REKLAMA

Kim był "Ogień"? I dlaczego jego syn pozywa Polskę za represje?

Połączenie
Data emisji:
2017-12-07 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie tych gór 14 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia do celu dzika Włodek ze studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ale też autorka książki 4 sztandary 1 adres książki o Spiszu, a będzie proszę państwa mówić o procesie, który rozpoczął się w nie dzisiaj rano na wniosek pełnomocników Zbigniewa Kurasia włączono jego jawność strona tłumaczyła to poważnym interesem prywatnym chodzi tutaj o euro rozliczenie pokazaniem prawdy o Józefa Rozwiń » Kurasia ognia i on i jego ludziach czy czy możemy, by przypomnieć o jakim jest ta postać co znaczy chyba w procesie nie tyle chodzi o pokazanie prawdy tylko coś chodzi o po prostu o odszkodowanie w jakiej sceny Józefa Kurasia wielkiego syna Józefa Kurasia się domagał od państwa polskiego za szkody jakich, w jakich doznała kontakt z rodziną tak sam tonują mówi pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które nigdy nie zwątpiłem mojego ojca Józefa Kurasia, który nigdy nie uległy paskudnej komunistycznej propagandzie wierzę w to, że zbliża się czas rozliczania czas pokaże wiązania prawdy o Józefa Kurasia ognia i jego ludzie z innych to tak, ale przy okazji tak po domaga się odszkodowania noc proces nie chodzi w nim w procesie nie chodzi tylko od rozliczenia to jest zresztą no i Józef Kuraś ogień jest postacią bardzo złożony w nodze takie banalne co można powiedzieć, ale pewnym sensie to jest taki modelowy przykład, gdy osoby z polskiej historii, która pokazuje, że nic nie jest czarno-białe, że nie ma tam do bohaterów do postawienia na spis na spiżowych pomnikach jakiś kompletnie czarnych charakterów, które należy za wszystko potępić właściwie jak patrzeć na te takie epizody w życiorysie Kurasia to ich jest kilka samo już jego pochodzenie jest ciekawe powołania Sean pochodziły z góralskiej wsi z takiej rodziny dosyć świadomy i politycznie jeszcze przed wojną bardzo taki kolor ludowców był był ludowcem później w brał udział w kampanii wrześniowej później zaczął w partyzantce najpierw działał w taki Konfederacji Tatrzańskiej, która była, ale oczywiście antyniemiecką taką wolnościową partyzantką co ciekawe doznał ogromnej rzeczywiście krzywdy od Niemców i Broniarz Niemcy no weź na ślad, gdy ognia partyzantów za różne jego działania w tym przeciwko kolaboranta wymierzone spalili jego dom w jego rodzinnej wsi zabili mu rodzinę i dotąd było bardzo takie spektakularne, ponieważ wszyscy zresztą w cytują ten fragment, ale do tego domu póki on jest względniejsza zupełnie nie wygasną to nawet nikt nie mógł podejść żeby, żeby to ugasić to było w czterdziestym trzecim roku w lecie i na jej po tym, rzeczywiście głównym Kuraś przeżyć jakąś taką totalną przemianę nawet takim symbolicznym tego wymiarem jest to, że zmienił sobie pseudonim ten podziemny z Orzeł na ogień non ogień zemsty jak i jak się domyślamy się tym miał n p. okres współpracy z AK, który się skończyło źle zaznaczają się wyrokiem śmierci w branży nie wszyscy uważają, że ten wyrok śmierci rzeczywiście został wydany chodziło tam o oto, że baza, której ogień ze swoimi ludźmi mieli pilnować baza w górach została zrekonstruowana nakryta rozwalona przez Niemców w czasie, kiedy ogień samowolnie, że tak premier zszedł z gór na dół i natomiast później AK znowu nawiązała z nim współpracy i on Gim z kolei był takim egzekutorem to było w czasie akcji burza rogi wykonywał wyroki na kolaborantów ach, no na wszystkich tych ludziach, którzy 1 i przez polskie podziemie zostali uznani za zdrajców i to oczywiście też jest taki okres, który jemu przysporzył wielu wielu wrogów, bo to oczywiście przecież nie jest także na Podhalu lechici nas pisze również, gdy wszyscy jak 1 mąż byli w partyzantce i się sprzeciwiali Niemcom jak doskonale wiemy z 1 strony po podhalańskiej stronie był góralem folk z drugiej strony los spisze sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ale to my, ale co za chwilę opowiem im, a z drugiej strony Kuraś już rzekłem współpracował z AK był tym egzekutorem natomiast w strukturach już był ludowców panie w AK na wiązaniu współpracy z Realem, który jak wiadomo był też kontrolowany przez Sowietów później, kiedy pod koniec stycznia czterdziestego piątego roku, ale już front się przesunął na tyle daleko na Zachodzie wyzwolono Nowy Targ to on jest, że zszedł do tego nowego Targu i zaczął tam organizować milicję Obywatelską komunistyczną podporządkowaną Sowietom w sztafetach jej aż się nie chce wierzyć w to, że w 1 biografii 17 i gdy mamy niesamowite zwroty akcji tak jakby się dziwię się, że Madryt dzisiaj nie powstał jakiś taki ciekawy film ogniu to właśnie mogą być to wielkie historyczne Kinona tego obawiam się żoną, gdy zawsze zawsze jakaś część jego czy wyznawców czy wrogów pewnie mogłaby się obrazić no w Kanadzie po to, co działo się później jest jeszcze ciekawszy, bo miał organizować tę milicje nie do końca się też dogadywał ze wszystkimi no i byłymi partyzantami i tymi władzami, ale jednak działa w strukturach tego nowego tworzącego się pod sowieckimi auspicjami państwa następnie wiosną udał się w taką dosyć tajemniczą podróż do Lublina i później Warszawy, gdzie po spotkaniu z Zofią zasiądą Bukową wówczas na szefową kadr został nominowany na szefa urzędu bezpieczeństwa w nowym Targu i objął ten urząd bezpieczeństwa, ale bardzo szybko były byłby z bardzo krótko szefem urzędu bezpieczeństwa z powrotem postanowił wyjść do lasu i zacząć i to jest jego okres, kiedy on zaczyna być tzw. żołnierzem wyklętym niejedno widział dosyć długo w tym lesie, bo dopiero w lutym czterdziestego siódmego roku został otoczony postrzelony w imię i zmarł i zmarł w szpitalu i w pewnym sensie ten okres jest z 1 strony taki najbardziej zagmatwany to znaczy nie do końca wiadomo ile z tych rzeczy rzeczywiście się wydarzyło ile za ile nauczka ze zbrodni, które ten jego oddziału dokonało odpowiada faktycznie sam ogień, a ile to jest samowola jego ludzi ile to są rzeczy, które robili po prostu zwykli bandyci ciała kładziono tona karty ognia no ale są tam rzeczy też okropny n p. 1 z takich chyba najbardziej newralgicznych spraw to jest kwestia zbrodni na Żydach jak wiadomo Żydzi uciekali z Polski i Żydzi uciekali z Polski też przez tę właśnie południową granicę Wilno niestety wielu takich co podjęła decyzję o ucieczce nie doczekało Chiny tego, że dziś znaleźli w A 1 żydowskiej ziemi, dlatego że po prostu zostali napadnięci ograbienie nowowiara Maciej ucieka no to gromadzi pieniądze, więc jest szansa, że będzie miał coś cennego przy sobie niektóre z tych zbrodni udowodniono żołnierzom ognia inne do dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, kto je do końca popełnił to może ogień był antysemitą moim zdaniem jest oczywiste z naczyń jak się n p. czytam jego zapiski jego listy to bardzo wielu miejscach pojawia się to, że właśnie szajka Żydów przywieziona z Moskwy w teczce rząd chce, żeby na czas, gdy rządziła, żeby to była prawdziwa Polska ludowa, żeby to była taka Polska ludowa a jaki on jego rodzice marzyli jeszcze przed wojną ani Polska pseudo ludowa rządzona przez Żydów przywiezionych z Moskwy co jest ciekawe wielu biografów ognia takich apologetów licznych moim zdaniem to też są antysemici i oni w pewnym sensie ten wątek jedno i grze tak pojemne zauważają część tych zbrodni piszą o nich, ale z drugiej strony jedno całe ciasto tłumaczą tym, że właśnie przecież no jak mógł się nie gniewać schorowany w służbach bezpieczeństwa było tylu Żydów skoro cały ten rząd komunistyczny był złożony z Żydów i t d. tak w ocenie ten wątek to właśnie największe kontrowersje choćby to jest to jest też natomiast, o czym jest wiele się też epizod współpracy z armią ludową prawdę związane z ludową no i jeszcze i jeszcze przed jeszcze przed końcem wojny i jak mówi on ginie i jak twierdzi, że ktoś tak bym było robione na dno na polecenie po prostu nauczyć się, że po torze no jakoś trzeba było się zająć tym krajem prawda jakoś go trzeba było urządzić Kidoń już był wyzwalany czytam osoba z danych przez przez Sowietów na jej szyi i w pewnym sensie niby po to, ogień nawiązał tym współpracy, ale być może po prostu było mu bliżej do tego ALU niż do tego AK, który on miał trochę z takich panicznych koło w, którzy nie rozumieją tej chłopskiej specyfiki tych, którzy się próbują tutaj u niego na Podhalu rządzić, a tak, bo nie szata Konfederacja Tatrzańska to była taka partyzantka czysto lokalna natomiast Nowaka już miał swoje struktury dużo dużo wyżej umiejscowione no, a więc to się mnóstwo rzeczy składa odrębne odrębny zupełnie znam statystyk konflikty ognia ze Spisza kami polega to na tym, że nos pisze jak po pierwszej wojnie światowej się rozpadły na ostro Węgry to o spisie Polska z Czechosłowacją kłóciły ostatecznie w 19 20 roku Polsce zostało przyznanych kilkanaście wsi cała wielka reszta tego regionu została przyznana Czechosłowacji w 30 08 . roku po raz pierwszy po Monachium Polska postanowiła tzw. zrobić korektę granicy sięgnęła po 3 kolejne spiski 8 weszło polskie wojsko zajęło 3 polskie wsie zmuszono słowacką delegacji w Zakopanem do podpisania korekty granicy natomiast później we wrześniu 30 01 . roku wojska słowackie w ślad za hitlerowcami, którzy przechodzili też od Południowej granicy weszły wojska słowackie, które zresztą doszła słupy pod Nowy Sącz ostatecznie się cofnęły i zajęły tylko te 1 4 tam 1 3 bezpańskich i wiosek i przez całą wojnę cały spiż znowu był słowacki czy na tym terenie również kiedyś polskim była normalnie słowacka administracja byli ci Słowacy rys to może, czyli ci nie jest sołtysi, by przywieźli inni z głębi Słowacji i zamykano polskie szkoły i t d . i t d . i Kurasz uważał ludność spisku za kolaborantów faszystowskich, gdyż zatrzymano wrócimy po informacjach z 1 4 18 14 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiować Ludwika Włodek w studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego autorka książki o Spiszu 4 sztandary 1 adres w tym kontekście właśnie mówimy o ogniu, czyli o Zbigniewie kura wśród osób leczymy mówimy o Józefa Hallera, a propos Zbigniewa, który organizował pomoc w pozwie, który złożył Zbigniew Kuraś, który do wartości 1 000 000 zł 50  00 0 odszkodowania z tytułami, by nie nie odwrotnie uznania pamięci ojca takiego wykluczenia ich zaskakuje jak ja rozumiem też tych krzywd, których została jego rodzina doznała jego rodzina no już po tym, jak ogień został zabity, ale mówiłaś zatrzymaliśmy się na takim wątku postrzegania przez ognia od tej strony słowa z dużym tak to znaczy ja ciągle uważam, że to jest też niedobrze mówi w stronę Słowackiego tak naprawdę to jednak nazywała stroną spiskowanie stroną słowacką ja skończyłam na tym, że Spisz przez całą wojnę drugą światową był słowacki należał do tej Słowacji księdza Tiso jeszcze w domach właściwie lata czterdziestego piątego roku, czyli też już w momencie, kiedy Kuraś działał w lesie nie było do końca wiadomo, jaki będzie los tego z Pisza to znaczy czy rzeczywiście w czasie wojny życie na Spiszu było łatwiejsze niż życie w generalnym Gubernatorstwie, czyli też m. in . na na Podhalu Słowacja jako sojusznik Hitlera miała znacznie lepszą sytuację zaopatrzeniową n p . do wojska brano tylko kawalerów nie brano do wojska na ojców mężów i t d. wystarczyło się ożenić i już miało się spokój można było zostać w chałupie były dużo lepiej zaopatrzone sklepy znanych ze disco przemytu n p. ci górale, którzy mieli pola po drugiej stronie po drugiej stronie Białki przemycali pod pozorem, że nie wyjadą g grabić polepszamy Calineczka nim żywność, którą później sprzedawali w Bukowinie czy w Białce, więc ewidentnie ta ludność z bliska była nowa bogatsza powiedzmy im lepiej mnie lepiej ustawiona w takim sensie materialnym w związku z tym nie ma się co dziwić, że po wojnie jak już po wojnie w sensie nawet jak się oficjalnie wojna skończyła Alek już przeszedł front i Niemcy ze Spisza zostali wyrzuceni i w Polsce były te władze polskie podporządkowane Sowietom, a na Słowacji były władze sowieckie też słowacki podporządkowane to w pewnym sensie nie do końca było wiadomo do kogo ta trafi natomiast Kuraś uważał, że Spisza tacy to są kolaboranci, że aspiracje to są faszyści, którzy współpracowali ze słowacką armią tak jakby oni sami się do tej armii zgłasza tak albo jakby 1 torze z PiS został nim po tej słowackiej stronie było wynikiem jakiegoś plebiscytu ludności nań ten to był po prostu dziwne zajęcie bez zbrojnego tych terytoriów co nie znaczy część oczywiście ludności Spisza do dziś się czuje Słowakami mają do tego święte prawo natomiast ewidentnie nie tylko zresztą przez ognia również przez te nowo tworzone komunistyczne władze polskie byli traktowani jako ludność drugiej kategorii n p . jeszcze w czasie, kiedy ogień byłem szefem UB w nowym Targu, gdy gmina Bukowina wydała takiej dokument, w którym apelowała do władz polskich oto, że jeżeli te spiski wsie będą na po na powrót przywrócone do Polski to, że proponują, żeby ludność, która nie będzie z tego zadowolona i która się Polakami nie czuję, żeby po prostu, że tak bym poszła cena Słowacji ogień z Chin natomiast wprowadzał to w czyn to znaczy po prostu już jako osoby latem był w lesie to przywoził ludziom takie listy podrzucał, że tam w ciągu nie wiem 2 4 godzin musisz spakować wynieść, bo jak nie to n p. spalimy was czy zabijemy was oczywiście jak jest oddział partyzancki w lesie no to ten oddział musi coś jeść musi mnie, więc coś tam się ubierać tak dalej związku z tym siłą rzeczy wszyscy wyklęci jak 1 mąż utrzymywał Ali się z tego, że po prostu chodzili po wsiach i jest mniej lub bardziej delikatny sposób domagali się jedzenia picia noclegu nie wiem ubrani i t d . i t d. w ogień nie, gdyż takie bardziej chętnie Eryk skierował różne rzeczy na Słowacji częściowo, dlatego że po prostu była zamożniej sza częściowo, dlatego że uważał, że jest to ludność kolaborant ska, która jest, że tak tłem dla polskości stracona w związku z tym jako ów wrogów należy je u nich czerpać te wszystkie korzyści potrzebne do przetrwania w lesie wyrok wydał kilka wyroków śmierci nas wiślaków nas pisze, o ile na Podhalu opinia ognia jest bardzo podzielona i są jego zarówno ślepi wyznawcy, jaki też wielcy krytycy o tyle na Spiszu właściwie niezależnie czy ktoś się czuje dzisiaj Polakiem czy ktoś siedzi czuje Słowakiem właściwie na hasło ogień ja robiłam wywiady rozmawiam z kilkudziesięcioma osobami na Spiszu właściwie wszyscy mówili, że to był bandzior, że to był, że to był przestępca Ano takie osoby najbardziej pro polsko nastawione jakoś działające w jakiś organizacjach takich prób polskich mówił Mino, że to należy jednak patrzeć na to, jakie to były okoliczności, że należy uwzględnić cały ten kontekst, ale też nie broniły go ślepo wszyscy nawet uważali, że mimo, że te są ludzie na ogół bardzo tradycyjni głosujący raczej na prawicy raczej napis to na świat wszyscy mieli ogromnie za złe prawo 1 to by Lechowi Kaczyńskiemu za to, że wziął udziału w tym odsłania New pomnika Zakopanym no i jakość to jest taka postać, która po prostu strasznie dzień i ja uważam, że nikt nie zależy nie uczyć ognia albo nie należy też, że należy jakoś ukrywać, że on był wręcz przeciwnie właśnie moim zdaniem na przykładzie takich osób jak ogień można świetny sposób pokazać no w pewnym sensie tragiczna ość całej naszej historii szczególnie tego okresu wojennego i gminy i powojennego natomiast robić z niego takiego bohatera bohatera i czystego bohatera no się nie da po prostu, dlatego że że są po udowodnione udowodnione takie, a akcyzy zbrodnicze, które wiadomo, że wracał teraz cała pytanie, że przecież to tworzyło się zbrodnicze państwo, które w, które w ogóle było ono szkodliwe dla doręczyć je dla polskiej racji stanu należnego na innego też państwa w tym okresie w tym okresie nie było na poza tym tworzenie się zbrodni, czego państwa, a na badanie n p. na Bogu ducha winnych Żydów, którzy wyjeżdżają szukać sobie lepszego losu nowej ojczyzny poza polską tylko, dlatego że jakiś inny Żyd jest n p. nie wiem innych w urzędzie bezpieczeństwa w Warszawie no to jest jednak trochę za daleko posunięty, że tak to ME obowiązek patriotyczny prawda bronienia Polski przed sowieckim okupantem, więc no i nie znam nim tak naprawdę nie uchroni nas zresztą pewnie nie będzie wiedział jak ten proces będzie przebiegał on skoro on będzie utajniony wydaje mi się, że to jest także rodzina rodzina Kurasia ta druga jego rodzina, bo jak mówi pierwszego miejsca, że pierwsza została spalona przez Niemców co zresztą pewnie też przyczyniła się do tego, że później Kuraś był takim takie dzikie taki bezwzględny i miał trochę poczucie, że nie ma nic do do stracenia no ale w każdym razie ta Czesława Kurasz czy owak, czyli jego żona, która przeżyła i która umarła chyba w latach dwutysięcznych dopiero w LM cały też czas ten już, kiedy można było prawda starała się jakoś tę pamięć o swoim mężu właśnie oczy jak oni mówią oczyścić to znaczy jedno pokazać go tylko w tej pozytywnej odsłonie na tyle dzisiaj wiedza historyczna jest wydaje mi się głęboka i dobrze go też udokumentowana, że już nie da się opowiedzieć takiej bajki o Góra się jako szlachetnym Partyzancie, który walczył z komunistami natomiast no na pewno można powiedzieć historię, która pokazuje, że ludzkie wybory są szalenie trudne innym, że po wojnie właściwie nie było dobrego rozwiązania, że ci gracze, którzy dla jednych są bohaterami dla innych są z 2 zdrajcami naj do tego pewnie warto było wykorzystać biografię Józefa Kurasia ognia, a właściwie scharakteryzować przez jego biografię to wolę taki fenomen wojny to 2 mniejsze mniejsze tak wydaje, bo tam trwa tam jest wszystko z 1 strony tam jest kwestia odpowiedzialności cywilów za to co robili państwo no to jest klasyczny przykład z tymi zwierzakami że, ponieważ Słowacja była faszystowskim sprzymierzeńcem Hitlera Noto Kuraś en masse wszystkich Sybiraków traktował jako o jakość z bilansów i kolaborantów, mimo że oni tak naprawdę często na nim nie mieli wpływu na to zgodzić ani o prawie nikt specjalnie o to nie pytał oczywiście, że byli n p . na Spiszu też ludzie, którzy zamontowali tam polską władzę i n p . nie wiem sprzeciwiali się temu, żeby Spisz się później wrócił do do dna na polską stronę, ponieważ uważali, że tak naprawdę spiszą wini za polskie, że jest to czysta słowacki region, ale to jest jedno, a n p . samo sondy, które wykonywały urwał oddział powstańczy test trochę co innego z drugiej strony i to jest jednak, że druga rzecz to właśnie to takie napięcie pomiędzy nową grę z chłopakami na pańską polską co n p. bardzo dobrze my za nie widać w tym konflikcie Kurasia z AK i z trzeciej strony jest kwestia czy co to jest tak naprawdę Polska ludowa i że właściwie nigdy się nie udało zrealizować, bo zarówno przed wojną to niebyła żadna Polska ludowa jest, jaki ta Polska po wojnie dotyczyła parodia Polski ludowej ani Polska ludowa, a z drugiej strony no ciekawa rodzina no niby Chłopska niby prosta, a z drugiej strony jednak jakoś tam świadoma politycznie nasz czwarty Sony co jakiś taki psychologiczny czysto rzeczy noże do do czego jest zdolny człowiek, który jest, któremu po prostu spalą żonę dzieci idą pełna jest taki sprawca nóżka cielęca z już ten okres ostatni okres ognia w lesie, kiedy my, kiedy z 1 strony oni byli straszliwie zaszczuci, kiedy 1 cały czas mu służby bezpieczeństwa deptał mu po piętach tam był też MKT taki rys szlachetny żonie nawet nie atakowali wojska polskiego tylko zawsze te służby bezpieczeństwa ani n p. pograniczników z Info, a trzeci co jakiś taki światowo wesele wesele kuracja w czterdziestym szóstym roku, który też się odbyła pod Turbacz czym w nocy i w lesie na polanie, gdzie sprowadza do mnóstwo wódki ludzie się bawili do białego rana no to co jakiś problem kapitalne rzeczy, które można tak pięknie filmowo ograć czy 3 czy wręcz książkowo no, więc nie mówię no bohater on wyznacza on jest bohaterem w tym sensie, że rozpala ludzkie umysły jakoś tam na 1 przemawia jego los dała do różnych emocji natomiast na pewno nie jest takim wzorach dla dzieci w szkole na czym budżet wszyscy w tym stylu dziękuję bardzo za to Ludwika Włodek studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego autorka książki 4 sztandarową 1 adres książki o Spiszu właśnie tam się pojawiał nie tak, ale troszeczkę tylko natomiast tak tak są różne takie opowieści właśnie miejscowa ludność opada jak straszne rzeczy odbijały, a z drugiej strony w tym jest taka mieszanina lęku podziwu no to pokazuje, że to jest bohater, na którym naprawdę można, by wspaniałą historię skonstruować dziękuję bardzo 14 3 7 zaś informacje program przygotowała Agata Majewska realizowała Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA