REKLAMA

Miasta zmieniają się na naszych oczach, a my?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-30 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
39:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM z ucha Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze dzień dobry człowiek dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu Edwin Bendyk tygodnika polityka dobry wieczór dobry wieczór i znają się w tygodniku polityka czytamy w pana tekst, który do tych chciałby się powiedzieć dotyczy miast, ale zasady dotyczy tego co się w miastach mówiło dotychczas myślało jak to się zmienia jak rozumiem pan przywołuje w w swoim tekście nazwiska tych intelektualistów Rozwiń » myślicieli, którzy próbowali zrozumieć czym jest miasto, ale w i jeśli dobrze rozumiem pana tekstu w międzyczasie to samo miasto uległ Lechii radykalnym zmianom w miasto to jest coś takiego stanu wiecznego trwa dłużej niż państwa, bo przez mamy miasta tak jest służy, których granice przesuwają miasta trwają Lwów chociażby prawa, które wywołuje sentyment tylu Polaków Ukraińców, a jest dowód ile pani zaliczył wówczas swojego obecności na jej wiele innych właśnie ty i czy ma być z miasta są jakimś sensie wieczne natomiast idea miast się zmienia nieustannie dlatego, że to są żywe organizmy, które nie są to tylko tylko się kamienie prawda wstyd i cegły, które tworzą układy urbanistyczne, realizując takie zamysły planistów tak dalej tylko po to, są przestrzenie tworzone przez różne różne siły przez mieszkańców, ale ci mieszkańcy tam nie tylko mieszkają wytwarzają wartość praw do tych miast oraz między sąsiadką Moniką ją tak dalej afisz kończy, kiedy weszliśmy na etap kapitalistycznego rozwoju i ich po prostu 1 z elementów tego rozwoju była urbanizacja przesuwanie się ludzi do miasta to ta zmiana roczna następować jeszcze szybciej, gdyż realizacja, bo jest to zaś związana z urbanizacją, czyli właśnie z rozrostem miast i ten moment taki, który w turniejach dostrzegano to jest właśnie jest akurat obchodzimy jego tak symboliczną rocznicę to jest jest pojawienie się z eseju, o ile srebra francuskiego filozofa marki jest zresztą, ale o 1 teraz ważniejsze myślicieli wchodzi właśnie o o myśleniu o mieście, a on 3 000 siódmym roku napisał teksty prawo do miasta, gdzie Jazz, czyli właśnie, że to miasto, jakie znaliśmy te dzieci mówią o pierwszym takim wielkim kryzysie miejskich ten pierwszy prezes jego symbolem, bo chociażby to co się w Detroit stało najbogatsze miasto stany Zjednoczone jeszcze po drugiej wojnie światowej w latach 3 0 spotkań tysiące siódmym dokładnie w połowie roku stanęło w ogniu prawda bunty czarnoskórych mieszkańców, którzy wtedy już dominowali w Śródmieściu, dlatego że z kolei bogacące się klasa średnia jeszcze istniejącego dobrze prosperującego przemysłu zaczęła samochodami tam zresztą, gdy kraj, a więc nie produkowano wyjeżdżać na Przedmieścia rada miasta w środku zaczęła pustoszyć i w akademiku takiej warstwy miasto twórczej klasy średniej, która wcześniej władczy i rodzaju mieszczaństwa decydującego o mieście pozostała w rękach zubożałej ludności często właśnie bezrobotnej w Top 3, która która nawet by chciał się inaczej swoją obecność w tym tej przestrzeni i w ogóle przestrzeni publicznej stany Zjednoczone manifestowała itp ten błąd w Detroit był takim symbolem właśnie pie pierwszego kryzysu Miejskiego, na który oczywiście pacyfistyczny nosi składało się więcej czynników na to Tomka między taki właśnie ten model rozwoju przemysłowego już zaczął się wtedy kończyć z już było widać, że przemyt dalej nie mniej nie będzie się, że miasto musiałoby właśnie zmienić trajektorię rozwoju jednocześnie zmieniła się struktura ludności z 1 strony nasze procesów urbanizacyjnych, ale z drugiej tysiące ósmy rok za chwilę mieliśmy prawda, czyli wielka rewolta młodych ludzi tych wszystkich, którzy się urodzili już po drugiej wojnie światowej wykształcili w ramach programów masowego kształcenia na poziomie wyższym na ich odkryli, że mają inne aspiracje niż ich rodzice i znowu i to było też pokoleń okrycie miejski nie pamiętający wsi w ogóle jako punktu odniesienia to co coś co pisze pisał wtedy w lasach, że ten kryzys niski polega to, że zmieniło się miasto, dlatego że też zniknęła wieś taka tradycyjna, która była punktem odniesienia dla miasta takie nowoczesnego, że miasto rzucały czas symbiozie z wsią, w której stało chociażby mówiła w krajach rozwiniętych zaś tak jak Francja wielka Brytania stany Zjednoczone chociażby nowe hale robotników to się wyczerpał to wszystko właśnie w latach sześćdziesiątych ten model siedzi się skończył na lata widziałem go w przyszłości na 7 proc, które obserwowały próbowało opisać czy on widział też jego konsekwencje zaczyna on anty życia właśnie IT to hasło trafiało do miast oznacza, że z coraz to zmienić jednak zacząć myśleć o mieście jako przestrzeni politycznej par excellence, która takiej, której mieszkańcom miasta głównie myślami był marksistą jak wspomniałem nie zmyślał głównie o robotnikach jeszcze 3 klasie pracującej może tak, że to oni z grup utworzą taką najbardziej mnie śmiali miasto twórczo tkankę, dlatego że ta dawna burżuazja, która właśnie była kojarzona jest z miastem na stałe zaczęła być z kasą kosmopolityczną ona coraz mniej była związana z miastem jako miejsce, które szerzej coraz bardziej traktował to miejsce tylko jako pewien przystanek była w o zamówieniu ataki Kasia polickiej, która w, która walczy dalej, jakby nikt im miasto traktuje raczej jako przyczynie inwestycji i k i być ani koniecznie już realizowania, jaki jeszcze czy w związku z takiego trwalszego natomiast klasa pracująca była związana z dnia jego zdanie z miastem po prostu w sposób trwały, bo Bobo, jakby nie miała innej opcji niższy niż w Trójmieście w związku z tym należało też w związku z tym tym ludziom dać większe prawo ma decydować do decydowania o przestrzeń, w której funkcjonują tak to, bo jego koncepcja też to jest czas, kiedy rzeczywiście mocno w ogóle o ścierają się różne punkty widzenia miast zarówno ten jeszcze resztki modernizmu prawda związanego z takimi jak Kor bus wiek, który myślał o mieście bardzo funkcjonalnie jest właśnie jako takich maszynach do użycia, a z drugiej strony już n p . w Ameryce w Południowej w Kurytybie na skarpie są eksperymenty takie, by pojazd, odwracając ten model mistyczny prąd, kiedy zaczną to pytanie burmistrzowi Kor ty byłaś w latach sześćdziesiątych postawił na atak naprawdę czy jest miasto i tyle chodzi o to czy należą do pieszych czy do samochodów Taczaka wojnę w proporcji jeśli chodzi o regule o udostępnianie przestrzeni miasta do różnych sposobów użytkowania z pytań nadal aktualne zdjęcia polskich miast może zobaczymy dopiero co do wydania odkryłam, które się Brazylijczycy znani z tego skoro w Tybecie miasta takiego trochę większego od Warszawy dziś, ale wtedy powiedzmy jedno mgnienie niespełna 3 milionowego nosi w sobie takie pytanie zadali Sylwii, że tak lub samochodów w tamtym czasie lotniczy czy po problem porusza się są one do 3 3 0 między procent mieszkańców 70 proc w ogóle tego problemu nie miał szans nie miał samochodu ich interesowało inne użytkowanie przestrzeni publicznej, ale i w odpowiedzi na to pytanie zmieniono całkowicie można być promocją logiem miasta, oddając trakty miejskie na transport publiczny inne formy obsługujące efektywnie osoby te 70 proc a gdzie lista nowości języka opisu, który stosuje efekt, bo jak rozumiem ktoś, kto mógł teraz słucha pamięci słuchaczy, bo składka może pomóc w zasadzie to największe różnice pomiędzy tym modernistycznym takim nastawieniem do miasta, a dziś ciąg, bo my ciągle w halach MTP to był język język opisu, który tak łatwo się nie przedostał do praktyk zarządzania są ciągle nie ma n p . co są różne to punkt kultury powiedział z zarządzania miastami w różny w różnych państwach tak naprawdę ta idea prawa do miasta czy takie upodmiotowienie wszystkich mieszkańców nie tylko tych, którzy mają n p. z tytułu własności czy obywatelstwo prawa szkodzi imigrantów do uchodźców tak dalej to podobno dopiero zostało w pełni można, by tak symbolicznie znane rok temu podczas trzeciej trzeciej konferencji Harnaś Habitat 3 czyli, czyli takiego wszyscy szczytu Miejskiego im pod auspicjami ONZ i tam po prostu tzw. nowa agenda miejska czy dokument deklaracja podsumowująca to właśnie w wprost odwołuje się do narodowa dotąd tego, że miasta powinny być zarządzane są w odniesieniu do dołu do idei prawa do miasta, która jest tam rozpisana na wiele postulatów forum, że część tego prawa do miasta jest w prawo do godnego przeczy to tam jest adekwatna do mózgu i zakwaterowanie czy mieszkania w nas, że to jest jakby po postulowana, ale też też do godnej pracy jedno Napoli taki, który ten, kto tylko kwas socjalistyczne dokument tak, by bardzo ostre prospołeczny i detal został przyjęty po długich negocjacjach bo, bo opór stawiały właśnie te kraje, który był przyzwyczajony do technokraty najgoręcej n p. stany Zjednoczone kraje i Unia Europejska występująca tam były opierały się, dlatego że rzezie w cale te cechy demokracji to też różnie wygląda prawda i ich n p . w wielkiej Brytanii zarządzanie miastami w tym też też jest pies jest ona chodzić nie nie do końca w 2 na czym spełnia takie właśnie po nim pod nasze nasze wizje takiego bąbel partycypacyjnego zarządzania, bo o, którym u nas dosyć często ostatnio się także, więc panowie, że zależy to jako idea taka uniwersalna to dopiero jest od roku wpisano natomiast wcześniej na poziomie już różnych miejsc eksperymentuje się z realizacją kontraktu z nowego prawa do miasta wspaniała Kurytyba lektura, która w przestrzeni jak i zarządzania ruchem mobilnością w jeździe, ale n p. przywołuje noc teraz w Polsce bardzo popularna już instytucje, czyli budżet partycypacyjny zwany też budżetem obywatelskim został wymyślony w Porto Alegre, bo po raz pierwszy uderzy w 19 80 dziewiątym roku prowadzony, czyli idea, że po prostu część budżetu miasta oddajemy obywatelom tak, żeby oni zdecydowali ich z innym na co przeznaczy na pytanie, dlaczego skoro przez mamy wybrane władze prawda w procesie demokratycznym mamy radę miasta, która uchwala budżet, a radni przecież reprezentują, jakby polityczną reprezentację w finale okazał się i to wiemy zresztą też w Polsce, że chociażby ordynacja wyborcza to w różnego typu drogi system liczenia powoduje, że nie wszyscy w tym systemie są rzeczywiście reprezentowanie nas bardzo ciekawy wątek dzisiejszego naszego spotkania, dlatego że ktoś może pomyśleć tak o dobrze w związku, z czym budżety obywatelskie partycypacyjne są na akcję na pewno nie tyle niedomagania klasycznego Anny układu demokratycznego co on wypełniają pewną szczelinę, która tam jest chociażby szczelinę, która trwa 4 lata, bo dla trzeciej już następne wybory, ale co roku mamy jakieś tam możliwości wypowiedzenia się na temat wydawania pieniędzy to ktoś może powiedzieć czy tego samego nie można zrobić z państwa skoro mówi się od kilku lat straszliwym kryzysie demokracji, który polega na tym, że elity rządzące oddalają się od swoich wyborców i ktoś może pokazać miasto, gdzie jest dużo wyparte wyparte z docentowi za wyjątkiem tych sytuacji, kiedy wyborcy decydują o pieniądze teraz pytanie czy to jest do pomyślenia w kwestii całego kraju i drugie pytanie, które brzmi tak czy to nie znaczy, że system demokratyczny tak pomyślany jest zły czy to nie powinno być także budżety partycypacyjne i udział w tych budżetach pokazuje nam, że można inaczej system pomyślnie przez wybory za rok 2 organizacyjnie skomplikowane patrzono przez system bogatszym nikt tu jest fiesty po pewnym też procesem tak oni są zmiany cen gazu poprzez wprowadzanie właśnie reguł wyboru, a w Polsce przez cały czas, a teraz jest jest dyskutowany prawda w zmiana ordynacji wyborczej, która może przed przerwą aż do góry nogami zupełnie tata Tencent czy też ktoś musi poczekać natomiast tak czy inaczej jednak trzeba odróżnić, jakby 2 kwestie znaczy 1 to jest to jest to, że właśnie miasto z przestrzenią polityczną i ten ten rytuał demokratyczne prawo do walki o władzę taką odpowiedzialność za zadłuża się w mieście dzieje podane z pełnym REGON wypracowanym, przez który w przez Easy wiele lat i walcz ze świadomością że, że jest jak i przybliżenie demokracja nie jest idealna żaden sposób realizowania postulatów demokratycznych nie jest ideałem tylko spełnia techniką dalej, jakby uzgadniania interesu wspólnego w oczy ogólnego, który zawsze pozostawia margines właśnie z aktorek, które im będą niezadowolone i teraz jest z pytaniem wersja bez, których Robak przez wiele lat to nie było problemu będą dopóki sprawdza się także technokratyczny model zarządzania, kiedy po pierwsze, struktura mieszkańców chociaż, by struktura społeczna była bardziej przewidywalna jest wieszak klasyczny nowoczesnym z 0 0 po obok podzielony na w miarę łatwe do określenia fragmenty społeczeństwa prawda no i robotników, których ciała główne zadanie to jest przewieźć prawda rano do fabryki przywieźć efektywnie z fabryki zapewnić im w inny odpowiedni dostęp do oddała do do usług do dodać do rozrywki tak dalej, żeby duże masy ludzi po prostu nie nie niech nie miały jakiś jest z Ełku nie kumulować z finalistą przez sport masowy się w Elblągu pojawił prawda wpadnięcie w miastach tak dalej tym łatwiej zarządzać chować się kiedy, kiedy jak dowiedzieliśmy się dobrze rozpoznane w toku tarasy nowa struktura miast się błyskawicznie zmienia na naród z efekcie różnych ras no popatrz na Kraków ta w ciągu trochę więcej dekady powstał cały sektor usług tzw. biznesowe 60  00 0 ludzi pracuje w tym też w gigantycznych obszar gospodarki, którego nie było jeszcze kilkanaście lat temu wraz z nagość pojawia ludzie z rodzinami zupełnie jest całkiem przyzwoitymi dochodami też potrzebami to są wszystko wykształcenie znający po 2 języki przynajmniej ludzie jednak, którzy zupełnie, czego innego oczekują od miasta nic 2 5 lat temu robotnicy z nowej Huty i i to w alei, ale tutaj już zresztą w rozpoznawaniu tych, których tych tych osób jest znacznie trudniejsze takimi metodami właśnie w Polsce technokratyczny mnie na postawie pisze ekspert z sondażu dla elit mówi pan rozpoznawanie potrzeb, ale niektórzy nasi słuchacze mogą mieć wrażenie, że włodarze miast w Polsce nie myśleli o rozpoznawaniu potrzeb tylko zakładali, że potrzeby nie są głównym celem ich polityki miejskiej, a raczej dużej ilości wystrój magiczna formuła duża ilość inwestycji rozbudowa dróg dojazdowych i i także bony były jak największe hale, bo też tak tak oni odczuwali bardzo mu doraźnie są ustawowo zobowiązani samorząd terytorialny jest powołany na to, żeby zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców taka jest jego definicja oczywiście to jest definicja, ale też oczka zrealizowanie Instytut inwestycji infrastrukturalnych było tym sposobem na 1 należy znana, jakby zaspokajanie tych potrzebach miasta które, który był bardzo niedoinwestowany rozważać pewne środki europejskie to wydawało się, że takim postulatem na nadrzędnym jest jak najefektywniejsze wydanie tych pieniędzy na ich wybudowanie tego, czego nie było, czyli właśnie usprawnienie dróg transportu publicznego to już było różnie w różnych miastach różne priorytety, ale jednak na Warszawę popatrzymy na to ile zatem priorytety rozwoju transportu publicznego na dzisiaj przydatny przy przynosi efekty, o czym ja nie zgadzam się moim zdaniem to pozwolę sobie nie zgodzić się dlatego, że kiedy patrzę na takie miasta Warszawa to przez ostatnie kilka kilka kilkanaście lat priorytetem było przyciągnięcie inwestycji z 1 strony graliśmy z infrastruktury budowa dróg dojazdowych efekt był taki, że wokół Warszawy większą część ludzi, która chciała Anny i mogła ze względów finansowych się zbudować domek albo zamieszkać tam pod naszą ani co zrobili, ale dzięki temu, że infrastruktura była coraz lepsza dojazdowa i śladzie bez samochodem, więc siłą rzeczy oni dojeżdżali do pracy samochodem efekt skali polega na tym, że teraz kilkaset tysięcy samochodów wjeżdżających do Warszawy na Narodowy efekt jest taki, że to, o czym on czyli o czym pisał w Lillehammer sześćdziesiąty siódmym roku to de facto dzieje się teraz wasza praca w centrum nie mieszka nikt tych bogatych ludzi wyniesionych dojeżdżają z okolicznych to prawda my przeżywamy w Polsce generalnie ten, kto właśnie ten Urban w stolicy czy właśnie z obu organizacji Warszawa z 1 z 1 z z niej, ale to jest basen jest bardziej złożona z SO, bo mamy 1 dzielnice warszawskie, które też przyjmują prawda, gdzie indziej jednak w pionie zmienia faktu, że ktoś, kto z nas słucha i przyjedzie pierwszy w życiu Warszawy o wyjdzie z dworca centralnego i zobaczyć wielki parking pod Pałacem kultury nauki przejdzie 500 ma to prawo jazdy należy również Jeremiasz konstytucji wyraźnie z wielkim ciężarem samochodu będę bronił tego jasno wymiarów Warszawy, jeżeli chodzi o jakość transportu publicznego, bo tak, bo w złym przybysze w większości miast z Polski doceniają jak jak mimo wszystko dobrze zrozumieć prezes wziął rów, gdzie za darmo z wizytą hałas dochodzi oczywiście po to, co to tutaj nie mnie nie kochają, ale tu w ramach w ramach, jakby tego lata, gdy inwestor się je jako na koncie ma jak też miernikiem jest udział procentem mieszkańców posługujący się transportu już na co dzień tu oto mamy bodajże najwyższy wskaźnik w Europie w Polsce, ale nie jest masowa zagra na pewno mamy na 1 z najwyższych i w ogóle ten trend ten transport jest wysoko oceniany ci akurat korzystał z czworga i w ogóle nie wchodzi do głowy, żeby samochodem próbować wjeżdżać do do miasta, bo bo w bo nie ma to dla nich bardzo łatwo je za darmo zaparkować w Warszawie taka Alba jest już tam parkuje za bardzo bardzo niewielkie pieniądze ale by później wtedy Hajto niema problemu, dlatego że miasto Warszawę zbudowało bardzo wiele bardzo szerokich asfaltowych dróg i nad dzięki czemu bardzo łatwo jest jazgotu trwa przez godzinę 2 niektórzy dojeżdżają bardzo długo do miasta, ale nie mają innej opcji pozostawili w swoich domach transportu publicznego i to prawda maczetą i tu o to to jest w ogóle FOT dotykamy tu z kolejnego olbrzymiego tematu rzeki, czyli ktoś dzisiaj miasto tak jak Warszawa nie kończy się na swojej granicy NATO nigdy się nie kończyła swoje granice żyło razem z całą aglomeracją, ale w dzisiejszych czasach właśnie zwana też na te procesy się słup organizacyjne słabo mieści się jako metropolii obszarze metropolitalnym, ale brakuje nam ciągle rozwiązania prawne, które umożliwiałyby efektywne wspólne podejmowanie wspólnych na skali inwestycji nowe prawo i sprawiedliwości wg ustaleń co poza zyskiem chciał wprowadzić, gdy referent referent pokazała, że nocą tego mieszkańcy gmin dokonać ich nie chcieli tego już remont, ale takie błoto skonstruowane to z 1 strony pozbawiało podmiotowości mieszkańców gminy co, do której są oni przyrzeczenie jest często źródłem dumy Wieleba, a są jednak brane byty z drugiej strony otuchy tym sposobem pozbawienia władzy prezydenta Warszawy tak naprawdę fale, gdy sytuacja jest o tyle ciekawe, że dotychczas mówimy właśnie w tym paradygmacie infrastrukturalne inwestycyjne o transportowym, kiedy coraz częściej w również w Polsce mieści się mówi w takich kategoriach jak i prawo nie tylko te prawa wymienione przez telefon brany też prawo do czystego powietrza prawo do tego żeby, żebym miał dostęp do opieki medycznej i tabletek z bardzo szeroko tak mniej to jest to jest 1, ale właśnie to jest mógłby, bo nagle jednak tak, by mu też pewne sprawy, które wcześniej, bo n p. zanieczyszczenie powietrza leży po stronie lata 8 0 w Malta to ten problem z wieloma krajami ów miał, więc niższy niż teraz, gdy auto na nowo wróciło traktu na wróciło już właśnie te z innym poziomie świadomości też takiego oczekiwania, że inaczej władza powinna reagować w barze, że użytego w erze i nagle stać się okazuje jak to nie jest jednoznaczna, bo to wtedy to prawo do miasta nagle się zaczyna nam rozsypywać na różne wiązki tak w bojach artykułuje swoje prawa do czystego powietrza no ale ktoś inny nowotwór chce mieć wolność szopka palenia w komiks fara i uważa, że to jest argument finansowy dlatego, ale jest oczywiście argument finansowy tak nieekonomiczne drogie paliwo dobre paliwo, które nie daje zanieczyszczenie jest po prostu drogi jeśli ktoś się słów jest absolutnie one także to jest to jest konflikty nie są wcale takie zachowanie rynkowe nie są i toto ta kwestia estetyki tak dzielna chcielibyśmy, że elementem dzisiaj myślenia to bardzo ciekawa dyskusja była podczas ostatniej ekipą Kongres ekonomii wartości wraz z hazardem krakauer witam tu właśnie prawo do miasta było to ważna wiązką damska było też Anna German Marshall z kategorią estetyki radarze chcielibyśmy mieszkać w po równo na umowie nieładny nie chodzi o ładnych wypracowanych, ale Łany, czyli jak się obok dyspozycje jak rodzaj ładu w miastach my też takie oczekiwanie jest zbiorowa, ale które jak jest Rosja piszemy na indywidualne są nabywa się rozsypuje, bo każdy z Chin w Polsce poczucie estetyki byłaby rada nawet jak pan o tym, mówić to lepszy przykład chyba jeśli nam przykro, gdybym miał dom to siłą rzeczy chciałbym zrobić i jak mówili oczywiście świty twierdził, że muszę mamy prawo do ładu przestrzennego do życia w ładzie przestrzennym i to wpisywało się pod petycjami tym kierunku, ale sam, gdy dostał taką ofertę zawiesiłem brzytwą nieładny bank nie opłacił, ponieważ zawiódł natomiast osobiście Davida vida jest zmorą Poznania zmorą są deweloperzy, którzy mimo różnych normatywnych, które próbuje narzucić płaszcz w zeszłym roku 1 została w ramach programu Warszawa w budowie co wymyślają co prawda deweloperzy, żeby to norma dotycząca przestrzeni Zielonej pokazać, że z spełniają, chociaż tak naprawdę tak w prawie nie ma gazu są jakieś takie kombinowane prawda jeszcze siły, a dzięki dziś planować z projektowaniem komputerowym można różne sztuczki Rawicz 0 i ukradzione na metrze kwadratowym, ale tyle mieszkańców ile to jest czarny sen każdej władzy samorządowej stresie, gdyby podliczyć to co w ciągu 1 0 minut pokazaliśmy jak takie główne wektory napięć, bo to nie tylko komunikację nie tylko infrastruktura dostęp do służby zdrowia jeszcze oddana w ręce ludzi mieszkańcy wyznaczająca wybawi domagać jedno maja w Azji są oni są oni są źródłem tych wektorów różnych aut czasami ocierających się w ich teraz coś co ma zrobić biedny samorząd przecież nie tych wszystkich kół rodzących się konfliktów nie niech no no, więc nawet oczyszczone jest to pierwsze kwatery głównej to się okazało, że zamiast tej demokracji lokalnej ona jest efektywne to jest 20 14 roku poprzednie wybory, kiedy z Nielbą w prawie połowa tak Born in tech Tychy prezydentów miast dużych kosztów imprezy greckich miast mamy prawie połowa została zmieniona pragnący nieoczekiwane wyniki Poznań prawda, gdzie wydawało się, że nic się nie zmieni czy 3 miasta takich jak jak jak Wrocław gdzie, gdzie w wydawało się, że wybory w ogóle bez żadnego problemu w pierwszej turze urzędujący prezydent wygra okazało się, że była druga tura, bo nagle jakaś energia referenda Pack Kraków referendum w sprawie olimpiady wydawało się oczywiste sprawa w Polsce zeznają, że z Łask nie Robert Biedroń chyba z słupskiego wybrano, więc ileż takich, aby otwarć w Holandii pojawiła no ale popularność referendów odwoławczych w Warszawie też przeżyliśmy przecież prawda przed przed jeszcze wyborami, ale w wielu gminach Rewal w wielu miastach, aby użyte efektywniej dodała Doda do zmienienia władzy jest nadal bardzo chciałbym zapytać czy to jest jakby w Winnenden taki etap to zupełnie początkowo podając, że do pełnej demokracji nie może zaniedbać natomiast no właśnie budżet partycypacyjny o tym, powiedzieliśmy o jeszcze 6 7 lat temu udało się kompletna utopia w Polsce rzesze mówią samorządowcy słuchacze to jest takie narzędzie pastwić Brazylijczycy już od 20 lat w NATO stanie się pukali w głowę jak to o co nam da pierwszy Sopot to auto to kto wdrożył dzisiaj się wreszcie prawo stawia jeszcze chciałby wpisać zostały takie szkoły jako instrument obowiązujący po prostu obligatoryjny, ale większość miast stosuje to nie jest takie oczywiste, ale nie uciekajmy odkryte odkryli, ale to się pojawia, że budżety partycypacyjne budżety obywatelskie też może być pewnego rodzaju wizerunkowym zagraniem grach bywa i bywa, ale też jest tam gdzie, jakby świadomie jest jest wykorzystywany w tamtą Maćka w poniedziałek krupnioka takiej konferencji Berlinie miejskie uczestniczycie, gdzie byli też stać się polskich miast i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mówił, że ten budżet jest czymś więcej niż tylko oddaniem części władzy mieszkańcom, bo miasto z kolei Nielba może z niego skorzystać, jeżeli ZAKSY jako bezcenne źródło informacji deserowe też wielkiego sondażu niezależnego kina społecznego, który identyfikuje właśnie teraz ten nie jest rozpoznane potrze innymi metodami potrzeby nie wszystko będzie sfinansowane w ramach tego budżetu, ale wiele rzeczy wiele tych postulatów czy projektów, które zgłaszają mieszkańcy źródła informacji, które mogą się też normalnym budżecie też też podjęte jak go jako za zadanie dla miasta, więc jeżeli ich władza tak powiem, kto czuje potrzebę i nacisk też mieszkańców i rozumie, że nie da się przykład pozbyć z po to, wtedy to jest coś więcej niż tylko technika prawda uspokajania powszechne innym bardzo ciekawym instrumentem to jest to jest na razie testowany w Gdańsku, ale inne miasta chybione wysuwany panel obywatelski to byli też takie zwierciadło to do tej demokracji przedstawicielskiej opanować ten skierował się do idei greckiej demokracji znaczy on po bo jak taką alternatywną rady miasta, w jakich konkretnej sprawie są po Gdańsk zaczęło się, kiedy bodajże 2 lata temu był taki, by wielka burza i podtopienie było przeoczyć powódź w zasadzie być też 2 osoby zginęły wtedy na jej władze miasta wierzę, że być może to jest taki moment, że trzeba już po poszerzyć pole tak trochę wiedzy, która jest potrzebna, żeby w przyszłości uniknąć podobnych katastrof i właśnie skorzystano z tego instrumentu panelu obywatelskiego polega na tym, że w ich wszystkich dzielnic tworzy się Hetman poszlak umowne profile mieszkańców i mieszkańcy mogą się zarejestrować do takiej, jakby w wojewódzkim zainteresowani udziałem w procesie od podjęcia chęć wypracowania decyzji stał w przeciętnie taki w takiej próbie tam drze w, które zgłasza się kilka z po ponad 100 0 osób mniej niż Europejska działka znajdzie z nich potem losuje się tą alternatywną prawdę miasta czy 5 6 osób i w 100 6 osób zupełnie właśnie wylosowany nie znają się najczęściej ma on przez kilka weekendów pracują z ekspertami o to, żeby właśnie z zaproponować miastu były rekomendacje 3 sposoby rozwiązania problemu to co jest najistotniejsze w tym wszystkim prawo poza ich pracą w i taką deliberacji właśnie bardzo intensywną poparciu wiedza czy bardzo racjonalny krok w proces to rekomendacje, które uzyskają 80 % poparcia w takim potem głosowań na koniec stawy stają się miejskim prawem pan prezydent je na wprost przyjmuje do wykonania w przyjęłam, jakby nic to jest takie uzupełnienie procesu normalnego takie udzielić w radzie miasta czasami zwykła polityka w tym złym znaczeniu bierze górę, czyli emocje pewne interesy partyjne i t d . i związku 10 trudno n p. uruchomić racjonalnych deliberacji natomiast tutaj biegnie do prac miał okazję przyglądać się trzeciemu panelowi i jego swojego Startowi jak to wygląda naprawdę fascynujące, kiedy przychodzą obywatele prawda różni student i emerytka prawda siadają czy przez przystała i zaczynają dyskutować jak akurat ten trzeci panel był poświęcony kwestii zwiększenia zaangażowania mieszkańców sprawy miasta w taki sam o sobie jako mówił docent na PL pasujące ci ludzie o ligę dopiero potem w trakcie dyskusji w czasach wchodziły też poglądy okazywała się, że mają zupełnie różne wizje polityczne świata, ale tej nie przeszkadzało prawda żeby, żeby sobą porozmawiać przypomina mi rozmowy kto by się dobrać TOK FM jakiś czas temu ze świętej pamięci będziemy innym partnerem, który właśnie tak mówił miast także ma tam się da odejść w w wielu formach aktywności od większości sporów politycznych piątą oczywiście bym podawał przykłady amerykański kredytowy, ale nie tylko z różnych stron świata podawał przykłady i przyznam szczerze, że był trudny, bo w to uwierzyć i 1 z przykładu prof. Barbara była o Trójmiasto, bo co innego jak zrobić jak w takie, które miasto za ucznia szczególnie Gdańsk właśnie on i dlatego że przypomniał podczas naszej rozmowy przypomniał zaś być podtapiane z powodu globalnego wdrożenia nowej w baseball mówi do Łodzi, kiedy woda podchodzi już inny z tak wyrażę innych pod oknem no to ono to jest realny problem, ale w dziale ten zaś jak i żeby skutecznie zmniejszyć globalne ocieplenie, żeby poziom wód na świecie oceanów w Muszynie wzrastał trzeba działać dekadę wcześniej to trzeba działać w gdy toczy bój z Zakopanego ma taki taką samą odpowiedzialność, jakie jak prezydent Gdańska w ale w prof. Barber był przekonany, że to jest nadal jest kwestia autonomicznych lokalnych władz burmistrzów to w 2 w trakcie promocji rysuje się w nogach burmistrzowie rządzili światem tym chciałem pokazać, że nie będą rządzić światem, bo burmistrz Zakopanego ma gdzieś na globalne ocieplenie, które powoduje wzrost wody w Gdańsku mnie nie do końca, bo one jego problem jest to, że musimy kończą z kolei prawda malin innego związku z tym też turystyka musi naciskamy na daczy Leszek Ruta interesy można także duże miasta akurat w Polsce dopiero się uczymy tak, ale w kat Stanów zjednoczonych Donald g wycofał się z porozumienia czy zapowiedział wycofanie z porozumienia paryskiego dotyczącego spra w klimatu, a jest słyszeć kilkuset amerykańskich miast, które odpowiedzialna za wymianę okien na czele, że będą respektować ten cel i w ramach własnego zakresu w Malilli w tych miastach żyje większość myśli mieszkańców Fiona one właśnie mają potrzeby energetyczne inne, więc jeżeli każdy z tych zmian zacznie realizować politykę pragmatyczną prawda zmieniają na to co zmienia te są wektor znajomych czy bieg bieg bieg spraw można dalej jesteśmy jednak w tym układzie to państwo nie znaczy, że my ze zmianami w ich nie długo nie zastąpimy nabytej Witalij to jasno sprawę na nas widać dno przygotowujących konferencję berliński Alana trudno ciekawą odpowiedzią na baba to było jak po konferencji organizowało ratusz berliński i przedstawiciele kilku polskich miast generalnie chodziło o różnych możliwości współpracy, ale tak naprawdę dziś tyle od domu odbyła się też pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo takie przekonanie, że właśnie, że w chwili obecnej n p . no i rząd jest na problem z polskim rządem Chęcin zgodnej z jakąkolwiek merytoryczną współpracę poza oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi, a jednocześnie współpracować trzeba naj okazało się, że w nowym może w takim razie rozmawiać na poziomie miast na poziomie konkretów wymiany doświadczeń jak rozwiązywać pewne problemy n p . Warszawa Berlin, mimo że na różnych oczywistych różnic ma też wiele bardzo podobnych z problemów związanych z transportem z rozwojem sektora innowacji chociażby start Maków tak dalej z nich, że tutaj te środowiska są w stanie rozmawiać mówią wspólnym językiem i wiele mogą stać się uczyć z Lechem widziałem w swym autentyczne zainteresowanie przedstawicieli wielu niemieckich miast aż o tych takich co umownie starszych Anię z Düsseldorfu i t d. gdzie w tamach opowiada o tych różnych eksperymentach na naszych właśnie z miejską demokrację oni po prostu ubyli Rączka w budżetach partycypacyjnych w Niemczech nie jest oczywistą mechanizmem ani po bardzo złym stanie jak go znaczka rozliczyć ten panel obywatelski to to było dla nich bardzo ciekawe ważne jak w takim jak jak jechaliśmy z testem poradzili chcę zapytać oto część drugą cześć pana artykułów w tygodniku polityka, gdzie grzebano w przestrzeni hybrydowej i o tym, że w kolejnym wymiarem w tym języku opisu współczesnego miasta wymiarem, którego dotychczas nie były takie wymiar cyfrowy czy wszystkim da rzeczywiste cyfrowa wszystkie dane i biometrycznej zapisy z kamery nic, że to tworzy jakąś nową jakość wyzwań jak bardzo się miasta był jakimś stopniu tworami Info również informacyjnymi prawda systemem chociażby reklam w mieście szyldów stara rano od średniowiecza w bardzo sposób komunikowania to co się dzieje w mieście organizowania przestrzeni poprzez znaki za zawsze w jakimś sensie wykop teraz mamy nową jakość związaną właśnie z pojawieniem się przestrzenie bystrość komunikują się nie przez te znaki, które są bezpośrednio przez miejskie tylko za pośrednictwem ekranu, który mamy całą prawdę mam smartfona, który dzisiaj lecąca naszych gościach z młodymi ludźmi się w porę usunięty nie mieć doświadczenie ma takie prawdziwe nigdy nie nie nauczyli się korzystać z mapy i 1 i doświadczeniem jest mapa Google, a prawa czy tego typu to jest zupełnie inne były inne spojrzenie na przestrzeni w nałogu ludzie często nie odniósł się nie zapamiętują nawet przestrzeń jako elementu powiedzmy relacji w fakturach, które tworzą jakość morfologię tylko w CIT jest przestrzeń, która punkty, które są organizowane przez przez ten interfejs tak to jest prawda spoglądają też zupełnie inne inne doświadczanie miasto nie są to, że z kolei w ten interes nie jest bierny to nie jesteś taka mapa jest z czasów, kiedy mieliśmy mapy papierowe wykonane z bardzo aktywna, która dostarcza nam różne informacje o nas komercyjne, a czy tę przestrzeń uaktywnia, której jesteśmy, ale nie sposób, choć obiektywnie to jest przestrzeń na off powiedzmy oderwana ktoś chce na tym, że rodzic zarabia związku zielone znaki się wyświetlają inne nie, ale też tez w ten sposób działania tych tych tych platform jest właśnie taki, że one się błędom jeśli deszcz co nas interesuje próbują jak będą nam to ułatwi coś, ale w efekcie jest to, że na jak patrzy miasto poprzez poprzestanę ekran to nagle zmienia swój kształt definicji i zaczyna zupełnie inaczej nie zna nabierać na inną w Senacie, że do tego się do łożymy usługi coraz częściej tez ktoś z takich, w których uczestniczą tt na technologie nie Uber na taki stał się ikoną nowego sposobu przemieszczania po pomieszczeniach, gdzie w właśnie z organizujemy sobie transport jako pewien rodzaj usługi także, że kluczem do dodania jej nie jest posiadanie samochodu tylko posiadanie informacji, gdzie samochód, za które tam oczyszcza automatycznie zapłacę, ale właśnie Jack John jest jak go efektywniej najłatwiej ich rezultaty zupełnie inne dość doświadczeniom car-sharing jak się dowiedziałem od wczoraj od mojej znajomej ten proces jest śmiesznie prosty trzeba mieć tylko aplikacje na telefony i prawdopodobnie 50 m ode mnie dziś drugiej uliczce czeka samochód, do którego mogę wrócić, ale tu wrócę jestem pełen myślenia mobilności się w mieście zmieniała i przestrzeni miasta, jakby dawna nagle mam żal, że znaczenie ma jak miasto wygląda jak z niego korzystać my mają nowi aktorzy spoza tego obszaru prawda i to nie jest już państwo, które słyną z UE reguluje, jakby swoimi prawami to się w mieście dzieje tylko to są właśnie takie firmy jak Google czy trzeba przy tym podobne monopoliści krzyczy albo mają olbrzymi Grace na rynku informacji o 1, którzy po prostu również miasto w ten w ten sposób, z jaką jest niebezpieczne myślę tu car-sharingu, bo wówczas, kiedy rozmawiamy na ten temat ze swoją znajomą, która ma doświadczenie właśnie z zamawiającym znajdowanie samochodu, który może sobie wypożyczyć film pojechać uświadomienia to jest też jest trochę tak, że kontrola nad miastem jest o wiele mniejsza niż wobec nas, że zakładamy, że ludzie będą one jeździli z pewnych miejsc do innych części lub też rzadziej planujemy większe drogi albo transport publiczny lepiej rozwinięty tak dalej tymczasem to się można za chwilę zupełnie ważniejsze od kontroli, ponieważ jeśli mam samochód i do samochodu w dostępny w właśnie w takiej formule car-sharingu to grzech czy w formule wypożyczenia samochodu no tak jak w rowery w systemie rowerów miejskich to może oznaczać nudy na wizji apokaliptycznej totalny chaos komunikacyjny chaos Karzaj na pewno inne nasze myślenie o mieście, które miasto tego morfologia musi współgrać z którymś z fakt bez właśnie z tym przepływami informacji i oczyszczone nie są zupełnie chaotyczny to też jest różnego typu badania z euro robione jak jak bardzo jednak jesteśmy przewiduje przewidywał jako jako użytkownicy miasto ze względu na funkcję wykonujemy jesteśmy mu nadany prawda i to można uporządkować, ale tak czy inaczej to Bobo punktu mówi dopiero początku zmian, ale jest w niej niebawem w Arizonie Feniksa raz jeszcze w 1 dzielnicy tylko ruszają już legalnie w ruchu w miejskim samochody bez kierowców tak jest to jest, że ta ze względów formalnych będzie musiał być przedstawiciel firmy tracą walczyła i ma należąca do w dal Doda do Googlea, ale w przewidują, że w ciągu kilku lat rzeczy się na to w pełni autonomiczne pojazdy i to jest w ogóle będziemy traktować transport jak rodzaj i w płaszcz nawet nie wiem jak to ma nas nazwać planujemy nadzieję, że takie autonomiczne uczelnie będą mogły parkować na trawniku, a kolejnym ruchu właśnie otworzono nie stać została cała idea jest i w ogóle z nich to n p. kwestia parkingów zmienia ona mamy flotę samochodów, które obsługuje nasze potrzeby co prawda w sposób prawie taka jest tak jak jest prognoza i wizja jak to będzie w praktyce oczywiście będziemy się przekonywać, ale właśnie pan to, że przez efektywne zarządzanie informacją, że ten samochód mi zawsze na czas, a jednocześnie on może cały czas w ruchu, bo boi, bo system optymalizuje właśnie z ulic wszystkim zaś na to, żeby nie stało o 2 zlote jest niewykorzystany kapitał to jest tak też nie ma problemu z parkowaniem w damach i niestacjonarnym dłuższy pod warunkiem, że zakładamy tutaj 1 czynnika mianowicie, że ludzie potrzebują samochodów do komunikacji do transportu tylko, że jeśli ktoś taki Kia wyrasta w kulturze, gdzie samochód jest reklama samochody z każdej możliwej formie w kinie w telewizji, kiedy w tym w kulturze masowej samochód jest czymś czym czy dobre samochody się z dnia już to się zmienia się patrzy na nasze preferencje młodych ludzi do dzisiaj właśnie kluczem dla nich to statusu, ale też autonomii jest jest smartfon czy 3 ust urządzenie prawda o dostęp do informacji jest samochód przestaje być instrumentem presji staje się instrumentem zaspokajania potrzeby, a tak to tempo, jakby element budowania swego statusu prawda w strukturze społecznej uznania, że pracując gdzieś tam muszą mieć folwark, gdzie indziej n p. BMW, bo inaczej mi koledzy wyśmieją, a raczej nie wpuszczą w ogóle na imprezę będzie dotyczył waszego ludzi, którzy być może to będą korzystne podatkowo opodatkowani bas z tego tytułu będzie będzie też kwestia jest jak jak będziemy rozstrzygać kwestii właśnie w dno opłacać za korzystanie z dróg i ma sens to jest właśnie wszystkich takich aut z całkowicie nam na banana na nowy świat w pewniej i pewnie niektórzy słuchacze zaś mają w głowie dziś taką samą myśl mianowicie, że nie mogę się doczekać w przyszłości tak, bo miłość w młodzież chyba jest ona w tym co oczywiście Bóg tak, a matka dosyć dosyć zaskakująca i pełna znaków zapytania od dziś Edwin Bendyk z tygodnika polityka był naszym gościem, a przypomnę, że w tygodniku polityka inny artykuł naszego gościa od czego rozpocząć naszą rozmowę bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo dba Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA