REKLAMA

"Gdzie jest Imran?", czyli skutki niewpuszczania do Polski osób ubiegających się o azyl

Połączenie
Data emisji:
2017-12-07 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:12 min.
Udostępnij:

"Pochodzący z Czeczenii Imran Salamow został 5 września deportowany z Białorusi do Rosji, mógł paść ofiarą wymuszonego zaginięcia. Imran próbował złożyć wniosek o ochronę międzynarodową na polsko-białoruskiej granicy" - alarmuje Amnesty International. O skutkach decyzji polskich władz po 13:40 opowie Aleksandra Fertlińska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tłumaczenie jest ruch i innych dóbr Anny przy 13 4 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi Aleksandra ofert chińska zamiast International Polska dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o sprawie Czeczena im Jana Salamona, który został przez Polskę wydalony na Białoruś przez po polskiej pod polską, jaką państwo to chciałem powiedzieć na to jest 15 listopada tego roku parlament Europejski przyjął większością głosów rezolucję w sprawie sytuacji w zakresie Rozwiń » praworządności i demokracji w Polsce i stwierdzono w tej rezolucji, że m. in . Polski rząd odmawia wykonania tymczasowych zarządzeń Europejskiego Trybunału praw człowieka w sprawie wydawania na Białoruś są wyraźnie pokazuje, że Polska nie przestrzega traktatów Unii Europejskiej teraz dlaczego, dlaczego taką decyzję w ogóle podjęta, dlaczego wydalanie na Białorusi jest objęta przez Europejski Trybunał praw człowieka w taki mecz tak jest przed zaprzysiężeniem działanie, które ma na celu uwidocznienie takiej sytuacji, w której Polska zwyczajnie nie przestrzega Europejskiej konwencji dotyczącej praw człowieka Penn i wydalanie na Białorusi osób, które przyjeżdżają do polskiej stają na granice i nie mają dokumentów podróży, ale chciałyby ubiegać się ochronę międzynarodową jest po prostu niezgodne z prawem jest niezgodne z prawem polskim unijnym także konwencją genewską dotyczącą statusu uchodźców AM i ta sytuacja niestety jest cały czas aktualna inni i to duży około 2 lata, kiedy staramy się nagłaśniać przypadki, w których po prostu Straż Graniczna, która znajduje się na przejściu w Terespolu między polską, a Białorusią nie przyjmuje wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców, którzy chcą ubiegać się o status uchodźcy czy inną formą ochrony w Polsce dziennie tutaj Brenntag z klientem nie wydalanie nabiorą, dlaczego tego nie należy robić przede wszystkim dlatego on, że mamy do czynienia z krajem, w którym nieistnienia właściwie rozumiany system azylowych, że osoby, które są tam zebrać dane nie będą miały ochronę nie mogą się tam biegać ochronę międzynarodową na wszystkim w przeciągu kilku lat nikt tam nie uzyskał ochrony międzynarodowej poza tym często te osoby, które stają na granicy często też mówią o tym, że na Białorusi się nie mogą schronić, bo wiedzą o tym, że funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, którzy prześladowali ich n p. w Czeczenii czy na innych terytoriach rosyjskich także są tam IR my po prostu to im zagraża więc, że mnie jest to my 1 z głównych zasad Międzynarodowego prawa która, któremu wiosną nie uchodźców, że nie wydala mało osób do miejsca, gdzie może im grozić realne niebezpieczeństwo żelazna zasada numer forum dokładnie za zadanie zawracania, czyli jeśli mamy podejrzenia, że takie działania MEN, czyli zawrócenia może wyrządzić nieodwracalne szkody dla tej osoby, że to on ten kraj, do którego wydalamy tam osoby nie jest w stanie zapewnić ochronę praw człowieka w tej osoby nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby ta osoba została tam zawrócą na 5 jest to 1 z naczelnych zasad konwencji genewskiej w ogóle mówienia o prawach uchodźców Anny już kolejna sprawa no to jest właściwy jest nieprzyjmowanie tych wniosków o status uchodźcy Straż Graniczna tutaj zupełnie inny zupełnie robić to na podstawie swojej praktyki nie jest nigdzie uregulowane prawem, że Straż Graniczna mam prerogatywy do tego, aby w takich sposób się zachowywać, ponieważ nie jest w jej kompetencjach taki wniosek należy przyjąć skierować do urzędu d s. cudzoziemców i tam odbywa się cała procedura in wtedy w Polsce od dłuższego czasu da się w niedzielę na przestrzeni roku mamy znaczny spadek cen w statystykach wniosków przyjmowanych przez Straż Graniczną w Polsce i to po prostu widać to sytuacja, która dzieje się w Terespolu i jest ona jest żoną ślub naprawdę bardzo widoczna AM ta sytuacja Czeczena Mann pokazuje, o której mówi Mazur jako amnestię i wydaliśmy pilną akcję w sprawie w sprawie im Jana pokazuje zwyczajnie, jakie konsekwencje niesie za sobą takie działanie Straży Granicznej w Polsce warto tutaj przywołać inną sprawę, która też pokazuje jak podejście Polski do tematu uchodźców, czyli fakt, że komisja Europejska skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Polsce za kwestie relokacji to jest paradoks ten polega na tym, że Polska znalazła się w gronie państw, które odmówiły rozlokowania uchodźców mimo tego, że to grono jest w zasadzie mogłoby się msza n p. z kwestia Austrii, która przyjęła 1 5 osób już w zasadzie wyłączyła ten kraj jest tego pozwu tak też bardzo interesujące imprezy Europejska cyklicznie przedstawiała przez ten okres dwuletni raporty z realizacji programu relokacji przez dłuższy czas faktycznie Austria koło Polski Węgier była tym krajom, które było wymieniane jako to, które nie przestrzega prawa Unii inie wywiązuje się relokacji dziennie, ale my była traktowana troszeczkę ulgowo przez fakt, że w czasie tamtego dużego przepływu ludzi rdzenni w 20 1 5 roku przez szlak bałkański także Austrii do Niemiec Austrii też filmowa bardzo dużo uchodźców nie sprzyjała też bardzo dużą liczbę wniosków o ochronę międzynarodową, więc też w jaki sposób była obciążona tą sytuacją podobnie jak kraje południowe Unii Europejskiej po mnie i także po jakimś czasie Austria zgłosiła, że zamierza się jednak wywiązać ze swoich zobowiązań DM IDM ta cała procedura funkcjonuje na zasadzie taki, że państwo zgłaszają ile osób AMD będą z tym będą chciały przyjąć w najbliższym czasie, więc po prostu, zgłaszając taką liczbę do relokacji wtedy komisja Europejska wierzy w danym państwem jest kontakt, że na Annę ona nie odmawia udziału w programie, że wykonuje pewne kroki, które ma, które mogą prognozować sytuację taką, w której to państwo jednak wiąże się ze swoich zobowiązań niestety przy banku polskim nie było takiego kontaktu, a wręcz przeciwnie na Polski rząd, odpowiadając na wezwania komisji Europejskiej tłumaczył oczywiście swoją swoją linię może jest to niezgodne z prawami polskimi i że rząd Polski ma obowiązek przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo obywateli relokacje są z sprzecznych z tym obowiązkiem miasta warto jednak podkreślić, że koniec końców i tak kwota do relokacji nie było 1 20  00 0 osób tylko 3 2  000 akt nawet te kraje budżetowych wypowiedzieliśmy przypadku austriackim, która z tych branż w ramach programu relokacji 15 osób, ale jeszcze Słowacja, która przyjęła 1 6 i też nie jest objęta tym posłom tak, bo wykonała pewne kroki, bo jest komunikacja z komisją Europejską, bo przyjęła chociażby taką minimalną liczbę osób w przypadku Polski jest to bardzo stanowcze działania przeciwko w ogóle idei tego programu mimo tego, że Polska przecież zgodziła się na przyjęcie uchodźców nie głosowała przeciwko przyjęciu poprzedni rząd w tej sprawie Anny, a i tak naprawdę wystarczyłoby, żeby Polska zobowiązała się, że przymiarki, że przyjmie bardzo niewielką liczbę ludzi i to już w pewnym rodzaju zwolniło wyją z Rennes takich zastrzeżeń ze strony komisji Europejskiej w dalszym ciągu jest na to szansa, bo sprawa może być wycofana z Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska w dalszym ciągu ma taką możliwość, żeby czasem przyjąć to jest bardzo ważne, ponieważ MF może trochę też tego nie widzimy, ale my sytuacja na Wyspach greckich jest bardzo zła po wprowadzeniu w porozumieniu z porozumienia z Turcją my ludzie zostali zatrzymani na Wyspach greckich, ponieważ wprowadzono tam zakaz przemieszczania się tych osób do innych części poza wyspą, na którą trafili, więc nie mogą przejechać n p. do Aten do salonik, gdzie mogliby n p. dostać lepszą pomoc jeśli chodzi o takie zwyczajne recepcyjne świadczenia, czyli po prostu schronienia na czas rozpatrzenia sprawy takie wyspy jak Lesbos czy samo są bardzo przeludniony jest tam około 3 × więcej osób niż te miejsca są w stanie zapewnić, że inni przestrzeń dla ludzi zbliża się kolejna zima niestety mamy bardzo podobna sytuacja wzeszłym roku ludzie śpią w namiotach ludzie protestują ludzie głodują, ponieważ nie mają odpowiednich warunków to są uchodźcy, którzy teoretycznie powinni znaleźć także w Polsce czy rozwiąże nawet nie są te hotspoty tylko to jest właściwie taka sytuacja zamknięcia w miejscu, do którego się trafiło trochę przypadkiem tak to są też hot spoty, które były przygotowane na taką liczbę ludzi do przyjmowania te warunki są znacznie poniżej granicy są to dzieci, które oczywiście nie mają dostępu do edukacji są to kobiety w ciąży, które śpią teraz na ziemi w namiotach niektóre z tych osób, które prowadzą strajk głodowy w miastach wyszły po prostu z tych ośrodków recepcyjne ach, w akcie takiego protestu domagają się po prostu zwyczajny humanitarnych warunków to wszystko spowodowane taką sytuacją dla kraju tak jak Polska po prostu mają taką linię polityczną, że uchodźców nie przyjmują z Grecji Włoch, ale także na swojej wschodniej granicy, ale ci ludzie, o których pani mówi to są nowi przybysze na wyspy greckie, czyli gminie udało się do końca zablokować tego szlaku bałkańskiego, którym się tyle mówiło szlak bałkański w jakim stopniu udało się zablokować także przez to, że ma zablokowane są po prostu zablokowana jest Grecja jako sama w sobie i o ludziach teraz już od momentu podpisania porozumienia z Turcją w marcu 20 1 6 roku to już jest bardzo długi czas są osoby, która od momentu podpisania tego porozumienia są nam w tym samy miejscu on bardzo niewiele osób uda się przenieść do do innych miejsc w Grecji, gdzie mogłoby mieć jakieś zapewnione warunki to są nowe osoby, ale to są też to właśnie stara osoby, jakby Stary Sącz taki, że przybyły już jakiś czas temu ich tempo ich wnioski są procedowane bardzo ważna, bo to rzeczywiście to bardzo wiemy, że grecki system ma zerowy nie jest odpowiednio wspomagane i po prostu nie starcza też tam osób do tegoż Bergmann, żeby rozpatrywać wnioski szybciej, a w momencie, kiedy relokacji nie działają te osoby znajdują się w przez bardzo długi czas w tym samym miejscu tak jakby się to zrozumieć i Senatu wynika, bo właściciel to co pani opisuje też tak, jakbyśmy mieli sytuacje w 20 1 5 roku z jesieni, a w sumie to, jeżeli oni tam przybyli w 20 1 5 to coś jest drugi rok, kiedy mieszkają na tych Wyspach najdalej z tak dramatyczne było bardzo podobnie tak przede wszystkim do tego przyczyniła się sytuacja z porozumieniem, kiedy zamknięto szlak bałkański teoretycznie BMW i wprowadzono zakaz przemieszczania się poza obręb wysp, więc wszyscy ludzie, którzy przypuśćmy trafili z Turcji na wyspę Lesbos na wyspie muszą zostać, dopóki ich procedura nie zostanie rozpatrzona nie mogą przejechać dalej nie ma takiej możliwości, żeby przemieściły się winne miejsce, żeby dalej podróżowały do Grecji lądowej później szlakiem bałkańskim do Europy, bo to wszystko zostało po prostu zablokowane jest to 1 jednostka 1 z części porozumienia Unia Europejska Turcja, żeby to osoby zatrzymać się w takim biednym wielkim więzieniu na Wyspach greckich dziękuję bardzo Aleksandra Karpińska z Amnesty International była państwem moim gościem dziękuję bardzo trzynasta 5 5 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA