REKLAMA

"Muzeum" książka Pawła Machcewicza, byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-12-08 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wstyd, a świerk lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz, a panu jest trupem taki krótki komunikat 1 0 dni po powstaniu rządu 1 0 dni po powstaniu rządu prawa i sprawiedliwości w listopadzie 20 1 5 roku przekazał 1 z najbliższych współpracowników Pawła Machcewicza muzeum drugiej wojny światowej ich wspólny kolega historyk bliski rządzącej pracy mieli mu powiedzieć dobitnie o tym, czołowi politycy, z którymi pozostawał w zażyłych stosunkach tak się zaczyna Rozwiń » opowieść prof. Pawła Machcewicza książka prof. Pawła Machcewicza muzeum, którą wydał znak horyzont i która jest już dostępna prof. Paweł Machcewicz bez Polskiej Akademii Nauk, ale też w tym kontekście może przede wszystkim były dyrektor muzeum drugiej wojny światowej jest teraz państwa gościem dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani dzień dobry państwu turystyka z 1 strony autobiografia, bo opowieść jednak pana jak budował pan i razem ze współpracownikami muzeum, a potem go bronił też jest to jakaś opowieść oczywiście on o tym, się buduje instytucje w tym sensie niezwykle ciekawa dla zainteresowanych jest oczywiście rozprawa o ideach ideologii i o polityce historycznej i opowieść z kasy o krzywdzie, bo jednak stan był dyrektorem muzeum drugiej wojny światowe i i 3 1 już wielokrotnie pana pytano, ale pozwolę sobie jeszcze raz wydać ma pan poczucie, że wie, dlaczego jednak spór o muzeum stało się tak fundamentalny tak ważny dla partii rządzącej to właśnie fikcyjną muzeum powołali zespół czeka na ja w, bo z kupy wierzenia mam poczucie krzywdy osobistej, dlatego że mam poczucie ogromnej satysfakcji to muzeum jednak udało się otworzyć dla publiczności, ponieważ nie walczyłem z zachowaniem stanowiska było oczywiste, że go nie zachował tylko o to czy uda się dokonać zarząd pracuje utworzona rezerwa w morzu obowiązują, ale chodziło o zwycięstwo jeśli czują w trzecim, który wygrała niektóre z przegranej ma rozpamiętywać swoje krzywdy natomiast, dlaczego tak się stało, dlaczego tyle energii rząd prawa i sprawiedliwości włożyło w próbę zniszczenia niedopuszczenia do otwarcia największego muzeum historycznego w Polsce, mimo że sam ciągle powtarza jak ważna jest historia narodowa Ano już zysk tylko odpowiedzi na to po pierwsze chodzi o PN monopol w kontroli nad przyszłością nad historią to jestem to pojęcie polityki historycznej 1 z fundamentów ideologii prawo i sprawiedliwość od samego początku my to nasz rząd za bardzo przeszkadzało, bo jak mówić via w sposób wiarygodny, że te zdradzieckie, czyli tzw. liberalne elity nie kochały Polski film nie zajmowały jak tutaj prawda za chwilę ma być otwarte wielkie muzeum, nad którym pracowały dziesiątki historyków przez wiele lat chodziło też są, jakby utrzymanie kontroli nad pewną powieścią w stolicy ma się zająć się z dłoni wpisuje pisowską narrację ideowych nowy system wideo w 1 wymiarze, ale też myślę, że w takim wymiarze politycznym NATO w tym zderzyliśmy się też jest on tendencjom autorytarnym rządom przejmowania kontroli nad wszystkimi istotnymi instytucjami czy w mediach publicznych czy jeśli chodzi o instytucje kultury no i Tomasz muzeum jest ważną instytucją było nawet jeszcze przed otwarciem było uczestnikiem debat publicznych i to z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego nie można było dopuścić, żebyśmy to muzeum spokojnie otworzyli i mieli szansę od komunikacji, acz z opinią publiczną jak na naszych warunkach lub słuchacz może nie pamiętać, dlatego że byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach tej spektakularnej walki o utrzymanie tej wystawy taką jakie, jaką stworzyli iście z książki państwo się dobrze, że tak naprawdę to dekadę prawie ten spór czy ta ta walka trwała gdzieś jednak już od 20 08 roku od samego początku i MMR oglądałam debaty był, której profesor, który Michał Łuczewski mówił panu mówił m. in . o tym, że to jest kwestia zachowania i braku negocjacji znaczy zaufanie i brak negocjacji i pytanie czy 3 nie ma pan poczucie, że może też, że może trzeba było jakoś negocjować tę wystawę via ja zadaję pytanie pani w swoim imieniu ruchy ale, ale dopowiedzmy, że rząd negocjował z tymi o innej wrażliwości powiedzmy bardziej narodowo konserwatywnej to też nie wiem czy dziś pan sam nie jest konserwatystą nagle znaleziono w Irlandii 0 i na schyłek lewicy i nie ma tutaj opowiada Julia Wach w życiu osobistym o moich jakiś prywatny pogląd po to mnie z powodu kup ku temu, ale ci, którzy nie znając doskonale wiedzą, że naprzód współtworzyłem Instytut Pamięci Narodowej brałem udział w otwieraniu na archiwów aparatu bezpieczeństwa byłem wtedy atakowany przez środowisko gazety wyborczej wspierają się z Jana Tomasza Grossa krytykowałem jego książki, więc myślę, że trudno nie zakwalifikowali go w oczy obozu lewicy czy obozu liberałów tak bezrefleksyjnie natomiast odnośnie Meritum tego pytania tego co powiedział Michał Łuczewski nie uważam, że muzea należy tworzyć na zasadzie negocjacji politycznych twojej budowania szerokiej koalicji politycznej zaproszeń do współpracy wybitnych historyków genetycznie zastanawiam jak oni mają w do końca orientację polityczną potem Piotr Semka tak wyliczał prawda, że w 2 SA konserwatywnych poglądach w tym Andrzej Chwalba Tomasz Szarota stworzył jakąś taką typologii w absurdalnej ja nie interesowało, jakie poglądy montaż oraz opór jazdy oraz związane z negocjacji celem ja powiem w ten sposób uważa, że w Polsce powinny być różne muzea świetnie, że istnieje muzeum powstania Warszawskiego, wobec którego ma w pewnych, jakby w sprawach krytyczny stosunek powstaje teraz muzeum historii Polski lub tworzone przez ludzi o konserwatywnych poglądach, więc myślę, że już wiele muzeów żołnierzy wyklętych, więc myślę, że powinno być miejsce na takie muzeum, które stworzone przez ludzi, którzy są chociażby postrzeganie jako liberałowie nikt nigdy nie zarzuciła gminie ani historykom, których przyciągnęła do współpracy z braku kompetencji, by litewscy innymi Norman Davies Timothy Snyder najwybitniejsi znawcy drugiej wojnie światowej historii Polski i myślę, że po prostu mu zaś powinna się różnić widzowie jak w publicznych powinien mieć możliwość pójścia do muzeum powstania Warszawskiego stworzonego przez konserwatystę Jana Ołdakowskiego co do czego tutaj nie etykiet tu wiązał się tak określa stworzone przez Pawła Machcewicza, który określają jako liberała stworzone przez Roberta Kostro i ministra Glińskiego muzeum historii Polski i młotem w tekście zostały one mija jedno, czyli Jateż tak czuje od razu słuchaczom poziom, że już zmiany, bo nie zostały wprowadzone, ale jeszcze cały czas oglądacie państwo to tę wystawę zobaczymy czy się obroni z tego co rozumiem będziecie w sądach i Bronowic i będzie on będzie sąd okres uczy się wciąż nasza wystawa przez nas stworzona 1 jest fundamentalna zmiana niestety o czym mówię z wielką przykrością usunięto film da, który kończył wystawy, który był takim bardzo ważnym przesłaniem tego przypominającym seans całej tej wystawy przesłanie ideowe no zamieniono go na taką taktyką propagandowe magika, że to nie autorstwa nowego nowej Dyrekcji muzeum tylko Instytutu Pamięci Narodowej będziemy od 1 wystawy bronić to jest wystawa jest dziełem autorskim jest utworem tak jak książka jest autorem utworom jak Symfonia jest utworem nie można poza tym wystawy zniszczyć buldożera ami w jej miejsce na załączonej poniżej, ale nie myślała, że ustawy dzisiaj robi kolejne 2 sądowe zostały jasne, ale nie można rządzącej pracowała usuwać pewnych elementów i dodawać zupełnie nowych niszczących przekaz muzeum pałac jak będzie w sądach toczy się nie, dlatego że nie wiemy czy będą istniały za rok niezawisły sąd uznał, że jest pan w końcu tak czyste ba innymi instytucjami to znaczy co dało szłoby w kontakcie ze mną ja teraz mieszkam za granicą od kilku miesięcy, o czym trzeba z tym przekonany doskonale wie i Gmoch mogłam znaleźć prostszy sposób, ale obawia się tak szczerze jednak tego jak widać jak bardzo ważny to jest jak wiele w LM podejmuje działań władz i środków jest daleko się posuwa ja nie musisz obawiać niczego tak tak najgłębszym wymiarze 5 Pogoń zrobiła zaś, że największym muzeum historyczne w Polsce jest z tego dumne, a natomiast oczywiście biorę pod uwagę wszelkie możliwe kroki, które mogą już was nie być podjęta no bo okazało się, że to muzeum szlak sprawą dla rządu PiS niezwykle prestiżową i to możemy się broniliśmy przez 7 miesięcy, że zdołaliśmy wbrew rządowi to muzeum otworzy go publiczność no to myślę, że zostało odebrane jak mu to porażka w stałym minister Gliński nie dopuścić do otwarcia muzeum teraz zamiast schować się w Mysią dziurę i udawać, że mnie nie ma na to mówię, że będą tego muzeum bronił i w związku z tym uruchomiono w Centralne Biuro Antykorupcyjne wiem zresztą, że CBA weszło do muzeum od razu moje wymianie listów publicznych z ministrem Glińskim, kiedy to po raz kolejny zapowiedział publicznie, że będę bronił wystawy na gruncie sądowym i jak natychmiast pojawiło się CBA muzeom zaczął przeglądać wszystkie dokumenty z czasów, kiedy byłem dyrektorem, a było ich bardzo wiele mogłoby się, że odczuwam dużą satysfakcję, że nie znaleziono niczego co miałoby jakiekolwiek pozory prawdopodobieństwa przy kominie i zarzuca mi się może, że psu bicia absurdalną, czyli rozwiązanie umowy z miastem Gdańskiem, który miał charakter tego listu intencyjnego i która i tak, by przestał obowiązywać po muzeum było został zlikwidowany teraz zupełnie nowe muzeum nowa instytucja kultury i gdy książka opowieść muzeom jest natomiast dużo ciekawych wątków, które dla mnie szczególnie ciekawa częściowo te dotyczące polityki historycznej i ale też to jak się buduje tak ogromną instytucję nie wiem co jest wstyd dla pana stanowisko w tym jest najważniejszym pana doświadczeniem, ale gdzieś w tym wielu dyskusjach też wybrzmiewa ten wątek może krótko go zaznacza jednak jakiś taki moment fascynacji wojną w tej drugiej opowieści historycznej i to znacznie szersze zjawisko dziś tylko o to, że na wystawie ma być mniej ofiar cywilnych ciuchach, a więcej o bohaterstwie i braterstwie, które oczywiście ktoś tam są tylko po prostu chodzi o zwiększenie proporcji nie łączy pan też to dostrzega mu się dostrzegam w tym, że dla mnie to doświadczenie muzealne było bardzo wiele o wyjątkowej nawet trudno wyżyć co było najważniejsze po z 1 strony to było fascynująca przygoda intelektualna do końca związała skończą się częścią przestawienie się z myślenia o historii w kategoriach akademickich na myślenie w kategoriach przedmiotów obrazów fotografii sztuki z drugiej strony na to, że była tu, bo takie doświadczenie skrajne zaś działania w ekstremalnych warunkach, kiedy kościół nie widzieliśmy co się stanie w MEN następnego dnia, a nie spodziewaliśmy się na najbardziej brutalnej walki zdołała itp tak macie tu są pobyty w 2 tworzenie muzeum w warunkach wojny wypowiedzianej nam przez ministerstwo kultury pod rządami Piotra Glińskiego Jarosława Sellina syna było doświadczeniem ekstremalnym samo nawet radni gigantycznej budowy to była największa inwestycja w dziedzinie kultury w Polsce i Pradze tej inwestycji w sytuacji, gdy i to na ostatnim najtrudniejszym momencie, gdy minister kultury usiłuje mi w tym przeszkodzić w kinie ruszyły sparaliżować nasze prace, kiedy właściwie nie wiem po jakiej się zniesienie środki wraz z sięgnięto potrzeba, ale właściwie brałem pod uwagę, że takie działania mogą być podjęte jeszcze przed otwarciem muzeum w aurze więcej handlu czytacie państwo w książce prof. Machcewicza muzeum albo w kolejnych rozmowach mam nadzieję panie prof. prof. Paweł Machcewicz były dyrektor muzeum drugiej wojny światowej związany z Polską Akademią Nauk był państwa gościem bardzo dziękuję bardzo dziękuję i tyle co zwaną bydgoską Pesą przygotowałyśmy program realizował Kamil Wróblewski informację to nie jest sport w ADP, a światu podgląd itp całej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie TOK FM PL i Kosznik audycje reklama Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA