REKLAMA

Cysorz (Japonii) to ma klawe życie. Rozmowa z prof. Arkadiuszem Jabłońskim

OFF Czarek
Data emisji:
2017-12-12 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich w Cezary łasiczka programy Owczarek dzień dobry dla państwa bardzo serdecznie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest prof. Arkadiusz Jabłoński japonistyka wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza dzień dobry panie profesorze obecny dzień dobry państwu są takie kraje na ziemi panie profesorze, gdzie połowa obywateli modli się o to, aby cesarz już w końcu odszedł na emeryturę, ale są też takie kraje jak Japonia, gdzie przejście Rozwiń » cesarza na emeryturę do tej pory wydawało się nie do pomyślenia, a tak są też takie kraje, które nie mają cesarza i dla których ta problematyka jest zgoła obca, jeżeli pan redaktor się zgodzić z tym stwierdzeniem zgadzam się oczywiście od cesarz może być występować jako nie wiem prezydent premier jakiś dyktator albo zwyczajny poseł wszystko zależy od tego czy pan redaktor w tym momencie czyni jakichś wydarzeń jednymi z Chorwacji pali trafne można go koledzy kraju do głowy nie wpadło w tak właśnie myślałem zbierali w zupełności zbieżność nazwisk jest przypadkowa i przed tym, zwłaszcza nazwisk tak to prawda wracamy, więc do Japonii panie profesorze to, że w którymś momencie ktoś postanawia przejść na emeryturę tak olbrzymie z tego terminu w naszej części świata nie dziwi nas nie niedawno wydawałoby się tak i jedynym takim urzędnikiem czy może też też głową państwa, którą wyobrażaliśmy sobie, że to to jest pewna posługę pełnią one do śmierci do tej pory było, że papież kościoła rzymskokatolickiego a kiedy Benedykt szesnasty zdecydował się przejść na emeryturę to wywołało konsternację wielu obserwatorów komentatorów no bo jak można przejść na emeryturę papież nie przechodzi na emeryturę po prostu umiera gdy, pełniąc tę tezę tę swoją misję, bo powołany jest przez, o co chodzi o, zostając na posterunku tak jest jak rozumiem podobnie Japończycy myślą o cesarzu, że cesarz to jest ktoś, kto na posterunku trwa do ostatniego tchnienia to znaczy -li cesarz może bardziej adekwatnie byłoby powiedzieć, że cesarz jest, że tak powiem stałym elementem krajobrazu, ale nie tylko politycznego również tożsamość owego Japonii i tu mamy do czynienia z wieloma tożsamości ami nie wiem czy zdołamy choćby w części ten temat poruszyć w trakcie audycji, które z definicji jest krótka, ale z pewnością mamy do odliczenia z pełnym wymiarem tożsamości Państwowej tożsamości politycznej i również tożsamość ludzkiej i wydaje mi się, że z 1 strony możemy oczywiście na ten temat szukać informacji dostępnych źródłach z całkiem sporym stażu źródełka tutaj też nawet osobom przyniosłem kiedyś malutkich laleczki od morza zdradza jakie, a z drugiej strony być może nasza audycja, choć nie wiem czy to nie jest zbyt daleko i szeroko zakrojone misja posłuży też jakiejś głębszej refleksji na temat tego czy to jest czy zjawisko, którym rozmawiamy w tym, że tak powiem na pewno wydarzenie, które wiąże się z osobistą deklarację cesarza w państwowych mediach, że zamierza złożyć urząd co również nie jest standardowym posunięciem czy one są zupełnie egzotycznej typowe tylko dla Japonii i niewyjaśnione et Cetera et Cetera czy też możemy czegoś możemy się z tego i jako Polacy jako politycy i jako ludzi nauczyć tańczyć to jest takie pytanie retoryczne, które pozwolę sobie postawić na sam początek bardzo proszę panie profesorze czy zarysował już pan szkic plan naszej audycji, więc do dzieła to znaczy nie moja rola tutaj w planie i że tak powiem, ponieważ sam cesarz Japonii jest ograniczone konstytucją również jest ograniczony konwencją naszej audycji w związku z tym ja jestem zobowiązany tutaj co prawda nie pisanymi prawami zapytać pana redaktora akceptacji co niniejszym czynię ma pan imprimatur prowadzącego, więc Russian krajem jednak możemy procedować tak jest słuchał w takim razie beret w Japonii kończy się pewna epoka oczywiście my często nadużywamy tego terminu, mówiąc że wraz z odejściem jakieś osoby kończy się pewna epoka tak w Japonii należy rozumieć to dosłownie, bo panowania ani tak formalnie każdego cesarza ma swoją nazwę i jest pewnym okresem jest, że tak było, ale ostatnio tak jest tak rzeczywiście może mieć pewien okres urzędowe mieliśmy panowanie cesarza sioła, czyli ojca obecnego cesarza tak jest znanego szerzej pod nieco innym imieniem twierdzi to konwencjonalnym odczytać posunięciem Amerykanów tak jest my obecny cesarz no właśnie, kiedy zakończy się ta epoka, bo niektórzy różne daty pierwsza data Anny która, która bada to mu na to zgodzi się rząd to był 1 grudnia, ale rozumiem, że tego roku również to zostało przesunięte aż do 30 kwietnia 20 1 9 roku taki jest 3 0 kwietnia 20 1 9 roku to oczywiście jest związane z wieloma zabiegami widocznymi gołym okiem jak z wieloma zabiegami zakulisowe mi to znaczy z 1 strony trudno się dziwić, że oficjalne organy państwowe w Japonii nie są specjalnie zainteresowane wyrażaniem radości z powodu planów złożenia władzy przez cesarza z drugiej strony wsi jest zupełnie naturalne, że tego rodzaju posunięcie wymaga niezbędnych zmian niezbędnych przygotowań do zmian wprawie i w związku z tym wymaga również czasu od tego czasu jest w tym momencie prawie 1,5 roku jest do końca kwietnia czas 20 19 roku, czyli jeszcze jest naprawdę sporo czasu w międzyczasie minie trzydziesta rocznica objęcia przez obecnego cesarza tronu co akurat chyba nie jest najważniejszym czynnikiem, ale jednak również jakiś sposób, kto może ładniej wyglądają i w międzyczasie pozostaną jeszcze do ustalenia rozmaite kwestie prawne, które obecnie nie są rozstrzygnięte trudno jest jest aż 1 100 łatwo z 1 strony trudno z 1 strony wydaje się nam, jeżeli te treści nam zostaną przedstawione w bardzo taki prosty sposób kawa na ławę wydaje nam się, że prosto jest rozstrzygnąć pewne pozornie drobne dylematy dotyczące n p. uregulowań prawnych rodziny cesarskiej uregulowań dotyczących tzw. puli przyszłych kandydatów na następców tronu z drugiej strony no są to rzeczy, które wymagają po pierwsze, zatwierdzenia oficjalnego, gdyż rola cesarza jak to wynika z 1 książeczki, która co leży przede mną tak bardzo cienka książeczka 10 lat konstytucja Japonii on zresztą jest nauczyciel po bardzo niedrogie w cenie od używane w miękkiej okładce, ale jednak i tak drobne książeczka tutaj o treści niezmienionej od momentu uchwalenia konstytucji właśnie precyzuje w bardzo bardzo dokładny sposób, że właściwie cesarz sam osobiście jest co prawda najważniejszą osobą w państwie z pewnością, ponieważ dotyczy go cały pierwszy rozdział konstytucji, który zawiera 8 artykułów, ale też z drugiej strony właściwie sam siebie cesarz aktywności żadnych podejmować nie może to wszystko jest robota do wykonania, która leży na barkach rządu rząd musi mieć na wykonanie tej pracy czas i rząd chce również zyski zwykłe wyspecyfikowane w konstytucji expressis verbis odnosi za to odpowiedzialność w związku z tym jest to proces znacznie bardziej skomplikowane niż nam maluczkim święto może jawić wrócimy panie profesorze do naszej rozmowy po informacjach radio TOK FM w studio w Poznaniu prof. Arkadiusz Jabłoński polonista z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje o dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek to ich łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest prof. Arkadiusz Jabłoński japonistyki wydziału Neofilologii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wydaje się panie profesorze, że temat cesarza Japonii jest bardzo interesujący dla naszych słuchaczy pytają o uprawnienia czy w jakikolwiek poza reprezentacyjnymi posiada cesarz Japonii czy może wetować czy bliżej mu do królowej angielskiej czy do prezydenta Polski, jeżeli chodzi o posiadanie kompetencji nasze oczy bywają także lot to czy Japończycy myśleli kiedyś pewien, że taki pomysł, aby zlikwidować urząd cesarza ne naj w końcu pytanie o to czy ślub cesarza lub jego następcy musi być zatwierdzony przez premiera, a także pytań wiele, więc innych skoro otrzyma pan w dłoniach konstytucję po nieco droższe wyjaśnić rozjaśnić te też naszą niewiedzę i czy dotyczącą uprawnień cesarza tak jest ja nie jestem ani konstytucyjnej konstytucjonalistą przepraszam japońskie słowo jest taki się okazuje japońskim, tym bardziej ani też nie jestem specjalistą od monarchii konstytucyjnych w związku z tym wszelkie przepraszam bardzo wszelkie wypowiedzi jakiekolwiek z mojej strony są obarczone pewnym ryzykiem błędu natomiast tekst konstytucji jest dostępny ogólnie i widać się bardzo wyraźnie choćby w samym układzie rozdziałów, że tak jak zresztą wspomniałem osobie cesarza poświęcony jest rozdział pierwszy składający się z 8 artykułów w ramach tych artykułów właściwie niespecjalnie mowa jest uprawnieniem, a raczej jest tu mowa o symbolicznej roli jednoczącej roli cesarza, który pełni określone funkcje państwowe w szczególności jest to widoczne w art. 7 za radą i aprobatą rządu tutaj mowy o wecie nie ma i nawet chyba nie byłoby to stosowne przy czym zdajemy sobie sprawę z tego, że to po pierwsze, wynika z samej natury aktu takiego jak konstytucja zapewne MOP to powiedzieć po drugie, teraz zauważmy, że sama pozycja cesarza i jego historyczne autorytet, który został przez zmiany zmierzające ku unowocześnieniu Japonii wywodzące się drugiej połowy dziewiętnastego wieku, który został znacznie podbudowany znacznie zyskał znacznie większą publiczną powagę, gdyż przedtem w większości obywateli Japonii z pewnością nawet nie do końca orientowała się takiego państwa obywatele jest i mu niespecjalnie nawet miał możliwość jakiegokolwiek zetknięcia się z osobą cesarza z pewnością sama pozycja cesarza i to prawdopodobnie również przyświecało pomagającym bardzo aktywnie w tym rent w faktach w akcie redakcji konstytucji Japonii przedstawicielom amerykańskiego aparatu rządowego, bo konstytucja konstytucja taboret tego pana po wojnie z określonymi wpływami amerykańskimi, które już są bardzo w niej jak wielu twierdzi widoczne jest sama pozycja cesarza rodzi oczywiście pokusę wpływania bezpośredniego na losy państwa i zdajemy sobie sprawę z tego również w ramach naszej rzeczywistości politycznej, że tutaj niekiedy ta granica między autorytetem legendarni nie historycznym autorytetem w bieżącym i jest na tyle trudna do wyznaczenia mu, że również w naszej rzeczywistości politycznej nawet w tej po roku osiemdziesiątym dziewiątym bywały różne próby naginania prawa i to od bardzo bardzo różnych pobudek i z bardzo różnych, że tak powiem zamiarów i zapewne akt taki jak konstytucja usiłuje stosunkowo surową stosunkowo dokładnie sprecyzować ruchy dotyczące bardzo podstawowe aktywności cesarza natomiast konkretnych sprawach takich jak n p. kwestie ślubu cesarskiego oczywiście całą pewnością to nie jest tak, że za aprobatą rządu i parlamentu cesarz wybiera sobie małżonkę to aż tak daleko nie idzie o, ale z drugiej strony z całą pewnością IR takie wydarzenia w rodzinie cesarskiej jak i przyjęcie nowego członka rodziny czy jakiekolwiek kwestie związane z oficjalnym mianem skład tych zmian rozkładu oficjalną n p. pretendentów do tronu cesarskiego one na pewno są konsultowane bądź też przynajmniej wymagają powiadomienia oficjalnego przez rodzinę cesarską oczywiście nie robi tego osobiście to sam dworzec cesarski jest instytucja, w której istniała w niej komórki wyznaczone do kontaktu z zewnętrznym szeroko pojętym panie profesorze z odpowiedziami na te pytania, które bez zawiści panie profesorze zamknięcie pewnego rozdziału, czyli w siatce koniec panowania obecnego cesarza i Ziobrze otwarcie nowego rozdziału, który po to, właściwie od 1 maja 20 1 9 roku się gminy rozpocznie się to także moment, żeby porozmawiać myślę tutaj oczyszcza Japonii o monarchii tak czy monarchia z takim, jaki jest czy w takiej formie, jakiej jest ona zdaje zdaje z rzeczy dobrze funkcjonuje 3 3 3 czy należałoby w jaki sposób unowocześnić być może właśnie pozostaną w jakiej formie no właśnie, bo też było pytanie o to czy pojawiały się pomysły na temat likwidacji takie pojawiają się także w wielu państwach byłego brytyjskiego Komołow nie ma oczywiście zresztą one dotyczą nie tylko instytucji monarchy licznej również w naszej rzeczywistości politycznej religii istniały istniała cały czas rozmaite projekty dotyczące przez organizowanie już nie mówiąc o samej zmianie konstytucji dotyczące przy organizowaniu i trybu funkcjonowania państwa i to jest chyba zupełnie zwykły tryb rzeczy to znaczy patrzymy na rzeczywistość jako na jakiś proces, który oczywiście nie jest zakończony w żaden sposób staramy się, żeby ona funkcjonowała lepiej również mamy pewne interesy, które mniej lub bardziej świadome reprezentujemy i z tego co musimy zdawać sprawę oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że w Japonii w szczególności w burzliwych japońskich latach n p. były takie lata protestów studenckich na początku koniec przełom lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych były takie burzliwe wydarzenia w Japonii, o których nie będę szczegółowo wspominał na pewno wielu uczestników tych wydarzeń również podpisałoby się pod hasłami takimi, które zresztą zupełnie byłyby przeciwne do haseł, które Stolat przedtem wysłane w Japonii dotyczące uczczenia oddawania czci cesarzowi i wyposażenia barbarzyńców n p . w tym przypadku raczej w dwudziestym wieku znaleźlibyśmy wielu Japończyków, którzy z pewnością stwierdzili, że instytucja cesarstwa to jest coś może nieźle przestarzałego coś niepotrzebnego z drugiej strony zapewne w z całą pewnością można stwierdzić, że w momencie złożenia władzy przez obecnie panującego cesarza, którego nie chciałbym tutaj nazywać się żadnym z jego licznych tytułów ani imion, gdyż one w Japonii funkcjonuje jego stanowisko jego osoba po prostu jako cesarz cesarz obecny cesarz to jest właśnie ten, który obecnie panuje z pewnością, kiedy złoży on władze wielu Japończykom nawet tym, którzy z dużą rezerwą odnoszą się do koncepcji cesarstwa obu i takich nie brakuje przemknie przed oczyma ostatnie 30 lat i zastanowić się niekiedy byli pod koniec poprzedniej, ale cesarskie i i z pewnością będzie temu towarzyszył również bardzo głęboki rys nostalgii i który zresztą jest uprawomocnione przez rozmaite japońskiej dzieła literackie, których też nie będę przytaczał, ale jest kilka takich co najmniej przypadków, w których właśnie możemy powiedzieć o inspiracji tą zmianą tych na pewien niepokój cesarz jest symbolem pewnej stałości co jeszcze wywodzi się nie wiem czy wszyscy je ponieść ci wszyscy Japończycy chcieliby też ślad tutaj rozpatrywać bardziej szczegółowa, ale to wywodzi się jeszcze gorętszy jest odwołanie nawet do cesarstwa Kontynentalnego chińskiego od 1 10 0 cesarz był postrzegany jego stałość jego przewidywalność była postrzegana jako pewnego rodzaju lustro, w którym odbija się dopiero cały świat zewnętrzny, czyli stałość dworu cesarskiego stało się władzy cesarskiej autorytetu cesarskiego gwarantowała niejako w sposób nieetyczny stałości pokój w ramach państwa lub od tak bym opowiedział pomimo tego że, gdy cesarz tak jak pan podkreślił właściwie nie zajmuje się rządzeniem w tym zajmuje się w premier i rząd Japonii inny, ale jednak i jednakowo przez okazji instytucji cesarza pojawiają się też różne wyzwania związane myślę, że po części jest myślenie my nowoczesnym, a pocięli po części wyzwania związane z Rosji jak to ująć z macierzyństwem tak, czyli jedno jedno z wyzwań to jest takie, kto może rzeczy, kto powinien dziedziczyć tak to powinien czym innymi słowy czy to musi być mężczyzna tak czy to musi być syn wnuk w kolejności czy może to być kobieta n p . i oczywiście znaczy jedno z 2 zaliczają się ku kwestie praktyczne jak rozumiem, bo Bobo pierwsze takie 3 wnuczki być może troje wnuków cesarza okazał się być płci żeńskiej tak oczywiście tutaj w tym momencie gęstej otoczki tożsamości Państwowej i z otoczki tożsamości politycznej przychodzi nam po przejściu również stosunkowo płynnie do sfery człowieczeństwa cesarza, który to człowieczeństwo oczywiście pomimo tego, że z mniej lub bardziej konsekwentny sposób wzmiankuje się tutaj o pochodzeniu linii cesarskiej od samych bogów, którzy stworzyli Japonię, ale co oczywiście jesteśmy tutaj zmuszeni współcześnie rozpatrywać raczej w kategoriach legendarnych i to tej pani profesorze suspens zrobimy i powrócił po informacjach w szwach, bo już już jest koniec wejścia tak jest prawo informacje w tej sprawie do służenia prof. Arkadiusz Jabłoński studio w Poznaniu informacje o dziesiątej 4 0 lat w studiu Radia TOK FM w Poznaniu jest prof. Arkadiusz Jabłoński z uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozmawiamy o cesarzu Japonii, który trzydziestego w kwietnia 20 1 9 roku złożył urząd przejdzie na emeryturę jego syn będzie nowym cesarzem Japonii, ale przy okazji tego wydarzenia, ale też wcześniej pojawiają się pomysły, a może kwestie dziedziczenia czy tylko męski potomek, ale pojawiają się także kontrowersje dotyczące tego co się dzieje z księżniczką, która zwiąże się z nie jest członkiem rodziny królewskiej toczyli z takim z plebsem można, by rzec to znaczy jak to ktoś zręcznie tutaj ujął w Polskim tekście księżniczka weźmie ślub się swoim poddanym i tym samym, ponieważ takie są zasady dotyczące rodziny cesarskiej i dotyczące żeńskiej limity rodziny, że księżniczka w takim wypadku przestaje reprezentować oficjalnie dom cesarski co w przypadku Książąt płci męskiej miejsca jak wiadomo nie ma w związku z tym rzeczywiście jest mowa o pewnym braku równouprawnienia i trzeba się zgodzić z tym stuprocentową w natomiast z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że jej nie do końca wszystkie te czynniki weryfikowalne w bardzo prosty sposób, który my możemy tutaj obserwować z zewnątrz mogą się jawić jako takie w kontekście rzeczywistego funkcjonowania cesarstwa domu cesarskiego w rzeczywistości Japonii, ponieważ z 1 strony oczywiście my zdajemy sobie sprawę z tego, że cesarz, pomimo że został przynajmniej formalnie delegowany przez bogów, żeby sprawować władzę na ziemi jednak jest postrzegany w sposób bardzo dotyka, ale my również samej Japonii jako tymczasowy reprezentant bogów to znaczy, na którym będzie musiał nim dziedziczyć też kwestia stosunkowo oczywistą, której nikt nie zaprzecza, że jest tutaj ta ludzka strona aktywności cesarza podlega nieuchronne mów wpływowi aktywnością, której wspomnieliśmy, czyli aktywności czysto urzędowej czysto politycznej, która jest regulowana konstytucją oczywiście konstytucja nie mówi nam dokładnie o płci cesarza żaden sposób nauczyła nas do odpowiedniej ustawy na ten temat natomiast rzeczywiście nie jest tu z drugiej strony również żaden sposób wątpliwe to, że cesarz jest tylko chłoszcze urzędnikiem, a w związku z tym jakikolwiek tutaj tropy dotyczące tego, że kobieta w Japonii nie może mieć władzy, ponieważ nie może być następczynią tronu księżniczka no widzisz góry tutaj jakby nie do końca są adekwatne musimy zdawać sobie sprawę, że również syn cesarza w obejmujące stron będzie tutaj urzędnikiem właściwie w aparatu państwowego, od którego wymaga się stosunkowo może nie jest aktywność we wszystkich przejawach mordercza, bo to nie jest tak, że cesarz jest, że tak powiem eksploatowany w sposób nadmierny natomiast cesarz jest z pewnością osobą, która w jest traktowane jako dostępna cały czas jest właściwie sprawcy od momentu pojawienia się na świecie jego następca tronu jego całe życie jest podporządkowane pełnieniu funkcji cesarski i oczywiście wymaga to od niego odpowiedniej kondycji zarówno fizyczne jak i psychicznej wymaga od pewnego wykształcenia pewnej ogłady, która jest zapewniane przez bardzo długotrwały proces wychowania, ale z drugiej strony wymaga to od niego również o święcenia z imienia kwestii państwowych dziwi mnie kwestii politycznych na pewno część jego tożsamości ludzkiemu się myśl tego zdawać sprawę nie wiem czy to jest i jasne, bo my tutaj oczywiście mówimy jesteśmy inspirowani 1 artykuł bodajże w The Economist oczywiście pismo The Economist ani nazywa się do Royal des ani gdy Imperial jest w związku z tym trudno jest co oczekiwać, że będzie tam pisał specjalista od kwestii cesarskich, ale z drugiej strony jeśli mówimy o tym, unowocześnienie Floty pomyślmy czy n p. konieczność chcielibyśmy, żeby ono przebiegało wg modelu brytyjskiego, w którym jak wiemy już może tutaj pominę kwestię dotyczącą Chmielno n p. stosunkowo znanej przeróbki znanej pieśni, która rozpoczynała się od niego odstaje w ciekłym i oczekujemy, które była w latach osiemdziesiątych stosunkowo popularne w nieco innej wersji, ale załóżmy tutaj, że nawet w tym nurcie kultury popularnej brytyjskiej i w ogóle anglojęzycznej pojawiają się n p. odniesienia do dworu Królewskiego n p . takie jak w filmie między Kalu myPhone Heidi, gdzie my zadłużyło postanawia wykończyć znienawidzonego Higginsa reszta jest ich bardzo dobre tłumaczenie tego dnia w języku polskim wecie Edyty Geppert jest ta sama pieśń śpiewana czeka na finiszu żaków, którym zamierza oddać króla i o to, żeby król Kiszczaka załatwił z japońskich realiach takie odniesienie do cesarza, które jest czynione przez jego poddanego, że coś sobie też załatwił cesarza chyba by było absolutnie tutaj nie do pomyślenia w porze panie profesorze, jeżeli my wspominał pan o wersji zespołu Sex pistols to dodać, że raczej bym zapomniał końcówkę lat siedemdziesiątych niż lata osiemdziesiąte, bo to, by 7 7 rok i 70, gdy się tak tak tak no w każdym razie się to pojawiło niezależnie od ich tutaj daty i rzeczywiście jest to przeróbka no żer owym pozostająca w pamięci nie będzie padać rozgrzać zdecydowanie i masz tyle ich pierwszego poprzez kolejne wersy aż do samego końca wracamy w takim razie do cesarza Japonii jest ich do trochę odbiega przeprasza i do wyzwań jedno spytaj dotyczyłaby dotyczyło tak jak rozumiem, że choć do morza w porównaniu z rodziną królewską Zjednoczonego Królestwa gminy, ale też z różnymi głosami, które pojawiają się pojawiały pojawiają się w Kanadzie czy z Australii dotyczące właśnie dobrze, a to co jakiś król królowa powinna mieć czym monarchia powinna mieć miejsce w naszym państwie tak oczywiście wszyscy wiemy, że to jest tylko reprezentant fikcyjnej nim upadnie, ale w alei zjemy dwudziesty pierwsze wieku może czas skończyć z fikcją, która wprawdzie nie aż tak dużo nas kosztuje jako państwo, ale no, ale wciąż są jakieś pieniądze, które można, by narzekać, lecz my z drugiej strony mamy obecnego cesarza Japonii i innych, którzy i tak się wydaje, że on jest bliżej ludzi tak niż n p. jego ojciec czy wydaje się, że wielkim zaskoczeniem dla poddanych poprzedniego cesarza było to, że ktoś w końcu usłyszeli głos tak dalej z radio aktorski to był jakiś przełomowy moment tak, bo Bóg tak nie musi mówić wszyscy wiemy, że jest Bogiem, czego następca chyba raczej ich tutaj jestem w ubóstwie nim też nie przesadzajmy, bo tutaj i z pewnością cesarz nie był instytucją, która osobiście zajmowała się już tak powiem nadzorowaniem ludu to znaczy cesarz nigdy nie mieszał się z ludem nawet bardzo popularne od wydarzeń w postaci audiencji noworocznym cesarza polega na tym, że tłumy zgromadzone w odpowiednim miejscu w Pałacu Saskiego, obserwując cesarza przez kuloodporną szybę i tam właściwie niespecjalnie wiele można zobaczyć także uściśnięcie ręki cesarzowi czy też rzucenia mu bukiet kwiatów albo maskotki raczej nie są to sposoby interakcji z domem cesarskim, jakie są w ogóle możliwe do wyobrażenia to po pierwsze z drugiej strony my troszeczkę też proszę zauważyć, że tu jesteśmy w poetyce Jane SA mówiąc dziękuję za tytuł audycji, a który pochodzi z Taize znanego utworu Andrzeja Waligórskiego, który z popularnym wykonywał Tadeusza Chyły to zresztą ma władzę w radzie tekstem tak jest i może zacytuję po obiedzie złota tylko złota cytra gra się miło melodii kie Cysarz bierze z szafy litra i rozbija bryłę szerzej krach w taki jest i tu z pewnością nasze przekonanie, a zatem Marty cesarza dworu cesarskiego może nie są bezpośredni sposób zdefiniowane przez ten ironiczny obraz, ale też z drugiej strony no tak jeśli chodzi o Japonię i różnice ze wspólnotą brytyjską z pewnością Japonia via oni symboliczny wymiar polityczny wymiar funkcjonowania cesarza dotyczy 1 kraju to znaczy my tutaj nie mamy takiej możliwości nie mam takiego odpowiednika Kanady, gdzie można pewne wątpliwości sformułować nieco bardziej otwarci z drugiej strony rzeczywiście czy cesarz jako symbol ma być bardzo nowoczesny no może nie będziemy już pastwili nad monarchią brytyjską i rady nowoczesnością wiemy, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat niektóre przejawy tej nowoczesności to raczej trudno ich pozazdrościć sam monarchii, ale teraz jest oczywiście pytanie na bardzo konkretne, żeby nie uciekać od tego w jaki sposób można to zmienić już choćby ze względu na te zmiany chowane przez dziennikarza z The Economist aspekty seksistowskie władzy, czyli czy to można zmienić no i oczywiście z pewnością można to zmienić to znaczy tam historia kolejność pojawiania się następców ewentualnych trochę na świecie w pewnym momencie rzeczywiście skłoniła do bardzo daleko idących spekulacji na temat tego czy rzeczywiście będzie można oczekiwać męskiego następcy tronu z drugiej strony ja sobie pozwolę tutaj, bo oto tu jestem jak się domyślam również nieco prowokacyjne wskazanie, że pamiętajmy, że cały czas również ta ten ludzki wymiar funkcją cesarza, czyli cesarza, który ma płacić również oprócz tego, że musi mieć następcę tronu po 4 śmiertelne oprócz tego, że czekają go różne obowiązki również dziennikarze ekonomista tam przynajmniej na rok następny wątku mówi o tym, że jest biedny zmęczony schorowany człowiek czy rzeczywiście, jeżeli na tej pozycji będzie kobieta czy to wiele zmieni jeśli chodzi o tożsamość urzędnika państwowego, który musi być gotowy właściwie na każde skinienie rządu tak, że do kosztu dCi konstytucyjnie i rzeczywiście odczytywać nie wiem nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie natomiast odpowiedź wydaje mi się może nie najważniejsza to znaczy z pewnością byłoby to interesujące teraz sytuacja jeśli chodzi o następców Tomasza troszkę zmieniła i rzeczywiście ta dyskusja na temat płci no to również dotycząca wielu czynników, których nie można tu zmian chować, bo ja wspominałem tutaj o naprawdę bardzo wymagających niskich kwalifikacjach fizycznych i że tak powiemy lider Skop psychicznych cesarza cesarz musi roznieść jako urzędnik państwowy, że właściwie do końca życia będzie takiej roli funkcjonował obecnie najbliższa potencjalnie tronu, jeżeli zmieniłyby się pewne ustawy księżniczka IKO z wielu względów być może nie do końca i jawi się jako osoba, która jest w stanie ten ciężar uwieść, a jest to naprawdę ciężar bardzo dziękuję panie prof. prof. Arkadiusz Jabłoński japonistyki wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, bo państwa moim gościem informacje po informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA