REKLAMA

Kim była królowa Kastylii Izabela Katolicka?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-12-11 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM na rozległy płaskowyż Meseta około 1000 m nad poziomem morza i otoczonym łańcuchami górskimi i z pasmami górskimi pośrodku wyschnięte słońcem ziemia, gdzie okiem sięgnąć tam zamki warowne twierdze do obrony przed muzułmanami to Kastylii la jedno z Królestwa średniowiecznych najsilniejsze państwo półwyspu Iberyjskiego jego władca Henryk czwartą od dzieciństwa chorowity mało komunikatywny i popadający w długo trwający stan melancholii są jednak nie Rozwiń » przeszkodziło mu skonsolidować i gospodarki porozumieć z sąsiadami kontynuować rekonkwisty właśnie umiera wybucha wojna domowa o sukcesję córka Henryka i Anna chodzi do ojcostwa były poważne wątpliwości o tron wedle naszego testamentu dziedzicząc dom ma 1 3 lat Stronnictwo ją popierające mnie cieszy się wprawdzie wielką popularnością, ale chętnych do ręki dziewczynki jest już król Portugalii, a taki mariaż wzmacnia szanse Joanne w takiej sytuacji nie można zasypiać gruszek w popiele, bo pretensje do panowania ma też Izabela Henryk czwarty był jej przyrodnim bratem zamężna z Ferdynandem następcą tronu Aragonii silna otwarta osobowość stoi za nią duchowieństwo znaczna część szlachty oraz miasta w centralnej Południowej Kastylii dojrzały politycznie małżeństwo daje nadzieję na stabilne rządy Izabela na wieść o śmierci Henryka natychmiast dokonuje swego i proklamacji królową kasty i jej Dwór osiada w torowych nieopodal portugalskiej granice to z Portugalczykami przyjedzie Izabeli walczyć kilka lat władze na razie jest jednak w 1 1 grudnia 1 40 0 siedemdziesiątego czwartego roku też chętnych fi -li -li ne -li w Radia TOK FM na to będzie rzecz o ciekawych rządach w ciekawych czasach bardzo ciekawej postaci prof. Jerzy pyszczak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem dobry wieczór panie profesorze to dobry wieczór pani dobry wieczór państwu, czyli Izabela katolicka i skąd ci się łata monarchii z siostrą przyrodnią siostrą ostatniego króla w męskiej ze swojej dynastii Henryka czwartego nazywanego bezsilnym, ponieważ im potentatem właśnie chciał powiedzieć niemoc seksualną zarzucano zarzucają mu niemoc seksualną był też królem, na który charakteryzował się niemocą w rządach całą pewnością, choć ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że w bilans był taki zły, że z 1 strony piętnasty bieg nie jest dobrym okresem jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Kastylii do tego wątku może jeszcze wrócimy, bo to jest zjawisko szersze i niecharakterystyczne tylko dla kasty i wieku piętnastym bilans rządów Henryka czwartego rzeczywiście nie był taki zły to znaczy jeśli chodzi, zwłaszcza o politykę zagraniczną i pierwsze dziesięciolecie panowania Henryka czwartego to można byłoby nawet mu przypisać pewne sukcesy i Izabela bierze się jako panująca jako królowa Kastylii z dość głębokiego kryzysu rządów Henryka czwartego, a będącego 1 z takich powłok filmów nawet powiedziałbym polityki wewnętrznej Cassini piętnastym wieku można byłoby powiedzieć, że Kastylii w piętnastym wieku jest wstrząs SA na cyklicznym kryzysami i politycznymi wynikającymi z ogólnie rzecz biorąc z konfliktu pomiędzy władzą królewską a ambicjami i możnowładztwa kastylijskiego i tak jak powiedziałem nie jest to zjawisko charakterystyczne lasami Kastylii to znaczy widzimy bardzo podobne zjawiska we Francji 1 5 wieczór na niej, w której powołał się z opozycją możnowładcy chcą po bardzo wielu bardzo kosztownych zarówno w sensie finansowym jak militarnym politycznym społecznym Ludwik jedenasty twórca nowożytnej monarchii francuskiej podobne zjawisko widzimy w Anglii 1 5 wiecznej, w której wojna 2 róż jest oczywiście konfliktem 2 gałęzi tej samej dynastii, ale spór pomiędzy 2 książętami miałby szans doprowadzić do wojny domowej gminie stały za tym ambicje można władztwa angielskiego i z podobną sytuacją mamy do czynienia w Kastylii i Hanny czwarty po prostu w pewnym momencie musi stawić czoła ogromnie silnej opozycji możnowładcy 3, która żąda dla siebie bardzo poważnego udziałów w rządzeniu państwem i Izabela jest 1 z postaci, którą w pewnym momencie opozycja arystokratyczna obecnych czwartego się posługuje, ale jak się wydaje i to jest może w Izabelinie ciekawsze jest chyba jedyną jedyną aktorką na scenie politycznej 1 5 wiecznej Kastylii no w każdym razie Kastylii w drugiej połowie piętnastego wieku, bo dzisiaj obchodzimy okrągłą 5 00 40 3 rocznicę wstąpienia Izabeli na tron bardzo skromnych jedyną aktorką spośród tego szerokiego grona przedstawicieli dynastii królewskiej w gestii miast teraz ta ma, która potrafi skorzystać z zaangażowania politycznego kasy niski arystokracji, a nie daje się i wykorzystać nie daje sobą grać ma na tyle silną osobowość, że nie potraf i wierzę, że potrafi nie pozwolić sobą rządzić innymi słowy ma zdolność, której brakowało Henrykowi czwartemu czy też starszemu bratu Izabeli Alfonsowi, który pod nimi niemal Wąs Alfonsa dwunastego został kilka lat przed wstąpieniem w samej Izabeli NATO on wyniesiony jako no, że komu prawowity król Afganistanu antyk Hollywood przeciwko Chemikowi czwartemu cały kryzys był w dużym stopniu uzasadniony właśnie ową prawdziwą czy fałszywą impotencją Anelka czwartego henny czwarty starszy brat Izabeli przyrodni brat starszy od niej o ponad ćwierć wieku w dół ma monarchą nieszczęśliwym i jako taki przeszedł do historii w kajdankach kasty niskich jego pierwsze małżeństwo pozostało przez kilkanaście lat nie skonsumowane i wobec tego właśnie on uchodził za nim potentata możemy z całą pewnością powiedzieć, korzystając ze współczesnymi no nawet nie taki bardzo współczesnej, ale już w mającej wieloletnią tradycję wiedzy medycznej powiedzieć, że w istnieje rodzaj impotencji związany z jakimiś okolicznościami to znaczy to, że chętnych czwarty nie mógł był skonsumować związku ze swoją pierwszą żoną nie oznaczała, że w ogóle był niezdolny do pożycia seksualnego w mamy zresztą cały szereg świadectwo rozmaitych w pani co prawda dość podejrzanej Condite prostytutek oprócz ZES pole do wezwania do ligi z Madrytu, które utrzymywały, że z królem w porządku w rządzie współżył z królem i nawet z dawały w świadectwa takie powiedziałbym bardzo dosłowne tego, że skórę wszystko w porządku te są historycy, którzy twierdzą, że to był, że to była taka normalna pokazówka mówiąc językiem współczesnym tak to znaczy, że były to takie zeznania, które miały przywrócić królowi honor, dlatego że w społeczeństwie średniowiecznym w ogóle dawnych społeczeństwach impotencja mężczyzny, który zresztą nikt współcześnie nie jest powodem do chwały tak, ale w las woda w dawnych w dawnych społeczeństwach były no powodem do Hani był po prostu tak to znaczy mężczyzna niepotrafiący współżyć z kobietą nie jest prawdziwym mężczyzną nie jest w związku z tym tak naprawdę w 100 % człowiekiem Otóż są historycy, którzy twierdzą, że to nie były takie zeznania, które miały ustawione znowu, odwołując się do języka współczesnego, które miały przywrócić królowi honor i pokazać, że w gruncie rzeczy wszystko jest nim w porządku, ale myślę, że nie, rozstrzygając oczywiście, że można zupełnie spokojnie dopuścić przynajmniej możliwość, że miałem do czynienia z 2 w przypadku Henryka czwartego z impotencją no w 1 tylko przypadku to znaczy w przypadku jego pierwszego nieszczęśliwego małżeństwa wiadomo dobrze wiedzą to wszyscy seksuolodzy, że to jest zupełnie dopuszczalna medycznie sytuacja, w której mężczyzna nie jest w stanie skonsumować 1 związku, a poza tym wszystko jest nim w porządku i w problem polegał na tym, że Chiny czwarty ożenił się ponownie i z drugiego małżeństwa doczekał się potomstwa co prawda to też było podejrzane dopiero po ładnych paru latach 2, a druga żona Henryka czwartego po kilku latach małżeństwa w sposób no nie można w niej, że zupełnie jawny, ale pół jawne dopuszczała się zdrady małżeńskiej to znaczy pół jawnie współżyła z 1 z dworzan w wynikach czwartego i w związku z tym pojawiło się bardzo poważne wątpliwości co do prawego pochodzenia i Anny i Anny zwanej la bezradne Echa od nazwiska jej domniemanego ojca nie króla przy czym tutaj kolejni kolejny niuans całego tego rozumowania należy wprowadzić owe podejrzenia dotyczące niepoprawnego pochodzenia córki Henryka czwartego nie pojawił się wtedy, kiedy nasze urodziła nie pojawił się wtedy, kiedy chętnych czwarty doprowadził do uznania jej przez kortezy czyni zgromadzenie stanowe Kastylii, w którego skład wchodzili przedstawiciele arystokracji rycerstwa miast, kiedy rzadko tezami doprowadził do uznania swoich ludzi następczynie tronu tylko dopiero w kilka lat później w wyniku intrygi politycznej w, za którą został odsunięty przez Henryka czwartego jego polityczny faworyt marki wille na innymi słowy czarny Pijar czarny PR i powiedzieli byśmy tę sytuację, w której podważenie legalności jego pochodzenia córki Henryka czwartego czyli ciotecznej siostry Izabeli nie było pochodną powstałych od razu po jego urodzeniu wątpliwości tylko było pochodną pewnej sytuacji politycznej, w której władzach Nyka czwartego Jakub kula została poddana w wątpliwość przez jego dawnego politycznego sprzymierzeńca tak czy owak między obu paniami rozegra się ta walka o tron w taki i to tym bardziej interesująca że Joanna Bertrand le chat czy mówiąc bardziej po polsku Balkan ja czy bez tańca zostanie w pewnym momencie w konsekwencji zawarcia traktatu pomiędzy Kastylii, a Portugalią w oddano do klasztoru ten traktat między kasują Portugalia jest pochodną toczących się przez niemal 5 lat wojny sukcesyjnej, dlatego że Chiny czwarty umiera w roku 1 40 0 siedemdziesiątym czwartym Izabela wówczas wstępuje na tron, ale przez 5 lat musi walczyć ze stronnikami w swojej kuzynki, ale oprócz tego, że są stronnicy córki Energa czwartego to po jej stronie występuje jej wuj król Portugalii Alfons piąty i oprócz tego, że Izabela musi toczyć wojnę domową w celu POŚ my potwierdzenia ani własnych praw do tronu to musi też prowadzić wojnę z najeźdźcą zewnętrznym w Otóż Joanna zostaje oddana do klasztoru, w którym spędza kilkadziesiąt lat, a po śmierci Izabeli i jej mąż Ferdynand aragoński wraz, z którym tworzyła związek w nazywany dziś królami katolickimi ten tytuł otrzymali od papieża tak Otóż Ferdynand aragoński po śmierci Izabeli poślubi Joanna Czyż nie tak dawno w walkę Izabeli podtorze potwierdzić swoje własne prawa do rządzenia, a styl, chociaż obiecał Izabelina łożu śmierci, że już ponownie może i Ferdynand aragoński był w wybitnym dyplomatą, a w innymi słowy każdy mówił to co chciał ich rozmówca chciał usłyszeć, a jednocześnie był z całą pewnością 1 z najzdolniejszych królów swoje początki dziś bardzo uzupełniali bardzo się uzupełniali, a jednocześnie wydaje mi się, że Ferdynand niekoniecznie szczerze był człowiekiem osobiście o wiele sympatyczniejszy dla wszystkich, którzy mieli z nim styczność między nimi i dość zawiera w tym, o czym przed chwilą powiedziałem to znaczy w tym, że był dyplomatą innymi słowy każdy mówił to co ten ktoś chciał usłyszeć Izabela była osobowością o wiele bardziej integralną to znaczy miała charakter służbowy bezkompromisowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiarę, że jeśli chodzi o via letarg, ale może jeszcze większym stopniu przynajmniej w publicznym wymiarze jeśli chodzi o publiczny wymiar władzy monarszej i wykonywania uprawnień monarszych była bezkompromisowa jeśli chodzi o o wymiar sprawiedliwości jak pisze 1 z biografów Izabeli Iza Bella w odróżnieniu od swojego przyrodniego brata Henryka czwartego wybrała to, żeby i poddanie się jej bali zamiast się lubić czy kochać, a chętnych czwarty był człowiekiem starszy brat Izabeli był człowiekiem ogólnie rzecz biorąc bardzo sympatycznym i takim, który chciał, żeby jego poddani go lubili wzbraniają chcemy się przed przelewem krwi w 1 z momentów o wojnie domowej, która zaczęła się toczyć jeszcze przed wstąpieniem Izabeli natomiast to znaczy w ostatnich latach panowania Izabelin Lech przeważał w ostatnich latach panowania radnych czwartego wtedy, kiedy w arystokratyczne, a funkcja przeciwna Henrykowi czwartemu wyniosła na tron pod imieniem Alfonsa dwunastego starszego brata Izabelin, a rada królewska HDK czwartego doradzała mu podjęcie bardzo zdecydowanych działań militarnych i znamy odpowiedź Hanny Krall czwartego aktu wzbrania się przed użyciem siły przeciwko swojemu przeci w przeciwko swojemu przyrodniemu bratu, ale nie tylko z tego względu, że musiały podnieść broń przeciwko bratu, a on używa argumentów, które bardzo dobrze wypadały w 20 01 . wieku humanitarne humanitarnych to znaczy wzbrania się po prostu przed przelewem krwi mówi swoim doradcom zachęcać szczególnie do prowadzenia wojny tak jakby to nie wasi synowie mieliby w niej przelewać kre w Izabela tego rodzaju wątpliwości i tego rodzaju zahamowań nie miała, ale jej celem było po osiągnięciu tronu zachowanie władzy i stabilnym stanie wzmocnienie władzy królewskiej i usunięcie wszelkich przeszkód czy to zastąpi czy to religijnych czy to politycznych dla wykonywania wsparcia dla sprawnego wykonywania władzy królewskiej w Kastylii skądinąd odpowiadała tym na zapotrzebowanie ze strony bardzo wielkiej części poddanych, bo jeśli mówiłem wcześniej o tym, że Kastylii w biegu piętnastym jest ofiarą podobnych jak w pewnym momencie we Francji czy Ewangelii i walk politycznych pomiędzy różnymi grupami arystokracji kastylijski innymi słowy w innymi słowy mamy do czynienia w castingu i przed 100  000 00 0 ton Izabeli z pewnego rodzaju chaosem politycznym generowanym przede wszystkim poprzez przedstawicieli gostyńskiego możną władztwa i rycerstwa w haskim to pylenie się n p. rycerze rabusie w szczególności w prowincjach oddalonych od ośrodków władzy królewskiej na wkład w Galicji czy w kraju Basków w to istnieją w szerokiej i ważne grupy społeczne w Kastylii, które oczekują wzmożenia władzy królewskiej po to, żeby zapewnić po prostu pokój wewnętrzny i Izabela na bezpieczeństwo tak i Izabela na tę pragnienia odpowiada to znaczy to są jej własne pragnienia, ale one są tożsame z pragnieniami znacznej części poddanych przykładem takiego działania jest n p. tworzenie tzw . Świętego bractwa czyni la Santa mandat w związku miast kast chińskich, które nie mogą już wytrzymać tych nieustannych bieli prowadzonych przez kastylijski rycerstwo panów feudalnych głupio decyzje w zapadających na siebie nawzajem napadających w czasie różnych lokalnych wojenek na miasta miasteczka Kastylii niskie i 1 posiedzenie kortezów Izabela wydała statut tworzący właśnie ową, a la Santa mandat, czyli związek owych miast katyńskich, przekazując im część Królewskich uprawnień wykonując, które miasta kasty bliskie zyskało jurysdykcję nad obszarami wiejskimi sąsiadującymi miastami jurysdykcji, która pozwalała im z użyciem miejskiej milicji, a także po ewentualnie pozostawionych do ich dyspozycji wojsk Królewskich walczyć z rycerzami rabusiami i stawiać ich przed królewskie sądy w UE organizacja, która przetrwała przez kilkadziesiąt lat i została bardzo ograniczona dopiero w wieku szesnastym po buncie miast rosyjskich wobec wnuka Izabeli Karola piątego to może teraz zdobycie Granady, czyli zakończone wielkim sukcesem wyparcie muzułmanów podwójną Ratajski półwyspu trwał 2 1 lat, a jego odbicie 7 70 to prawda Izabela z całą pewnością uważała zakończenie procesu rekonkwisty czyni jest równie odwrócenia podboju tak odbicia i ziem zajętych przez muzułmanów za 1 z głównych celów swojego panowania rekonkwisty która rzeczywiście toczyła się przez kilkaset lat, ale która do momentu wstąpienia i Izabelina to on była zatrzymana od lat 200 to znaczy, że proces wypierania przez chrześcijańskie Królestwa na Półwyspie Iberyjskim panowania muzułmańskiego z Hiszpanii zatrzymał się mniej więcej w połowie trzynastego wieku pierwsza połowa trzynastego wieku była takim okresem wielkiego triumfu Aragonii Kastylii Portugalii, ale Portugalia i agonia, a w połowie trzynastego wieku zakończyły ekonomistę w każdym razie tak uznały uznali królowie Aragonii Portugalii Portugalczycy doszli inni idą na południe do brzegu morza, ale go Chińczycy doszli idąc na południe do brzegu morza, ale innymi słowy uznali, że dalej nie ma nie ma gdzie nie ma nie ma, dokąd iść Kastylii la zatrzymała, a walkę z Maurami w roku 1 20 0 pięćdziesiątym dziewiątym za panowania bardzo wielkiego zresztą kula Alfonsa dziesiątego, kiedy posiadłości albo inaczej, kiedy go państwo Maurów na Półwyspie Iberyjskim Emira Grenady zajmował dość niewielki skrawek na południu półwyspu Iberyjskiego, ale i uznano, że jest to o państewka, bo niegroźne dla pozostałych państ w chrześcijańskich często zresztą jest tak w toku rozmaitych wojen, że kiedy długotrwałych wojen, że kiedy wróg zostaje pokonany zajmuje niewielki i niewielkie terytorium to źle działania wojenne ustalają, dlatego że istnienie chęć zawarcia w trwałego traktatu pokojowego ze strony zwycięzców i tak było w przypadku Kastylii nieszczelne i kaw Chińczycy zawierać trwałego traktatu pokojowego, ponieważ uważali, że wystarczy w gruncie rzeczy no jednak kampania wojenna, żeby Emilia denat zmieść innych legend zmieść z powierzchni ziemi tymczasem emirowie Grenady no również nie są oni zawierać także dwupokojowego, ponieważ byli w pozycji przegranego, więc zawierali, by ten traktat na niekorzystnych bardzo warunkach te Granada została ufundowana przez królów Kastylii to znaczy i miał je zostali sprowadzeni do pozycji wasali królów Kastylii no i tym stałym takiej prowizorki trwał właśnie przez 200 lat aż do czasów panowania Izabelli TIL, kiedy Izabela wraz z Ferdynandem okrzepła na tronie kastylijskim co zabrało jej ładnych kilka lat, bo najpierw była to wojna domowa wojna z Portugalią potem jeszcze wyeliminowano co bardziej niepokornych lokalnych możnowładców to zajęło 7 lat to w roku 1 40 0 osiemdziesiątym pierwszym Izabela i Ferdynand rozpoczynają kampanię wojenną przeciwko królom muzułmańskim Kulon Grenady 11 1 3 rajdów wojnę, która poprzednim pokoleniom wydawała się o bądź bardzo łatwa bądź, bo byli tacy całkowicie niemożliwa do wygrania wojny, która potrwała 1 1 lat co pokazuje jak w 1 40 0 dziewięćdziesiąty drugi tak jest w słynnym też z innego powodu w nos słynny też w pieszej wyprawy Kolumba po wojnę, która powstała 11 lat innymi słowy pokazuje nam to jak bardzo jednak w strukturę polityczną półwyspu idei indyjskiego getto muzułmańskie królestwo Grenady było trwale wpisane jak i jeśli prześledzimy Anna mały tej wojny o podbój gen Brady to zobaczymy jak wielką trudnością, a jednocześnie wytrwałością Ferdynand aragoński mąż Izabeli kastylijskiej głównodowodzący armii generał kolejne metry ziemi zdobywał kolejne 50 tak jest kolejne miasta i miasteczka było to zadanie rzeczywiście skrajnie trudne warto dodać, że w pewnym momencie Fernand gotów był odstąpić od tego przedsięwzięcia, kiedy pojawił się z jego punktu widzenia, bo tu trzeba dostać jeszcze 1 problemu małżeństwo Izabelli w i Ferdynanda jest do powoda do Unii pomiędzy królestwem Kastylii Aragonii i wcześniej mówiłem, że początek panowania Izabelli kastylijskiej to jest wojna z Portugalią Otóż z naszego współczesnego punktu widzenia, choć on w tej chwili może być nieco zakłócony przez zupełnie świeże wydarzenia związane z secesjonistów z tymi dążeniami Katalonii, ale z naszego współczesnego punktu widzenia jest rzeczą oczywistą, że Półwysep Iberyjski dzielisz na 2 kraje z Hiszpanii Portugalii i każdy z nich ma własną tożsamość swoistą to znaczy jest jakaś tożsamość hiszpańska jest jakaś tożsamość portugalska one nie tylko są od siebie różne, ale też patrzymy na Hiszpanię jako na państwo całkowicie unikalne nie tylko pod względem politycznym Elzab, a także poznanym kulturowym tożsamościowym nic bardziej błędne w bazie błędnego witała te problemy polityczne związane z Katalonią w tej chwili są 1 z tego dowodów Otóż Izabela jeszcze przed wstąpieniem NATO on ma do wyboru 2 opcje małżeństwo oraz władcom Portugalii albo małżeństwo władców Aragonii i bogate kraje są w stosunku do kas, czyli o, której Izabela jest dziedziczką krajami obcymi już innymi może nawet bardziej różnymi niż obcymi, bo jednocześnie wśród wszystkich to jest jeszcze 1 z elementów całej tej układanki w UE ponieważ, a to są kraje różne pod względem tożsamości historycznej pod względem kultury i pod względem języka a nie bardziej mnie bardziej różne jest portugalski od Kastylii niskiego my zazwyczaj posługujemy się dzisiaj pojęcie języka hiszpańskiego, który z kasty lińskiego się wywodzi co znaczy mówiąc w oczywiście Hiszpanii używa się tego terminu na jej na świecie w zaległej spaniela czy LS Daniel Otóż nie ma czegoś takiego jak język hiszpański jest język kastylijski Otóż język portugalski język kastylijski, czyli w hiszpańskiej są od siebie dokładnie tak samo odrębne jak język kastylijski język kataloński którymi się posługują mieszkańcy Królestwa Aragonii w większości, a jednocześnie każde z tych Królestwa Portugalii Kastylii Leon, bo o tym, też trzeba pamiętać, że sama kwestia składa się z kilku królestw i Portugalia Austria i agonia one wszystkie mają, a świadomość przynależności do 1 świata, którego byśmy nazwali hiszpańskim, dlatego że oni wszyscy Portugalczycy Chińczycy Afgańczycy Katalończycy odwołują się mają w swojej tożsamości historycznej odwołanie do Hiszpanii jako dziedzictwo imperium rzymskiego i każdy z tych królestw i elita każdego z tych królest w myśli o tym, że zjednoczenie Hiszpanii jest czymś do czego należy dążyć, ale my przyzwyczajeni do tego, że ponad 500 lat temu dokonało się Zjednoczeni w Hiszpanii poprzez zjednoczenie Kastylii Aragonii te nie myślimy zupełnie o tym, że równie naturalne jak zjednoczenie Hiszpanii Aragonii Kastylii Aragonii byłoby zjednoczenie Kastylii Portugalii to z to, a w znacznym wyszło tak znaczną część w znacznej części jest rzeczą przypadku i dużych znanych z relacji z puli nagród tak, kierując się pewnymi przesłankami politycznymi, że Izabela wybrała Ferdynanda Otóż Aragonia albo wracam teraz do wątku, który jakiś czas temu po porzuciłem Otóż w pewnym momencie wykonania wojny przeciwko miastowych Mijatović Grenady Ferdynand jest skłonny odstąpić przynajmniej na jakiś czas od tej wojny, która jest wojną całkowicie w interesie Królestwa Kastylii Aragonii nie ma z tego żadnych korzyści wiadomo od samego początku, że w Granada po zdobyciu wejdzie w skład Królestwa Kastylii i że to jest rekonkwisty kastylijska innymi słowy Ferdynand jako naczelny wódz posługuje się zasobami Kastylii Aragonii po to, żeby podbić Grenadę dla kasty linii, ale w pewnym momencie, kiedy pojawiają się interesujące z punktu widzenia interesów Korony aragońskiej z po wyznawała że, która jest w jeszcze 1 królestwem Iberyjskim na pograniczu półwyspu Iberyjskiego i Francji Ferdynand chce powrócić wojnę przeciwko gen nadzieje po to, żeby ingerować w sprawy Królestwa Nawarry i dochodzi do pierwszego poważnego kryzysu w stosunkach Ferdynanda Izabeli, która Izabela i to również to poświadczają kronikarze mówi publicznie, że nie rozumie, dlaczego z powodu jakichś sprawna uważa mielibyśmy teraz porzucić wojnę, którą toczymy od kilku lat i która po i który poświęciliśmy już tyle uwagi energii i nakładów i Ferdynand musi ustąpić być może również, kierując się pewnym zmysłem politycznym, którym bez wątpienia dysponuje tu zresztą dotykamy innego interesującego wątku to znaczy stosunków łączących Izabelę i Ferdynanda nie tylko jako małżonków, ale też jako polityk ów warto powiedzieć, że Afgańczycy i Katalończycy nazywani Ferdynanda królem pantofle ma w i to od tego wywodzi się współczesne współcześni z współczesnym zwrot mówiący o pantoflach wziął to znaczy Afgańczycy i kar i Katalończycy uważali, że agenci z tak podporządkowany Izabeli, jakby był jej pantofle może nie potrafi nic sam zarobić, że jest od nich całkowicie zależny to skądinąd nie była prawda w 1 miał wybitną rolę w tym związku małżeńską politycznym w związku, który zresztą, którego zasady zostały określone przez umowę przed małżeńską z pisaną przez Izabelę i Ferdynanda, wg których w imię Ferdynanda we wszystkich wystąpieniach publicznych także w dokumentach poprzedzało zawsze imię Izabeli to znaczy oni zawsze występowali jako król Ferdynand i królowa Izabela Wagner był uznany za króla Kastylii podobnie jak Izabela za królową Aragonii tylko, że ona była tylko po nim była królową małżonką, ale w 2 aragoński uważał, że Ferdynand jako mąż Izabeli po prostu powinien rządzić kasty ją tymczasem Izabela zarezerwowała sobie w owych przedmałżeński w umowach bardzo wyraźnie prawo decydowania o wszystkim co dzieje się w Kastylii Ferdynandowi zostały te przekazane uprawnienia dotyczące polityki zagranicznej i rzeczywiście polityka zagraniczna małżeństwa, które nazywa go nazywamy królami katolickimi była prowadzona głównie przez Ferdynanda, ale wewnętrzna władza w Kastylii pozostawała całkowicie w rękach Izabeli pani profesor, że wróci do wątku zdobycia granaty głodem wzięto on do fortyfikacji negocjacjami, a i to był ten moment w 1 400 dziewięćdziesiąty drugi rok, kiedy można było w końcu rzucić trochę złota dla Krzysztofa Kolumba, który od 7 lat na to czekał w to prawda po raz pierwszy się rzeczywiście pojawia w rok 1 40 0 osiemdziesiątym piątym z 1 strony złoto, ale z drugiej strony powiedziałbym, że pewnej energii i ich zainteresowania, dlatego że ta, która do tej pory szła na wojnie z Grenadą tak trzeba pamiętać też i ja to już kilka krotnie wspominam o rozmaitych stereotypach Kastylia jest bardzo bogatym państwem 1 z najbogatszych państ w średniowiecznej Europy to bogactwo to świetność kasty i ulotniła się w następnych wiekach do pewnego stopnia w konsekwencji niektórych Postomino posunięć Izabeli, choć ona nic nie przewidywała i na pewno nie planowała takiego obrotu rzeczy, ale rzeczywiście cała uwaga Izabeli była skierowana ku grana będzie była z całą pewnością człowiekiem niesłychanie metodycznym umyśle i niesłychanie metody czy nie postępowała przez całe swoje panowanie nie rozpraszała uwagi na wiele różnych aktywności tylko można było powiedzą językiem współczesnym zadaniu wała się sama KE i i wobec tego Kolumb musiał rzeczywiście czekać na zakończenie tego najważniejszego z całą pewnością z punktu widzenia Izabeli dzieła, jakim było mu na podbój Grenady zresztą okazała się pochować Otóż to właśnie się o tym, powiedzieć to znaczy jest to jedno ze świadect w tego co uważała za najważniejsze osiągnięcie swojego panowania grób Izabeli Ferdynanda znajduje się w katedrze w Grenadzie wzniesiony na miejscu głównego meczetu w wzniesiony na miejscu głównego meczetu tego miasta i rzeczywiście w następnym zadaniem czy następnym wyzwaniem dla Izabeli było znalezienie drugiego Inki są wypełnione za most i znalezienie drogi do Indii takiej drogi, dzięki której nie doszłoby do konfliktu interesów Portugalia ma też szuka od kilku lat elektoraty szukali nawet z zaczyna powoli znajdować w wokół dzięki żegludze wokół Afryki za panowania Izabelli zostało zawartych kilka traktatów z Portugalią ja mówiłem o tym, że początek panowania Izabelli to jest wojna z Portugalią, ale jednocześnie Izabela ma wiele sympatii do Portugalii i nie uważali za królestwo całkowicie obce jej matka była portugalską i manka była portugalską Izabela patrzy w na Portugalię jako element tego samego i Iberyjskiego hiszpańskiego w tym mieście rzymskim w rozumieniu słowa świadczy to i stara się uniknąć konfliktów i wobec tego skoro Portugalczycy szukają drogi do Indii patrząc ku południowi i po południu chyba w telewizji na uwięzi na południe, ale to my i jednocześnie uznają kasty libijską władzę nad wyspami kanadyjskimi inaczej z terytorium półwyspu byli na terytorium Afryki położonego na tej samej szerokości geograficznej co wyspy Kanaryjskie to Izabela ustępuje Portugalczyk com i zaczyna dla kasty linii szukać drogi ku Indiom na Zachodzie od co w rezultacie doprowadza do odkrycia tzw . z Indii zachodnich, bo należy pamiętać, że Kolumb i jego współcześni do pierwszych dekad szesnastego wieku byli przekonani, że odkryli Indie od samych kamer od auta Kania Amerykę od innej strony nie zrobi to Portugalczycy i a tym co kieruje Izabelą jest bez wątpienia również chęć niesienia wiary chrześcijańskiej w przestrzeniach Ania cywilizacji kultury chrześcijańskiej na cały świat bez wątpienia mamy tu również do czynienia z narodzinami imperialnej idei w Kastylii, o której owej imperialnej idei pisali kronikarze portugalscy jeszcze przed wyprawami Kolumba to znaczy mówiło się o tym w elicie politycznej kulturalnej kasty niskiej, że Kastylii jest przeznaczona do tego, żeby zostać imperium to się udaje dzięki klubowi nawet trochę nam hagiografia wyszła z tej historii nie powiedzieliśmy nie zdążył już powiedzieć o mrocznych obliczach Izabelli, czyli o inkwizycji o wygnaniu Żydów mówił o tym, że Izabela była pozytywna Teologicznym osobą bardzo surową i rzeczywiście jej wymiaru sprawiedliwości w Kastylii się obawia odbyła być może pierwszym władcą Kastylii od kilku pokoleń, którego się tak bardzo obawiano ze względu na surowości wyroków i surowości sądów, których osobiście pilnowała w i można powiedzieć tak, że w swoim dziele usuwania rozmaitych przeszkód dla władzy monarszej zaczynała od arystokracji wspierała się w pewnym momencie na miastach, ale i jej wzrost rok zaczął ogarniać rozmaite dziedziny wewnątrz polityczne w kasynie, które niejako w Rzymie kazały się kontroli monarszej, a może to było tak panie profesorze tym czynnikiem który, który miał spaja zintegrować państwo miała być religia 5 osób one no te elementy, które nie pasowały do układanki chronioną źle fanów usunięto Żydów pilnowano czystości wiary tych, którzy zdecydowali się na konwersję w znacznym stopniu na pewno były tutaj istotne przesłanki religijne, ale jednak przede wszystkim unita jest państwo w PIT w takim sensie, że nie powinno być żadnego elementu, który zakłócał, by harmonijne funkcjonowanie władzy królewskiej, dlatego że i to rzeczywiście na zakończenie trzeba powiedzieć Kastylii przed Izabelą jest państwem społeczeństwem i niesłychanie bogatym kulturowo i Izabela zabiera się za usuwanie tych odrębności, jakimi są Żydzi Oskar Żydzi konwertyci muzułmanie po to, żeby nie było żadnych przeszkód dla funkcjonowania silnej władzy monarszej prof. Jerzy Kryszak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego o Izabeli katolickiej bardzo dziękuję pani profesor ja bardzo dziękuję państwu zaprezentować informacje i oczywiście na ostatnie godziny poniedziałkowego wieczoru tuż po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA