REKLAMA

Śmierć antyterrorysty to nie "wypadek przy pracy"?

Połączenie
Data emisji:
2017-12-04 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR-U i 5 Olsztyn Igor 13 4 3 Jakub Janiszewski przy nich zostanie ze mną Ostródy Piotr Niemczyk były zastępca dyrektora zarządu wywiadu ruchu urzędu ochrony państwa specjalistą d s. bezpieczeństwa dzień dobry dobry ponoć dobre państwo będziemy rozmawiać o słynnej już w strzelaninie pod Wrocławiem, w której zginął 1 policjant 3 zostało rannych zginął także sam napastnik rzecz dotyczyła kradzieży pieniędzy z bankomatu tak bardzo brutalny sposób rozumiem, Rozwiń » że trzeba było go po prostu rozpruć to maszynę i pan w swoim tekście dla oko Press pisze, że to są sprawy dobrze znany policji wiadomo, że to robią to osoby, które posługują się bronić en, które posługują się ładunkami wybuchowymi właśnie, dlatego że są urządzenia bardzo pieczołowicie zabezpieczane i tutaj czas rzeczywiście wiedzieć jak i trzeba mieć pewne konkretne środki w fakt, że w tej sytuacji, że 1 z policją zginęło 3 zostało rannych pana zdaniem świadczy przede wszystkim o nieudolności tak niestety także w Lublinie chodzi o nieudolność tych oficerów funkcjonariuszy oddziału antyterrorystycznego, ponieważ poniesienie po prostu nie dość dobrą taktykę Amielin taktykę dobraną do dołu do takiej sytuacji, jaka została opisana przez przełożonych tak oni z komunikatów policyjnych nie niezależnie od tego na ile te komunikaty są prawdziwe, ponieważ znam spekulacje różnych byłych funkcjonariuszy najczęściej liczymy, że wcale nie musiały tak mogłoby zupełnie inaczej trochę i trochę o to, żeby przykryć się tak pan jeszcze większą wpadkę policja wydaje komunikaty, które nie do końca pokrywa się rzeczywistością ale, ale zostawmy te spekulacje na boku prawdopodobnie funkcjonariusze jechali przekonani, że mają zabezpieczyć teren w i ewentualnie ująć sprawcę mówi Anna ataku na bankomat tryb prawdopodobnie wygląda w ten sposób rzeczy podłożył ładunek wybuchowy po to, żeby zrobić, żeby dziurę w bankomacie tak w umowach o takich przypadków jest kilka kilkanaście rocznie w Polsce tego nie jest duża, ale są tak policja dobrze zna ten modus operandi to są albo albo profesjonalnymi lub Mario Monti wybuchowa czasami tak się improwizowane na bazie tam budki z propanem butanem mniejsza o to zanim by być dopasować do tego taktykę różni fachowcy, którzy wchodzą dyskusje na ten temat mówią, że było kilka innych wariantów, bo niż spodziewali tego zagrożenia ze strony sprawcy to prawdopodobnie by była inna inna inaczej do tego podeszli, czyli Debbie nie mieli kompletu informacji co znaczy, że nie mieli kompletu informacji w momencie, kiedy 2 uczestników tego tego tego ataku na bankomat tak to nazwijmy to byli ludzie dobrze znani policji jako członkowie zorganizowanych grup przestępczych podkreślam członkowie zorganizowanych grup przestępczych właśnie z drugiej strony Centralne Biuro Śledcze cały czas podkreśla, że z jego najważniejszych jego zadań jest jedno i filtrowanie zorganizowanych grup przestępczych i obserwowanie co robią członkowie tragiczna postać komunikant psów policyjnych, które zresztą przytacza w swoim tekście podaje, że wg danych za 20 1 6 rok około 7 00 0 członków zorganizowanych grup przestępczych zostało rozpoznanych przez Centralne Biuro Śledcze, jeżeli oni zostali rozpoznani no to zadanie Centralnego Biura Śledczego jest monitorowanie tego co oni prawo do tego ma policja narzędzie do tego z kontrolą operacyjną także pobiera dane internetowe dane telekomunikacyjne różne prawda to nie jest tak, że to musi być 7 00 0 funkcjonariuszy policji i każdy ma 1 przy zamianie bardzo dużo robią komputery, a do tego służy tzw. analiza kryminalna, jeżeli ta analiza jest prawidłowo zaprojektowana to w momencie, kiedy 1 z członków zorganizowanej grupy przestępcze, bo znika z 13 post Paul pozuje z innym urządzeniem do komunikacji Niewiem zaczyna kombinować z jakimi samochodami czy zaczyna się kręcić środowisko handlarzy bronią, żeby zdobyć broń to to w jaki sposób może być zauważona czyli, czyli mamy pewne błędy w identyfikowaniu zagrożeń na poziomie w gruncie rzeczy być może zupełnie nieźle rozpoznane środowiska przestępczego, jeżeli to nie zrobiono taki sposób to prawdopodobnie dlatego są inne priorytety, bo trudno sobie wyobrazić coś ważniejszego z punktu widzenia policji niż niższy gdyby, jakby obserwowanie członków zorganizowanych grup przestępczych, które mogą nieść za sobą już jako zagrożenie dla porządku publicznego bezpieczeństwa ludzi, a co może być komórkach są inne priorytetowe to to jest to co to co też trochę też odniosę się w swoim tekście z napisem 2 jest być może naszych obu zwrócił uwagę, że w momencie, kiedy władz w 2 lata temu prawie, bo to był początek 20 16 roku mamy go za tysiące siedemnastego dyskusyjna to podstawa terrorystyczne to co to m. in . ja od innych szereg komentatorów mówiło zróbcie to sposób ustawy antyterrorystycznej, ponieważ nie możecie kierować ogromnej części sił środków wyłącznie na NATO, gdyby domniemanych terrorystów w charakterze religijnym, że polityczna dba o to cały czas mówił o tym, że napłynie do do do Polski jakaś nieokreślona liczba osób pochodzenia nie wiem północno afrykańskiego czy bliskowschodniego, które będą wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, jeżeli przesuwamy siły środki po to, żeby identyfikować osoby i zagrożenia niesione przez osoby o innym kolorze skóry, kiedy oni nie mają żadnego zagrożenia to w niewłaściwy sposób było przenosimy niż te same siły środki, które powinny służyć monitorowaniu rodzimych zorganizowanych przestępczych i moim zdaniem tego rodzaju zdarzeń jest okropnie przykro, że muszę się na takich wpadek powoływać, bo to są w końcu 2 ofiary śmiertelne, z których przyrządzamy pragmatycznie mówiąc przestępca nie powinien zostać zabity tylko zatrzymany przesłuchany nawet, nowelizując elementy humanitarne w środku policjant nie ma żadnych odbyła się w rozwój nie chcę tu oskarżać policjantów oni działali w stanie wyższej konieczności zdania obrony koniecznej oczywiście tak zakładam, że tu nie było jakiś, gdyby po ich stronie czy przekroczenia czegokolwiek natomiast generalnie mamy 2 ofiary śmiertelne Time i 2 to jest niestety przykre przykre ilustracją do tego, że cały kierunek pracy polskiej policji prawdopodobnie idzie w wg właściwych priorytetów, ale zdobył oznaczałoby to pasy oraz na liczby, które pan przywołuje to znaczy od 2 lat liczba członków organizacji przestępczych ponownie rośnie jest coraz więcej członków gangów czy może mimo zapowiedzi, że zbiera jakaś fala, która nie jest jakimś lokalnym fenomenem tego po prostu tak się zaczyna działać i cała policja tego nie widzi nie rozpoznaje nie ma tak, że nie ma świadomości szacować, że tak może być, dlatego że dlatego, że problem rosnącej agresji rosnącej liczby przez to z użyciem przemocy na świecie jest problemem widocznym za to w Polsce się nakładają się to dodatkowa specyfika agresji wobec cudzoziemców, że zdaje się w ciągu ostatnich lat mamy wzrost liczby stwierdzonych przestępst w, bo nie popełniono, bo to, by cały szereg, by cudzoziemców, którzy byli ofiarami agresji wcale się niezrażona policji w zlotym nie wiemy tak to ciemna liczba jest tutaj też bardzo znacząca rodowodu nie mamy i 300 %owy wzrost liczby przestępst w bez wątpienia są z nożem cios i właściwie nikt nie mówi o tym, że, że policja uważa za problem, że chciałby podjąć dziś kroki zaradcze tak, by byłby oczywiście jest pewnie niewielkie domniemanie, że Możdżer to po cichu, ale niech mnie nie chce się w to wierzyć tak znaczy jednak tego rodzaju programy nie daje się doszkolić po cichu to jest to poważny program interakcji policji ze społeczeństwami i w ogóle obniżania obniżenia poziomu agresji nic z tego co wydawałoby się jest największym zagrożeniem dla lada wszak stabilizacji polskiego bezpieczeństwa nikt nie wyciąga wniosków poznało trend jest generalnie bardzo przyjazny dla klaczy liczą przestępcy Polsce maleje we wszystkich kategoriach przestępst w ożywi oprócz bójek pobić gwałtów czy taki typowo od agresywnych przestępców, którzy w ciekawe co liczba bójek rośnie liczba, a liczba rozbojów maleje czy te bójki są nie z powodu, żeby komuś zabrać pieniądze tylko poparzonego w ich przekonać do swoich racji prawda, więc jeszcze, tym bardziej mamy tu problem rosnącej agresji i nie tylko mierzonej tak po jakimś Maca celnymi potrzebami, ale równocześnie mówi pan, że rośnie liczba do tonacji, czyli jak w takiej sytuacji, w których doszło do użycia w materiał wybuchowy 2 graczy to znowu jest, że na szczęście w sądach na terenie dużej liczby, że gmina jest pewne prawidłowości statystyczne tutaj nie nie ma zastosowania zwrot tonacji wzrosła z 1 5 20 1 5 do 2 8 20 16 czy widzi pani Dorota prawda co nie nie duże liczby, ale to znaczy, że pomimo znaczy ty też być może to jest efekt właśnie przesunięcia sił środków z terroru kryminalnego na domniemane terror polityczny 3 3 3 3 czy religijne, czyli więcej sił środków przeznaczamy na obserwowaniu osób po ciemnym kolorze skóry niż na niż na zorganizowane grupy przestępcze, które właśnie mogą gromadzić materiały wybuchowe po to, żeby je zdetonować 3 3 przy bankomacie, czyli większy w furgonetce do opancerzonych do do przewożenia pieniędzy banku zysk itd to są obawiam się, że to generalnie mechanizm, gdzie zostały zaburzone i że da należy zacząć intensywnie dzwonić na alarm, czyli jest zdrowy rozum nie może się wydarzyć także przez to, że mamy rosnące rosnącą w ogóle bez wzrostu są przypadki agresji jak już takiego napięcia społecznego to może funkcjonować tak jak takie przykrycie tych procesów, które toczą się głębiej, które mogą być dużo bardziej takie zło może to być przykrycie może odwracać uwagę, ale może też te procesy determinować kurs z SS z wielu opinii, których spotkałem w internecie n p . ta gwałtowna reakcja recydywisty doświadczonego recydywistę, który zawsze kalkuluje tak czy muszę bardzo da opłaca złapać się da się złapać przy próbie rozważenia bankomatu 3 na skutek strzelanie do policjantów o każdym polu, bo doświadczone w zawieszeniu lepiej dać się złapać na próbie ataku na bankomat niż na ostrzelaniu policjantów tak i wyroki postępowaniem jest dla niego dużo bardziej wtedy przyszła bolesna próba jest zatem faktycznie kontrolował swoje adresy ta toczy gdzieś tam jest tym są ludzie doszukują się kontekstu Igora Stachowiaka, gdzie rząd dostał taki sygnał, że policja może być brutalna to co może lepiej się maksymalnie skutecznie bronić ani podać nawet tak pan ryzykując, że oczy albinos, uzyskując niższą karę prawda jest nie nie chcę wchodzić takie szczegóły bo, chociaż nie wszedł, ale obok tutaj nie mamy danych mamy za mało mnie na daty ciekawie może być raz przesłuchany natomiast te też jest tak, że to jest nie tylko zwrócenie uwagi, ale być może generowanie pewnych procesów związanych z legendą i generowanie przez to, że zajmują się nie tym czym powinni tak, że w pewnym sensie mamy do czynienia z taką sytuacją polityczną, która wytwarza to przypadki zaś co jeszcze przestępczość w Polsce jest dosyć niska w tej chwili naprawdę rzeczywiście statystyki przestępczości mówią, że mamy tu do około 300  00 0 przestępczości co jest liczbą niespotykaną od wielu lat więc, tym bardziej chciałoby się wierzyć, że policjanci mają więcej czasu środkowoeuropejskiego w walkę z poważnymi przestępcami, bo mają mogą się o tym, skoncentrować, jeżeli się na czym koncentruje, jeżeli mamy efekt odwrotny od oczekiwanych mówię liczba brutalnych przestępst w rośnie maleje, ale z sytuacji rozważ to to znaczy, że został popełniony jakiś błąd znaczy to takie sterowanie policją w sensie wyznaczania priorytetów o charakterze właściwie politycznym zawodzi w dal czasy zastanawia nad tym ile to są pewne domniemania na ile to jest początek jakichś zjawisk i trendów one jednak mamy do czynienia z częstych zaczną rzeczywiście wyłaniać można też panu zarzucić nam Piotr Niemczyk nielubiany co powszechnie wiadomo przez obecne władze chodzi opowiada takie rzeczy, że ludzie zaczęli badać czy mieli poczucie, że ten rząd PiS-u to jest w ogóle beznadziejny tak ażeby to, że jest nielubiany, że do władzy to jednak testy właśnie lubię w linii 1 dlatego nieraz i wnoszenia do miast natomiast do dobrze tylko statystyki mówią za siebie w oczy, dlaczego trend wszystkich innych przestępstw z malejącym do miasta przez brutalnych nie uwagę, dlaczego nagle rośnie nam liczba bójek pobić mało tego ofiarą przemocy rośnie, a o ile, o ile tam był ofiar ich liczba przypadków bójki czy pobicia to jest jakiś kompromis obok rośnie toto to niepokojące złamanie trendu nie ten wzrost na listę ofiar przemocy mamy ponad 10 % walczyli nie tylko z trochę więcej przez to z użyciem przemocy, ale o zużyciu bardziej brutalne, ponieważ byliby wyroby z niecałych 10  000 ofiar w agresji było w 20 15 roku w 20 16 roku mamy powyżej 11  00 0 czyli, czyli ponad 1000 różnicy taka różnica i takie różnice w tamtych latach to około 3 2 tysiące dziesiątym, kiedy myśmy też ze względów demograficznych największe szanse skok przestępczości w historii Polski generalnie przestępczość Polsce maleje po 20 1 0 roku rada jest taki skok to jest ona bardzo wyraźny sygnał alarmowy może z punktu widzenia statystyki to jeszcze nie jest tak, bo to mówimy na razie 11 2 tysiącach przestępcy ofiar przestępst w w 30 kilku milionowym społeczeństwie, ale to jest absolutnie sygnał alarmowy dziękuję bardzo Piotr Niemczyk były zastępca dyrektora zarządu wywiadu urzędu ochrony państwa specjalista d s. bezpieczeństwa był ze mną Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA