REKLAMA

"Solidarność.Nowy projekt" na Scenie Prezentacje

Światopodgląd
Data emisji:
2017-12-07 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szkoła ich narobić z wielką przyjemnością przedstawiam państwu kolejnych gości znany prof. Hans van m. in. z anteny Radia hitem, ale nie tylko m. in. autor przez innych prześlemy rewolucji prof. Andrzej Leder z Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze księgowy i Paweł Wodziński dyrektor teatru scena prezentacje no, a w kontekście naszej rozmowy autor spektaklu Solidarność rekonstrukcja Solidarność nowy projekt nowy projekt, o czym Rozwiń » się różnią zasadzie Solidarności rekonstrukcja Solidarność w projekt Solidarności konstrukcja to jest nazwała tytuł spektaklu, który został zrobiony w Bydgoszczy w teatrze polskim w Bydgoszczy w czerwcu tego roku i w zasadzie dotyczył on w podobnych kwestii, ale akcent był położony na samoorganizacji instytucji kultury na możliwość tworzenia autonomicznych formuł organizacyjnych w instytucjach natomiast ten to przedstawienie, którego premiera odbyła się w październiku czy premiera tej wersji odbyła się w październiku kładzie akcent już na kwestie polityczne w szerszym wymiarze, czyli już mój pomysł projektu politycznego, który dotyczy wielu sfer życia nie tylko kultury co do tego przydziela drodzy państwo UE powiem, że Solidarność można obejrzeć tę nową Solidarność Solidarność nowy projekt można obejrzeć ósmego jeszcze 9 grudnia w Warszawie i ja bardzo serdecznie państwa zachęcam także powiem szczerze byłam pod ogromnym wrażeniem po obejrzeniu tego spektaklu, a że spotkam tam również profesora le bera to na początek jeszcze panie profesorze proszę się swoimi wrażeniami podzielić części wrażenie, że nie można było parę dni temu od tego w dużej, ale rzeczywiście też zrobione nie bardzo duże wrażenie to wydarzenie i od razu umieściłem je w takim istotnym kontekście politycznym to znaczy jak powiedział, że jest to próba przechwycenia przez lewicę Solidarności czy przy całej mitologii solidarnościowej próba moim zdaniem niezwykle potrzebna o tym dlaczego to po potem jeszcze będę mówił i oczywiście każdy gest przechwycenia jest zawsze gestem trudnymi łatwo może się nie udać się z wielu względów niż wydaje, że ten gest jest bardzo udany to znaczy po pierwsze, bazuje na czymś co było autentyczne w tym ruchu i mogę powiedzieć jako świadek historii, że ja to po prostu pamiętam co może pani z żywiołem prowadzę prosty pomysł aktorzy w dużej mierze czytają dokumenty pierwszego zjazdu delegatów Solidarności w Gdańsku Oliwie wrzesień 8 10 01 . roku w dużej mierze, dlatego że jest bardzo dużo też nagrań archiwalnych ranny jest też są co tam jeszcze z nagrania te współczesne muzyka brzmi to wszystko też oprócz tego szynobusu klub jest niezwykle wciągająca opowieść w takim sensie realizacyjnym, ale powiedzmy PS takie czytanie rekonstrukcja dokumentów pierwszego zjazdu delegatów Solidarności pytanie co do pana gol Pawła Wodzińskiego cieszy mnie Boże to będzie nudne po prostu to jest chyba bym zrobił na mnie największe wrażenie, że to w ogóle nie było nudne to był szok to był po prostu politycznym thrillerem dlatego problem w ich nazwie zjazd Solidarności w trans wrzesień październik 8 10 01 . roku dostarcza wielu możliwości scenariuszowych, bo tam naprawdę działo się rzeczy niezwykłe pełne napięcia były też niezwykłe zwroty, których tutaj nie ma tu z 2 ze względu na takie inny wybór tematów mysz z spróbowali podejść do tego ma materiału dokumentalnego w różny sposób jest w zasadzie każda z 3 części tego spektaklu używa innych narzędzi rekonstrukcyjnych, czyli to nie jest będzie jednolita strategia artystyczna nałożono na na cały ten na cały ten tekst, ale jest ich kilka bądź nawet w obrębie części też zmieniamy trochę kierunki jakoś przypinamy to inaczej, więc staraliśmy się żeby, żeby nie był to, żeby to była raczej wielopoziomowa Evil barwna struktura się gromy drugi dzień o właściwe wydaje się, że dzięki temu i to jest 1 z powodów sukcesu w spektaklu udało się znaleźć narzędzie artystyczne, żeby pokazać wielowymiarowość tej nikt tego wydarzenia politycznego, że grał w całość całość tej sytuacji to znaczy żona się rozwijała bardzo wielu kierunkach z bardzo wiele z wieloma dramatycznymi zwrotami i oczywiście odpowiedzieć to w 1 my w 1 historii byłoby strasznie trudno natomiast po kazać właśnie przez zmiany formy artystycznej wielowymiarowe wydają się Super pomysł czy nie bał się pan, że będzie to nudne nic zdały się też wydaje się, że ten temat Solidarnością też chodził za za zamach od jakiegoś czasu nie tylko za mną no bo taką próbę wpisania części przechwycenia Solidarności dziedzictwo Solidarności programu Solidarności podjął też finansowo w książce inna Rzeczpospolita jest możliwa zwiastował, z którym też współpracowałem przy przy przy tym spektaklu, więc na prestiżu wreszcie rozwinięciem performatywne rozwinięcie niektórych pomysłów, ale wyższy, bo scenariusz tego spektaklu ma swój i ma słynny jest on jest zbudowany pod pewnym kątem zależało nam na wydobyciu tych fragmentów zarówno obraz zjazdowych jak i tych fragmentów z programu Solidarności uchwalonego na pierwszym zjeździe który, nawiązując do bram do demokratyzacji demokracji oddolnych ruchów horyzontalnych struktur autonomicznych projektów z społecznego zarządzania zarówno gospodarką, jaki w ogóle innymi dziedzinami życia społecznego, czyli do tych elementów, które mogły być ciekawe z naszej perspektywy i jakoś tam prawda był po punkt dla nas osób poszukujących nowych alternatywnych projektów ekonomicznych politycznych społecznych jest to jest to przynajmniej w Polsce 1 z ważniejszych punktów wyjścia czy takich punktów startu właściwe decyzje to jest niezwykle aktualna opowieść też w tej interpretacji, ale nie tylko z powodu tej interpretacji chciał zapytać prof. Lech gra co na co pan szczególnie zwrócił uwagę czyny, których wymiar tej opowieści, które wątek wiele, ale zacznę od początku 2 tej części, gdzie pojawili się do negacji jest i innych organizacji związkowych zagranicznych, ponieważ 1 z ze sposobów przetworzenia mitu Solidarności jest nadanie mu takiego powiedziałbym narodowo i tyle z katolickiego rejsu w ich już znają, by się zezwoleń, czego prowadzi biuro wystaw i rent mają też, że w ogóle są 3 takie podstawowe nurty, które interpretacyjne z czego 2 dominują 1 jest na poziomie liberalnej to jest tak to przekształcenie ruchu, który u zarania był robotniczym w ruch obywatelski i stworzenie podstawy do nowoczesnego liberalnego Samorządowego o demokratycznego społeczeństwa to jest ten ruch, który najbardziej reprezentowali eksperci Kuroń Geremek w tak elitarnym drugim nurt to jest nurt właśnie narodowo katolickich, który widzi w tym zry w Narodowy przeciwko dominacji rosyjskiej dziś Gracjana nawodnienie, a i t d. i liter ten cały wątek i on jest mocno opracowywany teraz pojawia się książka, która właśnie w etyczna o takim patriotycznym zrywie widzi w pana Mazura z klubu Jagiellońskiego, która widzi właśnie ten rodzaj sensu istnienia Solidarności natomiast ten cenny wątek, który w, których tu w tym spektaklu jest tak mocno wyeksponowany to znaczy tego, że była to przede wszystkim rewolta pracownicza przeciwko pewnego rodzaju dominacji hegemonii ekonomicznej Mono partii, ale jednocześnie aparatu państwowego z nią związanego z dyktatury politycznej, które z tym była związana to właściwie z bardzo zanikła to jest niewygodne dla Ależ ile nie realne działania mechanizmu to nie zmienia czekam tylko uspołecznienia zdecydowanie i to i w tym sensie jest im niewygodne dla powiedzmy liberalnego establishmentu trzeciej Rzeczpospolitej i aktualnego autorytarnego Narodowego auto establishmentu czwartej Rzeczypospolitej w związku z tym pokazanie tego wątku jest bardzo ważny łącznie z tymi jego internacjonalizm etycznym aspektem to było uderzające, ale to pamiętam jako coś niesłychanie zaskakującego ten list narodów Europy wschodniej obecność tych przedstawicieli innych organizacji związkowych to było naprawdę Inter nacjonalistyczne nie w tym sensie moskiewskim tylko właśnie takim głębokim sensie przedsięwzięć, bo to walka jest uniwersalna ona majaki swoje dokładnie lokalnej, ale co jeszcze wypowiedzenia się krótko postaram się to, że rzecz, że jednocześnie kapitana była ironia, która w tym była, bo to jest bardzo Andy Schleck nakazywało jak jak, ale moim zdaniem ta ironia swoją funkcję znasz to pokazywało jednocześnie pewną nieadekwatność tych tego co każdy z tych delegatów na amerykański przedstawiciel związkowy podobnie zresztą ci przedstawiciele międzynarodowej organizacji pracy przynosi wyłącznie swoje widzenie, które było kompletnie nieadekwatne do tego co się w Polsce działo w pełnej niezrozumienia, toteż pokazywało to co się działo w latach osiemdziesiątych tak naprawdę rozpad wszelkich ruchów pracowniczych robotniczych ten błąd co potem przez hegemonię neoliberalizmu zostało po prostu z walcowanych Zbigniew to w Nakle zatrzymamy się Paweł Wodziński Andrzej Leder są państwa gośćmi rozmawiamy o Solidarności zainspirowani spektaklem z Solidarności nowy projekt, który przypomnę w Warszawie można obejrzeć jeszcze 08 09. grudnia do czego ja serdecznie zachęcam, ale więcej po informacjach Agnieszka Lichnerowicz, a państwo gośćmi są Paweł Wodziński dyrektor teatru scena prezentacje ten dzień dobry dzień dobry i autor oraz spektakl, o którym rozmawiamy, czyli Solidarność nowy projekt oraz prof. Andrzej Lepper z Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o aspekt jest w liście rachunku rozmawiamy o spektaklu Solidarność czy nowy projekt spektaklu, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i od razu też powiem również, dlatego że oprócz tego, że nie dostarczył wiele materiałów materiał do przemyśleń na temat bardzo aktualne i niepotrzebne są też do takich bojowy on to znaczy czuł jak wyszło im taka pełna mili energii do walki o lepszy świat ustnych czy sama się z siebie, śmiejąc i i to jest też wspaniałe poniesione takie opowieści wokół siebie 1 takiej bezsilności o marazmie zdanie także w ruchu zimy z jakimiś gotowymi rozwiązaniami, ale wydają się niemczyzny prof. Leder zgodził Energi pełni, żeby szukać tych rozwiązań czy tylko moje romantyczna, która mi podpowiada, by z 2 jest nam się w pełni właśnie przez to celująco polega na tym geście przechwycenia i otwarcia perspektyw, które tkwią w ruchu Solidarności związanych właśnie z oddolną demokracją z samostanowienia Niemcy ze zmianą języka też, w którym w, którym mówimy o aktualnych sytuacji politycznej dajmy się, że to to jest bardzo silny ładunek krótkich spodniach taki był zamiar ten dom my w zasadzie chyba wszyscy jesteśmy w momencie, w którym najważniejsze najważniejszą rzeczą jest odblokowanie naszych wyobrażeń czegoś w 8 leni się myślenia o jakiś inny alternatywny w przyszłości przy moim możliwych wariantach modelach które, którą moglibyśmy wprowadzić ulepszając, stojąc po sytuację polityczną społeczną ekonomiczną, z którą mamy do czynienia w tej chwili, więc Solidarność jest takim punktem odbicia w domu pokazuje też w jaki sposób nagle powstał most można stworzyć ruch, który w zasadzie w ciągu kilku miesięcy przekształcą się w gigantyczny ruch złożony z 10  000 00 0 członków ruch demokratyczny z wbudowanymi mechanizmami demokratycznymi i jest bardzo ciekawy mechanizm solidarnościowy wewnątrz związku to znaczy z tymi różnymi poziomami uczestnictwa, że można było być członkiem sekcji zawodowej sekcji branżowej, ale również regionu w związku z tym w zasadzie każdy pracownik miał połączenia z innymi pracownikami to jest pewnie model, który był nie nie okazał się niebywale skuteczne, ale został zapomniany nie wykorzystujemy tego typu rozwiązań, więc z 1 strony zależało nam na tym, żeby pokazać Solidarność jako jako College u nasz zasób, który mamy, które posiadamy, który trzymam pana właśnie jak bardzo próbujemy zbudować nowy Jork lat w zamyśle jakiegoś mitu jak bardzo tak mała Solidarność ten zjazd i to co się wtedy działo może być rzeczywiście dla nas inspirujące, a jak bardzo to jest jednak wyższy jakaś taka romantyczna mrzonka to znaczy, że weszła właśnie mrzonka o samoorganizacji oddolnej demokracji emancypacji równości jaka, jaka jest realna możliwość inspirowania się tymi zdarzeniami profesor profesorem czy raczej jak bardzo pan rzeczywiście Żuka w tamtych zacząłbym od tego że nie istnieje ruch społeczny, który nikt nie ma jakiegoś swojego mitu przy pewnej historii, która pozwala masie ludzi się ze sobą zidentyfikować odnaleźć jakiegoś rodzaju działalności jest i oczywiście możemy przyjąć taką postawę, jaką przyjmuje część dawnych myślicieli zbuntowanych, którzy przestali się buntować, że już po prostu świat jest taki, jaki jest idzie ku gorszemu niż właściwie można teraz załamać ręce no ale jeżeli ktoś nie chce tylko załamywać się, kto to jest styl w jakim sensie nieuchronne szukanie w wśród wielu różnych języków sposobów patrzenia na świat obrazów symboli tak dalej od tych, które pozwalają nam spiskować to co mamy do powiedzenia na temat współczesności oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja i mamy do czynienia z innym momentem ich w historię polskiej historii powszechnej, ale to wcale nie znaczy, że pytania, które wtedy zadawano są nieaktualne no chociażby po pytania o to jak funkcjonuje demokracja jak ona powinna funkcjonować, jakiego stopnia partycypacji na i udział w ogólnie rzecz biorąc ludzi w demokracji jest czymś co jest w ogóle możliwe, bo jest 1 z podstawowych pytań współczesnych demokracji raczej ludzie nie chcą partycypować to wszystko jest jest czymś co te co w tej w soczewce zjazdu niesłychanie silnie ogniskuje to znaczy widać po prostu jak są momenty, kiedy ta partycypacja niesłychanie powszechna o tym jest tak ładne określenie następuje, gdy kompresję rewolucji inna i nagle ona przyznaje nawet mam wrażenie, że my pomiędzy lipcem sierpniem, a aktualnym momentem dokładnie przeżyliśmy coś takiego w lipcu była niesłychana mobilizacja demokratyczne teraz wszyscy są w galeriach handlowych i nikt nie radzi na demonstrację w sprawie z zmian w stronę Polic Paweł Goźliński dawała możliwość daje możliwość wyobrażenia sobie tego przejścia z poziomu właśnie aktywisty rzecznego na poziom polityczny to znaczy to pytanie, które nas nurtuje w tej chwili też po lipcowych protestach brzmi chyba tak w jaki sposób przełożyć to olbrzymia energia, która powstała energię społeczną na konkrety polityczne nie był organizacyjnie, że my na takie działania, które bez rzeczywiście skutkowały 1 3 w tej przestrzeni politycznej, bo naprawdę w ostatnich kilku latach po dniu mieliśmy do czynienia z falami protestów, które na całym świecie w zasadzie począwszy od arabskiej wiosny przez przez Grecję Turcję stany Zjednoczone także, które to w jakim sensie przyczyniły do zmiany, ale trudno powiedzieć, że wszędzie udało się stworzyć rzeczywistą polityczna alternatywa czasami to czasami te ruchy uzyskały działaczką polityczną tożsamość leżał pan taki jest ale, ale wiele wiele w wielu miejscach się to raczej rozmyło Solidarność daje pokazuje jak można coś takiego zrobić, choć od ruchu protestu przejść do organizacji pokazuje też imamy konflikt, który istnieje też tam fenomenalny są te momenty, kiedy działacze związkowi, którzy tak naprawdę byli poza tymi facetami halę przy reprezentantach są przez przez ładnych kobiet z Chin to też było bardzo śmieszny zabawne, ale głębokie jest pokazanie tego jak jak wściekła jest sala, kiedy eksperci to jest kolejny ogródek, że moment chyba najbardziej aktualnego on ani, podejmując decyzje, które są konieczne to nie jest tak, że oni mają bardzo duży wybór ani robią politykę naprawdę to znaczy działają ze w granicach pewnych możliwości oczywiście czasami można było więcej w 2 killometrem z przestępstwem, a ja myślałam, że jednak autor trochę chce ja ich czasu, by jako uzurpatorów popisać się, że oni są uzurpatorami problem polega właśnie ty to, o czym przed chwilą Paweł mówił znaczy ta sytuacja, w której ranny, w której nie ma reprezentacji politycznej wynika m. in . z tego, że wszystkie ruchy boją się tego, że wyłoni się jakaś grupa ekspertów polityków czy i odbierze suwerenność tylko, że problem polega na tym, że bez takiej grupy nie da się robić polityki tego właśnie doświadczyliśmy po co się bawić pisanie tego, ale Rosja od demokracji, którą mamy to znaczy ile eksport kości instytucji demokracji, ale bardzo one zabijają non PIU przegapią wolę ludu, pardon moment, który wybraliśmy jest szczególny, bo było wiele dyskusji w trakcie tego karnawału Solidarności i wiele napięć wewnątrz związku właśnie napięć pomiędzy pragmatykami władzy, a Demokratami, ale ten moment jest szczególnym, bo tam chodziło jednak o złamanie uchwały zjazdowej czy grupa, a w zasadzie nawet nic cała komisja krajowa nie całe prezydium tylko czwórka członków z 1 1 osobowego prezydium zdecydowała o podjęcie jakichś akcji politycznej naruszając uchwały zjazdu czy uchwałę tych 9 set delegatów, by to pytanie, które w my możemy postawić brzmi tak czy jest możliwe w ogóle uprawianie po pół polityki bez demokratycznych elit mu legitymacji czy w jaki sposób jak można było losów tej w HFT jest wy buczeć czy można w ogóle nie uwzględniać to zignorować zignorować ten głos wydaje się, że to jest też sytuacja polityczna, z którą my mamy do czynienia, jako że mamy ciągle poczucie, że ktoś nie uwzględnia naszych interesów tylko przechodzi jakoś ponad nami innych i taszczy bagaż to jest powód napięć też istotnych na 5 politycznych społecznych tyle coś jeszcze do tego chcę zadać, bo ja oczywiście bronie zawodowych polityków i uważam, że chcą koniecznie po prostu w każdym społeczeństwie jest to 1 z ważnych zawodów zaufania publicznego wbre w powszechnej opinii natomiast z drugiej strony broni też tak tej wściekłości ile tego buntu tych aktywistów tych ludzi, którzy z głębokości zaangażowali podjętą uchwałę pewną uchwałę i zobaczyli został oszukany przez mądrali byli pewni, broniąc jednych drugich broni konfliktu z Radia w gruncie rzeczy bronię tego, że nie można się bać konfliktów polityce nie można się brak zajmowania wyraźnych stanowisk jednocześnie tego, że wiadomo, że ktoś będzie nas w przeciwko tym stanowiska i że jakakolwiek idea idylli harmonii czy tego, że wszyscy się będą zgadzać czy wszyscy będą ku wszystkich reprezentować jest po prostu ułudą, która w gruncie rzeczy służy pacyfikacji tak naprawdę i w tym sensie wydaje mi się, że obie strony mają swoją rację oczywiście u nasze serce skłania się do tego zresztą trochę to jednak tak było pokazanego w Ernst Marcel zmianie niektórych ekspertów i t d . i t d. była to pokazany także nasze serce jest po stronie tego z buntu ziemią żywiołu, ale to, o czym przed chwilą mówiliśmy to znaczy o lekcji, jaką nam dały te ruchy, które były głównie aktywisty czyny, a nigdy nie pracowały zawodowo instytucjonalnej polityki i ich nieskuteczność głównie rzeczy w ostatecznym rozrachunku pokazuje, że trzeba umieć łączyć 1 lub ich tak trochę poczytałam właśnie bardziej w VAT w tym kontekście tego konfliktu między tym co nazywamy już tak barbarzyńską mówiąc publicystycznie demokracją liberalną, który są i eksperci instytucje, a z drugiej strony właśnie tą rosnącą frustracją ludzi, którzy mają poczucie, że te instytucje i dziś eksperci zupełnie ignoruje on tak LED życie poszło do ręki to 3 tomy wydane przez IPN stenogramów z pierwszego zjazdu to to jest oburzające lektura, dlatego że nie wiem Lech Wałęsa występuje tam na 3 stronach gminy Andrzej Celiński występuje może troszkę większe, więc większą niż w zakresie, ale tylko, dlatego że był sekretarzem komisji krajowej i referował różne działania, które podejmowała komisja to jest naprawdę zapis o demokratycznych obrad, w których delegat z małego regionu ma takie samo takie same prawa jak przewodniczący związku mało tego ten przewodniczący związku lub członek komisji krajowej musi się tłumaczyć przed tymi delegatami z małych regionu, dlaczego została podjęta taka Ninę uchwała nie tylko to ta sekwencja wydarzeń po przyjęciu przyjęciu tego stanowiska jak Kaka, po którym rozmawiamy co im róży związane z włamaniem zapisów uchwały o nasze kończyła tym, że zjazd wezwał wszystkich członków komisji krajowej do wytłumaczenia się co robili w tym czasie, kiedy nie było ich na dotyk lub lada wszyscy siedzą karnie stawiali opowiadali, żeby rzeczywiście tak, by demokracja ma to do siebie, że żąda konsekwencji od tych Polin Dariusz podjęli jakąś decyzję to jest absolutnie naturalnym jest kolejny krok który, który warto przemyśleć czasami polityk podejmuje jakąś decyzję i ona jest jego wymuszona czymś tam, ale musi ponieść też konsekwencje tego, że taką decyzję wymiarową będą też się wydaje fenomenalne spektaklu Solidarność czy nowy projekt, że on jest w duchu powiedziałem lewicowego rozumienia polityki historycznej, który właśnie nie ma bohaterów niezłomnych zmieniają nazwiska zapamiętanych z góry zrozumienie, że ludzie są podmiotami ruchy i masy też zmienić ją świat i tym, że wydaje też bardzo ciekawe, gdzie eksperci są drugą na froncie pierwszoplanowymi, ale tylko 1 z wielu bohaterów czy to będzie Kuroń czy tych, których pamiętamy z nazwiska szczęśliwców o tym, promowano pociąg hemu moda to też jest 1 z mitów dotyczy związanych z Solidarnością, że Solidarność została stworzona przez opozycyjne elity oczywiście one odgrywały bardzo ważną rolę no ale też bazą podstawą tego związku były środowiska pracownicze jest taka książka, która została wydana w latach dziewięćdziesiątych był prof. Lorentza gmina jak to zrobiliście, który opisywał bardzo precyzyjnie krok po kroku w zasadzie od lat czterdziestych jak rozwijał się, że ruch robotniczy samorząd jak przerastała wiedza z tych środowisk, jakie jak zostały przerobione doświadczenia również te tragiczne doświadczenia z polowym Poznania z pięćdziesiątego szóstego doświadczenia z Gdańska z siedemdziesiątego roku jak i jak w związku z tym działacze związkowi działacze, którzy rozpoczęli strajk w 2 w sierpniu i jak w ogóle myśleć jak budowali ten związek jak błyskotliwie myśleli jak politycznie myśleli o tym co jest naprawdę w wynikach pracy wielkiej grupy ludzi również środowisk robotniczych środowisk pracowniczych, orzekając z drugiej strony płakać chce jak ogląda się spektakl i te postulaty wygłaszane przez uczestników zjazdu mogłoby być dziś niesione na sztandarach kolejnych manifestacji czy w obronie praw kobiet czy w obronie Puszczy czy w obronie demokracji i sądów to znaczy to jest po prostu porażający mówią politycy jak niezwykle to jest aktualne Niewiem jeszcze na koniec 2 proc ostatnie słowo wydaje się, że 1 z rzeczy, które utraciliśmy z tej wiedzy ciut z tych umiejętności, które wytworzone zostały w tamtym czasie to jest umiejętność rzeczywiście realizowania Solidarności to znaczy jest dla mnie uderzające jak każda grupa w Polsce bank czy tylko w swoim imieniu jak była reforma szkolnictwa czy reforma szkolnictwa to nauczyciele i część rodziców jak jest sprawa sądów to w dużym stopniu środowiska prawnicze jest także jest tym ta lekcja, którą neoliberalizm nam wszystkim dał polegająca na tym, że każdy powinien pilnować swojego interesu, jeżeli już nie swojego indywidualnego to tylko tych, z którymi jest bardzo podobny jest jakoś bardzo przeniknęła polskie społeczeństwo ja myślę, że to jest dziedzictwo lat osiemdziesiątych, które na, kiedy już wszelki ruch społeczny są głęboko rozbija na to nałożyła się już wtedy narastająca taka idealna ideologii neoliberalnej i ich rzeczywiście mam wrażenie że, że to jest w ogóle wszystko musimy od fundamentów odbudowywać jakiekolwiek poczucie n p. wspólnoty tego, że w tych czasach i jak pielęgniarki miały kłopot to za pielęgniarki strajkowali tam jacyś monterzy czy ktoś mógł też tak naprawdę tak było w dzisiaj strajk listonoszy MF w sondażu można z nimi okazać bardzo panią dziękuję Solidarności nowy projekt będzie można jeszcze obejrzeć 08 09. grudnia w Warszawie Paweł Wodziński dyrektor teatru scena prezentacje oraz prof. Andrzej Leder z Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk byli w państwa gośćmi bardzo dziękujemy i wielu z nich bardzo dziękuję i tyle co zamierza je udoskonala państwo przygotowałyśmy program realizował Kamil Wróblewski informacja o nich więcej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA