało się, a w Mosulu odeprzeć i Antiochii utrzymać utrzymać, gdzie w tejże Antiochii powstało kolejne władztwo krzyżowców Księstwo Ant osik owego pierwszym księciem został właśnie bożemu od Jerozolimy także spłynęła krwią już pan profesora tym barbarzyństwem rzeczywiście krzyżowcy postępowali wobec zdobytych miast na Wschodzie niesłychanie brutalnie masakra ludności cywilnej w Antiochii została odnotowana przez wszystkich ówczesnych kronikarzy także krzyżowych podobnie niestety zachowali się krzyżowcy w Jerozolimie przy czym o ile pierwsze, o ile pierwsze miesiące bytności krzyżowców w ziemi świętej były bardzo trudne i zdobywanie tych pierwszych przyczółków też hand, jaka część wymagało od krzyżowców bardzo wiele energii o tyle odcinek czy też przestrzeń między Francją się, a Jerozolimą został zdobyty łatwo, ponieważ pod wrażeniem wypadku węgierskim i miejsca owi drobni władcy muzułmańscy poddawali się albo krzyżowcom północy albo w Fatimie dołączyli California rządzącym z Egiptu na południu w tym w tym także Jerozolima uznała władze w Kaliszu w akademickich, a do zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców doszło niemalże cudem to znaczy był to szereg ataków namuły miasto prowadzony bardzo nierównym siłami, dlatego że krzyżowców było w owym czasie w no może około 10  000 w sumie podczas kiedy waty miedzi dysponowali armią dwudziesto trzydziesto tysięczną, która wspierała jeszcze oprócz tego, która wspierała jeszcze do poczty i siły muzułmanów Jerozolimskich po kilku aż tu masz udało się je, zanim krzyżowcom zdobyć i rzeczywiście dokonali tam tak jak one wcześniej masakry wśród ludności cywilnej dokonywano tam też całego szeregu tych barbarzyńskich grabieży profanacji świątyń ani świąt mimo to nie są świątynie, ale MON do wakacji meczetów i innymi słowy pogrom żydowski także pogromu Żydów Żydzi byli oskarżani o współpracę z muzułmanami po pierwsze, te wyroby te oskarżenia nie do końca były niezgodne z prawdą, ponieważ żyli z nim zżyli co wcześniej krzyżowcy wiąże ich pobratymcy sami w ziemi świętej im współpracowali z muzułmanami, ponieważ po prostu zależało im na przeżycie na własnym bezpieczeństwie no ale pojawiał się również stale obecny w mentalności krzyżowców ten wątek, który już wspominałem to znaczy wyobrażenie na temat Żydów jako morderców Jezusa odpowiedzialny za jego śmierci ale pierwszym władcą Jerozolimy zostaje wzmiankowanej przeze mnie kilkakrotnie Gotfryd z dwójką i przyjęło się nazywać go w literaturze polskiej czy w ogóle w historii w Polskiej historiografii obrońcą grobu Świętego to jest tytuł troszkę mylący wyznaczono oczywiście miał bronić grobu Świętego, ale dotykamy tutaj pewnej kwestii niesłychanie istotne dla zrozumienia tego czy im przedsięwzięciem pod względem ideowym miała być i im i była wyprawa krzyżowa mianowicie po łacinie on miał tytuł adwokata przy adwokatów osób było dość łatwo kojarzy z obrońcą, bo tego wywodzi się słowo adwokat, ale w ówczesnej kulturze ów adwokat Tusk oznaczało to świeckiego zarządcę dóbr kościelnych innymi słowy gotowy zbudują dobrowolnie przyjął na siebie rolę w obraz jest Kołobrzeg niejako znalazł się syn świetnego szwedzkiego zarządcy ziemi należącej do kościoła co było zgodne z wytycznymi z zgodny z oczekiwaniami papiestwa rychła śmierć Gotfryda sprawiła, że ten model sprawowania władzy nad Jerozolimą się nie utrzymał i jego brat wcześniej Echa dnia adresy te zostały już koronowany na pierwszego króla Jerozolimy, powołując do życia w chrześcijańskiej katolickie królestwo ziemi świętej, które miało przetrwać przez następne linie troszkę dłużej, dlatego że utrata Jerozolimy w roku 1 10 0 osiemdziesiątym siódmym nie spowodowała upadku Królestwa ku królestwo Jerozolimskie ostatecznie upada dopiero w wieku 1 3 Jerozolimy zresztą w trzynastym wieku udało się jeszcze na kilka nasz świat zyskać w teście dodajmy na koniec, że sam inicjator tej pierwszej wyprawy krzyżowej, czyli Urban drugi nie doczekał informacji o zdobyciu Jerozolimy, bo umarł wprawdzie 2 tygodnie po zdobyciu miasta, ale ze względu na problemy komunikacyjne w tamtych czasach nie zdążył się tą definicją są to wówczas nie działa tak szybko rzeczywiście telefonów też nie było i telefonów też nie po bardzo dziękuję panie prof. prof. Jerzy Kryszak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego od pierwszej krucjacie nogę opowiadał dziękuję dziękuję bardzo zapraszam państwa na informację Radia TOK FM ma po informacjach oczywiście wracamy do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA