REKLAMA

„Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2017-12-02 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Ewa Podolska chce zapowiedział cię program najbliższych planach godzin lub państwa i tydzień temu odbyła się w konferencja zorganizowana przez zespół d s. kobiet przy Naczelnej radzie Adwokackiej konferencja naukowa pod stołem różne zwierzęta równa ochrona o sytuacji prawnej zwierząt i właśnie przedmiotem tej pierwszej audycji w będzie tematyka, która była poruszana w czasie tej konferencji o godzinie dwudziestej nasz cykl dom przyjazny dla Rozwiń » mieszkańców i środowiska gościem będzie dr inż. Wiesław Rudolf redaktor naczelny portalu o recepty na dom gratka PL dzisiaj będziemy rozmawiać o oknach o oknach uchylnych dachowych, a o godzinie 2 dwudziesty i pierwszej, jako że jest to pierwsza sobota miesiąca nasz cykl ważniejsze filmy polskie poszuka się, by na tym zdjęciu razem z panią Bożenę Janicką rozmawiamy o filmie Waldemara Krzystka 80  000 00 0 zachęcam państwa do wysłuchania tego programu dziennie bez przyczyny jest on właśnie w nie przez przypadek chcę powiedzieć jest on właśnie dzisiaj jakość ich wymiaru rocznicy tego co potem czasem nazwano skokiem na bank, czyli tej brawurowej akcji w wyniku, której wyjęto z oddziałów banków lnu i 80  000 000 zł w roku 8 0 tym pierwszym 10 dni przed stanem wojennym zabito młodzi ludzie członkowie Solidarności po Wrocławiu to o godzinie dwudziestej pierwszej naczelna rada Adwokacka to w jej siedzibie w PiS zespół d s. kobiet przy Naczelnej rady adwokackie zorganizował właśnie w ubiegłą sobotę konferencje różne zwierzęta to równa ne ochrona w motywem przewodnim też była analiza tego w jaki sposób prawo należy chronić zwierzęta ten temat konferencji różne zwierzęta równa ochrona pokazuje też, że mamy pewną tendencję do traktowania jednych grup zwierząt z większą wrażliwością także na poziomie stosowania prawa inne zaś Duda traktujemy dużo bardziej w użytkowa i często pomijamy jakikolwiek aspekt humanitaryzmu odbyło się w inne wystąpienia miały miejsce wystąpienia w prawników na tej konferencji 1 z osób, która nie jest prawniczką, ale dzisiaj w naszym studio wykorzystało uznany za 1 z najciekawszych tam pełną prezentację swym pokazała dobre zdanie zwierząt hodowlanych oraz przepisów Unii Europejskiej jest naszym zdaniem pani Małgorzata Szadkowska prezes fundacji kompresy i dual fan Miko Polska dzień dobry dzień dobry witam Hildebrand jak zwykle zapytam zawsze pytamy o to, ponieważ bardzo wiele osób przecież nie wie Fundacja kompas Newell w Ayming Polska tym zajmuje nic tak zajmujemy się komu konkretnie zwierzętami hodowlanymi, czyli ten temat, który tak naprawdę jest trochę spychanych gdzieś na bok mówi się o tym, najmniej aut to trzeba mieć świadomość, że jeżeli mówimy o zwierzętach, które cierpią on tak naprawdę to już niezależnie od od kraju, którym mówimy to jedne zwierzęta hodowlane są astronomiczne lato to krok do liczby tych cierpiących zwierząt czy od razu przejdźmy, ponieważ to jest pierwsza część tej audycji też spotkanie z panią druga część w to o rozmowach tych rozmowach z Ivanem del Arte Pietrzykowski to spadek z panem prof. Pietrzykowski te stoją w Pietrzykowski Tomasz Pietrzykowski im aż o tych, którym mowa o statusie prawnym zwierząt weryfikacji co dalej, a trzecia część w waszej audycji ze spotkań Karolina Kuszlewicz, a więc od razu przejdźmy do rzeczy konkretnych Unia Europejska reguluje warunki hodowli zwierząt gospodarskich w sposób taki jednoznaczny czy państwa członkowskie mają możliwości czy do interpretacji czy to w wolnym z dowolnego ustalania tych warunków swoimi wewnętrznymi przepisami w jedno po pierwsze jest to, że inne prawo unijne oczywiście obowiązuje Konrad żadne prawo we wszystkich krajach członkowskich, czyli także oczywiście są to tyczy polskim klanem no i teraz oczywiście mamy dokumenty, które precyzują jak zwierzęta mogą być hodowane w tych wrakach mogą być trzymane są takie 2 najważniejsze właściwie rdzenny dokument na temat tych z jedno na temat ochrony zwierząt hodowlanych z 1 strony mamy no ten zapis właściwie kluczową, który miał zaś jeszcze trochę powiem, bo to efekt naszej takiej długoletniej kampanii, czyli zapis o tym, że zwierzęta w Unii Europejskiej są istotami trującymi z drugiej strony mamy dyrektywę unijną, która konkretnie określa warunki hodowli tych zwierząt z tym, że ja też od razu zaznaczę, że temat, który dzisiaj tu poruszamy się te zwierzęta hodowlane przepisy unijne jak to Rosja i jaką mają zastosowanie w naszym kraju też inna na terenie Unii jest bardzo szeroki temat, bo z 1 strony mówimy o zwierzęta, czyli różne gatunki zwierząt różne dyrektywy unijne, które dotyczą tych gatunków zwierząt, a z drugiej strony przecież mówimy też on na całej tej infrastrukturze te zwierzęta no i trzymamy na fermach litu Tyl tylnych 2 rodzaje przepisów z tym, że jak mówiono skupia się oczywiście na tych z unijnych dyrekty w dotyczących zwierząt hodowlanych, ale sezon najpier w zapytać o rzecz, jaką był dosyć podstawową czy przepisy określają jednoznacznie na ile mamy jednak każde państwo ma dowolność w tym NLP ta myśl jest ostro to podkreślić przepisy, które narzucono Bruksela czy to przez PiS unijne obowiązujące w Polsce to są tzw. minimalne wymogi dotyczące hodowania konkretnych gatunków zwierząt, czyli nigdzie nie jest powiedziane, że dany kraj nie może zrobić więcej tak, jeżeli mamy odnowę zaczynasz od kury nioski taki też własny temat medialny dziennikarze od lat pokazują, jaką są hodowane w tych klatkach pozamykane na przestrzeni kartki A4, jeżeli do dyrektywy unijne dotyczące tych zwierząt, mówi że można je hodować takie przestrzenie no nic nie jest powiedziane, że nie może dać przestrzeni większej tak i są kraje które, która też drogę, ale to tu myślę, że może jeszcze później o tym, powiedzą może on najmniej kilka takich przykładów jak zmieniały się w przepisy obowiązujące od tych, którzy hodują zwierzęta w UE jest tylko jedno drzewo, zanim przejdę do tych przepisów tak, żeby tu po prostu słuchacze mieli świadomość o już udział są astronomiczne liczby, ale tak jeszcze tylko odnajdą, podsumowując ranny dostał ostatnie pytanie dziennikarzy jak zwierzęta hodowlane mają się do zwierząt bezdomnych w Polsce jak ktoś ma nasz też do zwierząt laboratoryjnych, o co chodzi chodzi o ilość zwierząt tak, ale w latach o tym, mówi nasz dom jednak te psy koty taki temat porusza zawsze se COS do króliki cierpiący Laboratory nie tylko króliki też porusza serca na te biedne świnie swoją drogą bardzo inteligentne zwierzęta do dziś mówią spychane na bok i jeżeli mówimy o zwierzętach hodowlanych w Polsce to mówimy o rocznym o różnym hodowanie ponad miliarda zwierząt są naprawdę olbrzymiej liczby i jedno do aż trudno sobie wyobrazić, że to tych zwierząt hodujemy w nadmorskich, przechodząc do głównego zagadnienia, czyli jak zmieniały przepisy na korzyść zwierząt hodowlanych w unii lewy tylny tylny i hodował nasze pracować nad tym głównych ról w 2 19 9 7 roku, czyli 20 lat temu od dziś pierwszy zapis, który udało nam się wywalczyć, że proszę zwrócić uwagę zaledwie 20 lat temu i do tego momentu nie było żadnego dokumentu z Unii Europejskiej, który regulowałby status prawny zwierząt, czyli zwierzę było de facto przedmiotem udało się wprowadzić zapis bardzo długiej kampanii pojawi się art. 13 potem w traktacie lizbońskim, które mówią o tym, że zwierzęta są istotami żyjącymi w ich przy in co to oznacza tak w praktyce, że wszystkie dokumenty prawne wszystkie przepisy, które powstają potem w kraju członkowskim muszą respektować ten art. 13, czyli zmierzyć istotom czującym nie jest przedmiotem, jakby nie 1 wyklucza tróję przejdźmy do przykładu, bo mamy w kinach od ich do takiego konkretny przykład cielęta dzięki tym nasze działania dzięki naszej kampanii udało się wprowadzić zakaz trzymania cieląt twoje w tych specyficznych ojca to państwo nie widzą zdjęcia które, które przyniosą pani redaktor, ale druga także ciele tym kilkumiesięcznym ma unieruchomioną głowę metalowymi prętami otaczają je lico ściany drzwi nie ma żadnego kontaktu wzrokowego z nimi trendami no tak naprawdę nie wie co się dzieje posłów jest unieruchomiony i odegrać ciasna klatka dokładnie to niech jest krótka, ale tak taktyki unieruchomienie w takim boksie nazwijmy to w i od 20 0 7 roku zakazane w unii Europejskiej trzymanie się takich końca od tego momentu dyrektywą, mówi że zwierzę, że te cele te muszą mieć kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami zabronione są nasze lico ściany właśnie ze względu na to, że zwierzęta muszą się widzieć i zabronione jest też to uruchomią unieruchomienie głowy cieląt azyl to powyżej osób 8 tygodni w ogóle nie mogą być wstrzymane Noteci w Ośnie oddzielnych boksach zaraz, ale mają możliwość ruchu czy nie mają dalej otrzymany w boksie go, że mogą widzieć na czele flotylli trzymane w boksie tak no niestety ich bardzo dobrze jesteśmy, dlaczego tak tak kiedyś, że jest zespołem kolejny przykład, ale to od razu może wtrąca taką uwagę, że proszę pamiętać o tym, że MEN jest, że z Unii Europejskiej możemy hodować zwierzęta wg przepisów unijnych nie są znane z 1 przepisu, a mimo to co przypisano nie spełniają potrzeb behawioralnych, czyli dobrostanu zwierząt Społem kolejny taki przykład co udało się wywalczyć to też było w drodze kompromisu pomiędzy różnymi grupami interesu, bo oczywiście mówimy hodowca mówimy o organizacjach pozarządowych, które walczą o lepszy los zwierząt w mężu to takie to do klatki, bo tereny dla kur to mówiąc już znane obrazy z mediów dziennikarze w bardzo duży taki motorów pokazywali zdjęcia ze śledzt w, czyli kura zamknięta na przestrzeni kartki 4 od 20 1 2 roku jest zabronione stosowanie tych dlatego my już w ogóle nie są produkowane nie wolno ich używać natomiast inną przestrzeń dotyku została została faktycznie powiększona, ale też nie aż tyle to zarazem była 4 kartka teraz wiele trosk naprawdę to jest tylko z kartki A4 powiększona o wielkość dużej pocztówki i plus dodatkowe wyposażenie wcześniej nie było rząd w ogóle nie było miejsca do drapania nie było kim MO maty to te elementy się pojawił natomiast no mówię znowu pojawi się pytanie czy to spełnia potrzeby dochody realne górną normalnie jest to dalej no w jaki sposób zadawania cierpienia tym zwierzętom ruch później udało się wywalczyć zakaz trzymania się, więc takich RM końca porodowych to są to cud to jest taki rodzaj metalowej klatki, którą śmiałości może tylko stać może położyć nie może nawet obrócić Drozd proszę sobie wyobrazić ciążą świń trwa niecałe 4 miesiące dokładnie 3 tygodnie 3 Niemcy nędzy 3 miesiące 3 miesiące 3 tygodnie 3 dni, czyli niecałe 4 miesiące przy sobie wyobrazić tegoż niektóre 4 miesiące jest cały czas dzień dzień zamknięta w takiej metalowej kratce wstaje i wykłady Rasel to znaczy, że nie ma już w końcu w Polsce niema tylko licz no niestety udało się wywalczyć poprawę tych przepisów natomiast wciąż dozwolone jest stosowanie tych no no to w Polsce są jeszcze, że okropnych analizował prawa polegało ten czas został znacznie skrócony w tej chwili to są 3 4 tygodnie przed po rozwodnieniu apotem tydzień przed porodem, gdy świnie znowu jest składana do takiego momentu, gdy zamierzała na świecie tak są takie zdjęcia z tak należy takim końcu, a w prasie dają sąd talony dalej z tym koszt, który to jest troszkę większy kojec no to już idzie po porodzie, ale wciąż jest to rodzaj klatki, która non też bardzo ogranicza przestrzeń oczywiście kontakt z tymi procentami ostatnich sukcesów z tego roku to jest w marcu parlament Europejski zdecydował, że czas wycofać środki w ogóle z hodowli królików i to od razu mogę państwu powiedzieć królików w unii Europejskiej hoduje się ponad 300  000 00 0 czy z olbrzymia liczba po co wiemy, ponieważ rodzina stosunkowo rzadko je się król tak, iż ludzie o Polskę to są 2  000 000 królików na język tak to też jest dużo, gdyż na rynek Polski ten też, ale też na eksport albo wszyscy teraz wyobrazić, że do tego momentu, czyli pomimo, że w marcu było to głosowanie, ale do tego momentu nie ma żadnych regulacji unijnych jak króliki można hodować czy też dotyka to znaczy wiadomo, że nie mógł nie można hodować w tak jak hodowano w 2 w tych klatkach tak czy drzewo jest totalna dotarła już od ich jako korupcyjnego w tym określenia wolna Amerykanka nie ma żadnych przepisów, czyli można je wkładać do plotek nowy ile się zmieści tak naprawdę docent dr Jack no trudno uznać za zwycięstwo wyjaśnienie zwycięstwem jest to, że pojawił się temat pojawił się Rachoń i PL dzięki głosowaniu co chcą go z europarlamentu parlament Europejski przekazał prośbę do innych do komisji Europejskiej, która produkuje, jakby to prawo europejskie, że czasy tym zająć i BNO potwierdził, że należy wycofać środki z hodowli królików bardzo serdecznie dziękuję to była pierwsza część naszej audycji poświęcona 1 tylko z kilku tematów, które były poruszane podczas konferencji, o których była mowa na początku po informacjach wrócimy do konferencji wywiad z panem Tomaszem Pietrzykowski profesorem prawa dziękuję Małgorzata Kwiatkowska prezes fundacji cyfr była naszym gościom dziękuję bardzo dzień dobry państwu jesteśmy w siedzibie Okręgowej rady Adwokackiej przy Alejach Ujazdowskich, a to stąd, że właśnie tutaj odbyła się konferencja w różne zwierzęta różna ochrona o sytuacji prawnej zwierząt mówi to dlatego, by ewentualnie wybaczyli nam państwo techniczne niedoskonałości zawinięte w pan prof. Tomasz Pietrzykowski przyjechał pan do nas z Katowic, by już pracuje pan na Uniwersytecie śląskim panie profesorze zawsze tylko przez telefon udaje nam się porozmawiać w radiu TOK FM, a wszystkim dzień dobry dzień dobry państwo dzień dobry panie redaktorze ja również bardzo cieszy, że mamy tę rzadką okazję porozmawiania osobiście, korzystając z okazji, jaką jest ta konferencja panie profesorze i innych były różne referaty różne wystąpienia dotyczyły one zwierząt towarzyszących zwierząt hodowlanych zwierząt dzikich pan zajął zabrał głos jako 1 z pierwszych wystąpienie wprowadzające status prawny zwierząt Dave fiksacja i co dalej bez wieści słuchaczom co oznacza dywersyfikacja to likwidacja takie tajemnicze słowo, które się w Polskim języku prawniczym przede wszystkim pojawiło 20 lat temu wtedy, kiedy uchwalono ustawę o ochronie zwierząt obecną ustawę 10m siódmym roku art. 1 tej ustawy mówi to jest bardzo często przypominany przywoływany przepis, że zwierzę jako istota żywa zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą właśnie tom efekt tego przepisu, czyli usunięcie zwierząt sprawnej kategorii rzeczy jako istot zdolnych do odczuwania cierpienia nazywamy ich sprawną weryfikacją to jest od łacińskiego słowa rei rzeczy i zwierzęta zostały zweryfikowane, czyli od rzeczy mówią one tak dosłownie nazywa się w no dobrze zwierzęta przestały być rzeczami wobec tego, jaki mają status pan tutaj i to od razu każdemu, kto nawet na to spojrzy daje domyślenia, bo pan powiedział tak przestały być rzeczami i co dalej no i właśnie o tym, było moje wystąpienie to jest pewien pewne wyzwanie można powiedzieć do naszego porządku prawnego i jest myśl stosowny moment do tego, żeby zacząć o tym, dyskutować, dlatego że ustawę i co za tym idzie są weryfikacje mamy z roku 9 0 tego siódmego teraz mamy 20 1 7 minęło 2 0 lat i ta jest bardzo dobra okazja do tego, żeby zadać pytanie co zwierzętom Derejczyk racja dała i ci z SC słuchaczy i zapewne się też z panią redaktor do tej grupy zaliczamy pamiętamy te dyskusje, bo to przez byłaby bardzo kontrowersyjnej bardzo żywo dyskutowana wtedy zmiana wprawie wprowadzenie tego art. 1 i ustawy o ochronie zwierząt ne i towarzyszyło temu towarzyszyły temu wielkie nadzieje na 3 spodziewano się, że jak wreszcie wprawie zapiszemy, że te zwierzęta nie są rzeczami to nastąpi jakiegoś rodzaju przełom, jaki się za nowe otwarcie w tym jak one są traktowane minęło 2 0 lat i najwyższa pora z tym zrobić rachunek sumienia i zobaczyć czy rzeczywiście samo zapisanie, że zwierzęta nie są rzeczami w istotny sposób jakoś podnosi standardy ich traktowania w no i co jak brzmi odpowiedź odpowiedź nie jest wesoła, a to znaczy dobrze, że ta weryfikacja została dokonana, że ten przepis, że mnie tam w tej ustawie jest, ale jego rzeczywista rola jest w dużej mierze taka można powiedzieć wychowawcze ideologiczne, a to znaczy jeśli chodzi o realne konsekwencje prawne to one są śladowe oczywiście to nie znaczy, że przez 20 lat się nie poprawiły różnego rodzaju standardy ochrony zwierząt się poprawiły, ale poprawiły się w przygniatającej większości z powodu szczegółowych regulacji prawnych, które gdzieś tam były zmieniane modyfikowane uzupełniane raz sama klauzula sam sąd ten zapis weryfikacyjne w istocie rzeczy odgrywa rolę bardzo niewielką ja podałem w swoim wystąpieniu różne przykłady innych ale, żeby już ograniczyć tylko do 1 takiego chyba najbardziej spektakularnego i jednocześnie najłatwiejszego Bobo jest stosunkowo świeżej dobrze znany nie to wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat do uboju rytualnym mnie i co istotne w tym wyroku dla przypomnienia Trybunał uznał, że ubój zwierząt bez pozbawiania ich wcześniej świadomości bez ogłuszania nie jako element rytuału religijnego musi być w Polsce dopuszczalny, dlatego że wymaga tego konstytucyjna wolność praktyk religijnych i co istotne w uzasadnieniu tego wyroku obszernym uzasadnieniu właściwie Trybunał nawet nie wspomniało o tym, że zwierzęta nie są rzeczami ten przepis jest przywołany tak dla porządku jak jest tam w zrekonstruowanym stan prawny nad widzimy właśnie w tym wyroku, że mimo takiej jednoznacznego zadeklarowanie, że zwierzęta nie są rzeczami nie stanęło na przeszkodzie wydaniu wyroku jednak z PET w skrajnej sprawie, bo poprzez ubój rytualny wiąże się z ekstremalnymi cierpieniami zadawanymi zwierzętom i nie zapobiegł temu, że one zostały w istocie rzeczy potraktowane przez najwyższej rangi organ sądowy w Polsce my jako przedmiot rytuału religijnego one po prostu zostały sprowadzone do tej roli liczyło się to czy w mniejszości religijne mają w Polsce mieć prawo do tego, żeby w sposób no właściwie nieograniczony mnie ten typ rytuałów religijnych praktykować nea jeśli tak to wtedy to, że przedmiotem tego rytuału religijnego jest akurat zwierzę nie powiedzmy w inny świece albo albo jaki jakaś relikwia, bo cokolwiek takiego to kto to w ogóle nie miał tego Trybunał żadnego znaczenia że, aby po prostu takim samym obiektem tego rytuału wszystko inne miasto pokazuje, że tak naprawdę my nawet ten efekt dalej fiksacji zwierząt jakim, jakiego się spodziewano to znaczy, że on jakoś mentalnie wpłynie na świadomość, że my przestaniemy te zwierzęta postrzegać jako rzeczy on przynajmniej w tego rodzaju przypadkach jest niewystarczający to co nie mnie nie daje przynajmniej wśród sędziów wśród prawników prokuratorów na tego efekty i zmagamy się cały czas z tymi samymi problemami RM opisywania zwierząt jego postrzegania i ich statusu prawnego jako po prostu rodzaj własności przedmiotów nie obiektów handlu transportu itd przepisy ustawy tyle lat już można powiedzieć 15 lat temu 10 lat temu 5 lat temu takie same oprócz tego co często narzuciła nam Unia w kwestii do zwierząt hodowlanych i t d. a 3 jednak nie jest tak, że praktyka organów sądowniczych mówiąc krótko wyroki postępowaniem prokuratury i t d. jednak uległy zmianie w tym sensie uległy, dlatego że jednak zmieniła się trochę świadomość, owszem, mnie ja też, że z jak przed rundą powiedziałem uważam, że bardzo dobrze się stało jesteśmy innym miejscu dzisiaj niż 20 lat temu również jakiejś mierze dzięki temu, że ten przepis weryfikacji się tam znalazcy pytanie jest czy w takim kształcie w jakim on jest czy ten efekt jest wystarczający czy inny czy to nie jest już poradę do do tego, aby zastanowić się i takim pytaniem swoje wystąpienie zakończyłem, bo dotąd to ono nie miało prowadzić do żadnych twardych wniosków to raczej było pewien dylemat zarysowany czy czy powinniśmy próbować pakować to pojęcie zwierząt jako nie rzeczy jakimiś dodatkowymi treściami, które nam pozwolą pójść dalej jak by wzmocnić ten proces budowania świadomości traktowania zwierząt winny sposób niż po prostu innych innych przedmiotów czy 3 3 czy obiektów nie czy też uznajemy, że weryfikacja swoją rolę spełniła tyle ile się dało przy jej pomocy osiągnąć to już 1 2 0 osiągnęliśmy i teraz trzeba myśleć o tym, o czym, o co pani redaktor słusznie zapytała czy ten przepis mówi trzymane nie są natomiast nie mówić czym są i być może takim kolejnym etapem byłoby spróbowania byłaby pod było podjęcie próby skonstruowania zbudowania w sposób jakiś pozytywny prawda jakiś kategorii prawnej, która byłaby dla prawników praktyków sędziów prokuratorów policjantów bardziej czytelna niż samo negatywne powiedzenie czy zwierzęta nie są, ale czy taka próba została podjęta teraz, gdy trwają prace nad nowelizacją ustawy nie praca nad nowelizacją dotyczą szczegółowych rozwiązań prawnych art. 1 pozostaje bez zmian przy czym to są to są zmiany bardzo potrzebne jej powiedziałbym adresując te bardzo wiele różnych niedomagań praktyk, które wychodziły na ja w w praktyce funkcjonowania ustawy o ochronie zwierząt z różnych zresztą sfera w inny i ta dyskusja, która dotyczy takiego można powiedzieć prawno ideowego fundamentu ochrony zwierząt, jakim jest ten status czy czy ten obecny czy ewentualnie ich przeszły w ZAK 1 płaszczyzna druga to są konkretne rozwiązania prawne w dziedzinie prawa karnego administracyjnego cywilnego my i t d . i tutaj mieliśmy przez to 20 lat niezależnie od różnych zmian, które w międzyczasie do ustawy o ochronie zwierząt prowadzona, ale tak czy owak mieliśmy mnóstwo takich wąskich gardeł mnóstwo drobnych czasem niedopowiedzeń ustawia albo luk, które w istotny sposób utrudniały praktyczną realizację tych przepisów i największą zaletą tej nowelizacji jest to, że wiele takich szczegółowych rozwiązań jest w niej proponowanych, które mają te wąskie gardła zlikwidować KRUS jest kilka naprawdę fundamentalnych zmian takich jak zakaz hodowli zwierząt na futra jak ograniczenie w takich granicach jakich to jest możliwe po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego tych, o których wspomnieliśmy już uboju rytualnego jak i jaka tam jest propozycja zapisu jest tam proponowane były ubój rytualny był dopuszczalny wyłącznie na potrzeby mniejszości religijnych żyjących w Polsce, czyli krótko mówiąc dla naszych wyznawców religii zarówno islamu jakich judaizmu tak natomiast na Expo nie to jakby odcina zupełnie inne aspekty cały ekonomiczny jest odwrotnie cały ten masowy ubój rytualny, bo przecież o to tu tak naprawdę chodzi można się spierać co do nawet na jak na napad na płaszczyźnie czysto konstytucyjnej czy ideowej czy Trybunał miał rację uznając, że wolność religijna stoi wyżej niż ochrona mnie dobrostanu zwierząt, ale skoro Trybunał tak gorzej jest jakby sprawę w pod tym względem przesądził to jest kwestia tylko jak szeroki będzie wyjątek i tutaj Trybunał dał swobodę ustawodawcy powiedział, że w tej sprawie to nie jest nasza decyzja tylko to parlament ma powyżej 3 jeśli to i jest już dopuścili musi być dopuszczalne co najmniej dla mieszkańców Polski to niech parlament decyduje się również na Expo czy nie Trybunał nie zrobił nic aż 8 parlament nie zrobią nic do tej pory w związku, z czym my ta ta możliwość w gruncie rzeczy pozostawała otwarta dla dowolne cele z eksportowe ekonomiczne inne, więc więc, jakby szybko się ten przemysł uboju rytualnego w Polsce odbudowywał no i teraz to przymknięcie tej możliwości byłoby niezwykle ważne, bo to jest tak naprawdę przygniatająca większość banków rytualnego w Polsce są z oczywistych powodów inne cele eksportowe ekonomiczne, a nie zaspokajanie potrzeb tych w sumie śladowych mniejszości religijnych, które w, który funkcjonuje w samej Polsce chyba zna ten projekt nowelizacji tech no zna mnie nie brałem udziału w jego w jego przygotowaniach natomiast oczyszcza się go publicznie pokazał tego przedtem ten na ile jest on dla pana wystarczający czy są one istotne elementy, które blokują tarczy to jest najmniej w bardziej głęboka można powiedzieć kompleksowa może to jest lepsze słowo kompleksowa poprawa standardów ochrony zwierząt, jaka w ogóle w Polsce od wprowadzenia samej ustawy o ochronie zwierząt 10 07 . roku została zaproponowana były różne nowelizację mniejsze większe ważniejsze mniej ważne natomiast jest pierwszy taki całościowy akt, który mówi w tym rozdziale do tej pory problemem był przepis taki czy inny na to go napra w w tamtym rozdziale problemem było to czy tamto to to naprawdę w moim przekonaniu to jest bardzo ważna nowelizacja jest niezwykle cenny istotne dopilnowanie, żeby nasze na tyle na jotę jest możliwe ponad podziałami politycznymi ne dała przeprowadzić, bo to jest rzeczywiście po 20 latach wyraźny krok do przodu i nawet jeśliby się tak miało zdarzyć, choć bardzo bym tego nie chciał, że jakieś elementy z tego projektu wypadną no te kontrowersje budzi chociażby właśnie ten radykalny zakaz hodowli zwierząt na na cele produkcji futer co ja uważam za zdecydowanie uzasadnione i jakby bez etycznego punktu widzenia w ogóle w ogóle bezdyskusyjne natomiast że, gdyby nawet tego rodzaju elementy miały się tam nie znaleźć to i tak ta ta cała reszta jest jest bardzo cenna i należy nawet jakiś okrojonej wersji ten projekt zdecydowanie popierać bardzo serdecznie dziękuje rozmawiałam z prawnikiem w prof. Tomaszem Pietrzykowski Uniwersytet Śląski dziękuję bardzo dziękuję bardzo dziękuję państwu dziękuję pani redaktor jesteśmy już na antenie tak jak zapowiadała w tej części audycji moim gościem jest pani Karolina Kuszlewicz adwokat w dzień dobry dzień dobry w tym pani oraz z innymi koleżankami w tym była pomysłodawczynią konferencji, o której tu już rozmawialiśmy tak udało się w stworzyć i przeprowadzić pierwszą konferencję dotyczącą ochrony zwierząt po pierwszą to znaczy pod auspicjami Naczelnej rady Adwokackiej albo jak bywało na konferencjach dotyczących w dni aspektów prawnych dotyczących zwierząt jest tym, że z reguły organizatorami były to on w organizacje pozarządowe zajmujące się pomaganiem zwierzętom, owszem, prawnicy Dante występowali, ale to nie był konferencje organizowane przez prawników, mimo że poza 1 bardzo wiele lat temu właśnie taki był nasz cel też, żeby wreszcie ta konferencja miała przełamać kilka stereotypów m. in . taki, że Lanzmann w zajmowanie się ochroną zwierząt wprawie jest kimś takim tematem mniej poważnym w LM tak nadające się do lekceważenia w Serie dziwnych przyczyn uznajemy, że ustawa o ochronie zwierząt jest jakby aktem niższego rzędu niż inne ustawy jest większa tendencja do właśnie to dość lekceważenia czy wybiórczego traktowania i my chcieliśmy też nad konferencją wrócił z oczywistych wartości akcjom jest ochrona zwierząt celem samym w sobie oprócz oczywistej wartości pokazać, że w ten temat bardzo ciekawy z perspektywy prawnej i wcale nie, zamykając się tylko w kwestiach w ochrony Piasków i kotków oczyszczą je w cudzysłowie dlatego, że to już często właśnie tak się nazywa osoby, które zajmują się sensy z pewnym czasie z takim lekceważącym w wskazaniem w erze to nie tylko sprawy dotyczące ochrony zwierząt przednia humanitarnym traktowaniem tych zwierząt towarzyszących, ale cały szereg różnych skomplikowanych spra w wymagających znajomości prawa krajowego prawa unijnego traktatu w międzynarodowych dlatego dziś na warsztat m. in. w sferze ochrony zwierząt dzikich czy ochrony zwierząt doświadczalnych czy pokazaliśmy problem zwierząt bezdomnych właśnie pod Rzym pewien stereotyp w myśleniu, że Stomma na temat przełamać to jest zespół ME d s. kobiet, a 3 min, a koledzy adwokaci nie mieli nic przeciwko gminie oporów, nawiązując do tego co pani powiedziała na początku jest, by też przypominam reakcję w reakcji środowiska prawniczego na pismo, które wystosował prokurator generalny wówczas Andrzej Seremet kwestię karpi, w jaką wzbudziła no mało poważnie mówiąc delikatnie reakcję myślę, że staną się, w którym pan prokurator generalny w 2000 jedenastym roku wystosował do 3 6 lat redaktor reakcją prokuratorów niższego rzędu obaw są skandaliczne Anną psy, ale doskonale odzwierciedla, jaki mam psa sumy do tych spraw faktycznie telekonferencja z Wisłą zespół d s. kobiet czy czasem zadać pytanie, jaki ma związek ze zwierzętami w LO im to związek widziałyśmy i tak konferencja pod tym samym trwa dosyć odważna, bo chcieliśmy pokazać, że w jest to tendencja do wykluczania różnych grup słabszych z ochrony prawnej na przestrzeni wieków to obserwowaliśmy jak prawo rozszerzała powezmą wrażliwość ochronę na podmioty o ludzkie przede wszystkim się w 20 01 . wieku zacząć to w dwudziestce zaczęliśmy rozszerzać tą w ochronę również na nas zwierzęta w UE, ale i jest są związki, które nas interesują takie typowo prawne dotyczące kobiet i zwierząt, dlatego że są podobieństwa w OFE wszystkich przestępstwach przymocować w zarówno takich, które niosą się ofiarami padają kobiety, bo najczęściej ofiarami przemocy domowej są kobiety z Jagi takich, których ofiarami z ran padają zwierzęta są takie badania przeprowadzone w stanach Zjednoczonych, z których wynika, że mam w sprawcy znęcając się nad zwierzętami, ale pięciokrotnie częściej mieli tendencję do popełnienia przestępstwa później w wobec członków najbliższej rodziny albo badania z 10 08 . roku z New Jersey, w których wykazano, że badano przez przemoc wobec dzieci w domach i wykazano, że w 8 8 przypadkach tam, gdzie była stwierdzona ta przemoc wobec dzieci dochodziło również do przemocy wobec realnych zwierzęcia domowego, więc byśmy widzieli te związki dostrzegali w trawie lat to tak naprawdę moglibyśmy 1 jak i w 1 i drugiej sferze przemocy dużo skuteczniej przeciwdziałać to też było to też nas interesowało go, bo takim powodem, dlaczego widziałyśmy ten temat na warsztat a jaki będzie ciąg dalszy w pani powiedziała pierwsza konferencja to macie jakieś plany konkretnych planów nie mamy natomiast celnym od USA konferencja cały przebieg, ale też torze znamienici prelegenci prelegent KIS zgodził się wystąpić na tej konferencji próbowano ich naprawdę, bo bardzo duże wsparcie, ale ożywiona dyskusja pokazują, że to temat ten fragment od lokatora musi się zajmować się po prostu trzeba trzeba trzymać konsekwentnie w go rozwinąć myślę, że jest wielkie wyzwania przed nami w pasie są środowiskiem prawniczym do tego, żeby zrewidować granica między BMW granice wprawia w przepisach między interesem człowieka, a humanitarną ochroną zwierząt to jest zresztą, o czym mówił prof. Pietrzykowski, czyli to, że z 1 strony dzisiaj stwierdzamy, że zwierzę nie jest rzeczą, a z drugiej strony nie jest przecież podmiotem, czyli czy miast w świetnym przykładem jest chociażby dawania prezentów na święta w postaci zwierząt to w rozumieniu prawa cywilnego jest darowizna i w i w zasadzie w taki sposób wielospecjalistyczny w ujęciu to zwierzę daje jakże patrz nie biorąc poprawki na to, że z ustawą o ochronie zwierząt w i która wymaga tego, żeby przepis jest o rzeczach stosować odpowiednio, czyli biorąc poprawkę na to, że zwierzę jest istotą żyjącą w tym musi dojść do umowy między 2 stronami tej darowizny na wolność być uzgodnione ustalone przygotowane, choć to, by za bardzo nie formalnie izoluje sprawy, jeżeli no pamiętam jako dziecko od bardzo chciałam mieć zwierzę psa na jej te moje marzenia dwukrotnie zrealizowała moja babcia mogą być tak mogłoby tak być, że zrobiłaby to właśnie w tym momencie, gdy dziecko dostaje dziecko dostaje prezenty w Allianz coś było w tym złego nie nie mówi, że to jest coś cokolwiek w tym złego w próżnię dobrze zrozumieć się obraz sytuacji, w których daje się prezydent FR postaci zwierzaka w ich komu się z bliskiej rodziny natomiast jest to w PRL jest to całkowicie przemyślana rozzie w sytuacji, w której w pani redaktor była dzieckiem i tak ktoś inny brał za to zwierza odpowiedzialności jak by tak to była lekka stąd decyzja przemyślana chodzi o to, że stwarzają zdarzają się sytuacje, w których 1 osoba postanawia drugie dorosłej osobie sprawić prezent niespodziankę n p. kupić słodkiego szczeniaka w i faktycznie wtedy powieść to traktować jako umowa darowizny, a każda umowa powinna w UE, by odbywać za zgodą i wolą obu stron czy ten brak ze strony powinny ze sobą na ten temat wcześniej porozmawiać to droga na wylesienie pod sercem tego formalnego umowy darowizny to zdrowy rozsądek kij w te niejednokrotnie o tym, rozmawiał moich programach o dawaniu zwierząt w Chinach Live właśnie, by sprawić komuś przyjemność to zwykły rozsądek nakazuje, bo też dowiedzieć się przez co do osobówek naprawdę się ucieszy z tego czy to z oboma warunki czy to jest dobry pomysł i t d. dalej dalej droga tak i jednocześnie znamienne jest to, że w okresie poświęca go świątecznym zwierząt schroniska przebywa, czyli widać z tego, czyli widać z tego i jak często nie przestrzegane są co ludzie nie mają wyobraźni i zachowują się co to dużo mówić odpowiedzialnie będzie powiedzieć głupio czy, traktując to faktu zwyżek rzecz dla tak, bo wystarczy pomyśleć zwierze i kupione trafia w ręce osoby trafia do domu za chwilę się okazuje, że ten dom to nie jest ten dom i dać się okazuje, że jest problem ze zwierzęciem w ich Elektra noga może trafić do kogoś innego trafia ostatecznie do schroniska w woli mecenas Sylwia pani nie zdążyłam pogratulować a gdy była pani tu kilka miesięcy temu opowiadała o swojej drodze życiowej i jej tak mój wiek pani była bardzo dojrzałą w Ostrowcu, a w Hiszpanii jest on bardzo młodym osobom w dziale jednak w ma pani z pewne doświadczenia i nie rozmawialiśmy o tym, dyskont to właśnie zainteresowała się pani, dlaczego to on tematyką ochrony praw zwierząt o pani pracy o przypadkach którymi się pani zajmowała no to wtedy nie wiedziała za kilka miesięcy będę mogła pani gratulować tego zajęła pani pierwsze miejsce w konkursie w konkursie w na nadzieje prawnicze to tak nazwać to są wschodzące gwiazdy prawnicze tak liderzy jutra 2 0 17 konkurs Ogar organizowany przez dziennik gazetę prawną i Wolters Kluwer Polska gratuluje mu bardzo dziękuję w szczytnej idei, jaka była konkurencja i jak to jest mniej Belki są etapy do tego, by zająć pierwsze miejsce ktoś wybiera zwraca się do nas sami się zgłaszali młodzi prawnicy to znaczy, że to po pierwsze bardzo dziękuję za gratulacje to jest też dla mnie bardzo duże wyróżnienie też symboliczne, ale zaraz po otwarciu bowiem w Anglii to jest takim chyba najbardziej przegnać na pewno najbardziej prestiżowy konkurs nic dotyczący mające na celu wyłonienie najlepszego z najlepszych prawników młodego pokolenia wolne są adresowane do prawników młodego pokolenia prawników prawnicza w LM inny odbywa się co roku po zgłaszać kandydatów mogą zgłaszać kandydatów mogą one zarówno w kancelarii firmy inny samolot podmioty samorządowe w nas kandydaci mogą również zgłosić sami dużo takich kandydatów zgłoszonych w tym roku tych kandydatów zgłoszonych było 1 60 w ja miałam takiej galerii i na początku i na początku dotkną jest zaś czy coś tak powiem nie żyją byłam kandydatką zgłoszoną przez Okręgową radę adwokacką w Warszawie w Zatoce bardzo podziękować dlatego, że to z okazania ogromnego zaufania w Erlangen w mojej działalności, która z działalności jednak w dosyć specyficzną po tak rozmawiałyśmy przez wiele lat po prostu głos w te tematy były zwyczajnie lekceważone wprawia w po ich spośród tych kandydatów zgłoszonych nam potem kapituła wybierała w nas trzydziestka trzydziestka finalistów spośród tej trzydziestki w zabierano w LO 10 1 0 osób najlepszych i przyznawano miejsca były również na nagrody specjalne z rzeczy jak wyłaniano pasma 1 5 takich prawników liderów w Polsce, ale tutaj mam przed sobą książkę, który jest pani współautorką, czyli to mnie tylko w inny za pani zaangażowanie i działalność kwestie w prawa zwierząt książka umowy gospodarcze przykładem jest brak też podręcznik trzecie wydanie zespół autorką wygasła druga z autorka Agnieszka Kurtiak samo Dulska gratuluje tak dziękuję w imieniu swojej swojej pani mecenas coś jest inny wygląd dziewczynką to mówią, że chcą być pisarką i przez 3, a nie sądzę, że przed oczami żony Jenna Rosjanie tak nudnej szachach szybkich i strach, ale neony i zrozumiemy innym podręcznikiem właściwie ma ona jest ono jest katalogiem związanej z taką schedę naszych doświadczeń, kiedy zdawałyśmy egzaminy zawodowe z gospodarzy tych umów gospodarczych z i byłyśmy przerażone w UE, bo dla nas trudnym egzaminem i LO w związku z tym, że był tak trudnym egzaminem to przygotowałyśmy suszarek notatek uznałyśmy, że to metodyka, którą pracowałyśmy w przygotowaniu Stellę przyda się też innym i okazało się, że faktycznie jest zapotrzebowanie na taką książkę Szymona status bestselleru sprzedażowego w jest to trzecie wydanie w faktycznie kapituła w fazie tego konkursu Rising Stars prawnicy liderzy jutra połączyła tezy te 2 obszary z 1 strony tartaki mocno wrażliwe związane z ochroną zwierząt z drugiej strony w UE związany jest działalność w obszarze prawa gospodarczego biznesowego w i z tego połączenia, ale wyszła ta nagroda w jak przeczytałam głównie jest to fragment w artykule gazety nie z gazety prawnej, a mianowicie w jak zawsze liczą się przede wszystkim osiągnięcia zawodowe i prospołeczne zaangażowanie pod tym względem Karolina Kuszlewicz nie ma sobie równych to dzięki uporowi i umiejętnością doszło pod koniec ubiegłego roku do wydania przez Sąd Najwyższy przełomowego orzeczenia w sprawie dobrostanu ryb Sąd Najwyższy uznał, że sprzedawanie żywych karpi foliowych workach bez wody jest formą znęcania się nad nimi za co może grozić nawet pozbawienie wolności kara doprawdy niewielu prawników jest w stanie zmusić wielkie sieci handlowe do zmiany utartych innymi kłopotliwych trakcyjne zobaczymy najlepsze zmieni w praktyki dużych sieci handlowych no ale chyba to zwycięstwo, bo tak to trzeba określić to zwycięstwo w Sądzie Najwyższym stanowiło bardzo ważny element powody, dla których zwycięża tańce konkursy myślę, że tak, zwłaszcza że we Lwowie jest wprost eksponowane na euro uroczystej gali też właśnie w ten sposób w opowiadano o mojej działalności w i ja jestem z tego powodu bardzo o tym, SA Ol ska wskazał, że to ma symboliczne znaczenie, dlatego że w LM ten konkurs zwykle wyłoniło prawnika prawniczka prawniczka osób pierwszymi zawsze zajmowała kobieta w czytam tę biznesową w ME i lasy są korporacje prawnicze RDOŚ tak albo obsługującą jakiś wielki transfer na nowe technologie w, a tutaj kapituła postawiła na takie wartości, które dotychczas uznawane są właśnie takie w Nyonie koniecznie niekoniecznie poważna na pewno mniej poważne niż ta wielomilionowe transakcje z miejsca tematów wielkie symboliczne znaczenie w ME i pokazuje pewną zmianę wmyśleniu również właśnie w tym dużo w świecie prawniczym, że trzeba stawiać również ma takie wartości jak ochrona zwierząt sprawia ochrona środowiska naturalnego jak ochrona przyrody w i myślę, że one, że świat prawniczy do strzegło to, że są również wartość nowoczesna w Wilnie i to tak naprawdę ta wygrana w związku z karpiami w PE była najbardziej eksponowanym powodem przyznania antynagrody w Iowa New Dehli zapraszamy do programu, który wrócił jak zwykle co roku do sprawy karpi porozmawiamy tak praktycznie, jakiej wymiary, jakie znaczenie dla każdego z nas EMA to co orzekł Sąd Najwyższy jak się zachować wypad ku, gdy widzimy karpie sprzedawane bez zgody mam nadzieję, że w nie uda nam się także zaprosić jak kilka lat temu przedstawiciela od głównego lekarza weterynarii w tym wobec tego już w tej chwili panią zapraszam 100 przecinku 0 z chęcią krzewach jest teraz gratuluje wygranej w konkursie na wschodzącej gwiazdy świata prawniczego dziękuję bardzo dziękuje w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA