REKLAMA

Kto i kiedy może łączyć pracę z emeryturą?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-11-28 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy, a goście z raportu gospodarczego jest dziś pan Wojciech Andruszkiewicz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dziś dobre kino Wenus wylicza przepraszam, ale wie pan tyle czasu w Polsce rozmawiamy o obniżonym wieku emerytalnym o tym, jaki będzie miał wpły w na nic to co dzieje się na rynku pracy, a przecież jest jeszcze bardzo poważne cała gałąź tematu, którym trzeba od tej przypomnieć kto, kiedy może to kontynuować pracę i pobierać emerytalna Rozwiń » świadczenia co do zasady łączenia emerytury z pracą nie jest zakazane w Polsce nie jest zakazane jest na razie Gomunice pierwszy komunikat można pobierać emeryturę można pracować pamiętajmy oczywiście i to odnośnie do bieżącej sytuacji, czyli o składanie wniosków o emeryturę, jeżeli składamy wnioski o skup wniosek o emeryturę to, żeby do emerytury otrzymać musimy z pracy się najprościej rzecz ujmując zwolnić, a potem liczyć, że ktoś na znanej przyjmie co będzie potem Zakład Ubezpieczeń Społecznych to nie wnika ważne, że jeżeli n p. z mamy zacząć pobierać emeryturę to przypuśćmy 2 9 listopada w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedkładamy dokument, że już nie pracujemy rozwiązaliśmy stosunek pracy co będziemy robić 30 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych to nie wnika, czyli możemy od 30 listopada o podjęciu ponownie zatrudnienie możemy wrócić do pracy ważne że, żeby pobierać emeryturę to przynajmniej na ten 1 dzień musimy z pracy się zwolnić, ale czy są sytuacje, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych połowie nie ty drogi nie ma życia w takim wymiarze takiej pracy z takim wynagrodzeniem kontynuować nie może się albo i podjąć nie może, bo nie ma mowy o kontynuacji wspomniał pan wcześniej trzeba przerwać tę pracę, czyli podręcznym w przypadku n p. świadczenie dla nauczycieli i świadczeń takich wcześniejszych świadczeń kompensacyjnych oczywiście, jeżeli nauczyciel zdecyduje się na przejście na taką emeryturę mając mniej lat niż powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi to taki nauczyciel musi się liczyć z tym, że w zawodzie swojej pracy wykonywać już nie będzie mógł będzie mógł się podjąć się z innym segmencie naszego rynku, ale w zawodzie nauczyciela pracować już nie będzie mógł te są takie podobna grupa zawodowa co do zasady wszyscy, którzy korzystają z emerytur pomostowych wcześniejszych emerytur, bo część osób jeszcze może skorzystać z wcześniejszych emerytur ze w zawodach, które wiążą się ze szczególnymi warunkami pracy w zawodach o szczególnym charakterze no i tego zatrudnienia kontynuować nie możemy, jeżeli przechodzimy na takie świadczenie w szczególnym trybie z tym pan mówił o zawodach w szczególnym charakterze szczególnych warunkach przypomnę to są te grupy zawodowe to były takie powiedziałbym katalogi wyłączeń od tego podwyższonego wieku emerytalnego mieliśmy takie grupy, których on, który był miały specjalne warunki można było wcześniej zakończyć prace właśnie względu na szczególny charakter uciążliwość tak dalej także specyfika pracy, czyli n p. gdzieś pracę pod wodą prace przy wpływie wysokiego ciśnienia prace wymagające od nas dużego wysiłku fizycznego czy także psychicznego to do tej pracy to ból tak jak pan redaktor powiedział katalog ściśle określony, który był wyłączony z emerytury z powszechnego wieku emerytalnego to można było wchodzić w oczy na wcześniejsze świadczenie obecnie zasiłek każdy, kto nie jest na powszechnej emerytury, czyli tej emerytury z tytułu osiągnięcia na dzisiaj 10 lat w przypadku kobiet 6 5 lat w przypadku mężczyzn, jeżeli już na nią przeszedł, jeżeli ten 1 dzień był nieaktywny zawodowo potem wrócił do pracy może kontynuować zatrudnienie bez przeszkód nie obowiązują w tej materii żadne limity na własne mogę zarobić tyle ile ten pracodawcami chce zapłacić może pan zarobić ile się panu żywnie podoba i fajnie, gdyby osoby wracały do pracy i pracowały legalnie, bo podkreślić trzeba, że dzisiaj na 5 min 5  000 00 0 emerytów mamy w legalnym zatrudnieniu przy nim osoby, które odprowadzają składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na ubezpieczenie chorobowe mamy w granicach 3 80  000 kim mamy 5 i 5  000 00 0 emerytów i tak dużo, mówi że potem wszyscy wracamy do pracy chcemy kontynuować zatrudnienie w ale zapewne już, że jeżeli chcemy kontynuować to kontynuujemy niestety na czarną poza systemem naboru do 3 80  000 w porównaniu do 5  000 000 osób na emeryturach to jest bardzo mało no dobrze niech pan powie, a jeśli ja, choć na razie trudno mi wyobrazić sobie przejdę na tę emeryturę w złoże powiedzenie sprawcy przejdę na emeryturę i tutaj następnego dnia po 1 z dnia w przerwie dalej będę siedział i prowadził audycję to takie konsumują żaden limit ten wynagrodzenia już nie będzie obowiązywał mogę dorobić ile chce także może pan zrobić rząd chce, ale przecież, jeżeli będą legalnie pracował to znaczy, że mój pracodawca jak będziemy odprowadzali wszystkie składki, które związane są z zatrudnieniem pracownika na etacie dokładnie, bo rozumiem, że forma zatrudnienia nie ma znaczenia mogą być na etacie w pełnym wymiarze godzin możemy być nasz świetny co się dzieje swymi skutkami czy one dalej powiększają mój zapisy w ZUS-ie do wyliczania emerytury przyszłego świadczenia, jeżeli pracuje pan legalnie odprowadza podleganie składki to w przyszłości będzie pan mógł przeliczyć swoją emeryturę, ponieważ na konto się można rzec ubogaca, czyli wpływają kolejne składki my już oczywiście tych składek nie waloryzuje 2, jaka jest różnica dopóki pan nie wystąpił z wnioskiem o emeryturę dopóki tej emerytury nie zaczął pobierać myto na konto co roku waloryzuje my w ostatnich latach wskaźniki waloryzacji są bardzo wysokie, jeżeli można powiedzieć w ubiegłym roku składki za ubiegły rok w tym roku rywalizowaliśmy o 6 , 3 % więcej skala zjawiska nie porównywana do żadnej lokaty bankowej w przyszłym roku możliwa waloryzacja to jest w granicach 7 3 powyżej 7 % w, więc z tej waloryzacji w pełni skorzystać, jeżeli będzie pan pobierał świadczenie, ale przyrost kończ pan odnotowuje, ponieważ pana pracodawca odprowadza za pana składki, więc n p. po roku może pan wystąpić o przeliczenie swojego świadczenia no właśnie, jeżeli będę pracował po roku wystąpił o przeliczenie świadczenia, ale dalej będę kontynuował pracę to po kolejnym roku, czyli już od 2 lata od pobierania świadczenia znowu mogę wystąpić przyjmuje pan wystąpić o przeliczenie świadczenia i na pana oraz, że wniesie to podoba, ponieważ odprowadza składki należy się panu wyższe świadczenie może pan z tego korzystać zachęcałbym wszystkich, którzy kontynuują zatrudnienie, żeby to zatrudnienie było legalne, ponieważ tego zatrudnienia opłacane są składki i mamy wyższą emeryturę ja tylko wrócą, że są limity składki i limity w przychodach, które obowiązują jednak dotyczą osób, które są na tych emerytur, o których mówiliśmy na wcześniejszych emeryturach to taka osoba nie może dorobić nie wiadomo ile taka osoba tak jak rencista nie może zrobić nie wiadomo ile obowiązują 2 progi przychodowe 1 tel 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia drugi próg to jest to 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pełnej świadomości, jakie są progi na dziś to od 1 września 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest 2 9 5 4 zł 50 gr, a 1 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest 5 tys 5 4 8 3 zł 90 gr obowiązują nas te 2 progi przekraczały pierwszy nasze świadczenie jest pomniejszone o tą kwotę, jaką przekroczyliśmy ten próg jak w systemie złote za mocny złoty za złoty dokładnie, jeżeli przekraczamy próg 1 30 % nasze świadczenie jest zawieszane, ale drodzy państwo raz jeszcze przypominamy mówimy o tych świadczeniach emerytalnych, które nie są, które są w inną nietypową niszami, które i nie są tymi przysługującymi w obniżonym wieku, bo ten wiekowi żony też powszechny wiek emerytalny, ale tymi, którzy są wypłacane dla osób, które przeszły na emeryturę pomysły teraz poniżej 3 dziesiątego roku lub poniżej 6 0 do piątego roku życia to 2 wcześniejsze pomostowe na wcześniejsze pomostowe tak emerytura przysługuje z racji wykonywania specyficznych zawodów i pamiętajmy też, jeżeli zaliczamy się do tej grupy osób pobierających wcześniejsze świadczenia po, że przysługuje na możliwość rozliczenia albo miesięcznego albo rocznego w zależności od tego co nam się bardziej opłaca, jeżeli nasza pensja jest ruchoma i się zmienia w roku być może będzie bardziej nam się opłacało rozliczać miesięcznie w, jeżeli natomiast mamy stałą pensję o nasze w roku nie zmienia pewnie będzie nam się opłacało rozliczyć raz w sposób skumulowany rocznie do każdego ostatniego dnia lutego musimy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozliczyć się z osiągniętych przychodów w minionym roku, czyli wniosek, jaki mamy to albo po pierwsze, jeżeli ktoś zna pełnej emeryturze wody w ustawowym wieku emerytalnym dorabiać może maszerować bez przeszkód, a jeżeli ktoś korzysta z jakimiś przewiduje Marta przywileju emerytalnego, czyli pomostowa wcześniejsze i t d. to po pierwsze, może dorabiać, ale obowiązują 2 progi przychodowe 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i 1 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tak jak szampony i czasem trzeba pamiętać trzeba pamiętać, że ostatni dzień lutego test ten moment, w którym powinniśmy złożyć rozliczenie z osiągniętych przychodów za miniony rok, bo z innym wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakaże nam zwrócić wypłacone świadczenie i dodatkowo jeszcze najczęściej osoby, które korzystają z tego przywileju emerytalnego częściowej po, a nie częściej się ukryć wcześniejsze lub pomostowej tej wynikającej ze specyficznej pracy nie mogą dorabiać w tym samym zawodzie, który właśnie z tego właśnie korzystają wiek emerytalny tak tak jak nauczyciele nie mogą pobierać świadczenie kompensacyjne nie mogą dorabiać jako nauczyciele, ale mogą zatrudnić w każdym innym zawodzie przy okazji, toteż bym dawno praktyczna informacja dla osób, które teraz będą korzystały z obniżonego wieku emerytalnego nic albo zbliżają się lepiej tak powiedzieć do wieku emerytalnego obniżonego automatycznie zmieni się też ten okres ochronny, który obowiązuje emerytów tak to znaczy są takie czteroletnie okresy ochronne na 4 lata przed przejściem na emeryturę obowiązuje nas w pracy okres ochronny, czyli pracodawca tak naprawdę nie może nas w tym okresie zwolnić może wynieść tam umowy o pracę, ale w niektórych przypadkach osób ten okres poprzez wejście w życie ustawy też się wydłużył no tak oczywiście, bo jak ktoś był w tym okresie czteroletnim, a wiek został podniesiony nagle miałby z niego wypaść to po prostu miał ten okres dłuższy na pewno nikomu nie został skrócony na pewno każdy jest zabezpieczony i raczej przysługuje dłuższy niż krótszy okres ochronny, czyli w przypadku na obecnym niektórych osób ten okres ochronny może obejmować nawet wiek, w którym przekroczymy już uprawnienia do przejścia na emeryturę, czyli przekroczymy 60 6 5 lat goszczą raportu gospodarczego jest pana Wojciech Andrusiewicz i teraz są seria pytań z Polonii z innego tematu, a ich nie ostatecznie to wejdzie w życie zniesienie limitów opłacania składek emerytalno-rentowych to popularnie zwana trzydziestokrotności jeśli wejdzie 1 stycznia ZUS będzie gotowy przyjąć te pieniądze ma nie ma takich pieniędzy, które ZUS, by nie przyjął i jeżeli coś wchodzi wżycie to znaczy, że ZUS musi to zrealizować więcej nie weszłoby niż życie, jeżeli ZOZ nie był w stanie tego realizować, jeżeli mówimy, że od 1 stycznia coś może wejść w życie oznacza, że jesteśmy w stanie zrealizować oczywiście przedstawialiśmy w opiniach do projektu ustawy o swoją swoje zdanie i informowaliśmy, że optymalnym dla nas okresem to jest okres roku czas słup, a przynajmniej 9 miesięcy, ponieważ wszelkie zmiany w systemie informatycznym prowadzone są w ramach ustawy zamówienia publiczne, więc my musimy zrobić w ramach naszej umowy ramowej z 3 wykonawcami taki krótki przetarg w ramach niego wyłonić wykonawcę, który nam zmodyfikuje system utrzyma się 4 różnych modyfikacji, ale mamy sposób na pointach wdrożenia planu UB i pełnego wdrożenia zniesienia limitu trzydziestokrotności, jeżeli taka będzie decyzja parlamentu może powiedzieć czy jest pan Banaś, żebyśmy to nie pozostali w takich niepewności niewiedzy czy nie możecie państwo się dmuchać zapewnia jedynie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wdrożyć tę reformę ją wdrażać i Prandelli jest mamy go za plecami jasne proszę powiedzieć tym czy jakie mamy w tej chwili statystyki dotyczące skorzystania z obniżonego wieku emerytalnego mogą one też najświeższe dane najświeższe dane z wczoraj, czyli bardzo świeże mówi ma 3 3 2  000 wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji, czyli 3 3 2  3 30 2 00 0 decyzji z tym, że w granicach 6 000 sąd decyzje odmowne MON najczęściej osoby zbyt wcześnie złożyły wniosek o emeryturę, a w granicach 4 5  000 są tu decyzje o przyznaniu emerytury, ale zawieszający wypłatę, dlatego że osoby nie zrezygnował jeszcze z pracy nadąża to są te osoby, które skorzystały, bo właśnie teraz przekroczyły 60 6 5 lat to są te osoby mówi Mateusz 3 3 2  00 0 decyzji w przypadku osób, które korzystają z obniżenia wieku emerytalnego bardzo dziękuję panu za rozmowę spotkanie po drugiej warstwy Andrusiewicz zakład ubezpieczeń Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA