REKLAMA

Jak daleko zajedziesz na materii i antymaterii? Rozmowa z prof. Krzyszofem Meissnerem

OFF Czarek
Data emisji:
2017-12-05 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa mają gości jest prof. Krzysztof Meissner wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry chętnie nas, że tam pana witam państwa metal tygodnik nie jest zajęty jest wydanie z końca listopada zastanawia się nad idealną inny idealnym źródłem energii takim idealnym źródłem energii wg John w Kassel byłoby połączenie materii i anty materii, czyli taka zupa z elektronową pozycjonować materiał, który jak rozumiem był tym materiałem, który pojawił się 1 0 Rozwiń » do minus do minus minus minus zaraz po tzw. wielkim wybuchu tak znaczy w historię wszechświata rzeczywiście, jeżeli temperatura we wszechświecie, czyli średnia energia kinetyczna cząstek przekracza dwukrotność masy czyli, czyli IMC Kwadrat dla powiedzmy elektronu no to wtedy by bezkarnie w cudzysłowie można tworzyć pary Elektron pozyton, ponieważ el cząstki mają tak dużo energii, że stracą te 2 × IMC Kwadrat utworzy się taka para zderzy się, z czym innym z powrotem 2 fotony powstaną i to jest w równowadze i tak rzeczywiście było przed 1 sekundę to znaczy do 1 sekundy wszechświat po tej umownej chwili zarobkach, dla której być może nie było wcale się osób miłości, ale na pewno wszechświat był gorący i gest i teraz do 1 sekundy temperatura przekraczała dwukrotności masy elektronu co powodowało, że pary Elektron pozyton był po prostu swobodnie tutaj powstawały w naszym ani usiłowały były w równowadze dopiero jak wszechświat przekroczył jedno sekunda to temperatura spadła poniżej 1 omega elektro Novol tam asfalt co tak wychodziło wszerz rosną rozszerzanie się rozszerzaniu się przy świata do dziś studzi wszechświat nie znaczy trzeba tu Włosi oraz na stół i w tym sensie, że jeżeli mamy są to on zawsze świeci, które sobie wypełniają ten wszechświat to jak wszechświat się rozszerza to im rośnie długość fali mogą one postępują zawsze światem, jakby Pieczyrak rozszerza się wszystko to on też jak rośnie długość fali to spada i energia i to jest studzenie się wszechświata jak gdyby to, że temperatura fotonów spada to jest stuletni Otóż wtedy jak spadła ta temperatura poniżej tego 1 mega elektronów Warta to już nie było energii, żeby te kary, żeby te pary bezkarnie produkować i wtedy one znani jak zdanie Hilla wały to fotony już po ten wydłużył sobie długość fali już nie były w stanie za mało siły miały, żeby wyprodukować z powrotem parę i to co zostało zostały te nadmiarowe elektrony z tym, że nadmiarowych elektronów jest dramatycznie mało w stosunku do par to jest tam 1 na 10 miliardów par powiedzmy była i był 1 Elektron, który został artysta, który nas tworzy, którym słońce twarzy, które galaktyki tworzy to jest nadmiarowych cała reszta została w formie fotonów, który z tych, ignorując z tym, że nie mają siły tego chce produkować co n p. Noto to w tym związku z tym to były naj później najpóźniej w najpóźniejszym zupa, która zainicjowała to był elektrony posunęli lżejsze neutrina one z kolei bardzo rzadko mają szansę się spotkać one do tejże 1 sekundy zresztą on tak samo było w równowadze, czyli produkowane były pary neutrino anty neutrin no i sobie za nich pilnował by, po czym pod 1 sekundzie zarówno nie ma takich jak już neutrina są swobodne one już inni widzą one już swobodnie biegną przez 6 lat natomiast wtedy jeszcze została po tej 1 sekundzie została nadal plazma, ale plazma już nie elektrony pozy tony tylko elektrony i żony, czyli protony i cząstki Alfa prawda w pierwotnym w świecie były tylko 2 pierwiastki Hel i wodę i nic więc istota wymyślił no i gazu, jaki jest laptop to przed łódzkim niska Enea nikt nie wie, dlaczego nasze centrum opieki wszechświata była bardzo niskiej pozwoliła na to, że naszym torze się to, że nie było więcej to wynika z z faktu takiego po prostu faktu, że jak bomba, bo możliwość była nagle, że te protony neutrony nam się spotykają się znowu wszystko dziś po to, 1 1 sekunda była bardzo ważnym chwilom historii wszechświata po pierwsze, zaniku pary Elektron pozyton po drugie, neutrina stało się swobodne, a po trzecie ta sama energia, która już nie pozwala na produkcję elektronów i pozytonów, czyli park również nie pozwala na rozbijanie jąder atomowych jądra atomowe mają energię wiązania mniej więcej taką jak para Elektron pozyton tak się Knot nie wiem oczywiście, dlaczego tak jest, ale tak jest i w związku z tym jak zeszliśmy po tej 1 sekundzie energia cząstek była za mała, żeby jak się spotka ze sobą protony neutrony i stworzy jąder deuteru to przedtem można było natychmiast rozbijane, bo przy nim przelatywała wystarczająco energetyczna Cioska i znowu było swobodne protony neutrony, ale po tej 1 sekundzie zaczynają się tworzyć jądra, czyli w Crotone spotkane jutro to spotka ta tworzy Deuter czasami, gdy któraś cząstka jest jeszcze wystarczająco energetyczne, żeby to rozbić, ale coraz mniej jest takich cząstek i w związku z tym stopniowo gromadzi się do auta w Deuter jak się ze sobą spotka trwają nad autem roku tworzą jądro Helu, która jest silnie związane to już nie jest łatwo rozbić i w związku z tym stworzyć jądro Helu to ono już sobie tam jest teraz coś widzieli jak trwale jądra Helu się ze sobą spotkają w domu musimy wszystkie możliwości dopuścić jak się 2 jądra Helu spotkają one stworzyłyby jądro beryl 8 0 8 tys akurat taki, który miałby 4 protony 4 neutralny czy 2 jądra Helu, ale to jądra akurat natychmiast się rozpada z powrotem na 2 jądra Helu i ono przerywa łańcuch w związku z tym, ponieważ nie ma jądra beryl 8, a wszechświat się rozszerza i zderzenia są coraz rzadziej się w związku z tym z tego powodu został tylko Hel Hel dalej niczego nie stworzył minimalnie z litu co zaczął się rozpada melodie to dlaczego akurat ma tak poziomy energetyczne, że nie ma stanu związanego po prostu ich los tak wymyślił nic jednak trzeba policzyć poziomy energetyczne jądra PRL-u 8 no i wychodzi, że nie ma związanych Stanów nacisk tuż poniżej zera którymi muszę natychmiast rozpada bardzo bardzo szybko i to przerwało łańcuch tworzenia jąder i w związku z tym po tym okresie to trwało między secundo otrzyma minutami mniej więcej te zderzenia i kolejne potem szefem był na tyle już rozrzedzone, że już, więc jest hitem tyle obchodzony przez dane zostały już stoją wraki został on nadal były i jądrami ani atomami, bo energia nadal była wystarczająco duża, że jak Elektron szewca przyczepić do jądra i stworzyć Atom czy wodoru czy Helu, bo jak mówimy tylko te 2 jądra tam w ogóle istniały w tej grupie to energia jest na tyle duża, że rozbija żadne elektrony wylatuje i to trwa 3 80  00 0 lat jest, bo energia wiązania elektronów do jądra jest bardzo bardzo mała w porównaniu z energią wiązanie jąder jest tam prawie 1 000000 × mniejsza w związku z tym trzeba długo czekać aż ostygnie ostygnie wszechświat, bo cały czas po drodze Energi jest na tyle duża, że elektorzy doczepiane wali to coś rozbija zaczepia wali to co, więc plazma w sensie oddzielonych elektronów jąder ona cały czas tam była, ale już jądra z jądrami już nic nie działo już nie było parę Elektron pozyton tylko były i potem wszystko i ich czas i wszechświat wtedy jest całkowicie nieprzezroczyste plazma czyli, jeżeli mamy oddzielone od elektrony od Lion Air jak byśmy oświetlili latarką w spór o to by wyglądały jak białe mleko, dlatego że są tu się wielokrotnie rozproszy w takiej plaż nie on bardzo silnie się na pojedynczych ładunkach rozprasza natomiast dopiero jak od czekaliśmy na czele niemy, ale w ogóle czekano aż 3 80  00 0 lat wtedy energia spadła już tak Nisko, że jak Elektron doczepić się do Jon ratusz tam zostawał i to jest wtedy zaczęły być neutralne atomy we wszechświecie ani plazma nie osobno rektor i teraz naród oczywiście tylko znowu wodór Hel bomba tylko te 2 tomy były te jądra tylko do i wtedy nagle wszechświat staje się całkowicie przezroczysty, dlatego że my siebie świetnie widzimy prawda możemy na kilometry widzieć w atmosferze, dlatego że cząsteczki tlenu azotu w atmosferze są neutralne elektrony są doczepione do jąder to są po prostu neutralny cząsteczki teraz neutralne cząsteczki rozpraszają światło radykalnie słabi niż plazma, gdybyśmy w atmosferze zjonizowane na chwilę cząsteczki oderwali od nich elektrownie i one tam było ich żony i elektrony to nagle z atmosfera stałaby się kompletnie nie przezroczysta dlatego, że to się dzieje bardzo rzadko w czasie n p. wyładowań atmosferycznych jest wtedy przez chwilę zrealizowany to oczywiście bardzo mocno świeci dotknąć przezroczystość tych umów w razie pożaru w czasie pożaru nie ma rejonizacji nie, ale rośnie widać teatry winnych w Płocku z każdym na razie idzie to jest etap ten ta 1 sekunda to sobie za chwilę pewnie po raz mówiono o własnościach takiej takich taki plazmy plazma Seszele klonowo pozy tonowej ani plazmy i jądrową Elektronowej FOT o obydwu możemy się pozwać, ale to jak rozumiem chodzi oto on o tym, wierszu i Bartka znajdzie był etap w historii wszechświata, kiedy wszystkie te rodzaje plazmy były wrócimy do naszej rozmowy po informacjach prof. Krzysztof Meissner wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest studio, a z w tygodniku new scientist to jest z tego 5 listopada 100 0 artykułów opozycji sta w, czyli o idealnym źródle energii o idealnej mieszanki materii i antymaterii czy to wkrótce już będzie w sklepie niedaleko nas o tym w informacji informacja o jedenastej i 20 w nowe drogi studio prof. Krzysztof Meissner wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego panie profesorze czy wyobraża sobie pan taką sytuację za parę lat, że nie wiem słuchaczy Radia TOK FM, ale niekoniecznie chcieli sobie w domu i mówi Kulesza zima śnieg akumulator misia dawały światła na no, więc przy przynosi przetargi o tyle akumulatory z domu przed po schodach postawiły na kuchennym stole otworzył lodówkę wyjął małą fiolkę fiolet z materią drugą podobnej wielkości za anty materiał założył maseczkę, żeby broń Boże nie nie wzdychał materii antymaterii zasłoniła okna też nie narzuca się nie widział dolał trochę materii dolać trochę antymaterii zakręcił szybciutko pobiegł zapalił Dąbrowa i pojechać do analizy ruchu i dwoje, więc tak tutaj jest parę kłopotów z tym obrazem w UE i morzach i nic tak naprawdę żałuję, że proszę mówić o tym, stronę idzie to z kolei po pierwsze, przechowanie antymaterii jest nieco trudne, ponieważ antymateria trzeba by ją schłodzić do jakich ułamków mikro Kalina, żeby ona nie miała swoich wewnętrznych ruchów, czyli lodówkę zwyczajną można wykluczyć, ale nawet, gdybyśmy schodzili to jest problem, że schłodzić można obiekty, które są neutralne w oczy, które się nie odpychają no niestety pozy tony, bo oto o nich mówimy, czyli antycząstki elektronów one mają ładunek dodatni wszystkie z Kusym próba zgromadzenie w 1 miejscu i zmuszenia ich do tego, żeby one nic ze sobą nie robił tylko czekało się będą sobie dolewał cokolwiek jest beznadziejna, a pojedynek po 1 można z tym, że 1, jeżeli mielibyśmy 1 pozy ton powiedzmy fiolet to taki nota do możemy go dolać do 1 elektronu dostajemy 1 mega elektronową od Energi z tego duża 1 omega elektro nową ocenę odpalić samochód nie jest żadnym razie Koch 1 megahercom Novotel dziś do - 1 3 i żużla, czyli takich par musielibyśmy mieć powiedzmy, żeby samochód jechał przez godzinę i powiedzmy to musi być powiedz stop kilowatogodziny tak 10 0 kilowatogodzin to jest 1 0 tez kilowatogodzina notes 3 i 6 1 000 00 0 Jolly, czyli mniej więcej musi mieć 300  000 00 2 -li 300  000 000 dziury do takich par jest 3 × dziś do usłyszy dziś do trzynastej około 1 0 do dwudziestej pierwszej powiedz w module od 10 duchownych, lecz w lodówce w fiolecie byłoby dzisiaj o dwudziestej pierwszej co jest powiedzmy miliard w 100 0 miliardów miliardów, lecz się, żeby on przez godzinę sobie pojechać w dół główny element śruba próba Ależ tak powiem no w przetrzymywania takich większej liczby takich takich pozy tonów no to to trudne, by było, ponieważ taki pozew to jakby tylko się oddalił od tej gromadki i zbliżył do ścianki i dotknąć ścian kino to natychmiast by napotkał Elektron ściance naj to zaczęłyby te błyski ze ścianki leci Trzcianka, by się oczywiście natychmiast odparowała, jakby było ich więcej w no i byłby pewien kłopot dlatego to można utrzymywać n p. silnym polu magnetycznym, żeby one sobie krążyły po jakiś taki chory bitach i wtedy one będą miały jakiś niestabilności, ale ta niestabilność przy zmiennym polu magnetycznym ono do takich warkocz stworzyć i to być może dałoby utrzymać, bo one tak krążył to też jedno bardzo skomplikowane urządzenie poza tym utrzymanie nawet 10 do 20 01 . pozy tonów to nie jest wcale łatwe w, dlatego że żeby dać przykład w CERN nie obecnie zderza się, a protony ze sobą w pub pod Genewą prawda stoki z 300 m pod pod ziemią i zderza się je, przyspieszając ich do ogromnych prędkości mężczyznę, że one tam ze sobą właśnie na nich pilnują także protony sprawami na nich lampy tworzą nowe cząstki tam 20 0 nowych cząstek m. in. Elektron pozyton się zdarzają również oczywiście ich pytanie jak i Onetu są utrzymywane na tej orbicie te Proton nie to one są utrzymywane są one mogą długo kilka godzin dam sobie na tej orbicie mógł być utrzymywane mogłoby być anty protony też utrzymywane w takim w takim sam sposób go pytanie ile jest Otóż w CERN nie na początku tego łańcucha przyspiesza czy kolejnych, które na końcu wstrzykują do tego dużego LHC jest Bud butelka no butelka takiego butelka z Unii dla drobno taka litrowa duże sumy tzw. duże ulice, w którym jest wodór w i ten wodór starczyłoby na 100 lat działania tego akceleratora tam nie ma dużo tego wodoru w gęsto mówi o tym ile cząstek tak naprawdę z przyspieszonych w pojedynczym strzale skoro butelka z wodorem i to w gazowym wodorem jest wystarczy nastolatce przyspieszania ich ktoś naprawdę minimalne ilości się tam przyspiesza chodzi o to, że tam pojedyncze zderzenia tworzą pojedyncze oczywiście pojedyncze zdarzenie jak przyspieszy my to on ma dość dużą energię ze sobą niesie te Proton tylko, że od zyskać z nich Energi jest bardzo trudno będzie ono się zderzą to tam 20 0 cząstek powiedz powstanie zebrać 200 cząstek, żeby one w sposób zorganizowany nam wytworzyły energię elektryczną n p. to nie jest tak prosto poza tym zużyliśmy radykalnie więcej energii, żeby te protony przyspieszy do tych energii niż, gdybyśmy włączyli grzałkę tam czy jakiś prawda kaloryfery to radykalnie, więc w ogóle nieporównanie więcej, żeby przyspieszyli, więc to przechowywanie w ten sposób nie bardzo masa smart Home Broker natomiast jest pewne, gdyby tak było, żeby to się udało jest też pierwsza rzecz przechowanie dość beznadziejnej sytuacji dobrze, ale załóżmy, że jakimś cudem rozwiązaliśmy 2 proc płynie, ale pozy tony i elektrony mają bardzo dużo zalet mianowicie one ani chwili ją do czystej energii, czyli do fotonów jak się z sobą spotkają 2 fotony na ogół z tego wylatują każdy Energi pół mega elektronów od tych nie zostaje nic jak gdyby zostaje czystej energii w związku z tym n p . gdybyśmy mieli silnik rakietowy w silniki rakietowe jak działa na ogół one przyspieszają naczepami łączą Polskę tlen z wodorem albo coś takiego tworzą się ogromna energia i Gazy wylotowe są wyrzucane przez dysze w dół jak są wyrzucane przez dysze w dół to nadają pęd rakiecie no i tam rakieta po prostu zostawia za sobą takie much More tych wyrzuconych z dużą szybkością gazów i sama leci w drugą stronę na zasadzie zasady zachowania pędu Otóż najlepszy silnik rakietowy, jaki w ogóle można sobie wymyślić to jest taki, który by odrzucał Gazy sprint kościół światła to szybciej nie można odrzucać gazów niż prędkość światła no bo nic tak nie leci w związku z tym najlepszy silnik rakietowy tak byśmy coś mieli w łączymy ze sobą w tej komorze silnika i z prędkością światła dajemy to do tyłu, a my sami korzystamy z zasady zachowania pędu i lecimy do przodu Otóż to co leci z prędkością światła no to jest światło na ogół w dyskusje, gdybyśmy tam sobie łączyli Elektron pozyton w tej komorze powstają 2 fotony 2 fotony niestety mają dowolne kierunki tego połączenia na nie tym nie możemy sterować, którą stronę one tam polecą, ale powiedz załóżmy, że mamy to kolejny problem, ale to pominę ten problem i nie ma luster dla promieniowania gamma to znaczy, żeby się odbijały i leciał z okna wyobraź sobie takie parady uliczne źródła lustro mamy, w którego centrum tej para, bo wtedy parabolą Aidy jest zdolna zachodzą te ani Hilla akcje no, więc każdy Foton odbity jest leci w 1 kierunku do tego co mielibyśmy absolutnie idealny silnik wtedy rakietowy, który byłby bardzo efektywny tak czyni wiele by tam trzeba dodać, żeby ten trend był dość duży także w pod tym względem tego typu silnik rakietowy dba, o ile w domu włączyli silnik na światło silnik na świat Super taki silnik dokładnie takie lata Raczki Bobola Walecki po bokach i wszystko do tyłu i ciśnienie promieniowania RGB, które jedno istnieje do dziś śni ci się ciśnie się pod słońce jest bardzo małe, ale n p . rozważa się tego typu w żagle żyje żagiel nie wiem z Mes z Westfalii Chin silniki aluminiowej, który będzie przyspieszony przez światło ze słońca no bo świat się odbija od tego, zostawiając dwukrotność swojego pędu no i on co prawda mało od pojedynczego fotonu dostaje padamy wystawieni na słońce no nie wali na stos obok plaże podjazd taki jest taki trend dostajemy no no nie natomiast, jakbyśmy mieli ogromną taką folię o bardzo małej masie to ona mogłaby tak powoli stale przyspieszać od oddalają się od naszego układu słonecznego n p . nie mają w ogóle silnika tylko tak tt tt tt fotony, by ją tak napędza Otóż my, gdybyśmy mieli takie źródło fotonów to mocniejsze i skoncentrowane to ono byłoby znakomitym silnikiem rakietowym problem tylko polega na tym, że właśnie z tym przechowywaniem ile przed ile możemy przechować przez i przez jakiś czas samych pozy tonów Domoń, żeby one nie dotknęły ścianek no bo każde dotknięcie ścianki to jest błysk tych 2 fotonów, ale nie ten, który nam chodzi tylko rozpuszczające tą ściankę raczej prawda ani ich pilnuje tam Foton zrobi się Ion to w ogóle w Wilkowie ścianki byłaby dramatyczna i natychmiastowa plus ogromna energia z tym związana, jeżeli byśmy chcieli dobrze przechować także Elektron pozyton to są doskonała też doskonała mieszanka rzeczywiście rewelacyjna tylko, że przed przede wszystkim dowiedział do celów napędu, a wtedy leki takie po prostu fotony obracały odleciał sobie z tyłu, żebyśmy zyskiwali talent znowu, jeżeli pomyślimy sobie, że naprzód mamy załóżmy, że mamy g tego od tych anty protonów w to nie jest dużo w g wodoru to zajmuje tam bardzo mało no powiedzmy, więc tt prod załóżmy, że rozwiązaliśmy z Andorą anty wodór, lecz tak no i zawodowej dramat wodoru taką nadzieję mówi o g nawet anty pozy tonów samych modeli jest jeszcze w ogóle to dotąd to stać kilogramach i dowód mamy do tego gram pozew elektronów, które łatwo uzyskać prąd elektrony kineskop pan w ogóle są w lampach dom to siła to podgrzewa się metale mamy Elektron w starych ład w kolejce po ponad, jeżeli byśmy miligramy to taki g produkuje dziś już do czternastej energii dziś do czternastej żulik co oznacza, że n p. 10 już teraz wszystkie polskie elektrownie mają moc 30  000 MW, czyli 30 GW, czyli mniej więcej 3 × 10 do dziesiątej watów oznacza, że one przez musiałyby przez pewnie dobę pracować i to jest równoważne temu gramowe tych pozy tonów Lotto rachunek jest prosty panie profesorze tak, bo i Mierzeja one wszystkie pracują przez dobę, żeby miasto brzmiał telegram, ale ten plan to to jest naprawdę dużo energii z tego wynika po takiej wszystkie polskie elektrownie to mogłyby napędzać trochę samochodów, które nie są potrzebne nam co jakiś nowo piktogramy, a nie gramy tego, żeby sobie napędzić samochód n p . tak nam napinać, bo zmieniano g to 1 0 minut 12 kg 3 tys dziś do piątej dziury i to tuż za chwilę, by się pojechali tym samochodem, jakbyśmy mieli taki nano gram tego od tej substancji tylko znowu trzeba ją najpier w wytworzyć pewnie tak jak te pozy tony tak czy pary Elektron pozyton elektrony oddzielić pozy tonów poza tony schować to też fiolki, która nie wie, czego miałaby się składać, ponieważ przechowanie stronę do w czwartek pozy tonów no bo noga Amelia miała dla Dalinu Neil Hunt tak to może być z czegokolwiek, ale Nigel de facto były czysto czysto 1 znaku ładunki w 1 miejscu zgromadzone lubią się odpychać jednak w związku z tym to nie jest proste ale, gdybyśmy coś takiego mieli powiedzmy jakimś większym zbiorniku tam są daleko od siebie albo coś takiego jeszcze pole magnetyczne silne coś tam coś co tu na takim dano g byśmy strach pojechali samych pozy tonów, a to o tyle to trochę tę znaną g to od razu mówię to jest dziś hitem dwunastej grama 30 do piątej dziur la dziś już do piątej dziura, czyli powiedzmy kilowat przez TOZ wraku tu byśmy mieli to też z domu byśmy wyjechali na lunch w 2 do ministra o o dochodach, ale ich harmonogram, a na mikro g o jak też byśmy pojechali 100 km na nasilenie odjeżdżali do stacji benzynowej pochówek, iż wrócimy do energii przyszłości do opieki to pieśń przyszłości po informacjach prof. Krzysztof Meissner wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego studio informacje o jedenastej 40 już za 3 minut po tych prof. Krzysztof Meissner wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest studio naszych słuchaczy interesująca alternatywne źródła energii, czyli właśnie tam, gdzie dosypywanie do w do banku Chin, ale interesują i także inne inne kwestie my n p . o czym pan rozmawiał z Rogerem nawozem rzeczywiście byłem niedawno w Oksfordzie spędziliśmy tam tam 3 dni rozmawiając to po 1 0 godzin dziennie w to jest naprawdę wizją Polaków rozmowy nie chłodzi ja akurat w jawnej co trochę słabo funkcjonuje więc, więc generalnie od piątej rano mogę funkcjonować dobrze, ale wieczorem raczej nie nadaje no, więc tak no to jest wizjoner na czym Roger Pen Rose z absolutnym wizjoner i rozmawialiśmy na temat taki jak, ponieważ jego pokój co może może niektórzy pamiętają, ale jego przewidywaniem jest, że na mapie nieba, która powstała z Konina to, o czym mówiliśmy 2 0 minut temu w czasie, kiedy były jądra i elektrony jak mówiliśmy wszechświat był nie przezroczysty jak się dołączyły w momencie, kiedy wszechświat miał to 3 80  000 lat po tym, potem po tej umownych i 0 stało się przezroczyste i w związku z tym fotony uwolnione wtedy z czystej anihilacji on od tej pory swobodnie propaguje się przez wszechświat jedyne co się z nimi dzieje to in długość fali rośnie, bo wszechświat rozszerza w związku z tym temperatura po początkowa, która tam łapać kilka tysięcy stopni efektywnie ona, ponieważ świadczy rosnąca, że ponad 1000 × od tego momentu tego tak oddzielenia to one mają 1000 × mniejszą energię, czyli odpowiadające 2 , 7 Kalina czy to słynne promieniowanie tła jest właśnie pozostałością po tym, momencie złączenia się elektronu jąder i w związku z tym to jest niebywale wierne zdjęcie wszechświata sprzed 13 , 8 miliarda lat jak wystawimy antenę na ten rodzaj promieniowania to dostajemy zdjęcia wszechświata wszechświat był wtedy bardzo jednorodny to co teraz się dzieje we wszechświecie wychodzimy w nocy widzimy to gwiazda jest tu jest ciemno to zupełnie nie przypomina początkowego wszechświata tego wtedy, który był jednorodną grupą, której żeglarz z wydawaniem nowych tak to tam jak mówiłem było tylko wodór Hel w związku z tym także żeglarze byli tak źle koń lekko inni niż nasi Otóż wtedy jak tata plazma powstała w to to mamy to zdjęcie i teraz ten wzrost twierdzi, że obecnie mąż w tym czasie, kiedy one się łączyły fal grawitacyjnych z poprzedniego sezonu z poprzedniego wszechświata zaburzyła, aby trochę rozkład tych jonów i czy jąder, czyli protonów cząstek Alpha i elektronów, żebyśmy zobaczyli taką falę a, jakbyśmy widzieli taką falę w poprzednim wszech świecie wg Pedro SA, jeżeli nastąpiło jakieś dramatyczne zdarzenie takie 2 czarne dziury się z lało albo coś takiego stamtąd rozchodzi się sferyczne fala grawitacyjna teraz pozwolić na fala grawitacyjna przechodzi do naszego wszechświata, a my patrząc wstecz widzimy tą płaszczyznę Ostródą TomTom sfery ostatniego rozproszenia jako sferę przecięciu 2 sfer jest okręgiem w związku z tym sąd stwierdził na tej mapie powinno być widać okręgi i teraz te okręgi no szukaliśmy toto z kolegami tych okręgów teraz właśnie przyjęto nam do druku pracę nie 2 tygodnie temu, kiedy ruch w niemal taras powinien być w Vojens w styczniu prawdopodobnie Doda takich sła w najlepszej najlepszego czasopisma astronomicznego na świecie, gdzie indziej nie ma wspólnoty są w Royal Astronomical Society, w którym pokazujemy, że ich takie twierdzenie, że takie takiej takich kołach mogą istnieć na niebie jest uzasadnione niestety nie możemy tego udowodnić tak jak to fizycy się udowadnia, dlatego że mamy 1 mapę nieba mamy jedno to zdjęcie na 1 zdjęciu mogło się różne rzeczy pojawić przypadkowo na jej no, więc udowodnić tego nie mógłby się mieli 1 000 00 0 zdjęć nieba różnych to wtedy moglibyśmy coś takiego udowadnia z jakimś tam prawda miejscem wszystkiego ma 4 Sigma 5 Sigma czy coś takiego mamy 1 mapę dna, ale wykorzystaliśmy tam różne pomysły jak uwiarygodnić tezę, że takie koła są natomiast to, o czym złoże rozmawiałem tam to jest jak wprowadzić inne pewne poprawki do tego obrazu, żeby ta wiarygodność była jeszcze większa, a żeby odróżnić przypadkowe Konkol figuracji na tej mapie od czegoś co pochodziło rzeczywiście z poprzedniego Leon Karaczun i tak przez 3 dni 1 0 godzin tak i to jeszcze nam zabrakło rozmowę zabrakło nam jeszcze czasu na folii nie wyobrażam sobie podziału co tam słychać ruderze nad tą to też zapytała to nie to co szybko na ten temat żeśmy zakończyli przeszliśmy do kół na niebie także także nie takie są rozmowy no to w Chodzieży kołach na nich też o to jak byłem na studiach to kolejny moment, że odnalazłem tamto inne koła tylne koła inne substancje mogące zawsze patrzył w jej licznych odchyleń od tych związanych z namiotów tak, że także, a także w każdym razie NATO to to była nasza nasza rozmowa także także no w każdym razie to znowu odwołuje się do tego momentu, kiedy we wszechświecie było tylko 2 pierwiastki prowadzono właśnie trzeci raz tak się na mnie trzeci tylko mnóstwo innych teraz w jaki sposób one powstały Otóż mówi mamy do czynienia z absolutnie jednorodną ponoć uprawia absolutnie na szczęście prawie absolutnie zupą złożoną z wodoru i z Helu na to zupełnie nie przypomina naszego świata prawda, z którym mamy tlen azot krzem wodór, że nasz nowy węgiel i t d. w złoto uran internat Otóż to stało się później nad czym mianowicie po co my robimy zdjęcia tego czy świata tego wczesnego, dlatego że on okazuje się, że jednak ta zupa jednorodna całość nie jest wyrzucić na listach to on też, ale to generalnie to byłoby kosztowne zdjęcie jak na to mianowicie wysyłamy satelity potomka, że one prawda one krążą wokół ziemi zmienione mają anteny mikrofalowe właśnie, żeby to promieniowanie w bardzo dokładnie mierzyć siły, żeby tam krążą i całe niebo tak przygniatająca, a po iluś lat no teraz plan satelita plan był, który dorobił idiotyczny zrobimy taką mapę nieba to czułość tych anten jest tak duża, że co prawda całość wygląda na 2 , 7 3 Kelvina gdziekolwiek byśmy tej anteny nie ustawili się drogą ma bardzo jednorodna to zdjęcie, ale jednak na piątym miejscu po przecinku jest różne w różnych kierunkach jest czasami o 1 więcej, a czasami 1 mniej czasami bywa, więc adres na piątym miejscu poprzedził go jest praktycznie patrzymy też przeszedł prawie zupełnie jednorodnej, ale był taki, a takie drobne fale kinie jednorodności, które są niesłychanie istotne ryczałtu od losu niesłychanie są, dlatego że potem jak jakichś 3 lat stał się przezroczysty to ten jest jednorodna ości zaczęły się rozwijać, ponieważ Grawitacja i zawsze mówię, że działa ewangelicznych, kto ma temu będzie dodane, kto nie ma tam być odebrane to co ma, czyli tam, gdzie było odrobinę więcej tej materiale odrobinę przez powiedzmy setki milionów lat u nas wysłała materiały z rejonów, gdzie było trochę mniej, ponieważ Grawitacja działa tam silni i to są zalążki gromady galaktyk galaktyk układów słonecznych, które stopniowo zasysa cały ten Okoń z okolicznych z okolicznych regionów materie całości rozszerzała, ale one zasysa mały tak i one coraz bliżej było coraz bliżej coraz bliżej wreszcie zaczął się zderzać ze sobą te te atomy wody wodoru i Helu zaczęły się zderzać podgrzewać i zdobyła po to, gwiazda likwidator to gwiazda jak się podgrzała wystarczająco i Fijał w środku osiągnęła 15  000 000 stopni to zaczęło się fuzja wodoru do Helu to co nasze słońce robi od PiS Julia oba nasze spala się wodór do Helu też źródłem ogromnej energii, który dzięki temu prawda my żyjemy i teraz takie słońce nasze słońce będzie miało trochę nudno historia wprost na przyszłość mianowicie ono wypali ten wodór w jądrze jak wypali to z autorów było ciśnienie ze środka już nie będzie takie duże kolejne warstwy i zapadnie się, lecz także teraz Hel będzie podwyższy się temperatura i będzie tzw. błysk halowy, czyli 3 jądra Helu stworzą wodór to spowoduje kolejne takie taką jak gdyby eksplozję no tak po kolei tak będą ci kilka razy takie coś będzie, a ta otoczka z powodu ciśnienia w środku będzie odrzucana i będzie powstanie czerwony olbrzym z naszego słońca, w którym będzie, który generalnie dość dużo energii produkuje, ale jest dużo ładniejszy po powierzchni jest dużo większa i ten czerwony olbrzym i tak sprawi, że Chełm dnia ziemi nie chciał być tego dnia w i kto kupił w kolejnym narzędziem pozbędziesz się tego no to już nie będzie w ogóle można użyć albo nadwozia nie no ale wcześniej będzie mniej przyjemnie, bo za miliard lat słońce się generalnie podgrzewa cały czas Alek tak cały czas jest coraz gorętsze Wiśle zauważyłem, że coś tak, ale to za miliard lat temperatura na ziemi przekroczy 100 stopni, czyli oceany wyparują tak, że to już wtedy będzie trochę nieprzyjemnie no w każdym razie RI ty gnoju do psiej natomiast istnieją firmy US Kraków-Podgórze właśnie w 2  000 00 0 ton to będzie najmniejszy problem z kremem to mianowicie, a inne gwiazdy masywne one w tempo tych boiskach nie odrzucają tej tej otoczki tylko budują jądro żelazne jądro żelazne bardzo masywne gwiazdy typu kilkanaście mas słońca jest inkluzja takiego jądra wewnątrz i wybucha taka gwiazda i wtedy produkuje się wszystkie pierwiastki możliwe także to my prawdopodobnie w czasie tworzenia układu słonecznego 2 supernowe wybuchały w naszym pobliżu i przywiało do nas właśnie wzajem wodór węgiel z księdzem azot tlen dzięki temu żyjemy tak, że to jest produkt spalania gwiazd pierwszy od wszechświat nic takiego nie miał nie mówiąc czy da to my żyjemy dzięki wybuchom supernowych generalnie można tak to ująć i dopiero wtedy powstały wszystkie inne pierwiastki natomiast słońce dla niego to przewijanie jest stosunkowo mało istotną ono ma trochę tych pierwiastków cięższych ziemia się praktycznie tylko z nich składa go woda jest patent pierwotny skład natomiast słońce jest w zasadzie skład pierwotny, czyli 1 4 Helu 3 4 wodoru ona się składa z pierwotnej ma na słońce tak jest i bierzemy 3 4 wodoru 1 z was i zrobi dużą kulę tak powyższej, chociaż ich, by jak wiele kilometrów Promienia i będzie dobrze natomiast jądro słońca już ma dużo więcej Helu przez to, że z Bala tonem wodą do do Helu w jądrze, więc tam się z 6 0 kilka procent, więc to widać, że połowę już spali, bo zaczynał oczywiście dokładnie 1 4 Helu 3 4 wodoru z 2 5 proc Heroda gmach ma 6 4 % Helu już jądro no jak spali do końca no to się będzie błysk halowy to zacieśnienie do lat 3 i na dole jeszcze po po wybuchu znaczy trochę kolejne warstwy tam się będą mieszać no ale sitami nie mieszają na drodze ciśnienie na zewnątrz przy spalaniu wodoru do hali jest tak duże, że nie dopuszcza nowego paliwa to wtedy paliło się dużo dłużej spokojni, ale nie dopuszcza praktycznie prawie, że nie ma mieszaniec konwekcja są to nowa, która jest wewnątrz słońca milionerom jednorazówki też jednorazowo tylko 10 miliardów lat trwa ta 1 lodówka, ale w każdym razie to dzięki temu żyjemy dzięki temu w ogóle dzięki wybuchom mnie jest to sprzęt zrobili nie zraża ich bydła ras i Hans no, a w nawet ręka mi nie było nas w każdym razie w związku z tym to jest powód to, że to jest przyczyna istnienia jest w innych 3 3 3 3 3 stąd mamy inne pierwiastki dzięki spalaniu wyjazd to nie jest pierwotne pierwotna materia siada była bardzo nieciekawa nudna, bo były 2 pierwiastki praktycznie jednorodnie rozłożone bardzo gorące i dopiero z tych mikro niejedno dlatego tak ważne jest, żeby Tesat, bo na ziemi będzie też niejednorodność nie potrafimy zbadać one są przez atmosferę na tyle modyfikowany, że tak dlatego już trzeba satelity wypuszczać i były 3 satelity ten ma naprawdę dokładną mapę nieba sprzed 14 miliardów lat mamy dzięki satelicie plan to jest właśnie bywało, że takie zdjęcia można sobie na ścianie powiesił morza można tez dostępna ogólnie wystarczy wejść na stronę Klang satelity Plancka i tak można tak coś osiągnąć i polecałabym no to bardzo ładna jest mapa nieba, a to jest początek tego, skąd myślą o wielkich oraz Krzysztof Meissner wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był państwem gość dziękuję panie profesorze pan dziękuję państwu informację za 3 minuty o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Zientara, a nawet wszechświatem radiowym czuwał Krzysztof Woś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA