REKLAMA

Jak działa miasto Warszawa? (cz. 3 z 5) Cezary Łasiczka rozmawia z prof. Stanisławem Falińskim

Studio Plac
Data emisji:
2017-12-11 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
17:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest kolejny odcinek cyklu studio plac studio państwa mają gośćmi z prof. Stanisław Faliński politolog historyk samorządowiec Uniwersytet przyrodniczo humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Civitas w cyklu studio plac rozmawiamy o Warszawie przyglądamy się w Warszawie z różnych punktów i perspektyw, ale pomyślał sobie, że warto także spojrzeć na Warszawę jako pewną organizację wróćmy do konsultacji i do relacji miasta i obywateli to niedawno tak bardzo duże są Rozwiń » kopie w Warszawie dotyczący budowy mostu na Żoliborzu w jak i oczywiście znowu obydwie strony miały rację Nostra mówi mamy jej mieszkańców Białołęki którzy, aby przez przeprawić się na drugą stronę muszą jechać taką trasą wiadomo komunikacja korki czas, jeżeli wybudujemy most rozwiąże wiele problemów z drugiej strony niż mieszkańcy Żoliborza, którzy mówią, jeżeli powstanie most to wleje się tutaj ten ruch samochodowy, który zniszczy unikatowość naszej dzielnicy i znowu wyzwanie jak myśleć o Warszawie czy też pewnych enklawach czy wartością jest to, że mieszkańcy Żoliborza mają spokój cisza i swoje ciche uliczki parki czy wartość jest to, że mieszkańcy Białołęki mogą szybciej dojechać do metra i to i to jest wartością to jest takie pytanie jak no jak to teraz wymierzyć wyważyć wybadać mówię, gdyby mintaja podejmował decyzję o możliwie szeroko przeprowadzić konsultacje możliwie głęboko wybadać, jaka jest opinia jednych drugich w dać możliwość spotkania jednych drugich, żeby się wzajemnie mogli spotkać i podjąć taką decyzję jaką z tych badań będzie wynikało, z jaką się identyfikuje większość, ale podjąć jakąś decyzję akurat Estończykiem, który dość długo, bo 8 lat pracował na eksponowanym stanowisku w mieście i takie decyzje podejmowałem nigdy nie tak jeśli ktoś myśli, że tak będą godzi wszystkim w warunkach demokratycznych to nigdy tak nie będzie im zresztą moim zdaniem na tym ta ta prawdziwa uczciwa polityka powinna polegać tak patrzy na dokonywaniu wyborów jeśli polityk ma zrównoważone zrównoważone o zdanie opinii publicznej w takiej czy winnej sprawie to powinien ponieść tak jak on uważa, ale szanując, jakby w możliwie największym stopniu tych, którzy i uważają inaczej niż sąd, a tak się możemy zachęcić do takiego stopnia, że nic żadnej decyzji nie będziemy podejmowali zresztą miałem takiego kolegę jak zostałem dzień 10 04 . roku burmistrzem którymi radził sobie nie podejmie żadnej decyzji, bo zawsze się komuś narazić na remont naradzić wręcz przeciwnie wręcz przeciwnie zawsze starałem się postępować, szanując tę odrębność innych i mając świadomość, że to jest nasza decyzja wynikająca z tego, że wynik jak wydaje mi się chcieli, by chcieli moi moi wyborcy, bo to pan mówi o moście, ale taki sam jest wybór, bo pieniądze zawsze są i nigdy nie jest tak, że za dużo pieniędzy im bogatsze społeczeństwo tych pieniędzy jest więcej tym więcej z potrzeb, tym bardziej są one kwalifikowane w związku z tym na jest wybór tak czy 3 czy są następne park robimy, a może szkołę, a może żłobek w, a może rozwalić my drogę zrobimy drugą drogę zawsze przed tego typu decyzjami staje polityk i uważam, że na tym temat to powinna być, jakby to powinno być jądro uczciwej polityki uczciwego działania polityków tak podejmuje decyzje i realizuje taką ani inną politykę publiczną działam w tym kierunku polisy, o którym żeśmy se mówili, a nie sprowadzam politykę do do szczucia na innych czy wychwalanie tylko siebie, bo to prowadzi do bardzo takiego też niedobrego zjawiska dotyczącego społeczeństwa czy społeczności, którą się zarządza jak się jak się odmawia jej się tłumaczy, że nie zrobiono czegoś, bo był winny ten taki czy inny czy ten co jeździ na rowerze czy ten zapis lewą ręką czy ten, który winny sposób się różni się buduje konflikty buduje się również wśród społeczeństwa takie nastawienie na manię na 1 na wzajemne negowanie na wzajemnych pakowanie na wzajemne dokuczania sobie, a rozbija się o wspólnotowości tak, bo niezależnie od tego jak się różnimy, a bardzo dobrze, że się różnimy mamy świadomość tego, że się różnimy, ale my powinniśmy szanować każdą inną odmienność oczywiście w ramach 1 jakiegoś tam systemu często też używam takiego przykładu na zajęciach, zajmując się demokracja, że z demokracją to jest trochę tak jak z akwarium tam pływają ryby w różnych kolorach i wszystkie ugrupowania demokratyczne myślące powinny mieć świadomość tego, że nie wiem nie jestem skala jest Mieczyk AJA jestem głupi w dubbingu pięknie, by Górnik głupi jak to się nazywa ta ryba, ale jak przyjdzie jakiś pan z wąsem czy z inną cechą wyróżniającą wrogość do akwarium stłucze akwarium to wszystkie rybki szlag trafi w związku z tym tak ważne jest czy tak ważne jest szanowanie systemu wartości, w ramach którego funkcjonują różne poglądy i to jest rzeczą naturalną, że ktoś jest bardziej konsylium część społeczeństwa jest bardziej konserwatywna część bardziej lewicowa część jest bardziej taka centrowa liberalna szukająca tego balansu na palec myśląca w podobny sposób do mnie ale, toteż jest charakterystyczne dla dla myślenia demokratycznego, że ten system wartości, które umożliwia funkcjonowanie różności wzajemny balansu różności budowanie kierunku funkcjonowania całości społeczeństwa na zasadzie budowania porozumienia dogadywania się, że to wszyscy uznają za rzeczy potrzebne oczywiście w różnych proporcjach tak inaczej na ten temat będzie z większym prześwitem powiedzmy na sprawy społeczne myślał socjaldemokrata czy socjalista, a inaczej będzie myślał konserwatysta, chociaż dzisiaj to się też jakoś tam to wiązać się w ratach panie profesorze, kiedy spojrzymy na ustrój Warszawy myślę także o zbliżających się w przyszłym roku w wyborach samorządowych to w jaki sposób myśleć o tej strukturze w odniesieniu do zwykłego obywatela to znaczy obywatel, który dziś sobie mieszka i ma swoje potrzeby życia szczęście czy realizowania swoich pasji zarabiania pieniędzy odpoczywania czystego powietrza tak jak i t d. myśląc o prezydent miasta myśląc o zastępcach o sekretarzy skarbników o radzie właściwie o tym, myśli o VAT od myśli, kto w, jaki sposób będzie realizował jego zadania w nos, kto za znak od zaraz za czym do tego jest, kto za co odpowiada Siemaszka wydaje, że nie tak kolejność następuje przy już w tej chwili przy budowaniu wyborów samorządowych w Warszawie tak stawia się człowieka takiego czy innego akurat tego, który już postawiono uważam to jest rozsądny człowiek jest mądry człowiek i to jest dobry kandydat, ale nie tak kolejność powinna być pana Boga najpierw może się zastanowić my po co ja idę do tej polityki czy po co ja idę do tej na te ani inne stanowisko czyli jaki mam program co myślą o tym czy Warszawa powinna być scentralizowana czy zdecentralizowana czy na czym budujemy ten most czy nie budujemy tego mostu czy konkretny, czyli konkretne rzeczy, jakby obywatel wydaje mi się powinien się zajmować nie tym czy ktoś jest ładne czy ktoś balet to trudno oczywiście wiadomo 1 par 3 3 1 patrzy na to czy ktoś jest ładne nieładne to też ma znaczenie natomiast jeśli odpowiadać na takie pytanie jak w ten w takiej poetyce aktu, w której pan zadał pytanie udzielać odpowiedzi na to właśnie pytać o konkrety pytać o to, a co w tej sprawie, a co w tej sprawie, a co w tej sprawie zresztą bardzo duża rola tutaj jest z mediów, że media powinny, jakby budować pewnego rodzaju bloki czy tworzyć pewnego rodzaju takie bloki tematyczne dyskusji publicznej czy oddziaływania na dna czy umożliwienia artykułowania tego co tkwi rzeczywiście w opinii publicznej i zadawać konkretne pytania politykom tak co sądzisz w tej sprawie w tej sprawie w tej sprawie oczywiście w tej chwili główny główny podział, jaki idzie w polu w Polsce i obawiam się rządzić będzie jeszcze bardziej pogłębiał to znaczy w ogóle pytanie o to akwarium, które mówią tak czy akwarium będzie czy nie moim zdaniem te jak one się nazywają szybki już w tym akwarium pękają i woda zaczyna powoli przeczekać z tego akwarium coraz więcej osób zdaje z tego sprawy jej trudno o tym, szybko się zastanawiać czy lepsze jest żywa czy nie żywa DAF nie Daphne to się bodajże nazywa taki taki pokarm dla tych rybek, ale również no pamiętajmy o tym, że dobrze pytać te rzeczy konkretne, o których o, których sobie mówimy także, odpowiadając na pana pytanie co kto ma do zaproponowania natomiast takie bloki pytań czy bloki problemów do rozwiązania dyskusja wokół tych wokół tych węzłów programowych powinny kreować media ciągle jeszcze wolne, chociaż może zostanie to też zrestrukturyzowane czy znacjonalizowane czy narodowi dane, bo to różnie można nazwać przecież chcieli myśląc o wyborach samorządowych myślę myślimy o kandydatach zarówno na poziomie prezydenta również zastępców to powołuje prezydent co ja, ale też można wytłumaczyć na czym rozmawiać z prezydentem, a kogo pan powołać pod jaki program pan powoła tak czy powoła pan ekologa czy powoła pan nie wiem kogoś podobnego do mory ca z ziemi obiecanej tak, czyli zorientowanego na kasę tak, aczkolwiek można skarbnika marży, aczkolwiek w sumie przyzwoitego człowieka jak wiek jak można czy na skarb znika, tak więc właśnie, ale kogo czy cytrusów czy po jeśli namówią skarbników czy Czesi uznali je temu tę sferę funkcjonowania miasta jako właśnie przekładanie pieniędzy czy jako aktywną politykę ekonomiczną realizowaną przez skarbnika czy skarbnik to jest ktoś to przekłada z 1 z szufladki do drugiej czy też się zajmuje kreowaniem polityki ekonomicznej, a jeśli jeśli ma przez zajmować tylko przesuwaniem pieniędzy z szufladki szufladki to kto ma być zastępcą od polityki ekonomicznej w jakiej perspektywie, jakie dokumenty i polityki rozwoju na co będą akcenty położone czy będzie pan kontynuował czy pani toi to co pani zmieniać, żeby konkretnie ci, żeby było, o czym mówić, żeby ten nie był tylko ja wiem, że to trochę wołanie na Puszczy, ale spróbować konkretnie ci przez to u obywateli nić odpowiedzialni ci obywateli zaraza za to, że to wrzucenie tego głosu ma swoje znaczenie przed nami ciągle jeszcze ma swoje znaczenie, a jak będzie jak będzie wyglądał zreformowany system wyborczy w czasie wyborów samorządowych to zobaczymy po wyniku tak, gdy i tak jak zapowiedział to ta odpowiedzialność polityków na poziomie samorządowym jest inna większa być może w porównaniu z poziomem morza, ale nie powinna być jak największej ja pamiętam czasy wtedy jeszcze byłem burmistrzem była w polityce pamiętam czasy jak były wybory nie będę używał nazwisk dat, bo to niekoniecznie słuchacza musi interesować w każdym razie pamiętam czasy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, gdzie partie, które potem przez siły władzy sprawowały tę władzę przez 4 lata idąc do wyborów nie dotrzymał czegoś co dla mnie było szczególnie interesujące i cenne to znaczy, że większość pieniędzy publicznych znajdzie się blisko obywatela w samorządzie terytorialnym prezes zwrócił uwagę jeśli dzisiaj popatrzymy na strukturę wydatków publicznych w Polsce czy budżetów publicznych w Polsce budżet państwa te z ponad 300 miliardów tak zagregowane budżety wszystkich samorządów te są koło 20 0 miliardów mówi zaokrągleń, czyli proporcje są 4 0 do 60 % i te wybory w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, do których szła, a wówczas 1 partia, która się potem złożyła drugą partię obie te partie zakładały, żeby odwrócić te proporcje to znaczy, żeby 60 % władzy publicznej w wyrażonej w ściąganych pieniądzach w podatkach budżecie było w samorządzie było bliżej obywateli 40 %, żeby było w państwie w budżecie państwa nie zrobiono tego też zwrócić uwagę, że odszedł ten rząd, którym mówię, czyli rząd premiera Buzka oparty na akcji wyborczej Solidarność Unii wolności potem były rządy SLD boskie platformowych pisowskie i cały czas ta proporcja jest zachowana, czyli 6 0 zdecydowana większość jest budżet to w budżecie państwa niż w zagregowanych zebranych docent w całości budżet samorządu terytorialnego AAA auto społecznie nie władzy moim zdaniem, by spowodowało jeszcze efekt taki na takiej politycznej nad pytaniem czy elitom na tym tak naprawdę zależy elitom politycznym, że jeśli więcej pieniędzy, by było tam, gdzie co bardziej dotyczy bezpośrednio obywatela to obywatel stałby się bardziej u obywateli najbardziej chciałby być podmiotem coraz więcej ludzi, by pewnie zaczęło chodzić na wybory ludzie się bardziej zajmowali tym co ich dotyczy powiedzieliby, że ta, że pieniądze są bliżej nich, że mają realny wpływ na to na co pieniądze z ich podatków są przeznaczenie mają w mieście w Warszawie mają, ale mają w mniejszym stopniu niż, gdyby więcej jeszcze kompetencji było w samorządzie warszawskim niż jest dzisiaj tak jak w innych samodzielnie zająć się kompetencji brakuje, który byłby cenny dla obywatela biały ważne, że znaczna część od strony podatkowej większość pieniędzy powinna wpływać więcej pieniędzy powinna wpływać do budżetu Samorządowego po to, żeby więcej pieniędzy wydawać n p . na drogi poza tymi strategicznymi, żeby więcej pieniędzy, ale za niego pieniądze również kompetencje, żeby szkolnictwo czy część szkolnictwa większym stopniu wyższego zostało przekazane do samorządów nie mnie nie przesądzają w tej chwili, do których czy do gminnych czy do wojewódzkich akurat Warszawa może dobrze by było, gdyby się stała podobna w tym sensie do Berlina to znaczy, gdyby stała się województwem samorządowym Targ pytanie w jakim kształcie na pewno nie w takim jak to prezentowane czy proponowano, by około roku temu był taki pomysł dość kuriozalny ze służbą zdrowia podobnie tak, żeby nie tylko, żeby w powiatach były nie tylko powód podstawowe szpitale, ale może jakieś inne tak, żeby to, o czym się zajmuje 8 innymi słowy zbierając, jakby do kupy więcej się więcej oświaty w samorządach więcej służby zdrowia w samorządach więcej lokalnych czy więcej kategorii dróg infrastruktury czy więcej pomocy społecznej czy więcej decyzji dotyczących aktywności gospodarczej, jakby przyznam, że wydaje mi się, że jeszcze różne zdanie na ten temat można mieć, ale w moim przekonaniu państwo jako całość powinno się skupić na rzeczach najważniejszych dla nas jako wspólnoty społecznej czy narodowej na pewno to powinna być polityka zagraniczna na pewno powinna być to polityka obronna na pewno powinna być to polityka fiskalna, czyli ściąganie podatków, ale jak naj, a reszta pozostałe powinno pójść do samorządu tak jak się ludzie dziesiątek lat także w państwie tyle ile to jest niezbędne, a w samorządzie tyle ile to jest możliwe też tego typu myśleniu zapomniano z różnymi zresztą skutkami również również politycznymi, ale niespecjalnie dobrze rokuje takiemu myśleniu, jakie reprezentuje poniesie popatrzymy na klasę polityczną nie widać wśród żadnej z partii politycznych chęci odebrania sobie u władzy, którą dysponuje będąc w parlamencie, bo politycy ogólnokrajowy znawcą tej władzy mieć jak najwięcej, a jak mają dużo pieniędzy to mają dużo władzy jako podzielą się pieniędzmi kompetencjami co mają mniej mniej władzy no bo to taki jest taki jest mechanik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!