REKLAMA

Co zmieniła sejmowa komisja w prezydenckim projekcie o KRS?

Połączenie
Data emisji:
2017-11-29 13:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR-U i 5 Olsztyn i gór trzynasta 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborczej winogron w Chinach we będziemy rozmawiać o tym co się dzieje z prezydenckimi poprawkami z prezydenckimi pomysłami na krajową radę sądownictwa co się dzieje z toku prac parlamentarnych jak zaczynają się rozwiązać pewne wizje, które zaproponował prezydent i która w tej chwili wdraża prawo sprawiedliwość, czyli można powiedzieć jego Rozwiń » ugrupowanie jak to wygląda czy WIG widać, chyba że do końca te poprawki, na które w innych proponuje partia rządząca nie było chyba uzgodnione z PSL i na nowym prezydentem z jego przedstawicielami wczoraj wczoraj może mniej to było widać, ale mnie dzisiaj wyraźnie wtedy, kiedy pojawią się te poprawki dotyczące Sądu Najwyższego widać było pewne zaskoczenie pewną nerwowość, a ze strony przedstawicieli na prezydenta, którzy nerwowo przeglądali te poprawki ksero wali esemesowa -li także chyba nie do końca Kancelaria prezydenta była poinformowana w zakresie tych poprawek i ich wizję nie na to też opaska psuje wypowie się pani Romaszewskiej, która w, które też gminy tłumaczy uważam te poprawki, które dotyczą Sądu Najwyższego jej się niezbyt chyba podobają, ale jeszcze musi to uzgodnić swoje stanowisko oficjalne z prezydentem, ale zdaje się powiedziała coś takiego, że niektóre są do przyjęcia tak Noto spróbujmy w takim razie prześledzić ścieżkę, jaką miałaby wyglądać po stronie bitych w koncepcji prezydenckich jak zaczną wyglądać teraz jak jest przede wszystkim inne trzeba przypomnieć, że zasadnicza o te go nie zmienia się jedno tak nie zmienia się, ale podstawowa podstawowa kwestia, czyli to, kto będzie decydował o tym, którzy sędziowie zasiadają w KRS przypomnijmy, że sędziowie mają 15 przedstawicieli KE się na 2 5 członków KRS-u i tez zgodnie z konstytucją i tak należała wykładać interpretować przepisy konstytucji ustawy zasadniczej, ale tych członków tych 1 5 sędziów nie mają prawa prawa wybierać, a przedstawiciele Sejmu, dlatego że z 1 z przepisów konstytucji wyraźnie wynika, że Sejm ma prawo wybrać 4 4 swoich przedstawicieli Senat 2, a także nie można domniemywać kompetencji Sejmu, a w kompetencji polityków do wyboru sędziów im, ale jeśli dobrze rozumiem w obu tych propozycjach to właściwie ma miejsce tak wobec tych propozycjach ona niezmiennie powtarzają 1 i ten sam błąd są dlatego ustanowionej konstytucyjne i niewątpliwie są absolutnie tak niekonstytucyjnej nie zmienia tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego niedawno zresztą przypomnę niektórym pilna próbował przeforsować taką tezę, że oto po tych 1 5 członków sędziów KRS może wybierać dowolne organ, bo konstytucja to milczenie nie bez Rosji napisał, że konstytucja z bardzo prosta asesura jest wyraźnie napisane, jaki organ ma prawo wybrać się ran ilu ilu członków ma prawo wybrać się raz Sejm, a jeśli konstytucja nie nie wniosła mu je takich kompetencji w stosunku do sędziów to należy rozumieć taki sposób, że sędziów mogą wybierać wszyscy z wyjątkiem tych organów, które zostały w UE wyraźnie w konstytucji wskazane jako te, które mogą powołać innych członków KRS co my i co do tego punktu, a obywatelem na projekty są całkowicie niezgodne z konstytucją, bo jak wspomniałam wyrok Trybunału Konstytucyjnego z udziałem dublerów sędziów dublerów niczego tutaj nie zmieniło, dlatego że w mocy jak wspomniał wczoraj sędzia Żurek pozostaje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 07 roku, a który wyraźnie też przesądzało o tym, że, że to sędziowie wybierają spośród swego grona tak przedstawicieli to GKS-u, czyli tych 1 5 członków także ta zasadnicza kwestia w obu tych projektach stara się nie zmienia i jest niekonstytucyjny oczywiście zmieniają się detale sposób oraz tryb, jakby powoływania tych kandydatów tak, ale jedno się nie zmienia to politycy i Sejm będą mieli wpły w na wybór sędziów do KRS-u takich jak w zakresie oba te projekty są niekonstytucyjne w Rzymie spojrzeć dzisiaj w Gazecie wyborczej takiej taka infografika pokazująca różnice między prezydenckimi projektami projektami prawa sprawiedliwości, czyli tymi poprawkami troszczą się prawo sprawiedliwość zgłasza, ale ja rozumiem, że to w dalszym ciągu dotyczy tej piętnastki tak cały czas mówimy o tej 15 CE sędziów i o przerwaniu ani innych kadencji ta, która też zagwarantowana konstytucyjnie także w tym podwójne złamanie konstytucji nie niezależnie od tego faktury, która z tych rejestrów, o których z tych wersji projektów, a mówimy tak co się zmienia najważniejsza w zmiana w NHL to zmiana umów się to są zmiany takie kosmetyczne to są zmiany, które powodują, że po prostu Truck zostaje ładnie przypudrować Anny, ale dalej jest trupem tak czy dalej ustawa jest, że Irak jest niekonstytucyjny tak zmienia się sposób UR w UE powoływania kandydatów przedstawienia kandydatów do KRS-u to znaczy seans TIA propozycji na pana prezydenta tam było taka regulacja o tym, że zwierzętom, które w 2 00 0 obywateli + 0 2 5 sędziów, a takie prawo w tej propozycji pisało się zmienia, bo przybywa nam taka oto możliwość, że tych 2 5 padły po 2 0 lat 2 2 3 5 radców prawnych adwokatów czy też prokuratorów czy notariuszy będzie mogło przedstawiać takich kandydatów natomiast w UE i ciekawe jest to, że w ten projekt PiS-u trwało tak naprawdę opiera się na zasadzie preselekcji tak UN, czyli cele w sytuacji, kiedy te kandydatów Real będzie tak naprawdę więcej o tym jak to kto się wśród nich, a ostatecznie znajdzie tam 1 5 osób zdecyduje komisja sejmowa właściwa nie wiem co to za komisja prawdopodobnie komisja sprawiedliwości, ale w komisji sprawiedliwości przerwał deszcz w każdej komisji sejmowej będą mieli posłowie PiS oczy i to oni zdecydują o tym kto ostatecznie w gronie tych 1 5 kandydatów się znajdzie tak tam jesteś taki punkt o tym, że każdy z klubu będzie mógł maksymalnie przedstawić po 9 kandydatów prawdopodobnie Kruk oba opozycyjne w ogóle to, że zbojkotują, ale i w tej sytuacji będziemy mieć się tym oto 9 kandydatów prawdopodobnie ze strony PiS-u 9 ze strony Kukiz ze słynną 1 5 tak, czyli 1 8 kandydatów, czyli dzielnica występowała w etyce językach Cron ta procedura jest taka chyba skonstruowane, żeby nas naprawdę w UE niż można było pozwala uchwycić się setna, które się nie zmienia nie zmienia się także ustawy są dalej niekonstytucyjna i to zaznaczam bo jakby to są didaskalia tak to wprowadzenie tego w UE tego dosyć skomplikowanego trybu przedstawiania kandydatów ich wyboru to są didaskalia tak nie zmienia się jedno w tej komisji, która będzie typowała tych 15 US sędziów na członków KRS-u Berno przewagę będzie miał PiS, ale PiS będzie dokonywał potem wyboru oraz z sędziów najpierw znów są większością 3 5, którą postulował prezydent, ale już w drugiej kolejności większością bezwzględną, czyli 50 % + 1 i znów tam większość oczywiście ma PiS, więc rzeczy w komisji czy te mecze na posiedzeniu, ale Sejm de facto zdecydują o tym w polityce, w jakich sędziów będziemy mieć się w Bukareszcie tymczasowe można powiedzieć tak bardzo brutalnie i kolokwialnie że, czego oni sobie tam nie wpiszą w tej chwili to i tak będzie niekonstytucyjne tak tanich zmienia się to, że w jak organ, który powołuje przedstawicieli sędziów do KRS -u jest organem niekonstytucyjne, bo w sejmie nie ma prawa i zebrać sędziów to sędziowie mogą wybrać się mogą też inni przedstawiciele innych zawodów ja przypomnę też, że w międzyczasie pojawił się projekt, ale Iustitii, które no właśnie jak tu pewną alternatywą dla tych wszystkich koncepcji dotyczących wymiany i bez zmiany trybu powoływania sędziów ze skalnej się i rzeczywiście to był bardzo ciekawe projekty, bo on umożliwiało głosowaniem udział w tym głosowaniu przedstawienie kandydatów szerszemu gronu sędziów, ale też obywateli tak natomiast to był projekt, który był konstytucyjne, ponieważ nie przyznawał tej kompetencji Sejmowi Senatowi czy komukolwiek innemu, ale w Groznym poszerzą grono decydujących o obywateli, ale kim mieliby być obywatelem tam było, że wyraźnie we wskazywanym tak grupa grupa kilku 10  70 0 pamiętam osób miała prawo zgłaszać takich kandydatów przedstawiciele samorządów organizacji prawniczych też mieli taką możliwość i zasadniczo ten projekt CEIDG jest fikcji było bardzo dobrym projektem, dlatego że zmierzał do tak naprawdę do do czegoś, czego powinny zmierzać wszystkie te projekty, czyli do demokraty zachowania KRS -u do tego, żeby to grono sędziów, którzy tam zasiadają było bardziej reprezentatywne, bo dzisiaj jest także nie to jest prawda, że w KRS się większość sędziów to są sędziowie nie wyższych instancji tak sędziowie z rejonów, w których jest najwięcej nie mają praktycznie swoich przedstawicieli okaże się, iż projekt Iustitii no właśnie opiera się na takiej, a na takim podejściu jak zmianie filozofii patrzenia na KRS jako na wiek to organ, który przedstawia punkt widzenia głównie sędziów wyższych instancji nie wprowadzał większą reprezentatywność wraz z sędziów sądów rejonowych sądów okręgowych tak tych, których jest większość wśród tych 11  00 0 sędziów i to jest bardzo dobra koncepcja, bo rzeczywiście skład KRS -u, ale ma charakter nieco poligraficzne taki w tym zakresie krytyce składu KRS-u nie mają racji sami sędziowie również o tym, mówią, że jest pewien problem ze składem sędziowskim okaże się, ale ten problem nie rozwiązuje się właśnie metodą maczugi i pałki jak proponuje PiS i dewastowania kompletnie organu Konstytucyjnego tylko nam to dom no właśnie demokratyzować sposobu wyboru sędziów, ale przez samych sędziów czy też przez obywateli czy organizacje prawnicza to jest takie będą jednak kłopot podstawowy, z czym się zmagamy właśnie od początku tej kadencji tego Sejmu i od momentu zwycięstwa prawa sprawiedliwości co zrobić z ustawami, które są jawnie niekonstytucyjne prawd prawda na brzegu w tej chwili wszyscy kochają udają, że można co dalej procedować tak dobrą sprawę nie bardzo na to jest problem z wczoraj rzeczywiście wśród tych poprawek proponowanych przez posłów opozycji pojawiła się pojawił się pomysł, żeby nazwać 1 z Tychy tych ustaw okaże się nazwać się ustawą o zmianie konstytucji i ona ten tytuł oddaje krew oddaje istotę tak, bo mamy sytuacje, kiedy te zasadniczo ustrój władzy sądowniczej 1 z 3 władz zmieniany jest za pomocą zwykłych ustaw i w tej sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje właściwie został całkowicie spacyfikowane rzeczywiście mamy trudności się z tym, że te w jakikolwiek sposób wyeliminować w UE z porządku prawnego ustawy, które są niekonstytucyjne i właściwie żaden obywatel nie może sobie na to pozwolić, chyba że zastosuję obywatelskie nieposłuszeństwo z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi i to jest 1 sposób, który my się możemy jako obywatele bronić tak nie o obywatelskie nieposłuszeństwo natomiast mogą się przede wszystkim przed takimi ustawami bronić same sami sędziowie same sądy tak tylko one mają prawo dokonywać wykładni przepisów prawa i oceniać konstytucyjność ustaw co się dzieje w tej chwili jest ustawami dotyczącymi Sądu Najwyższego, bo tam też zdaje się dzisiaj w sejmie batalia batalia dotycząca m. in . tzw . Izby dyscyplinarnej czy tego ciała, które miałoby w projektach mają prawo i sprawiedliwości służyć za pewien rodzaj bitwa na sędziów, którzy nie spełniają rygorów zawodowych tak droga, by to działało to inna kwestia mam teraz zostały zaproponowane za prąd stały fragment cały pakiet poprawek starymi, a na gorączkową zapoznaje się i Kancelaria prezydenta, bo to widać, że Węgrzy są zaskoczeni treścią tych poprawek i posłowie opozycji kserują sobie cele poprawki one dotyczą bardzo różnego zakresu jest kilkadziesiąt dotyczą kwestii dyscyplinarnych tak nam się proponuje poszerzenie bardzo mocno możliwości w zajęcie się postępowaniami dyscyplinarnymi przez prokuratorów tak także wobec wobec sędziów pojawią się też przepisy, które mają na celu zapełnić Sąd Najwyższy sędziami, ale niekoniecznie sędziami z wyższych instancji tak chodzi o sędziów delegowanych czy też wyraźnie zostają poszerzone przepisy pozwalające na na delegacje sędziów nawet sądów rejonowych idą do Sądu Najwyższego z nowo jeśli te przepisy okaże się wejdą w życie tak, która jest, które są proponowane IT, które dotyczą Sądu Najwyższego NATO prawdopodobnie tak 40 % sędziów Sądu Najwyższego uda się w stan spoczynku tak, bo tutaj te regulacje dotyczące stanu spoczynku, a pozostają nisze to był 1 z głównych punktów tak w całej dyskusji właśnie te przepisy dotyczące przejścia sędziów oraz stan spoczynku przypomnę, że w przypadku tego projektu AM pisał pierwsze ocean tam był pewien, że tak cenne automatyzm później wprowadzono w tych projektach pewnego pewne zmiany i tutaj zaproponowaną taka taką regulację związaną z wiekiem, ale nadal zmierzał do tego samego celu tak czy do pozbycia się kilkudziesięciu procent sędziów Sądu Najwyższego i do przerwania kadencji, a pierwszej prezes Sądu Najwyższego taki do złamania też zasady nieusuwalności sędziów z list z Sądu Najwyższego również dziękuję bardzo Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborczej była ze mną 10 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA