REKLAMA

Mniejszość białoruska nie zgadza się na dekomunizację swoich bohaterów - historia Bronisława Taraszkiewicza

Światopodgląd
Data emisji:
2017-12-05 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz 3 włączymy się teraz w białym stokiem, bo w Białymstoku jest prof. Oleg Łotysza aneks Uniwersytetu w Białymstoku historyk i białoruski działacz społeczny w Polsce dzień dobry panie prof. Gawry i to przewodniczący białoruskiego Towarzystwa historycznego mówią o tym, dlatego, że Towarzystwo jest 1 ze sum zorganizował z Izraelem grup, które wyrażają zaniepokojenie czy sprzeci w Towarzystwa akurat pisze w piśmie o Rozwiń » zaniepokojeniu, dlatego że Instytut Pamięci Narodowej na listę ulic do dekomunizacji wpisał ulice Anny Bronisława Taraszkiewicza, w którą jest niedużą ulicą w Bielsku podlaskim i zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej nie jest ten oto białoruski działacz 3 między wojenny godzien być patronem tejże ulicy to może dla tych, którzy mniej znają niestety historie białoruską czy Białorusinów w Polsce przypomnijmy kim, mówi że może pan prof. Bronisław Taraszkiewicz był Bronisław Taraszkiewicz jest autorem białoruskiej gramatyki dla szkół działaczem niepodległościowym przy czym także związanym z polską działalnością niepodległościową i konkretnie jest ze środowiskiem piłsudczykowskiej po uzyskaniu przez Polskę niepodległości Taraszkiewicz zorganizował propolskiej z początku skrzydło białoruskim ruchu Narodowym, ale z rozczarowany do polityki polskiej wobec Białorusinów, bo stworzył białoruską włościańską robotniczą gromady największą w dziejach partii białoruską była to był to właściwie ruch społeczno-polityczny partia wg ocen policji, a nie własnego samochodu jest miasto 20  00 0 członków, ponieważ Radkiewicz szukał sojuszników do swojej walki związał się wstąpił do komunistycznej partii zachodniej Białorusi, a w wyniku oraz rozgromienia przez polskie władze białoruskie jest wyższa Płoszaj z Robotniczej gromady znalazcy więzieniu tam otrzymał wyrok 1 2 lat, ale długo nie siedział został wypuszczony po tym, był współtwórcą klubu zmagania, ale w końcu wyjechał do wolnego miasta Gdańsk i został aresztowany waleczna odkryto już 19 30 pierwszym roku podczas próby nielegalnego przekroczenia granic to za działalność komunistyczną tym razem otrzyma 8 lat ciężkich jeśli chodzi o roboty, ale po roku został wymieniony na białoruskiego dramaturga literata Franciszka Olechnowicza, który przebywał na nas ławkach w na Białorusi nie pozwolono Tarasiewiczowi działacz mieszkał w Moskwie pracował w Instytucie rolniczym zajmował się sprawami międzynarodowymi, ale w końcu został aresztowany jako Polski szpieg w sprawie białoruskiego centrum Narodowego oskarżony i stracony w 19 30 ósmy w ramach tych w stalinowskich czystek dzisiaj panie profesorze jest kilka ważnych momentów, na które musimy zwrócić uwagę to znaczy rozumiem, że dla Białorusinów w Polsce Taraszkiewicz z 1 z 2 najważniejszych postaci dwudziestego wieku 1 z najbardziej znanych mi w latach międzywojennych białoruskich polityków z 1 strony działaczy społecznych tłumaczy autor pierwszej białoruskiej gramatyki, ale też tłumaczyć choćby Mickiewicza na język białoruski e-myto są nie budzi kontrowersje, że mogę użyć takiego słowa i opór Instytutu Pamięci Narodowej to jest właśnie to jego działalność komunistyczną i na to Instytut Pamięci Narodowej zwraca uwagę pan, mówi że był działaczem niepodległościowym, a IPN zwraca uwagę na to, że rozczarowany państwem polskim dążył do wcielenia do związku Radzieckiego to czy dojdzie do wcielenia w związku Radzieckiego to sprawa dyskusyjna dążył do stworzenia państwa białoruskiego zjednoczenia obu części Białorusi i zachodniej Stal, która była wtedy w Polsce reality tej sowieckiej, a to nie jest przesądzone czy to miałoby związku w związku sowieckim Taraszkiewicz po prostu był myślał myślał, że wykorzystuje sowiecką pomoc do budowy państwa białoruskiego to zresztą jasno powiedział prokuratorowi prokurator Podolski, który prowadzi też jego sprawy w 19 20 ósmy roku napisał na emigracji w niepodległości, że z prostych pastą powiedział, że pierwowzorem jest Józef Piłsudski w związku z tym będzie się wiązał z każdym, kto tylko może być wykorzystany do budowy państwa białoruskiego mógłby jak pan rozumie ten dramatyczny moment w jego biografii, który dla historyków Instytutu Pamięci Narodowej jest po prostu działaniem na rzecz totalitaryzmu sowieckiego jak pan ten mecz Polakom, którzy może mniej właśnie znają historię rozumieją dylematy historyczne Białorusinów opowie o tym, momencie, w którym on właśnie związał się z partią komunistyczną zachodni Białorusina, a potem stał się właśnie wasz pamiętajmy, że zrobił to 4 lata po podpisaniu przez Polskę Rosję radziecką traktatu ryskiego, który dla Białorusinów jest fakt faktem rozbioru owym ogromne terytoria zamieszkiwane przez po miażdżącej przewadze przez ludność białoruską znalazły się w państwie polskim tacy jak Araszkiewicz liczyli, że będą mogli otrzymać autonomie, a zwłaszcza autonomię kulturalną trzeba pamiętać, że Araszkiewicz nie był wrogiem Polski jako taki po prostu nie zgadzał się z ówczesną polityką państwa polskiego sam najpierw jako biznes staje się należna gimnazjalista należał do do organizacji polskiej patriotycznej wyzwolenie brał udział w przygotowaniu buntu gen. Żeligowskiego był w 2 w rządzie Żeligowskiego Litwy Środkowej do do momentu zerwania jest to życia wyższych wzorowego można powiedzieć polano Phila i dopiero kiedy się okazało, że państwo polskie przyjmuje politykę asymilacji w stosunku do Białorusinów zaczął się rozglądać za sojusznikami, żeby temu takiej polityce stawić czoło stawili czoła jest jeszcze 1 niuans partia komunistyczna partia zachodniej Białorusi była partią narodowo komunistycznego tak można opowiedzieć i jako taka została celowo całkowicie przez Stalina rozgromiona właśnie za to odchylenie od nacjonalistyczne, ponieważ działacze tej partii nie zgadzali się z polityką państwa sowieckiego w stosunku do Białorusi dr Maciej Korkuć z Instytutu Pamięci Narodowej pyta tak, dlaczego człowiek, który działa przeciwko państwu polskiemu mierzyć totalitaryzmu sowieckiego miałby zasługiwać znaki specjalne przywileje wyjątkowe traktowanie w tę pierwszą część już się pan odnieść, dlaczego powinien zasługiwać będzie pana zdaniem i innych osób protestujących innych Białorusinów Taraszkiewicz na to specjalne traktowanie w postaci wyróżnienia jako patrona ulicy to był czas, kiedy wszyscy walczyli o niepodległość swojej swoich krajów 1 się udało w rodzinie, ale nigdy nie był wrogiem polskości świadczą o tym, choćby z więzienia przywłaszczył białoruski pana Tadeusza poza tym w naszym rozumieniu i pełnym myli się zasadniczo w stosunku do oceny tego, czego symbolem jest Taraszkiewicz ustawa mówi jasno, że nie mogą być patronami ulic i innych obiektów użyteczności publicznej osoby, które są symbolem komunizmu w albo innego totalitaryzmu Karaśkiewicz takim symbolem nie jest on jest jest ofiarą komunizmu jest symbolem walki Białorusinów o niepodległość jest jej jest twórcą białoruskiej gramatyki dla szkół może nawet przede wszystkim na Białorusi nie rozumiemy, że historia jest taka prosta jak się wydaje panu Kord życiowy przy tym trzeba powiedzieć, że Araszkiewicz był działaczem parlamentarnej nigdy nie tworzył bojówek nie strzelał Dolny pas rani podkładał bomb czytam n p. opinie historyka Aleksandra Paszkiewicza, który w uważa, że zamiar zmiany nazw ulic jest odbierany jako gest antykomunistyczne tylko anty białoruski wywiad nie znam Białorusina, który był uważa, że jest to gest antykomunistyczny wszyscy, których znam i wszyscy to od, których wpisy były w stanie w internecie przeczytać uważają, że jest to jednoznaczny gest anty białoruską, jaki miałby być CSU Peter pan Korkuć i pan marszałek powinien się z tym powinniśmy spełnić się zastanowić czy inne, bo to jest oczywiście opowieść o trudnych trudnej historii, a na tych ziemiach tak jak pan opowiadał Białorusina ach, którzy rozczarowani polską międzywojenną szukali innych sojuszników czy czy nawet 3 kiwali się w innych ideach, ponieważ zamiast ewentualnie jakiś autonomii czy rozszerzenia swoich praw gminy przyszła sanacja i przyszłe polityki wymierzone w przeciwko mniejszościom trzeba pamiętać, że Polska stwarza Białorusinom takie możliwości, że gotowi byli się związać z każdym 19 3 9 roku nie było w Polsce ani 1 białoruskiej szkoły i ani 1 białoruskiej gazety, a mówimy o 1,5 mili a gdy 1 000 00 0 ludzi, ale co dziś odbierać to jako gest anty białoruski czy będziemy wiedzieć, że są moje narzucić ludności miasta, którym znaczną część stanowią Białorusini i w dodatku znajduje się w liceum w dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego imienia Bronisława Taraszkiewicza Note ci ludzie mają się czym chodzi dla nich na nich Taraszkiewicz jest jest postacią jeszcze raz zaznaczam, mimo że nie ma mimo wszystko pozytywną, bo taki był nasz los my nie możemy wyrzucić okresu komunizmu zauroczenia komunizmem życiorysów naszych działaczy naszych pisarzy poetów czy współpracy z komunizmem wymuszane, ponieważ my jako gorsze nie rozumiemy, że rzeczy nie jest proste, bo pod znakiem zapytania na liście Instytutu Pamięci Narodowej są też ulice Janki Kupały i Jakuba Kołasa też 2 ważnych postaci dla Białorusinów nie tylko w Polsce, ale w Polsce również w nią literatów, ale też działaczy narodowych i tańszy no właśnie czym mogą użyć słowa uwikłanych czy przy RO BOT ulice też obawiać czy jednak wydaje się, że przynajmniej Jakuba Kołasa jest już bezpieczna nie będzie zmieniana nie wiemy dr Korkuć łaskawie stwierdził tylko, że daruje Jankowi upale realne wiekowym od koła w tym mieście pomyśli hrabstwo West coś takiego wezwania tych faktów po prostu nie wiem czy śmiać się czy płakać jest we re Kord życiowy w ogóle oceniać upały z Puław to jak pan będzie w 2 zdaniach mogą bowiem, by tu proszę opowiedzieć słowami, że zostaną wieściami Narodowym to, że to że, żeby zachować życie czasem napisali jakiś wiersz chwalący Stalina z chytrym tylko partie to jest teraz mówię każdy Białorusin, który rozumie, że życie reż przeżycie w takich warunkach jakich Białorusi nie żyli w dwudziestym wieku wymaga kompromisów i najważniejsze jest to co oni napisali co po dzień dzisiejszy w Łodzi wśród Białorusinów największe największe emocje panie profesorze agent Tomek rozumiem, że miał spory trwają Anin ulica Bronisława Taraszkiewicza ani Jakuba Kołasa ani Janki Kupały nie został jeszcze do komunizmu one, chociaż wszystko do tego morze ruin, ponieważ po mnie nawet nie dostarczy uzasadnienie wojewodzie podlaskiemu on nie wie co zrobić nie wiemy, jakiej podstawie PN wydał swój wyrok bowiem w cudzysłowie prof. Olek była to trzonek z uniwersytetów w Białymstoku historyk działacz społeczny przewodniczący białoruskiego Towarzystwa historycznego, bo państwo gościem bardzo dziękuję panie profesorze, a świerk lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA