REKLAMA

Kuba rok po śmierci Fidela Castro

Połączenie
Data emisji:
2017-11-30 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie tych roślin i Czcibor 14 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną stoi dr Katarzyna Adamowicz z ośrodka studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry i fundacji imienia prof. Gierek i w UB rok po wyborach w zeszłym roku po śmierci Fidela Castro i zarazem w trakcie wyborów w regionalnych, czyli można powiedzieć, że z 1 strony tak tak tak taki trochę rozjazd oczywiście trzeba zmusić do paszy to można właściwie wysłać taki wniosek Rozwiń » zahaczył Kuba rozstaje się z całą tą spuścizną Fidela otwiera zupełnie nowy rozdział i być może będzie to kraj potem można zadać pytanie bardziej neoliberalny mniej socjalistyczna mniej lewicowy czy którakolwiek z tych scenariuszy rzeczywiście się na coś więcej czy taki po prostu rozumu, które tutaj podpowiada tego rodzaju scenariusza osiągnęli w ramach chyba cały czas 1 bądź patrzymy na to co się dzieje na Kubie przez pryzmat doświadczeń transformacji w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej natomiast Kuba wybrała chyba własną drogę transformacji będzie to transformacja społeczno-gospodarcza z elementami transformacji systemowej na pewno, dlatego że mamy do czynienia cały czas z gospodarką centralnie sterowaną z dużym udziałem kapitalnym państwa w w tworzeniu produktu krajowego brutto mamy spółki mieszanej państwowe, ale w tym Time mikro ekonomii coraz większy udział ma kapitał prywatny tak i w tym również zagraniczne i teraz pytanie, dokąd zmierza w oba w nowych transformację czy inaczej by w trans w transformacji nie ma 1 drogi tak są różne drogi, bo w zależności od tego do jakiego celu chcemy chcemy dojść też również do jakich celów Kuba zamierza dążyć i jakie cele realizować, tak więc wydaje mi się, że to co jest na końcu Kuby też cały czas społeczeństwo egalitarne socjalistyczne z powszechnym dostępem do edukacji z powszechnym dostępem do służby zdrowia tylko pytanie jest po drodze ile jeszcze tego obszaru gospodarki Kuba odda w ręce swoich obywateli i w ręce spółek z państ w mieszanych tak, bo albo też kapitału zagranicznego i wydzierżawić tak, bo to czy jest na pewno kończy kończy się era Fidela to znaczy inaczej braci Castro tak, bo Raul zapowiedział, że w przed na miejscu znaczy przed nami przed przed światem przed Kubą jest są wybory w 20 1 8 roku do zgromadzenia Narodowego zgromadzenie narodowe później będzie wybierało prezydenta jej rząd Kuba w zeszłym tygodniu znaczy w zeszłą niedzielę odbyły się na Kubie wybory do rad regionów gmin tak, bo te są Monice Kijów doradcy Monice to są raczej nic tak ich jest w sumie 1 około niecałe 12  00 0 osób wybierano zgłoszono 2 0 chyba niecałe 2 8  000 kandydatów była tylko, że kandydaci są poddawani selekcji tzw. czarnymi w Herat sąsiedzkich tworzą się w każdej dzielnicy i w każdym w gminie i rady sąsiedzkich dzielnica NATO w miastach tak, a gminy Ateny podstawowe jednostki administracyjne najniższe tak niższego szczebla, więc droższy radny rady sąsiedzkie tam osoby, bo nie ma wg klucza partyjnego tak to znaczy nie partie wystawią mamy 1 partię mamy system jednopartyjny na Kubie tylko pro zgłaszają się osoby i ku zaskoczeniu mojemu mówiąc szczerze ja myślałam, że opozycja będzie bardziej zwarta to znaczy jej dogada się między sobą tak się nie stało część opozycji chciała bojkotować te i jego wzywała do bojkotu tych wyborów TR i inni zdecydowali się do powołania takiego frontu nr 18, który wystawił z tego co wiem około 1 80 kandydatów, którzy nie przeszli selekcji, czyli nie zostanie dopuszczeni do wyborów tak przez rady sąsiedzkie, które dopuszczają kadetów weryfikują ich życiorysy i później są bezpośrednie wybory, tak więc od prawie 8  000 00 0 Kubańczyków mogło przystąpić do głosowania frekwencja była, bo 8 4 % 8 2 % już nie pamiętam nic nie jest najwyższa frekwencja spadła o 5 5 % w porównaniu z naszymi wyborami i Tetych radny się wybiera raz na 2 i pół roku czy te są wybory miejskie tak tak to są te najniższego szczebla i one są na nazwijmy to najbardziej demokratyczne czy odpowiadają tak, bo to są wybory bezpośrednie tutaj nikt nowy decydują decyduje to społeczeństwo obywatelskie rzeczywiście to się tu się angażują wszyscy w to i tak jak ja pamiętam na Kubie też oczywiście ten ruch społeczny zaangażowanie społeczne w te wybory w inne cele samorządowe są wybory samorządowe są ich znali mnie bardzo bardzo duże bardzo duże są debaty tak, by Instytut tutaj czy one uruchamiane czy one są jak 01 01. etapem do zmian teraz takie nastąpią na tę nowość, ale żona są tym pierwszym etapem to co możemy powiedzieć na temat tego co się w nim podczas nich działa społecznie czy tam były jakieś takie deklaracje polityczne, które znajdowały się kampanii na Kubie nie ma kampanii wyborczej, więc kampania wyborcza od LO odbywa się wyłącznie w momencie, kiedy dana społeczność chce porozmawiać z kandydatem i tak naprawdę są takie spotkania w ramach komitetów obrony rewolucji czy innych takich scen i organizacji społecznych, które organizują przesłuchania z tymi kandydatami, ale nie jest to w formie właśnie jakiś agitacji politycznej tylko wyłącznie merytoryczny nad tematem, ponieważ kandydaci nie prezentują partii komunistycznej albo zmieni nie ogłaszają, że są bezpartyjni, więc nie ma takiej formy, jaką my w Europie znamy tak to jest rzeczywiście one można się wdać dziwna, ale są bardzo merytoryczna to te te te spotkania nad nami na tym najniższym szczeblu i w, dlaczego można myśleć o tym, że jest to pierwszy krok ku zmianom, dlatego że teraz opozycja po raz pierwszy wystawiła kandydatów, chociaż były informacje, że w regionie w jaki sposób prześladowani w próbek z różnych lat 2 nie wiemy tak naprawdę ile jest osób wybranych nowych tzw. liderów, ale wręcz no właśnie tego nie rozumiem z 1 strony, chociaż o tym, że w zasadzie jest 1 partia tak, a z drugiej strony, że opozycja wspaniała targi tam tak my i ta partia na Kubie komunistyczne z bardzo elitarna, żeby być członkiem tej marki nie każdy jest członkiem partii, więc wiele osób, które zabieranych to osoby bezpartyjne analogową być przychylne partii mogą wykonywać jak Bytom realizować cele zadania partii komu trzeba tak my najczęściej jest natomiast Pietras pytanie jest ile wśród tych 11  00 0 osób znalazło się zostało wybranych osób, które mogą być przychylna taktyczna czy nie są postrzegane jako anty rewolucjonisty albo jako opozycja niszczy, ale są to tzw. nowi liderzy, którzy zostali wykreowanie przez ostatni lata transformacji ekonomicznej, czyli n p. dorobili się, bo mają firmy lokalne tak czy to pizzeria czy lodziarnie i Donaty można duże pieniądze zbić na Kubie albo mają 2 czy 3 5 kasa spyware, czyli takie domy w kuzynem, które wynajmują pokoje dla turystów i prowadzą działalność różnego rodzaju charytatywną lokalnie wyrastają na liderów i mającą go widzieć inne spojrzenia ten na Kubę tak dla karną i NATO w tej skali mikro, że trzeba właśnie pomagać sobie, że można uruchamiać różne róży, aby działania idące w kierunku wolnego rynku no to co bardziej z dzieckiem w gospodarce Europejskiej czy północnoamerykańskie ani nie socjalistycznej Kuby jest to tak tylko teraz pytanie ile takich osób weszło i 3 one będą w stanie n p. później apel myślę, że tak wciąż na czele jest krótki to też jest pewien element, który może blokować rozwój tylko 2 pół kroku to nie za 5 lat oraz w czy one będą w stanie lokalnie się zorganizować liderzy nowi lokalni, żeby współdziałać, bo nie ma mnie nie dotarła do informacji czy po w jaki sposób się ci, a polityczni liderzy organizowali raczej nie ze względu na to, żeby nie być jakiś sposób stygmatyzuje one przez przez ośrodki dla ośrodek władzy i partia komunistyczna jest 14 17 za chwilę wrócimy do rozmowy czternasta 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiowało dr Katarzyna de bicz z ośrodka studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i rozmawiamy o tym co dzieje się na Kubie w kontekście wyborów miejskich wyborów do władz municypalnych powiedzieliśmy o tym, że to jak z dość trudne do ocenienia poniosłaby Don bardzo precyzyjnie ustalić, jaką mają prawnie proweniencję polityczną ci liderzy, którzy w, których ktoś, których wybrano natomiast możemy spojrzeć, chyba że na klimat otaczający te wybory i klimat od Bregi jak coś takiego nie wiem z sentymentu czy teraz sentymentu do epoki Fidela Castro rzeczy można powiedzieć, że Kuba zrzuca to straszne kajdany nie lotami władzą dyktatora miast nie ma nie było z nim, gdy kajdan Nówka dane były ze strony Stanów zjednoczonych w samo ze strony Stanów zjednoczonych które, których kajdany nakładały nie na 1 Kubat tylko na po tak naprawdę to po pierwszej wojnie światowej tak to znaczy my tutaj lata dwudzieste trzydzieste to wzmożona aktywność Stanów zjednoczonych Ameryki Łacińskiej narzucały poprzez rządem prawicowym później wojskowe swoją polityka zagraniczną państwom Ameryki Łacińskiej i z z takim właśnie kontekście trzeba myśleć również trzeba postrzegać Amerykę łacińską Kuby Kuba na razie jest postrzegana jako ta, która się jednak 1 jedyna powiedziała niejasno, a w polityce zagranicznej Stanów zjednoczonych w polityce zagranicznej wobec Kuby i wobec skrytkę z Karaibów tak i Ameryki Łacińskiej czy Kuba zrzuca z siebie Kuba na pewno rzuca z siebie 1 rzecz to znaczy chce zrzucić siebie jest uzależnienie ekonomiczne, bo to nigdy nie wychodziło na dobre społeczeństwo kubańskie ani gospodarce Kuby uzależnienie od 1 sektora uzależnienia od 1 od dosta w strategicznego surowca, czyli ropy naftowej najpierw z list od związku Rewizyjnego później od ich od ochoty Wenezueli tak czy czy Kuba się w i będzie w stanie uniezależnić gospodarz ma na niego, bo jest wyspą tak to kraj wyspiarski mają to do siebie, że jest to Bet jest to bardzo trudne natomiast stara się zdywersyfikować gospodarkę i no dziś jest w w w tej nowej sytuacji polityki trampa wobec Ameryki Łacińskiej będzie to trudne tak ale znów wzmożona działalność gospodarcza Chin w Ameryce Środkowej i na Karaibach może to ułatwić pomimo tego, że Wenezuela dzisiaj zmniejszać z PiS z każdym miesiącem zmniejszała ilość dostawy ropy naftowej na Ornaku tartak po tych cenach bardzo im uprzywilejowanych albo wręcz na zasadzie wymiany tak usług czy czy jest jakaś, ale z nim mówiliśmy o zmianie pokoleniowej się, że tak w takich w takiej kwestii jest to pierwszy krok do zmiany w, a czy teraz pytanie jest czyli w jakim kontekście 2 7 wybory, bo one odbyły się tak naprawdę w rocznice prawie kierunku śmierci Fidela Castro Fidel Castro zażyczył sobie w zasadzie to jest ten element jego testamentu tak spuścizny, żeby nie było kultu jednostki na wyspie Che Guevara jest, a tak objęty taką kontakt z kimś takim kultem natomiast nie Fidel Castro i w nie było obchodów grafika oficjalnych jeśli chodzi o inne uroczystości związane z pierwszą rocznicą śmierci natomiast społeczeństwo znów pokazała, że chce obchodzić i wręcz masowo pojawił się portret Fidela Castro na ulicach w tym duchu upamiętniania tak taki też wspólnej z PSL -em wspólnego upamiętniania będą odbywały się te wybory które, która nic, jakby również symbolicznie mówiono o tym, że będą one w tamten duch Fidela Castro obecny będzie wyznaczał drogę tak do kolejnych działań i zmian na Kubie, która ma pozostać socjalistyczna i o tym, powiedział, oddając głos wiceprezydent Cube Miguel Diaz-Canel, które są postrzegane jako zastępca Fidela Castro ten, który ma być najprawdopodobniej wybrany przez gromadę nowe zgromadzenie narodowe tego jeszcze nie wiadomo, kiedy będą wybory do zgromadzenia Narodowego powinny być pod koniec czerwca połowie lutego, ale nie jest na razie cisza na ten temat uczone zostaną przesunięte post wybory samorządowe również została przesunięta miesiąc także być może na i wtedy zobaczymy czy mam będzie mieć do czynienia ze zmianą na pokaz włączenie w dacie z pewnością sam wybór Dyjasa Kammela, który udzieli urodził się w sześćdziesiątym roku, czyli w nią już jest dzieckiem rewolucji kubańskiej tak nie jest związany z wojskiem jak do tej pory wszyscy tak odbył swoje swoją służbę wojskową obowiązkową i został wysłany do Nikaragui na 2 lata także też czy jest z krwi kości socjalistą nie antykomunistą i na pewno etat w takim duchu będzie realizowało po tym wszystkim wszystkie okazują się zastanowić się nas tym kim jest kim był Castro dla Kubańczyków kim może być teraz, kiedy już, jakby ten okres jego rządów ewidentnie dochodzi końca okres rządów jego brata Pakosz, kiedy emitenta pokaż się zamyka czy mąż zostaje znaczy dla dla Kubańczyków, którzy zmieniali Kuba, czyli zmieniali ją w tym obalali reżim Batisty pięćdziesiątym dziewiątym roku i pozostali na Kubie w będzie symbolem wolności jej suwerenność i dla całej Ameryki Łacińskiej tej, która jest czy też chce dążyć do wsi tworzenie społeczeństwa egalitarne go i socjalistycznego gitarze mówi się o końcu cyklu tych państw polityki lewicowej na Kubie na dzisiaj wydaje się być nieprawdziwe znów w kontekście tego co się dzieje w Hondurasie w kontekście tego co się dzieje w Chile i co się działo w czasie wyborów także to tutaj na wydaje mi się, że to był przedwczesny mówienie o czystsze są ojciec 1 cykl socjalistyczny zakończy się natomiast w blat i dla młodych Kubańczyków Fidel Castro ma już będzie tym czym może być w Lenin, gdyż dla młodych Rosjan tak to znaczy będą się odwoływać z pewnością do wybranych idei Fidela Castro szczególnie tych związanych ze polityką zagraniczną kupy tak, dlatego że Fidel Castro miał albo związanych ze Olga podziałem czy oddzieleniem państwa od kościoła tak, bo na ten temat też miał swoje przemyślenia Fidel Castro, ale znaczy to co tyczy gospodarki i w ogóle wyobrazić Fidela Castro na temat gospodarki kraju od centralnie sterowanej gospodarki to odeszły do lamusa zostało skrytykowane sam Fidel Castro mówił, że to wiele z tych idei jest już nieaktualnych natomiast kwestie tworzenia polityki zagranicznej i Cube regionu Karaibów i Ameryki Łacińskiej wobec Stanów zjednoczonych jest cały czas aktualna, bo stany Zjednoczone nie zmieniły swojej polityki długu szczególnie dzisiaj tak, ale tak jak działa tam i tych i w jego chęci chęć zniesienia przywilejów również dla imigrantów z Ameryki Łacińskiej w stanach Zjednoczonych tak których, których tych programów jest kilka także nowe Latynosi chyba dzisiaj bardziej niż 20 30 lat temu są świadomi tego, że my w duży kapitał to wcale nie musi przynosić korzyści międzynarodowy kapitał szczególnie amerykański kanadyjski, który nastawiony jest na pozyskiwanie surowców naturalnych, które nie przynoszą później zysków społeczeństwo lokalnym dewastują środowisko my w tym duchu chyba dzisiaj jest prowadzona w ogóle debata w Ameryce Łacińskiej na temat tego, jaka je i jaka ma być Ameryka łacińska to znaczy czy właśnie ma być bardziej prospołeczna tak czy jednak w PiS zresztą tak to konfrontacja polityczna określa się odbywają auta, które widzimy w Brazylii głównie, ale w innych krajach również aż nie są na tej linii, czyli w światopoglądowej tworzenia tak naprawdę, ale polityk wewnętrznych jak ja chcę być pro ekologicznie prospołeczny czy właśnie będziemy nadal iść w kierunku wolnego rynku, który Knop i gospodarki uzależnionej od surowców naturalnych tak od wydobycia ropy naftowej gazu ziemnego i i imię i węgla kamiennego tak, bo te surowce są wydobywane w Ameryce Łacińskiej czy można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie Rozdroże, ale nie nawet nie jest dla samej Kuby drukował dla całego regionu Jakuba Cubana niestety nie ma surowców naturalnych wiele manikiur, który aktor, który eksportuje i srogo oczyść korzyści czerpie natomiast eksportowała cukier dzisiaj nie jest to dochodowe sektor dla Kuby natomiast jest to sektor, który tworzył tak naprawę podstawy tożsamości narodowej tożsamości w Szklarskiej tak Kubańczyków cukier i tytoń w Brytanii w produkowane na Zachodzie Kuby Kuby Białej w tej post hiszpański nazwijmy to jej cukier produkowany w Środkowej i wschodniej na wschód Kubie, czyli Kubie na afrykański, gdzie sprowadziłem Johna najwięcej niewolników tak najsilniej zresztą tt niewolnictwo również jest kwestią, która chyba nie do końca została zamknięta w Ameryce Łacińskiej rozliczana nie ze względu na system rząd ma się rozliczyć z tego tylko rozliczona w dialogu międzynarodowym to znaczy cały czas Martyna Amerykanie podnoszą kwestię, że w kraje te, które dzisiaj dominują gospodę gospodarczy na świecie to są kraje, które zbudowały swoje gospodarki na niewolnictwie czy dni wielka Brytania oraz Azja oraz ich tak Holandia i częściowo również stany Zjednoczone także taka refleksja dość ponura jako puenta dziękuję bardzo wyraźnie Katarzyna Adamowicz z ośrodka studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego była ze mną w studiu 14 3 7 zaś informacje program przygotowała Elżbieta Majewska realizowała Adams Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA