REKLAMA

"My socjologowie i badacze jesteśmy winni, że pewnych rzeczy nie dostrzegaliśmy, nie badaliśmy." Korolczuk u Sroczyńskiego

Świat się chwieje
Data emisji:
2017-12-10 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat się chwieje witam państwa Grzegorz Sroczyński to jest audycja świadczy ich nie społeczeństwo jest zacofane tylko elity są ślepe to jest tytuł wywiadu Michała Zubowskiego z dr Elżbietą Korolczuk bardzo ważne rozmowy, które okazji ukazała się niedawno na stronach krytyki politycznej wspólnym wspólnota badaczy, ale też intelektualiści dziennikarze dyżurne autorytety wiele obszarów przegapić zaczęło się od definicji społeczeństwa obywatelskiego, która Rozwiń » koncentrowała się na stowarzyszeniach i Fundacja aktywności obywateli z prowadzoną do trzeciego sektora, czyli tzw. organizacji pozarządowych nie, wliczając w to związków zawodowych w Ochotniczych straży Pożarnych Stowarzyszenie gospodyń wiejskich czy organizacji religijnych z góry przyjmować ono jedyną dopuszczalną orientacji ideologiczną rozwój społeczeństwa obywatelskiego miał być związany z projektem demokratyzacji i liberalnej modernizacji kraju co za tym idzie Obywatelska Polska miała się ścigać z modelem wyrosłym w warunkach zachodnich to jest fragment z innym tej rozmowy z naszymi gośćmi są dzisiaj właśnie dr Elżbieta Korolczuk socjolożka z uniwersytetu w sodę rentowny w Sztokholmie i 1 1 najnowsza książka napisana z kwestii Jacobson to społeczeństwo obywatelskie od nowa lekcje z Polski na razie ta książka jest tylko po angielsku, a drugim gościem jest Aleksander Smolar socjolog prezes fundacji Batorego witam pana dzień dobry panu wiele państw no właśnie nie społeczeństwo jest zacofane tylko elity są ślepe na co są ślepe może dodam, że ten tytuł jest Dolna Odra od redakcji Anna nie jest moim tytułem, ale czy Burgessa to dlatego, że to jest ten tekst i te tezy, które tam zresztą przeczytał AMD są też formą do krytyki to znaczy to nie jest tak, że tutaj Sośniak w sali im także innymi badaczami wydatkami, którzy tworzą tę książkę czy stworzenie przez swoje teksty badania ma nam stawiamy sprawę w ten sposób, że oto mamy pewne mity, które w UE są winne wszystkiemu Amerykanin jesteśmy niewinni powiedziałabym raczej, że wszyscy wszystkie osoby piesze zajmowały i praktyką i analiza społeczeństwa obywatelskiego pewne rzeczy nie dostrzegaliśmy pewne rzeczy nie, a on nie badaliśmy, uznając często, że po na formę samoorganizacji społeczeństwa albo są nieistotne z punktu widzenia właśnie projekt modernizacji modernizacyjnego albo one po prostu zanikną w sposób naturalny i mówię głównie na tych przed osiemdziesiątym dziewiątym rozpoczętych czy zainicjowanych inicjatywa grupach w stowarzyszeniach w, a on i nie dostrzegliśmy ręcznie dostrzegł Szmyd tego tej tej Mes gościła socjologowie ba prawdziwy dramat, ale też osoby, które praktycznie społeczeństwo obywatelskie pewnych form zaangażowania, które n p. miały charakter nieformalny, a które były głęboko polityczna w pewnych form, które właśnie było powstałe przed osiemdziesiątym dziewiątym, a które bardzo istotny sposób zmieniały swoje znaczenie zarówno polityczne jak i społeczne, które stało się tak formuł hybrydową powiedziałabym albo nie dostrzegaliśmy tych nie liberalny obszarów społeczeństwa obywatelskiego na jej oczywiście można dyskutować, o czym organizacje prawicowe skrajnie prawicowe szczególnie należałoby czy można zaliczyć do społeczeństwa obywatelskiego czy nie, ale na pewno należałoby badać rozumieć i to są te obszary, które w, których istniało zaangażowanie społeczne, którego myśmy nigdzie nie widział taki to jest sytuacja, w której dzisiaj mamy niezwykle silną prawicę nie tylko w sensie politycznym, a także w sensie takim społecznym tak leczyć ludzi na marsz niepodległości 60  00 0 osób, ale da się nie pojawił wczoraj łącznie wzięło znikąd, a tymczasem badań dotyczących środowisk nie prawicowych i klubów gazety polskiej, a czy przedtem od samoobrony mamy bardzo mało one nie są właściwie Alba albo bardzo rzadko są realizowane w taki sposób RM rozumiejący tak tego nie bardzo brakuje w Polskiej socjologii trochę tak jak w przypadku chociażby te rozcięcia z gry online obcych własnym kraju tak też zostały przetłumaczone, gdzie dokonuje się pewnego chodzi o to kto dokonuje takiego wysiłku rozumienia świata Holendrami, w którym żyją wyborcy trampa powodów, dla których mają pewne postawy ideologiczne powodów, dla których podejmują pewne wybory polityczne my takiego poziomu rozumienia nie mamy co moim zdaniem wpływa bardzo negatywnie na debatę publiczną pogłębia kryzys to mniejsze niż wygrana łączą po prostu pojechać do tych z raną w do tych Stanów z dawnych przemysłowych i po prostu porozmawiać zrobić ankietę wśród tych ludzi, którzy tam ma nam trują się po prostu kompletnie opuszczeni, a my mamy kilka takich badań, które w ciągu ostatnich lat było zrobione Łukasz Jurczyszyn n p. rozmawiał z z takimi środowiskami nacjonalistycznymi, ale rzadko one są też doceniane przez 3 widoczne czczone są na duży nacisk na dużą skalę regionalną Czesi są bardzo małe badania, ale też bardzo ciekawe jest jest wizja, którą przedstawiają mgr Justyna Kaleta, która z nich jest to proces wrocławskiego, która bada środowisko dla opisuje w 1 ze swoich tekstów w jaki sposób te badania są traktowane albo jako legitymizacja pewnych poglądów albo jako o próbach śmiania się z obu stron to to próba zrozumienia jest niedoceniana traktowana bardzo podejrzliwie czy rozwiąże, bo pani mówi tytuł tytuły tego wywiadu to rozumiem, że nie są pani, ale tam pada takie zdanie dyżurne autorytety wiele obszarów obszarów przegapiły tak sądzę oraz dyżurne autorytety w 1 z tekstów jest poruszana kwestia syn zamków i myślę, że tutaj też to statystyki, owszem, któremu warto się przyjrzeć krytycznie mecz z Resovią należą się przy przejeździe krytycznie, ale ja przede wszystkim mogę mówić w imieniu osób, które Anne bada ją analizują społeczeństwo obywatelskie od jakiegoś czasu no i gestem badaczką w obszarze społeczeństwa obywatelskiego ruchów społecznych, więc od 7 8 lat on też stosunkowo niedawno czy pierwszym takim obszarem, który bada ruchy kobiece a gdy rok z ZUS tych zainteresowań z tych obszarów przeszła na badania ruchów rodzicielskich ruchów konserwatywny ruch Andy centrowych on jest to jest krytyka dotycząca elit także akademickich, czyli pani bada ruchy, z którymi ideowo się pani bardzo nie zgadza dokładnie dokładniej uważam to z 1 strony za swój obowiązek, ale szczerze mówiąc też uważam pozwolą nam za próby po pierwsze, zrozumienia świata takim jak MON jest w całej rozciągłości po drugie z punktu widzenia definicji społeczeństwa obywatelskiego nie mam wątpliwości, że to jest bardzo tym hydrotechniczne obszar i IT jest pole pewnej walki także ideologicznej czy też przynajmniej sporów nów dzisiaj można mówić o walce, ale być może Graczyk należałoby unikać tej wojennej retoryki, a on, ale i z tym trzeba się zmierzyć znaczy tutaj są realne różnice ideologiczne polityczna i gruźlicy interesów także on i ten konflikt powinien być konfliktem, który się odbywa to możemy z instytucji realizować i wprowadzić w sferze publicznej ani go marginalizować udawać, że istnieje tylko 1 definicja i ona powinna być zawsze realizowana przez każdy podmiot działający w tym obszarze Aleksander Smolar zgadza się z tym, że dyżurne autorytety wiele obszarów przegapiła ją o sprawy w którymś tym Formuły, za które nie przepadam tłumaczy, bo to jest oczywiście insynuacja zawarta w samym samej nazwie prawda dyżurny dyżurne autorytety, ale związek od mety przed co to znaczy po drugie, co to znaczy dyżur no tak jak wyliczono w dyskoncie niż rozumie się na autorytety, które są wprost ani mniejsze wielunianie nie dzielnie obrażali miary to rozumiem nie pojawia się ogólny obraz w Białej gwiazdy w filmie Aviator daje w ten sposób, że są rzeczywiście jest pewna grupa socjologów pewno też 7 8 nazwisk RM, które zawsze występuje w mediach jak ma coś skomentować również pytanie o to chodzi o to chcemy, żeby nie wymyślono, że jeżeli można już rozważany model, który się pan, że zawsze nam na pytanie tak dawno się prawdziwy raj po pierwsze to tyle temat został poruszony, że odpowiedź jest rzeczą bardzo trudno poczynając od definicji społeczeństwa obywatelskiego społeczeństwo obywatelskie n p. mieć też ma daleko jej głębokie korzenie w tym co pani mówi w ogóle nie ma tego, bo bardzo istotnego składnika Regi Kaszczyszyn definicji jak państwo prawa po prostu to ona przed innymi słowy, gdyby upraszczając różne zasady integracji społecznej ZOZ jest integracja polityczna prawda głównie się o nim mówi pan różne mechanizmy polityczne jest ekonomiczna oczywiście też poprzez CDRL też poprzez teren, jakim jest spora oferta ta zasada była we Wrzeszczu uprzywilejowana w Denver w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na nas na Zachodzie prawda jest jest, owszem, są inne zasady jest zasada właśnie te godziny rozpoczęcia są też w, czyli cała sieć powiązań między ludźmi, która jest poza polityką, chociaż nie zawsze, bo są klasyczne definicje, gdzie polityka dzielić się mieści prawda w i innymi słowy też cała sieć powiązań formalnych bądź nieformalnych, które integrują ludzi do komponentu bardzo istotna jest oczywiście problem problem zaufania Otóż z tego punktu widzenia Wolf warto odnotować po pierwsze, powrót 3 powrót 3 tego pojęcia do debat publicznych globalnych był silnie związane z tym co się działo w Polsce w innych krajach to znaczy w tamtych moda na Zachodzie moda nie w sensie negatywnym tylko powrót do refleksji intelektualnej również żal do debat publicznych związane było z pojawieniem się zjawiska opozycji Demokratycznej z ronda do wtedy te równoległe odnosić Jan jak w rzekach prawda czy czy w no to to różne organizmy w te różne struktury w Polsce, ale się czy to nie wróci, ale czy to nie jest właśnie chichot jednak historii no bo pan, mówi że oczywiście, że zainteresowanie na Zachodzie społeczeństwem obywatelskim było bardzo wzmocnione przez ten ten wybór Polski Solidarność prawda m. in. a okazuje się to co pani mówi pani dr Korolczuk, że nasze rozumienie w Polsce już po osiemdziesiątym dziewiąty społeczeństwo obywatelskie kompletnie pomija n p. związki zawodowe wiąże pani wójt wie pan w ogóle było niewiele stosunkowo refleksji to zresztą bardziej się bardzo interesująco nie tylko refleks i zadałem mojemu przyjacielowi, który był 1 z wybitnych postaci odpowiedź opozycji Demokratycznej co się stało, że my się wszyscy później do polityki przeszli drogę był zaskoczony, bo masz pytanie prawne chodziło niema problemu jakimś sensie to znaczy do bagaży to znaczy, że w ogóle nie było refleksji to im to nie chodzić w związkach zawodowych oczywiście wszyscy, którzy poświęcili sekundy widzieć szkołach związki zawodowe należą do kościoła nie tylko organizacje też problem definicję, że mogę kościoły kościoły prawda na należących nie WIA opublikowałem wówczas to były w latach dziewięćdziesiątych artykuł, który do, czego się bardzo wielu bardzo wielu przedruków w różnych krajach, gdzie w ogóle traktowani jako wielki mit przemian w naszym kraju to całe społeczeństwo obywatelskie prawda w porę się wydawało to kompletnie zrewitalizowany to znaczy nie ma społeczeństwa obywatelskiego po pierwsze, co to było w tym sensie, że 2 po pierwsze, co pani dr Quinn prawda krytykuje niski poziom zaufania wzajemnego nieobecność w ogóle państwo prawa i zaufania co zresztą widzimy w Polsce nabyć w stosunkach do NATO malejące w Indiach innymi i co to jest też pierwszą tak długo uwagę też oczywiste, że do społeczeństwa obywatelskiego należą organizacje, które się również jej nie lubi w ja czytałem ostatnio artykuł bardzo interesujący, który pokazuje poświęcony Niemcom wczasach Bema róg, że nasz najbardziej intensywny był tam, gdzie były najsilniejsze organizacje różne społeczne innymi słowy w pościg poziom integracji społecznej sprzyjał rozpowszechnianiu nacisku czy do pokazuje, że te związki są bardzo skomplikowane i w samym pojęciu społeczeństwa obywatelskiego nie jest koniecznie zawarty w samo dobro od auta, więc to jest i Niemczech i pił piwo i Rosji i Rosją i ich ostatnie ubarwia Fronda, jeżeli chodzi o prawicową strony taki tekstem, który jest moim zdaniem najważniejszy tej prawicowej strony był tekst do niewielkiego nazwie prezesem naczelnikiem prawda, których udzielił wywiadu w 20 0 6 roku Cezaremu Michalskiemu ówczesnej wersji Dziennika, w którym on potępia posługiwanie się pojęciem nie tylko to znaczy budowanie struktur społeczeństwo Kaczyński takie z Kaczyńskiego, którzy są bardzo interesującym tam jest w istocie zawarty jest pewien program ideowy on później on później w wiedeńskim w taki zresztą rozmowie, że to m. in. na ten temat czy więzi, choć twierdził, że Kaczyński wycofał się z tego, ale ja nigdzie nie znalazł śladów prawda Otóż i bardzo interesująca była, jakby była druga koncepcja Kaczyńskiego w istocie nawiązywała jako bliski 3 0 3 stycznia można pojechać szybciej, że integracja powinno się wykonywać na poziomie politycznym też tradycja francuska prawda, że to co społeczeństwo obywatelskie służy w istocie budowanie rozwalanie możliwości silnej wspólnoty politycznej silnego państwa no tak dobre to kto to to twoje to był dowód to kto to była to po jego koncercie wiz innymi słowy to wszystko włącznie z polskimi debatami jest jak zawsze bardziej bardziej skomplikowanym taka oto doszliśmy do Chin do Kaczyńskiego, a windykator Okaj tradycyjnie, ale chciał zapytać panią o jakiś komentarz no bo jednak w stanie rozmowy w pani książce jest bardzo dużo aut okryty złą jak pani Marii wobec własnego środowiska, ale też wobec środowiska, które reprezentują Aleksander Smolar nie wprost należy prawda wobec tych osób, które tak nadają ton naszej debacie jej mąż, który to w debacie pewne rzeczy jednak nie było z mojej perspektywy bardzo ciekawe jest to w jaki sposób pewne czy w ogóle Polska debata Paryż nie tylko Polska, a z tym nie jest jakaś wieś, by nie taka specyfika nasza lokalna wałek w jaki sposób pewne treści stają się treściami ironicznymi, ale w takim sensie, gdzie nie ma właściwie kontr dyskursów tak to znaczy, że to jest bardzo ciekawe, że mnóstwo osób, które tworzyły elity społeczeństwa obywatelskiego WBO tworzyły w sposób taki decyzyjne społeczeństwo obywatelskie AM zdaje sobie sprawę z tego, że był to pewien projekt transportowany czyny czy przeniesione na grunt Polski Anny MF za pomocą łupy braku konkretnych organizacji czy z tym za tym szły granty i t d. tym co to co piszemy do niej jest efekt środowisko samo pozarządowa o tym, dyskutowało co najmniej kilku lat, czyli założenie było to rząd tak jak na Zachodzie powinniśmy stworzyć społeczeństwo obywatelskie to jest ważne, żeby to wspierać w danej to społeczeństwo polskie powinno wyglądać tak jak na Zachodzie, bo to co jest to jest PRL i nie ma nie ma tutaj tylko problem jednak, że za tą był właściwie samo krytyką nie poszły pewne działania to fakt czy tak jak kwestia nie wiem finansowania uzależnienie od państwa uzależnienia od zewnętrznych pracodawców też były kwestią dyskutowaną przez środowisko od wielu wielu lat, a to wciąż nie udawało się wypracować takich rozwiązań, które rzeczywiście spowodowałoby przynajmniej dywersyfikacji finansową albo zwiększono aż niemal każdy jest to jest problem także za pewnymi nawet w pełną świadomością krytyczna środowiska nie szły ani konkretne działania ani próba otwarcia się ona na takie dyskusje, które byłyby o wiele bardziej krytyczna Aquili i dolara i nie rozważamy badania, mówi że są też świadomy, że leciał do kredytu na w środowisku jak i raczej nie widzę no raczej widzę w tej chwili powrót do takiej taki dyskurs, że mamy głupie społeczeństwo, które wybrała Kaczyńskiego i na nic się z tym nie da zrobić no ludzie z prawdą mają w nosie demokrację takich takich wywiadów rolą ze strony właśnie dyżurnych ponadto w tej chwili mamy konsolidację raczej tak zaczynamy konsolidować należał do Krynicy sceptycyzm tutaj muszę powiedzieć to będzie oglądał oczywiście jak były jakieś chodzenie gościowi, że Aleksander Smolar jest tutaj w nowym wybitnym wyjątkiem m. in . dlatego że na debatach fundacji Batorego w 2 uczestniczyłem na ten trend w te różne myśli krytycznej też bardzo wyraźnie w miewają, ale chcę zapytać, jakie pani przykłady tych ulicach zaciekawione rzeczy widzi to znaczy grą Greta przykłady ruchów czy rzeczy liczą, że w cieniu wydarzeń które, które pani uważa zostały także wykluczone poza nawiasem, ale oczywiście mówiąc po tych organizacjach czy ma biznesach prawicowych to co się wiąże jeszcze 1 rzeczą jest bardzo ciekawe, że w Polsce, gdzie mieliśmy tam wyidealizowane albo częścią częścią krytykowanych ruch Solidarności tak słabo się rozwinęła, a analiza ruchów społecznych w ogóle testy testy testy ciekawe, że główna analizy dotyczą one nam organizacji pozarządowych ani nie oddolnych ruchów społecznych w 2 i stąd też mój przykład znaczy przykład ruchów na rzecz funduszu alimentacyjnego to jest ruch dla 2 0 0 2 2 00 7 wtorek, kiedy rząd Millera to się także Millera postanowili zamówić dowolny cel inflacyjny 20 04 . jak wiadomo, że zostaną zlikwidowane lewicy oto przejmie władzę, żeby właśnie robić takie mądre reformy jakich było już znane z omawianego efekty mamy zresztą to w sensie polityki społecznej była katastrofa, ponieważ natychmiast się okazało, że uniwersalne świadczenia chroni wprowadzili doprowadziły do zwiększenia ilości rozwodów i ostatecznie kosztowało to znacznie więcej niż fundusz alimentacyjny, ale weto pomijając, a i tu ogromna mobilizacja zarówno po drodze były w tych małych miasteczkach kobiety zaczął się legalna działalność różni się parafina głównie wyczyta to był ich przykład takiego powiedział ekumenicznego porozumienia, bo tam uczestniczyły organizacje feministyczne Iza Desperak z Łodzi i LLC taka centrum praw kobiet z Krakowa, ale też Solidarność jako ruch czy jako jako związek zawodowy niż kościołem, gdzie brała wszystkie organizacje brały udział w zebraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która zrekonstruowała fundusz, żeby obywatele z w liście alertów alimentacyjny tak, gdyż udało zrobić notabene z auta PiS w 1000 siódmym roku na ostatnim posiedzeniu okres najmu posłuchali 3 5 0 na 80 0 podpisów i to jest przykład ruchu społecznego, który o, którym praktycznie nikt nie wie zajmuje się tym właśnie Iza Desperak Renata Hryciuk działają, a właściwie 1 z niewielu takich sukcesów też tańsze w zmianę polityki rządzących czy dalej aż powie, że to jest inwestycja to dlaczego warto oczywiście to jest kwestia pochodzenia społecznego osób, które się mobilizowały się na drugą stronę, że dostaną kobiety z małych miasteczek moralne strzelili nie mają dostępu nikt wtedy to było bardzo widać teraz się zmieniło, które nie mają dostępu do mainstreamowych mediów i wtedy zresztą ten dyskurs ukuli alimentacji był bardzo taki negatywny mówiono o nim właśnie roszczeniu w fabii RS nie powinno należeć do zeznawać i to jest i to jest też przykład sytuacji, w której mobilizacja wokół praw społecznych ekonomicznych jest, by legitymizować ana, a jako przykład roszczeniowość ci jako przykład działania na rzecz własnych aut i tylko zła dieta i tutaj cały ten aspekt dotyczący ekonomiczni i praw społecznych to jest jeszcze 1 aspekt, który został przeszczepiony no właśnie chcę zapytać Aleksandra Smolara teraz 3 dni ma pan wrażenia, że w ten worek roszczeniowość właśnie przez 1 2 5 lat wie mówi też w swoim środowisku dziennikarskim o to, że fundusz alimentacyjny i trenerów cały nie był porządnie opisane nam w Gazecie pisała o tym, bitcoinów Ostałowska tak, ale to też w artykule gdzieś tam noc to co nie będzie, bo to, jakby w bardzo porządnie, dlaczego tak bardzo, jakby pokazywane mocno, ale spędzić w swoim imieniu na media dlatego właśnie opisywały tego ruchu, że to się, że to zostało wrzucone do worka roszczeniowe małym nie rozumieją, że trzeba przecież to Polska musi rozbieżność unowocześniać siać chronić to te straszne wydatki socjalne, które przecież nam wszystkim ciążą podstron pogrożono i t d . tak do prawa czy pan nie ma wrażenia, że pomoc w tym hasłem roszczeniowość myśmy my w jak tu siedzimy jednak wepchnęli do tego worka i związki zawodowe, które chciałbym też masę protestów w ciągu tych 2 5 lat organizowany i tych górników, którzy tu przyjeżdżali palić opony to żeśmy pozycjach oszołomów traktowali mnie coś narzeczy w rewanżu w jak zawsze rzeczywistość jest skomplikowana m. in. tutaj też jest bardziej skomplikowana, bo można, by te przemiany m. in. ten kogo nie dokonało się m. in . bez parasola Solidarności i OPZZ równe szczeliny i siłowych u początków, czyli w momencie najbardziej krytycznym, w którym można było się obawiać się silnych reakcji społecznej prawda Holty Peter parasol był mi, żeby organizacje związkowe w Chinach i to było bardzo ważne, bo tutaj siedzi bardzo wielu wybitnych zachodnich specjalistów wówczas prawda nocą, a z Polaków, ale żyjących już od wieku od lat sześćdziesiątych w stanach Adam przeworski Klaus OFE prawda Jon Elster wielu innych uważali, że nie do pogodzenia niemożliwe jest rzeczą przemiany demokratyczne, iż po przemiany społeczne ekonomiczne równocześnie dla lekarzy, że moralne prowadzenie gospodarki liberalnej czy neoliberalizm niemożliwe bez pałki dyktatury, dlatego że społeczeństwo się na to nie godzi takie są to Kisielewski powiedział Gazecie wyborczej na łamach we wrześniu 8 7 dziesiątego roku życia wiedział lub po prostu i to zresztą była opinia głoszona przez czołowych i najważniejsze, żebyśmy mieli bardzo liberalną neoliberalna gospodarka niższe prawa obywatelskie mówią z domów był m. in. tuszkę na wsi n p. kartonie tak, że to było powszechnie rozpowszechniona teza trafna diagnoza brzmiała ona związana z rolą w szeroko zakreślone była rozpowszechniona jest czytana po kątach między ABW ale gdy widzi pan bardzo silne środowiska, które walczyły przeciwko próbom, żeby Wałęsa miał prawa w nadzwyczajny wie pan tu chodziło o to chodziło oto problemy z innymi słowy to było to było bardziej zależy od 2 i raz za bardzo szanowanych no wie pan natomiast 1 Tobiasz to, że mnie to, że uważano, że w sytuacji jakiś znak tuje porażka ruchy powiedzmy windykacyjne żony są zagrożeniem tracą już formacji to jest prawdą, ale audi A 6 z 2 5 lat ani przez 8 5 lat no tu długo aż rodzi to mogę to mogę tu możesz się tam mówił o alimenciarz zaprasza dziś o udzielenie 20 05 roku no dobrze to jest spory sukces słuszne Avia po chciałbym pokazać na inny powód n p . który ma zupełnie inny charakter mianowicie te ruchy nie prowadziły artykulacji politycznej hut tutaj w podstawowy zainteresowanie koncentrowało się kończy to 8 Police podobny to pani sama nie wspomina ruch, który nie był z tego punktu widzenia nadzwyczajny akta n p. inne środowisko młodzieżowe o już tutaj teraz też, że teraz ogólnej to zresztą krytyka również tego, o czym pani pisze książki nie znam jeszcze dzięki dziękuje za zajęcie w klasie przeczytam, gdy klient mianowicie to jest problem tych różnych spontanicznych ruchów oraz struktur, które istnieją, które reprezentują wpisane są czas, czyli kontynuację pewną możliwość działania Otóż my w ciągu ostatnich 10 lat w całym świecie widzimy ogromny ruch społeczny często obejmującym miliony i które później znikają, czego one nie mają oni mają struktury nie mają przywództwa nie mają programu prawda i tu tu poczynając od młodsi Jet, bo egipskie prawda dny, bo to w po włącznie w polskie protesty Otóż tu te ruchy są ogromnie istotne oczywiście one mogły mu odegrać się Wójcin ról natomiast to oni nie są to nie jest to co zapewnia stałość trwałość po powiedzmy działa spółka z sieci współpracy, przy którym się, że jest w Polsce jeszcze 2 zdania moim zdaniem jest jeśli chodzi o polskiej pewna tajemnica przynajmniej dla mnie ona jest tajemnicą jak kto wie, że Polska, która jest krajem, w którym były tak liczne masowe ruchy prawda poczynając od powstania dziewiętnastowiecznych kończę osiemnastego wieku poprzez czasów PRL peerelowskich prawda równocześnie zwyżka o tak niskim zaufaniu społecznym tak niskim poziomie zorganizowania społecznego popu w porównaniu z innymi krajami nie ma powodu, żeby kwestionować solidność solidność tych badań oczywiście też takie z naturą światła, że to są, że nie ma 1 teorii, która tłumaczy natury świata, że są potrzebne 2 teorie, iż Polska jest równocześnie krajem, w którym możliwe jest wybuch popu w taki § 2 czy innych i który równocześnie na co dzień nie ma zaufania, że Lwów nie ma zdolności współpracy w większym gdy, więc większym zakresie, żeby ktoś tonie są sprzeczne tezy to one opisują 1 2 teza opisuje pewien aspekt funkcjonowania polskiego z polskiego społeczeństwa nie ma w tym krytyki polskiego społeczeństwa jednak dodam jeszcze jedno zdanie, gdy mówiłem o różnych zasadach integracji w różnych krajach dominują różne też, aby kraje katolickie mają znacznie słabsze ogólnie społeczeństwo obywatelskie niż kraje protestanckie i to z nich jest wiele na na Bielanach na temat w taki Franciszku, ale jak dobrze znany tam zasadą główną zasadą integrację z sobą polityczne i to naród ukonstytuował się wokół państwa prawda też dokładnie przeciwnie niż w pulsie, choć w Polsce społeczeństwo obywatelskie nic nie będzie tak silne jak i jak i jak w Szwecji czy w innych w innych krajach są inne zasady, gdy raz i to nie jest sprawą przypadku rzetelna, a władza do narodu pojęcia narodu się odnosi Merkel społeczeństwo nie jest tak silne wg tych kategorii, które mamy, w czym pan ma wpły w w głowie to znaczy tych zawężonych RO zbiły obciętych związki zawodowe obcięto różne religie inne jest w organizacji i t d. ASF w tym poszerzonym rozumieniu społeczeństwa obywatelskiego, którym pani pisze właśnie jesteśmy najbardziej oto oboje jeszcze jedno zdanie kiedyś kiedyś wydawałem z przyjaciółmi rodziny z przyjaciółmi w czasach migracji pismo aneks z zagranicznymi zwolnionego z opublikowaliśmy artykuł przyjaciela, że któryś studiów na Uniwersytecie warszawskim Brazylijczyk, który jest straciłem kontakt tel pewnie ciągle jest szefem Instytutu religioznawstwa ego w Rio de Janeiro, który dla nas napisał artykuł porównujący 2 kościoły brazylijskiej polskiego pokaz, bo Polski jest niesłychanie hierarchicznych i słabo zorganizowani społecznie, bo kupa parafii wokół kościoła i brazylijski Real przeciwnie jest spłaszczony i niesłychanie nie jest to to jest to zbyt biali ludzie z obywatelskiego wie pan nawet kościół prawda to to tutaj to to czy Polski przykład nie jest najlepszym przykładem tego, ale posiedzieliśmy zastanawia wraca do wieczora to po pana poprzedniej Gazeta co jest niesłychanie ciekawa kwestia znaczy czy rzeczywiście dużo było dyskusji o tym, właśnie okupacja części wszyscy się ról rzut szczecińscy badacze zwycięstwa obywatelskiego ruchów społecznych tak dalej prosto z 15  000 konferencja w metrze było w wydawałoby się nic z tego nie wynika tak, ale szczerze ja mam ogromne wątpliwości co do po pierwsza po tej definicji polityki, któremu używamy to znaczy trochę to jak pisał ziemską jeszcze w latach dziewięćdziesiątych to znaczy, że nie ma ograniczymy definicję polityki do sformalizowanych form uczestnictwa oraz do momentu takiego, a wybuch Fułka energii społecznej w formie właśnie wychodzimy wszyscy na ulice to okazuje się zazwyczaj, że duża część społeczeństwa w ogóle nie ma życia politycznego można pewną grupę podporządkowany nie mają tego życia politycznego, ale i to też kwestia cały czas jest cały czas pytam o to czym właściwe okulary nakładamy do tego, żeby to widzieć tych samych w przypadku ruchu w oku, by w tej chwili, a problem takie życie badana zboczenie czy ten moment wybuchu wszak, a później po prostu jest pustka leczymy nim widzimy ani kontynuacji tych działań ani zmian mogę biograficzny nie może ona go, iż mimo tego rządu mogą być ani tego w jaki sposób MBO zaangażowanie jest procesem tak to trochę taki 1 z głównych wniosków, które stawiamy w tej książce znajdziemy musimy traktować społeczeństwo obywatelskie zaangażowanie obywatelskie jako proces, który się dzieje w czasie znaczy, jeżeli tylko ograniczymy się do pewnego wycinka to my nie zobaczymy też zmiany ani potencjalnych konsekwencji, ponieważ zazwyczaj patrzymy na to, o czym ty zmieniło się coś w tym danym momencie wciągnie kilku miesięcy roku nie zmieniło się to znaczy, że zmiany nie było dużo w tej chwili jest dyskusja temat tego czy n p. kampania bez Sandersa nie była efektem okup, by ich dużo dowodów na to, że rzeczywiście Gdynią strukturyzowane taki właśnie pozbawione pewnych wyznaczników konwencjonalnych o kontynuacji ruch społeczny nie miał w tego typu konsekwencji podobnie jak rozmawiano o kozackim kurhanem czy badaczami, którzy zajmowali się akta atutem jest bardzo silne poczucie w tej chwili, jakby post factum, że ani doceniono wtedy silnego prawicowego nastawienia osób zaangażowanych w akta, że tak naprawdę w zwycięstwo polityczne, a tych ruchów takich wycieczek te w partii, bo nazwijmy to partia tak Kukiz 15, ale też w ogóle prawicy było w dużej mierze czy to ten protest Acta był pod glebie zaangażowania politycznego później tylko, że my nie mamy pewnych narzędzi, które pozwoliłyby nam zobaczyć to kontynuacja tak, a on i to jest znowu pytanie właśnie co my widzimy, czego nie widzimy i w jaki sposób możemy przeczytać co wybrać się do zmian zarówno w obszarze politycznym jak i w obszarze działania ruchów społecznych, które są w coraz większym stopniu w takie dynamiczne rozproszone używają innych narzędzi, a tym poziom tata standardowe taki to standardowa wizja z ruchu społecznego, które polega na tym, że tworzymy pewną wspólną tożsamość korzystamy z otwarcia w obszarze polityki wykorzystujemy pewne zasoby i t d. tyle że instytucja realizujemy w ten sposób myślenia nie odpowiada rzeczywistości, a może ograniczyć tym czy rzeczywistość nie odpowiada naszym nadziejom wyobrażenia czy byśmy nie używamy narzędzi, które pozwolą nam te zaś może wygodniej jest nie widzieć pewnych rzeczy, dlatego że jak się nie widzi nie pada ruchów prawicowych NATO można udawać, że ich nie ma i że to, że to są właśnie, że to nie jest żadne zaangażowanie obywatelskie to taka erupcja nagle oszołomstwo prawda iść równo wszyscy się schodzą do mediów zaczynają przebadano pałować tym tym przerażenie możliwe, gdy rząd PiS Elbanowscy mamy się pojawi i t d . a z drugiej strony aż 6, choć szkoda związki zawodowe no to właśnie można to wpychać do worka roszczeniowość też prawda nie nie uwzględniać tego Szkot politycy społeczne oraz wygodne po prostu TEN-T okulary, a na pewno, który na pewno dla dla części szczególnie polityków jest to bardzo wygodna opcja na dno i teraz pytanie tak czy krzyczymy jako najem badacze badaczki na czym powinniśmy tak próbować rozbić tę bańkę samozadowolenia czy możemy to zrobić, a czynność może rozwijać tę bańkę samozadowolenia czy to jest raczej cały czas nam Orkana grozi obawy, że bardzo niewielkim stopniu szczególnie w tej chwili realne, kiedy mamy do czynienia z bardzo poważnymi zagrożeniami dla społeczeństwa obywatelskiego instytucji dla niezależnego myślenia studentek krytycznego myślenia, który jak proponuje też jest niebezpieczne politycznie czy dobrze rozumie mówi Bąk oraz strona pani powie, że jest pani niedobra prawdę to w pewnym sensie prawnym to jest pytanie czy możemy chce pozwolić na taką refleksję w sytuacji, w której za chwilę tak nie będzie można nawet wyjść za tą nieszczęsną ulice protestować, bo jak widać w tej chwili już państwo nawet podstawowe obawia się z pożytecznym idiotą psuć dokładnie normalnie ja mam poczucie, że tutaj trzeba bardzo mocno to przemyśleć i wyważony, choć uważa, że rzeźby jest pani pożyteczną idiotką PiS-u czy nie chciałbym pytanie co uderza w działaniu ważne jest Polin zaś jest idiotką 1 osoba kładzie na widok z apelem to jest ważne dla innych chorych na Dwór ja i gra bardzo często zarzuca się pojawia aż takich osób jak pani jak pani Elżbiety Gelert to, że policja jest narażona na obrazie symetria nie czuje się urażona, bo rozumiem, czego dotyczy to pytanie czy możemy zaplanować tak krytyka w sytuacji, w której wali nam się pan jako miała żal że, że jest mi nie pozwolimy na to krytyka szczególnie w dyskusjach takich wewnątrz naszego środowiska to nigdy nie wyjdziemy poza ramy, w których w tej chwili się znaleźliśmy i w których nie możemy iść nie jesteśmy w stanie dyskutować o naszych przeciwnikach politycznych, a już na pewno nie ich wyborcach w sposób, który pozwoli nam wejść z impasu, w którym jesteśmy w tej chwili uważam, że w prosty bez tego nie ruszymy do przodu czy Aleksander Smolar zgadza się z tym krajem ja uważam oczywiście wszelkie ograniczenia do debaty publicznej 8 tworzą rzeczy szkodliwe to by można powiedzieć, że człowiek strzela pan Bóg kule nosi się coś będzie pożyteczne rzeczy czy wręcz przewidziano foliowe do merytorycznej aktywnie, gdzie mogli ocenić też, że ogromnie zwiększyła się zbieraniem koronki, jeżeli ja uważam diabła listy, ale obawiam się, że jak zachodnia jest Orłem bez słów prawdy, bo uważam, że to niestety to że to jest marginalne w tym czasie to nie jest nieszkodliwy ani też specjalnie specjalnie pomocne raczej rozmawiajmy merytorycznie prawdy dla po prostu, dlatego że że ta tabletka jest domaganie się jezdnia jest na marginesie debaty w żadnym jest ich liczba dzieje krytyka krytyka liberalnych dyżurnych autorytetów liberalne dzisiaj jest wewnątrz tego środowiska i Lemoniada dziś realny jest najbardziej wrażenie posługuje pojęcie dyżurnych albo niech pan o nazwisku mówi prawda, bo to Motor, bo tą nagrodą, bo to, bo to ma charakter insynuacji nie wiadomo kogo pan ma namyśli wielu badaczy wykład posługę żartobliwie walczył w areszcie Andrzej ja czytałem mijać się wywiązać z zainteresowaniem nie podzielają poglądów wielu wielu poglądów, ale jak mówimy n p. czy w sprawie Sandersa i ich ruchu to ich też prawdą, że na pewno wielu aktywistów odegrało istotną rolę w kampanii Sandersa to nie znaczy, że ten ruch po prostu to jedno drugie w tym było wyrazem niezadowolenia społecznego podobnie fakt, że wielu ludzi, którzy zaangażowali się w ADAC opóźni znaleźli dla siebie miejsce w ruchu kupisz sprawdź na czym może nawet popierali PiS, by wynikało z zadowolenia, że jeżeli tylko częściowo być może ze względu na problematykę podjętą przez fakt aktor albo też, ale dotyczyły ogólne frustracje młodego pokolenia prawda czy 3 innych natomiast na to, żeby to było przygotowanie domu jest prawdą to się wydaje też są wątpliwą w swej niewiedzy mówi Mariola nie wiążą mnie, że biją uważam, że niema przełożenia odruchów społecznych do politycznych nie ma automatycznego, że to są bardzo skomplikowane są bardzo skomplikowane powiązania natomiast natomiast Sylwia byłby zapewne Bregovicia pojęciowym to znaczy oczywiście ruch spontaniczną zawsze istniały wybuchu powstania rewolucje prawda w tym sensie to to nie są to nie są nowe zjawiska tak spontaniczny wybuch wybuch wybuch aktywności natomiast w fosie są też jest w życie zmiany zachodzą sił, by go strukturę Giovanni coś stabilnego co w jakimś sensie organizuje spły w 1 z wymiaru w organizacji społeczeństwa natomiast wyzwaniem mówi o zjawiskach, które są ważne powinna być dobrze, ale wyłącznie włącznie z tym alimentacyjnym uruchamia i nie wątpi, że to był ważny ruch, ale do osób to są wybuchy niezadowolenia protestu, który czasami osiągają rezultaty tak jak czarny marsz na wszelkie prawda w czarne protesty co jest ogromnie ważnym również wyobrazić dzisiejsze jako punkt odniesienia prawda ważne ciekawe, dlaczego my dobrze, ale jeżeli już nie chce do w to wchodzić wszędzie tylko i nadążać znaczek z punktu widzenia tradycyjnego o sposobu postrzegania i myślenia i badania społeczeństw obywatelskich jest 1 mówi z mojego punktu widzenia to nie są tylko moment wybuchu walk niezadowolenia tylko to są zasadnicze momenty, które dokonuje się przemiana w samo postrzegania osób uczestniczących w tych procesach w kierunku upolitycznienia i w kierunku postrzegania siebie jako podmiotów aktywnych, czyli właśnie społeczeństwa obywatelskiego i z tego punktu widzenia dla mnie tego tytułu momenty są niesłychanie istotne i to w jaki sposób je traktujemy taki sposób o nich myślimy w jaki sposób włączamy albo nie albo marginalizuje my uczestników uczestnik tych ruchów mas absolutnie zasadnicze znaczenie dlatego jak później wygląda społeczeństwo obywatelskie i ludzie angażują znajdzie się u już zamieniają na ile cokolwiek robią jest w tym sensie to jest właśnie, ale bardzo ciekawy przykład, dlatego że Aleksander Smolar jako dobry przykład podał czarny protest prawda jako przykład z tego niesamowitego tego, a jednocześnie bardzo był mocno czarny protest opisywane przez wszystkie możliwe mediom liberalne prawicowe natomiast alimenty ruch przeciwko zlikwidowaniu funduszu, ale inwalidką alimentacyjnego, który był również intensywne wtedy nie było pisanej pytanie czy to czasem jest tak, że po prostu jak coś stać bowiem politycznie po naszej myśli, czyli umownie czarny protest, który uderza w Kaczyńskiego no to się tym podnieca prawda mówimy, że to właśnie ten ma ona rozwiązywana rynkową wizjera za rolę dla zdrowia nie włączy po prostu czarny protest był niesłychanie widowiskowych oznacza on był właśnie takim wybuchem energii, więc on był widoczny na ulicach tak dalej w sposób, który róg ruchliwej i medycyny nigdy nie był, więc tutaj nikt nie nie dokonywała tego porównywania 1 1, ponieważ zawsze jest także media chcą interesują się relatywizmu owe, tak więc pan ewidentnie Cameron był też widać, skąd jego polityczni dodaje, iż chodzi o zależność jest takich ruchów jako momentów krytycznych i później, a polityczny tego artykułu razi też go gdzieś tutaj może być że, którym tutaj mogą być wioski prawda i można powiedzieć, że teraz ten ruch liczył n p. należy ten cały ruch ten globalny czy przeciwko powiedzmy w różnym patologiom w stosunkach męsko damskich, zwłaszcza z 3 ze strony szefów jakimś sensie w razie dużych dominujących odzież kulturowe nie słuchanie niesłychanie istotny prawdopodobnie on opowiada istotną rewolucję kulturową obyczajową to ktoś to wszystko prawda, bo na tym, że znów to nie jest, chociaż łotewskie podam przykład, który jest istotny był franka w 2 Kujawa mecz, który w którym, który jest żywym głównie znany ze względu na inną książkę krytykowano głównie przez ludzi, którzy nie czytali prawda liczyć wyśmiewają się w niej Ozon napisał książkę na temat traci zaufanie, jeżeli jest interesująca teza oparta na badania, które pokazuje, że w kradzieżach poziom działo zaufania tam powstają wielkie przedsiębiorstwa, czyli kapitalizm oparty na wielki przedsiębiorca w krajach o niskim poziomie zaufania społecznego kapitalizm oparty o wszystkim marzy o przedsiębiorcach film człowiek idzie wejściówka jest bezpośrednie stosunki międzyludzkie praw to pokazuje bezpośredni związek między organizacją gospodarczą strukturę gospodarczą w 2 do takim, gdyż jesteśmy 1 z najistotniejszych wymiarów tego co się nazywa społeczeństwo do tych z natury oparte musi być oparty na zaufaniu nie ma tam dyscyplina normalne nie ma środków przymusu bezpośredniego czy pośredniego także tu są w zależności, które są, które są wyraźnie i które i, które i, które ich, które są i który ich, które są jasne podam jeszcze przykład, który jest bliski ze względu na osoby zaangażowane we Francji są 2 wybitne ekonomii i ekonomistki Jekatierina Żurowska ja jak samo nazwisko wskazuje profesor, który przyjechał z Rosji i Irena Gross szyld, który opublikował pracę na temat strefy osiedlenia się osiedlenia się przypomnieć to były regiony w Rosji carskiej wolno złożyć do się osiedlać się już w pytaniu trenerzy wystawiali m. in . co zostało kiedyś Żydów wymordowano jakieś zmiany kulturowe zresztą jedno z odkryć bardzo interesujących ich bardzo wysoki poziom zaufania, który w tych regionach jest wśród napływowych ludności wśród obecnych negatywny one definiują to znaczy, że to jest pozostałość konfliktów z ludnością żydowską jeszcze i oni są antykapitalistyczne anty rynkowi antydemokratyczny bunt to jest opis pewnego typu społeczeństwa obywatelskiego, który pokazuje jak głębokie zakorzenienie w tym w wyznaczonym w relacjach w relacjach etnicznych praw to jest problem żywi się społeczeństwa obywatelskiego struktur kulturowych głębokich struktur kulturowych i społecznej na najem to mam kłopot, dlatego że z pani książki bardzo wyraźnie widać, że te pod powtarzam nie tych mandatów rozmaitych właśnie taki, że gdzieś jest niski poziom zaufania do kapitału społecznego zaufania samo amoralny familii w familiaris i tak też takie polisy z samolotem tyle co tam oczywiście, że nie, ale hasło wytrych prawda, że w Polsce tylko ta rodzina i tak będą, że to są jednak takiej kalki, które nas RM, które fałszują rzeczywistość w moje pytanie brzmi czy jesteśmy na to skazani to znaczy, że badania te są jednoznaczne i pokazują, że mamy niższy poziom zaufania społecznego niż n p. świat tak, gdyby historycznie politycznie pod każdym względem rozumiał moje pytanie takie czy narzędzia, których do tej pory, z których do tej pory korzystaliśmy, żeby wzmocnić społeczeństwo obywatelskie i obywatelski zwiększyć dawkę poziom zaufania społecznego czy one były właściwe czy też nie, ale czy są takie obszary, w którym które są pewnym rezerwuarem, z którego można, by było skorzystać czy też nie czy możemy na to wpłynąć czy też uznają, że po prostu zawsze jesteśmy skazani na niski poziom zaufania i w związku z tym po prostu nic się w tym kraju nie zmienią myślę, że ta ta wizja ma jest w pewnym sensie samospełniająca się przekładaniu tych bardziej się, mówi że rząd i Polsce i ginekolodzy są bierni, tym bardziej będą one w biznesie warto takie prawdy rozbijać chociażby po to, żeby zauważyć przestrzenie sposoby działania formy instytucjonalizacji, a sprawy wokół, których ludzie są w stanie budować się i społeczeństwo obywatelskie i zwiększyć poziom zaufania i zmienić uważa, że oszczędza też Aleksandra Smolara na ile to co pani teraz powiedziała jest ważne co znaczy najlepsze narzędzia to obszary, które byśmy wspierali może to być jakieś błędy w rozmiarze Fundacja Batorego działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego to jest w statucie fundacji 3 czy związki zawodowe to jest o społeczeństwo obywatelskie turystów miejsce uznano, że myśmy byśmy współpracowali ze Stwórcą żadna ze służbą więzienną co nie jest przykładem zwierzęta w 2 w rodzimych związki zawodowe zarządy rady pracownicze, choć myślę, że wie pan tu nowość a dlaczego jest także, że w fundacji Batorego 3 drzew no, że w jednak w obszarze zainteresowania waszymi było promowanie związków zawodowych rad pracowniczych wspierania takich form aktywności Obywatelskiej, bo po pierwsze, my w różnych konkursach myśmy dawali pewne środki organizacjom, które do nas zgłaszają się słyszy z projektami i były związki jest w związku Owena przecież chodziło o szkolenia pewnego dnia żebyśmy, żebyśmy się finansowo gmina albo nie wyłoniono nie było w tym żadnej wie pan ex ludzi natomiast faktem jest, że dla nas istnieje pewnym ryzykiem tym droższa niż się spłacić organizacji środowiska, które są dyskryminowane w związki zawodowe nie należą do tych organizacji ruch na rzecz organizacji to jest też ograniczać wnoszenie ryzykowne co pan mówi, dlatego że właśnie, że zwolnienie w momencie, kiedy mówię o związkach zawodowych w KGHM bogów powiedzmy, że jest ich 50 z sobie, że jak pączki maszyna mówimy o tym, że w Polskim prywatnym biznesie w ogóle nie ma związków zawodowych jak pracownicy próbują zakładać, że są dyskryminowani to jest szczególny obszar dla fundacji Batorego, którym powinno się zajmować i jedzie pan w wybranych lub obszarów jest 1000 czy wykonujemy my nie wymyślamy my nie wymyślamy dziedzin my odpowiadamy na realnie istnieją Mariusz Wlazły jedyny istniejący na rzymskie 8 ING oraz na inicjatywy, gdyby do nas krzyż przyszli ludzie z pewnym projektem, który byłby realistycznie, w którym moglibyśmy odegrać w mocy nasz skromnych środków rolet na pewno byśmy to zaakceptowali wie pan niemal w żadnej nie ma tutaj żadnej wie pan by dyskryminacyjne natomiast do nas zgłaszają innego typu organizacje i możemy odegrać większą rolę w przypadku wyliczyć jak inicjatywa pracownicza to właśnie taki wyraźny związek zawodowy między działa w Amazonii to ma rozmaite kłopoty, ale też w całej Polsce są te komórki i w postaci ją z prywatnych firmach przyjdzie Nowa Sól z projektem żebyście, ale ja należę wiedząc jak brak jemu nie mógł wie pan ogólnie w takich wielkich organizacjach to przez Pcim zależy od ludzi, którzy są zaangażowani mówi pan po prostu się oni są w stanie zorganizować się, iż tworzą układ sił tak jak w przypadku tego, o czym mówiliśmy tylko czarny protest na świat służą żonglowanie wyraziście maluje, ale to każdy można będzie wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, który jest wpisany statut rozumiem, że polega na tym, że się wybierać dziedziny się tam wspierać społeczeństwo budowanie społeczeństwa obywatelskiego i moje pytanie, dlaczego przez 2 5 lat takie fundacje Fundacja Batorego kompletnie miały do wspierania społeczeństwa obywatelskiego przykład forum film zwierzenia z dnia pan powiedziałem powtórzę teraz już pan powtarza krytycznie prawdą po prostu to co pan mówi jest nieprawdą po pierwsze po drugie my odpowiadamy my ogłaszamy konkursy i zgłaszają się do nas ludzi różnych inicjatyw jeśli pan podał przykład mi jakiś inicjatywy związkowej, która w sposób oczywisty mieściła się z naszym profilu i nie przekraczała też możliwość i byśmy odmówili toczyli rozmowy z panem rozmawiać inaczej to też pomówienie po prostu wie pan zawsze to aż 3 ruchy lokatorskie mogli moglibyście wspierać w weekendy w play znów któryż to już też ogólne to znaczy istnieje zjawisko oczywiście niesprawiedliwości społecznej, które polegało opisywane teraz nowych naczyń również o dziwo, społeczeństwo odpowiada, tworząc ruchy lokatorskie, które są ewidentnie działa działaniem społeczeństwo obywatelskie leżą to są niewątpliwie tego, kto tu znów ja nie mogę odpowiedzieć abstrakcji ogólnie to znaczy one na pewno mają bardzo pozytywne cechy teraz 3 one są w stanie przedstawić nam projekt, który mieściłby się również w naszym rozwiązanie tego wie pan to jednak na to pytanie i ja nie jestem ja nie jestem w stanie odpowiedzieć natomiast na to bierz ty też bardziej ogólne nie trzymajmy się 1 z fundacji, nawet jeżeli ona ma reputację dobrą wróżbą, ale ma go do auta w dużo wysiłku zależy czy wie pan duchową w to to kto wie pan jest, iż problem bardzo bym bardziej ogólne to znaczy istnieją pewnego typu inicjatywy społeczne, które nie wykorzystują możliwej transmisji poprzez n p. wywieranie presji idealna na partie polityczne przy ich wie jak wiemy Solidarność się powiązana z tyszanami IT i nie można powiedzieć, że nie załatwiają pewnych interesów, jakie mówi interesów tutaj nie ma tu elementu krytycznego w każdym razie pewne priorytety one były w stanie narzucić sobie w każdym razie negocjują nowe podobnie OPZZ był powiązany z SLD wtedy, kiedy SLD o mi było silne więzy innymi słowy to jest w normalnych demokracjach to jest podstawowy mechanizm wiemy to coś zrobić Fundacja też to jest margines z tego też scenę z tego punktu punktu widzenia natomiast mogę panu powiedzieć tu, gdzie byśmy odgrywali pewną rolę jeśli chodzi o kongresie Kongres kobiet przy wyborach lokalnych myśmy wystąpili z inicjatywą na początku i wspomagali Szmyd szkolenie różnych kobiet, żeby występowały w wyborach lokalnych derbach z uważamy, że często ze względów kulturowych kobiety mają z pewnego typu zahamowania również i po problemach styku, ale ku publicznego artykułowania własnych poglądów częstym problemem i w IPO i hasło organizowaliśmy podaje pan przykład, bo uważam, że bardzo ważnej inicjatywy prawda w tym to była znów marginalna rola i teraz już są silniejsze powiedzmy rzucili się aktorzy, którzy którzy, którzy dowodzili, ale to były w jak powiedziała, że teraz ten kryzys, w czym się zmagamy i może być też pewnego rodzaju możliwość dotyczy po pierwsze, możliwością przeorientować się społeczeństwa obywatelskiego, która w i toteż jest nie jest nowa debata była w dużej mierze nastawione na wspieraniu usług publicznych fakt ten moment, w którym doskonale wszyscy wiemy, że duża część społeczeństwa obywatelskiego została właściwie jest zepchnięta w, a on do roli Ewy tak wypełnienia luk Kopański Krzeszowice w całość różnych socjalnych w zobowiązani, ale dzisiaj po pierwsze z Noble nastawienie do niezależnego działania także w tym obszarze pomocy ofiarom przemocy, choć jest niemożliwe, bo nie jest grany przez państwo w ale być może sytuacja, w której państwo jednak przyjmuje pewne zobowiązania socjalne w większym stopniu niż dzisiaj i to nie mówi o 500 krótko mówiąc na razie obietnica, ale być może uczymy się będzie spełniona tych 400  000 000 ton szkła na programy żłobkowe i inne tego typu, że węch to jest moment na przy korygowaniu się społeczeństwa obywatelskiego z wspierania państwa w usługach społecznych na funkcję bardziej kontrolną, ale formułowania pewnych żądań politycznych rzeczywiście wspieranego też dla danego zamierzenia rzeczy, które też pani w tym wywiadzie wspomina, że nagle się okazuje, że aktorzy mogą wspierać protest rezydentów prawda, czyli że znowu mamy dzięki temu w no i co co coś co się dzieje w polityce znowu mam na to, że różne grupy społeczne zacznę mówić, że mają jednak wspólny interes bardzo państwu dziękuję naszym gościem była dr Elżbieta Korolczuk i Aleksander Smolar audycję świat Cichej przygotowali Anna Piekutowska Grzegorz Sroczyński zapraszam państwa za tydzień po godzinie dziewiątej, a teraz informacje Radia TOK FM i po po nich Dominika Wielowieyska i wybory w toku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA