REKLAMA

Gość ''Salonu'': prof. Jan Hartman

Goście Passenta
Data emisji:
2017-12-05 20:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
46:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam radiosłuchaczy przy odbiornikach widzom naszego wyjątkowego gościa i pana prof. Jana Hartmana trudno pana przedstawić ten jest może potrzebne, ale przypomnę, że pan prof. Hartman jest filozofem publicystą, ale także od pewnego czasu, kiedy pojawił się na arenie publicznej powiedziałbym, że instytucjom w naszym życiu intelektualnym o jej politycznym człowiekiem, który handlował tymi drogami nie boi się wygłaszał sądów niezależnych niepopularnych nie omija też Rozwiń » tematów trudnych ostatnio ukazały się 2 książki prof. Hartmana i 1, o których dzisiaj będziemy rozmawiać nosi tytuł polityka władz i nadzieja to zaraz po wiosce, bo mówimy o, a druga książka jeszcze ciepła ukazała się w tych dziś się okazuje jest prof. Hartmana i wybór felietonów jest tygodnika polityka ja również bloga, który w, którym pan prowadzili z wielkim powodzeniem buja i czytam pańskie bloga sam prowadzę bloga trudno też, że konkurencyjnego nie, ale obok, ale jest drugi po panu historycznej mamy już ponad 5  000 00 0 wejść fantastycznie to gratuluję gratuluję panu jaj przez 10 lat prowadzenia bloga czułem się niezagrożone w żółtej koszulce zaszłam w trzeciej wkroczył triumfalnie i przebojowo finalne strony na blogu polityki i tam badać także z wielkim podziwem patrzę na wodzie też ma tam obrywa dosyć już tam parze nie krępuje, o ile w polityce czy w książkach wieszczyła czy jest jakiś rys to chyba już na tym blogu to już Panny nie boi się nikogo no taka jest natura bloga tak trzeba to gej co, ale tutaj nie musi się, by dbać u nas jeżeli, więc dla nas rycerskiej dodaje z tak już szuka w sieci, którą przeczytałem polityka władz NHL znakomity bardzo panu gratuluje czyta się świetnie, ale zastanawiam się w co to jest ta książka atuty za gatunek czy to jest esej dzieci to jest podręcznik czy to jest jej książkach i 8 i podręcznik historii, bo licencji jak sam pan jeszcze tej wiosny w ciężkim bardzo dziękuję za miłe słowa pochwały w Słupsku tak szacowne osoby tradycja jest taka, żeby pisać o polityce formie nie traktatowej tylko bardziej eseistycznych filozofia polityki zwykle wyrażała się w taki w formie nieco lżejszej byłoby zawsze filozofowie mieli ambicję, żeby dotrzeć do polityków do opinii publicznej, więc tak ciężko również napisana jest taki konwencji po to, czystej, niemniej jednak i jakby Lech uzupełniającą ambicję celem jest przedstawienie w zarysie dziejów myśli politycznej filozofii polityki, więc w pewnym sensie może to być również podręcznikami książka przydatna dla studentów, ale to jest rzecz formalne natomiast no oczywiście starałem się swój pogląd na politykę na filozofię polityki w tym jakoś pomieścić zawrzeć nie sądzę, że się to udało bardzo się panu udało jak gorąco tę książkę poleca, zwłaszcza studentom dziennikarzom posłom politykom w Wiśle z jej wszelkiej maści chciałem pana zaprzecza pan sądzi o takim obiegowym poglądzie, że polityka jest brudny interes i że uczciwy człowiek powinien się z tego od tego trzymać z daleka, a nawet, że do tego zajęcia innych danych jakaś selekcja negatywna czy pan podziela ten problem, bo sądzę, by po pańskich osobistych wody podejrzewam, że nie podziela go analogia się zapytać w Warszawie nie podzielam polityka nie jest częścią życia tylko aspektem życia publicznego publiczne instytucjonalnym aspektem życia i ruina życia w ogóle jest brudne, bo jesteśmy grzesznikami, ale jest też, że wspaniałe, bo jesteśmy wyjątkowymi małpom ich twórców jest to również polityka jest brudna i wspaniała no właśnie o to chodzi, żeby mu będą w życiu publicznym no przeważać szalę na stronę tego co szlachetne piękne mądre racjonalne my, a żeby te niskie pobudki, które w polityce dają znać o sobie zawiść złość ksenofobia głupota i t d . żeby były w defensywie, żeby jednak dobro przeważało nie o to toczy się gra jak w całym życiu natomiast grzechy polityków i wady polityków są bardziej dla nas wszystkich widocznej w związku z tym politycy nas na razie nie są na bardziej krytyczną opinię niż inne zawody pan pisze w tej zimy 2 w w 1 miejscu, że układ ten, na którym opiera się demokracja liberalna w ciągu kilkunastu dekad swego istnienia właśnie się rozpadł rozdźwięk pomiędzy ideałami polityki, a potrzebami ludzi jest uderzający, więc skoro się tak rozjeżdżają praktyka polityczna z potrzebami ludzi tyle co i jak to świadczy o polityce no cóż to polityka tak jak wiele innych wielkich wynalazków ludzkości ma swój początek i ma swój kres polityka jako tako mu tak wymyślili Grecy uroczyście państwa istniały wcześniej i jakiej formie życie publiczne, ale sam pomysł, żeby życie publiczne toczyło się na oparciu o taką świecką debatę zorganizowaną instytucjonalnie i żeby sprawowanie władzy miało związek z debatą publiczną inne to jest pomysł grecki tak samo jak greckim pomysłem jest to, aby wydzielić politykę, więc działalność publiczną sprawowanie władzy funkcjonowanie instytucji tworzenie i wykonywanie prawa o mocy innych form życia wspólnotowego, zwłaszcza od religii to wszystko razem Grecy nazwali polityką w gminnej i jest 1 z wielkich projektów kulturowych, ale klasyczny projekt kulturowy, który i jakość naszych oczach się wyczerpuje, dlatego że ta sfera instytucjonalna sfera życia publicznego, którą można zidentyfikować jako związaną z organami władzy publicznej zaczyna się rozmywać wielkie ideały, które napędzały politykę ideał państwa jako dobra wspólnego jako nadrzędnej formy organizacji społecznej jej ideału tym w służbie temu państwu jak koło i cnót obywatelskich jako Najwyższego powołania w inteligentnego myślącego człowieka to wszystko się powoli już dezaktualizuje także tych form nowoczesnej się dezaktualizuje, ponieważ napędy nowoczesności, czyli tej epoki trwający już co najmniej od rewolucji francuskiej tak naprawdę jeszcze wcześniej od czasów reformacji była było pragnienie emancypacji wyzwolenia spod autorytarnej władzy i uzyskania podmiotowości przez duże grupy społecznej ostatecznie także przez przez jednostki jak już, jako że myśmy trwa emancypacji już uzyskali, a jej świetlanej ideał państwa jako Najwyższego dobra k i instytucji nadrzędnej, która gwarantuje nam to przez konstytucję tenże właśnie emancypacji wolność swobody konstytucyjne jakoś ten ideał też już czuł się wyczerpuje to cała polityczność w tej nowoczesnej formie też powoli wygasa czy Panny uważa, że ludzie, którzy nie są obywatelami nie czują się obywatelami nie interesują się polityką nie udzielają się jest im obojętne mu życie publiczne jest rzeczą są ci tzw. dziś, choć może przeczytam tutaj cytat z Pańskiej książki poza obywatelstwem znajduje się wyłącznie prywatność, w którym mam prawo się schronić, lecz jeśli żyją w miejsca, ale nie udziela się publicznie nie wnoszą wkładu do życia społecznego zasługują nawet we własnych oczach na greckie miano idioty czy to nie jest obraźliwe dzisiaj w stosunku do ludzi, którzy mają powody, żeby trzymać się od polityki za no, więc oczy i taką to on elementem takiego dyskursu republikańskiego greckiego, który był wzywał wszystkich wolnych mężczyznom mieszkańców państwa greckiego n p. Aten do do publicznego zaangażowania była było potępienie bezczynności i egoizmu takiego prywatnego i rzeczywiście użyto słowa idiota, który nie miało aż tak pejoratywnego znaczenia wówczas jak jak teraz, żeby właśnie na zwać tych, którzy się wyłączając życia publicznego potem w czasach nowożytnych to wyłączenie z życia publicznego traktowane było albo jako inne no brak patriotyzmu jest pewien deficyt, a albo już naszych czasach jako fundamentalne uprawnienie prawo uprawnienie obywatela do nie partycypowała w krajach autorytarnych czy totalitarnych w każdym razie w czasach, kiedy jarzy taką pełnią życia w czasach lokali studenckich późniejszych latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych to jednak było obowiązkiem każdego obywatela walczyć z imperializmem chodzić pod ambasadę amerykańską z pochodniami, aby demonstrować Jamiego duchową i maszerować wierzy w pochodzie pierwszomajowym na partycypacji społecznej na jak najsilniejsze więzi elit władzy jest się z szerokimi kręgami społeczeństwa zależało zawsze zarówno władzy autorytarnej, jaki władze Demokratycznej w partycypacji jestem 1 z wielkich mitów apolityczności jako takiej, zwłaszcza polityczności nowoczesnej Demokratycznej konstytucyjnej, niemniej jednak z drugiej strony rozumiemy, że odmowa partycypacji bierność, a nawet niechęć do państwa i jest równie negatywnym, ale jednak wyrazem wolności, który na legitymizuje władzę i legitymizuje porządek Konstytucyjny wolnościowy jako pewną realność skoro rzeczywiście jestem wolny jestem również wolny do tego, żeby nie uczestniczyć nie być nieustannie molestowany Emma Bloom zwanym ideami republikańskimi ideałami państwa i jego uchwały ideałami patriotyzmu i obywatelstwo jest jesteśmy takim etapie gdzie, kiedy my uznajemy wolność jednostki również nie partycypowania w i musimy sobie radzić w naszych coraz bardziej rozlewające się polityczności również z tym faktem, że prawdopodobnie teraz ich przyszłości większość społeczeństwa nie będzie chciała uczestniczyć aktywnie nie tylko wpolityce, ale zgłaszać dalej akcesu do jej ideologii Republikańskiej, czyli ideologicznie dla państwowości czy to Demokratycznej czy niedemokratycznej i tym samym klasa polityczna i państwo instytucje no i musiał pogodzić z tym, że ich legitymacja w przyszłości, więc ze społeczeństwem będzie ograniczona tak jest zresztą kiedyś bywało bo zanim skutecznie wezwany wszystkich do uobywatelnienia i partycypacji to większość społeczeństwa to byli rolnicy, którzy nie mieli nic wspólnego z państwami i polityką MO, że obrażam, że wpadam na słowo co jest głównym motywem działania polityka naprawa świat władza uzna, że pan w Wiśle zespołem spośród różnych rodzajów władzy i doświadczenia przez polityka najważniejsze jest władza dokonywania realnych zmian z poparciem tych, których ta zmiana ma dotyczyć i jest rzeczą zdrową słuszną, jaka motywacja człowieka w tym również polityka jest mieszana i łączy elementy osobiste z elementami ideowymi publicznymi dobrze jak polityk chce mieć porządną porządną pracę, ale i zarabiać pieniądze chce, a więc dobrze jeśli chce być profesjonalny, a klasa polityczna bardzo trudno utrzymać na dłuższy czas pracy stąd jest to dziedzina niezwykle konkurencyjna i nerwowa, ale jednocześnie jeśli przez 3 przyświecają mu inne ideały jeszcze dobrze, żeby to były mądre ideały dobry polityk to jest taki, który chce być profesjonalny i jest zdrowym egoistą to znaczy chce rzeczywiście znaleźć utrzymać pracę, a jednocześnie jest głęboko przekonany, że jego pracę, za którą dostaje pieniądze ma sens, bo ideały, którym służy n p. jakiś program polityczny, a w generalnej biały konstytucyjne czy też, jaki się idee związane z jego generalnie stanowiska polityczne są słuszne i chwalebne i jeśli rzeczywiście takimi są to wszystko z porządku nie wybrzydzajmy na nas na polityków nie wymagajmy od nich jakiegoś jakimś idealizm, którego nie wymagamy od innych lekarz też leczy za pieniądze i nie znaczy to, że nie oddaje się swemu zawodowi z pasją i przekonaniem nie wykonuje go uczciwie kompetentnie tak samo jest z polityką polityką również może stosować się na bieżąco rozmaite taktyczne zagrania, które umożliwią mu dostanie się na listę wyborczą właśnie na właściwym miejscu w utrzymanie takiego czy innego płatnego stanowiska jednocześnie być bardzo ideowym i oddanym sprawie politykiem, byleby był oddanym mądrej sprawie ani jakimś przesądu pan wyraźnie widać tu przykład lekarza, który bierze pieniądze na swoją pracę i to one przypomniała, że pani jest profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale nauk o zdrowiu tak, ale jak każdy znalazł nas nie wiedziałem willi i aż znalazłem wodę w collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego że w UB roku dziewięćdziesiątym czwartym z zatrudnionymi w Instytucie filozofii i miałem być nadal pracować w Instytucie filozofii, ale jako, że był jakiś Chin jakaś awantura wokół mnie to prof. Stróżewski, który miał mnie zatrudnić jedno w tym ostatecznie w Instytucie filozofii nie zatrudniła, jako że prowadził drugi za wkład, który się wtedy nazywał się w filozofii medycyny właśnie collegium medicum to zatrudnił mnie tam i tak znalazłem się w dziewięćdziesiątym piątym Romualdowi 2 2 lata temu collegium medicum i od razu zainteresowały się bijatyką, którym się tam zajmowano muszę powiedzieć, że to jest wprawdzie nie jest tak naprawdę dziedzinach filozoficzną, ale jest to rzeczywiście rzecz potrzebna i fascynująca i bardzo sobie chwalę to, że pracuje na tym wydziale, który jest rzeczywiście porządnym lokalu godnym szacunku widziałam Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zajęcia ze studentami medycyny różnych kierunków medycznych i Palazzo Reale również inni studenci przychodzą różne oczy jak po całym Uniwersytecie w oswojeniu dość długiej historii wykładania na Uniwersytecie Jagiellońskim chodziłem i wykładałem niestety ostatni taka tendencja, że wykład, że poszczególne wydziały starają się być coraz bardziej niezależne w i samowystarczalne i wykłady z filozofii coraz częściej prowadzą zatrudnieni na tych wydziałach pracownicy mają też wykładam filozofię w collegium medicum będąc pracownikiem właśnie collegium medicum to jest coraz większe częstsze, a po z kolei Instytut filozofii mają kłopot z pensum dla swoich pracowników, bo filozofia jest obcinano w związku z tym my no trwa taka konkurencja w osi jest między pracownikami Instytutu filozofii jak mi filozofami rozproszonymi po Uniwersytecie ja też już nie wykładam Instytucie filozofii, czego bardzo żałuję UJ ma całkiem sporą grupę profesorów filozofii poza Instytutem filozofii oni jakoś no niestety Hampel, ale wypadli z Instytutu filozofii nie mają styczności z studentami filozofii tak bardzo żałuję, że pewne jest praca dla Instytutu filozofii i Lechem teraz wrócić po tych dygresji dawny działacz PiS tłum w Brazylii na śmieci do do Pańskiej książki tutaj jest tak aktualny fragment dotyczący systemu zabezpieczeń prawnych już z krajowych i trójpodziału władzy może przeczytam, a potem poproszę pana komentarz bardzo trudne jest prowadzić do dyskusji politycznej taka abstrakcyjna pojęć jak rząd ograniczony termin ten oznacza system zabezpieczeń prawnych i ustrojowych po angielsku zwany 3 scenach balansuje z na czele z trójpodziałem władzy na ustawodawczą sądowniczą wykonawczą, dzięki którym rząd nie może zbyt głęboko ingerować, bo są mgliste wybory i styl życia obywateli, a zwłaszcza wprawa jednostki grup mniejszościowych i jej nieco dalej pan pisze, że odwoływanie się do nośnych i łatwych dla haseł, zwłaszcza skojarzone z pobudzeniem masowych emocji nazywa się z grecką demagogią lub z łacińska populizmem czy to jest jest bardzo aktualny fragment Pańskiej książki w stosunku do tego, że co dzieje się u nas w kraju, bo właśnie w tamtych tematyka rządu ograniczonego trójpodziału władzy ona nagle stała się bardzo aktualna rzeczywiście jest czymś niezwykle frustrujące, że intelektualne podstawy ustroju liberalnej demokracji konstytucyjnej demokracji są na tyle abstrakcyjne i skomplikowane nawet paradoksalny, że mocno uczestnicy i syna interesariuszy tego systemu w ogromnej swojej większości nie mogą poznać tych zasad funkcjonują w świecie w konsekwencji intelektualny, który nie nie rozumieją, choć część uważa, że politycy powinni przechodzić jakiś kurs i radiowych i rozwojowi Maciejowi politologii przynajmniej oczywiście, że tak ucieka każdy powinien się znacznie o tym co robi każdy polityk powinien, chociaż podręcznik przyzwoity politologii przeczytać Neo filozofia polityki nie zaszkodzi politologiem z taką można być bardziej szczegółową dyscypliną wolę dziś to wcale politologii jest przecież teoria polityki zwana też filozofią polityki tym się właśnie moja książka polityka władz i nadzieja zajmuje już dość krytycznie bojach tą filozofią polityki też rośnie bardzo wierzy, więc wracając do tego rzeczywiście jest także generalnie większość ludzi, którzy ewentualnie w UE uczestniczą chcą uczestniczyć w procedurach demokratycznych, a większość ludzi jednak nie demokracja jest dla wszystkich, ale nie wszyscy ich kto to jest demokratyczny wybór większości w każdym społeczeństwie, że demokracji jednak nie potrzebują niczym o tym, pamiętać, ale ci, którzy potrzebują i partycypują w procedurach demokratycznych w większości poprzestają w swoim rozumieniu demokracji na takim wyobrażeniem, że w bólu, że demokracja jest wolontariuszem może to jest sposób manifestowania siły większości siły woli większości ludzi większość z rządzi robi co chce to jest rozumienie demokracji tej części społeczeństwa, która w ogóle demokrację chce praktykować większości spośród tych części natomiast rzeczywiście siła demokracji i moralną FOT AP podstawa na tym polega, że ona zabezpieczona wolność autonomię jednostki grupy, a więc, że jest właśnie przymiotnikowe, czyli z demokracją konstytucyjną ograniczoną przez konstytucję demokracja jest takim ustrojem, który gwarantuje właśnie, że większość nie będzie rządziła mniejszość oferty z powodu psa należy bowiem wzrost różnego rozumienia demokracja jest systemem, który gwarantuje rząd ograniczone czy gwarantuje, że ci, którzy zostaną wybrani przez większość nie uznają, iż mają prawo do tego nie będą mogli korzystać z z możliwości, aby narzucać swoje własne przekonania i wolę większości narzuca mniejszościom przynajmniej do pewnych granic, czyli to jest taki uczeń, który zabezpiecza właśnie przed woluntaryzmem w imię, czego inni jak Nina rusza wolnych i praw człowieka praw jednostki praw politycznych i osobistych obywatela, że bez aluzji okaże się, że w naszym kraju o tym, by go w nie to nie mniej chętnych nie jest jej chciałem zapytać jeszcze, ale ustępujące rzecz pan w swojej książce daje więcej pożytecznej wykład tego co znaczy być konserwatywnym konserwatystą liberałem, jakie są ideały prawicy, jakie są wyniki dały jej lewicy bardzo pan to porządkuje w czasach, kiedy jest nieraz trudno określić punkty Eski kulisów właściwie wysoko w relatywnie lewicowcy wy i liberalni lewicowcy oferowano zapytać czy okres obecny w polityce światowej w Europie to jest okres, który sprzyja komu, kto dzisiejsze czasy to są czasy konserwatystów liberałów prawicy, bo na pewno nie lewicy All, iż chodzi lewicy to wy no ona w tym sensie w Bochum poniosła klęskę, że zwyciężyła ze swoimi ideałami właściwie wszystko co robi lewica obiecała spełnić cień swą zostało zrealizowane ośmiogodzinny dzień pracy urlopy renty emerytury i t d . to są te główne postulaty no, więc skoro zostały zrealizowane to to jakby lewica ma nie ma nic to do roboty w jeśli chodzi o stronę liberalną no to rzeczywiście w współczesne ustroje państw demokracji liberalnej są już tak wyrafinowany sposób wolnościowe, że już niema kolejnych obszarów emancypacji, który chciał walczyć już kobiety mają równe prawa geje mają równe prawa i t d. owszem, nowe w ich wiele do zrobienia szczegółowych w wielu krajach ale, ale generalnie zmierzamy do wglądu do końca tego wielkiego projektu emancypacyjne go to ostatnia wielka, gdzie ostatni wielki ideał nowoczesności mianowicie cześć miłości dla państwa, które obiecuje, że będzie państwem wolnym państwem wolnych ludzi metrami miał też jest bliski realizacji, więc i nie bardzo mają, o czym mówić się politycy toby mogło znaczyć, że przychodzi czas na taki konserwatywny sentymentalizm w, a więc epatowanie ludzi takimi wizjami uproszczonego lokalnego świata takiego życia w wolnym nów w takich dekoracjach tradycji i po i prostych tradycyjnych idei miłości rodzinnej patriotyzmu w starych dobrych obyczajów, ale dotyczy nieprawda do tego, że ten dyskurs konserwatywnej tak naprawdę reakcyjny sentymentalne, więc przez to również bez silnych jest tak samo jakąś ofertą w komfortu bilansową psychicznie odbiorcy jak jak jak każda inna i dociera takimi samymi środkami marketingu i propagandy w związku z tym to również nie są czasy sprzyjające konserwatyzm mori to są w ogóle czasy, które nie sprzyjają centralnemu dziś kursowi, który może się po posługiwać państwo dyskursu owi dominującemu znosiłam uważa, że w tej chwili nie ma dysku różnych osób które, gdy dominował nie ma nie ma nie ma to jest to taka epoka o tyle post ideologiczna, że każdy mocny czy słaby zdecydowany czy taki sceptyczny dyskurs dociera tymi samymi com zajmujący w uproszczeniu internetowymi kanałami do odbiorcy co mnóstwo innych dyskursów i orgazm organizowanie wielkich tłumów trwale wokół jakich symboli idei, a tym samym wokół jakich projektów politycznych staje się niewykonalne państwo pracą narzędzia te tradycyjne dyskusyjne symboliczne instytucjonalne trwałego budowania więzi między społeczeństwem i organami władzy oraz utrzymywania stosownie hierarchii społecznej, a także utrzymywania elit to wszystko się rozpada, a ról rolę państwa i rolę takich o naj na naprawy najpilniejszych cen ceny centrów władzy zaczynają pełnić wielkie korporacje i wielkie technologii oraz zarządcy n p . po drugiej wojnie światowej można będzie w Europie zapanowała epoka lewicy lewica nagła bardzo silna partia komunistyczna we Francji we włoszech jest silna była pozycja związku Radzieckiego z o związki zawodowe ruch robotniczy to 1 trojga proc to charakteryzuje aktywne niż ile w Europie po drugiej wojny światowej dzisiaj praktycznie wyłącznie w tonie badaczy to ostatnia odsłona była tradycyjnie polityczności, czyli życia publicznego skoncentrowanego na państwie jako dobru wspólnym to jest demokracja partyjna, która świetnie zafunkcjonowała w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia i którą nam się teraz kończy generalnie właśnie takich powodów do ogólnie te technologiczne komunikacyjnych nie da się w tych starych forma komunikacji społecznej i budowania wizerunku instytucji publicznej utrzymać trwale tego systemu państwa nowoczesnego już nigdy konstytucja ani organy władzy centralnej nie będą miały tego autorytetu i dyskurs państwo twórczy republikański czy patriotyczne jak woli nie będzie miał tego autorytetu co dawniej mamy dzisiaj w świecie ogromne korporacje nowe technologie, o których mu dosyć nieokreślonej ich 3 jak w podmiotach zarządzających mamy też ogromne imperialne państwa gdzieś tam na marginesie naszego świata czy poza jego margines, zwłaszcza Chiny, których polityczności jest archaiczna, a któż się musimy obawiać i tak by to połączenie tej archaicznej polityczności często wręcz pre nowoczesnej stron mamy do czynienia poza Zachodem, zwłaszcza w Chinach z jak po potężnym wzrostem tej władzy technologicznej korporacyjnej, które jest nieuchwytna instytucjonalne niektórym otworzy jakiś z DPS są analizowane system w połączeniu z globalizacją kapitalizmu to wszystko wytwarza zupełnie nową sytuację geopolityczną, który takie podmioty jak po instytucja państwa ministerstwo takie czy inny prezydent premier takiego czy innego państwa są podmiotami właściwie słabymi rozlicznymi to już nie są czasy nie będą czasy, w których jakiś tam prezydent czy premier może się intelektualnie i praktycznie MO z życia swoich narzędzi prawno administracyjnych zmierzyć z wielkimi zjawiskami typu Google albo bieg i to Aleksy TR wielkie organizmy korporacyjne, których pan profesor wspominał wczoraj są w stanie wypowiedzieć wojny świat wielkich korporacji rywalizowali zdobędzie świat bez wojen pytam, dlatego że w Polsce trwa w taki konflikt wokół muzeum drugiej wojny światowej w Gdańsku, które się nie spodobało pierwsza wystawa nie spodobała się wbre w premierowi Glińskiemu i innym czynnikom rządzący, a 1 z zarzutów wobec tej wystawy jest to, że wojna została przedstawiona jako sprawa okrutna po czworga i beznadziejna, że nie ma w nich nie jest pokazany w wojnie czynnik mobilizujący męstwo patriotyzm Solidarność i tu w Pańskiej książce zwróciłem uwagę na taki fragment nawet jak się czyta książkę, że trudno niech będzie kojarzyć z tym co się dzieje dokoła rok jestem bardzo dumny, że pan przeczyta mój mąż w całość ma bardzo wdzięczny w Cannes tutaj pisze Grzegorz niedawna było powszechne do niedawna przekonanie, że w wojnie jest to szlachetnego, że dochodzą w niej do głosu w zloty z, który w czasie pokoju muszą pozostawać już 5 oraz, że krwawy bój w polu daje Bogu okazję wyrażenia swej woli przez rozstrzygnięcie o zwycięstwie w taki sposób po wojnie można było myśleć w perspektywie Królewskiego zamku, któremu najczęściej mimo wszystko wojna nie zagrażała może dopiero po pierwszej wojnie światowej dość wielki bal Lu ty wiesz, że kończy się to wielka apoteoza wojny jak pan uważać czy w tym nowym świecie kraj, w którym się państwo nie będzie odgrywała takiej roli tylko wielkie korporacje i t d. dzieci będą jeszcze miały miejsce wojny historie będzie wypowiadał obawia się że, że takie kolory będą to takie wojny prawdopodobnie no i romantyczne nieuporządkowane z punktu widzenia, kiedy klasycznego obrazu wojny właśnie wypowiedziane przez jedno państwo drugiemu państwu podmioty wojny będą prawdopodobnie znacznie mniej personalne znacznie mniej uchwytne, a w wojny nie będą konfliktami po prostu między między między państwowymi czy międzynarodowymi i prawdopodobnie będą też wojnami o terytoria o i wojnami, w których miarą sukcesu jest zabicie jak największej liczby ludzi to akurat jest pozytywna natomiast przypuszczalnie konflikty przyszłości wolę mówić o konfliktach będą z wiązane z dostępem do do informacji do algorytmów i będą przebiegały przede wszystkim cyfrowo panie profesorze chciałem pana ptactwo zwierzęta on ma lekkie skłonności, jakie lewicowe, a w i jak pan patrzy na to co się w naszym kraju żyje czy prawdziwy jest o blond, że społeczeństwo polskie w swojej większości jest konserwatywny przywiązany do takich działów jak Bóg honor rodzina jej ojczyzna i prawica będzie w Polsce rządziła dające się przewidzieć przyszłości niejedno nie 2 kadencje, ale dużo dłużej niż zupełnie się z tym zgadzamy konserwatysta ten ktoś, kto głosi konserwatyzm jest także większość społeczeństwa cokolwiek głosi w sferze idei prawdą jest, że Polacy są przywiązani do życia rodzinnego i chcą żyć w takich trwałych w Ystad Stadła rodzinnych, ale nie konserwatywnych tylko właśnie nowoczesnych dwoje partnerów może żonaty szat szanujący się, dzieląc z obowiązkami różnej płci i dzieci to rzeczy, którzy rzeczywiście taka niby pod pojęcie rodziny jako takiego elementu podstawowego źle społeczeństwa jak najbardziej funkcjonuje natomiast co do religii są na traktowana kościół to i to to są to po prostu obyczaje to sfera nawyków kulturowych ludzie są dość innych badaczy ludzie są ludzie są przekonani, że władza publiczna może oczekują od władzy publicznej żydowskim porządku pod potrzeby oczekują, że będzie porządek, żeby w tym bilet tak rozumieją państwo jako obszar uporządkowania życia wolność rozumieją jako bycie pozostawionymi w spokoju i prawo do kontynuowania swoich praktyk życiowych nie być molestowany nie być zaskakiwany przez rozmaite ograniczenia regulacje tak rozumieją wolność, ale widać w wolność im wyjazd zagrali tak oczywiście odpowiem bardzo konkretne prywatne rzeczy natomiast bynajmniej nie jest także większość Polaków nie chce rozumie chce pragnie demokracji będzie wspierać te siły polityczne, które gwarantują wartości konstytucyjnej demokratyczne, ponieważ nie korzystają z tych wartości nie interesują się po co w wolność słowa komuś, kto się publicznie nie wypowiada po co wolność stowarzyszania się osobom, które nawet nie myślą o zaangażowaniu w jakim się na organizację zwiększa się z byłym społeczeństwa demokratycznego jest nie demokratyczna tak jest też 1 z paradoksu demokracji PiS jest partią klub doskonale wyczuwa, czego to, czego ludzie potrzebują poczują potrzebują porządku bezpieczeństwa ekonomicznego i potrzebują godności potrzebują takiego dyskursu, który w, jaki sposób różne waży ich poczucie obniżonej wartości wzmocni ich w jakoś uleczyć Zdzichy z ich kompleksów, ale chyba też bezpieczeństwa nie tylko w sensie ekonomicznym, ale również w lesie nazwijmy to anty terrorystycznych na Allegro i w Top 1 6 fizycznym, ale to w takim sensie ogólno kulturowym, że będziemy mogli je w Polsce bycie odrębnie osobno i Targu, gdzie mogli być u siebie z sobą, że to będzie taka jakaś 1 wielka zagłada, której wszyscy są do siebie podobni wszyscy są do siebie obliczali niż nie będziemy narażeni na na burze tego świata to jest to rzeczywiście oczekiwanie większości Polaków, ale jeżeli prawo i sprawiedliwości doskonale wyczuwa się tak jestem potrzebny to moja wizja zawarta w pytaniu, że prawica będzie długo rządziła w Polsce nie jest do niej 2 kadencje pozostaje wazy poprawić cały czas prawie rządzi, bo nawet ta lewica, która rządziła była dosyć prawicowa znaczy jeśli chodziłoby o to żal, że władza musi jakiś sposób być kompatybilna z oczekiwaniami mentalnością społeczeństwa no bo to jest uniwersalna zasada nawet jak opozycja obecna przejmie władzę to też będzie musiała jakoś nogi czy się z tym, że ludzie w Polsce są mało zaangażowani publicznie myślą o zaściankowość wąsko w 1 stycznia będzie się musiała liczyć z czystym oczekują od władzy na słynne opieki socjalnej i porządku w jedno po prostu takie są one uwarunkowania społeczne Tusk myślał, że się jakoś się tylko Tusk pro był przywódcą partii prawicowej Platforma Obywatelska jest klasyczna partia chrześcijańsko-demokratyczna myślał, że to tak może trwać społeczeństwo samo bili się powolutku dojrzewać może, by dojrzewać do do życia w pluralistycznym wolnym zachodnim społeczeństwie demokratycznym, gdzie wszyscy mniej więcej rozumieją, jakie są regulują co w tym wszystkim chodzi i wszyscy mniej więcej są wyzwoleni z uprzedzeń ksenofobii i t d . a dyskryminacja jest rozumiana jako jako zło publiczne są już samo zrobi zapomniało 1 elemencie życia wychować kolejne pokolenie tymczasem edukacja została pozostawiona w rękach no i kościelna prawica owych i takie pokolenie wyrosło wyrosło zupełnie inne pokolenie karmione mniej więcej tym samym dyskursem co w PRL -u takim właśnie w górach zimno izolację mistycznym nacjonalistycznym i w populistycznym, bo tutaj różnice dyskusyjne są niewielkie ktoś Gierka posłuchała czy Gomułki posłuchał Kaczyńskiego to tam poza tym, że już, że u tzw. komunistycznymi była Rosja dziś to naprawdę czy związek radziecki, a tutaj dziś w tle jest kościół zresztą też o mentalnej dosyć podobny w to te różnice są niewielkie także, jeżeli chcemy coś naprawdę zmienić, a to musimy tak jak to w demokracji musimy słuch niestety dać ludziom to, czego oczekują to znaczy dać ludziom poczucie bezpieczeństwa dać Jasną wizję przyszłości Polski dać im poczucie godności i dać im przy i jakie poczucie, że ci, którzy chcą przejąć władzę wiedzą jak rządzić krajem co gorsza jest też także jakże, że że, że ludzie oczekują w tej późnej demokracji rządzić będą nimi oni sami sąsiedzi tacy jak oni i to, że władza dzisiejsza składa się z takich właściwie Noblem 6 z nich prostych ludzi o takiej mentalności małomiasteczkowej, a to co się dzieje na szczytach władzy przypomina taką powiatową korupcję powiatowe układy tu ludziom odpowiada, bo to jest dla nich dowód na to, że są tacy ludzie jak kompres na Szyszko na ludzi, którzy mają taki swój folwark, na których się rozporządzają gospodarza na wsi to daje ludziom rękojmię, że demokracja zadziałała, że na szczytach władzy tam w Warszawie są tacy sami ludzie tutaj w powiecie i dolin dodaje poczucia bezpieczeństwa konwerter plików możesz bawić koło akademickie i kiedy mówimy o in o tym co się daje młodzieży jak zaspokoić jej potrzeby są nam przychodzi mi namyśl polityka historyczna znaczy kto będzie tych młodzieży przekazywał wiedzę o świecie w jakim archiwów, bo odnoszę wrażenie, że w innych dyskurs taki właśnie narodową patriotyczną tradycyjny, że jest taka jest też młodzież i tanie wielka część młodzieży, która jest zainteresowana życiem publicznym działa w różny sposób jest jednak musi iść prawicowa jeżdżą oni potrafią z organizować i konferencje seminaria manifestacje to oni mają swoje kluby jak pan to widzi u siebie widnieje przy żółtym domu to niewielka część młodzieży, która jest aktywna w jakości jednak po podzieliła jest to warszawska przede wszystkim młodzież liberalna może po jest starsza młodzież, ale jednak takich rozmaitych aktywistów i liberalnych i czy lewicowych jest całkiem sporo oczywiście znacznie silniejsze są te organizacje, które są okolicami państwa narodowe katolickiego i są oczywiście jakiś sposób finansowane też ich i animowane przez siły polityczne i przez kościół mógł tu też jest taką siłą polityczną i państwem, o czym nie wolno zapominać tak myśmy zupełnie odpuścili szkoły też już nie do naprawienia nie ma takiej możliwości, żeby za 10 lat nagle na lekcjach historii zamiast propagandy nie z tego nic nowego zaczęto mówić o VAT oraz lodów, ale damy zaczęła go kolejny będzie rządził noblistów idea szkoły jest ideą republikańską chodzi o to, żeby upowszechniać postawy obywatelskie, aby a, więc winić obywateli Maz z państwem demokratycznym czy niedemokratycznym bez różnicy i szkoła zawsze była jest i będzie ośrodkiem propagandy takich formacji republikańską Obywatelskiej w kolorach odcieniach a gdy odpowiadających aktualnej władzy w, więc jest ze szkół już nic nie będzie nie ma co odzyskiwać szkół tego się nie da zrobić natomiast ludzie nie będą się już uczyć w szkole niż w coraz mniejszym stopniu uczą w szkole uczą się osoby w internecie internauci do chodzi o to co do nich będzie docierać walka toczy się o to już w coś się błędów kliki, choć w w przyszłości obecnie młodzi ludzie dlatego ważne jest, aby Demokraci ludzie myślący po Obywatelską demokratycznie w UE ludzie światli wykształceni byli jak najbardziej twórczy i obecni w internecie byli zdolni tworzyć atrakcyjny przekaz przekaz, bo to tam toczy się wojna tymczasem te podmioty takie jedno z ulicy jest konserwatywne narodowe jak kościół katolicki czy czyjego partie polityczne, bo PiS jest tak naprawdę parkiem kościelną w no mają pieniądze na to, żeby wynajmować najlepszych specjalistów od przekazu komunikacji, więc ta walka nie jest równa jak pan widzi te niedawne 11 listopada manifestacje narodowców czy, tudzież portrety polityków policzyć jak i powieszone na szubienicy w nielegalnej skądinąd manifestacji w Katowicach chodzi konkretnie takie kraje czy to jest margines marginesów jak mówi prezes Kaczyński i odzieżą, o czym świadczy o nieobecności złodziej w wolnych wyborach słabość partii w wyborach czy też to jest margines ci, którzy jeżdżą coraz szerszy coraz bardziej obecny i po cichu tolerowany przez własny jedno 100 w faszyzm w Polsce ma się dobrze pod osłoną władzy jest ewidentny sposób tolerowany traktowany protekcjonalnie, żeby nie mówić nawet z o pewnej koalicji noś ci jej sytuacja jest taka jak w latach dwudziestych należności mówiąc faszyści w Polsce faszyzm co to jest faszyzm to każdy może się przekonać posłów słucha przy wyniku umysł Mussoliniego Otóż ustrój pierwotnie źródłowo jest to ustrój przedwojennych Włocha jest ustrój totalitarny policyjny nacjonalistycznych katolickich w skrócie Polski wasz dzisiejszy tak Polski faszyzm jest faszyzmem właśnie, dlatego że spełnia te podstawowe warunki to jest ruch antydemokratyczny skrajnie nacjonalistyczne opierający się napisze na ksenofobii opierający się na Military w zimie, opierając się na mitologii historycznej i opierający się na politycznie żony i katolicy śmiech dokładnie takim samym faszystom mem jak faszyzm włoski ma te same symbole fast SL rózgi liktorskie to jest symbol zaczerpnięty z ze starożytnego Rzymu to po prostu ruchy faszystowskie ktoś mu winę faszyzm czy te różne od innych nie to nie jest margines jest coraz więcej faszyzmu jest coraz większe na niego przyzwolenie jej słowa tak jak w latach dwudziestych w Europie co rok za rokiem demonstracje faszystowskie organizacje faszystowskie były coraz większej potężniejsze przed wojną w latach trzydziestych w Polsce za sanacji 300  000 młodych ludzi należało do tych podstawowych organizacji faszystowskich do Falangi ONR -U i w nogi mogą możemy się spodziewać, że jeżeli dalej tak pójdzie to to za kilka lat w Polsce będzie podobnie jak organizacja All działają w inną metodą rozpoznania bojem to znaczy ONR robią awantury na ulicach i sprawdzają jak daleko można się posunąć w ne, gdzie jest granica, kiedy policja przestaje być bierna czy państwo przestaje być zbierane no, więc najpierw wybijać szyby na nikogo nie złamał i potem kogoś pobiją nikogo nie złapali no to wreszcie się kogoś tam zabija tak krok za krokiem jest oczywiście dziś teraz ta manifestacja 11 listopada była bardziej brutalna niż poprzednie, ale ja widziałam te poprzednie są też były niezwykle remizy halny tylko nie było ich wiedza fałszywa banerów rasistowskich, które można było pokazać telewizje z całego świata przygody, któremu jako kraj jako społeczeństwo szkody wizerunkowe moralne, jakie ponosimy z powodu tej fazie stożki chłopcy wysłucha nieprawdopodobne dla przeciętnego mieszkańca Zachodu Polska to jest kraj, który się wyżej demokracji, którym rozwija się faszyzm, który się awanturuje po świecie jest, zwłaszcza w Europie i który nawet nie próbuje udawać, że jest solidarny z Europą nie przyjął nawet symbolicznej liczby uchodźców w ramach programu alokacji czy jesteśmy krajem zacofanych egoistów niewdzięcznik tak myśli przeciętny mieszkaniec Zachodu i to jest dla nas Polaków niesłychanie bolesne niestety są podstawy takiego myślenia, bo rzeczywiście myśmy to wszystko zrobili demokratycznie jej na czas upływający jeszcze pan zaś ostatnie 1, który dotyczy Pański resort mianowicie panie z prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego tata, który nie ma od 5 i rewolucyjnej i bardzo progresywnej tylko raczej tradycyjnej konserwatywnej jak pan się czuje na Uniwersytecie Jagiellońskim jak pana traktują i przede wszystkim się trzymam 1 zasady nigdy nie mówi o polityce na zajęcia ze studentami po prostu ich w ogóle nie uprawiam polityki Ateny Uniwersytetu, ponieważ Uniwersytet chciałby być w tym sensie politycznym, że dyskusja polityczna toczą się tylko wtedy, kiedy organizujemy konferencję na temat polityki wtedy wolno, a na zajęcia ze studentami naradach wydział i t d . nie ja się do zasady trzeba i to i to wystarczy co robię poza murami Uniwersytetu co piszą na blogu n p . co mówię w radiu czy telewizji już jest moja sprawa, więc takiego zdrowych zasad się trzymamy ich czuje się w związku z tym dobrze, ale bardzo życie może pan się czuje dobrze zna i Nysie, który w radiu TOK wiemy bardzo dobrze, że pan oraz przyjechał i nowe udzielił nam tej rozmowie przypominam, że naszym gościem był prof. Jan Hartman i rozmawialiśmy o jego książce polityka władz i nadzieja i o książce zwierz Schalke Harry, czyli felietony i blogi ze strony polityki dziękuję panu profesorowi jak najbardziej ze słuchaczami spotkamy się za tydzień o tej samej porze nadal bardzo dziękuję osią tej weryfikuje walk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA