REKLAMA

"Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015"

Połączenie
Data emisji:
2017-12-08 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor Lewandowski z Instytutu badań strukturalnych UE będzie również w raporcie, który z tych badań strukturalnych wykonał i to jest bardzo ciekawy raport MON właśnie o kulturze mówił jakiś usłyszeliśmy mianowicie to miastu na kulturę się zwykle patrzy przez pryzmat snajper powiedziałbym znaczenia symbolicznego, a rzadko patrzy się na to tak po marksistowską na bazę czy bardziej patrzymy na odbudowę, a wy zrobiliście analizę bazy, czyli Rozwiń » przyjrzeliśmy się temu jak rośnie zatrudnienie w tym sektorze jak rośnie albo spada wpływ tego sektora dla PKB tak niegdyś nadbudowy jest przez ostatnie lata bardzo dużo, więc postanowiliśmy wypełnić lukę związaną z bazą i nie to jest drugi taki też drugi taki nasz projekt też był w 20 1 0 roku wybuchła pierwszy taki projekt dotyczący Polski dzieło próba oszacowania znaczenia gospodarczego sektora kultury i tzw. przemysłów kreatywnych bowiem też trzeba pamiętać mogą panie państwo mogą pamiętać, że przez parę lat wisiały takie ICT Life i billboardy kultura się liczne było coś takiego luzu kilka lat temu prawda no i wtedy dyktanda toto to była kampania Narodowego centrum kultury i my kilka lat temu pracował właśnie zrobiliśmy taki raport Narodowego centrum kultury, żeby pokazać ile osób pracuje w kulturze czy wniosek o równości i gospodarki i często się o tym, że Czechom tak no tak na poziomie unijnym coś się o tym, trochę mówi nam świat przyszły rok przyszły rok w unii to jest unijny rok przemysłów kreatywnych no u nas jakoś tak trochę mniej, choć czasami czasami się to przybija n p . że gry komputerowe w Polsce to jest jakaś ważna rozwijająca się branża wyda i i dlaczego tego nie ma normalnie statystykach nowo ta definicja kultury taktu jest ciężką operację nadal ciężko przełożyć na konkret jeśli chodzi o urząd statyczny właśnie co to jest w UE w tym ujęciu dzisiejsza kultura, a więc w tu jakby zapominając trochę czuć, rzucając na bok te znaczenie symboliczne albo dyskusja o tym czy obyczaje należą do kultury czy nie to takie ćwiczenie dotyczące gospodarczego znaczenia kultury wychodzi od tego, żeby ustalić, które branże gospodarki do niej zaliczamy i kiedy robiliśmy pierwszy raz taką analizę w 20 10 roku to musieliśmy trochę improwizować teraz ciut prościej, bo kilka lat temu była taka grupa robocza w euro stać, czyli europejskim urzędzie statystycznym, które nazwała się o smutkach czar no i oni zaproponowali pewnego rodzaju taką klasyfikację, czyli Apropos powiedzieli, które branże gospodarki powinniśmy w całości traktować jako kultura no i tutaj niektóre są oczywiste n p . to jest ten wkład przedstawienie artystyczna twórczość literacką obiekty kulturalne i oczywiste, że to prawda to jest n p. produkcja dystrybucja filmów oraz programów telewizyjnych to są no to jest n p. odruchach dializa sznurach muzeum nagrywanie wydawanie muzyki konserwacji ochrona zabytków no to test czekał ich ściśle rozumiana kultura to też są tak tzw . te przemysły kreatywne do tych przemysł w te przemysły kreatywne nie definiuje się mniej więcej tak, że to są branże, które sięgają do kultury sensu stricto i przetwarzając tą kultury w coś bardziej w z bardziej komercyjną rzeczy albo bardziej gospodarczą to tutaj n p . zalicza się agencje reklamowe wiedziony czerpią z tej kultury, choć tworzą coś metan tylnego definicja nie symboliczna, a symbol od symboli do symboliki to tam akurat dużo i dużo czasami przyjmuje za dużo aż za dużo, a to, że czasami przyjmuje i cenna, ale ta grupa robocza rozstać się on zaproponował, żeby na wkład w przypadku fotografii albo biurach architektonicznych albo, żeby brać część, że nie mówimy to wszystko są kultury przemysły kreatywne tylko oni tam zaproponowali taki podział, że mówimy, że 50 proc działalności fotograficznej to nie są przemysły kreatywne, bo to są zdjęcia do wizyt dowodów paszportów no ale połowa tego co jest bardziej właśnie tworzenie i czerpanie z kultury celem tworzenia jakichś wartości, którą traktujemy jako kreatywną, czyli już pewnie i zdjęcia ślubne z agresywnym literki już chodzą trochę tak jak biura architektoniczne Plewa znaczy to z franka jest tak dobrą sprawę wielka kreacja jest trochę kreacji jestem trochę rzemiosła, więc taka propozycja, żeby to tam jakich proporcjach proporcja, gdzie licz to jest taki punkt, którego nie rozumie co to jest projektowanie specjalistyczne pojawi się też dizajn niż dobrze pamiętam projektowanie specjalistyczne to jest właśnie dizajn dawanie szans na rolnictwo i tak, ale też n p. praca grafików no w wasze logo nasze logo et Cetera atut to kto to będzie to w Berlinie na, skazując mnie wzornictwo przemysłowe jak zaprojektować samochód i choć pewnie już coś co z krzeseł zaszło nie pamięta tych wszystkich parametrów lotu haczyk polega na tym że, że te branże, które się przypisuje on są często wąsko zdefiniowane, bo n p . w polskich kategoria w Polskiej klasyfikacji ogólnej w Polskiej klasyfikacji działalności PKD to n p. biblioteki archiwa muzea są w życiu one tak działał, w którym jest też sport to trochę nie o to chodzi prawda, więc trzeba wykonać pewien tak jest żmudną statystyczną prace, żeby tamte ziarno od ple w oddzielić i powiedzieć sportu sportu, a ty Muza od kultury dlatego no normalnie jak się ogląda jak GUS publikuje rocznik statystyczny ta nie ma kultury, bo tam rząd branżę, ale musieli my musieliśmy pogrzebać środków w poszczególnych branżach podejmować Ewą wąskie w segment Indie właśnie sumować do do tych do tej działalności kulturalnej i przemysłów kreatywnych to przyczyny tego klubu, które tutaj nastąpi już przedstawiliśmy realny, a mianowicie zatrudnienie w sektorze kultury liczone od 20 0 8 roku czy od tego roku kiedy w zasadzie można być tak kryzysowa się zaczęło robić ono rośnie w PUP kryzysową to przeraża to tutaj początek 2 00 8 to nie jest też wybrany właśnie, dlatego że wtedy była zmiana klasyfikacji działalności gospodarczej to o tym, też pamiętajmy, że nie jest także my chcieliśmy zacząć ćwiczenie intelektualne jak w pierwszym roku kryzysu globalnego tylko tam, bo zmiany tej klasyfikacji, więc nie da się zaś głębiej wcześniej ten wzrost jest 4 1  000 osób, czyli 2 5 9  2 60 pracował w 20 08, a teraz mamy 300  00 0 osób no to jest ciekawe, zważywszy na to, że w zasadzie równocześnie w zysku udziału w PKB maleje, czyli jak ten sektor staje się coraz mniej produktywne 9 60 proc tak można powiedzieć, ale tutaj 2 zastrzeżenia i jedno to jest takie, że ten sektor wzrósł o tych ogólnie wzrosło zatrudnienie trwa od ósmego do do dziesiątego w Polsce w ciąży za jakiś tam rzeczywiście zwiększyło się trochę zatrudnienie w tym sektorze kultury i przemysłach kreatywnych teraz jak popatrzymy powieść odpłatności leków, dzięki którym branżą głównie to właśnie najbardziej wzrosło zatrudnienie w tym projektowaniu specjalistyczną też przedstawieniach artystycznych twórczość i teraz zasili Eliasa wzorem no tak to też 10  000 ludzi jeśli jednak widać, że liderzy to zatrudnienie to my to już nie jesteśmy w stanie Ros rozdzielić, o ile wzrostu w obiektach kulturalnych, czyli w galeriach Filharmonia sala koncertowa tak dalej, ale tu jest i teatrach, ale to jest literatów co piszą o twórczość literacka natomiast jest parę tysięcy jest wzrost w biurach architektonicznych to ja bym powiedział także tu jest także w jak co nie było Polski w kasie trochę dorobić bardziej zamożny z czasem, więc ten popyt na NATO różne usługi jednak rośnie tego może nigdy z miesiąca na miesiąc z roku na rok są jakieś wahnięcia, bo jak to się skończą jakieś dotacje to wtedy ktoś tam cierpi, jaki sektor to widać nalewka wiemy, że coraz więcej Polaków chodzi dykcji i ta widownia kinowa rośnie rośnie rośnie doręcza się jakością rozległa Wda to jest i tak jest jedno par popatrzmy, gdzie spadło ono spadło na pewno sprzyja im zatrudnienie w sprzedaży gazet książek muzyki wideo nagrań wideo czy jak dotąd kryzys na rynku mediów, toteż zaznaczono niezależnie radio spadło zatrudnienie w radiach wydawania książek czasopism gazet czasopism branżą, która praktycznie przestała istnieć jest wypożyczanie kaset płyt CD not Toma sens tak biblioteki archiwa to też, czyli spadek zatrudnienia trochę w tych branżach jak być na rynku medialnym i trochę n p. biblioteki archiwa i tam, gdzie sektor publiczny dominuje jeśli nie ma wzrost właśnie w tych przedstawieniach architektonicznych produkcja dystrybucja filmu w, dlaczego tak się stało że, dlaczego tak się stało, że wzrosło zatrudnienie, a nie wzrosła wartość dodana Kuzio PKB, bo ogólnie PKB rośnie trochę szybciej, czyli na wzrost wartości dodanej w przemyśle w ubezpieczeniach i finanse bankowość jest po prostu szybszy, więc trochę resztę gospodarki Łuczaka lista numer statystyczny trochę tak drugi fenomen statystyczny, który tu jest album Th sektora w po prostu to jest w ekonomii kultury jest takich notes coś jest aparat paradoksem, bo mola to ujemną w latach sześćdziesiątych ubiegłego roku powiedział tak generalnie rzecz biorąc jeśli płace odzwierciedlają produktywność to ludzie w kulturze powinniście Samborzec ekolodzy to nie brzmiało, bo czy obecny Skrzypek jest bardziej produktywne od kilkunastu latach bujnie tak jak ktoś jak jest jak mówiły nawet o jak mówimy nawet o aria dla kastratów tak kiedyś to było dużo bardziej produktywne niż teraz, bo teraz się w stawie za cel dla kobiety głównie śpiewają do partii no, więc w, a więc w niektórych branżach nie ma takiej naturalnej tendencji do podnoszenia produktywności i gorzej jeśli te branże są zdominowane przez sektor publiczny to wówczas jest w ogóle tendencja do tego, żeby tam płace się nie zmieniały przez lata prawda, zwłaszcza na zdjęciu widać coś takiego, że wynagrodzenia właśnie z domach kultury muzeach filharmoniach publicznych rosną wolniej niż wynagrodzenia w grach komputerowych prawda, bo tam się to reguluje przez finanse publiczne i teraz trzeba też pamiętać o tym i turze jest kwestia statystyczna, że nie ma dobrej metody policzenie wartości dodanej w sektorze publicznym, jaka jest wartość dodana szkół i jaka jest wartość dodaną szpital jak jest wartość dodana muzeów, więc coś robi to robią wszystkie urzędy statystyczne wszędzie liczą się wartość dodaną, jaką sumę płac w tych branżach, gdzie nie ma jakby wartości rynkowej no widzisz było zagrożenie lub prawie zamrożenie płac w tych sektorach publicznych, który jednak zatrudniają one nie wniosły dużo do wzrostu zatrudnienia, ale one zatrudniają znaczącą część tych ludzi no to wtedy to wartość dodana tak niejako od automatycznie tam jest tam się w ogóle nie zmienia przez to parę lat, a przemysł usługi rynkowe ucieka no, więc udział spada 13 5 4 za chwilę wrócimy do rozmowy w 14 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu i Piotr Lewandowski z Instytutu badań strukturalnych nie rozmawiano z, którzy kulturę, ale ujętym właśnie jako sektor gospodarki, a nie jako przedmiot naszej troski co do przekazywanych treści tak bardzo ogólnikowo zatrzymaliśmy się na tym, że pomimo tego, że to jest w pewnym sensie taki fenomen statystyczne, że ten udział w Cannes 2 z sektora gospodarczego PKB maleje zatrudnienie rośnie, ale może teraz się zastanów nad tym co to znaczy to zatrudnienie rosnące to znaczy kto tam pracuje i gdzie ono w zasadzie tak najbardziej wzrosły no tak moment to jedno, mimo iż mówimy obraża to tak już wspominałem to właśnie mam z 1 strony wzrosła o w przestrzeni tego okresu 2 00 8 1 5 o kilka dziesiąt tysięcy ludzi ile osób zatrudnienie właśnie przedstawień artystycznych twórczości obiektach kulturalnych kwitu pewnie to mówimy trochę w sektorze publicznym trochę o innych miejscach, które mogą właśnie tworzyć jakąś ofertę, ale oprócz tego to ogrom tego wzrostu był w tym, że w branżach, które albo osobą, której jednak są bliżej tych przemysłów kreatywnych, a nie kultury takiej już ściśle rozumianej, czyli w projektowaniu specjalistycznym dizajnie, ale w biurach architektonicznych agencjach reklamowych fotografii czy jednak widać, że ten, że to ciągnąć jednak branże takie bardziej bardziej Comarch komercyjnej rynkowa no i teraz to ma odzwierciedlenie też z tylnym jak się rozkłada zatrudnienie w kulturze wg województ w w Polsce, bo istnieje można powiedzieć silna koncentracja i w największych ośrodkach i tych 300  000 osób pracujących w kulturze przemysłach kreatywnych w 20 15 roku to 8 8  00 0 było w Mazowieckim od konkretnie w tej może paść i że to była większość warszawian spokojnie można można sobie w ten sposób wyjaśnić na ponad 3 1  00 0 Fillon śląskim 2 9 małopolskim 2 4 dolnośląskim, czyli to wchodzimy przez te już te i inne duże miasto, które jakoś działa już kulturalną też mają, ale oprócz tego też mają pewnie rozwinięty na tyle na tyle silne ośrodki gospodarcze, że to właśnie reklama dizajn takie rzeczy mają lekko zauważalną twórczość na drugim końcu spektrum mamy tylko 5 00 0 osób pracujących w opolskim 6 00 0 lubuskim 7 0 zachodniopomorskim to tu właśnie pewnie i tam jest i tu i teraz jak byśmy popatrzyli na struktury po województwach wartości dodanej to ona jest jeszcze bardziej skoncentrowana w największych ośrodkach co to oznacza, że właśnie ten to taka w stała baza tych kilku tysięcy co jest opolskim lubuskim zachodniopomorskim podlaskim warmińsko-mazurskim to są raczej właśnie sektor publiczny dom kultury filharmonię są wszędzie jakiś tam są a, a ten bieg tego zatrudnienia, który występuje w bogatszych w województwach i największych miastach na tonie bardziej skoncentrowany stres dla mnie w projektowaniu wytwarzaniu gier komputerowych i dlatego to wartość dodana jest jeszcze silnie skoncentrowana w tych największych w kilku ośrodkach ale dlaczego tak jest, bo to pewnie trochę zastanowiło, że cała ten wzrost zatrudnienia był szybsza oraz w sektorze kultury niż w innych niż w całej gospodarce tak jak piszecie o złoto może to znaczy w panikę, że punkt startu też liczy dla nas punktem startu jest rok 20 0 8 Inter raz to dlatego tak jak wspomniałem, że to, że były zmiany klasyfikacji statystycznej i nie można po prostu w sposób spójny tego politycy z wcześniej w głąb teraz tak w 2 000 od między 20 0 8 rokiem, a 20 1 1 rokiem był pewien spadek zatrudnienia w Polsce, który był związany z kryzysu w oczy mu do zatrudnienia Chatka się obniżą było płaskie potem trochę wzrosło teraz zmiany zatrudnienia w sektorze kultury jak mówiłem, kto najwięcej wniosków to ta, toteż projektowanie specjalistyczne i t d. do tego wzrost, ale skoro obraz ma jednak rak, więc te branże on jeszcze trochę rozwijają niezależnie od tych ogólnych trendów w morze dam przykład ile byśmy ogólnie popatrzyli jak 0 jak rosną usługi to zatrudnienie wysoko golach rośnie szybciej niż zatrudnienie w całej gospodarce zatrudnienia w całej gospodarce w ma w sobie spadek zatrudnienia w rolnictwie lub brak wzrostu zatrudnienia w zdrowiu jakiś płaski zatrudnienia w edukacji tak spadek zatrudnienia w niektórych branżach przemysłu n p. spadek zatrudnienia w górnictwie wycen agregat ma schowane w sobie wzrosty w niektórych branżach spadki w innych usługi rosną, a wśród nich rośnie kultura i przemysł kulturalny tak nie jest to też, jakbyśmy popatrzyli na PL można znaleźć już popatrzyli na gastronomię i hotele to też byśmy zobaczyli wzrost w tym okresie dziesięcioletnim no bo dziś tych kilku lat ich prawie 10, bo jest to przesunięcie się w tę stronę sektorów usługowych tzw . w tych kategoriach, a nie jakaś WI odróżnia ją cała kultura przemysły kreatywne cecha zupełnie inna od pozostałych usług, żeby popatrzeć z Leszna to kto jaka to jest taka struktura Puccini to wiadomo, że większość to są kobiety oraz 5 5 proc, ale znów większości usług w gastronomii hotelarstwie w restauracji jeszcze więcej ciekawe jest też wykres, który tutaj zamieściliście, czyli osoby pracujące w zawodach, które wg badania struktury wynagrodzeń wiosek są rozpiętości gigantyczny no tak no bo boi bo, gdybyśmy mówili o takiej kulturze bardzo blisko o tę jej powództwo wartości symbolicznej, czyli mówilibyśmy o działalność o twórczości literackiej o teatrach o bibliotekach ułomne i Unią o dziedzictwie Narodowym mowy o konserwacji ochronie zabytków to tam płace generalnie jakiś wysoki nie są mu, więc tak bardzo bardzo oględnie czas pracy czasami nie jest długi stabilność zatrudnienia jest wysoka w zawsze w sektorze publicznym ale, ale płace nie są wysokie tempo na Żydach bardzo wzruszające jest taki element tego wykresu któryś z 2 prezenterzy radiowi telewizyjni pokrewny wyszła za dobrze zarabiamy 200 zł w ich przygnębienia może jeszcze gorzej miewają się potrzeb żadnych zmian może z instrumentów muzycznych 5 zlotych a rozumiem, że to trudno skomentować trafili w Tychach fiata nic tego wykresu, więc nie jest do końca przekonany czy to coś mnie czy to źle może też wzrost płac przez ten okres po 5 zł te nie mogą zarabiać może to on w przeliczeniu na godzinę, a nawet jest może tez w przeliczeniu na w na godzinę, ale no oczywiście jest też taki haczyk jednostka może jest mogę sobie wyobrazić, że niektórzy prezenterzy telewizyjni radiowi pracują n p. umowy o dzieło i wtedy może nie do końca nie są widoczni w tych statystykach zatrudnienia gdzie zlecania to jeszcze wpadają, ale działa w ogóle nie było, bo właśnie tak wychodzi, że duże statystykach lepiej widać z umową o pracę i trochę widać dział i trochę widać zlecania, ale działa jako tamte właśnie nic co im w tym bardziej traktowane jako incydentalne dochody jest to może nie w badaniu struktury wynagrodzeń w ogóle nie cywilnoprawnych od nich w ogóle nie ma cywilnoprawnych, ale spójrzmy na to z takiej perspektywy makro, czyli z pewnego oddalenia zawsze trzeba uznać, że to jest to znaczący sektor tak no 300  000 ludzi i prawie 2 % wartości dodanej no to jest więcej niż Górnictwo prawda to jest trochę mniej niż ubezpieczenia i finanse, więc czy sektor bardzo zróżnicowane bardziej zróżnicowany niż ubezpieczenia finanse ubezpieczenia finanse podobno trochę tylko trochę więcej ludzi, ale generalnie wszyscy zarabiają więcej, a tutaj mamy taką dużą rozpiętość, że w tych grach komputerowych i produkcji filmów są zarobki wysokie, a w tej sekty działalność bardziej są też publicznie mniejsze także to jest zauważalna liczba ludzi odmówiono więcej niż więcej niż Górnictwo zdecydowanie to jest jakiś wkład gospodarki trzeba też pamiętać, że ten udział w PKB trochę spadły ich dużo mniejsze drzewka w wielkiej Brytanii, która ma bardzo rozwinięty sektor kultury przemysłów kreatywnych także sektor eksportowy u nas to rola eksportowa jest pewnie tylko w filmach i w grach poza tym to niewielka, a ogólne uczestnictwo ludzi w kulturze wydarzeniach kulturalnych jest dość niskie mniejsze niż tych bogatszych krajach to się wiąże trochę z poziomu zamożności jak na to popatrzymy na to jesteśmy dziś to właśnie takim etapie, że mamy, gdzie mamy, jakby zauważalny wkład, ale nie jakiś spektakularny dziękuję bardzo Piotr Lewandowski z Instytutu badań strukturalnych był państwem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA