REKLAMA

Goście: dr Beata Gessel, dr Marek Rozkrut i Krzysztof Ogorzałek

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-12-05 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu dekadzie Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś w naszym studio majowy pan Krzysztof Ogorzałek członek zarządu stowarzyszenia inicjatywa firm rodzinnych dzień dobry dzień dobry pani dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz Kancelaria Gessel dzień dobry dzień w tańcu brzucha i pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista firmy iła dzień dobry dzień dobry drodzy państwo nie zaskoczy państwo bardzo nie będę się pytało Rozwiń » rekonstrukcję tak naprawdę naprawdę nie będę pytał rekonstrukcję, ale możemy porozmawiać o sądach albo ordynacji wyborczej, bo to myślę jest naprawdę ważny temat ale zanim ewentualnie jeśli państwo n p. w zdziwienia, choć ja niczego nie sugeruje chcieliby porozmawiać o sądach albo ordynacji wyborczej to chciałbym państwu naszym słuchaczom zaproponować rozmowę o polskich przedsiębiorstwach wczoraj dziś źródła sukcesu i nowych wyzwaniach Otóż pan dr Rozkrut jest autorem raportu pod takim właśnie tytułem raportu wydanego przez opracowanego przez nią, w którego właściciel może taki z firmami siła i i chciałbym, by pomógł tak w 2 zdaniach jeśli się da powiedzieć, jakie wnioski z tego raportu wpły w nową, bo one wydają się bardzo ciekawe, ale pan z treści na pewno lepiej niż on troszkę więcej niż 2 zdań ani jedno marzenie w metrze może kilka takich głównych wniosków Naczk po pierwsze, jak mówimy o wzroście gospodarczym w Polsce to powinniśmy rozmawiać o źródła wzrostu polskich przedsiębiorstw takie państwa, dlatego że przedsiębiorstwa prywatne powieścią to odpowiadają za blisko 3 4 tego co jest wytwarzane w naszym kraju, czyli 3 4 prawie polskiego PKB prywatne tak prywatne, czyli nie mówimy to te tracą kontrolę zwanych przez państwo prywatne odpowiadają za 3 4 tak blisko 3 4 taran w stronę czegoś co ponad 16 punktów procentowych to są przedsiębiorstwa zagraniczne przy czym one w ostatnich latach znacząco zwiększył swoją rolę, jeżeli popatrzymy na ostatnie kilkanaście lat potem przy oznaczenia przedsiębiorstwa głównie miał miejsce we wzroście znaczenia przecież przez zagranicznych, aczkolwiek nie tylko mówi teraz o przeroście udziałów PKP to co jest istotne, że spojrzymy na strukturę polskiego sektora przedsiębiorstw to to, że relatywnie dużo osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, czyli najmniejszych zatrudniających nie więcej niż 9 osób natomiast bardzo mało co najmniej z Unii Europejskiej mówi teraz udziale osób zatrudnionych to są pracownicy firm Mach małych definiowanych jako zatrudniających od 1 0 do 4 9 osób i tutaj jest bardzo mało osób pracujących w tego typu firmach to o tyle istotne, że jeżeli popatrzymy na wydajność pracowników rozumiane jako tak w wartość dodana brutto, czyli co to co wytwarza firma w przeliczeniu na 1 pracownika to w tych najmniejszych mikroprzedsiębiorstwa w Polsce, jeżeli porównamy tę wydajność firm małych średnich dużych jakikolwiek klasy większych przedsiębiorst w w Polsce ta relacja najniższa z Unii Europejskiej co pokazuje, że awansowanie firmy z tego poziomu mikro do klasy większej n p . przedsiębiorstwa zatrudniającego kilkanaście osób może przynieść w wyjątkowo duże korzyści w Polsce chociażby ze względu na skalę działalności czy też inne efekty, czyli mamy tutaj pewien pewne wyzwanie i potencjał także wzrostu wynikający z tego, żeby te firmy nieco, chociaż urosły do tych klas mało, by ich hasło Jura sza dotychczas małej to jest wyzwanie tak ten bardzo ciekawy wniosek, o którym pan dr Rozkrut powiedział ów, ale także w 01 02 . zdaniu o tym, że znacząco głową patrząc na przestrzeni ostatnich 1 0 lat, a konkretnie między rokiem 20 05 piętnastym rośnie udział w tej wartości dodanej brutto firm zagranicznych SA firmy zagraniczne generalnie są firmami, a przeciętnie bardziej wydajnymi także przeciętnie większymi, ale się też pamiętać, że one również, lokując swój kapitał w Polsce także wybierały sobie te lepsze firmy do działań dojdą do przejęcia natomiast one na pewno przyniosły przede wszystkim bardzo istotne w bardzo istotny wpły w na polską gospodarkę miały poprzez włączenie wielu polskich przedsiębiorst w tzw. globalne łańcuchy wymiany międzynarodowej, czyli poprzez internacjonalizacji umiędzynarodowienia także polskich przedsiębiorstw, ponieważ to jest kolejny bardzo ważny wniosek z raportu polegający na tym, że właśnie ta internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw była kluczem do wzrostu polskiej gospodarki to znalazło odzwierciedlenie zarówno we wzroście eksportu, w których obecnie stanowi ponad 5 2 proc PKB, ale tak naprawdę sam eksport już mówiłem wielokrotnie w tej audycji jeszcze niewiele mówi, bo pytanie zasadnicze jest ile w tym eksporcie z Polski wartość 1 ile za importowaliśmy ana ile dołożyliśmy tę wartość i okazuje się, że jest NFZ wg danych 20 14 roku, bo to nowszych nie ma jest to prawie 3 5 % tego co powstaje w Polsce ostatecznie ląduje zagranicą jest konsumowane czy też zużywane za granicą i to z ostatnim Żytko zdanie po tych wniosków jest więcej trzeba być właśnie ten wzrost popytu zewnętrznego na polskie produkty odpowiadał za większość wzrostu PKB w Polsce w 20 01 . wieku ani popyt krajowy i to właśnie wnioski, które wydawało mi się na tyle interesujące, że chciałem byśmy się z nimi tutaj zmierzyli się do głosu pani mecenas bardzo wolno też zainteresowany głosem pana Krzysztofa gorzałkę, bo chciałem wiedzieć jak właśnie firmy rodzinne te polskie małe odnoszą się do takich danych tutaj nie ma z tym polemizować dane są dane można dyskutować co dalej, ale wniosek taki może trochę będę tutaj analizowała no, gdyby nie zagranica to byłoby o wiele trudniej to uproszczenie, ale na pewno swoją rolę w tabletach kapitał zagraniczny odegrał pytania związane z jak wszystkie pan prezes tuż za chwilę będzie mówił Andrzej Dezor odejdzie, ale ja mam MO, czyli taką pewną wątpliwość metodologiczną do tego raportu, ponieważ mówimy o mikro przedsiębiorca Niewiem Niewiem czy w tym raporcie podają państwo, jaki to jest zakres tych, którzy są po prostu samozatrudnieni podaje w nich jest samozatrudnionych bo kiedy mówimy o tym, że należałoby zwrócić uwagę na przejście pomiędzy mikroprzedsiębiorcom do przedsiębiorcy małego czystego, który właściwie sam zatrudnia do takiego, który zatrudnia do 4 9 osób nie wiem czy to jest tak naprawdę możliwe, ponieważ ci mikroprzedsiębiorcy, którzy dziś ci, którzy są samozatrudnieni znikną tak naprawdę ze sceny gospodarczej, jeżeli nastąpi jakiś uszczelnienie systemu, gdy zechcesz format tych umów śmieciowych, jeżeli zaś nastąpi uszczelnić tego systemu więcej ludzi przyjdzie do umów o pracę, gdy taka quasi umową o pracę tak naprawdę z większym ryzykiem po stronie tego samozatrudnionego w to by to to nie jest ten potencjał, którym będzie się przekształcał przedsiębiorstwa uczelnie są ci, którzy tak naprawdę samo myślał o rozwijaniu swojej firmy też forma zatrudnienia się przedsiębiorcy rezygnują ze jedno mam taką uwagę, że odpowiem 1 zdaniem tylko, że uwzględniamy kwestie samozatrudnionych i makro z rezultatu, w przypadku których prawie połowa to są samozatrudnienie w rolnictwie w Polsce i w tej przy tym wydajność, o których mówiłem wyłączone z rolnictwa one nie obejmują rolnictwa czy już połowę tych samozatrudnionych tak powiem z tego usuwamy, bo tu rzeczywiście mogą być istotne wątpliwości to wszystko są pisane innych miast moja druga moja kwestia to jest kwestia byłem animatorem komentarz do do tego co wynika z tego raportu MEN co do efektywności pracy już zauważyć, że z tego raportu wynika, że wydajność pracy polskich przedsiębiorstw jest niższa niż wydajność pracy przeciętny zagraniczny zawody z udziałem zagranicznym w tu i teraz ja myślę, że to jest taki dodatkowy argument całej dyskusji na temat tego w jaki sposób my zarabiamy w jaki sposób my my, że w Polsce te przychody obywateli Polski są niższe niż 2 dni Mickiewicza angielskich szejkowie Wda, jeżeli nałożymy na to tnt miary wydajności to być może okaże się, że te przychody firmy mamy są adekwatne do poziomu wydajności polskiego pracownika, jeżeli te muszą znaleźć nowy się to wtedy poziomy wynagrodzeń też będą wyższe ja nie mówię, że tak jest ale gdy się z 1 w kwestii, która wynika z tego raportu o trzecią wynagrodzenia musimy piszemy musimy jeszcze pamiętać, że w tych firmach zagranicznych pracują Polacy muszą też pan, że te firmy zagraniczne są przeciętnie większy mam więcej kapitału co za tym idzie na to oczywiście się przekłada na to wydajności znajdującą odzwierciedlenie także w poziomie wynagrodzeń, a trzecia kwestia która, ale jest też byśmy oddali głos pan prezesowi bardzo proszę przyjść i 2 ważnych momentach, a to zagraża to już koniec mojego komentarza do tego co działo w dalszym co to znaczy że, gdy się, że to pokazuje, że urzędnik domy czasami też takie fale krytyki niechęci w stosunku do kapitału zagranicznego mówi repolonizacja repolonizacja tego tamtego mediów banków czegoś tam jeszcze tak może zastanówmy się z tą repolonizacją czy to nie jest to czy w świetle tego badania czy dezodoranty tak jedno kierunek, w którym byliśmy zmierzać może wręcz odwrotnie byliśmy właśnie większy nacisk kłaść na to, iż nasza strona ma bardzo dużo wspólnego z funduszami prawie tylko tych którzy, który bardzo dużo włożyły do polskich przedsiębiorstw, ale nie tylko kapitału, ale właśnie otworzyły te polskie przedsiębiorstwa na kontakty za granicą gram też pon do Paryża kno w ho w przychodził z zagranicy i dlatego że moja życiowa i dlatego wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawe dymić świadomość jak sytuacja wygląda wnioski no to już każdy będzie musiał wyznać, że ta opcja niemiecka nie była taka najgorsza no to postawiła pani zupełnie nową tezę, ale ja uchylam się należy od komentarza w odpowiedzi pan system for Ogorzałek członek zarządu stowarzyszenia inicjatywa firm rodzinnych czy pan czytając takie raporty i wsłuchując się w to, o czym mówi pan do Chin do dr Rozkrut serce dzwonu krwawi mnie, ponieważ firmy rodzinne wbre w pozorom moim zdaniem mają się w dobrze i ten raport poniekąd to potwierdza oczywiście udział firm zagranicznych jest spory natomiast dalej to o bardzo pomocny dla naszej Izby do Arki paradoksalnie pomocna w Lipnie w każdym elemencie, jeżeli chodzi o firmy rodzinne natomiast jeśli chodzi o firmy rodzinne to z tych 3 4 firm prywatnych my szacujemy, że 6 9 6 % produktu krajowego brutto wytwarzają firmy rodzinne w Polsce jest oparty na badanie w 20 1 6 roku to 1 z tych firm rodzinnych jest bardzo dużo mamy bardzo duży wkład zatrudniamy też wbre w pozorom bardzo dużo ludzi oczywiście większość firm rodzinnych to są przedsiębiorstwa mikro małe i średnie często zapominamy o tym jak prężne i potężnym mamy firmy rodzinne także, które takich, które działają w formie dwuosobowych działalności gospodarczych mamy przykłady firm zatrudniających kilkaset osób na sztywno w tego typu formę prowadzenia działalności serce nie krwawi po 3 latach raport wręcz przeciwnie uważam, że w tym raporcie mamy pokazanych kilka sukcesów, których odniosły firmy prywatne w tym firmy rodzinne, ale też zostały zdefiniowane główne zagrożenia dla nas film no właśnie one z drodzy państwo pani mecenas jest już trochę przeszła do tych wniosków o tej opcji niemieckiej, ale jeszcze pana chciałbym zapytać, jakie właściwie wnioski z tego z tego raportu płyną z tego, że my mamy podaną wiedzę, jaka jest prawda jak to nie warto mówić, że to zagranica jest tylko zła wczoraj rozmawialiśmy o tym co dzieje się w naszej gospodarce pokazywaliśmy to na przykładzie danych o PKB w trzecim kwartale jak kapitalnie do wzrostu gospodarczego baza granica ta dobra koniunktura w unii nam, o ile dokłada się dzisiaj mamy kolejny wątek tej dyskusji, jakie wnioski, choć dla tak naprawdę wnioski są wnioski jak magnes polityków, by w skrócie na pewno ekspansja zagraniczna i tylko mówi przez sekundanta, ale także bezpośrednio włącza wchodzenie na inne rynki będzie też kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi aż o kontynuację szybkiego wzrostu polskiej gospodarki musimy pamiętać mając na uwadze zmiany demograficzne, które są przed nami, czyli kurcząca się Polska populacja powodem popyt wewnętrzny krajowy nań nie będzie aż tak mógł szybko rosnąć, żeby zaabsorbować produkowane przez nas towary usługi, więc musimy tak naprawdę wyglądać coraz dalej poza granice Polski nie tylko na rynki najbliższy Europejski, gdzie mamy bardzo silnie skoncentrowana naszą działalność, ale także na rynki dojrzałe zmiana modelu konkurowania mniejsza rola ceny kosztów większa rola jakości i w innych także podziemnie kosztowych czy czynności bardzo zasadniczym wyzwaniem, którego rola już najbardziej zyskuje na znak na czym najbardziej rośnie tak napraw najbardziej zyskują naznaczeniu bariera związana z niedoborem przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników i znowu, dodając tym demografię i rosnący popyt na wykwalifikowanych pracowników to będzie zmiana to zmiana strukturalna i to będzie rosnąca nasilająca się bariera dla polskich pracodawców no i to za kilka lat już będzie naprawdę bardzo silne wąskie gardło automatyzacja w niektórych obszarach Pomorza, ale nie rozwiąże tego, który mówił pan dr Marek Rozkrut pan Krzysztof Koziołek dla pana wnioski o nie wychodzi firmy rodzinne to nasze Stowarzyszenie inicjatywa firm rodzinnych na cele ma nie tylko edukację firm rodzinnych, ale także wspieranie ich w ekspansji w ekspansji tych mikrofirm poza swoją halny rynek w ekspansji i mikrofirm start-upów, ale też większych przedsiębiorst w na inne rynki zagraniczne tutaj współpracujemy z siostrzanymi instytucjami w innych krajach staram się w także edukować te firmy rodzinne cóż rzeczywiście kierunek jedyny słuszny to jest rozwój na nowe rynki tych firm, ale nie tylko zagraniczne tych mikrofirm wyjście także do innego województwa do dołu do innego miasta mniej jednak, że skoro państwo trudno zająć, ale ze względu na lidera, choć właśnie to, o czym przez firmę krócej Rozkrut, dlaczego ognisko wynika to, że u nas nie ma kadry wykwalifikowanej przecież myśmy zawsze mówili, że to było takie potoczne, że mam całkiem niezłe z systemem edukowania jeśli chodzi o szczegóły techniczne rzeczy ile osób przecież wyjeżdżają do Doliny Krzemowej dziś na mieście, którzy są w Polsce wyedukowani w systemie skok to, bo jeszcze 10 lat temu doszło tam robili w konkursie bierze ta karta jedno teatr ten rozdźwięk taki uczymy firmy rodzinne posłem bardzo dużo świetnie wykwalifikowanych pracowników i niestety fakt, że część wyemigrowała uczelni nie nadążają z dostarczeniem nawet tych zniszczonych w mamy świetnie wyszkolonych pracowników tylko ich brakuje, ale on uchodzi za zdolności menadżer ponadto zwiększy Korony wyrwy w Rzymie to w Nakle talenty na bale zmniejszania obciążeń związanych wypływają z formą jest po brexicie może wrócić na zamówiłam rozważam wyrażany, ponieważ jest wyszkolonym żony wysłuchania informacji o ekonomia kapitał gospodarka magazynek, gdzie część trzecia Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 4 6 WIG 2 0 na plusie w tej chwili 3 2 4 1 6 punktów ma indeks 2 0 największych spółek indeks szerokiego rynku WIG na pół procentowym plusie mWIG 4 0 2 na plusie, a na rynku walutowym w tej chwili euro równiutko 4 zł 20 gr frank 3 5 9 USD 3 zł 5 4 gr funt 4 7 4 taka sytuacja jest w tej chwili rzeczy istotnych do notowania na więcej jutro będzie do powiedzenia rada polityki pieniężnej kończy dzisiaj swoje posiedzenie, więc będzie decyzja w sprawie stóp procentowych pewnie bez zmian, ale najciekawsza będzie konferencja mamy wysoki wzrost gospodarczy WI półroczu NKW inflację, więc pytanie czy wiście jak zawsze to samo co rada polityki pieniężnej NATO do odnotowania także agencja ratingowa Fitch, która podwyższyła szacunki naszego wzrostu gospodarczego, a więc sporem o Polsce i w Polsce dzieje się w naszym studio pani dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz się pan dr Marek Rozkrut pan Krzysztof Ogorzałek już chwilę będą państwo pytał zdziwienia K 2, ale wcześniej w pod, podsumowując to, o czym zajmowaliśmy się w części drugiej magazynowej Hg to jest raportem miła i autorstwa pana dr Rozkrut całą przedsiębiorstwach współautorstwa współautorstwa prałat prostota skromność panie doktorze proszę tylko powiedzieć tak byśmy nie w podsumowaniu mogli powiedzieć naszym słuchaczom właściwie w po kim mówimy to znaczy ile tych firm w Polsce jest, żebyśmy wiedzieli, bo rozmawialiśmy, kto ile składaną PKB, ale właściwie to mówimy o około 4  800  00 0 przedsiębiorstw to rzeczywiście zaskakujące, że nie ma takiej twardej jednych danych to trochę trzeba oszacować co też w raporcie czynimy jednak zdanie w największym stopniu też to zatrudnienie wzrosło w Środzie sektor przedsiębiorstw tych w mikroprzedsiębiorstwach w ostatnich latach co z nim strony jest dobrze, bo pokazuje, że Polacy wchodzą na ten rynek równocześnie cały czas naszym zmartwieniem powinna być to, że za rzadko i za mało tych najmniejszych firm przechodzi do tej większej skali chociażby tych firm małych dzieci 4 9 osób o zatrudnieniu mówi w 1 0 do 4 9 K2 co państwo dziś pani mecenas Chinom w czasie oni do kwestii reformy wodę reformę wymiaru sprawiedliwości, ale w 1 takim wąskim aspekcie niedawno emisję co chcielibyście ogłosiło, że będzie podnosiło stawki opłat, a późniejsze z tego wycofało pomimo tego, że się wycofują się to za chwilę znowu wróci wcześniej czy później to wszystko wracam takie wrażenie ale, ponieważ miasto zadziwiło z przyczyn w 2 Misan to jeszcze były podniosło między nimi stawki za rozwód z 100 6 100 zł do 2 tysięcy od 1 400 zł i czym to motywowało Otóż motywu o tym, że art. 18 konstytucji gwarantuje szczególną ochronę zwierząt w komorze niskiego przed państwo i w celu wzmocnienia instytucji małżeństwa oraz w celu zbliżenia opłaty sądowej do rzeczywistych kosztów postępowania w takiej sprawie uzasadnione jest podwyżka i teraz uzasadnienie tego idzie w 2, ale w 2 kierunkach pierwszy to jest uzasadnienie moralne to znaczy, że miejsce wątpliwości oblicza, że barierą do wniesienia pozwu o rozwód, kiedy strona uważa ona dotyczyć podwyżka i tak było ich stronę uważa że, że jej rozpad małżeństwa jest już tak duży, że powinna wnieść poze w o rozwód to stąd też tę determinację wylicza na 1 400 zł rzezi 1 400 zloty podniesienie to tak to ktoś tego pozwu, aby ileś tam pozwów nie zostanie wniesiony do sądu, czyli to jest naprawdę zadziwiające aspekt uważam, że ten moty w moralny, który stoi za taką wolę za taką myślą, żeby zmienić, ale w Tychach z tych wycofali się drugi, a nie uważam, że wróci, ale obie jak sam sposób myślenia jest dla mnie zaskakujący, a drugi sposób meldunki drugi element to jest ten element ekonomiczny, bo chodzi o efektywność finansową drugim zaś zostać właścicielem czy ułożę kompleksowe postępowanie rozwodowe wynosi około średnio 2 3 20 zł w związku z tym podwyżka do 2 tysięcy wydaje się być uzasadnione ekonomicznie i teraz moje pytanie z takiego zdziwienia, dlaczego tylko obniża się pozew rozwód, ale zupełnie n p. nie wlicza się roszczenia spółki, która składa n p. do nich o miliard taki płaci 100  000 zł jedynie konieczność Górna granica ale dlaczego nie wyliczono i testy do mocnej grupy taktyki ogólne i mój postulat, jeżeli chcemy zmieniać co w jakikolwiek sposób opłaty za czynności sądowe to musimy wyliczyć, jaki jest po prostu ogólnie koszty wymiaru sprawiedliwości i jaki jest, jaki skoczek jest przychód z tego wynika, ponieważ ja nie jestem przekonana przyjrzymy się policzyło przychód i koszty i czy te przychodnie zwiększą koszt, jaki jest przeznaczony na wymiar sprawiedliwości bo gdy się remis we właściwym pokazać, że to jest maszynka do robienia pieniędzy jak widzimy szans rozwagę, że we Francji w ogóle nie ma opłat sądowych, iż państwo nie ma nie ma uczymy ich jeść widelcem może być już inna wątpliwość w jaki sposób podejścia do wymiaru wątpliwości, że wieś wadliwości nie jest usługą to jest usługa powinna być zupełnie jakoś od nich usług dla ludności jest coś więcej niż mawia pani mi teraz środek głowy, ale pewnie wielu osobom fotel głowy taka historia zmiany są w sądach tak naprawdę sprowadzają się do zmian personalnych ani do jakichś wielkich reform doba jest od lat to jest oczywiste wielokrotnie podnoszona jest bowiem w związku z tym pomysł był taki oto musimy teraz zrobić coś robi, żeby ludzie zobaczyli, że te zmiany, które my tutaj teraz wprowadzamy mamy jakiś skutek, bo przecież dla ludzi najważniejsze będą ci się skróci oczekiwanie na rozprawę i t d. podniesiemy ceny mniej ludzi się zgłosił od razu w statystykach będzie lepiej genialny w swojej prostocie genialne, ale mi się z soli mówi o tym w uzasadnieniu do prania, a w razie zwolnienia od takich za wniesioną mówić w uzasadnieniu projektu należy zgodzić na Tajwan redaktor jakąś teorię spiskową w prof. Nałęcza o namacalnych zmian to dla mnie naprawdę zaskakujące ja chciałbym prosić, że jeżeli są tego typu reform wprowadzonych zmian chociażby co do kosztów tych wszystkich innych takie były też co do kosztów to powiedzmy to wreszcie sporo specjalistów, którzy byliby w stanie wyliczyć, jaka byłaby efektywna stawka opłaty sądowej śmiał się zgadzam w ogóle, zanim jakąkolwiek zmianę zaproponujemy policzmy najlepszym przykładem jest proponowana zmiana o likwidacji tzw. 3 0 krotności, bo też nie została chyba wcześniej LPR policzono, o czym my bardzo szczerze przyznał marszałek Karczewski w sygnałach dnia mówił o tym, że w pierwszej chwili ta propozycja wydawał się sprawiedliwe społecznie, ale po wyliczeniach okazało się, że to strzał w kolano koniec cytatu z oznacza, że najpierw zostało wymyślone potem zgłoszona na końcu policjant ani zaskakuje pana o zwrot to, że minister Rafalska, która zgłosiła tę ustawę teraz, mówi że oczekuje, żeby Senat ją odłożył o rok osoba, która zgłosiła, że chciałby od 1 stycznia teraz oczekuje, że jej własna ustawa, która dotrze do drużyn była przekonana teraz wnoszę o to na czym bardzo by się cieszyła z nissana przedłuży, a w tym samym czasie zmienić system wyborczy i sądy są to staramy się będziemy zajmowali rekonstrukcją albo z ustawą, która wejdzie z odroczoną wraz, z czym odroczony będzie odroczona, a tak dobrze vacatio legis dla lat uważa pani dziękuję panu Krzysztofowi, że pana zdziwienie JS ze swojego lokalnego podwórka firm rodzinnych z zadziwiają mnie cały czas badania wśród naszych obywateli wzrost co rozumiem pod hasłem firma rodzinna i nie tylko nasze społeczeństwo, ale także bardzo często media utożsamiają firmy rodzinne z piekarzami cukiernikami szczypcami w bardzo tradycyjnym biznesem oczywiście firmy rodzinne tu też takie firmy natomiast zapominamy o ogromnej ilości firmy bardzo nowoczesnych bardzo technologicznych i chciałbym, żebyśmy o tym jak najczęściej mówili my także media Otóż firmy rodzinne to co niesamowicie nowoczesne przedsiębiorstwa zresztą potwierdza to też poniekąd raporty, o którym wcześniej rozmawialiśmy nie tylko piekarze nie tylko rywali z szacunkiem do piekarzy piekarni tak dawno tak małe firmy, które dostarczają n p. elementy do samolotów Boeinga mamy firmy, które dostarczają swoje produkty do produktów NASA mamy firmy, które dostarczają n p. amortyzatory do bardzo wielu światowych Marek czy produkują ultra specjalistyczne opakowania szklane dachy n p . dla jaguara tego naprawdę jest Mariusz Różalski i to wszystko są polskie firmy rzeczywiście trzeba o tym, mówić bardzo dziękuję dzwonek rozkładzie zdziwienie czy mogę oddać pan redaktor w liniach z Hannover Info ma bardzo panu dziękuję rzeczywiście mam też węższego przyznają w Gazecie giełdy parkiet pasjonującym pasjonujący zostawienie ludzi rynku kapitałowego w Otóż parkiet wprowadził taką sondę, którzy prezesi firm są ludźmi rynku kapitałowego i nr. 1 jest Michał Krupiński prezes Pekao SA w zapomnienie zaskakuje, ale bardzo mnie zaciekawiło uzasadnienie, bo przypomnę pan Michał Krupiński prezes MPK SA jest dziś tak od czerwca Chile, kiedy ten bank został przyjęty i czytam czym zasłużył sobie na to bycie liderem rankingu ludzi rynku kapitałowego menedżer kierujący od czerwca bankiem Pekao drugim co do wielkości kredytodawcą w Polsce doceniany jest m. in. za to, że chwilę po zmianach właścicielskich w PKO skompletował kompletny zarząd to jest niesamowite osiągnięcie no i owocem wspólnej pracy jest nowa strategia zakładająca przyspieszenie rozwoju jednocześnie utrzymanie wysokich dywidend pasjonujące zestawienie w związku z tymi naprawdę zasłużonych w miejsce pana prezesa Krupińskiego, który od czerwca przypomnę 1 z Wandą po domu Francja 6 zlotego kilka sekund ja tylko chciałam się to w swoim związku zgodzi się z wczorajszą bada wypowiedzią prof. Brzezińskiego w tutaj w magazynach jest sumą zaliczek, a to, dlatego że zgadzam się, że nie powinni pchać się wręcz podawać informacji o najczęściej występującym w wynagrodzeniu w Polskiej gospodarce tzw. media nas oczywiście dobrze, żeby ją podawać, bo ona mówi o tym, że połowa osób zarabia więcej połowa osób zarabia mówi, ale żyliśmy wiatach zawiadomi na liście to bardzo niewiele mówi powstałby taki teoretyczny przykład wyobraźmy, że każdy Polak zarabia inną pensję taki sam ułamek grosza, ale 2 Polaków zarabia jedno taką samą pensję to w tym momencie będzie to tzw. dominanta będziemy mówić, że to najczęściej występującą w relacjach z tez bez sensu mówi Rz mówił pan reklamowych w bardzo dziękuję stawia także pani dr Beata Gessel bardzo dziękuję i pan Krzysztof Ogorzałek również bardzo dziękuję to było magazyny kanie wydawcę audycji był Tomasz Kopka audycja realizowali Adam Maciejewski Krzysztof Woźniak teraz informacje po informacjach Cezary łasiczka audycja Owczarek Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA