REKLAMA

Jak działa miasto Warszawa? (cz. 4 z 5) Cezary Łasiczka rozmawia z prof. Stanisławem Falińskim

Studio Plac
Data emisji:
2017-12-11 13:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest kolejny odcinek z cyklu studio plac studio państwa mają gośćmi z prof. Stanisław Faliński politolog historyk samorządowiec Uniwersytet przyrodniczo humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Civitas w cyklu studio plac rozmawiamy o Warszawie przyglądamy się w Warszawie z różnych punktów i perspektyw, ale pomyślał sobie, że warto także spojrzeć na Warszawę jako pewną organizację czy najbliższe wybory samorządowe z różnych powodów będą jednymi z ważniejszych w Rozwiń » ostatnim możliwym moim zdaniem będą bardzo ważne będą bardzo ważne jeśli nie najważniejsze poza tymi pierwszymi 90 tego roku, które w ogóle wprowadzimy samorząd terytorialny w Polsce, bo się rozstrzygnie czy będziemy czy będzie ten samorząd terytorialny czy będzie demokratyczny jak to będzie funkcjonowało bardzo jest niepokojące takie grzebanie w grzebania w tej chwili zmienianie prawa wyborczego zmienianie ordynacji wyborczej wprowadzanie wód wody w 2 rodzajów komisji pakiet naliczy druga sprawdza tak 3 jedno 1 1 się głosuje druga liczy jakiś komisarzem nadzorczych w zasadzie nie wiadomo komu podporządkowanych w zasadzie wiadomo komu podporządkowanych 1 źródło politycznemu nie sposób realizacji dane mu nie zobiektywizowane mu w sensie wymogów wykształcenia owych czy z bardzo ograniczonymi wymogami wykształcenia owymi zobaczymy jak to jak to będzie mam nadzieję, że w, że to jest robione po to, żeby, z czym się nie zgadzam zresztą, ale szanuję, że ludzie mogą mieć inny pogląd zrobione po to, żeby te wybory były w sensie technicznym lepiej robione, ale można sobie wyobrazić, że ta modyfikacja ordynacji wyborczej jest zrobiona nie tylko o to żeby, że jest inny pogląd na temat technicznego funkcjonowania wyborów ale, żeby coś przy tych wyborach manipulować na mówią o tym, głośno, ponieważ takie obawy mam jest to potwierdzone, więc nie wiem czy tak będzie, ale jak strzelba wisi na tej scenie to poco się ona wisi, jeżeli chodzi o poziom samorządowe w toku pojawiają się często różnego rodzaju koalicje czy też ugrupowania innych, których nie znamy z tej krajowej sceny partyjnej być komitet mieszkańców z skupione wokół historią i one często też albo wygrywają wybory samorządowe albo zdobywają dobry wynik szczegółowo wg pana to wynika że, gdyby ta dominacja partii politycznych centralnych nie zawsze przekłada się na inny na poziom lokalny właśnie z tego, że ludzie mają inaczej myślą o tym co i choć co ich otacza inaczej myślą o tym co dotyczy całości państwa coraz bardziej ludziom szczególnie małych ośrodkach zależy na tym, żeby było chodnik równe albo, żeby w ogóle był albo, żeby została położona rura, której dostarczy zimną ciepłą wodę i myślę, że tak racjonalnie na to patrzą, że rzecz, że ci, którzy są stąd, że ci, którzy to potrafią są poza tym znani zaglądający przez płot, że sam nie jestem zwolennikiem zaglądania przez płot nie chce każdy robi na swojej na swoim terenie co chce ma, chyba że nie robi krzywdy komuś innemu, kto mieszka za tym płotem ma to tutaj jakby wspólnota powinna, a w Warszawie tak nie ma w Warszawie nie ma Warszawa funkcjonuje w taki jest dość zbliżone do polityki Państwowej proszę zwrócić uwagę na poetykę to, o czym już mówiliśmy zresztą poetykę wyborów samorządowych najpier w są kandydaci nie są dobierani na podstawie ogólnej ogólnych kompetencji powiązania i stworzenia szansy na dokonanie wyboru pamiętajmy, że do wyborów jest potrzebna ogromny aparat skarbowy państwa czy w skali takiego miasta odpadającego wielkością wielu państwom tak czytacie to Słowenii czy Estonii cały aparat, który może zapewnić tylko w partiach zresztą to też jest taki mechanizm samo napędzający partie, które są, które zdobyły stosowne poparcie dostają stosowne pieniądze i faktem robi się pewnego rodzaju perpetuum Mobile jak nie popełnią ogromnych błędów ma tu powstanie następnej partii bez TFI bez finansowania państwowego jest dość dość trudna jest na poziomie lokalnym to skrzykuje się jakaś tam grupa ludzi i ich już dlatego tak groźne jest teraz to zmienianie ordynacji tak, czyli formowanie partii, czyli w Warszawie, czyli z dużym ośrodku raczej będą to partie, bo mają środki możliwości zaplecza to jest zobaczymy co będzie się działo przez najbliższy rok niesie wydaje, że może to być również plebiscyt na temat przyszłości kształtu przyszłości kształtu państwa polskiego samorządu polskiego tak czy ma być to państwo scentralizowane z władzą lokalną podporządkowaną władzy Państwowej oczywiście nie musi to być podporządkowanie bezpośrednio wystarczy jeśli to będzie podporządkowanie pośrednie przez struktury partii, która sprawuje władzę w i toteż to też przecież może może w ten sposób działek czy będzie to wizja państwa zdecentralizowane go nie ośrodki decyzyjne będą rzeczywiście rzeczywiście odrębne obawiam się, że takie sygnały, które poszły ostatnio do opinii publicznej wskazują na to że, że przygotowuje się opinią publiczną, że władza Państwowa przygotowuje opinię publiczną do tego, że jednak, żeby widz, żeby być skutecznym w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców musi być centralizacja decentralizacja przecież nie przez przypadek w tej chwili jak się był zgłaszany jest nowy premier zawsze się to dogaduję w partyjnych gabinetach się porozumiewa, ale jak będzie sprawa w całości tak Pm przesądzona co się mówi o desygnowaniu to się mówi o tym, że decyzję podejmą instytucje państwowe proszę zwrócić uwagę, że teraz poetyka z premierem jeszcze nie premierem przecież Morawieckim jest taka, że świadoma rząd będzie premierem konferencja prasowa poparli po tym, jak się było zebranie najważniejszej partii obozu rządzącego prezydent już mówić to do tego pana panie prezydencie panie premierze mówił to bodajże przed jego mianowanie na nic przed jego wskazanie przez ZUS w tym taktem namaszczeniem jego jako przez prezydenta jako głowy państwa, więc na taką walecznością jako wicepremiera tak tak tak, ale to proszę zwrócić uwagę, że to Niewiem, chyba że oczywiście to wynika albo jest to jak zwykle mieszanina tak Pm takiego sposobu myślenia co też jest groźne sprawujących władzę w demokratycznym systemie albo celowe oddziaływanie na opinię publiczną, żeby opinia publiczna wiedziała, że władza jest jej nie w sejmie tylko w komitecie centralnym przepraszam bardzo stare czasy się przypomniały no dobrze, ale dot smutno byłoby, gdyby ofiarą tego padła władza samorządowa to znaczy, gdyby moja w Warszawie obywatele głosowali myśląc o tym co się dzieje na samej Górze, czyli że Wyraź myje maszynki sympatię, bo antypatie polityczne tej polityki Najwyższego szczebla w sensie hierarchicznym nie w sensie jakości, a zapomnijmy na chwilę o tym, czego to miasto potrzebuje także nie koncentrujemy się o tym co kandydaci mają nam do zaproponowania w kwestii możliwości transportu czystego powietrza liczby szkół żłobków służby w 2 tak dalej zastanówmy się na tym jak pokazać środkowy palec albo 2 palce zrzeszone w geście zwycięstwa władze albo opozycji na tak tylko to jest się robi, gdy trochę się 3 może to być tak jak z tym z tymi potrzebami wg Masłowa prawda czy wg Hildegarda no jak znaczy jeśli walka się będzie polityczna czy 3 spore polityczne przerodzi się w walkę polityczną to trudno dyskutować o tym czy most będzie czy będzie szkoła czy będzie żłobek czy będzie przedszkole jeśli spór będzie dotyczył tego czy w ogóle będziemy mogli o tym, decydować czy 3 mu będzie mogli decydować o tym, że w naszej kompetencji będzie będzie podejmowanie takich decyzji nie musi być bezpośrednie, bo to, bo to musi, bo to może być też jak mówię pośrednie czy w związku z tym ci, którzy mają zdobyć władzę w takim czy innym dużym mieście mówimy o Warszawie w Warszawie czy będą robili to co to co wynika z tego co deklarowali w kampanii wyborczej czy z tego co mi, jakie decyzje przyjdą z takiego czy innego komitetu partyjnego oczywiście, że zawsze jest także jeśli są wybory partyjne to wpły w czy członkostwo kandydata czy prezydenta w takiej czy innej partii ma wpływ na to, jaką się zachowuje ale, ale też wynika z pewnego rodzaju spółki spójności tej rady programowej czy politycznej natomiast różnie to wygląda w różnych w różnych ugrupowaniach jedne ugrupowania uważają, że tak PMI jest pewna pula do decyzji ogólno Państwowej, a reszta pula jest do decyzji lokalnej i ten, który ten, który jest desygnowany przez wyborców z takiego ani innego fragmentu kraju ma swoją względną niezależność tak może być bardziej niezależny bądź mniej niezależny przyj, przekładając tona na sytuację ogólną państwową, a pierwszy obywatel Rzeczpospolitej może być bardziej sterowany przez lidera partii politycznej bądź mniej sterowalny przez lidera partii politycznej to widzimy jak na talerzu jak to może być zdałem się nad mechanizmami naszych reprezentantów właśnie z radnych Warszawy czy też prezydenta czy zastępców niektórzy z twierdzą, że nowe twarze nowe osoby to jest lepsza reprezentacja, bo przynoszą pewien powiew świeżości, ale także to co lubią siedzi na wątroba czy w serwisach, a nie uważają to prawda, ale z drugiej strony zaletą osób, które już jakiś czas w samorządzie są jest znajomość tego często bardzo skomplikowanego systemu zależności współzależności delikatnych cienkich czerwonych win czy ja generalnie jest w nich w każdej sprawie w tej sprawie również jestem zwolennikiem kompetencji te kompetencje można nabywać wykonujące określone w określone funkcje, aczkolwiek wykonywania określonych funkcji nie przesądza o kompetencjach jeśli ktoś n p . jest znakomitym lekarzem potem zostaje politykiem szefem jest z 1 z izb parlamentarnych to wcale nie znaczy, że mądrze musi być dobrym prezydentem Warszawy jeśli ktoś był posłem europosłem mini wiceministrem ministrem to też nie musi przesądzać o tym, rząd będzie dobrym prezydentem Warszawy, aczkolwiek charakter wykształcenia Matus jest mato swoje może mieć swoje znaczenie tak czy jest to osoba bardziej wykształcona ukształtowana do sprawowania określonych funkcji czy nie czy jest to osoba, która tak po zawodach w jako urzędnik się zajmowała określoną problematyką czy jest to osoba zajmująca się w sposób naukowy określoną działalnością na to też ma swój wpły w natomiast trzeba ważyć też, jaka jest możliwość wygrania jak są ludzie popularni niektórzy twierdzą, że spośród tych największych partii politycznych i krowa wygrała jeśliby była dobrze postawiona niemająca żadnych żadnych żadnych kompetencji do sprawowania tylko mająca placet partii, której skrót jest 3 literowy czy dwu literowy, aczkolwiek wydaje mi się, że rzecz że, że może dojść do takiej sytuacji, że będzie to w pewnym sensie plebiscyt opozycji i tych, którzy z 2 wybór między 2 kandydatami co prawda jak analizuje sytuację po stronie opozycyjnej to raczej na pewno nie będzie nie będzie chyba wspólne wspólności kandydata, a powinien być moim zdaniem 1 1 1 kandydat, żeby to było wyraziste jasne i również takie miało może taką miał możliwość oddziaływania na nas obywateli, że te zbroje legitymacji Slam w pełnej legitymacji tak tak tak, żeby to pokazywało, jakie zdanie warszawiaków w jakiś tam, bo potem w drugiej turze to tor już nie może być, ale wiem, że rządzący też myślą nad tym, żeby zlikwidować pierwszą turę to znaczy, żeby nie było także w drugiej turze wygrywa ten, kto dostaje więcej niż 50 % tylko będzie 1, która może wygrać ten, kto zostanie 2 5 proc tak n p. będzie 3 innych kandydatów, którzy dostaną po 2 2 jeśli ta ma być demokracja to jestem szczupłym brunetem przepraszam w radiu jesteśmy jest to, że obywatel kraju ze dziękuję bardzo ach, pubach chyba słaby wzrok Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!