REKLAMA

"To powrót do idei sanacji" - prezydenckie orędzie komentuje dr Sebastan Adamkiewicz

Analizy
Data emisji:
2017-12-05 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a teraz już państwo poświęcimy czas dzisiejszą przy mówieniu prezydenta Andrzeja Dudy było to orędzie wygłoszone przed zgromadzeniem Narodowym uroczysta okazja ze względu na stulecie polskiej niepodległości, czyli jubileusz 19 1 8 roku dzisiaj w inny to co to orędzie, by przykuć naszą uwagę w z różnych względów ono było wbre w pozorom nie tylko historyczne nie tylko uroczysta, ale też było tam parę przytyków do Rozwiń » ministra Waszczykowskiego czy do ministra Macierewicza oczywiście bez nazwisk było tym też trochę można wyjść takim programem ms może nie wyborczym programem prezydenta problemem politycznym prezydenta wentyl czy, więc mówienie młodym jest się czemu przyglądać natomiast teraz chciałbym, żebyśmy nie przyjęli się tym słowom prezydenta z punktu widzenia tego w jak operuje Andrzej Duda z historią jak operuje powieścią historyczną i są usiłuje osiągnąć z nami jest dr Sebastian Adamkiewicz z portalu pisma organ w adiunkt w dziale historycznym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi łączymy się z Łodzią przez skarb na dzień dobry panie doktorze dzień dobry pani redaktor ginęły państw panie doktorze ja bym chciała zacząć od krótkiego fragmentu wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy on wymieniło AM wiele postaci historycznych odpowiedzialnych jego zdaniem za sukces uzyskania niepodległości przez Polskę na pierwszym miejscu był to oczywiście Józef Piłsudski posłuchajmy 10 0 pięćdziesiątą rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego oddajemy uroczystych kolacji od konserwatora owi żołnierzowi dowódca i strat tego robić bez reszty oddanym sprawie wolnej Polski czcimy pamięć człowieka o wielkiej odwadze determinacji i sile charakteru potrafiącego pociągnąć za sobą do boju tysiące młodych patriotów polityka, który mówił chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwość dla wszystkich i teraz mam takie pytania do pana prowokacyjne czy jest możliwe, że Polska 19 1 8 roku uzyskałaby niepodległość na nawet bez Józefa Piłsudskiego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie jak taniec tak naprawdę stworzone warunki do odzyskania niepodległości, dlatego że to, że Polska 19 1 8 roku odzyskała niepodległość było przede wszystkim efektem niesamowitego splotu wydarzeń na arenie międzynarodowej, a tym niesamowitym splotem było to, że wszyscy nasi miej zaborcy dotychczasowymi pierwszą wojnę światową przegrali po może byli o różnych stronach barykady w i te niesamowite zakończenie pierwszej wojny światowej spowodowało, że w Europie Środkowo-Wschodniej również na ziemiach polskich powstała swoista strefa anarchii tak naprawdę władza leżała na ulicy i tylko wystarczy głupotą władzy sięga Pojezierze zobaczą, że przerwałam jakiś kłopot techniczny za chwilę tracimy do naszego znaczącego momentu, czyli tego co by było, gdyby nie było Piłsudskiego poprawimy tylko łączność czekała panuje w 20 1 7 roku, a w niepodległej Polsce zaraz potem połączymy się znowu złożą mam nadzieję, że już tym razem bez problemów, a z nami będzie Zofia ma nadzieję ponownie dr Sebastian Adamkiewicz z portalu pisma Georg DT hektarem zaczęliśmy rozmawiać inny chodzi o to, jaką myśl, ale przedstawia prezydent w orędziu oczywiście część państwa może podejrzewać, że orędzie to tylko taka bardziej w uroczysta szkolenia Akademia innymi słowy wpadają tam pewne oczywiste sformułowania oczywiste kwestie n p . nie warto jest mówić o nie przyjemnościach, czyli o tym, and in za co odpowiedzialny był PiS-u Piłsudski za tą ciemną stronę w realnej historii właśnie to jest taki znak zapytania na mnie czy rzeczywiście orędzia muszą zawsze mówić tylko o świetnym dziele jego sukcesach wracamy do Łodzi włączymy się z nim ponownie przez Sky pomoże liter teraz troszkę będzie lepiej słychać dr Sebastian Adamkiewicz panie doktorze mówił pan o tym, że w niepodległość Polski to był efekt z wybiegu w bardzo wielu globalnych okoliczności proszę mu kontynuację tej myśli tak teraz niech pan zna doskonale dziękuję Super więc, gdy ten globalny zbieg okoliczności niesamowity zbieg okoliczności polegał na tym, że wszyscy nasi zaborcy pierwszą wojnę światową przegrali, chociaż mieli po różnych stronach barykady i w Europie Środkowo-Wschodniej powstała taka strefa anarchii strefa troszeczkę bezwładu i władza leżała na ulicy i wystarczyło po to, władze sięgnąć i oczywiście pojawiło się różne środowiska w tym środowisko skupione wokół Józefa Piłsudskiego, które dotąd władze sięgnęło i potrafiło to władze na tych terenach umocnić ale, żeby umocnić ten teren władze potrzebna była też pewna zgoda międzynarodowa na to, żeby tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej nie tylko Polska, ale też szereg innych państw mogą odzyskać niepodległość i oczywiście kwestią zawsze dyskusyjną będzie to na ile waga postaci jest tutaj istotna na ile autorytet nie nas jest tutaj ważny, a na ile pewne okoliczności, które są związane nie tylko z jednostką, ale ze środowiskiem pan prezydent tej przemowie wyraźnie poszedł w stronę takiej wizji historii, która w większej zasób dziś w jednostkach większej zasób daje jednostkom to jest taka wizja historii, w której ich historią operują pewne jednostki pewne postać wybitna ponad rok od podkreśla wybitne postacie mowa była nią tych, którzy w Polsce nagrodzili rzucali kłody pod nogi, ale o Wit osie Korfantym Dmowskim Paderewski ma do oto ich wymieniał ich właśnie wkład w niepodległość polską, a on podkreślał, ale w bardzo bliskie mu w bardzo zależy od osób to co pan wiedział przed chwilą o możliwym porozumieniu międzynarodowym, które dało też zielone światło dla niepodległości Polski, bo stoi to w absolutnej sprzeczności z uwagami prezydenta posłuchajmy w takim razie jak prezydent odnosił się do takiego konceptu, w którym los kraju los państwa za leży od jakiegoś zewnętrznego czynnika posłuchajmy pamiętajmy, że walka o odzyskanie niepodległego państwa nie byłaby potrzebna, gdyby nie katastrofa zaborów kataklizm, którego bezpośrednią przyczyną było niefrasobliwe i niegodne odwoływanie się do arbitrażu oraz interwencji obcych partyjnych niepowtarzalnych głównym zostawia na marginesie swoją własną o wstąpienie dotyczącą tego po co prezydent akurat te słowa dobro swojego dzisiejszego orędzia i jak one świadczą o nim jako głowie państwa tylko rzuca się już do historyka z pytaniem toczy bez Międzynarodowego arbitrażu możliwa byłaby niepodległość 19 1 8 roku, gdy najpierw może na wstępie mała uwaga jak sobie popatrzeć jak na propagandę uprawianą historii albo dotyczącej historii zauważyliśmy, że bardzo często do tego arbitrażu Międzynarodowego Jakub w Indiach do czegoś zupełnie negatywnego o polskiej historii niestety, ale odwoływali się przywódcy, którzy coś zmieni za paznokcia i taktyki licealiści mieli mieć jakąś winę tych bardzo często do takich do ataku na opozycję, która dziś poszukiwała jakiegoś wsparcia Międzynarodowego na stadion, bo bali się działacze komunistyczni przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem zasiadł rzucano bardzo często w stronę Solidarności hasło targowica to jest moja taka pierwsza uwaga znaczy ja bym na miejscu polityków, bo bardzo ostrożny w tym krytykowaniu arbitrażu Międzynarodowego dlatego, że to może wzbudzać w Polakach oczywiście pozytywne skojarzenia związane z tym, że faktycznie przy utracie naszej niepodległości kwestia ingerencji Rosji czy KRUS czy Austrii nasze wewnętrzne sprawy była oczywiście duża, ale z drugiej strony w okresie PRL -u też często krytykowano to odwoływanie się do jakich standardów zachodniej Europy czy do tego, że n p. gwiazdy świata Zachodniego tutaj do Polski przyjeżdżały stawały po stronie Solidarności, ale że projekcja panie doktorze, bo to są to jest ważna uwaga niektóre pan teraz stawia jeszcze, poszerzając nasz rząd perspektywę historyczną, ale jednocześnie prezydent nie jest niechcący między wierszami mówi Polska niepodległość Polska suwerenność jest na tyle słaba, że może zagrozić fakt, że komisja wenecka oceni naszą praworządność albo, że komisja Europejska przyjrzy temu co robimy na własnym podwórku to jest to co prezydent jako głowa państwa niechcący mówi też na wały nas wszystkich w tym pokazie Iga jest straszna z morzem biorąc pod uwagę to na co pan wskazał uczyli, że boi się prawdopodobnie międzynarodowej oceny zaraz po informacje wrócimy i przyjrzymy się kolejnym elementom tez historycznych czy też politycznych prezydenta Andrzeja Dudy, który dzisiaj wystąpił przed zgromadzeniem Narodowym w analizy Agata Kowalska przy mikrofonie druga część rozmowy z dr. Sebastianem Adamkiewicza w portalu istna orgia jest adiunktem w dziale historycznym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi rozmawiamy na bazie tego co dzisiaj ogłosił wygłosił w przed zgromadzeniem Narodowym prezydent Andrzej Duda, który w związku ze 10 0 stuleciem polskiej niepodległości w erę zebrał parę myśli w LM tary pewnie też konceptów prowadzenia polityki historycznej, a my próbujemy rozgryźć, o co mu chodzi jak to się ma do prawdy i chociaż więc trudno o prawdzie historycznej pewnie mówić panie doktorze przed informacjami cytowała ma fragment tego wystąpienia mówiący o arbitrażu międzynarodowym, do którego odwoływanie się miało w ostatecznie skutkować zaborami i jako bezpośrednim skutku uwaga to miał być bezpośredni skutek Międzynarodowego arbitrażu w przednim prezydent przestrzega sama wyrażała oburzenia pan nie pozwoli nam skończyć myśl ich kijem albo tak oczywiście jak byśmy w nim popatrzeć na przyczyny upadku Rzeczpospolitej to oczywiście, ale są o wiele bardziej skomplikowane i k, gdy trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że n p. twórcy konstytucji 3 maja, więc dokumentu, który miał uratować Rzeczpospolitą również odwoływali się na wkład do pomocy pruskiej nie jest zresztą on już zresztą tak jak wspominałem przed przerwą odzyskiwanie niepodległości też czy wiązało się z porozumieniem międzynarodowym z poszukiwaniem wsparcia Międzynarodowego Józef Piłsudski, którego tutaj, którego tutaj Andrzej Duda prezydent Andrzej Duda wymienia jako taką bardzo ważną postać w teście nie unikał wsparcie Międzynarodowego my nie jesteśmy bliżej państwa wyspą w nawet, jakbyśmy byli zespołem, bo nawet samotną planetą gdzieś pośród wszechświata to jednak pewne relacje ze światem musimy utrzymywać jesteśmy społeczeństwem tak jak w społeczeństwie nie da się za bardzo żyć na odludziu i Niemiec się nie być pod wpływem innych ludzi tak samo państwo funkcjonuje w pewnej rzeczywistości międzynarodowej, jeżeli chce tej społeczności międzynarodowej zachowywać pewne standardy to musi się liczyć z tym, że ta społeczność międzynarodowa będzie również to państwo oceniać tego Unii nie unikniemy, jeżeli chcemy funkcjonować w unii Europejskiej pan prezydent podkreślił, że chcemy w niej funkcjonować muszą się trzymać pewnych standardów, które ta Unia wypracowała, ale również my jako podmiot z Unii Europejskiej mamy prawo do zwracania uwagi innym państwom, że tych standardów nie trzymają jeśli tam są tanie w nosie to jest też w niesamowity efekt w krótkim w sumie przemówieniu prezentowych udało się co najmniej trzykrotnie jak najwięcej razy w popełnić błąd logiczny wewnętrznie sprzeczne było to przemówienie, bo z 1 strony Unia za chwilę już przeciwko międzynarodowemu arbitrażowi i zewnętrznej jakiejkolwiek kontroli takie było to przemówienie pani doktor mówienie o przemówieniu przeważał zresztą różne wraże Ranczo mówi 1 mały miało taki wydźwięk właśnie budowania pewnej sfery godnością owej wydaje się, że w ogóle władza, którą mamy od pewnego czasu w Polsce od 20 15 roku usilnie próbuje odbudować ich poczucie utraconej godności dzikimi te znaki nie tylko absolutnie kwestia do innej dyskusji, ale pragnie podkreślić jakąś utraconą godność i stąd też narracja, która mówi właśnie obudowy, jakiego słowa danego państwa, które z 1 strony będzie oczywiście funkcjonować tych wszystkich strukturach, których funkcjonujemy, bo one mają dają nam pewne gwarancje gwarancja n p. dopływu gotówki, czyli bardzo Mecom tylny gwarancja, ale z drugiej strony budujemy taką takie poczucie pełnej suwerenności, czyli chcemy zjeść ciastko i mieć dalej ciastko, bo nikt z tych, którzy głoszą narracji mnie nie potrafią wyjaśnić w jaki sposób to zrobić oczywiście to pięknie brzmi być może bardzo wielu Polaków przekona nie przekonuje, ponieważ ja nie widzę tutaj konkretów jak nigdy tutaj zjedzone ciastko i posiadanie ciastka no, a to jest troszeczkę z takim w takt tam było więcej takich sprzeczności w klasztorze Polacy zawsze byli dumnymi wytrwałym narodem, który nie poddają zaraz potem pan prezydent mówił o tym, że dla ducha narodu łatwo za wróć fałszywą ideologią taką jak komunizm nazizm kosmopolityzm albo nihilizm i w związku z tym trzeba o to dbać no tak Noel możemy się zatrzymać nad tym co pani jednak, a później Marc US bardzo ciekawe również fakt Otóż wypowiedź pana prezydenta i całe to przemówienie było bardzo w takim Piłsudczyków boskim, ale takim sanacyjnym, a wraz z komercyjny wydźwięk krzyż pod powiedział w, dlaczego o tym, mówię, dlatego że życie Józefa Piłsudskiego było podzielone na kilka etapów i jakby nie można mylić tego etapu z 19 18 przy tych wcześniejszych etapów, kiedy był 1 z twórców polskiej partii socjalistycznej z tym etapem około 20 06. roku i wszystkim tym co się działo po 20 06 . roku to jest tzw. już okres sanacji i okres sanacji, czyli pewnego poczucia, które buduje się im Piłsudskiego personalnie i u jego środowiska, że ta Polska, która powstała po 19 18 roku rokiem jest jakimś projektem nieudanym, że nie udało się zbudować tej Polski szklanych domów i odpowiedział na to ma być jakiś przewrót moralny ludzi, którzy mają moralne prawo do tego, żeby dyktować, jaka ta Polska ma wyglądać jak ta Polska ma wyglądać i z 1 z tych elementów jest właśnie takie moralne przekonanie takie silne moralne przekonanie, że oni wiedzą czym jest duch Narodowy i wiedzą na czym ta Polska ma polegać i co jest sprzeczne z tym duchem Narodowym z tym duchem Narodowym ideologii sanacyjnej sprzeczne były wszelkiego rodzaju idee to co ma to szczyt walczono w sanacji to była ta różnorodność idei, bo jak tłumaczono to idea się wyłącznie zwalczają to są wyłącznie pewne partykularyzm i tutaj w przemówieniu pana prezydenta wyszło to samo znaczyć jest największym zagrożeniem dla polskości dla ducha polskiego i de ideologię rozmowa inny były różne idee, które się, które dyskurs publiczny jest zagrożeniem i proszę pośmiertnego uznania, które zacytowała pani Renata Bożek go przeczytać w Mongolii jest dostępne i ducha narodu łatwo zatruć fałszywą ideologią jak komunizm nazizm kosmopolityzm czy nihilizm, ale też to są oczywiście o imieniu najbardziej radykalnej ideologii, ale dochodzenie ich kosmopolityzm radykalną ideologię doprawdy już w dobie nowych umów wspomina jak komunizm jak one ich nie mogłam Jeremiego w dalszej kolejności plakaty pozostały już pojęciem zostały dopasowane wcale mówił też oczywiście o podziałach i o tym, że się różnimy i że to to rozum rozbija Polskę i jedność narodową, które jak rozumiem wg tego ugrupowania, które teraz rządzi jest jedynym sposobem utrzymywania i rozwijania mocnego państwa jeśli będziemy się ze sobą po prostu wszyscy zgadzać, ale co do wartości i wie pani to jest w ogóle pewna narracja, która Polakom towarzyszy od dłuższego czasu to znaczy, że co nas zniszczy nas niszczą ucznia co jest odpowiedzią na kłótnie o to odpowiedział na kupnie ma być ładna jednorodność to znaczy nie odpowiedzialna bezsensowne kłótnie ma być taki inteligentny wyróżnienie się tylko odpowiedzialna będzie rezygnacja z uczelni i przywróceniu pewnej jednorodności i ten mit fałszywe jednorodności jest bardzo silny jest to również w tym przemówieniu jest bardzo sanacyjny tak on jest bardzo sanacyjnych i to przemówienie jest w pewnym sensie bardzo silnym powrotem do tej idei sanacji z 20 06 . roku to znaczy odpowiedział na to, że trzecia Rzeczpospolita być może nam w wielu sferach nie do końca się udała jest to, że musimy dokonać jakiegoś przewrotu moralnego pan prezydent tam prace na świat do pomysłu tej konstytucji i pewnie kiedyś absurdalnego pomysłu, że naród ma wspólnie 3 8  000 00 0 mieszkańców ma napisać konstytucję od po strzale uspokoję pana to nieprawda osoby to jest tylko takie koncepty Nina Roty nie będzie niczego pisał naród nie będzie na nic miał wpływu to jest tylko w opowieść ma pan prezydent snują od ponad roku i absolutnie to tu nie przekuje się w taki projekt szerokiego udziału społecznego w tworzeniu nowych ram naszego państwa, ale panie doktorze chciałam panu jeszcze przed żyć 1 element tego wystąpienia którymi zostaną do tego, że pan prezydent zapowiedział, że będziemy uczyć się z naszych doświadczeń dwudziestolecia międzywojennego el z tych dobrych sukcesów, ale też z porażek w pocie czoła przemówieniu o porażkach nie wspomniał ani razu poza tym 1 dosyć tajemniczym fragmentem, pamiętając o trudnych kartach historii międzywojnia, jakimi były lata trzydzieste musimy także sprawić, aby oblicza naszego państwa były sprawiedliwe i spra w sądy oraz nowoczesne urzędy tak powiedział Andrzej Duda jak pan myśli, o co chodziło w tych trudnych latach trzydziestych w kontekście sądownictwa właśnie te nie wiem jak pan prezydent te konteksty połączył ja bym raczej powiedział nawet do trudnych latach dwudziestych, bo problemy z polską demokracją zaczęło się dziać po zabójstwa prezydenta Narutowicza później wzrok 20 06 . czyli zamach majowy andrzejki Sylwester nowy dworzec o to chodziło jak pan myśli proces ten proces brzeski prokurator brzeskiej rok 3 0, ale w ogóle pewne ograniczanie swobody stron sądowej tak jednak nota, gdyż ich na sądy wpły w państwowe na sądy ograniczanie pewnych wolności osobistej, bo to są wszystko te problemy z generalnym problemem drugiej Rzeczpospolitej jest to żona, budując demokrację na początku utrzymała ją zaledwie przez 8 lat i tak naprawdę jeśli rozważamy tą polską niepodległość to ja myślę, że nas powinna zastać nas powinno zastanawiać kilka rzeczy po pierwsze, dlaczego tam świeżo odrodzona Polska potrafiła pomimo rozwoju różnych grup politycznych, które 19 wieku nastąpiło nie potrafiła tego ustroju demokratycznego utrzymać to jest pierwsze takie pytanie, które powinniśmy sobie zadać nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź, że taki był trend ogólnonarodowy na takie autorytarne państwa powstawały, bo chyba 20 06 . roku Piłsudski wcale nie musiała, który Zobacz TGE, ale wprowadzać takich władz autorytarnych państw wydają się, że to jeszcze nie był ten moment, w którym to bydło jakikolwiek sposób historycznie uzasadnione złączy w ogóle może być to historycznie uzasadnione to też jest taki 1 z innej drogi druga rzecz, dlaczego po 19 1 8 roku w tej Polski szklanych domów jednak nie udało się zbudować, bo jeżeli idziemy do lat trzydziestych to nie tylko autorytaryzm, ale to są n p. strajki chłopskie to jest problem reformy rolnej też szereg problemów, które druga Rzeczpospolita nie potrafiła rozwiązać do końca swojego istnienia i myślę, że to jest też bardzo poważny problem, nad którym powinniśmy się zastanowić również w kontekście naszej niepodległości nie, bo jeżeli zastanawiamy się nad tonacją to musimy się zastanowić również tak wielkim zawodem, bo sanacja nie wypłynęła sobie od tak ona wypłynęła na wielkim zawodzie, jaki miało polskie społeczeństwo tym wielkim zawodzie, a drugą Rzeczpospolitą w 20 08 . roku, kiedy były wybory to BBWR, czyli ugrupowanie sanacyjne największą ilość głosów zdobyło na Kresach wschodnich najbiedniejszych terenach tam, gdzie bieda była dominująca to tam właśnie to partia zdobyła największe poparcie i myślę, że to są takie elementy, które powinny służyć naszej refleksji również refleksji nad trzecią Rzeczpospolitą no oczywiście, że tak oczywiście, że tak żałuję, że w dzisiejszym orędziu prezydent nie wyszedł trochę nam ponad swoje obóz polityczny nie pokazał tych tych połączeń tego w jaki sposób kreatywnie można patrzeć na historię ich naprawdę wyciągać z niej wnioski, a nie tylko w przywołać wielkie nazwiska i cieszyć się, że należy my do tego samego narodu w no ale jak już sama powiedział to było takie wystąpienie w duchu sanacyjnym owce, a Aten duch to niekoniecznie duch odważnej rozmowy czytam Drezna tam popełnia jeszcze 1 ważny błąd w tym przemówieniu pan prezydent m. in. powiedział w tym przemówieniu, że wszyscy Polacy, którzy tworzyli Polskę od 19 18 mieli świadomość, że są Polakami w kuchnię ponad 10 % społeczeństwa mówiła, że z gry jesteśmy tutejsi i nie mieli poczucia przynależności do polskiego narodu to się wszystko dopiero budowało cały 19 wiek zachorowania druga połowa dziewiętnastego wieku też początek budowy polskiej tożsamości narodowej dramat wesele Arce Polski dramat przecież przedstawia sytuację z początku dwudziestego wieku, gdzie jeszcze jest pokazana panna młoda, która nie rozumie co to znaczy polskość, więc polskość z pewnym pewnym fenomenem, który się buduje i myślę, że tego też zabrakło w przemówieniu pana prezydenta zobaczymy nadal budujemy to pojęcie polskości polskości, czyli obywatelskości, bo nasi przodkowie jeszcze w osiemnastym wieku tak rozumieli polską, że polskość to jest obywatelskość w domach teraz zmieniono ją chyba definiujemy albo niestety właśnie na zupełnie starych zasadach takich wcale nie obiektywności wcale nie odważnych mimo tych zapowiedzi prezydenta teraz musimy przerwać rozmowę zachęcam słuchaczy do prześledzenia wypowie wypowiedzi całego orędzia prezydenta Andrzeja Dudy dostępne na stronach sejmowych, a już dziękuje naszemu gościowi dr Sebastian Adamkiewicz z portalu jest matką org prosto z Łodzi łączyliśmy się przez Skypea ciasne informacje, a po nich wracamy do naszego książkę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA